പ്രതികരണങ്ങള്‍
biju_ny
2013-08-27 10:19:15 News
എന്റെ 9 വയസ്സുകാരി മകളോട് ഞാൻ ഡോളർ റുപീ എക്സ്ചേഞ്ച് നെ പ്പറ്റി  ദിസ്കുസ് ചെയ്തു. കാര്യം അവൾക്കു മനസ്സിലായി. അവളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛാ ഇന്ത്യയിൽ അവർ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് വില കൂട്ടും, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ബെനെഫിറ്റ്?   എനിക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല.
Tom abraham
2013-08-27 07:20:50 News
A global and generous move for the next generation. Are non Indian students included in the global contest ?
I am spreading word in my region, from today onwards.
386 228 7022
Alex Vilanilam
2013-08-27 05:28:42 News
Demise of Padmanabha Vaidyar is a great loss to Ayurvedic medical field and thousands of his patients all over the world. Me and my family knew him since 1960 when he started his small clinic in Kadavanthra. He was a man of deep determination and worked hard to take Ayurveda treatment to the top of the world. The contributions he made and his children make in the health care industry of India is superb. Let Padmanabha Vaidyar's Atma rest in peace. Let our God give his family and loved ones the strength to tide over these days of deep sorrow. Alex Vilanilam & family
Francis
2013-08-26 20:02:45 News
If your parents had thought about this you may not have been born in this world to speak like this. You being a cine artist is covered by the four walls of safety. There are hapless girls becoming victims of the cruel men. We need better law to punish those cruel people even with death penalty. I feel shame on your comment Praveena. .  
ബൈജു
2013-08-26 17:29:55 News
അമേരിക്കയിലെ ഒരു സംഘടനകളെയും മാതൃകയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ദയവു ചെയ്യുത് ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. 

thomas koovalloor
2013-08-26 17:06:42 News
Muslims have to stop Persecution. I support Asia Bibi and my love and support to her.Unless they stop persecution Muslims will not survive in this planet.We need  Love, Peace and Harmony in this planet, not hatred . Love your neighbor in the real sense.This is the time for us, Human beings, to think about Love, Peace, and Harmony.
Thomas Koovalloor
murali
2013-08-26 13:55:43 News
Yes, you are right. So called Malayalee leaders want money and fame. I don't know when they will change! To see their name they will split organizations or make new..even people make private religious organizations. So cheap......
sheelakuriakose
2013-08-26 05:01:56 News
'antha hanthykku inthappattu'Go on........
Jack Daniel
2013-08-26 04:15:00 News
നേരെ നിന്നിട്ട് വേണ്ടേ സാറെ മാതൃക ആകാൻ!
LIZZY JACOB
2013-08-25 09:30:41 News
"ഗായകന്‍ ഒരു വസന്തത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന കുയില്‍മാത്രമാണ്. കാലമാണ് വസന്തം ചമയ്ക്കുന്നത്. ആ വാസന്തസാനുവിലിരുന്ന പാടുകമാത്രം ചെയ്യുന്ന കുയിലുകള്‍ വസന്തത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ റോയല്‍റ്റിയും തങ്ങള്‍ക്കുവേണമെന്ന് അവകാശപ്പടുന്നതു ശരിയാണോ?"
 This is an excellent question.I hope Kerala will hear at least the ECHO of this question! Thank you Anil. Please spread the word people...Stupid and meaningless demand of singers...They ignore the painful birth of song....
Jack Daniel
2013-08-24 17:28:35 News
എഴുത്തുകാരു നാറി എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്രതികരിക്കുന്നവർ പരനാറി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ട്  എഡിറ്റർ മിക്കവാറും പ്രതികരണങ്ങളെ  മുക്കികൊല്ലുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു 
Peter Neendoor
2013-08-23 21:19:33 News
CONDOLENCES.
RAJAN MATHEW DALLAS
2013-08-23 16:40:05 News


  WHERE IS MY REPLY ?
Sunil Tristar
2013-08-23 16:03:19 News
This has been an issue for a while and now all the singers got together and came up with this idea of royalty which i think they do deserve it for their unique voice, BUT generally i think that royalty for the song goes to the PRODUCER, who spends money to produce the song unless there was a clear agreement between the producer, music composer, lyricist and the singer that there will be a royalty involved.  Going forward yes they can come up with this agreement between all the parties that the producer get this much royalty and rest of the CREATORS including the singer can and will get part of the royalty.  So since i am not sure of any prior agreement like this exist the royalty should go to the producer who came up w money to produce the entire song,  Going forward this can be a good idea that the singers get something for their efforts and talent and expertise and voice,  It is simply my thought.
ST
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Jump boat
2020-10-31 20:19:54 News
When people go low morally and looking for some consolation they seek refuge under Trump. Jump boat and work for Biden. He is the next President. Don’t live under illusion created by the worlds number one conman.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-10-31 18:23:58 News
എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു
George
2020-10-31 17:47:59 News
പുരോഹിതരുടെ വജ്രായുധം ആണ് കുമ്പസാരം. കൂദാശാകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൂദാശ. കുമ്പാസ്സരം വെച്ച് സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവരേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ. പള്ളിപൊതുയോഗങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെയും കണക്കു ചോദിക്കുന്നവരെയും നിശബ്ദമാക്കുന്നതു ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ടാണ്. ഫ്രാൻ‌സിൽ പോകാനൊക്കെ പറയുന്നവരും തല വെട്ടിയവരും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. അവസ്സരം കിട്ടിയാൽ ജോസഫ് മാഷിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തപോലെ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവർ. സ്വന്തം മകളുടെ പുരോഹിത ഗർഭത്തെ വരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയുള്ളവർ. സഹതാപം മാത്രം.
Political Observer
2020-10-31 16:58:08 News
Yesterday I gave a short list of reasons why I support Mr. Trump. Today I will give you my reasons why I do not support Mr. Biden. I am not trying to influence you in any way shape or form. I do not have any political affiliation. However, we have an obligation to look at the facts and make our own decisions. So, here are the reasons: 1. Mr.Biden cannot be trusted to run this country because he does not have a sharp mind. He is a very confused individual. Recently he said he was running for the senate. Then he said he was running against George (I guess he was thinking about George Bush) Hey Mr. Biden , Mr. Bush was the president a few years ago. You are running against Mr. Trump. 2. He does not know how to spell “respect”. When asked about his favorite song, he said it was Aretha Franklin’s “ RESPECK”😀.We all can make mistakes in spelling. But when you are running for an important position in the world, you cannot make silly mistakes. 3. I like to see a person running on the basis of their accomplishments and not on the opponent's weaknesses. This person was in politics for 47 years. His accomplishments in these 47 years are far below than Mr. Trump ‘s four years.(You can do your own research to see the facts) 4. Mr. Biden is very corrupt. Because of this he cannot deal with other countries. He abused his power while he was the Vice President to help his son gain an important position in Ukraine. Hunter Biden did not have the qualifications to be in that position. (You can do the research on this and also about his involvement with Russia and China). 5. Mr. Biden was not smart to pick a better qualified vice presidential candidate. Kamala Harris called Mr. Biden “Racist “ during the Democratic convention. Either he forgot about that or accepted the fact that he is a “Racist”. If he is not a racist, then Kamala Harris is a liar. I wouldn’t recommend a “Racist/Liar” duo as the leaders of this great nation. 6. Mr.Biden has lied several times in the matters of “Fracking “ (Do your research for other similar incidents) 7. While he was the Vice President, Obama/Biden could not establish any peace treaty with the middle eastern countries. They threatened Syria with some “redlines” Eventually they faded away without any significance. 8. The Obama/Biden Administration apologized for “America’s mistakes “ to foreign countries. 9. When the corona virus appeared on US soil, Mr. Biden blamed it on the President. When the president stopped all traffic from China, he criticized that saying it is xenophobic. 10. Mr. Biden said he would make the mask wearing “mandatory “. Though the concept is good, no one can enforce it . People should be given the facts and choices. It is up to you and me to make that decision. If you don’t use the right choice, you will pay a big price. A smaller car is more dangerous in an accident than a bigger car. Are we going to ban all small cars? 11. During the recent incidents with the killing of some black folks by the police, It was completely taken out of context and made a “black and white” issue. No one bothered to find the reasons why the police acted that way. When you break the law , police will interfere. That is their job. Sometimes they can make mistakes like you and me. “Defunding the police “ is not the solution. 12. Mr. Biden took the opportunity to console the families of these people.(Basically kissing the butts). He angered many blacks with several statements. These kind of “Sugar-coated “ words are not going to convince anyone that he is sincere. Only an idiot will believe that. 13. Although Mr. Biden is a catholic, because of his political affiliation to democratic party, he favors abortion (killing babies who have no voice) Their term for this process is “pro choice”. His running mate is also advocating pro choice. 14. Democrats are using deceptive practices. For example, Dr. Bill Bledsoe was a constitutional party candidate for the US Senate in South Carolina. But he dropped out a month ago. But his name is still on the ballot. So the democratic senatorial candidate is still running ads about Dr. Bledsoe. The idea is to mislead the voters so that the votes can be split between Dr. Bledsoe and Lindsey Graham (republican candidate for the senate) in South Carolina. This is wrong. This does not bother the Democrats. To them the “ end justifies the means”. 15. Democrats tried everything to block the confirmation of Amy Garrett without success.None of the Democratic senators supported Amy, in contrast during the confirmation of Sonia Sotomayor (a democrat) 25 republican senators supported her. Do you see the difference between today’s two major parties? 16. The Looting. riots and and the chaos that followed under the Democratic leadership -all tell us one thing - they do not care about America or the citizens of this country. I hope I have presented my points with an open mind. I realize it is unrealistic to expect perfection in people or parties. But It is our responsibility to use our commonsense.
Sting
2020-10-31 16:56:25 News
Writer of this article just want to get cheap photo publicity handling a matter with half baked knowledge. Shameful.
J. Mathew
2020-10-31 16:55:33 News
ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളും.അതിന് വ്യാജ ക്രിസ്ത്യീയ നാമധാരികളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല.ഉപദേശിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ചെന്നാട്ടെ.ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ് കഴുത്തിനു മുകളിൽ തല ഉണ്ടായാൽ നന്ന്.
ദാസപ്പൻ
2020-10-31 16:45:42 News
2 - 3 പേര് കൂടി ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് വൈറലാക്കിയത്രേ ....തോക്കു മുതൽ കാലാവസ്ഥ വരെ . ഇപ്രാവശ്യത്തെ തണുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കുമോ സാറേ .. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സാറുമ്മാർ പറയുംപോലെ പറ്റൂ ..അല്ലെ സാറേ .. എന്റെ വയറുകടിക്കാരാ തള്ളുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിന് തള്ളണ്ടേ..
വിശക്കുന്നവ്നു അപ്പം
2020-10-31 15:42:33 News
ഒരു നേരം നൂറ് പേരെ ഊട്ടാൻ ആവില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അന്നം നൽകുക.. അതിനേക്കാൾ പുണ്യം വേറൊന്നുമില്ല- നാരദന്‍
പാപിക്ക് മോചനം ഇല്ല
2020-10-31 15:34:07 News
ക്രിസ്തിയാനി ആയി ജീവിച്ചാൽ കുമ്പസാരിക്കണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പേരിൽ മാത്രം കൃസ്തിയാനി ആയി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആണ് കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ ചെയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കുറ്റം/ പാപം ചെയ്താൽ അതിന് കുമ്പസാരം പരിഹാരമല്ല. പാപം ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കുമ്പസരിച്ചാൽ പരിഹാരം കിട്ടും എന്ന വിശ്വസം ആണ് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരം പാപികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ മാത്രമേ സഭക്കും, കുപ്പായക്കാർക്കും ഉപജീവനം നടക്കുകയുള്ളു. ' പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു' എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന പാപിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഇല്ല. -andrew
Anthappan
2020-10-31 15:33:14 News
Trump Republicans and Trump Christians are evil and lack thinking capability. Try to avoid them. They are undrmining the Kingdom of heaven Jesus preached. These people belong to a cult like Jim Jone’s and David Koresh’s . We know where they are heading towards. Republican Party is destroyed by them and now they are working on destroying the gospel of Jesus. ( by the by Jesus was a good tacher and a good leader, He dreamed about a society inclusive of all type of people) . Trump was the theif on the cross refused to repent. This is his reincarnation.
G. Puthenkurish
2020-10-31 14:14:20 News
Superstition is the religion of feeble mind- Edmund Burke. വിധവയായ ഒരു മരുമകൾ തന്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ മൂന്നുമാസം ഗർഭിണിയാണ്.' ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട തന്റെ മകന്റെ വിധവയിൽ നിന്നും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ അമ്മ ഞെട്ടി. ശേഷം ഈ വിഷയം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലും കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. അത് ആ പ്രദേശത്ത് ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും സ്വാഭാവികമായ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമായി. ആ മരുമകളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ്‌ ആരാണെന്നറിയാൻ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും പൗരപ്രമുഖരും ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങുകയും അതിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ആ സ്ത്രീയ്ക്ക് നേരെ ചോദ്യശരങ്ങൾ എയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇതിന് മറുപടിയായി അവർ തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 'മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പുണ്യനദിയായ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മൂന്നുതവണ ഗംഗയിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു. ഗംഗയിലൂടെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒഴുകി വന്നതോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്റെയോ മഹാത്മാവായ ഏതെങ്കിലും മുനിയുടെയോ ശുക്ലം അതിലൂടെ എന്റെയുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അത് വഴി ഞാൻ ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്തു.' ഈ വിശദീകരണം കേട്ട്, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പ്രമാണിമാരും കുടുംബത്തിലെ കാരണവർമാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒച്ച വെച്ചു. 'ഇല്ല.., ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ശുക്ലം കുടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആവുകയില്ല. നീ പറയുന്നത് വെറും അസംബന്ധമാണ്.' ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'എങ്കിൽ വിഭണ്ടക മഹർഷിയുടെ ശുക്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടാണ് ഋഷ്യശൃംഖൻ ജനിച്ചത്‌ എന്ന് നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ..?' 'ഹനുമാന്റെ വിയർപ്പ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ എത്തി ആ മത്സ്യം ഗർഭിണിയായിട്ടാണ് ഹനുമാന്റെ പുത്രനായ മകർദ്വജ് ജനിച്ചത് എന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു.' 'സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുന്തി ഗർഭിണിയായി കർണ്ണൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു.' 'അതേ പോലെ, മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് മത്സ്യഗ്നഥ (സത്യവതി) ജനിച്ചത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.' 'ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ മൂന്ന് റാണിമാർ പായസം കഴിച്ച് ഗർഭിണിയായി എന്ന് രാമായണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.' 'ഒരു മൺകുടത്തിൽ നിന്നാണ് സീതാ ദേവി ജനിച്ചത് എന്നും, അതല്ല ഒരു പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.' 'മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു പുരുഷന്റെയും ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെയാണ് മറിയം ജനിച്ചത് എന്ന് ഖുർആനും, അതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മേരി ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് ബൈബിളും പറയുന്നു.' 'ഇതൊക്കെ നിങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും സാധ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അസാധ്യമാണ് എന്നും പറയുന്നു.' ഈ വിശദീകരണം കേട്ട അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാവിറങ്ങി പോവുകയും, അവർ പരസ്പരം പിറുപിറുക്കാനും തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. 'സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഗർഭിണിയൊന്നുമല്ല. അത് ബോധ്യമാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കാം.' 'ഈ കപട സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കളവ് പറഞ്ഞത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന അസംബന്ധങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അതല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അസംഭവ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ യുക്തി പറയുന്നു എങ്കിൽ, അതേ യുക്തി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന കഥകളിലും ഉപയോഗിക്കുക.' ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിർത്തി. മതപുസ്തകങ്ങളിലും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളിലുമുള്ള അബദ്ധജടിലമായ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. അന്ധവിശ്വാസപരമായ എല്ലാ അറിവുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുക ബൗദ്ധികമായ അടിമത്തം നമ്മളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Mary got pregnant by holy spirit can also be examined by the same arguments. (അവലംബം : Liberal world) Adv. K K Radhakrishnan
Sudhir Panikkaveetil
2020-10-31 14:11:22 News
Best wishes. Look forward to read your poem.
J.Mathew
2020-10-31 13:58:45 News
കുമ്പസാരം ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പററാത്ത കൂദാശയാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല.അത് ആരും നിർബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതല്ല.വേണ്ടാത്തവർ നടത്തേണ്ട.ഏതെന്കിലും ഒരു കൗൺസിലർ തെററ് ചെയ്താൽ കൗൺസിലിങ് തന്നെ നിർത്തലാക്കുമോ?
ദശാവതാരം പരിണാമം
2020-10-31 13:19:16 News
പരിണാമം എന്താണ് എന്ന് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ലാത്തവർ ആണ് ദശാവതാരം പരിണാമം ആണെന്നും ഹനുമാൻ മിസ്സിംഗ് ലിംഗ് ആണെന്നും ഗണപതി ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണെന്നും ഒക്കെ തട്ടി വിടുന്നത്. ചെവിയിൽ നിന്നും തുടയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ദൈവങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എന്തോരു ശാസ്ത്രം ആണോ? - chanakyan
fo observer
2020-10-31 13:14:58 News
നിയമം ലംഘിച്ചു നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 'വിജയികൾ' ഇപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം നടത്തുന്ന ജനറൽ ബോഡിയെ എതിർക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നും മണ്ടന്മാരല്ല, കേട്ടോ