പ്രതികരണങ്ങള്‍
vayanakkaran
2013-07-15 19:34:29 News
ശ്രീ കോവല്ലൂർ പറയുന്നു: ‘... അതും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന, വിശ്രമസമയം പോലും അവര്കുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയകാരനെ വെറും തരാം താഴ്ന്നവനായി നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സമുഹത്തില്‍ സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തികള്‍ ചെളിവാരിഎറിഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ തിക്താനുഭവം നിങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേല്‍ വന്നു ഭവിക്കും എന്നൂ ഞാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു. ‘

ഈ കൊച്ചു കാര്യത്തിന് ചക്രായുധം പ്രയോഗിക്കണമായിരുന്നോ?
jain
2013-07-15 19:31:54 News
ഉട്ടോപ്യ  എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്    കൂടി  കേരളത്തിനകത്ത്‌ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയതാരിക്കും. പ്രവാസിക്കൾക്ക് ആര്ക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത  ആറന്മുള വിമാനത്താവളം പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യമായീ  അവതരിപ്പിക്കാൻ  ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആരെന്നരിന്ച്ചാൽ കൊള്ളാം. 
vayanakkaran
2013-07-15 18:36:28 News
Dear Editor,
Either you publish my whole comment, or publish nothing at all. By cutting off half my comment, you've given my comment an oppoite meaning. I said ' Why shouldn't FOMAA be a part of this? The goal of 'leaders' is to get maximum publicity whenever possible'.


Please remove my previous comment.
vayanakkaran
2013-07-15 18:25:41 News
Deja vu. This report is a year old. The movie came out last summer.
vayanakkaran
2013-07-15 17:54:32 News
Why shouldn't FOMAA be a part of this?
വിദ്യാധരൻ
2013-07-15 15:14:43 News
വിളഞ്ഞനിലം തന്നിലെ കോവളം പോൽ 
വിളങ്ങി വിലസി നിന്നിരുന്നോർ 
അവരുടെ തോട്ടത്തിൽ ചേരകേറി
അവിടെല്ലാം ആകെ കുഴപ്പമായി 
പല പല വില്ലന്മാർ വന്നു കേറി 
അലങ്കൊലമായി പ്രശ്നമായി
ഒരു വില്ലൻ ഉമ്മന്റെ കഥ കുറിച്ച് 
മറുവില്ലൻ ശത്രുവിൻ പക്ഷം ചേർന്ന് 
നീതിക്കായി ഒരുമയിൽ നിന്നിരുന്നോർ 
ആദർശം കാറ്റിൽ പറത്തിടുന്നു 
വിളനിലം ഉഴുതു മറിച്ചിടുവാൻ 
അലമുറ കൂട്ടുന്നു കോവളം താൻ 
ഇതുതന്നെയല്ലേ നാം കേരളത്തിൽ 
പതിവായി കാണുന്ന നാടകങ്ങൾ?
മലയാളി മറുനാട്ടിൽ പോയിടിലും 
കൊലയാളി സംശയം ഒട്ടും ഇല്ല John Varghese
2013-07-15 14:40:25 News
FOMAA Should not be part of this.
Raju Thomas
2013-07-15 12:02:46 News
Researched book on Ravana: Very interesting. The villain of The Ramayana has been known to be a great genius par excellence, blessed by the gods: physical prowess, disarming masculinity, intellectual acumen, bhakthi, scholarship, musical virtuosity, etc.,etc. But that he authored a Buddhist book is new info. At leat, for me. But then, that would place him after the Buddha (6th century BCE), say after the 4th century BCE when Buddhism reached Lanka--maybe it did before Asoka's day--but my problem is that this particular detail will undermine the popualar notion about the ancientness of the Ramayana.(The time it was actually put down in writing has been approximated from the Sanskrit of the Brahmi dialect in which it was first written!)... Fine writeup; but who is the author?
mallu kumar
2013-07-15 11:59:33 News
where is my comment?
These people claim to have helped to end the case against anand Jon in NY. What a joke. He pleaded guilty and got punished too.
Raju Thomas
2013-07-15 09:05:47 News
Mr. Kovalloor, I agree. But that what was strong! Sure, punish the CM--yes, for life, IF he is found guilty. But first, get the original villains. I am sure you can do something in that regard! Don't let your party affiliation blindfold you. In my case, you have totally misunderstood me. You see, I am not 'a Congress', as we say. Even as I am not a Christian. You see, such 'belonging' is a luxury I cannot afford. My shoulders are not for the greats in politics and religion.(To me, they are but Neccessary Evils; I don't thrive on favours from such, nor glory over the number of such in my poeket.) My shoulders are for the books of the masters, for the truly great men, the hig-souled, those we call 'mahaaSayar' or'mahhaathmaaKaL'.
Raju Thomas
2013-07-15 08:08:48 News
JFA: Now, that is a service-organization. I like it. We must appreciate the good intentions of these people. Let's do something for our community. I mean, really DO.
Thomas Koovallur
2013-07-15 08:05:03 News
എന്റെ മലയാളി സുഹുരുതുക്കളുടെ കമന്റുകള്‍ കേട്ട് വളരെ ഖേദം തോന്നുന്നു. പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് വീമ്പിളക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് അലക്‌സ് വിളനിലം ഇത്ര അന്ധമായി ഒരു വ്യക് തിയെ സുപ്പോര്ടു ചെയ്യുന്നതും അതിനെ എന്റെ സുഹൃത്ത് രാജു തോമസ് പിന്താങ്ങിയതും കണ്ടു.
ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി രാജി വൈക്കരുതെന്നും അയാള്‍ ഏറ്റിരിക്കുന്ന പ്രോജെച്ടുകള്‍ തീര്തിട്ടെ ഇറങ്ങാവൂ എന്നും കണ്ടു. ഞാനൊന്നു ചോതിക്കട്ടെ, ഏത്ര നാള്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ഭരിച്ചാല്‍
കേരളം ഫിക്‌സ് ആക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന് അലെക്‌സൊ രാജുവോ ചിന്ധിച്ചോ , അതോ കുബയിലെ കാസ്‌ട്രോയെ പോലെ മരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാല്‍ മതിയെന്നാണോ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ആശയം കൊള്ളാമല്ലോ. വിഡ്ഢിത്തം പറയാതെ. തെറ്റ് ചെയ്തവനെ വിടരുത്.
അവരെയെല്ലാം കുറഞ്ഞത് 50 വ്രര്ഷതെക്കെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കണം . അമേരിക്കയില്‍ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത അലക്‌സാണ്ടര്‍ ആനന്ദ് ജോണിനെ 59 വര്ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നിക്‌സന്‍ വാട്ടര്‍ ഗേറ്റ് ഉപജാപത്തില്‍ ഇടപെട്ടില്ലെങ്ങിലും രാജി വച്ച് പിന്മാറി.
ന്യൂ യോര്‍ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ എലിഒറ്റ് സ്പിട്‌ഴേര്‍ െ്രെപവറ്റ് ആയി കാശു കൊടുത്തു അല്പം സെക്‌സ് നടത്തിയെന്നതിന്റെ പേരില് രാജി വച്ച്. ഇവിടെ സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെ , അതും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന, വിശ്രമസമയം പോലും അവര്കുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയകാരനെ വെറും തരാം താഴ്ന്നവനായി നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സമുഹത്തില്‍ സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തികള്‍ ചെളിവാരിഎറിഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ തിക്താനുഭവം നിങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ മേല്‍ വന്നു ഭവിക്കും എന്നൂ ഞാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു.
തെറ്റ് ചെയ്താല്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം തന്നേ വേണം. പോലീസുകാര് വരെ ഇതില്‍ പങ്കാളികല്‍ ആണ്. അത് കേരളത്തിലെ കൊച്ചു കുട്ടികള്ക്ക് വരെ അറിയാം. പിന്നെ വെറുതെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാല്‍ പോരെ. എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ നേരമില്ലാത്ത നേരത്ത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എഴുതിക്കണോ . നമ്മള്ക്കുവേണ്ടി കഷ്ട്ടപ്പെട്ടു എഴുതുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രവസികളില്‌പ്പെട്ട സുഹുരുത്ത്
നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അസമത്വംഗല്‌ക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചു നിന്ന് പോരാടാം
തോമസ് കൂവള്ളൂര്‍
Raju Thomas
2013-07-15 06:21:54 News
On CMC's story: Here is a true-to-life American Malayalee story. Educational, too. Aspiring writers (and already famous ones), this is a very good way to go. And, look at the craft!
Raju Thomas
2013-07-15 05:54:22 News
കൊള്ളാമല്ലൊ! നല്ല വീര്യമുണ്ട്. താളവും. ഈ 'വിഷമരം' എന്താണെന്നു ചിന്തിക്കയായിരുന്നു. അഹം? മാത്സര്യം? അസൂയ? അതാണെന്നു കരുതട്ടെ. അതായത്, അസൂയ.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Pisharody Rema
2020-07-12 09:21:28 News
Thank you So much Sir for reading my story and your enlightening words on Stream of Consciousness. Thank you once again..
Make your Life a Gift
2020-07-12 06:21:07 News
You are a gift of Nature. Let your Life to be a gift to all that is in Nature. Be a gift to each & all. Be a gift if you enter anyone’s life. Be a gift if anyone enters your life. Do not enter anyone’s life if you cannot be a gift. -andrew
POLITICS- REALLY?
2020-07-12 03:08:38 News
You can vote for republican or democratic party. If you think that your vote will make a difference, you have not lived long enough. Politicians change their colors like chameleons. Once they are in charge, you will find that they are untouchable. I bet this is a universal phenomenon. Let us talk about the United States. At times, a strong president can make a big difference. When Ronald Reagan became president, Iran released all 52 American hostages who were held for 444 days in Iran. Why? Because they knew that he was not to be messed with.. But those kinds of strong presidents are few and far in between. With the unexpected emergence of coronavirus, the whole world culture changed. Politicians started pointing fingers at their opponents as if the accusers had better strategy. Come on, how long do you think they can fool us? These are the people who drew the “RED LINE”.(I believe Susan Rice was the national security advisor at that time).These are the people who made a deal with Iran to curb their nuclear production.(I guess the bribe did not work) These people were in charge when the “ Benghazi “ erupted. These are the people who came up with Joe Biden who could not finish” the pledge of allegiance” to compete with Mr.Trump. Sarcastically speaking, “GOOD LUCK” Today, America needs a strong leader-someone with guts,determination and proven experience. I see those qualities in Donald J Trump. -Jose
തലയിണമന്ത്രം
2020-07-12 00:17:58 News
മലകൾ കീഴടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തലയിണയുടെ മുകളിലൂടെ കേറാൻ പഠിക്കണം പണ്ടൊരാൾ മല കയറാൻ പോയി. വളരെ രാത്രിയാതുകൊണ്ട് മല കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല . അന്ന് രാത്രി എവിടെ താങ്ങും എന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അങ്ങകലെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു അവിടേക്ക് കാലു നീട്ടി വച്ചു നടന്നു . അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റക്കെയുള്ളു. അവരോട് അവസ്ഥ പറഞ്ഞു . അവർ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ രാപാർത്തുകൊള്ളു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു . തൻറെ അഥിതിക്കായ്‌ കട്ടിൽ ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ നിലത്തു കിടന്നോളാം നിങ്ങൾ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കോ . അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ അഥിതിയാണ് കട്ടിലിൽ കിടന്നോളു . അവസാനം അവർ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തി . നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കട്ടിലിൽ കിടക്കാം പക്ഷെ ഇടയിൽ ഒരു തലയിണ വയ്ക്കാം . അങ്ങനെ അവർ രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ മല കയറാൻ പോകാൻ തയാറായപ്പോൾ , സ്ത്രീ പറഞ്ഞു . നിങ്ങൾക്ക് മല കയറാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . അയാൾ ആകാംഷയോടെ കാര്യം തിരക്കി . അവർ പറഞ്ഞു " നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലയിണയുടെ മുകളിലൂടെ കയറാൻ അറിഞ്ഞു കൂടാ പിന്നെ എങ്ങനെ മല കയറാൻ സാധിക്കും .
തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ഉടായിപ്പ്
2020-07-12 00:01:38 News
കിട്ടിയ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കിയതിനു ശേഷം വിശുദ്ധനാട് സന്ദർശിക്കട്ടെന്തു കാര്യം. അവൻ അവിടില്ല. ഒരു മഹാ കള്ളനാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ . തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ഉടായിപ്പ് നാ തനി യാഹൂ
കൊച്ചിയിലച്ചായൻ
2020-07-11 21:38:07 News
ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള കഥയിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടോ എന്ത് തള്ളാനു ചേട്ടാ
മലകളും
2020-07-11 21:25:38 News
ചില മലകൾ കീഴടക്കാനാകാത്തതു്, മലയുടെ വലുപ്പം കൊണ്ടല്ല, മനസ്സിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്യ കൊണ്ടാണു്! വിശാലമായ വീഥികളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു ചെങ്കുത്തായ പാതകൾ, അതികഠിനങ്ങളായി തോന്നാം. എന്നാൽ, മറ്റു ചിലർക്കവ, അതിജീവന മാർഗ്ഗങ്ങളും! ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ, താഴ് വാരങ്ങളിൽ തമ്പടിക്കുന്നതിൽ, എന്തു ഹരമാണുള്ളത്? വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും, കുന്നിൻ മുകളിലേക്കു നോക്കാനാകണം; പതുക്കെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കാനാരംഭിക്കണം! സമതലങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായിരിക്കും, മലമുകളിലെ കാഴ്ചകൾ. കീഴടക്കാൻ മനസ്സുള്ളവൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഏതു മലയും തല കുനിക്കും! സർവ്വേശ്വരൻ തുണയ്ക്കട്ടെ. ഏവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, തമസ്ക്കാരം.
ടോപ്‌ സീക്രറ്റ്
2020-07-11 21:22:15 News
അന്വേഷണങ്ങൾ ആഴമുളളതായിരിക്കട്ടെ ............................... നിരന്തരം കലഹിച്ചിരുന്നു, രണ്ടു ഗോത്രങ്ങൾ. ഒരു കൂട്ടർ മലയുടെ മുകളിലും, മറുഭാഗം താഴ്‌വാരത്തിലുമാണു വസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം മലമുകളിലുള്ളവർ, താഴ് വാരത്തിലുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചു്, ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്തു. താഴ് വരയിലുള്ള ആർക്കും, കുത്തനേയുള്ള മല കയറി പരിചയമില്ലായിരുന്നു! എങ്കിലും, ഒരു സംഘം കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മല കയറിത്തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പകുതി ദൂരം പോലും കയറാനാകാതെ, അവർ തിരികെപ്പോരുവാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോഴതാ കുട്ടിയുടെ അമ്മ, കുട്ടിയേയുംകൊണ്ടു്, മലയിറങ്ങി വരുന്നു! അത്ഭുതത്തോടെ അവർ ചോദിച്ചു: "ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു?" അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതു നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയേയല്ല. എന്നാൽ, ഞാനന്വേഷിച്ചതു്, എൻ്റെ കുട്ടിയേയാണു്!" സ്വയം പ്രചോദിതമായ അന്വേഷണങ്ങളെ, അർക്കും ഒന്നിനും, വഴി മുടക്കാനാകില്ല ! ഓരോ അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ആഴം നിശ്ചയിക്കുന്നതു്, തേടുന്നവനും, തേടപ്പെടുന്നവയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു്!
Visvanadhan Divakaran.NJ
2020-07-11 20:52:10 News
''മനുഷ്യന്നു വായി കൊടുത്തതു ആർ? അല്ല, ഊമനെയും ചെകിടനെയും കാഴ്ചയുള്ളവനെയും കുരുടനെയും ഉണ്ടാക്കിയതു ആർ? യഹോവയായ ഞാൻ അല്ലയോ?''- അപ്പോള്‍ എന്തിനു ആണ് യഹോവ ഇത്തരം ഉണ്ടാക്കല്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്.?
ലാഭം
2020-07-11 20:16:14 News
വരി മുറിക്കാതെ എഴുതിയാൽ സ്ഥലം ലാഭിക്കാം
josecheripuram
2020-07-11 19:53:24 News
Mr,Sam you look like some one I know,there is a serial artist just like you.May be i a wrong>
പ്രവാചകൻ
2020-07-11 19:27:13 News
മോശെ യഹോവയോടു: "കർത്താവേ, മുമ്പേ തന്നെയും നീ അടിയനോടു സംസാരിച്ചശേഷവും ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനല്ല; ഞാൻ വിക്കനും തടിച്ചനാവുള്ളവനും" ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യഹോവ അവനോടു: മനുഷ്യന്നു വായി കൊടുത്തതു ആർ? അല്ല, ഊമനെയും ചെകിടനെയും കാഴ്ചയുള്ളവനെയും കുരുടനെയും ഉണ്ടാക്കിയതു ആർ? യഹോവയായ ഞാൻ അല്ലയോ? ആകയാൽ നീ ചെല്ലുക; ഞാൻ നിന്റെ വായോടുകൂടെ ഇരുന്നു നീ സംസാരിക്കേണ്ടതു നിനക്കു ഉപദേശിച്ചുതരും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. അമേരിക്കയെ അതിന്റെ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മോശയെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് . അവന് വിക്കുണ്ട്, അവൻ മറവിയുള്ളവൻ എന്ന് അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു . എങ്കിലും അവനായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ 'മോശ'യെപ്പോലെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് . യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിപോയവർ ലജ്ജിക്കും. അവരെ ജനം പുച്ഛത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ട്രംപിനെക്കുറിച്ചു പറയാതിരിക്കുക.
അമ്മിണി
2020-07-11 19:17:37 News
ഇപ്പഴല്ലേ കൊച്ചമ്മേ ഈ 'അര' ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നു മനസിലായത് . എന്റെ അതിയാനും കുറേനാളായി കൊച്ചിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്
josecheripuram
2020-07-11 18:48:06 News
How many of you can sincerely say that my sex life is Happy?I am married for 40 years,My doctor asked me how is my sex life.I said "weekly"Doctor said that's once a week at your age great.My wife whisper in his ear"Weakly".
FOMAA Members
2020-07-11 17:57:08 News
Happy Birthday Mr. President.