പ്രതികരണങ്ങള്‍
മലയാളിയുടെ അടിമത്തം
2020-10-10 09:34:54 News
പിന്നെയും വേതാളം തല കീഴായി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 3000 വര്ഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് തുടങ്ങിയത് ആണ് ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ അടിമത്തം. ആര്യൻ എന്ന് സ്വയം ഭാവിച്ചവൻ തുടങ്ങി വെച്ച അടിമത്തം; യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളും, മതങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയവും വീണ്ടും പുനർജനിപ്പിച്ചു. അടിമത്തത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ഭൂമിയുടെ ഏത് മൂലയിൽ ചെന്നാലും അടിമ എന്ന കംഫോർട്ട് സോണിൽ അഭയം തേടുന്നു. അമേരിക്കയിൽ; വെളുത്ത തൊലിനിറം ഉള്ള വെള്ളക്കാരൻ്റെ മുന്നിലും, ജനിച്ച നാട്ടിൽ പോലും വെള്ളക്കാരൻ്റെ വെളുത്ത യേശുവിൻ്റെ മുന്നിലും, ഇറ്റാലിയൻ മാഫിയയുടെ മുന്നിലും, മൂസലിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു ഇരിപ്പിടം പോലും ഇല്ലാതെ ഓടുന്ന പാട്രിയാർക്കിസിൻ്റെ മുന്നിലും, തട്ടിപ്പുവീരർ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ മുന്നിലും, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ മുന്നിലും; കവിണ്ണു വീണ്, ഞാൻ നിൻ്റെ അടിമ എന്ന മനോഭാവം കാണിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ, പ്രതേകിച്ചും മലയാളികൾ; ഭൂമിൽ എവിടെ ചെന്നാലും അടിമയുടെ ആശ്വാസ മേഖലയിൽ അഭയം തേടുന്നു. ഇത്തരം വേതാളങ്ങളുടെ അവസാന തലമുറ ഇല്ലാതെ ആവുന്നതോടെ; ഇവ ഇ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യഷം ആകുമെന്നും, അതോടെ ഇ ഭൂമിയിൽ സമാദാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്‌ ഒരു ആഢംഭര സ്വപ്നം ആവാതിരിക്കട്ടെ!. അമേരിക്കയിലെ മൂത്ത ഇന്ത്യക്കാരെ! നിങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും; നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറ എങ്കിലും നീചരിൽ നിന്നും മോചിതർ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീഷിക്കുന്നു.-andrew
Mathew Simon
2020-10-10 09:30:15 News
The Republican party under Trump faces many challenges: It’s losing female voters, seniors and suburbanites, & many other groups. To those, add another cohort peeling away from the GOP: Young people for whom climate change is a key issue. “Young people see the Republican party as the anti-climate party,” Benji Backer, founder of the American Conservation Coalition, tells Yahoo Finance in our latest Electionomics podcast. “That is not good news for the Republican party now, but it's most importantly not good news for the Republican party in the future. Republican party by 2028 will have a maximum of 23% of American Voters. That means The Senate & House + Oval Office will be Democrats for decades.
German TV-reports
2020-10-10 09:23:05 News
German TV was reporting the summary of European news. The European channels are of opinion that trump may get a maximum of 38% of Republican Votes. That is 24700000. Mostly Evangelical & some Christian fanatics. Even the Evangelical Fundamentalists are not voting for trump. White, uneducated/ under-educated are the main supporters of trump as per the report of German TV>
Dr.Joseph Abraham
2020-10-10 09:13:55 News
The Villages in Florida is the largest retirement community in the Nation. Majority of them are white republicans. This time, they are voting for Democrats. I was in the community meeting at Friday night. That is a National trend among seniors of America.
സിന്ധു തോമസ്
2020-10-10 08:49:15 News
കവിത മനോഹരം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!
Mary Lila Koshy
2020-10-10 07:13:22 News
Dear Uncle CA, I am going to miss you verymuch. Ever since I can remember you & aunty Ammini were close friends of my late parents. I am so thankful for the continued relationship we maintained after the passing away of my parents. Your diligent work & dedication for the establishment of KNS & its continued functioning has been very remarkable. I can only imagine how noisy & joyful heaven will beas you join your friends of KNS & SIBS.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-10-10 04:42:17 News
ചങ്ങാതിയെപോലെ സാന്ത്വനമരുളുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന ലേഖനം സമൂഹത്തിൽ ഭാഗ്യഹീനരായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ചെയ്യുന്ന നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരുന്നു. ശ്രീദേവി മാഡത്തിന്റെ ഭാഷയും ശൈലിയും ആകർഷണീയം തന്നെ. ഇംഗളീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്ന ഇവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഇ-മലയാളി വായനക്കാർ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ദീനദയാലുത്വം ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ശ്രീദേവി മാഡം ആ വികാരം വായനക്കാരിൽ ഉണർത്തുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ അശരണർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിനും എല്ലാ നന്മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ങ്ങൾക്ക് വിജയവും നേരുന്നു
Jyothylakshmy Nambiar
2020-10-10 04:40:05 News
Sreedevi madam explains the art of apologizing in her essay. She says it is an art like music, painting and literature. We often hear the apologies haphazardly uttered without any regret or feeling of remorse. She has quoted examples in her article in her usual style. From time to time such articles become necessary for the readers to review and think profoundly about their habit and character. Civilized persons make a developed society who can say “thank you” and “sorry”. Madam, look forward to read more of your articles.
ആശംസ മത്തായി
2020-10-10 03:46:22 News
ആശംസകൾ. ജന്മദിനം തകർത്താഘോഷിച്ചു.
ജോണ്‍ വേറ്റം
2020-10-10 03:34:14 News
ചിന്തനീയമായ അഭിപ്രായം. സുധീറിന് നന്ദി!
Kamala
2020-10-10 02:56:41 News
Who is Kamala Harris? Answer: BOBBLEHEAD
Sudhir Panikkaveetil
2020-10-10 02:16:05 News
സത്യം ജയിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സത്യസന്ധന്മാരാകണം. നുണ ജയിക്കാൻ എല്ലാവരും നുണയന്മാരാകേണ്ട. വളരെ ദുർബലമായ ഒരു വികാരമാണ് സത്യം. അതിനെ മലീമസമാക്കാം സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക്. പക്ഷെ നുണ സത്യത്തിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. സത്യം ആ സംഘട്ടനത്തിൽ മുറിവേറ്റു കാലങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരു ഭിക്ഷാടകനെപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ആരും തിരിച്ചറിയാതെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യാം. എന്നാലും നല്ല മനുഷ്യർ സത്യസന്ധരായ ജീവിക്കുന്നു. നുണയുടെ വിജയം അതാണ്.
Joseph Nambimadam
2020-10-10 01:52:15 News
Thanks Sudhir Panikkaveetil. Thank you Samjeev for reading and commenting on the poem.
News Alert
2020-10-10 01:44:09 News
Chris Christie is entering his second week in the hospital, making his battle against the coronavirus the most serious among those in President Trump’s inner circle,
പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2020-10-20 04:14:39 News
കാലത്തിന്റ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നവരൊക്കെ ചത്തു മലച്ചു കാരണം അവനാ 'കാലൻ' തന്നെ ഇല്ലൊന്നിനും ഒരുവനും മോചനമില്ല എല്ലാം തല്ലിയുടച്ചു തകർക്കും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കരിങ്കൽ മതിലും 'ലോകത്തിന്റ നെടുങ്കൻ പാതേം' കാലത്തിൻ തിരമാലകൾ വന്ന് കാരും തീരം മണൽ മാന്തുംപോലെ ഒന്നിനും ഇല്ല നില നില്പിവിടെ എല്ലാം തല്ലിയുടയ്ക്കും കാലം. കാലത്തിന്റ മകനാം കാലൻ പോത്തിൻ പുറം ഏറി ചുറ്റീടുന്നു കോവിഡെന്നൊരഗോചര വൈറസ് വാരി വിതപ്പൂ മരണം ചുറ്റിലും കാലൻ നിന്ന് ചിരിച്ചീടുമ്പോൾ കാലം പോയതറിഞ്ഞില്ലാരും. വിദ്യാധരൻ
Atheist
2020-10-20 03:46:37 News
What about 222000 dead people due to the negligence of a president ? Are you going to remember them too? or their life is not worth remembering? I thought there is no value for human beings after death? The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34:18. The COVID crushed the spirit of many people. So remember those families too. Ok
Raju Mylapra
2020-10-20 02:41:45 News
The pride goes before a fall. You were born with a silver spoon in your mouth. With this attitude, if you ever get a spot in Malayalam music industry, you will only be mentioned as the great legend Yesudas' son. He earned his spot with his unconditional dedication. I don't agree with all his untimely opinions, sometimes. But, old generation like me listens to his songs at least a few times everyday. Grow up young man. We all like you; but you have to earn our love. All the best.
Ninan Mathulla
2020-10-20 00:10:08 News
Able to publish 12 books is no simple thing. Especially considering the responsibility as the wife a vicar, family life, time for social involvement and writing books is extraordinary effort. Thanks Meenu for reminding readers of possibilities with her inspiring life. Best wishes!
SP
2020-10-20 00:07:29 News
എല്ലാ തംബു സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നതു ജോ ജയിച്ചാൽ ത്രീവ്രവാദികൾ അമേരിക്കയുടെ പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് എന്നാൽ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ത്രീവ്രവാദികൾ ആണ് ഈ രാജ്യത്തിനു ഭീഷണി, അത് ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാരണാധികാരി. ആഭ്യതര ത്രിവ്രവാദമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാശത്തിനു പ്രധാന കാരണം.
Pattukaran Kutti
2020-10-19 23:46:36 News
Yes Vijay,you did a good decision. In Kerala there is very good and talented youngsters better than you. Let them get chances to grow. Music industry is not a family business! You didn't deserve any award,that's why you get anything. Stick with your profession. Thanks again your proper decision.
Annamma Bobby Varghese
2020-10-19 23:25:02 News
I STAND WITH DR. FAUCI!! TRUMP IS A LIAR & SCIENCE DENIER!! Trump and Fauci Are Now Openly At Each Others’ Throats On a call Monday, the president called his top infectious disease expert a “disaster” after an interview in which Fauci said he wasn’t surprised Trump caught COVID-19. Article snippet: "The extent to which Donald Trump has muffed the government’s coronavirus response has been catastrophic. In recent weeks, however, his handling of the situation has somehow gotten even worse. With more than 220,000 Americans dead, cases are exploding across the country. The nation is reporting 55,000 cases a day on average, with nearly a dozen states on Friday tallying their highest infection totals to date. Trump has tried to minimize the problem with his oft-repeated lie that the United States caseload appears higher than that of other nations because it tests more of its citizens. “No country in the world tests at this level,” the president tweeted over the weekend. “The more you TEST, the more CASES you will be reporting. Very simple!” Except the U.S. doesn’t test better than its peers, and the surge in cases is also bringing a surge in hospitalizations—with systems in several states, including Wisconsin, Utah, and Montana, being overwhelmed by the spike. “Many of our ICUs are strained,” Julie Willems Van Dijk, a deputy secretary of the Wisconsin health department, told Politico last week." Vote out the Traitor The mass murderer.
Member
2020-10-19 21:09:31 News
Exactly and to the point. What an amazing talent to ridicule, otherwise talently enriched, big bro? You will get what you weep for in the industry. Such a poor attitude Mr Vijay. Shame on you.
Sudhir Panikkaveetil
2020-10-19 20:52:23 News
മരിച്ചവരെ കാക്കകളാക്കുന്ന സങ്കൽപ്പവും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാക്കകളാകുന്നവരുടെ നൊമ്പരവും. There is contrast here (a technique in literature). The ritual of feeding crows is practiced among Hindus in India as they believe their ancestors who are dead will come back as crows. This has been clarified by many that the crow is not the ancestor but the bird is used as a vehicle for the souls to see the world and accept food from their family. Good poem which appeals to the senses of readers. Best wishes Madam Pushpamma Chandy.
Reader
2020-10-19 20:41:06 News
That's all ; anything left out?
Kamala
2020-10-19 20:31:19 News
Recently there was a a murder in Texas. A lady scientist from India was killed by a black man. Where were the people who support the BLM? Was her life any inferior than a black person? Unlike the other situations, she was not running away from police. Where were you Ms. Harris when this happened? Nobody heard anything from this “wanted to be Vice President” person. She doesn’t deserve any sympathy vote from any person from India. She also supports the “pro-choice “ movement which means abortion is ok with her. She is not a biological mother. No wonder she is so callous about killing babies. She has no idea about the joy of raising a child from birth. If given a chance, she will have blood on her hand from the powerless babies. Is this the person you want to be the leader of this country? No need to think twice. What a disgrace!
ചുമ്മാർ
2020-10-19 20:07:13 News
റൈറ്റർ ഫോറം നടത്തുന്നത്പോലെ ആണ്ടു തോറും സ്ഥിരം വല്ല PRINTING പ്രെസ്സിനും കാശുകൊടുത്തു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ പൊത്തകം അടിപ്പിക്കുക, അതും നമ്മുടെ കീശയിൽ തന്നെ വക്കുക, വേണമെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിയവർക്കു ഓരോ കോപ്പികൾ, ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രം കൊടുത്തു വായടപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു നേർച്ചയാണ്. പ്രസുകാരും നമ്മുടെ കാശുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുപോകട്ടെ. മലയാളം സൊസൈറ്റി, ഇതെന്നാ പച്ചമരുന്നു കച്ചവടം, പച്ചമരുന്നു സ്റ്റഡി, പച്ചമരുന്നു കുടിച്ചു മലയാള ഭാഷ പോഷണം തുടങ്ങിയോ. കാലൊന്നു മാറ്റി മാറ്റി ചവിട്ടുകയാണോ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു എന്നു മാത്രം. നടക്കട്ടേ .. ഭാവുകങ്ങൾ
Grandchildren
2020-10-19 19:46:43 News
Grandpa Matthew appacha. Please come home and take your antidipporaset medicine. Please.
വിദ്യാധരൻ
2020-10-19 19:36:12 News
സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിനോട് യോജിക്കുന്നു . പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല . പക്ഷെ ഉച്ചരിക്കുന്നു ആളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ, പല വിധതത്തിലും വളച്ചൊടിക്കാൻ പാട്ടും . കമല എന്നതിനെ കമീല എന്നും കാമലീല എന്നും ഒക്കെ ഉച്ചരിച്ച് വൃത്തികേട് ആക്കാൻ പറ്റും . വേണെങ്കിൽ കമലത്തെ പിരിച്ചഴുതി ക +മലം എന്നാക്കാനും മലീമസമായ മനസുള്ള മലയാളിക്ക് മടിയില്ല . എന്നാൽ കമലം എന്നതിന് താമര എന്ന മനോഹരവും സുന്ദരവുമായ അർഥം ഉണ്ട് . കമലത്തിന് ജലം എന്നും അർഥം ഉണ്ട് . ജലത്തിൽ വളരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കമലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു താമരയുടെ ദളങ്ങൾ വിരിയുന്നതുപോലെ മന്ദഹസ്കിക്കുന്ന കമല ഹാരിസിനെ ' രാഷ്‌ടീയത്തിന്റെ പേരിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, അപക്വമായ മനസ്സാണ്. "കമലമൊട്ടിന് സമാനമാം മുലയിൽ കാന്തൻ അമർത്തി ഞെക്കി കുടിച്ചു സുഖിച്ചിടുമ്പോൾ കടന്നു വന്നൊരു കശ്മലൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലുറമ്പ് പോൽ നടു ഓടിക്കുവാൻ തോന്നിയവന്റ് കാലു രണ്ടുമൊപ്പം (സ്വന്തം ) അപ്പോൾ താമരമൊട്ടിനെ സുന്ദരമായ കൊങ്കകളോടും ഉപമിക്കാം വിദ്യാധരൻ
vayanakkaran
2020-10-19 18:49:53 News
അന്തോണി നീയും അച്ഛൻ അയോട, എന്നപോലെ ഉണ്ടല്ലോ? അമേരിക്കയിലെ പല ധനിക മലയാളികളും കത്തോലിക്കർ പെന്ത കൊസ്തിൽ ചേരുന്നതുപോലെ ട്രംപ് മലയാളിയായി. ധനിക ഹിന്ദുക്കൾ ട്രമ്പൻ ബിജെപി യും ആയി. അതുകൊണ്ടു ആണോട്രമ്പൻ പ്രെഡുവിനെ ന്യായികരിക്കുന്നതു.