പ്രതികരണങ്ങള്‍
Anthappan
2014-08-12 12:21:50 News
RSS is nothing different from ISIS. They both have similar demand. RSS wants Hindu India and the ISIS wants an Islamic State by wiping out the minority. What a tragedy for humanity? I am curious to know Modi's stand on this issue. Where are we heading towards?
Anil
2014-08-12 11:08:50 News
"തെക്കനെ വഴിയിൽ വച്ചും വടക്കനെ വീട്ടില് ചെന്നും കാണണം"

ഇതെല്ലാം  തികച്ചും അർത്ഥമില്ലാത്ത പൂർണമല്ലാത്ത ചൊല്ലുകൾ ആണ്. എല്ലാ തെക്കുകളും വടക്കുകളും ഒരുപോലല്ലല്ലോ? അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ  ശൂന്യമായ ചൊല്ലുകൾ വെച്ചു അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന തിന്റെ ഔചിത്യമെന്ത്? ആത്മാർഥത ഇല്ലായ്മയും, 'ദർശന'മില്ലായ്മയും എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ടാവും.

"ഇവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് പറയാൻ വളരെ ചാതുര്യമാണ്താനും"

അതൊന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല. അങ്ങനെ ധരിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല. എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ എവിടെയാണെങ്കിലും എഴുതും. എഴുതി തെളിയേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്, അതിനവരെ അനുവദിക്കണം.
Dr. Know
2014-08-12 11:04:39 News
To check before marriage whether the girl is virgin or not you send me a money order for$50 and I will ship you a virgin test kit with instructions. The money is not refundable. once bouht then it is your problem. Dr. Know P.O. Box 69 Hew Harlm, New york
Rajesh A.
2014-08-12 11:00:40 News
എന്നത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും ലേഖകന്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചായ്‌വ്‌ തുറന്നുകാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലേഖനം കൂടി എഴുതി .എന്നെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയില്‍ ഒരു നാല് വരി കുറിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? കാലഹരണപെട്ട ഇടതുപക്ഷ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ലേഖനങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ മടുത്തു. രാജ്യത്തിനും സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന എന്തെങ്കില്ലും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വെയ്ക്കൂ...അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള ഇത്തരം തരംതാണ ശ്രമങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തൂ.........
Anthappan
2014-08-12 10:53:51 News
I have almost booked a ticket to Virgin Island and then realized that it is a hoax
Insight
2014-08-12 09:59:03 News
To get virgins go to Virginea or Virgin Island
Varughese N Mathew
2014-08-12 08:53:43 News
If majority is supporting sexual relationship prior to marriage, how can all the men expect to marry a virgin girl? This is quite contradictory!!

Varughese N Mathew, US Tribune.
വിദ്യാധരൻ
2014-08-12 08:50:56 News
പ്രവാസി മലയാളികൾ അവരുടെ സ്വന്തം കഥ എഴുതുമ്പോൾ സത്യം മറച്ചു വച്ച് എഴുതാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല ദുരഭിമാനം. "തെക്കനെ വഴിയിൽ വച്ചും വടക്കനെ വീട്ടില് ചെന്നും കാണണം" എന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നതിൽ അവൻ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. വടക്കനാകട്ടെ കയ്യില കാശുണ്ടായിട്ടും ജീവിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണ്. ഒരു കൂട്ടർക്ക് ആത്മാർഥത ഇല്ലായ്മയാണെങ്കിൽ മട്ടുരു കൂട്ടർക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം ഇല്ലായിമയാണ്. ഇവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് പറയാൻ വളരെ ചാതുര്യമാണ്താനും. ഇത്തരം ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലായ്മ അമേരിക്കാൻ പ്രവാസികളുടെ കഥയിലും കവിതയിലും കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ആര്ക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കഥകളും കവിതകളും പുറത്തിറക്കി, ആധുനികതയുടെം, ശൈലികളുടെയും, അതിനെ പിന്താങ്ങുന്ന ചില ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെയുമൊക്കെ മറവിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് സാഹിത്യകാരികളാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനുവേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആത്മാർഥതയോടെ കഥകളും കവിതകളും ആക്കുംമ്പോൾ അത് വായനക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി ചേര്ത്തു വായിക്കാനും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കും വഴി തെളിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ചില്ല് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആട് ജീവിതത്തിന്റെ കഥ എഴുതിയാൽ അതെങ്ങനെ വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കും? ആത്മാർഥത ഇല്ലാത്ത സ്രിഷിട്ടികൾ കുറെനാൾ അവാർഡിന്റെ കാലുകളിൽ പൊക്കിനിറുത്താം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു ഈ ഈയലുക്ൾ അല്പ്പായ്സുകളാണ്
കഷണ്ടി മത്തായി
2014-08-12 07:23:29 News
അതെങ്ങനാ പിള്ളേച്ച അസൂയ ഒരു പുതിയ വിഷയമാകുന്നത്? ചെകുത്താന് ദൈവത്തോട് അസൂയ തോന്നി അവൻ സ്വന്ത സാമ്ബ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. പാമ്പിന് നഗ്നരായി എതെൻ തോട്ടത്തിൽ കറങ്ങി നടന്ന ആദമിനോടും അസൂയ തോന്നി? അങ്ങനെ അസൂയ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി പിള്ളേച്ച? പിന്നിൽ ഇതിൽ എന്തിത്ര പുതുമ?
Roy Chengannur
2014-08-12 01:46:20 News
In this situation My opinion is that no matter what Modi now he is the prime minister of India and the US government can't do anything against him except his us visa. I have a question about that why dont the UDF Government  take any action against him before  last  30 years time .Now Modi is the prome minister of India and number one powerful man in the world and we have to accept that thing. 
തൊരപ്പൻ
2014-08-11 19:57:22 News
അമ്പെട വിക്രമാ!!
വിദ്യാധരൻ
2014-08-11 17:08:32 News
ഇ-മലയാളി പത്ര ധര്മ്മം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മോഡി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്‌, 'എന്റെ നിലനില്പ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വാർത്ത ഇടുന്നതോ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമല്ല' അതുകൊണ്ട് ഈ-മലയാളി ആ വാർത്ത പിൻവലിച്ചു ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രാധിപ കുറിപ്പ് ഇറക്കണമെന്നും, അതിനെ തുടർന്ന് പത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് പത്ര അധർമ്മമായി മാറും. ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥതിയിൽ ജനം തിരെഞ്ഞെടുക്കപെട്ട നേതാക്കളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. പത്രത്തിന്റെ ഒരു ധർമ്മം എതൊന്നിന്റെയും നിജസ്ഥിതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും അധികാരത്തിന്റെ മറവിൽ ഇരുന്നു ഭീഷണിയുടെയും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഭരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ മറവിൽ ഇരുന്നു സ്ഥാപിത താത്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മത നേതാക്കൾ, സംഘടന നേതാക്കൾ എന്നിവരെ പത്രവും, അനീതിക്കെതിരെ തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും, ഭയ രഹിതമായി പത്ര ധർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു, പത്രം പ്രുബുദ്ധരാക്കുന്ന വായനക്കാരും ചേർന്ന് കെട്ട് കേട്ടിക്കെണ്ടാതാണ്. കുഞ്ഞുമോൻ എഴുനേറ്റു കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇ-മലയാളി ഒരു പരിതി വരെ ചെയ്യുന്നത് (ചിലരുടെ സാമൂഹ്യ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അലപ്പായുസുകളായ ലെഖനമോഴിച്ചാൽ- അത് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും ) ശരിയാണ്.
Rajan
2014-08-11 15:28:42 News
Kunjumon don't blame emalayalee for the petition.every one has freedom.Now modi visiting USA as the Priminister of india that doesn't mean he wasn't responsible for that genocide
mmmm
2014-08-11 14:12:15 News
Good job, Guys.... Tom
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Halal / Kosher
2021-01-19 21:21:05 News
1- All Muslims don't observe Halal regulations. 2- those who observe are permitted to eat Kosher food. 3- Meat that is prepared by a Non- Muslim is permitted to be eaten by Halal observers as long as it is prepared according to Halal regulations. Same is true with Kosher meat too.
Graham to graham -the fall
2021-01-19 20:15:22 News
More Than 16,000 Christians Call On Franklin Graham To Be Fired For ‘Helping Incite’ Capitol Riot. Evangelical leader Franklin Graham is under fire by his fellow Christians with more than 16,000 signing a petition calling for Graham to be fired as the head of Samaritan’s Purse and his father’s namesake non-profit Billy Graham Evangelistic Association for his role in the deadly insurrection on the U.S. Capitol. Graham, son of the late evangelical Christian leader Billy Graham, is being accused by “Faithful America” foundation of “endorsing President Donald Trump’s conspiracy theories that the election was rigged or stolen.” we have another fake graham too-the one & only Lisey graham
GREAT NEWS
2021-01-19 19:01:55 News
By this time tomorrow, trump can officially be arrested and prosecuted, as is commonly done to known criminals. McConnell just said the Capitol mob was “fed lies” and “provoked” by Trump. Seems like a clear signal that trump will be convicted in the Senate. he FBI has arrested a leader of The Oath Keeper militant group. He's 65-year-old Thomas Caldwell of Virginia, and he now faces numerous charges, including conspiracy which can carry a 20-year prison sentence.
your halaal is my haram
2021-01-19 16:49:03 News
ഖുറേഷി ഗോത്ര ദേവന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം എല്ലാവരും കഴിക്കണമെന്നു പറയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം.പ്രാകൃത അറേബിയൻ ഗോത്ര സംസ്‍കാരം മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപിക്കാൻ സംഘടിത ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്.അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചില കൂപ മണ്ഡൂകങ്ങൾ ഹലാലിനെ പിന്തുണച്ചു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടു സഹതാപം മാത്രമേയുള്ളു.അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അറക്കുന്നതു മാത്രമേ ഹലാൽ ആകുകയുള്ളു.അറക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കുകയും വേണം.ഇതൊന്നും മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല.അള്ളാഹു അക്ബറാ ജഹാംഗീറോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനു മറ്റുള്ളവർ എന്തുവേണം.
True man
2021-01-19 16:36:50 News
Eyal aruva. Setta, mathi trump ne pukazthiyathu.
Renu Sreevatsan
2021-01-19 16:19:19 News
വല്ലാത്തൊരു തിരക്കിൽ പെട്ടത് കാരണം പല ലക്കങ്ങൾ ഇന്നൊരുമിച്ചാണ് വായിച്ചത്. ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന എഴുത്ത്. മുഴുവൻ നോവലും ഒന്നിച്ചു വായിച്ചാൽ പോലും തീരാതെ താഴെ വെക്കാൻ തോന്നില്ല..excellent going..waiting for the rest..
Asohakan.T
2021-01-19 16:00:32 News
നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സഹോ ??? ഇസ്ലാം ജയിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ??? അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തോൽക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ??? അല്ലാതെ എല്ലാരും ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാറില്ലാലോ ??? ന്നല്ലഭക്ഷണം.എവിടെന്ന്.കിട്ടുന്നൂ. അവിടെ.കച്ചോടം. ഉംടാകും.ഹറാമും. ഹലാലും .വെക്തികളുടെ. ഇഷ്ടം... അല്ലാതെ. അതോരൂ. വിശയംആകേൻടാ... നോഹലാൽ. വെക്കൻടാന്ന്. ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാ..
Ajith
2021-01-19 15:57:43 News
അത് എന്താ കോയ നിന്റെ മതത്തിലെ ദൈവതിനു അറുത്തതു ഹിന്ദുക്കൾ എന്തിനു കഴിക്കണം.. പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അവർ ഒരു നോ ഹലാൽ ബോർഡ് വച്ചപ്പോൾ കോയ നിന്റെ ഒക്കെ കുരു പൊട്ടി അല്ലേ.. കുരു പൊട്ടിയത്.ഹിന്ദുക്കൾ ക്കു.അല്ല..സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ക്കു.ആണ്.
Nizar
2021-01-19 15:54:33 News
മനുഷ്യന് വിവേക ബുദ്ധി ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്‌ ഉള്ളവർക്കേ ഇതോക്കെ മനസ്സിലാവു ചേട്ടാ ഏതായാലും നല്ല ഒരു msg നൽകിയതിന് നന്ദി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ
J.V
2021-01-19 15:52:25 News
ഇനിയിപ്പോൾ ഉറക്കെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതും പ്രശ്‍നം
നന്ദൂസ് കിച്ചൺ പാലാരിവട്ടത്ത്
2021-01-19 15:35:44 News
എറണാകുളം സ്വദേശികളായ തുഷാരയും അജിത്തും വളരെ നാളുകളായി നന്ദൂസ് കിച്ചൺ എന്ന പേരിൽ പാലാരിവട്ടത്ത് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണ് , സാധാരണ മെനുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി തൻ്റെതായ രുചിക്കൂട്ടുകളും വിഭവങ്ങളുമാണ് തുഷാരാ തൻ്റെ ഹോട്ടലിലൂടെ നൽകി വരുന്നത് . തുഷാര നല്ലൊരു യാത്രികയും , ഓഫ് റോഡറും , പ്രകൃതി സ്നേഹിയും സംഘാടകയും അതിലുപരി രാജ്യസ്നേഹിയായ നല്ലൊരു ദേശിയവാദിയുമാണ് . തൻ്റെ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും താൻ മായം കലർത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ മതം കലർത്തുന്നതിനോടും താൻ യോയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തുഷാരയുടെ നിലപാട് മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളെ തുഷാരാ തള്ളിക്കളയുന്നു . അതെ ......... ഹലാൽ എന്ന ബോർഡ് ഹോട്ടലിൽ വെക്കാമെങ്കിൽ നോൺ ഹലാൽ എന്ന ബോർഡും ഹോട്ടലുകൾക്ക് വെയ്ക്കാം ..... ഹലാൽ എന്ന ബോർഡ് മതേതരം ആണ് എങ്കിൽ നോൺ ഹലാൽ എന്ന ബോർഡും മതേതരം തന്നെ . ........ ഇത് ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശമാണ് ഇതിൽ വർഗ്ഗീയത കാണുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വർറ്റീയവാദികൾ. തുഷാരാ അജിതിന് കാസയുടെ ഐക്യദാർണ്ഡ്യം Team CASA തുഷാരാ അജിത് കാസയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക പ്രതികരണം
CELEBRATE
2021-01-19 15:25:50 News
Tomorrow the entire planet will celebrate the departure of disgraced, defeated, despised, deranged Donald from the White House. Worst. President. Ever. Donald Trump, a fascist and traitor, should not receive intelligence briefings any longer. Like the girl who stole Pelosi's computer and sell the harddrive to Russia, trump too will sell all Intelligence report.
ജനകീയൻ
2021-01-19 15:25:16 News
കൂന്തറ ചേട്ടൻ കാര്യ പ്രസക്തമായി ശ്രദ്ധചെലുത്തി നന്നായി എഴുതുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി ആളുകൾ താങ്കളുടെ ലേഖനം വായിക്കുകയും കൂലം കുഷമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെതിരെ ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ വേറെ പേരുകളിൽ സ്വയം പ്രതികരിക്കുന്ന ചില ലേഖകരിൽ നിന്നും ചേട്ടൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാകുന്നു. മികച്ച നിലവാരമുള്ള എഴുത്ത് തുടരുക.
Kash Patel on Hot seat
2021-01-19 15:12:45 News
Capitol Police Chief Sund: I Asked For Backup 6 Times. Kash Patel will face Criminal & treason charges. The outgoing Capitol Police chief claimed his calls for the National Guard before and during the attack on Capitol Hill went unanswered. In an interview Sunday, Chief Steven Sund said his security officials denied his request for the National Guard to be on standby. The chief went on to say House Sergeant at Arms Paul Irving didn’t support his opinion nor did he want to declare an emergency before the demonstration. Sund noted all six of his calls for reinforcements ended up being postponed or denied as protesters broke through the perimeter in a mere 15-minutes. Former chief of the Capitol Hill Police, Terrance Gainer, has since come out in defense of Sund by saying there are still questions that need to be asked. “There’ll be plenty of time to examine and persecute the people who mis-defended that place,” he stated. “I used to do that, I know these people. We are responsible. Something got screwed up and someone will be held accountable.” National Guard troops reportedly did not arrive until four out of the five deaths had already occurred and two-hours after Capitol Police chief called the Pentagon to authorize backup.
Kerala News
2021-01-19 15:08:27 News
തളിപ്പറമ്പ്, കൂത്തുപറമ്പ്, ബേപ്പൂര്‍,കുന്നമംഗലം,കല്‍പ്പറ്റ, പട്ടാമ്പി, പൂഞ്ഞാര്‍ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളാണ് മുസ്ലിംലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.കല്‍പ്പറ്റ സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലീഗ് അയയും.