പ്രതികരണങ്ങള്‍
vaayanakkaaran
2014-05-23 16:12:51 News
 ഇക്കര നിന്ന പീയൂഷ് അക്കരപ്പച്ചകണ്ട് ചാടിയപ്പം ബോബിയായി. പാവം, വെറുതെ വിടുക.
vaayanakkaaran
2014-05-23 15:32:39 News
 ‘മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൌനഗാനം 
ഒരുനാളും നിലക്കാത്ത പ്രേമഗാനം... 
മറക്കാൻ കൊതിച്ചാലും തിരിനീട്ടിയുണരുന്നു
മിഴിനിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രിയനൊമ്പരം’  
എന്ന് പാടിപ്പാടി ഈ ചെരിപ്പുറത്ത് ചങ്കുപൊട്ടി ചാകല്ലേ ജോസേ. 
കവിത കൊള്ളാം.
വിദ്യാധരൻ
2014-05-23 12:44:00 News
വിവരം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ബൈബിളും ഗീതയും ഒക്കെ ഒരു സത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ചിലർ വിവരകൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നു നടിച്ചു വിവരം കെട്ടവന്മാരെക്കൊണ്ട്, കുരങ്ങനെക്കൊണ്ട് ചുടുചോറു വാരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, മതത്തിന്റെപേരിൽ മുതലെടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ഒരു മാഗ്ഗമെയുള്ള്. വിവരം ഉള്ളവരായി തീരുക. പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഏവരെയും തമസ്സിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും. "തസ്സോമാ ജ്യോതിർഗ്ഗമയ"
joseph karippayil
2014-05-23 10:18:36 News
Sir,
this venture is to be appreciated.  Everyone requires encouragement along with proper guidance as well as positive/creative guidelines for probable improvement and your effort is to be commended and applauded.

thank u,
sincerely yours,

joseph karippayil

വിദ്യാധരൻ
2014-05-23 09:57:18 News
"വിധിയുടെ കയ്യികൾക്കറിയില്ലല്ലോ വിരഹവേദന" നല്ല കവിത
Ramesh Kurukkal
2014-05-23 09:51:05 News
പ്രിയ ട്രുത്ത് മാൻ - താങ്കള് ആരോടാണ് അപ്സെറ്റ് ആകരുതെൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മതം മാറുന്നു. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും സ്വന്തം മതത്തെക്കുരിച്ചുള്ള അബദ്ധ ധാരണകളും മറ്റേ മതം ഒത്തിരി നല്ലതെന്ന് തോന്നലുമാണു അതിനു കാരണം. അതെഴുതിയെൻ മാത്രം. എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം. എന്നോടാണ് ആ ഉപ്ദേസമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പത്രാധിപര് കമനുറ്റ്കൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിദ്യാധരൻ
2014-05-23 09:49:16 News
പരിഹാസ വിമർശനത്തിലൂടെ കേരളസംസ്കാരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നാതിൽ ഗണനീയമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ഏകദേശം മൂന്നൂറു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേരളാത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ. എല്ലാത്തരത്തിലും എല്ലാത്തലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അനീതികളെ ചെറുത്തു തോല്പ്പിക്കുക എന്ന ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻറെ കാവ്യ രചനകൾ നടത്തിയത്. താൻ നേരിൽ കണ്ട അനീതികളും മറ്റും തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിൽ കൂർത്തു മൂർത്ത പരിഹാസശരങ്ങൾ തൊടുത്തു വിടുന്നതിലും നമ്പ്യാർക്ക് യതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനദ്രോഹവും അധാർമ്മികവുമായ ചെയ്യിതികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ, അവർ എത്ര തന്നെ ഉന്നതസ്ഥാനീയർ ആയിരുന്നാലും, നിശിതമായി നമ്പ്യാർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. അഴിമതിക്കാർ, പണക്കൊതിയന്മാർ, ദുരാഗ്രഹികൾ, അഹങ്കാരികൾ, അസ്ന്മാർഗ്ഗികൾ, നന്ദികെട്ടവർ, അവിവേകികൾ, മദ്യപാനികൾ, ഏഷണിക്കാർ, അസൂയാലുക്കൾ, വിടന്മാർ, വേശ്യകൾ കപടസന്യാസിമാർ, ചതിയന്മാർ കൂടാത വായിക്കാതെയും ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്യാതെയും പണ്ഡിതരും സാഹിത്യകാരന്മാരായി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെയും ഇദ്ദേഹം തൻറെ പരിഹാസ വാൾമുനകൊണ്ട് കുത്തി കീറിയിട്ടുണ്ട്. പരിഹാസത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ വായനക്കാർക്കായി ചേര്ക്കുന്നു. 1.) കാര്യക്കാരൻ കളവു തുടർന്നാൽ കാരമേല്ള്ളവർ കട്ട് മുടിക്കും 2) കോഴകൊണ്ടെന്നു നമ്മക്ക് തന്നീടുകിൽ ആഴിക്കു മദ്ധ്യത്തിൽ അത്രമാത്രം ദിക്കിൽ വാഴുന്ന നിന്നോട് ചോദ്യമില്ലിങ്ങടോ, 3) കാഷിക്കപ്പുറമെങ്കിലും ഇന്നൊരു കാശിനു വകയുണ്ടെന്നാൽ മണ്ടും, 4) പത്തുപണത്തിനു വകയുണ്ടെന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർക്കും പെണ്ണ്കിടക്കും, 5) പണമുള്ളവനെ അകത്തു കരേറ്റും ഗുണമുള്ളവനെ തള്ളിയയക്കും, 6) ഉപ്പു ചുമന്നു നടക്കുന്നവനൊരു കപ്പല് കടലിലിറക്കാൻ മോഹം 7) അനുഭവ രസികന്മാരോടുരച്ചേ ഗുണഗണ ദോഷം അറിഞ്ഞീടാവൂ 8) വിഷ വൃക്ഷം മുളക്കുമ്പോൾ പിഴുതങ്ങു കളയാഞ്ഞാൽ വിഷമമായിവരും മൂത്താൽ മഴുകൊണ്ടും എളുതല്ല 9) താളക്കാരന് മാത്ര പിഴച്ചാൽ തകിലറിയുന്നവനവതാളത്തിൽ 10) ചൊല്ലുന്ന നൃപനിഹ കൊല്ലും സചിവൻ കൊല്ലും നൃപനിഹ തിന്നും സചിവൻ. ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം
Anthappan
2014-05-23 08:45:28 News
Jindal was born in Baton Rouge, Louisiana, to immigrants from India. But definatly he will be asked to produce his birth certificate as President Obama was asked to produce the birth certificate by Donald Trump. However he is good enough to stir up fanatic Christian to say hallelujah and glory
Anthappan
2014-05-23 07:28:04 News
Dear Editor, By respecting your stand on the comments made by the commentators in your comment column; I would like to make the following comment. There is nothing wrong in some one disguising there real name and making a comment on someone and his or her writing, specifically by mentioning there name. The following comment is made by someone about the white house and Obama and operation style. As a leader and prudent person, I don’t think Obama is intimidated and going to call CNN’s editor and asking him to take out all the comments he doesn’t like. Rather, I believe as brilliant politician and leader he would probably look into the worst and most negative comment and learn from it. Malayalee writers need to grow up and leave the Editor and commentators alone, if the comment is not obscene and ugly. Of course, the Editor has the ultimate power to trash any comment he or she thinks not appropriate for the context. I see some good commentators like Vidyaadharan putting pressure on writers and provoke them. A thinking person can easily understand that it is to find out the depth of the writing and writer in that topic. It helps to refine the writing of writers and make it interesting for the readers. I request the readers and the writers to look at the example shown here, a comment taken from CNN about the management of Obama’s White House. I leave it for your analysis and judgement. Post as Anthappan Show 3 New Comments • o − o + o politicalcynic • 14 hours ago Funny-CNN manages to ignore the most glaring facts about the Obama administration's failures (speaking as one who, sadly, voted for him in 2008): He consistently responds to the worst situations (e.g. spying on US citizens, Fast and Furious, the IRS situation) by disclaiming any knowledge of what is going ON in his own Administration. It is NOT the individual incidents, but rather the pattern of behavior that Obama has demonstrated, which has led me to conclude that he is either: (a) a liar; (b) entirely incompetent; (c) unwilling to accept any responsibility for anything; or (d) all of the above. In any case-he is a disaster by any rational measure. Were it not for the left's ideological insistence on supporting him, he would, by now, have the lowest approval ratings in history. Any objective look at his record demonstrates that his Presidency, on the whole, is a failure. see more o 527 Voting has changed. Learn more
andrews
2014-05-23 06:20:27 News
If he was born in India, how can he run for US President ?
Truth man
2014-05-22 17:42:40 News
Don,t be upset ,God is great . He has no religion .If you are doing good ,you are God,s person. It is not necessary to change your
Religion to see God .you remember the pope say now.
If you love together ,you believe God that,s all 
vaayanakkaaran
2014-05-22 15:08:19 News
കഥാനായകൻ തങ്കച്ചൻ മണ്ടൻ, മരമണ്ടൻ. അതു വളരെ നീട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Hopeful
2014-05-22 10:39:10 News
ചാർളി ചാപ്പിളിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞാലും ജനം ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മഴയത്താണ് കരയാറുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് വാവിട്ടു കരയാമല്ലോ? ഫോമായെപ്പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഒരു കാരുണ്യ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇത്തരക്കാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പേരുംപെരുമക്കും കോട്ടംതട്ടുകയില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത സമ്പന്നരായ മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചിലവാക്കുന്ന പണംമതി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നിരാശ്രയനെ രക്ഷിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം പേര് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോമ അംഗങ്ങൾ ഒരു ഡോളർ വച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ.
Ramesh Kurukkal
2014-05-22 10:26:43 News
ബൈബിളിനു പകരം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തും ഗീതയും വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ മത മാറ്റം നടക്കില്ല. ജാതി പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനും എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കിട്ടാനും പേടി കൊണ്ടും ചിലര് മതം മാറുന്നു. പേടി നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അതിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാൻ നസ്രായനായ യേശു ദേവന് കഴിയുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം.മതം മാറാതെ തന്നെ ജീസസ്സിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാമായിരുന്നു. കഷ്ടം ! അന്തപ്പാൻ പറഞ്ഞപോലെ ഇലക്ഷൻ മുന്നില് കണ്ടു ചെയ്ത പ്രസംഗമാകാം.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Saji Koshy
2021-03-03 01:54:21 News
Our heartfelt condolences & prayers
പൗരൻ
2021-03-03 01:31:40 News
അമേരിക്ക നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ട്രംപിനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കോലിട്ട് കുത്തി. ആർക്കോ വേണ്ടി വെള്ളം കോരി, ആകാശത്തുകൂടി പോയ പണി ഏണി വെച്ച് വാങ്ങി വെച്ചു, അവസാനം എന്തായി...? അമ്മായീടെ പരിപ്പിളകി, ഇപ്പോ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ദേ തേരാ പാരാ നടക്കുന്നു.
സ്വർണ്ണ കടക്കാരുടെയും ദൈവങ്ങൾ
2021-03-03 00:56:50 News
ദൈവങ്ങൾ ചാകുന്നില്ല, അവയെ റിസൈക്കിൽ ചെയ്യുകയാണ് മനുഷർ; കാലഘട്ടത്തിൻറ്റെ താളത്തിനൊപ്പം പരിണമിച്ച ദൈവങ്ങൾ. പരിണമിക്കാൻ വിമുഘത കാണിച്ച ദൈവ സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയ പടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പണ്ടത്തെ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ ദൈവങ്ങൾ അവയെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി മാത്രമാണ്. സാരിക്കടക്കാരുടെയും സ്വർണ്ണ കടക്കാരുടെയും ദൈവങ്ങൾ
CID Moosa
2021-03-02 22:53:26 News
Trump may soon have to answer rape allegations under oath Linda So FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump rape accuser E. Jean Carroll arrives for her hearing at federal court during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., October 21, 2020. REUTERS/CARLO ALLEGRI/FILE PHOTO FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump rape accuser E. Jean Carroll departs from her hearing at federal court during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., October 21, 2020. REUTERS/CARLO ALLEGRI/FILE PHOTO (Reuters) - During a December visit to New York City, writer E. Jean Carroll says she went shopping with a fashion consultant to find the “best outfit” for one of the most important days of her life - when she’ll sit face-to-face with the man she accuses of raping her decades ago, former President Donald Trump. The author and journalist hopes that day will come this year. Her lawyers are seeking to depose Trump in a defamation lawsuit that Carroll filed against the former president in November 2019 after he denied her accusation that he raped her at a Manhattan department store in the mid-1990s. Trump said he never knew Carroll and accused her of lying to sell her new book, adding: “She’s not my type.”
Malayalee
2021-03-02 22:43:15 News
You spread lies for Trump. Don’t interfere in Kerala politics boy.
Boby Varghese
2021-03-02 21:32:47 News
Some illiterate north Indians will decide who will be the Congress candidates in Kerala.. What a shame !
ഉറക്കുമ്പി
2021-03-02 20:46:50 News
വെടിവെപ്പ് ഈ രാജ്യത്തു ഒരു വലിയ കാര്യം ആണോ? പല ഭരണാധികാരികളുടെയും വക്കിലുമാർ മുമ്പ് കാശു കൊടുത്തു ഒതുക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.
Lock Him Up.. Lock Him Up
2021-03-02 20:37:11 News
പഹയാ, ബലാത്സംഗ കേസിൽ അകത്ത് പോകുമോ? ട്രംപിൻറെ പേര് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടി ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളിലെ മാധ്യമ വിധി:- "കുറ്റവാളിയല്ലെന്ന്‌ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അപരാധി : ചൈനാ ജോയുടെ ടീമാണ് പ്രതി സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ:- "കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നിരപരാധി". രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?
ഫിലിപ് ചെറിയാൻ
2021-03-02 20:02:56 News
ഫോമയിൽ ഉണ്ടായ നടപടികളുമായി ബന്ധപെട്ടു മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ കുറിപ്പെഴുതുന്നു. എന്റെ പേർസണൽ അഭിപ്രായം മാത്രം. ഫോമയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി ജോസ് എബ്രഹാമിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി വന്ന വാർത്തകൾ നാം കേട്ടു. അത് കത്തിപ്പടർന് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വാർത്തയായും നാം കണ്ടു. കേരള രാഷ്രീയത്തിൽ പോലും ചലനങ്ങൾ ശ്രടിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിലെ പോലും വലിയ വാർത്തയായി അത് മാറി. ഏഷ്യനെറ്റ്‌ പോലുള്ള വലിയ ചാനലിൽ പോലും വലിയ തരംഗമായി മാറി. ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യും ജോസ് അത്രയും വലിയ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തുവോ? ജോസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോളും, സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞപ്പോളും ചിലരുടെ ഒക്കെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കരട് തന്നെ. ആരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനോ പ്രലോഭങ്ങൾക്കൊക്കോ, സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വഴങ്ങുന്ന വ്യക്തി അല്ലെന്നു അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്നെകാൾ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏവർക്കും വ്യക്തം. ന്യൂ യോർക്ക് എംപിയെർ റീജിയനിൽ ചില പുതിയ അസോസിയേഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള രെജിസ്റ്റേഷനുമായുണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം. ജോസ് എബ്രഹാം എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഫോമയുടെ സെക്രട്ടറി തന്നെ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കാം. അത് ശരിയാണോ? സംരംഭം വിജയിച്ചു എങ്കിൽ ജോസ് ഫോമയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തള്ളി പറഞ്ഞവർ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തെ തോളിൽ ഏറ്റി കൊണ്ട് വരുന്നതെ നാം കണ്ടേനേം. കേരളത്തിൽ പോലും അതൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ. അവിടെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണ ദോഷ വശങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് കാര്യം. ജോസിന്റെ ചോദ്യും, അദ്ദേഹം ഫോമയുടെ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചോ, ലെറ്റർ പാഡ് ഉപയോഗിച്ചോ, സീൽ ഉപയോഗിച്ചോ, ഫോമയുടെ പേരിൽ പണപിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്മെന്റോ നടത്തിയോ, ആർകെങ്കിലും പണം ഫോമയുടെ നഷ്ടമായോ, ഇല്ല. ആർക്കു വേണക്കെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. അത് ഫോമയുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആയിക്കൂടെന്നില്ല. ജോസിൽ നിന്നും എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രഫൈലിൽ അദ്ദേഹം ഫോമാ സെക്രട്ടറി എന്നെഴുതിയിരുന്നു. ഫോമാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നില്ലേ? അല്ലെന്നെഴുതണമായിരുന്നോ? ഇതിനു മുൻപും എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പലരും പല വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റോൾ വരെ എത്തിയ പ്രശ്നങ്ങളും നാം കണ്ടു. അതൊക്കെ നാം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിനൊന്നും കൊടുക്കാത്ത വില, ഇവിടെ എന്തിനു? നാമൊരാൾക്കു ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, ഒന്നിച്ചു നിൽക്ക അല്ലെ വേണ്ടത്? ചുറ്റും കൂടി ആക്രമിക്കുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തി ആണോ? ജോസ് നിരപരാധി എന്ന് കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാന നഷ്ടം നികത്താവുന്നതിനപ്പുറം. ഏഴു ലക്ഷം മലയാളികൾ, അമേരിക്കയിലുണ്ട്. അതിലൊരാൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മുൻപോട്ടു വന്നു. കാലകേടിനു അദ്ദേഹം ഫോമയുടെ സെക്രട്ടറി ആയതു കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കോലാഹലങ്ങൾ. ഫോമയിലുള്ള മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ എനിക്ക് ജോസും. ഫോമാ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഫോമാ എന്തിനു ജോസിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം. എത്രയും വേഗം, നിജ സ്ഥിതി മനസിലാക്കി, ഇതിനൊരു പരിഹാരം എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീഷിക്കുന്നു.
ഉറക്കുണ്ണി
2021-03-02 19:53:55 News
ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതൊന്നും ഉറക്കുണ്ണി കാണുന്നില്ലേ? അതോ ട്രംപ് ഭരണത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതിൽ പിന്നെ വേറൊരു ഭരണാധികാരിയും അധികാരത്തിൽ വന്നില്ലേ? പെണ്ണ് കേസിൽ ഇമ്പീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ചരിത്രം നമ്മുടെ ക്ലിൻറ് കുട്ടന് മാത്രമേ ഉള്ളു.
പൗരൻ
2021-03-02 19:47:58 News
ബെയ്‌ജിങ്‌ ബോയ് കൈ കഴുകി, കൂടെ ഐസ് ക്രീം അമ്മച്ചിയും!! മിക്കവരും കാറ്റ് മാറി വീശുന്നത് കണ്ട് കളം മാറ്റി ചവുട്ടി തുടങ്ങി. കുമ കുമാ പെട്ടു, ഇനി രാജി അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല, വലിയ താമസമില്ലാതെ ജയിലിലും പോകും. പണ്ട് ട്രംപിനെ എന്തൊരു വിമർശനമായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ രണ്ടു കാലിലും മന്തുള്ളവന്‍ ഒറ്റക്കാലില്‍ മന്തുമായി പോകുന്നവനെ മന്തന്‍ കാലാ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നത് പോലെ. എന്നാലും ട്രംപ് നല്ലവനാണ്, അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും രാജ്യസ്നേഹിയാണ്, ആശ്രിതവത്സലനാണ്. ന്യൂയോർക്ക് അടക്കി വാഴുന്നവനാണ് ട്രംപ്. ട്രംപിന്റെ കാല് പിടിച്ചു കരഞ്ഞാൽ ട്രംപ് എല്ലാം ക്ഷമിക്കും, എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചവരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തും.
FBI DIRECTOR
2021-03-02 18:47:41 News
FBI Director Chris Wray on Tuesday accused supporters of Donald Trump who carried out a deadly Jan. 6 attack on the U.S. Capitol of domestic terrorism and vowed to hold them accountable. "I was appalled that you, our country's elected leaders, were victimized right here in these very halls," Wray testified before the Senate Judiciary Committee. "That siege was criminal behavior, pure and simple. It's behavior that we, the FBI, view as domestic terrorism." It was Wray's first testimony in Congress since the attack - a failed bid to block Congress from certifying Joe Biden's November election victory - was carried out by supporters of then-President Trump who, in a speech near the White House, exhorted them to march to the Capitol in protest. The Justice Department has charged more than 300 people on criminal counts ranging from conspiracy to attacking police and obstructing Congress. The rioting led to five deaths. At least 18 people associated with the far-right Proud Boys have been charged and nine people tied to the anti-government militia known as the Oath Keepers are facing charges they conspired as far back as November to storm the Capitol to prevent Biden from becoming president. Biden took office on Jan. 20. The FBI has yet to arrest any suspects in the death of Capitol Police officer Brian Sicknick, or for pipe bombs that were discovered outside the headquarters of both the Republican and Democratic national committees. The FBI has obtained a video that shows a suspect spraying bear spray on police officers, including Sicknick, according to a law enforcement source familiar with the investigation. The suspect has yet to be identified by name, and it is still unclear if the bear spray contributed to Sicknick's death. In a newly unsealed search warrant, investigators say rioters carried weapons inside the Capitol including tire irons, sledge hammers, tasers, bear spray and, in at least one case, a handgun with an extended magazine. "Everyone involved must take responsibility for their actions that day, including our former president," the panel's Ranking Republican Charles Grassley said. "Now, in the wake of Jan. 6, we must seriously examine the threats of domestic extremism." Senate Judiciary Committee Chairman Dick Durbin said the government has not done enough to protect against threats from far-right extremists and white supremacists, and accused the Trump administration for playing down those threats. He added that the Trump administration "never set up a task force to combat the numerous incidents" from the far-right, and instead focused on Black Lives Matter activists.
Way to make money
2021-03-02 17:53:20 News
‘He Isn’t Going To Let That Grift Go’: Mary Trump Says Her Uncle Will Only ‘Pretend’ To Run In 2024 In Order To Make More Money. Trump's followers are so dumb, they will send him their money anyway
WITCH HUNT in NY
2021-03-02 17:43:25 News
Manhattan DA investigators are reportedly focusing on the Trump Organization's chief financial officer. Investigators with the Manhattan District Attorney's office are taking a closer look at Trump Organization CFO Allen Weisselberg, as they continue a probe into former President Donald Trump and his family business, people with knowledge of the matter told The New York Times. They are investigating potential financial fraud, and whether Trump and the Trump Organization manipulated property values in order to receive loans and reduce property taxes, the Times reports. Weisselberg, 73, has worked for the Trump Organization for decades, starting at the company when it was helmed by Fred Trump, the former president's father. Two people familiar with the matter said prosecutors have been asking witnesses about Weisselberg, and spoke with one person about Weisselberg's sons — Barry, the property manager of Trump Wollman Rink in Central Park, and Jack, who works at Ladder Capital, one of Trump's lenders. None of the Weisselbergs have been accused of wrongdoing, and there is no indication Barry and Jack are a focus of the probe, the Times says. The investigation began more than two years ago, with the district attorney looking into hush money payments made to two women who said they had affairs with Trump. Michael Cohen, Trump's former personal lawyer and fixer, arranged the payments, and pleaded guilty to federal campaign finance charges. He testified before Congress that Weisselberg came up with a strategy to hide the fact that the Trump Organization was reimbursing Cohen for making payments to one of the women, pornographic actress Stormy Daniels. Trump has called the investigation "a witch hunt."
QANONMarch 4th
2021-03-02 17:36:47 News
Can QAnon survive another 'Great Disappointment' on March 4? History suggests it might. Thursday could be a big day. On March 4, Donald Trump will be triumphantly returned to power to help save the world from a shadowy syndicate of Satan-worshipping pedophiles – or at least that is what a small fraction of American citizens believe. But before you circle the date and dust off the MAGA hats, a note of caution: We have been here before. Adherents of the same conspiracy theory, QAnon, had previously marked Jan. 20, the day of Joe Biden’s inauguration, as the big day. As Biden ascended the steps of the Capitol to take the presidential oath of office, tens of thousands of adherents of QAnon were eagerly awaiting the imminent arrest and execution of Democratic politicians in a “storm” that would upend the social and political order. It didn’t happen. In the aftermath of this disappointment, some disillusioned QAnon followers left the fold. But as evidenced by the new date of March 4 – chosen because it was the day for presidential inaugurations until the 20th Amendment was adopted in 1933 – some hardliners claimed they had simply gotten the date wrong. When – or if – that date too passes without incident, a new date may emerge. It might be thought that enough failed predictions would eventually discredit a prophet. But as a philosopher of religion, I know history suggests a more complicated set of possibilities. Apocalyptic movements rarely simply dissolve when prophecies are seen to fail. Indeed, such crises have in the past presented believers with fertile opportunities to reinterpret prophecies. They have even strengthened movements, giving rise to new theories that attempt to explain the shortcomings of earlier ones.