പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2014-12-12 09:53:48 News
ള്ളന്മാർക്കും വേശ്യകൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് അവിടേം രക്ഷപ്പെടാം?  
"മായാതസ്സൂയകൾ വളർന്നു മനുഷ്യരീശ്വര 
ദയാതെരെന്ന  കഥയൊക്കെ മറന്നു 
പോയൂഴിയിൽ പഴയ ശുദ്ധഗതി സ്വഭാവം
മായങ്ങളായി ജനത മത്സരമായി തമ്മിൽ "    

ചിന്തിച്ചിടുന്നെ ളിമ കണ്ടു ചവുട്ടിയാഴത്താൻ 
ചന്തത്തിനായി സഭകളിൽ പറയുന്ന ഞായം 
എന്താകിലും കപട വൈഭവമാർന്ന ലോകം 
പൊന്തുന്നു സാധുനിര താണു വശംക്കെടുന്നു  ((ആശാൻ )
Philip
2014-12-12 09:33:16 News
ഷോളി എഴുതിയത് അതെ പടി അന്ഗീകരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല...മാണി പഴയ മാണി അല്ല...ഒന്ന് അന്വേക്ഷിച്ച്ചു നോക്ക് ...എന്നിട്ട് വിശുട്ഥൻ ആക്കാം....
Pious
2014-12-12 09:24:38 News
When you steal many many times one day you will get caught .
This is what happened to Mr.mani .
പരേതനായ കള്ളൻ തോമാച്ചൻ
2014-12-12 08:34:57 News
ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ന്യാവിധിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നൂല് ബന്ധം ഇല്ലാതെ നില്ക്കണം.  മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സാധനം അതുപോലെ ഇഷ്ടം ഉള്ള സാധനം ഒന്നും കൊണ്ട്  അങ്ങോട്ട്‌ പോകാൻ പറ്റില്ല.  ആത്മാവായിട്ടാണ് നില്ക്കണ്ടത്.  കേരളത്തിലെ പോലീസുകാരുപോലും നാണം മറക്കായ്ൻ എന്തെങ്കിലും തരും  പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല.  വാതിലിൽ വിശുദ്ധനായ പോളെന്ന പറയുന്ന ഒരു പഴേ താപ്പാന ഇരിപ്പുണ്ട്.  ഇയാളുടെ കഥ ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങള്ക്കരിയാവുന്നതാണെല്ലോ? സ്റ്റീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അയ്യാളുടെ വസ്ത്രം വരെ അടിച്ചു മാറ്റി.  പിന്നെ ഇയാൾ യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ ഓടിച്ചിട്ട്‌ പിടിച്ചു കൊല്ലുമായിരുന്നു (ഒരു പക്ഷേ അവന്മാരുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കും) എന്തായാലും ന്യാവിധിക്കായ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നതിനു മുന്പ് ഇതുപോലെയുല്ലവന്മാരെ വെട്ടിച്ചു വേണം അകത്തു പോകാൻ. ദൈവവും ആള് വെന്ദ്രനാണ്, കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് താക്കോൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്തപ്പന്റെം മാത്തുള്ളേടം അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ്‌. ന്യാവിധിക്ക് എത്തികിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം ദൈവത്തിനു കള്ളന്മാര്, വ്യഭിചാരികള്, ഭ്രാന്തന്മാര്, ചുങ്കക്കാരു, പാപികള് ഇവരോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യക മമതയുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്കാവാറും അത്തരക്കാരാണ്.  നല്ല പിടിപാടില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല.  എന്റെ കൂട്ടുകാരാൻ, ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കിടന്ന കള്ളനോട് ഇങ്ങൊട്ട് വരുന്നതിനു മുന്പ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അവൻ ദൈവത്തൊട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പോളിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ മാത്തുള്ളെ പ്പോലുള്ളവരും അന്തപ്പനെപോലുള്ളവരും ഇല്ല. കള്ളൻ വാസു, വെടി അമ്മിണി, മഗ്ന്നലക്കാരി മറിയ, ജുദ്ദാസു ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാർ . അതുകാരണം വെറുതെ ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെം   മതത്തിന്റെം പുറകെ നടക്കാതെ അല്ല്പ്പം പോക്രിത്തരം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങള്ക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം.  ഞാൻ പറയാനുള്ളത പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം 

പാസ്റ്റർ മത്തായി
2014-12-12 07:23:44 News
മാത്തുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം അന്തപ്പൻ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിക്കറിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കു
പോള്‍ ചാക്കോ
2014-12-12 06:31:47 News
കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ അവലോകനം വളരെ നന്നായി ഷോളി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ സുഹൃത്തേ.
Ninan Mathullah
2014-12-12 06:09:12 News
Anthappan is again beating around the bush, and stray away from the subject. Time will prove the Truth. By then it will be too late. Will Anthappan stand straight on judement day without his knees vibrating for misleading so many people with his baseless arguments?
jep
2014-12-12 05:45:08 News

മാണി യേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി രൂപകൂട്ടിൽ വെക്കല്ലേ  , അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇറങ്ങി ഓടും !

മാണി മറുകണ്ടം ചാടാൻ പദ്ധതി ഇട്ടപ്പോൾ കോണ്ഗ്രസ്പണിത  ഒറ്റാലാണ് പൊറാട്ട് നാടകം . കോണ്ഗ്രസിന്‌, യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഇക്കണ്ടാതെല്ലാം   സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടു   മറു കണ്ടം ചാടുന്ന   പണി വേണ്ട എന്നേയുള്ളുഅല്ലെങ്കിൽ കോണ്ഗ്രസ്കാരെല്ലാം മരിയാദ രാമന്മ്മാർ ആണന്നു  ആരെങ്കിലും വിശുഅസിക്കുമോ?   ഇതോടേ ഇടതും, ബി ജെ പിയും  മാണിക്ക്  നീട്ടിയ പാലം വലിച്ചു .കോണ്ഗ്രെസ്സു കാര് ഉണ്മ്മൂല നാശം ചെയില്ല ,എന്നാൽ ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ നിർത്താൻ ബഹു മിടുക്കന്മ്മാര !

 

Anthappan
2014-12-12 05:25:43 News

Matthulla – Probably, if you get out of your closed mind, you will see the beauty of this world and everything in it.  But you are limiting it by giving the credit to this one person God and shutting your mind.  You are very paranoid too with all these Judgment day and other crap.  The one damage religion did to many people is instilling fear into the mind of people by telling them about sin.  There are people out there who cannot enjoy martial life properly because they were taught that sex is a sin.  There are people out there who were taught that looking at a girl is a sing and the eyes of such people should be plucked out and thrown.   There are hundreds of bad things I can quote trapped good people because their brain power was taken away by these religious people.  When you become overzealous about and religious, ask one of your friends to watch and tell him to stop you otherwise you are heading towards trouble.   Einstein’s God- Whether embracing the beauty of his gravitational field equations or rejecting the uncertainty in quantum mechanics, he displayed a profound faith in the orderliness of the universe.  This served as a basis for his scientific outlook- and also hid religious outlook.  “The highest satisfaction  of a scientific person, “ he wrote in 1929, is to come to the realization “ that God Himself could not have arranged these connections any other way than that which  does exist, any more than it would have been in His power to make four a prime number.”  (Einstein- His life and Universe-Walter Isacson-Page 385)

വിദ്യാധരൻ
2014-12-11 21:20:41 News
                തപസ്സ് 

മരാളകന്യകമാരുടെ നടുവിൽ 
മനസ്സരസ്സിൻ കടവിൽ 
തപസ്സു ചെയ്യുകയല്ലോ ഞാനീ 
താമരവള്ളിക്കുടിലിൽ 
നിരഞ്ഞുപോട്ടും നീർക്കുമിളകളിൽ 
നിന്ന് തുടിച്ചു കാലം 
മനുഷ്യ്നാരംഭിച്ച തപസ്സിൽ 
മയങ്ങി വീണു ദൈവം 
വികാരമൂർച്ഛയിലുൾതൃഷ്ണമൂലം 
വിയർത്തിരുന്നു മോഹം 
മനസ്സിൽ വിശ്വപ്രകൃതിയെ നിർത്തി 
മണിക്കിരീടം ചാർത്തി 
അപാരതാരാന്തര വീഥികളിൽ 
തപോനല ദ്യുതി വീശി 
തപസ്സിരുന്നിടും എന്നെക്കാണാൻ 
തനിച്ചു വന്നു ദൈവം 
പറുദീസയിൽ നിന്നും എന്നെ ഇറക്കിയ 
പാശ്ചാതാപവുമായി
പറഞ്ഞു ദൈവം "പണ്ടേ തമ്മിൽ 
പിരിഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ "
നമ്മുടെ ഇടയിൽപ്പുരോഹിതന്മാർ 
കന്മതിൽ കെട്ടി ഉയർത്തി 
പറഞ്ഞകറ്റി വൈദികർ നമ്മെ 
പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി 
അവർക്ക് ജീവിതശ്വാദ്വല -മല്ലൊരു 
ശവ പ്പറമ്പേ വേണ്ടു 
പ്രപഞ്ച ജീവിത സത്യാന്വേഷണ -
തപസ്സിനിടയിൽ പ്പോലും 
ചലിച്ചു ഹൃദയം ; ചൊല്ലീ ഞാനാ 
ചൈതന്യത്തിനൊടേവം 
"മനസ്സിലാകുക നമ്മൾ പരസ്പരം 
എനിക്കതൊന്നെ മോഹം "  (വയലാർ )

Ninan Mathullah
2014-12-11 19:17:16 News

Mr. Anthappan, there must be a basis for our arguments. I noticed that you believe only certain things Jesus said for your convenience. You can believe whatever you want to believe. Nobody question that right (to stay in a well). But I believe everything Jesus said. I didn’t say Jesus and God are the same. I said Jesus is God as there is only one God (singular). My words about Kings and Politicians and wars are based on Bible and not my opinion. If God can choose prophets to convey his messages of things to come through them, God can choose scientists to reveal secrets of nature. The best known of those scientists, Einstein’s quotes on God Anthappan do not want to take. These are Einstein’s quotes. I want to know God's thoughts; the rest are details." "I am convinced that He (God) does not play dice (means what you see didn’t happen by chance. This means Einstein didn’t believe in Big bang and evolution)." "God is subtle but he is not malicious." "Science without religion is lame. Religion without science is blind." "God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically." "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind." (Copyright: Kevin Harris 1995 may be freely distributed with this acknowledgement) Einstein had a humble spirit to acknowledge God. Anthappan act like God with his all knowing pride as there is nothing to know more, and whatever he believes is all that need to know. It is pride that does not let a person acknowledge God. Heaven proclaim the glory of God. Nothing comes from nothing and there must be a reason for everything. God is the reason behind everything. Bible clearly states that. We can deduce from Bible that soon the whole world will be under a super power. This superpower or the Beast or Antichrist of the Book of Revelation will rise from USA, as he will hijack the military of USA. Certain other countries will side with him. The established church also can side with him as the false Prophet. Things are moving in that direction. Atheists and Gays and Lesbians will be their supporters. He will receive authority for a short time. He will even get authority to give life to the clones of the Beast. This shows that soon man will be able to develop a human being from a cell of the body. Stem cell research is trying to accomplish this. All these things are foretold in the Bible. One needs special grace to understand this. When Anthappan stand on Judgment day, how he will answer the question as to why he didn’t see the reason behind sky and stars and Earth, and acknowledged God and gave respect to Him.

Vini Sebastian
2014-12-11 12:15:43 News
Jain,
Thanks for the article... really enjoyed...keep writing...good luck!
Anthappan
2014-12-11 11:38:17 News

 Jesus and God are same, God writes History, His finger print is everywhere, God place and remove Politicians, God allows war, God allows people to be killed by other people when they get pissed off for no reason, and these are all written in the Bible and that is the reason for Mr. Matthulla to conclude, beyond doubt, that there is a God somewhere up in the sky, sitting in a thrown and controlling every events taking place.  And, he sees all that power is culminated in Jesus.  I am pretty sure this includes all the scientists and their hard work they do, to unravel the mystery of the universe we live.  (Otherwise they would have been a threat for Matthulla).  Istead of getting engaged in critical thinking and have clash with other minds with different opinion and find out the truth, he is sticking with his gun.  He is also, in his own word, beating the bush and avoid the genuine questions of the people those who are zealous about finding the truth.   He has few weapons in his arsenal to use against such people and those are, atheist, people who cannot understand the concept of God, distractors, and so forth and so on.   He doesn’t care about the billions of non-christens whose blue print of the birth is the same as the so called, and specially called by God,  to live with him in heaven for thousands of years with King Jesus. Otherwise the notion is, Jesus doesn’t like what is happening in this world so he created another place for these special people and have fun.   There is another implication for this argument and that is the specially selected people are lazy asses who don’t want to take any responsibility but want to have fun and good life even if rest of the people go to hell (Sounds like Republican Party).   Yes,  Matthulla; there is a big difference between your and my understanding about Jesus.   I always respect the spirit in every living being than the projected body.   Human beings   fashioned in a way to think freely, logically, rationally, and make the choice and decision and Jesus understood this better than anyone and clarified it for the benefit of the other fellow beings through his teaching during his life on earth.  And, thus he became part of the history.  There are some very big differences between the Human Gods and Jesus as the   author has depicted in his article.  I had a chance to visit Poona when Rajneesh was living there like a God with pomp and proud (Like Matha Amarthamai). Meditation, fee sex and sexual orgies were interrogated into their life style.  Now what is the difference between his life style then and the life style of the people modern priests, Bishops, sages, and saints?  Jesus, according to my understanding, was hopping and envisioning a society where people are treated equally, justly and enjoy life and die according to the natural law.   He was humanist who interested in the welfare of the fellow beings not a God.  

വിദ്യാധരൻ
2014-12-11 09:43:36 News
കഥയെഴുതുവാനുള്ള (ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പ്പികവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തവരും എന്ന് കരുതുന്നു ) അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു ബഹളം വയ്ക്കുകയും അക്ബർ കട്ടിക്കലിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരും തീർച്ചയായും ഈ കഥ വായിച്ചിരിക്കണം.  നാം അടങ്ങിയ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടി ചേർത്തു കഥാകാരി ഒരു കഥ മെനഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുവാചകന് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നു.  കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ളതാണെന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം.  കഥാകാരി പറഞ്ഞതുപോലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കൊടുമ്പിരികൊള്ളുമ്പോൾ  യേശു എന്നും പുറത്തു തന്നെ . അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം വെളിയിൽ നിന്ന് കേഴുന്നത്, "ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തു വരികയും നിങ്ങളോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും" (എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തുള്ള ക്ഷമിക്കണം)  മിക്കവാറും ക്രൈസ്തവരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ  താങ്ക്സ്വിംഗ് പാർട്ടിയിലും ക്രിസ്തുമസ് പാര്ട്ടിയിലും , സ്പിരിറ്റ്‌ കുടിച്ചു ആത്മാവ് ഇല്കിയാടുമ്പോൾ ചത്തുപോയ അച്ചന്മാരും തിരുമേനിമാരേം, ജീവിചിരിക്കുന്നവരെയും ചീത്ത വിളിച്ചു മൂന്നു മിനിട്ടുകൊണ്ട് ഉയരത്ത് എഴുന്നെല്പ്പിക്കും. ഞങ്ങളുട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും മോശമല്ല.  ഞങ്ങൾക്ക്  എല്ലാത്തിനും ഓരോ ദൈവങ്ങൾ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തുവേണമെങ്കിലും പറയാം.  പരദൂഷണം പറയുമ്പോൾ നാരദർ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട് (അദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഈ -പേജിലും കാണാം ). ഇത്തിരി കുഴ്ഞാട്ടം മാണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷണ ഭഗവാൻ,  ദേഷ്യം വന്നാൽ ശിവൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു അവരുടെ പട്ടിക. നിങളുടെ കഥ ആസ്വദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എഴുതിയത്.  അഭിനന്ദനം. 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
well wisher of FOMAA
2020-09-27 21:45:59 News
Please stop dirty politics. Election commissioner should answer all related questions. If cheating is proved, then how can can we trust all other election results. It is not fair. Heard same problem happened in other states too.
Dr. Know
2020-09-27 21:22:51 News
I paused question few minutes ago. But the editor did’t post it. Malayalees shy away from discussing about sex and how the baby is conceived in the womb. My question was about the people those who are pro-life, opposing abortion and their killing about millions of live sperms while they masturbate. They should know that they kill at least 100 million live sperms each time they masturbate. If you don’t masturbate or don’t believe in science don’t bother to answer this.
true man
2020-09-27 20:19:54 News
Whoever did that should face its consequences.
Thomas George
2020-09-27 20:17:55 News
Hi Everyone. As a secretary I wanted justice to our candidate, Mollamma. I don’t believe there is any foul play on this election. If anyone cheated on this election. We as the association will go to the court. I hope justice will be served. If it found out that both the candidates have equal votes. We are happy. And the position will be equally shared that is one year each. Waiting for the chairman’s answer . Truth have to come out either way. Thanks
George V
2020-09-27 19:57:47 News
എനിക്കീ മഹാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല. എന്നാൽ മരണം വരെ ജനങ്ങളെ ‘സേവിച്ചേ’ അടങ്ങൂ എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തെപോലുള്ള ആര് മരിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അടുത്ത വര്ഷം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാര്ഥിപ്പട്ടിക ഇപ്പോഴേ പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അച്യുതാനന്ദൻ, മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പി ജെ ജോസഫ്, തിരുവല്ലയിലേക്കു പത്രിക പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനെല്ലി കുര്യൻ, പെരുമ്പാവൂരിലേക്കു പി പി തങ്കച്ചൻ, ഓ രാജഗോപാൽ, കെ സി ജോസഫ്എം, എം ഹസ്സൻ, എം എം മണി തുടങ്ങി ശ്രി സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വരെ മരിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (വയലാർ രവി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയം ഇല്ല) അവരോടൊക്കെയുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല. മരണം വരെ ഒരേ മണ്ഡലവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവറ്റകൾ ആണ് നാടിന്റെ ശാപം.
Andrews
2020-09-27 18:51:53 News
മോളമ്മയെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തോൽപ്പിച്ചതാണ്. ഭർത്താവ് മോൻസിയോടുള്ള വിരോധം തീർത്തതാണ്.
ചങ്ങനാശേരി കെ. കോണ്‍ഗ്രസ്
2020-09-27 18:29:19 News
ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവു എന്ന് നിയമം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാനും സി.ഫും; ചങ്ങനാശേരി മാർക്കറ്റ് ഏറിയയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്സ്കാർ തന്നെ. നിങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതിയ സി ഫും, മരിച്ച സി ഫും ഒന്നല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ചങ്ങനാശേരി ചന്ത പ്രദേശത്തു വളർന്നവർ ആരും സൗമ്യർ അല്ല. സൗമ്യത ഇളവൻ അവിടെ രക്ഷ പെടുകയും ഇല്ല. മോഹൻ ലാൽ അഭിനയിച്ച സ്പടികം; ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയുടെ നല്ല പ്രതിഫലനം തന്നെ. ഞാനും സി.ഫും ചങ്ങനാശേരി റോമൻ കത്തോലിക്കർ തന്നെ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചന്തയിൽ ബിസ്സിനസ്സ് നടത്തുന്നവരും ആണ്. കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്സ് എന്നാണ് പലരും വിളിച്ചിരുന്നത്. കെ. ജെ. ചാക്കോ എം.ൽ എ -യുടെ ഒഴിവിൽ; ഞങ്ങൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനാർഥി വേറെയാണ്. എന്നാൽ പുറം വാതിലിൽ കൂടി മെത്രാനും കുറെ കുപ്പായക്കാരും കൂടി സി ഫിനെ സ്ഥാർത്ഥിയായി പ്രക്യപിക്കുകയും പള്ളികളിൽ ഇത് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. സി ഫിനു എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മെത്രാൻ കൽപ്പിച്ചു. സി ഫിന്റെ അനുജൻ സാജൻ -ഇപ്പോളത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സി ഫിൻ്റെ ഗുണ്ടകളുടെ തലവൻ. അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ്സ് കാരൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇത്രയും നാൾ സാജൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ചങ്ങനാശേരി ബിഷപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും സി ഫ് നെ നിയന്ത്രിച്ചത്. അതാണ് അയാൾക്ക്‌ കാര്യമായി ഒന്നും പൊതു ജനത്തിനു ഉപകാരം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതും. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ്സ് ചങ്ങനാശേരി ഘടകം തീരുമാനിച്ച സ്ഥാനാർഥി. -Joseph Kallukulam.
chacko george.
2020-09-27 17:51:51 News
കണ്ടു മടുത്തു പത്രാധിപരെ. ഫോമ ഇലക്ഷനുമുമ്പ് പലരും അനിയനെ ക്കുറിച്ചു മാത്രം എഴുതി. ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിക്കും ഇ എഴുത്തു എന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോൾ തേ പിന്നെയും തുരു തുരെ അനിയന്റെ മഹത്വം. കണ്ടു മടുത്തു . ഇ മലയാളി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ മടി തോനുന്നു.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-09-27 17:35:07 News
മധുരിക്കുന്ന വാക്കുകൾകൊണ്ടും, പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്‌നേഹംകൊണ്ടും കാപട്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സിനെ മറയ്ക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ് ചുറ്റിലും. ആരിൽ നന്മയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പര വിശ്വാസം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കുന്നു ലോകം.
Charummood Jose
2020-09-27 17:31:11 News
Our heartfelt condolences and deepest sympathy to the near and dear ones of the departed soul
JACOB
2020-09-27 17:09:45 News
CBS news Feb 26, 2020. Two bills banning most late-term abortions blocked by Chuck Schumer and Senate democrats. Public record.
Tom Abraham
2020-09-27 16:58:01 News
Her parents should have paid for it, Amy simply took what she liked. Parents should be penalized for not paying if they did not see or know of it. Verdict for Amy.
Dr.Johnson
2020-09-27 16:25:41 News
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെപ്പോൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ നുണകൾ എന്നും എഴുതുന്നത് ബോബി? ആരാണ് 9 മാസം ആയ ഗർഭം ചിദ്രം ചെയുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതു? നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജ്ഞത മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി വിടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രക്യപിത ട്രംപ് ഭകതൻ ആണെന്ന് ഇ മലയാളി വായനക്കാർക്ക് അറിയാം. ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പേരിനെ ദുഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിൻ പുറത്തെ നുണച്ചി തള്ളയെപോലെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം തരം താണവൻ എന്നതേ ഞങ്ങൾക്കു കാണാൻ സാധിക്കയുള്ളു. ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പോളിസിയിലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയിലോ ഏതു തരം അബോർഷനെ ആണ് സപ്പോർട് ചെയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചു പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമായി സംഭോഗം നടത്താറുണ്ടോ? കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ സംഭോഗം ചെയ്യാവു എന്നത് ആണ് ക്രിസ്‌തീയം, നിങ്ങൾ അത് പാലിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മറ്റാരിൽ നിന്നു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം. സ്കലന സമയത്തു ലിംഗം പുറത്തു എടുത്താൽ യഹോവ നിങ്ങളെ ഉടൻ കൊല്ലും എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്.-[ ഉൽപ്പത്തി 38 :6 യെഹൂദാ തന്റെ ആദ്യജാതനായ ഏരിന്നു താമാർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ എടുത്തു. 7 യെഹൂദയുടെ ആദ്യജാതനായ ഏർ യഹോവെക്കു അനിഷ്ടനായിരുന്നതുകൊണ്ടു യഹോവ അവനെ മരിപ്പിച്ചു. 8 അപ്പോൾ യെഹൂദാ ഓനാനോടു: നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവളോടു ദേവരധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു, ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേർക്കു സന്തതിയെ ഉളവാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ ആ സന്തതി തന്റേതായിരിക്കയില്ല എന്നു ഓനാൻ അറികകൊണ്ടു ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്നു സന്തതിയെ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിലത്തു വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. 10 അവൻ ചെയ്തതു യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ ഇവനെയും മരിപ്പിച്ചു.] ഇത് ബോബിയും മറ്റു ക്രിസ്തിയാനികളും ഓർക്കുക. റബർ ഉറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരണകരമായ കുറ്റമാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടു എഴുതുക അതല്ല എങ്കിൽ നുണ പറയുന്നത് നിർത്തുക, നുണ പറയുന്നതും ക്രിസ്തിയാനിക്കു ചേർന്നത് അല്ല. - Pastor Johnson.
prg
2020-09-27 16:07:36 News
ആദ്യം ഈ സ്ത്രീയോട് ദേഷ്യം തോന്നി. പിന്നെ ഇയാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അടി കൊടുക്കാൻ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് അവർ തീർത്തു. അയാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അടി പോരാ എന്നു.
Babu Parackel
2020-09-27 14:32:47 News
സി എഫ് തോമസ് സാറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരോടും അദ്ദേഹം പക വച്ചുപുലർത്തിരുന്നില്ല. അറിയുന്നിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കയ്യിട്ടു വാരിയിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് സി ഫ് സാർ. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് ദശാബ്ദം ചങ്ങനാശേരിയുടെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നു പറയാതെ വയ്യ. മണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാനായതുകൊണ്ടും സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയിൽ നീരസം പൂണ്ട യുവജനങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴൊക്കെ സഭാനേതൃത്വത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി സ്വന്തം സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ബോട്ടുജെട്ടി നവീകരണം, പുതിയ ബസ്സ്റ്റാൻഡ്, റിങ് റോഡ്, ജനറൽ ആശുപത്രി നവീകരണം, പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം എന്നു തുടങ്ങി വളരെയേറെ വികസന സാദ്ധ്യതകൾ നടത്തുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഒന്നുപോലും അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു ബൈപാസ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയതൊഴിച്ചാൽ ചങ്ങനാശേരി, കുരിശിൻമൂട്, തെങ്ങനെ,മാമ്മൂട്, മാടപ്പള്ളി, വേങ്കോട്ട, തൃക്കൊടിത്താനം, പെരുന്ന, വാഴപ്പള്ളി, തുരുത്തി തുടങ്ങി മണ്ഡലത്തിലെങ്ങും ഒരു മുറുക്കാൻകട പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നേതൃത്വം മാറുന്നതിനെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു. ആദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.