പ്രതികരണങ്ങള്‍
പുതിയ ജീവികള്‍
2020-10-20 11:02:07 News
സ്വയം ഭൂവോ അതോ പരിണമിച്ചു ഉണ്ടായതോ എന്നറിവില്ല. നാലു വർഷമായി ഒരുതരം പുതു ജീവികൾ സമൂഹത്തിലും മീഡിയയിലും ഇ മലയാളിയിലും ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഇവക്കു ഏകദേശ മനുഷ രൂപം ഉണ്ട്, ചെവി,കണ്ണ്, മൂക്ക്, വലിയ വായ്- ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ വായ്‌ക്ക് മാത്രമേ പ്രവർത്തന ശേഷി ഉള്ളു. തലയിൽ മതം, ട്രമ്പൻ രാഷ്ട്രീയം ഇവ ഉറഞ്ഞു കൂടിയ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രമ്പൻ എന്നാണ്. ഇ ജീവികൾ സീസണൽ ആണ്, നവംബറിൽ ഇവ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നാണ് ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർ പറയുന്നത്. -
Satheesh Mohan.NY
2020-10-20 10:50:51 News
This is the REAL America. Face it you trump malayalees- the same thing can happen to you and your children. :- Racist Postings' by New York Court Officers Included Obama in a Noose. NEW YORK — One white court officer in Brooklyn posted an illustration of President Barack Obama with a noose around his neck on social media. Another white officer referred to a Black court officer as “one of the good monkeys.” A third white court officer commented to a white colleague that he would have done better on a firearms test if he had been given a “Sean Bell target,” a reference to an unarmed Black man killed by police in 2006. The incidents of overt racism were among several mentioned in a new report about racial bias in the New York state court system commissioned by Chief Judge Janet DiFiore after national protests this summer against institutional racism in the criminal justice system.
John Abraham
2020-10-20 10:01:27 News
Mexicans love me - said trump, they call me sweet arrow. Actually the word 'pinche culero' mean- IGNORANT. Vote out all Ignorant trumpers.
abdulpunnayurkulam
2020-10-20 05:31:59 News
Good
Prof. G. F. N Phd
2020-10-20 04:50:45 News
If you stand with Fauci, you will get tired and later on you will have to sit down. He is just an appointee. Get a real life. When fauci screws up Trump will tell him off on his face. We love Trump because he will not take any bulls from anyone. period. Media can jump up and down and from side to side. Just the same way they did in 2016. Trump will win BIG this time. The landslide is on its way honey.
മലയാളി
2020-10-20 04:46:13 News
If Trump loses, your savings will be gone. Hold on to your vallets and handbags, Biden is coming with Blim supporters
മലയാളി
2020-10-20 04:44:23 News
വീട് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പൊകാവേ . ബി എൽ എം കാർ വരുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നതു എടുക്കാൻ ബൈഡനും കമലമ്മച്ചേച്ചിയും വന്നോളും.
Fomaa Fomaa
2020-10-20 04:41:32 News
Kamalamma is not a Black. But she claims she is. LIAR
Prof. G. F. N Phd
2020-10-20 04:40:16 News
Trump on winning streak state after state. Real America Loves Donald Trump
വിദ്യാധരൻ
2020-10-20 04:14:39 News
കാലത്തിന്റ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നവരൊക്കെ ചത്തു മലച്ചു കാരണം അവനാ 'കാലൻ' തന്നെ ഇല്ലൊന്നിനും ഒരുവനും മോചനമില്ല എല്ലാം തല്ലിയുടച്ചു തകർക്കും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കരിങ്കൽ മതിലും 'ലോകത്തിന്റ നെടുങ്കൻ പാതേം' കാലത്തിൻ തിരമാലകൾ വന്ന് കാരും തീരം മണൽ മാന്തുംപോലെ ഒന്നിനും ഇല്ല നില നില്പിവിടെ എല്ലാം തല്ലിയുടയ്ക്കും കാലം. കാലത്തിന്റ മകനാം കാലൻ പോത്തിൻ പുറം ഏറി ചുറ്റീടുന്നു കോവിഡെന്നൊരഗോചര വൈറസ് വാരി വിതപ്പൂ മരണം ചുറ്റിലും കാലൻ നിന്ന് ചിരിച്ചീടുമ്പോൾ കാലം പോയതറിഞ്ഞില്ലാരും. വിദ്യാധരൻ
Atheist
2020-10-20 03:46:37 News
What about 222000 dead people due to the negligence of a president ? Are you going to remember them too? or their life is not worth remembering? I thought there is no value for human beings after death? The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34:18. The COVID crushed the spirit of many people. So remember those families too. Ok
Raju Mylapra
2020-10-20 02:41:45 News
The pride goes before a fall. You were born with a silver spoon in your mouth. With this attitude, if you ever get a spot in Malayalam music industry, you will only be mentioned as the great legend Yesudas' son. He earned his spot with his unconditional dedication. I don't agree with all his untimely opinions, sometimes. But, old generation like me listens to his songs at least a few times everyday. Grow up young man. We all like you; but you have to earn our love. All the best.
Ninan Mathulla
2020-10-20 00:10:08 News
Able to publish 12 books is no simple thing. Especially considering the responsibility as the wife a vicar, family life, time for social involvement and writing books is extraordinary effort. Thanks Meenu for reminding readers of possibilities with her inspiring life. Best wishes!

2020-10-20 00:07:29 News
എല്ലാ തംബു സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നതു ജോ ജയിച്ചാൽ ത്രീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കയുടെ പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് എന്നാൽ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ത്രീവ്രവാദികൾ ആണ് ഈ രാജ്യത്തിനു ഭീഷണി, അത് ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാരണാധികാരി. ആഭ്യതര ത്രിവ്രവാദമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാശത്തിനു പ്രധാന കാരണം.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
joseph saju
2020-10-22 01:37:28 News
First up all I give credit to the writer. What a beautiful article concerning about ladies in the Fomaa organisation. I was once in fomaa I have seen in person that Fomaa organization never accepts ladies in the forefront. When convention comes they won’t ladies and families. Who is going to come, nobody this time. I guarantee that. This empire region RVP problem have to be solved before October 24. Otherwise someone will go to court and stop all the swearing ceremonies. In any other organization including Fokana they treat ladies better and give positions in the executives. Shame on the judiciary and election commissioners. Fix it and move forward. Show the guts. Waiting for the resolution. Hopefully soon.
Palakkaran
2020-10-22 01:20:39 News
ഒരു പക്ഷെ അച്ചന്മാരുടേയും കന്യാസ്ത്രിമാരുടെയും നിർബ്ബന്ധം മൂലമായിരിക്കും മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്.
Political Observer
2020-10-22 01:03:42 News
Finally Mr. Biden started to listen to the senior Democrats. They didn’t want him to make any more blunders by speaking. Who can blame him.? At 77, lot of things don’t come out of the mouth as intended. No one advised him not to run. You can’t blame the Democratic Party either. They did the best out of the pool. Here we are barely two weeks away from the election. Now he has to deal with his son’s business dealings with Russia, China and Ukraine. Everything is on tape. He. Cannot deny anything. Now he put the Democratic Party in a bad position. Kamala Harris is not helping either. She has her own past haunting her while she was the DA in San Francisco. It is a total mess. 2020 is history for the Democratic Party. They can look forward to 2024. Learn from the mistakes. Select someone who is younger and has a sharp mind. Tom Stayer are you listening?
CID Moosa
2020-10-22 00:57:19 News
Trump has bank account in China, Saudi Arabia and North. Korea
സ്വതന്ത്രൻ
2020-10-22 00:54:41 News
ട്രംപിന്റ് ഗുണ്ടകൾ കള്ളുകുടിച്ചിട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിന്റെ പാനലിൽ കയറി ഇരുന്നു തെറി വിളിച്ചതാണ് . ഇവര് തന്നെയാണ് കടകൾ കത്തിച്ചിട്ട് അത് ഡെമോക്രാറ്റിന്റെ തലയിൽ വച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് . ഡെമോക്രാറ്റ് പൊതുവെ വിദ്യാ സംമ്പന്നരും വിവേകികളുമാണ്. ട്രംപിന്റെ ഗുണ്ടകളുടെ കയ്യിൽ തോക്ക്, വാറ്റു ചാരായം, ബൈബിൾ തുടങ്ങിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ ബൈബിൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു വായിക്കുന്നത് കണ്ടു ചിലർക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് പകരം ബാഡ് സ്പിരിറ്റ് കേറി . ഡെമോക്രാറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണ് . വിറയല്ലാതെ ശാന്തമായി സംസാരിക്കും . ട്രമ്പിയൻസ് , ഇടയ്ക്ക് കയറി തടസ്സപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരിക്കും . ആദ്യത്തെ ഡിബേറ്റുപോലെ . ക്രിസ്‌വാലസിന്റെ നേരെ തട്ടിക്കയറിതുപോലെ മോഡറേറ്റ്‌രുടെ നേരെ ചിലർ തട്ടിക്കേറുന്നത് കണ്ടു. മോഡറേറ്റർ ദൂരെ എവിടെയോ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ല . അതിൽ ചില പാസ്ട്രിൻമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു . ഒരാൾ ട്രംപ് യേശുവിന്റ അവതാരം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു . മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റ് മറ്റുചിലപ്പോൾ റെയ്പ്ബ്ലിക്കൻ എന്ന് . കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് വീശുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹം പാർട്ടി മാറുന്നത്. നിക്കടിമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലൊ എന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റ വാദം . എന്തായാലും രക്തചൊരിച്ചിൽ ഇല്ലാതെ മീറ്റിങ് അവസാനിച്ചു .
Member
2020-10-22 00:51:12 News
The Comments are GAMBHEERAM. Urulakku uppaeri polae. Adipoli.
well wisher
2020-10-22 00:46:44 News
Where is Judiciary and Election Commission? Wants to know about your whereabouts. Fomaa badly needs you.
ട്രംപിന്റെ തന്ത്രവൈദഗ്‌ദ്ധ്യം
2020-10-22 00:09:58 News
വോട്ടെടുപ്പിൽ ബൈഡൻ ജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും, ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് ആവുമെന്ന ദിവാസ്വപ്നവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുടക്കമില്ലാതെ വിളമ്പുന്ന ഫേക് ചാനൽ, ചില വെട്ടി ഒട്ടിക്കൽ മലയാളി മണ്ടശിരോമണികളെ അമിത ആവേശത്തിൽ കുരങ്ങുകളിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ രസമാണ്. ആസന്നമായ തോൽവിയുടെ വികാരം, കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കണോ കരയാണോയെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ! അക്രമങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന, ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം കാണുന്ന നിശബ്ദ ഭൂരിപക്ഷം ട്രംപിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരട്ടിയാക്കും.
പ്രവീണ ജോസഫ്
2020-10-21 21:47:46 News
ഇരു ചേരികളിലും മൂന്നോ നാലോ കുളം കലക്കികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ കുടിച്ചു ലക്കു കേട്ടിട്ടു ഇടക്കു കയറി മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുക വലിയ പ്രയാസമാ. ഇവരെ ചവിട്ടി പുറത്തു ചാടിച്ചാൽ, മുട്ടു ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിലും വലിയ കുഴപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ മോഡറേറ്ററിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു തെറി പറയും. അവരുടെ വിചാരം അവർ മഹാ ബുദ്ധിമാന്മാരും മറ്റും മറ്റും ആണെന്നാണു. സത്യത്തിൽ അവർ മഹാ വിഡ്ഢികളും അപഹാസ്യരുമാണെന്നു ഫേസ് ബുക്ക് ലൈവിലും, ഇതു ബ്രോഡ് കാസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ടി വി ചാനലിലും പോയി നോക്കിയാൽ തനിയെ മനസിലാക്കാം. പറ്റുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി, നിസ്പക്ഷമായി അവസരം അവസരം കൊടുക്കാൻ കേരള ഡിബേറ്റ് ഫോറവും മോഡരേറ്റരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ എന്നു പങ്കെടുത്ത സാധാരണക്കാർ ബഹു ഭുരിപക്ഷവും പറയും
SP
2020-10-21 21:45:02 News
American University professor Allan Lichtman - who correctly predicted the outcome of the 2016 election - told he believes Trump won't be reelected in November.
RVAT
2020-10-21 20:18:55 News
അടുത്ത ഒരു ചീറ്റലുകൂടി! https://www.cnn.com/2020/10/21/politics/fbi-russia-disinformation/index.html
trump America
2020-10-21 20:08:22 News
Man Arrested After Plotting To Kidnap, Torture, And Murder Joe Biden And Kamala Harris. A man in Maryland was arrested this week after he allegedly sent out a letter threatening to kidnap and murder Democratic candidates Joe Biden and Kamala Harris. According to WJZ, 42-year-old James Dale Reed was arrested after admitting to writing a letter that was dropped off at a Frederick home on the morning of October 4. According to The New York Times, Reed is accused of threatening to kidnap and murder the Democratic candidates. “This is a warning to anyone reading this letter if you are a Biden/Harris supporter you will be targeted,” the letter states. “We have a list of homes and addresses by your election signs. We are the ones with those scary guns, We are the ones your children have nightmares about…” WJZ claimed that the rest of the message was “too graphic” to report. “The rest of the message is too graphic to detail, but claims that they will allegedly beat Biden and sodomize Harris before executing them on national television,” the report stated. Reed is now facing charges of voter intimidation and threatening mass violence.
PROUD BOYS?
2020-10-21 19:35:57 News
'We will come after you': Voters report personalized emails / phone calls pressuring them to vote for Donald Trump. Law enforcement and election officials are investigating threatening emails sent to voters in multiple Florida counties pressuring them to vote for President Donald Trump and claiming to be from a far-right group with a history of violent confrontations. The emails, which appeared to be sent from "[email protected]," said the group had obtained contact information about the voter and threatened to “come after” the person if they don’t vote for Trump. Is it is the work of any malayalee proud boys?
ഭാഷാ സ്‌നേഹി
2020-10-21 19:35:17 News
എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല... എന്നിരുന്നാലും ഇ-മലയാളി പ്രതികരണ കോളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ.... ട്രംപിനെ അനുകൂലിച്ചെഴുതുന്നത് വളരെ നിലവാരമുള്ളതും വായിക്കാൻ ഇമ്പമേറിയതുമാണ്, ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്ന വിദ്യാധരൻ പോലും ഇത് സമ്മതിക്കും. ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ഭാഷ വെറും തറ, അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ആരുമില്ലേ ആ കൂട്ടത്തില്‍?
Abdhul Raheeman
2020-10-21 19:20:25 News
trump paid $200 000 to China as Taxes, so use your commonsense what kind of business he is doing. Whatever illegal he does he blames it on others. Talking crap about HUNTER YOU GOT YOUR FOOLS MIXED UP TRUMP LOVES CHINA AND RUSSIA HYPOCRITES