ഇവരുടെ ഒക്കെ പറച്ചിൽ ഒന്ന് ,പ്രവൃത്തി വേറൊന്നു.. ശോഭിക്കുന്നതും  പ്രശോഭിക്കുന്നതും  എല്ലാ വേദിയിലും വൈദീകരും മെത്രാന്മാരും. അല്മയർക്കു മരകുരിസും എല്ലിൻ കഷണവും  പണം കൊടുക്കാനും വിയർപ്പൊഴുക്കാനും മെത്രാന്മാർക്കും പുരോഹിതർക്കും വേണ്ടി സത്യം പറയുന്ന നല്ലവരെ അടിച്ചൊതുക്കാനും വിഢികളായ ഞങ്ങൾ കുറെ പള്ളി മെത്രാൻ പുരോഹിത  അടിമകൾ. അപ്പവും തിന്ന് വീഞ്ഞും കുടിച്ചു ആഡംബര ജീവിതം, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്ര, ചന്ദി നനയാത്ത മീൻപിടുത്തം. മെത്രാന്മാരുടെ കൺവെൻഷൻ, മെത്രാൻറ്റെ തല്ലിപ്പൊളി പാട്ടെഴുത്തു, സിഡി വിൽപന, എല്ലാ സ്വത്തും രൂപതവക എല്ലാം വിറ്റു തുലച്ചു  ലാഭം  കൊയ്യും. എല്ലാം കാനോൻ നിയമം. എന്നാൽ എല്ലാം അല്മയർക്കു വേണ്ടി എന്നു  ഈ  കോൺവെൻഷനിലും ചുമ്മാ വിളിച്ചു കൂവും. ഞങ്ങൾ collect  ചെയും പണമെല്ലാം  ഞങ്ങളുടേതാകും പൈങ്കിളിയേ .തട്ടും മുട്ടും ചെണ്ടക്ക് പണമെല്ലാം മാരാർക്കാണ്, അതായത്  വൈദീകർക്ക്, മെത്രാന്മാർക്ക്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നു കർദിനാൾ ഉൽകാടിക്കാനും, പിരിവിനും, വായിട്ടടിക്കാനും വരുന്നുണ്ട്‌, നുണ പറയുന്ന, വലിയ തിരുമേനിമാരെ  സുന്ദരിമാർ താലപ്പൊലിയും ചെണ്ടമേളവുമായി എതിരേൽക്കണം കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആനവലിയടാ  വലി
All the pastors and Rev. were the people ran away from Jesus when he asked them to throw the first stone if they didn't commit adultery.  Now, at least they found a prophet in Trump who bless them in fornication, adultery, homosexuality, and screwing friend's wife. Trump approves everything except abortion. Praise the Prophet Let his kingdom come.
I believe Trump is sent by God 
Some may be out of the wedlock !
It doesn't matter whether they are malayalees or whites all the punks are with racist Trump 
I don't understand how the Malayalees got mixed up with White Supremacist. Can anyone explain?
Funeral Arrangements of Devaraj Kurup Karavallill as follows:   Winford Funeral Home (Gessner & Tyber Dr.) 8514 Tyber Dr., Houston, TX 77074 Phone: 713 771 9999   On Saturday July 20, 2019 Wake Service - 2:00 pm to 4:00 Pm Cremation  Starting at 4:00 pm   For more information please Call Mathew Mathai - 832 800 1728
കർക്കിടകം ഒന്ന്:രാവണ മാസാശംസകൾ.സ്വന്തംഭാര്യയെമോഷ്ടിച്ച രാക്ഷസനാരാണെന്നറിയാതെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നാനാ ദിക്കിലേക്കും അയച്ച അവതാര പുരുഷ കഥ.ഒരു വാനരന് പോലും ചാടിക്കടക്കാവുന്ന കടലിടുക്കിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച് മാത്രം ശത്രുരാജ്യത്തെത്തിയ ദൈവാംശത്തിന്റെ കഥ.മോഹിച്ചു വന്ന ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുജൻ ലക്ഷ്മണൻ അവിവാഹിതനാണെന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ ആദർശപുരുഷന്റെ കഥ.എന്തിനാണെന്ന്പോലുംഅറിയാതെ,ചതിയിൽ, ഒളിയമ്പെയ്ത് സഹോദരരിൽ ഒരാളായ ബാലിയെ കൊന്ന മര്യാദ രാമന്റെ കഥ.രാവണനെ വധിക്കാൻ ശത്രു സഹോദരനായ വിഭീഷണനെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ പാട്ടിലാക്കിയ ക്ഷത്രിയ വീരന്റെ കഥ.രാമ രാമേതി മാത്രം ജപിച്ചു കൊണ്ട് ശിംശിപാവൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ജലപാനമില്ലാതെ പാതിവ്രത്യം കാത്ത സ്വഭാര്യയുടെ വിശുദ്ധി തിരിച്ചറിയാനാകാതെ, ലോകാപവാദം തിരുത്താനാകാതെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ വധിക്കാൻ കാട്ടലയച്ച നീതിമാന്റെ കഥ.രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന് യാഗാശ്വത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടിയപ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ സൂര്യവംശജന്റെ കഥ.ഒടുവിൽ, നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ സരയൂ നദിയിൽചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഭീരുത്വത്തിന്റെ കഥ.ഒരു മാസം കൊണ്ട് രാവണമാസമാചരിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചു തീർക്കുന്നു.''ഈ രാവണപാദം ചേരണെ മുകുന്ദരാമ പാഹിമാം''കെ.കെ.രാ,കർകിടകം 1 മുതൽ 30 ദിവസം. eesense global posting 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിനന്ദന പൂക്കൾ കൊടുത്തസ്വാധിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാവ്യാരാമാത്തിൽവിരിഞ്ഞു സുഗന്ധം പരത്തി നിന്നീ കവിതയെ.പോകുക കവി താങ്കൾ പോയി വിരിയുക കല്പവൃക്ഷത്തിലെ കാവ്യസൂനത്തിലൊന്നായി"ഉല്പന്നമായത് നശിക്കും, അണുക്കൾ നില്ക്കും ഉല്പന്നനാമുടൽ വെടിഞ്ഞൊരു ദേഹി വീണ്ടും ഉല്പത്തി കർമ്മഗതിപോലെവരും ജഗത്തിൽ കല്പിച്ചിടുന്നിവിടെയിങ്ങനെയാഗമങ്ങൾ" (വീണപൂവ് -ആശാൻ )ഉണ്ടായ വസ്തുക്കൾ നശിക്കും . അണുക്കൾ നിലനില്ക്കും . ശരീരം വിട്ടുപോയ ആത്മാവ് വീണ്ടും ജനിക്കും . ആ ജനനം മുജ്ജന്മത്തിലെ കര്മമനുസരിച്ചായിരിക്കും . വേദങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു . 
It’s a wonderful day to start read Ramayana. Santhosh thanks for your inspiration 🙏 
ഇവരുടെ ഒക്കെ പറച്ചിൽ ഒന്ന് ,പ്രവൃത്തി വേറൊന്നു.. ശോഭിക്കുന്നതും  പ്രശോഭിക്കുന്നതും  എല്ലാ വേദിയിലും വൈദീകരും മെത്രാന്മാരും. അല്മയർക്കു മരകുരിസും എല്ലിൻ കഷണവും  പണം കൊടുക്കാനും വിയർപ്പൊഴുക്കാനും മെത്രാന്മാർക്കും പുരോഹിതർക്കും വേണ്ടി സത്യം പറയുന്ന നല്ലവരെ അടിച്ചൊതുക്കാനും വിഢികളായ ഞങ്ങൾ കുറെ പള്ളി മെത്രാൻ പുരോഹിത  അടിമകൾ. അപ്പവും തിന്ന് വീഞ്ഞും കുടിച്ചു ആഡംബര ജീവിതം, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്ര, ചന്ദി നനയാത്ത മീൻപിടുത്തം. മെത്രാന്മാരുടെ കൺവെൻഷൻ, മെത്രാൻറ്റെ തല്ലിപ്പൊളി പാട്ടെഴുത്തു, സിഡി വിൽപന, എല്ലാ സ്വത്തും രൂപതവക എല്ലാം വിറ്റു തുലച്ചു  ലാഭം  കൊയ്യും. എല്ലാം കാനോൻ നിയമം. എന്നാൽ എല്ലാം അല്മയർക്കു വേണ്ടി എന്നു  ഈ  കോൺവെൻഷനിലും ചുമ്മാ വിളിച്ചു കൂവും. ഞങ്ങൾ collect  ചെയും പണമെല്ലാം  ഞങ്ങളുടേതാകും പൈങ്കിളിയേ .തട്ടും മുട്ടും ചെണ്ടക്ക് പണമെല്ലാം മാരാർക്കാണ്, അതായത്  വൈദീകർക്ക്, മെത്രാന്മാർക്ക്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നു കർദിനാൾ ഉൽകാടിക്കാനും, പിരിവിനും, വായിട്ടടിക്കാനും വരുന്നുണ്ട്‌, നുണ പറയുന്ന, വലിയ തിരുമേനിമാരെ  സുന്ദരിമാർ താലപ്പൊലിയും ചെണ്ടമേളവുമായി എതിരേൽക്കണം കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആനവലിയടാ  വലി
All the pastors and Rev. were the people ran away from Jesus when he asked them to throw the first stone if they didn't commit adultery.  Now, at least they found a prophet in Trump who bless them in fornication, adultery, homosexuality, and screwing friend's wife. Trump approves everything except abortion. Praise the Prophet Let his kingdom come.
I believe Trump is sent by God 
Some may be out of the wedlock !
It doesn't matter whether they are malayalees or whites all the punks are with racist Trump 
I don't understand how the Malayalees got mixed up with White Supremacist. Can anyone explain?
Funeral Arrangements of Devaraj Kurup Karavallill as follows:   Winford Funeral Home (Gessner & Tyber Dr.) 8514 Tyber Dr., Houston, TX 77074 Phone: 713 771 9999   On Saturday July 20, 2019 Wake Service - 2:00 pm to 4:00 Pm Cremation  Starting at 4:00 pm   For more information please Call Mathew Mathai - 832 800 1728
കർക്കിടകം ഒന്ന്:രാവണ മാസാശംസകൾ.സ്വന്തംഭാര്യയെമോഷ്ടിച്ച രാക്ഷസനാരാണെന്നറിയാതെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നാനാ ദിക്കിലേക്കും അയച്ച അവതാര പുരുഷ കഥ.ഒരു വാനരന് പോലും ചാടിക്കടക്കാവുന്ന കടലിടുക്കിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച് മാത്രം ശത്രുരാജ്യത്തെത്തിയ ദൈവാംശത്തിന്റെ കഥ.മോഹിച്ചു വന്ന ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുജൻ ലക്ഷ്മണൻ അവിവാഹിതനാണെന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ ആദർശപുരുഷന്റെ കഥ.എന്തിനാണെന്ന്പോലുംഅറിയാതെ,ചതിയിൽ, ഒളിയമ്പെയ്ത് സഹോദരരിൽ ഒരാളായ ബാലിയെ കൊന്ന മര്യാദ രാമന്റെ കഥ.രാവണനെ വധിക്കാൻ ശത്രു സഹോദരനായ വിഭീഷണനെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ പാട്ടിലാക്കിയ ക്ഷത്രിയ വീരന്റെ കഥ.രാമ രാമേതി മാത്രം ജപിച്ചു കൊണ്ട് ശിംശിപാവൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ജലപാനമില്ലാതെ പാതിവ്രത്യം കാത്ത സ്വഭാര്യയുടെ വിശുദ്ധി തിരിച്ചറിയാനാകാതെ, ലോകാപവാദം തിരുത്താനാകാതെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ വധിക്കാൻ കാട്ടലയച്ച നീതിമാന്റെ കഥ.രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന് യാഗാശ്വത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടിയപ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ സൂര്യവംശജന്റെ കഥ.ഒടുവിൽ, നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ സരയൂ നദിയിൽചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഭീരുത്വത്തിന്റെ കഥ.ഒരു മാസം കൊണ്ട് രാവണമാസമാചരിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചു തീർക്കുന്നു.''ഈ രാവണപാദം ചേരണെ മുകുന്ദരാമ പാഹിമാം''കെ.കെ.രാ,കർകിടകം 1 മുതൽ 30 ദിവസം. eesense global posting 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിനന്ദന പൂക്കൾ കൊടുത്തസ്വാധിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാവ്യാരാമാത്തിൽവിരിഞ്ഞു സുഗന്ധം പരത്തി നിന്നീ കവിതയെ.പോകുക കവി താങ്കൾ പോയി വിരിയുക കല്പവൃക്ഷത്തിലെ കാവ്യസൂനത്തിലൊന്നായി"ഉല്പന്നമായത് നശിക്കും, അണുക്കൾ നില്ക്കും ഉല്പന്നനാമുടൽ വെടിഞ്ഞൊരു ദേഹി വീണ്ടും ഉല്പത്തി കർമ്മഗതിപോലെവരും ജഗത്തിൽ കല്പിച്ചിടുന്നിവിടെയിങ്ങനെയാഗമങ്ങൾ" (വീണപൂവ് -ആശാൻ )ഉണ്ടായ വസ്തുക്കൾ നശിക്കും . അണുക്കൾ നിലനില്ക്കും . ശരീരം വിട്ടുപോയ ആത്മാവ് വീണ്ടും ജനിക്കും . ആ ജനനം മുജ്ജന്മത്തിലെ കര്മമനുസരിച്ചായിരിക്കും . വേദങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു . 
It’s a wonderful day to start read Ramayana. Santhosh thanks for your inspiration 🙏