പ്രതികരണങ്ങള്‍
Indian
2014-05-25 16:58:53 News
Sonia was born elsewhere. It was not her fault. Once she married Rajiv, she became Indian. Her son is a born Indian.
Only the upper caste mentality of some people to look down up on others is the reason for the hatred. Many whites in the Us hates Obama too.
Shenayi P.
2014-05-25 13:54:06 News
കവിത നന്നായിരിക്കുന്നു.  ചിന്തയെപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞാൽ,  കാടൻ ചിന്തയല്ലിത്. എന്തു ചെയ്താലും, ആഗ്രഹിച്ചാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിലനില്ക്കാനാവാതെ അണുവിൽനിന്നുതിർത്ത ദേഹികൾ അണുവിലേക്ക് തന്നെ ചെന്നു ചേരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകൾ മാത്രം. അതിന്റെ ക്രമങ്ങൾ, രീതി, ആവശ്യം, അവസാനം ഇതൊന്നും കൃത്യമായി അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ  തുടരുന്ന ജീവിതം എരിഞ്ഞോ അല്ലാതെയോ എങ്ങനെ, എന്നു അവസാനിക്കുമെന്നു പോലും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാതെ മരണവക്കിൽ എത്തിച്ചേരും വരെ മാത്രം നമുക്ക് കാണുവാനും  കൃത്യമായി അനുമാനിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ പിന്നീട് തീ നാളത്തിൽ തീർക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ സങ്കല്പ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അതിലുപരിയായി ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മാറിപ്പോവുകയോ മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ നിലനില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. എങ്കിൽ കാടൻ ചിന്തയല്ലിത്, പാളിപ്പോയ ചിന്ത എന്നെ പറയാനാവൂ.
Manju
2014-05-25 12:23:28 News
ഇന്ത്യാക്കാരായി അഭിനയിക്കുന്ന (ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന) ഈ രണ്ടു വെള്ളക്കാർ വേണമോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ -  ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ? ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ പറയാൻ തന്നെ കഴിവുണ്ടോ? എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെതായി ഇന്ത്യക്ക് നല്കിയ സംഭാവനകൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ വിധം? എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മുടെ നായകരാക്കാൻ കുറച്ചു പെരെങ്കിലും തയ്യാറാവുന്നത്?  വെള്ളക്കാരനോടും ഇംഗ്ലീഷിനോടും ഉള്ള അഭിനിവേശമോ? ഇന്ത്യയെ കാലുവാരിയ വെളുത്ത തോലിയുള്ള സായിപ്പിനെ വീണ്ടും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം എന്താണ് ആത്മാഭിമാനമില്ലാത്ത ഇന്ത്യാക്കാരാ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു കൊണ്ഗ്രസ്സുകാരൻ മുന്നോട്ടു വന്നാലും, പറഞ്ഞുതന്നാലും.....
vaayanakkaaran
2014-05-25 11:18:25 News
താളമുണ്ട്, വിചാരമുണ്ട്, വികാരമുണ്ട്, വായനാസുഖമുണ്ട്. ജീവിതം അവതാളത്തിലാവാഞ്ഞത് നന്നായി. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Kunjunni
2014-05-25 10:21:41 News
കൊടിക്കുന്നിൽ ഉൾപ്പടെ സർക്കാർ ചിലവിൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും സന്ദർശനവും ധൂർത്തടിയും നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തും ജനങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും വിദേശികൾക്ക് വിറ്റു അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്ന നക്കാപ്പിച്ച വിദേശത്തു നിക്ഷേപിച്ചു അതു പോയി തിന്നുകയാണ് കള്ള-കൊണ്‍ഗ്രസ്സു ഇത്രയും കാലം  ചെയ്തത്. നാനാവിധത്തിൽ വേഷങ്ങൾ കെട്ടി വിദേശികളെ നായകരാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു. ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ - ജയിലിൽ ആക്കി രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ - തന്റേടമുള്ള ഒരു ജനത ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ വളർന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇവരെല്ലാം വീണ്ടും  ഭരണത്തിൽ വന്നുചേരും,  പഴയപോലെ ചൂഷണവും തുടരും. ഇതാണ് ഇന്നുവരെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മെച്ചമായ ഒരു സംവിധാനം - കമ്മ്യൂണിസ്ട്ടു രീതി - വന്നതും ഇതേ പാത തുടർന്നു. രാജ്യത്തോടും ജനങ്ങളോടും കൂറില്ലാത്ത, ഇംഗ്ലീഷു പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന,  അവരുടെ സേവകരായും കൈകോർക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജനതക്ക് പിന്നെ എന്താണ് കിട്ടുക?
Keralite
2014-05-25 07:41:11 News
Why do we need ministers? We have seen ministers like Vayalar Ravi.
Looks like Rajagopalan is grumpling. He contested as a candidate of one religion. He wanted people of other religions to support him. But they are afraid of his party and would not do it.
Anything wrong in it? There is no harm if all Brahmins support one party. But if Muslims supporting one party is vote bank.
Vnod Shankar
2014-05-25 07:29:25 News
വളരെ ശരി... വോട്ടു നല്കാതെ മോഡിയെയും ബീജേപ്പിയേയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനു അവരുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രി കളിക്കാൻ ഇടം വേണമെന്നോ?

ഇത്രയും പൊളിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ? നാനൂറോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഷ്ടിച്ചു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിച്ചത് റയിൽവേ പോലീസ് കണ്ടു പിടിച്ചത്. ബോഡി പാർട്ട്സിനും പ്രോസ്റ്റിറ്റൂഷനും വേണ്ടി വിൽക്കാൻ മൂന്നു വയസ്സു മുതൽ പ്രായം വരുന്ന കുട്ടികളെ പണത്തിനു വേണ്ടി അരുംകൊലക്ക് നല്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു ജനത ഏതു നാട്ടിലുണ്ട് വേറെ?  മഹാ ഭാരതമത്രേ!  ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടുമാണെന്ന്! ഒരു പൊളിറ്റീഷനും, മന്ത്രിയും നാവനക്കിയില്ല ഇത്ര വലിയ ഒരു അനീതിയും അക്രമവും നിരന്തരം, വർഷങ്ങൾ ആയി, ആ നാട്ടിൽ നടന്നു പോന്നിട്ട്! സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന അമ്മമാർ! 
അതൊന്നും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പോലുമല്ല അവിടെ! 

മന്ത്രിക്കസ്സെരയും അധികാരവും പണം വാരാനുമുള്ള അത്യാർത്തിയല്ലാതെ യാതൊന്നും കേൾക്കാനോ അറിയാനോ താല്പ്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു പരട്ട സമൂഹമായി നമ്മൾ തരം താണിരിക്കുന്നു!  കേന്ദ്രത്തിലും മന്ത്രി വേണമത്രേ... ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ഒക്കെ മതി അവിടെ... ലോകം മുഴുവനിവരെ അകറ്റി നിറുത്തുന്ന കാലം വരുന്നു... പുതിയൊരു തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Vnod Shankar
2014-05-25 06:44:08 News
മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ നിലനില്പ്പ് ഇത്തരത്തിൽ കാടുകയറുന്ന മനോരോഗികളെക്കൊണ്ട് അപകടത്തിലാവില്ല. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും പോലെ ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീന്താൻ കുറേപ്പേർ എവിടെയുമുണ്ട്. ഒരു സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്കു തരപ്പെടില്ല.
കോർപ്പറേറ്റു അമേരിക്കയാണ് ആ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും നയിക്കുന്നത്. വമ്പിച്ച പ്രൊമോഷൻ അതിനാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുള്ള 'കോപ്പി ക്യാറ്റ് നെർടുകൾ'ക്ക് അതൊരു മഹത്തായ ആശയവും. ഫാമിലി ബന്ധങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും, അച്ചനമ്മ കുഞ്ഞു-കുട്ടി ബന്ധങ്ങളും ചുമതലകളും, വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്നതിലൂടെയും, ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം കൊർപ്പറെഷനുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതു തടയുകയാണ് ലക്‌ഷ്യം. വമ്പിച്ച പണലാഭം അതിലുൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഭേദമായ ജീവിതരീതി പുച്ചമായി പറഞ്ഞു തള്ളി നെറികെട്ട സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ജീവിതരീതി അടിച്ചേല്പ്പിച്ചു കുടുംബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നു.  പള്ളികൾ പോലും ഇവർക്ക് വിവാഹം അനുവദിച്ചു ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ നിസ്സഹായകരായി പങ്കു ചേരുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ചീഞ്ഞു നാറുന്ന അമേരിക്കൻ അജണ്ട! അമേരിക്കയിൽ അനേക ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ പുതിയ ജീവിതരീതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഈ 'സോക്കേട്‌' പണ്ടു മുതൽ തന്നെ നിലനിന്നു പോരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു സമൂഹം അനുമതി-അംഗീകാരം നല്കി അവരെ മാതൃക ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇസ്ലാമികളും ജൂതന്മാരും ഇതിൽ കൂടുതൽ അനുരക്തർ എന്നും കാണാം. 'കുണ്ടനുക്കൊരു ബിരിയാണിയും, ഞമ്മക്കൊരു ശായയും കൊട്' എന്നു പറഞ്ഞു ചായക്കടയിൽ  'കുണ്ടനു'മായി ചെല്ലുന്നവരെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു മലബാറിൽ എല്ലാവർക്കുമറിയാവുന്ന ഒരു ശൈലി തന്നല്ലോ?

Vnod Shankar
2014-05-24 22:54:25 News
2007 പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ 2100  ഏക്കർ റബ്ബർ എരുമേലിയിൽ?  അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് ബിഷോപ്പിനു പണം കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ? എന്തുകൊണ്ടിപ്പോൾ അതു വിമാനത്താവളം പണിയാൻ കൊടുക്കുന്നു?  അതിൽ കള്ളക്കളി നടന്നിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ അതെത്രയെന്ന്  ജനങ്ങൾക്കറിയണം.  ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും മറ്റു അച്ചായന്മാരും കൂടി നാടു മുടിപ്പിക്കുന്നു എന്നു തന്നെ കാണുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങി പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃതം  കച്ചവടം നടത്തി പണം വെളുപ്പിക്കയല്ലേ ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കെണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
Rajan Kuriakose
2014-05-24 21:56:55 News
ലേഖകന്റെ ആയാലും ഈ മലയാളീയുടെ ആയാലും
അഭിപ്രായത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല.പുതിയ തലമുറയെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഈതരതില്ലുള്ള പ്രവർത്തികളെ കഠിന ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇനിയും വിമർശിക്കണം.

Paul Chacko
2014-05-24 17:42:01 News
Sholy, I like your choice of words and phrases. Good job. Please continue to write.
Thanks
Paul Chacko
vaayanakkaaran
2014-05-24 09:57:08 News
 മനസ്സിൽ ഒരു പോറലേല്പിക്കുന്ന നല്ല കഥ. കേരള ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ കഥകളിൽ പിതൃപീഡ ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലർ തീം ആണ്.
vaayanakkaaran
2014-05-24 09:45:20 News
 ‘മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ നിലനില്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അമേരിക്കയിൽ’ എന്ന ഈ വാർത്തയിലെ പരാമർശം പേരില്ലാ ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായമോ ഇമലയാളിയുടെയോ?
jyothis
2014-05-24 08:52:32 News
Well said
പ്രതികരണങ്ങള്‍
മത്തായി മർക്കോസ്
2021-02-26 19:32:39 News
കാലികമായ കർഷക പ്രശ്നത്തെ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആവേശകരമായ ഒരു കവിത. വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകൾ ശൈലികൾ . അവരുടെ വിളവും, ഭൂമിയും സമ്പാദ്യവും വളരെ കൗശലപൂർവ്വം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കുത്തകകൾക്ക് അടിയറവ് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ബില്ലുകൾ. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ പേടിച്ച്, എഴുത്തുകാരുടെ, മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ് മൂടിക്കെട്ടി അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട കർഷകരെ പിന്തുണച്ച് എഴുതാൻ ശബ്ദിക്കാൻ അധികം എഴുത്തുകാരും മാധ്യമങ്ങളും ധൈര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഏതായാലും ഇതെഴുതാൻ ഇത്രയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ പോലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധൈര്യം പ്രകടമാക്കിയ ഈ മലയാളി മാധ്യമത്തിനു നന്ദി. നന്ദി നന്ദി. ഇത്തരം സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർഷകർക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് അന്നം തരുന്ന അവർക്കുവേണ്ടി എഴുതുന്ന കൃതികളാണ് ആവശ്യം. അല്ലാതെ പത്തിരുപത് ഫോട്ടോയും തള്ളിക്കേറ്റി, നാട്ടിലെയും ഇവിടത്തെ നേതാക്കന്മാരെ സിനിമാക്കാരെ പരസ്പരം പൊക്കി പാടിപ്പുകഴ്ത്തി എഴുതുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ല വേണ്ടത്.. ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ അത്തരം കൃതികൾ ഞാനും ഞാനറിയുന്ന ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളും ചുമ്മാ ഒന്ന് എത്തിനോക്കി തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ്. നല്ലത് വല്ലതും എഴുതുന്നവനെ പറയുന്നവനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന ആ പതിവ് കാണാറുണ്ട്. ഒരു ഒരുവമ്പനും കീഴ്പ്പെടാതെ അതെ ഈ ഇത്തരം കൃതികൾകൾ പോരട്ടെ ഞങ്ങൾ വായിക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
Josukuty
2021-02-26 18:13:02 News
അതായതു മു. മന്ത്രിയുടെ അടുപ്പിൽ കേറി വേറെ ആരോ ദോശ ചുട്ടു. ഇദ്ദേഹം അറിയാതെ.
CID Mooosa
2021-02-26 17:55:18 News
CID Moosa is whose supporter and where he comes from and he certainly came from India,Kerala.And there was no divorce in Kerala from where I born which is Kerala and I DONT KNOW which farm he came from.
ബഡാ നേതാവ് - വ്യാജൻ ഛോട്ടാ നേതാവിനോട്
2021-02-26 17:06:59 News
ബഡാ നേതാവ് വ്യാജൻ ഛോട്ടാ നേതാവിനോട് ഛോട്ടാ നേതാവ് ചമഞ്ഞു ഒരു വ്യാജൻ വരുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചോ. അവൻ ട്രമ്പിനെ കളിയാക്കി എഴുതും. പേര് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ. (edittorial)
സാധാരണക്കാരൻ
2021-02-26 16:32:08 News
ഇന്ന് രാവിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് Parliamentarian. ജനങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത Senatorsന് പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളും, റൂളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനവും വലിയ പിടിയുണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക ഉപദേഷ്ടാവാണ് Parliamentarian. Parliamentarianനെ സെനറ്റ് നിയമിക്കുന്നതാണ്, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല. സാധാരണ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാഫിന്റെ ഉപദേശം സെനറ്റ് മറികടക്കാറില്ലെങ്കിലും, ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് Parliamentarianന്റെ ഉപദേശം അസാധുവാക്കാം.
ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള ഹൈവേകൾ
2021-02-26 16:24:00 News
തുഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ -= തുഞ്ചത്തെ രാമൻറ്റെ അനുജൻ- എഴുത്തച്ഛൻ എന്നത് ഒരു സർവ നാമം ആണ്. അതായത് ആശാൻ, മന്ത്രവാദി, പൂജാരി, കൃഷിക്കാരൻ - എന്നതൊക്കെ പോലെ. ഇന്നേവരെയുള്ള ഒരു ഭാഷയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉളവായതുമല്ല. അനേകം കാല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമത്തിലൂടെയാണ് ഭാഷ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണത ആണ്. അതിനു ധാരാളം തെളിവുകളും ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ സിവിൽ വാറും, കറുത്തവരെ അടിമകൾ ആക്കിയതും റിപ്പപ്ലിക്കൻ തെക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും ബിജെ പി മാറ്റി മറിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള ഹൈവേകൾ ആണ്. - ചാണക്യൻ
സാധാരണക്കാരൻ
2021-02-26 15:26:56 News
പല ഇന്ത്യക്കാരും ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻറെ ഭാഗഭാക്കാകുന്നുണ്ട്, വളരെ നല്ല കാര്യം! പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളി പേരുകൾ ഒന്നും തന്നെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നില്ല!! എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്യരീതി; സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം; ആത്മവിശ്വാസം കുറവും, അതേസമയം കൂടെയുള്ളവരുടെ കഴിവിൽ അവിശ്വാസം കൂടുതലും; ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പാടവം, what exactly are we missing? Vocabulary & Accent is very vital. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മറുപടി, "What Happened?, Say It Again! Sorry I didn't get you, can you repeat that" etc etc . (ഇന്നലത്തെ happy hourൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, "One of my colleagues at work is a complete dud", Most in the group understood as "a colleague is dead".
CID Moosa
2021-02-26 14:51:06 News
He must be a Trump supporter. They do this kind of things. Trump married three times
ഛോട്ട നേതാവ്
2021-02-26 14:43:20 News
ജനങ്ങളോട് പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ സ്ഥിരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ജനങ്ങളെ നിരന്തരം പറ്റിക്കുകയും ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച പണം വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ സ്ത്രീകളെ ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തും, പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചന്തിക്കു കുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പീറ മന്ത്രിയോ ,എംൽഎയോ പിസി ജോർജ്ജായിട്ടോ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചാൽ മതി . ഈ കള്ള ഇമാറുകളെ എങ്ങനെ പുറത്തു ചാടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോളാണ് കുറെ സിനിമാനടന്മാരും കൂടി എം എൽ എ ആകാൻ വരുന്നത് . ആകപ്പാടെ എം എൽ എ ആകാൻ യോഗ്യത ഉള്ള ഒരാളെ ഉള്ളു . ദിലീപ് . ഞങ്ങളുടെ ട്രമ്പച്ചായന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് മുഴുവൻ ഉണ്ട് .
ഭാഷാസ്നേഹി
2021-02-26 14:31:38 News
ഭാഷയുടെ അച്ഛൻ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗൂഡാലോചനയുടെ ഫലമാണ് . ഭാഷ സ്വയം ഭൂവായ്താണ് . വളർത്തച്ചന്മാർ വളരെയേറെയുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ തുഞ്ചെഴുത്തച്ഛൻ . ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും ഒരു വളർത്തച്ഛനാണ് .
ajay
2021-02-26 13:02:47 News
Superb news! Thanku So much!
ചീവീടുകൾ ചിലക്കട്ടെ
2021-02-26 12:05:33 News
കുറ്റങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പൊതുവെ ഭീരുക്കൾ ആണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വെളിച്ചത്തു വരികയും അവരുടെ ബലഹീനത മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അവർ കരുതുമ്പോൾ അവരിൽ അപകർഷത വളരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ന്യായികരണം തുടങ്ങും, കൂടുതൽ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് കവചം ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കും. ഇവർ പൊതുവെ പല പേരിൽ കൂട്ടമായിട്ടേ നിൽക്കാറുള്ളു. ചിലർ ഇവരുടെ കൂടെ ഇമാജിനറി കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കും. അവർക്കൊക്കെ പല പേരുകളും കൊടുക്കും.ഇ ചീവീടുകൾ ചിലക്കട്ടെ. ഇവ സീസണൽ ആണ്. ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് എഴുന്നള്ളത്തു മാറി പോകേണ്ട. നല്ല എഴുത്തുകാർ സമൂഹം നന്നാവുവാൻ എഴുതുക - ചാണക്യൻ
HITALARISM in Capitol?
2021-02-26 11:00:10 News
Husband of Hitler-quoting GOP congresswoman parked his militia-stickered truck outside Capitol Jan. 6. The Three Percenters, founded in 2008, are a "radical militia group" implicated in leading the Jan. 6 siege along with the Proud Boys, the Oath Keepers,and other far-right extremist groups, the FBI said in an affidavit filed in the case against alleged rioter Robert Gieswein. Their name comes from the apocryphal claim that only 3 percent of U.S. colonists fought in the Revolutionary War, and they fashion themselves as the same kind of tyranny-stomping "patriots." Miller's wife, Mary Miller, is most famous for favorably quoting Nazi leader Adolf Hitler at a "Moms for America" rally outside the Capitol on Jan. 5. "Hitler was right on one thing: whoever has the youth has the future," she told the rally, apologizing later when video of her comments went viral but insisting that "some are trying to intentionally twist my words to mean something antithetical to my beliefs.
Why Bombed?
2021-02-26 10:54:44 News
The United States conducted a military airstrike in eastern Syria along the border with Iraq targeting Iranian-backed militias in retaliation for a recent rocket strike in Erbil in northern Iraq that left several Americans injured, according to a U.S. official. The airstrike was ordered by President Joe Biden in retaliation for a Feb. 15 rocket attack against a U.S. base in the northern Iraqi city of Erbil that killed a coalition contractor and left several American contractors and a U.S. military service member wounded. The airstrike targeted structures in the eastern Syrian town of Al Bukamal that belong to Kataib Hezbollah and other Iranian-backed militias that have launched rocket attacks in the past against American facilities in Iraq, said the U.S. official. Article writers in e malayale should learn the subject before they spit out bisaed untrue opinions.
Political Observer
2021-02-26 10:23:35 News
I will be brief this time. Are you excited about getting your $1400.00 check? Good, isn't it? To achieve this, the 1.9 trillion dollar proposal must materialize. This translates into a $41,036 per household. You do the math. Gain $1400 now and lose $41,036 later. If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. By the way, if you want to look at politics in a different medium, see the "Simson" cartoon in E malayalee.