പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2014-02-07 14:51:13 News
പന്ത്രണ്ടു മക്കളെപ്പെറ്റൊരമ്മേ നിന്റ 
മക്കളിൽ ഞാനാണ് ഭ്രാന്തൻ 
പന്ത്രണ്ടു രാശിയും നീറ്റുമമ്മേ, നിന്റെ 
മക്കളിൽ ഞാനാണനാഥൻ -എന്റെ 
സിരയിൽ നുരയ്ക്കും പുഴുക്കളില്ല, കണ്ണി-
ലിരവിന്റെ പാഷാണതിമിരമില്ല, ഉള്ളി-
ലഗ്നികോണിൽക്കാറ്റുരഞ്ഞു തീ ചീറ്റുന്ന 
നഗ്നമാം ദുസ്വർഗ കാമമില്ല 
വാഴ്വിൻ ചെതുമ്പിച്ച വാതിലുകളടയുന്ന 
പാഴ്‌നിഴൽപ്പുറ്റുകൾ കിതപ്പാറ്റിയുടയുന്ന 
ചിടകെട്ടി കേവലത ധ്യാനത്തിലുറയുന്ന 
ചുടുകാട്ടിലെരിയാതെരിഞ്ഞ തിരിയായ് നേരു 
ചികയുന്ന ഞാനാണ് ഭ്രാന്തൻ, മൂക-
മുരുകുന്ന ഞാനാണു മൂഡൻ  (നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ -വി.മധുസുദനൻനായർ)


Joseph
2014-02-07 10:49:29 News
Very Good coverage!
Ben
2014-02-07 09:41:16 News
യകൊബായ വിശ്വാസികളും ഒര്തോടോക്സ് വിശ്വാസികളും ഒരേ അപ്പന്റെ മക്കൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന , പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം , ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തികനം എന്ന് ദൈവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില തിരുമെനിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ തിരുമേനി . ദേഹം ഒരു കാതോലിക ആയി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ആകുമായിരുന്നു...
vaayanakkaaran
2014-02-07 09:27:59 News

Alexis Zorba: Damn it boss, I like you too much not to say it. You've got everthing except one thing: madness! A man needs a little madness, or else...

Basil: Or else?

Alexis Zorba: ...he never dares cut the rope and be free.


(Nikos Kazantzakis - Zorba the Greek)Anthappan
2014-02-07 07:45:26 News
Nobody will be free until they seek the truth which frees them with in. And, until that time the humanity will be grappled by the claw of politics and religion.
philip joseph
2014-02-07 07:17:21 News
well done Mr Peter, keep it up
Peter Neendoor
2014-02-07 07:09:29 News
THANKS TO EMALAYALEE TEAM.
James Thomas
2014-02-07 06:53:22 News
കഥകലെ കുറിച്ചുള അമേരിക്കാൻ മലയാളി വായനക്കാരുടെ അറിവും പരിചയവും അമ്പത് വര്ഷം പുരകിലാനെന്നുല്ലത് വളരെ ദയനീയമാണ്. ഔര് പക്ഷെ വായനക്കാർ അമ്പത് വയസ്സിനു മേല പ്രായമുള്ളവരും സമകാലീന (നാട്ടിലെ) മലയാള ചെരുകഥയുറ്റെ വളര്ച്ച യെകുരിച് പരിചയമില്ലത്തവരും ആയിരിക്കാം.
[email protected]
2014-02-07 05:58:31 News
I forwarded this article to our 1978Batch Professional College Alumni Group, and here are a couple of responses: "Thanks for that story. It really captures the essence of some of our fears. As the days go by, things that we treasured will become junk. An eerie feeling will settle in. I sometimes wonder how our house will be in another 50 years! Say our appreciation to Meenu Elizabeth." "What a beutiful piece of writing. It certainly touches some things deep, especially for us 'marunandan malayalees'"
RAJAN MATHEW DALLAS
2014-02-06 21:50:38 News

Good story! Simple presentation! Keep up the good work...
Elcy Yohannan Sankarathil
2014-02-06 20:33:57 News
'Meenu and SudhirPanikkaveettil deserve the award. Meenu's writings touch the day to day life of peoplel ,touching the roots of our mother land, Kerala, I enjoy that, keep writing Meenu,God bless you. Congrats!
Mr. Sudhir is a man of good heart, he is always helpful to other writers, boosting others' literary capabilities, spends hours and days reading and learnig the writers'  books and writing long and well studied write up,  constructive criticisms, avery learned man, with vast knowledge,  no one would spend this much time for others with out any remuneration. He is like the roots of trees, giving nutrition and water, always staying out of sight, his pictures are never even seen published any where,  he is a very handsome gentleman though. I have seen him only two or three times, never appears in public, a rare phenomena in this world especially in the US, where people always like to be in the lime light, my namaste to you dear Sudhir, God bless your great works and good heart,. Congratulations, sincere regards and love,
 Elcy Yohannan Sankarathil.'
Fr. KK John
2014-02-06 18:42:13 News
Hudaya canon 7:1, says, "hereafter, great bishop (Methropolitho Rabo medneho)of the east shall be called Catholicos of the east." Since Mor Pheloxenos is called Great bishop of the east, he is assuredly one step above "Catholicos of India," which is not canonically valid. I sincerely pray the methropolitho Rabo medneho shall now be entitled to work actively for the unity of the Church; he had told me that he favored unity. If there is any sense of propriety and justice remains it is high time the new Great Bishop get all proper authority too. Best wishes to thirumeni, KK Johnachen, Philadelphia.
Anthappan
2014-02-06 17:50:03 News
America is much safer than many other countries because NSA is filtering all the communications and isolating the bad elements from attacking this beautiful country. Snowden is a traitor who betrayed his country. He is just like some Malayalees who live here, make their living, groom their children and talk twenty four hours about lousy Kerala Politics. Giving Nobel Peace Prize for him is like Malayalm organizations giving awards for writers.  He must be brought back, tried and locked up for ever.  
kkj
2014-02-06 17:38:37 News
ഒരു ബഷീർ കഥ വായിച്ച സുഖം. പക്ഷെ കേശവന് നായരും മത്തായിയും രമേശന് നായരുമെല്ലാം ചില കഥകളിലും സിനിമകളിലും കണ്ട നല്ല പരിചയം.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Mat
2021-01-25 00:35:13 News
Mitt Romney said if this crime is not impeachable, whatelse is an impeachable offence? I still don't understand why people don't take this important for democracy. He thought he could do like the Russian or North Korean rulers, stay there for 12 years or more. Our "kuttisaippanmar" should know he would have you thrown out of the country, if he stayed another 4 years. He is a crook, bully, with no respect for anybody else except the Russian king; he just cared for himself and his family only , not the American people.
DemocRats
2021-01-25 00:09:11 News
Biden administration is not favorable for the American people. He destroyed 11000 jobs in a single day and millions of dollars out of it.Due to COVID-19,a lot of people lost their job. I addition to that Biden issued executive order to stop pipelines project.He is not trying to create job rather destroying jobs.Another setback for the people is the withdrawal of price cuts policies of Trump administration that may cause price increases for insulin and eppipens.
Anand
2021-01-24 23:02:38 News
വാക്സിനേഷന് എതിരെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല. വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ട്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശ്രീ കോര ചെറിയാൻ
RAJU THOMAS
2021-01-24 21:57:51 News
ഇതൊരു ചെറുകഥ തന്നെയാണ് , നീണ്ടയൊരു ചെറുകഥ. ഹാവൂ , കഥാന്ത്യത്തിലെ ഭാവനാസമ്പുഷ്ടവും ഭാവസാന്ദ്രവുമായ ആ മുഹൂർത്തം ! Well done, Samcy, very well done! I envy you.
George Maracheril
2021-01-24 19:59:03 News
Excellent Story. After a long time, I read and enjoyed a beautiful novel like short story. Hearty Congrats my dear friend Samsy👌
CID Mooosa
2021-01-24 17:24:03 News
Trumpers or Bideners, the rioters to be condemned. Black lives matter group did lot of destructions but no one condemning that incident, they only condemn what happened in the capital.There is not righteousness in condemning only one group. Both the groups are condemned as far as I observe.
101%
2021-01-24 15:51:47 News
I agree 100% with the comments of Trump Vs. Biden
ഡിങ്കൻ
2021-01-24 15:23:53 News
എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും തല താഴ്ത്തി നിന്നാൽ വിലയുണ്ടാകില്ല. അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്നത് ട്രംപല്ലെങ്കിൽ, ചൈന ലോകം ഭരിക്കും.. അത് വളരെ ലളിതം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ... സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി യത്നിച്ച് യത്നിച്ച്, സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളായ പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ മൂത്രപ്പുര, ഒരേ കുളിമുറി.. ആഹാ എത്ര മനോഹരം ഈ സമത്വം സുന്ദരം... മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനന്തരഫലങ്ങളുണ്ട്
Avj
2021-01-24 14:12:07 News
അമേരിക്കയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സിനെ മുഴുവൻ മാളത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചത് ആരാ? അതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയത് ആരാ? നിങ്ങടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ട്രംപ് അല്ലിയോ ? അയാളുടെ നാക്ക് ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. അതുകൊണ്ട് അനുഭവിചോ
സാംസി കൊടുമൺ
2021-01-24 13:57:37 News
പ്രിയമുള്ള അപരിചിതന്‍, താങ്കൾ കഥ വായിച്ചതിനും കഥയെ ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനും നന്ദി. വായിച്ച എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
Sudhir Panikkaveetil
2021-01-24 12:44:48 News
ശ്രീ സാംസി , സംഭവബഹുലമായ കഥ !!
The Absolute Truth
2021-01-24 12:24:43 News
tRumpers were spreading false propaganda. They said the rioters were ANTIFA. But those who got arrested for looting were regular street gangsters & maga hats.- check the police arrest records. The Capitol was attacked by domestic terrorists- the white extremists. Those who got arrested so far are white extremists. But some Malayalee ignorant tRumpers still claim the terrorists were ANTIFA; These people has no brain cells left.
TRUMP VS BIDEN
2021-01-24 03:33:11 News
Violence from people of any political affiliation is wrong. The recent attack on the capitol building is one of them. But, what about the riots, looting and destruction of property and the historically significant statues in the summer? Was that acceptable? Any of the democratic leaders raise their voices? So, don't point the finger at one without looking at the other. Only a person with an open mind can see both sides.
വേണുനമ്പ്യാർ
2021-01-24 03:18:49 News
Paucity of time is poverty of the soul. Congratulations to Shri Sudhir Panikkavettill for his well-articulated and enlightening article!
Easow Mathew
2021-01-24 03:17:37 News
രസകരവും അത്യന്തം വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു വീക്ഷണം. ശ്രീ സുധീര്‍ പണിക്കവീട്ടിലിനു അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!