Dr. Joy T Kunjappu

കുതിരയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രപ്പുസ്തകം (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- പ്രതീകവും ബിംബവുമില്ലാത്ത കവിത വായിച്ച് ഉറക്കുസ്വപ്‌­നങ്ങള്‍ മുരടിച്ച...
അടിവരസൂക്തങ്ങള്‍ ([പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ.) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- സമ്മാനപ്പൊതി തുരന്നു വായിക്കാന്‍ അഭിനിവേശത്തിന്റെ മിശ്രലഹരിയില്‍ മുഖത്താളിലെ...
അപ്രസക്ത യാന്ത്രികദിനം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- പ്രഭാതങ്ങള്‍ കവിതയ്ക്കുള്ളതാണ് ­- "കാലത്ത് പാട്ടെഴുതണം'...
വേട്ട: ഒരു അവസാനപാഠം (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- കുഞ്ചിരോമം നിലത്തിഴയുന്നതറയില്‍ കുന്തിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചിരാമന്‍ സിംഹം മാനിറച്ചി ചവച്ച...
മുമ്പേ ഉയിര്‍ക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്രം (ക­വിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- പഞ്ചഭൂതം ചേര്‍ത്തു ചാലിച്ച വൈദിക പഞ്ചാംഗക്കുരുക്കിലെ വിഷ്കംഭ ദര്‍ശനത്തിനു...
കാണാക്കയ്യുകള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അപരിചിത വഴിത്തിരുവില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നതൊരേ സ്വത്വം­­- അകത്തനിനിറം ഉയിരോടെ പൂശിയ യവനികശ്ശീലാമറവിലെ...
കാണാക്കയ്യുകള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അപരിചിത വഴിത്തിരുവില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നതൊരേ സ്വത്വം­­- അകത്തനിനിറം ഉയിരോടെ പൂശിയ യവനികശ്ശീലാമറവിലെ...
ആലോല മഞ്ഞുമല (ക­വിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ധവളശൈല ഹിമകണ ലാളനയില്‍ ധൂളിയുടെ ലോലതയും രസാതിപ്രസരവും നെഞ്ച്...
ആലോല മഞ്ഞുമല (ക­വിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ധവളശൈല ഹിമകണ ലാളനയില്‍ ധൂളിയുടെ ലോലതയും രസാതിപ്രസരവും നെഞ്ച്...
ഒന്നിച്ചുണരുന്നമദനമോഹങ്ങള്‍ (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അകാലത്തിലെ ജരാനര വര്‍ഷവും കാലമാപിനിയിലെ ഈറന്‍ സൂചികയും വിരോധാഭാസ...
വൈപരീത്യത്തിന്റെ ചുരുക്കുരൂപങ്ങള്‍(കവിത)പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു,D.Sc., Ph.D.]- ഇഷ്ടനിറത്തിന്റെ അഭിലഷണീയത പാരസ്പര്യത്തിന്റെ കാമ്യതയെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്നു:...
അമ്മാളുവിന്റെ അടുക്കളക്കിണര്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- ബാര്‍ എറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലിന് ലൈസെന്‍സ് കൊടുക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ്;...
സംഭാവന (കവിത:പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അമ്മയുടെ മണമുള്ള മുലപ്പാലിറ്റുന്ന മുലക്കുപ്പിയിലെ പാലും മഞ്ഞറബ്ബറിന്റൈ ...
വനമേഖലയിലെ കുതിരവണ്ടി (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- വെള്ളക്കുതിരയും കറുത്ത കുതിരയും പൂട്ടിയ ആഡംബരസ്സീറ്റിലെ സുഖമൃദുലതയില്‍...
ആരെയാണ് ആവശ്യം? (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ആരെയാണ് ആവശ്യം അതിരാവിലെ? ഏതുകര്‍മ്മ പാരവശ്യംപുലര്‍വേള­യില്‍ എന്തുധര്‍മ്മ വശ്യസ്സമീക്ഷ...
എഴുത്തിലെ ചഞ്ചല സ്വരങ്ങള്‍: ലക്ഷ്യവുംലക്ഷണവും (ഭാഗം 3: പ്രൊഫസ്സര്‍(ഡോ.) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- എന്തിന്‌ എഴുതുന്നെന്ന്‌ എഴുത്തുകാരന്‍ തന്നോടുതന്നെ ചോദിക്കുമ്പോള്‍...
അനിര്‍വ്വചനീയം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- നക്ഷത്രം തെളിയാത്ത രാവില്‍ ചന്ദ്രഗ്രഹണഭൂവിസ്‌തൃതിയില്‍ ഈരേഴുപതിനാലു ലക്ഷം കോടി...
ഇരുട്ടിലെ ഇക്കരക്കാഴ്‌ച്ച (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ.) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- അനന്തവ്യാസമുള്ള തറയുടെ പരിധിക്കുള്ളില്‍ ഖഗോള ഭാവനയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവും ...
കഥാവശേഷം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അറിയാതെ കണ്‍തുറന്ന്‌ ആട്ടം കണ്ടുണരവേ പാതിവായിച്ചടച്ച ഉറക്കച്ചടവിലെ ...
വിദ്വത്‌പ്രണയം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- പെരുംപേരുകള്‍ സങ്കലന ചിഹ്നത്തില്‍ തലങ്ങുവിലങ്ങായി സംഗമിക്കും ...
ഔഷധമില്ലാത്ത കുറിപ്പടി (കവിത) പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ്.ടി.കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.]- തീന്‍മേശയിലെ നീലപ്പാത്രത്തില്‍ തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുള്ളും കത്തിയും ...
തടി കുറയ്‌ക്കാന്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- തടി കുറയ്‌ക്കാന്‍താടി തടവിഭാരരോമക്കാട്‌വടിച്ചുവെടിയുക. ...
കാനല്‍ജലക്കനവുകള്‍ (കവിത) [പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.]- 'കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്തിനാ? കണ്ടുമുത്തുന്നില്ലല്ലോ നാം!' ഫോണ്ത്തതലയ്ക്കലെ നിശ്വാസം ...
കയ്യക്ഷരത്തിലെ കയ്യൊപ്പുകള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.])- കയ്യക്ഷരവിദഗ്‌ദ്ധന്‍- സ്‌കൂളിന്‍സ്‌പെക്ടര്‍- നീലമഷിയിലാഴ്‌ന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടമിനുപ്പ്‌ കടക്കണ്മുകൊണ്ടൊപ്പി: ...