josecheripuram 2019-09-20 20:50:36 News
Why don't you leave us alone.One after other people come to your home talking about how sad they are,my niece is trying to get on her feet,do not visit her now.She has to cop with the situation you sympathy is not going to help.
Jack Daniel 2019-09-20 20:46:58 News
കുനിഞ്ഞു നിന്നാൽ ................അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ജനമാണ് ബ്രോ . മലയാളികൾ . ഇനി മേലിൽ അവിടെ ഇരുന്നു മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും എഴുനേറ്റു പോകരുത് .  ഒരെണ്ണത്തിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ 
കടുവയെ കിടുവ പിടിച്ചു 2019-09-20 20:43:22 News
  "Not only spelling mistakes but also grammatical errors Anthappaa." (Binoy)  
ഒന്നാമത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ , ഇവിടെ അന്തപ്പനാണോ അതോ ബിനോയി ആണോ കത്താവ് എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല .  കണ്ടിട്ട്  രണ്ടു 'കർത്താക്ക'ൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് . പക്ഷെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം രണ്ടു 'കർത്താ'ക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല . കർത്താക്കൾ അവസാനം ആയതു കൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തെ ' തന്തക്ക് മുമ്പേ ജനിച്ച വാക്യം' എന്ന് വിളിച്ചു കൂടെ ഗുരുജി ?  വേറൊരു സംശയം ഗുരുജിക്ക് എങ്ങനെ 'ഗുരുജി ബിനോയി' എന്ന് പേര് വന്നു ?  ഒരു പക്ഷെ ബിനോയ് ശിഷ്യനായിരിക്കും ! ശിഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഗുരുജി ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗുരു ബിനോയ് എന്ന് .  ഏതായാലും ഇത് 'കടുവയെ കിടുവ പിടിച്ചപോലുണ്ട് ' അന്തപ്പനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയ ബിനോയിയെ,  ബിനോയിയുടെ ഗുരു പിടികൂടി. എന്താ കഥ . ഓരോത്തര് ചെന്ന് പെടുന്ന ഏടാകൂടങ്ങളെ  
josecheripuram 2019-09-20 20:18:33 News
I was driving in long island express way I was stopped for speeding by a white cop.  .I went to court,there  was one white guy all others were ethnic,I asked the Judge all these people driving through LIRR are black or ethnic.
josecheripuram 2019-09-20 19:48:19 News
I had a death in my family,The Malayalee community is celebrating the death.In the Funeral home I was sitting in a place reserved for me,I got up to go the rest room when I came back my seat was taken by a lady who had no relation with us.I had to stand until a seat became available.Again in the funeral All the church& so many Malayalees came I being the real Uncle"because in our culture every one is an uncle".I did not get a parking space.Why you guys stay away from us.Still the family is haunted by visitors.Will you please leave us alone.
josecheripuram 2019-09-20 19:21:50 News
I'am a person who love my mother tongue,but if I only loved my mother tongue I will never be in America.If a country is strong & keep their people in the country.provide them jobs,shelter,food,health care.You need not to learn any other language.Look at the people who persuade others to learn Malayalam,their children are in foreign universities.I know Russians who has no knowledge of English,had to learn English to get a job in America.They were cursing their country for letting not learn English.If you want to be Doctor/Engineer like top in the administrative line you have to English or else you will be stuck in Kerala.
josecheripuram 2019-09-20 18:35:14 News
I was not free for a few days,I could't respond to emalayalee.There is lots of injustice in this so called free country.If you look in a court room,most of the culprits are Blacks,Hispanics or Ethnic Origin.The authorities are mostly White.Do you think there would be a fair trial.So Mr Koovalloor is doing a great Job.When a person is thrown in Jail,no matter he is guilty or not we forget them.What Christ said When I was in prison you visited me so enter in to my fathers home.He did't say you went to church so enter in to my kingdom.So Koovalloor sar you are doing some thing great.Keep it going.
അന്തപ്പൻ വച്ച കെണി 2019-09-20 17:09:49 News
ബിനോയിയെ പിടിക്കാൻ അന്തപ്പൻ വച്ച കെണിയാണ്,  'If you see any spelling mistakes or grammatical mistakes, please correct it  and continue reading . Please post the mistake my if you find any--Thanks -Anthappan " . പാവം ബിനോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും അന്തപ്പനെ ഒതുക്കാൻ ഒരു അവസരം നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു . ചാടി കേറി മറുപടി അയക്കുകയും ചെയ്‌തു . പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വായനക്കാരനായ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 'MS' ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഇംഗ്ളീഷ് അകെ അവതാളത്തിലാകും.  അതുകൊണ്ട് സംഗതി പിടിക്കിട്ടിയാൽ അതിന് മറുപടി അയക്കുക . അന്തപ്പനെം, അന്ദ്രൂസിനേം, വിദ്യാധരനേം ഒന്നും കളി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാതെ , എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി വിടുക .  വായനക്കാരായ ഞങ്ങളാണ് വിധി കർത്താക്കൾ . അവരെ ബഹുമാനിക്കുക .  ഇതെന്നാ ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ളീഷ് പരീക്ഷക്ക് എഴുത്തുകയാണോ ? ഓരോത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവും 
അശ്രു പൂജക്കാര്‍ 2019-09-20 16:40:30 News
ഇ മലയാളില്‍ ഓണം കെകേമം അതിന്‍ ഉപരി അശ്രു പൂജക്കാരുടെ ബഹളം. ഇവര്‍ ഒക്കെ ജീവിചിരുന്നപോള്‍ പാര പണിതു കൊണ്ട് നടന്നവര്‍ ഇന്നു കോട്ട് ഇട്ടു കണ്ണീര്‍ വാര്‍ക്കുന്നു. യോങ്കെര്സിലെ ബേസ് മെന്റിലെ വെള്ളം അടിയും, കൂടെ കുറെ പേരെ അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയും, പിന്നെ ടാക്സിയില്‍ കയറി അടിക്കാന്‍ വന്നതും ആരും മറന്നിട്ടില്ല. മറക്കുകയും ഇല്ല. ബിനുവിനിട്ടു പണിത പാരകള്‍ ഇപ്പോഴും കൈയില്‍ ഉണ്ടല്ലോ.
 ഇ ചന്തുവിനിട്ടു വേണ്ട മക്കളെ പണി. ഇ ചന്തുവിനെ ആരും തോല്പ്പിക്കില്ല 
- ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇര 
Guru Binoy 2019-09-20 15:51:39 News
ഫ്രാഗ് മെന്റ്  വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടോ അന്തപ്പനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുന്നത്.  "Not only spelling mistakes but also grammatical errors Anthappaa." (Binoy) ഈ സെന്റൻസിൽ സബജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റുമൊന്ന് വേർതിരിക്കാമോ? ബിനോയിയെ, അറിയാഞ്ഞിട്ടു ചോദിക്കുവാ, ബുദ്ധിമാനായ താങ്കൾ എന്തിനാ ചാണകത്തിൽ നിന്ന് പ്ലൂട്ടോണിയം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധം തയാറാക്കിയത്. വാക്കുകൾ മുട്ടുമ്പോൾ വ്യക്തിയോട് ഒന്ന് ഉരസാൻ നോക്കും. അറിവ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന്  മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണമല്ലോ!
Mihir Sharma 2019-09-20 15:11:05 News
By Mihir Sharma
if you don't know the fact, check it out and post rather than misinforming the public .  Conspiracy theory works for a little while not always 

"India’s government has long claimed that the country is one of the fastest-growing large economies in the world. That boast was a crucial part of the ruling party’s message in India’s recent election campaign — that, under Prime Minister Narendra Modi, the economy was in safe hands. Competence and sincerity as an economic manager is central to the image Modi has sought to project.

Unfortunately, that claim looks increasingly unsupportable. Earlier this month, official government figures revealed that the economy had been slowing for three quarters. After months of denial, the government also admitted that unemployment is higher than it has been for four decades. Now, Arvind Subramanian, a well-regarded economist who was till last year one of Modi’s most senior advisers, has argued in a Harvard working paper that India’s official figures overestimate growth by several percentage points. While the government claims that India is growing at 7%, Subramanian suggests it’s actually growing at closer to 4.5%." (By Mihir Sharma) (posted by Anthappan)

Can you stop it? 2019-09-20 14:52:10 News
This guy is good in misinforming public about the tax in USA and India . Can you stop it? 
കാറ്റേ വാ കാറ്റേ വാ 2019-09-20 13:06:25 News
കാറ്റേ വാ കാറ്റേ വാ  
കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ വന്നാട്ടെ 
മഴയെം  കൂട്ടി നീ വന്നാട്ടെ 
മോദി മീറ്റിങ് കലക്കീടാനായി, 
ട്രംപിനെ അവിടെന്നോടിക്കാൻ
കാറ്റേ വാ കാറ്റേ വാ
കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ വന്നാട്ടെ 
മഴയേം കൂട്ടി നീ വന്നാട്ടെ   
തരികടയാണെ  രണ്ടെണ്ണോം
അധികാരത്തിലിരിക്കാനായ് 
ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കും.
എരിയും തീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ 
അവരെ കഴിഞ്ഞേ ആളുള്ളൂ  
വർഗ്ഗീയവാദികളാ രണ്ടെണ്ണോം
വെളുത്ത രാജ്യം ഒരുത്തനു സ്വപ്നം 
ഹൈന്ദവരാജ്യം മറ്റൊരുത്തന്
കണികാണാൻ കിട്ടുകയില്ല 
മനുഷ്യത്വത്തിൻ കണിക ഇവരിൽ.
ഇവരെ തലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കും 
വിവരം കെട്ടോർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ! 
കാറ്റേ വാ കാറ്റേ വാ  
കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ വന്നാട്ടെ 
മഴയെം  കൂട്ടി നീ വന്നാട്ടെ 
മോദി മീറ്റിങ് കലക്കീടാനായി, 
ട്രംപിനെ അവിടെന്നോടിക്കാൻ
കാറ്റേ വാ കാറ്റേ വാ
കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ വന്നാട്ടെ 
മഴയേം കൂട്ടി നീ വന്നാട്ടെ

 

Firing back 2019-09-20 10:59:15 News
Some people get abused and later they become a  problem for the society.  It gets worst when  abusers make them President of America and India.  It is better to get evaluated the mental status with the same group of Dr's evaluated Trump. (quoting from anthappan's comment)
Observation 2019-09-20 10:54:30 News
Empty vessels sounds much!