പ്രതികരണങ്ങള്‍
sudhir
2013-08-31 03:53:30 News
ലാ നയുടെ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ വാസുദേവ് പുളിക്കലിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഇവിടത്തെ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഇവിടെ എഴുതുന്ന എഴുത്തുക്കാർക്കായിരികും അംഗീകാരം എന്ന് കണ്ടിരുന്നു.  ലാനയുടെ അംഗീകാരം നാട്ടിലെ
മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നവര്ക്കും കൂടിയാക്കിയോ?
അംഗീകാരത്തിനർഹരായവർക്ക്ക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ!
Anu
2013-08-30 22:56:19 News
mera naam Anthony, humko hindhi maalum nahiiii baiyaa......

2013-08-30 10:09:15 News
Idea of Bridging of the mind was originally conceived by World Malaylee Council in 2000 but did not went thorugh much.Later it has been renamed Project Personal Interaction and dead!.Fokkana tried it also in 2006 .
vadakkan
2013-08-29 22:07:00 News
After all we are all Africans
matt
2013-08-29 18:20:13 News
Why the RVP is out from the committee
Shenha
2013-08-29 10:37:15 News
If anyone come say anything, don't give money unless you inquire it.  Use our commons sense Indians are wise people, then how they are cheated...
Joseph Nambimadam
2013-08-29 09:50:54 News
Congratulations Dr. Ravindra Nath. Wish you all the best.
BLOGAN LAL
2013-08-28 13:59:42 News
വാല്മീകങ്ങള്‍ എന്നത് തെറ്റ് ആണ് വല്മീകം ആണ് ശരി വാല്മീകി എന്ന് എഴുതാം. വല്മത്തില് നിന്ന് ജനിച്ചവന് എന്ന് അർഥം വല്മീകം ആണ് ശരി(ചിതല്പുറ്റ് എന്ന് അർഥം)
m sreenivasan
2013-08-27 22:16:07 News
I have published a "cricket coaching Book" in Malayalam.It has already publlshed 2 editions.With illustation by Madanan this is one of the best book published in India.Cost is Rs 50. Pages 115. Reviews of this book is published in Sports Magazines and India today.
Mary R Joseph
2013-08-27 17:58:54 News
മുട്ടത്തു വര്ക്കി, അങ്ങ് വലിയ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ.
George Parnel
2013-08-27 17:51:43 News
Good message with humor.
Varughese Mathew
2013-08-27 15:18:24 News
I fully agree with Thirumeni's fear about the current political situation in Kerala. The Dirty Politics that we are experiencing for the past several years is the main hinderence to the growth of the country especially Kerala State. The political and moral deterioration of the richest state in India is quite unfotunate.

Varughese Mathew
Chief in Operations
US Tribune.
truth seeker
2013-08-27 11:36:10 News
Only emalayalee tells the truth. Only truth will succeed
biju_ny
2013-08-27 10:19:15 News
എന്റെ 9 വയസ്സുകാരി മകളോട് ഞാൻ ഡോളർ റുപീ എക്സ്ചേഞ്ച് നെ പ്പറ്റി  ദിസ്കുസ് ചെയ്തു. കാര്യം അവൾക്കു മനസ്സിലായി. അവളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛാ ഇന്ത്യയിൽ അവർ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് വില കൂട്ടും, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ബെനെഫിറ്റ്?   എനിക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
independent
2020-09-27 01:51:13 News
ok sir we will be careful. thanks for the caution.
ഫോമൻ
2020-09-27 00:25:04 News
എടോ പാലാക്കാരൻ പൊട്ടാ, ഫോമായുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ ഫൊക്കാനായിലേക്കല്ല മത്സരിക്കുന്നത്.
Babukutty Daniel
2020-09-26 22:03:35 News
Appreciate Mr Corason’s writing though the story is 80% fiction and 20% facts
Me2
2020-09-26 20:53:30 News
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ എഴുതിയതു കൊണ്ട് അങ്ങേരെ പുന്യാളൻ ആക്കി പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റില്ല . അങ്ങേരുടെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വോട്ടോടു കൂടിയേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ . In the darkness of the night they all change their color. So, try to see all us human beings and let them play their role and withdraw from the stage. "And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages." (William Shakespeare)
Sudhir Panikkaveetil
2020-09-26 19:32:55 News
പുരാണവും, ചരിത്രവും ഇത്തിരിവർത്തമാനവും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ രചന നെയ്പായസം പോലെ മധുരം തുളുമ്പുന്നതായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭാഷയെ വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രീ കോരസനു നൈപുണ്യമുണ്ട്.
amerikkan mollakka
2020-09-26 18:19:24 News
പടച്ചോൻ പല ബേഷത്തിലും ബരും . ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളി എയ്തതുകാരനായും ബരും. ഇങ്ങള് ശൗലിനെപോലെ ഡാമസ്ക്കസ്സിൽ പോയെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈസ മിശിഹയെയും കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും പൗലോസ് സാഹിബ്.
Tom, NY
2020-09-26 16:02:21 News
This is called multiple personality. There are so many here in USA
Dr. Know
2020-09-26 14:24:32 News
The kingdom divided in itself is not a good sign Boby.
Boby Varghese
2020-09-26 13:37:17 News
The guy who is posting under my name is fake.
Cherian T
2020-09-26 12:46:55 News
What a shame.....splitting a great organization for personal gains
Boby Varghese
2020-09-26 12:38:20 News
Korason, thanks. Excellent.
Ninan Mathulla
2020-09-26 08:19:52 News
George Neduvelil, please explain what the wrongs perpetuated by state or governments in this situation.
BENNY KURIAN
2020-09-26 07:43:34 News
Good article, Korason
josecheripuram
2020-09-26 07:31:23 News
Some how Modi&Trump has a tie.Both of them going win.
Palakkaran
2020-09-26 04:14:04 News
മീശ