image

രാജുതോമസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും സ്ത്രീ വിദ്വേഷം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തലപൊക്കുന്നു . ന്യുയോർക്ക്ക്കാരനാണല്ലോ പ്രസിഡണ്ട് ! ഒരു കാര്യം വ്യക്താമാക്കുന്നു എനിക്ക് സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല . മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പത്തി ഒതുക്കാൻ സൃഷ്ടാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് . ഞാൻ ലോകത്തെയും ലോകത്തില പ്രഭുക്കന്മാരെയും മൂക്ക് കുത്തിക്കുകയാണ് . അധികാരികളെ ഞാൻ വിറപ്പിക്കും. അവരെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഓടിച്ചു കളയും. നഗരങ്ങളുടെ വീഥികളെ ഞാൻ വിചനമാക്കും . ആൾദൈവങ്ങളെയും, സന്യാസിമാരേയും, മെത്രാന്മാരെയും, ബിഷപ്പുമാരെയും പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തെയും ഞാൻ ഓടിക്കും .. ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും അഹങ്കരിക്കണ്ട . നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും . അപരിചിതർ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തും. നീ വെറുക്കുന്നവർ നിനക്ക് തുണയായി വരും . അബ്രാഹാമിനും , കൃഷ്ണനും , ജീസസിനും മുപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു . എനിക്ക് പല ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് . അതിൽ ഒന്ന് മാത്തമാണ് ഇത്
VJ Kumar, we all must stay united when we go through crisis like Covid19. So, let us appreciate both central and state governments for all their efforts to help the people. Dont bring politics my friend VJ Kumaara and enjoy your "Spiritual" life.
Reply to :::: Kirukan Vinod 2020-03-27 21:53:43, as below (1) അങ്ങ് രാപ്പകലില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്': നഴ്‌സിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി Read more:https://keralakaumudi.com/news/news. php?id=272366&u=pm-modi-congratulates-nurse (2) കോവിഡ്: ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; സംഭാവന നൽകാൻ അഭ്യർഥന... Read more at: https://www.manoramaonline.com/ news/latest-news/2020/03/28/prime-minister-asks- to-contribute-to-the-pm-cares-fund.html (3) കോവിഡ് പടർത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇൻഫോസിസ് ജീവനക്കാരൻ മുജീബ് മുഹമ്മദിനെ (25) ...അറസ്റ്റിൽ ... Read more at: https://www.manoramaonline.com/ news/latest-news/2020/03/28/infosys-employee- arrested-over-spread-the-virus-post.html
Most our people work in the health care area,Naturally we are concerned about the existing virus problem,A little carelessness can cause disaster.A well written articles,Keep writing buddy.Take care of the family.
പത്രാധിപർക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച ആകാം. ഈ ലേഖനത്തോട് പ്രതികരിച്ച ചില അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ (അമേരിക്കൻ മലയാളി ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു) ആശയത്തോട് എത്ര വായനക്കാർ യോജിക്കുന്നു. അവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ. "വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആൺ സുഹൃത്തുമായി രാത്രി കാലത്ത് സിനിമക്ക് പോകുന്ന നിര്ഭയമാർ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെടണം. ബലാൽസംഗം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് " യോജിക്കുന്നോ, ഇല്ലയോ?
Very well-said. Quite in par with the short story writer and novelist you are! The plain truth of it, the bottom line, and touching. Like Ms. Jacob, I'm astounded about the way you designed (or ended) it with the semblance of a short story. climax. That is what you are, I know. Salute! Congrats.!
The Corona virus has instigated writers, good when quarantined writing&reading are the best way to spend time.The story ended abruptly I was expecting more humor and a surprise ending.Keep writing,we will keep reading.
Very nice article. Thanks.
I got it now, after 2 more readings. Super! Congrats. But why so callous?
വായിക്കുക; വായിച്ചു വായിച്ചു നിങ്ങള്‍ക്കും ഒരു മഹാകാവ്യം ആകുവാന്‍ ഉള്ള അവസരം ആണ് ഇപ്പോള്‍ Read!; Read..... Read & Read and finally you too can become an Epic. This is that time........ andrew

രാജുതോമസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും സ്ത്രീ വിദ്വേഷം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തലപൊക്കുന്നു . ന്യുയോർക്ക്ക്കാരനാണല്ലോ പ്രസിഡണ്ട് ! ഒരു കാര്യം വ്യക്താമാക്കുന്നു എനിക്ക് സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല . മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പത്തി ഒതുക്കാൻ സൃഷ്ടാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് . ഞാൻ ലോകത്തെയും ലോകത്തില പ്രഭുക്കന്മാരെയും മൂക്ക് കുത്തിക്കുകയാണ് . അധികാരികളെ ഞാൻ വിറപ്പിക്കും. അവരെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഓടിച്ചു കളയും. നഗരങ്ങളുടെ വീഥികളെ ഞാൻ വിചനമാക്കും . ആൾദൈവങ്ങളെയും, സന്യാസിമാരേയും, മെത്രാന്മാരെയും, ബിഷപ്പുമാരെയും പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തെയും ഞാൻ ഓടിക്കും .. ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും അഹങ്കരിക്കണ്ട . നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും . അപരിചിതർ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തും. നീ വെറുക്കുന്നവർ നിനക്ക് തുണയായി വരും . അബ്രാഹാമിനും , കൃഷ്ണനും , ജീസസിനും മുപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു . എനിക്ക് പല ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് . അതിൽ ഒന്ന് മാത്തമാണ് ഇത്
VJ Kumar, we all must stay united when we go through crisis like Covid19. So, let us appreciate both central and state governments for all their efforts to help the people. Dont bring politics my friend VJ Kumaara and enjoy your "Spiritual" life.
Reply to :::: Kirukan Vinod 2020-03-27 21:53:43, as below (1) അങ്ങ് രാപ്പകലില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്': നഴ്‌സിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി Read more:https://keralakaumudi.com/news/news. php?id=272366&u=pm-modi-congratulates-nurse (2) കോവിഡ്: ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; സംഭാവന നൽകാൻ അഭ്യർഥന... Read more at: https://www.manoramaonline.com/ news/latest-news/2020/03/28/prime-minister-asks- to-contribute-to-the-pm-cares-fund.html (3) കോവിഡ് പടർത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇൻഫോസിസ് ജീവനക്കാരൻ മുജീബ് മുഹമ്മദിനെ (25) ...അറസ്റ്റിൽ ... Read more at: https://www.manoramaonline.com/ news/latest-news/2020/03/28/infosys-employee- arrested-over-spread-the-virus-post.html
Most our people work in the health care area,Naturally we are concerned about the existing virus problem,A little carelessness can cause disaster.A well written articles,Keep writing buddy.Take care of the family.
പത്രാധിപർക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച ആകാം. ഈ ലേഖനത്തോട് പ്രതികരിച്ച ചില അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ (അമേരിക്കൻ മലയാളി ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു) ആശയത്തോട് എത്ര വായനക്കാർ യോജിക്കുന്നു. അവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ. "വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആൺ സുഹൃത്തുമായി രാത്രി കാലത്ത് സിനിമക്ക് പോകുന്ന നിര്ഭയമാർ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെടണം. ബലാൽസംഗം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് " യോജിക്കുന്നോ, ഇല്ലയോ?
Very well-said. Quite in par with the short story writer and novelist you are! The plain truth of it, the bottom line, and touching. Like Ms. Jacob, I'm astounded about the way you designed (or ended) it with the semblance of a short story. climax. That is what you are, I know. Salute! Congrats.!
The Corona virus has instigated writers, good when quarantined writing&reading are the best way to spend time.The story ended abruptly I was expecting more humor and a surprise ending.Keep writing,we will keep reading.
Very nice article. Thanks.
I got it now, after 2 more readings. Super! Congrats. But why so callous?
വായിക്കുക; വായിച്ചു വായിച്ചു നിങ്ങള്‍ക്കും ഒരു മഹാകാവ്യം ആകുവാന്‍ ഉള്ള അവസരം ആണ് ഇപ്പോള്‍ Read!; Read..... Read & Read and finally you too can become an Epic. This is that time........ andrew