പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2014-12-16 09:44:26 News
 (എമ്പ്രാൻ ഇത്തിരി കട്ടു ഭുജിച്ചാൽ എന്ന രീതി )

ചക്കര കൊണ്ട് നിറച്ച കുടത്തിൽ 
കൈകൾ ഇടാത്താവർ ആരുണ്ടിവിടെ?
കൊള്ളയടിച്ചും കോഴകൊടുത്തും 
പള്ളകൾ വീർത്തൊരു കള്ളന്മാരാൽ,
കൂടാതവരുടെ സന്താനങ്ങൾ 
മച്ചാൻമാരും മിത്രാധികളും \
ശിവ! ശിവ ! പറവാൻ വാക്കുകളില്ല 
നമ്മുടെ നാട് മുടിഞ്ഞു നശിച്ചു 
ഒരു നാ മറ്റൊരു നായെ നോക്കി 
നാക്കുകൾ നീട്ടി ബൗ ബൗ വച്ചും 
ചീഞ്ഞു പുഴുത്ത നാറും കഥകൾ 
മാന്തിഎടുത്തും ഓലികൾ  ഇട്ടും 
ഉള്ളൊരു കള്ളനെ തല്ലി ഇറക്കി 
മറ്റൊരു കള്ളനെ കൊണ്ടെന്നാകിൽ
വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായിടും. 
 പൊളിയും ചതിയും ഇല്ലത്താവരുടെ 
അവധാരം ഇനി എന്നുണ്ടാകും 
ശിവ! ശിവ ! പ്രാർത്ഥന കേട്ടീടേണെ 
നല്ലൊരു നാളെ തന്നീടേണെ 

Ninan Mathullah
2014-12-16 09:24:55 News
Again a highly biased report to see only one side of things. Critics have written a lot about such things. It is easy to read those and write it here, and act like not see anything from the opposite side. Please refer to 'A case for Christ' by Lee Strobel and 'Divinity of Bible- Reply to Criticisms' by Ninan Mathullah. www.youtube.com/user/Mathullah1
Ninan Mathullah
2014-12-16 09:19:29 News
Anthappan, I said your words arenot trustworthy as you distroted Jesus and Josephus words. Josephus said that he doubt if Jesus can be called a man, and then he continue to say that Jesus was the Messiah Jews were expecting. You acted as if you didn't see it, and misled readers. Second again and again you do not want to see proof for Jesus divinity from his own words, and act as if you do not see anything. I do not question your right to believe whatever you want to believe. I have problem only with you misleading people here. I do not want to respond to irrelevant things in your comment.
V.S.Balakrishna Pillai [Chicago]
2014-12-16 08:36:23 News
Novel kalakkunnu. Abhinandanangal! Thelmayude 'Daridryam' kavitha, I read recently, aa kavithayekkuriche oru avalokanam ezhuthunna thirakkilaanu. Everything is good, keep it up. Bala krishnan Pillai
Kollam Thelma
2014-12-16 08:31:07 News
Athu neraane,,,,, athu neraane,,,,, neraane,,,,, neraane!!!!!!! Congratulations, I agree with ya. Thelma.
നാരദർ
2014-12-16 08:01:16 News
അന്തപ്പനെ ഒതുക്കണം എങ്കിൽ മാത്തുള്ള കുറെ അച്ഛന്മാരേം തിരുമേനിമാരേം കൂടെ കൂട്ടണം എന്നാ തോന്നുന്നേ. ഇത് ഇങ്ങനെ വിടുന്നത് ശരിയല്ല 
Anthappan
2014-12-16 07:54:10 News

What is your justification to claim that I am not a trust worthy person?  Do you have anything to justify your points?   You always claim that the Bible is written by God and quote from it to justify your point and yet when I quote from that same historical book, you interpret it as untrue and distorting the truth.    I don’t think any thinking person has any problem in believing that the birth of Jesus as a fable and born out of someone’s figments of imagination.   The story of Garden of Eden is also an imaginary story written by Moses when he got hallucinated.  I don’t have any problem people using all these fables to lift up the spirit of the people and moral in a positive way.   Nature has been following certain rules to sustain the life in this universe.   A man and woman have to have sex to produce baby and that rule is challenged here by the fable of Jesus’s birth. (There are scientific experiments going on and we will wait until it is proven sustainable)  Besides that they added spice into it by telling the stories of wise man and kings visiting the child.   Jesus never has spoken about his birth anywhere in the bible or him arguing emphatically about his deity status as God but those who made him God.   I accept Jesus as a person and his teaching.  His activities to encourage motivate his fellow beings to love and take care of each other is acceptable too.   I request Matthulla to open up your faculty to convince yourself before your mudslinging on me.  I respect you as a fellow human being and reject all your moronic arguments.   I don’t have any intention for running for an office or to get an award to muster the support of the people.  But, I am glad that there are few people thinking with me in this topic.   

Dollar Kothiyan
2014-12-16 06:37:35 News
Already Rs 63.53 and Ruble 11% change in a day!
Ninan Mathullah
2014-12-16 05:24:52 News
Anthappan’s words can’t be trusted. He closes his eyes and makes it dark. He takes what he wants from Bible to prove his point, and forgets the rest. Several answers were given to prove that it is not Christians that made Jesus God. Still he wants to repeat his same statements for propaganda purpose. He has no problem to bend truth to mislead people. There are a few here in this forum to support Anthappan, whatever he writes. The priests and pastors, who are entrusted with defending the faith, are busy building their own empires. They have no time to defend faith. If the readers take Anthappan’s words as truth, on judgment day he will not be there for you to point fingers and blame for misleading. Anthappan will be lost in the crowd, as he is a faceless person. Readers decide if it is safe to trust a faceless person. The following is the words of Josephus about Jesus. Readers decide how much Anthappan mislead by writing things far from the truth hiding behind a veil. Most of the readers might not have heard of Josephus. So when Anthappan says that Josepjus said so, they tend to believe it if they do not think independently. Usually Antappan will go under for a few days and again lift his head after a few days to continue with his propaganda as people forget what is written in a couple of days. About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he was one who performed surprising deeds and was a teacher of such people as accept the truth gladly. He won over many Jews and many of the Greeks. He was the Messiah. And when, upon the accusation of the principal men among us, Pilate had condemned him to a cross, those who had first come to love him did not cease. He appeared to them spending a third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things and a thousand other marvels about him. And the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not disappeared. - Jewish Antiquities, 18.3.3 §63 (Based on the translation of Louis H. Feldman, The Loeb Classical Library.)
Kurian Punnoose
2014-12-16 00:04:24 News
Dear Shaji,
Great occasion. Congrats.
For a moment I thought of our Vadam Vali at MGOCSM meet at Pathanamthitta.
Keep sending your posts.
Love and regards.
Kunju
വിദ്യാധരൻ
2014-12-15 20:21:51 News
മാത്തുള്ളെ മാത്തുള്ളെ വേണ്ടയിപ്പോൾ 
അങ്കതട്ടങ്ങോട്ടു മുറുകിടട്ടെ 
മുണ്ടുകൊണ്ടു  നന്നാ താറു പാച്ചി 
അരയിലെ മുണ്ടോന്നു  മുറുക്കി കെട്ടി 
മേയ്യാകെ നന്നായി എണ്ണ തേച്ചു 
ഇടം കാലു പിന്നോട്ട് മാറ്റി വച്ച് 
വലം കാലു മുന്നോട്ട് കേറ്റി വച്ച് 
കൈവെള്ള കൊണ്ട് നീ തുടയിൽ തല്ലി 
ഒരു ചാട്ടം ചാടി നീ താഴെ വന്നു 
ആരപ്പാ അന്തപ്പൻ എന്ന് ചൊല്ലി 
റെഡിയായി നിലക്ക് നീ പോരിനായി 
ഈ അണ്ഡകടാഹങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ 
ഭൂമീന്നു തന്നത്താൻ മുളച്ചു വന്നോ?
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരങ്ങളും 
ആരുടെ കയ്യ് വേല ചോതിചീട് 
ചോദ്യത്തിൻ അമ്പുകൾ എയ്യിതിട് നീ 
ശ്വാസം കിട്ടാതപ്പൻറെ അന്ത്യം കാണാം 
മാത്തുള്ളെ മാത്തുള്ളെ വന്നീടു നീ 
അങ്കം കുറിക്കുവാൻ സമയംമായി 
ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട വന്നീടു നീ
വായനക്കാരൊക്കെ എത്തി കേട്ടോ 
ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട വന്നിടു നീ 

വായനക്കാരൻ
2014-12-15 19:06:54 News
അന്തപ്പൻ മാത്തുണ്ണിയങ്കം വടക്കൻ‌പാട്ട്

ടെക്സാസ് ദേശത്തൂന്ന് മാത്തുണ്ണിക്ക്
ബൈബിൾ അപ്പാടെ വിശ്വസമാണേ
ദേശമില്ലാത്ത അന്തപ്പന്
ബൈബിൾ മിക്കവാറൂം കെട്ടുകഥ
‘ദൈവ’മെന്നാരേലും വാതുറന്നാൽ
അവിടെപ്പാഞ്ഞെത്തുന്നു രണ്ടുപേരും
കുരിശും വരച്ചുകൊണ്ടിരുവരും
അങ്കക്കളത്തിലേക്കോടിയെത്തും
ചോര കണ്ടീടുവാൻ നാരദരും
ഞൊട്ടി നുണഞ്ഞും നോക്കിനിൽക്കും
ഈറ്റപ്പുലിപോലെ ചീറ്റും രണ്ടും
പോത്തും കലയും ചെറുക്കും വണ്ണം
മാനത്തു വലിയിടി വെട്ടുംപോലെ,
ബാലിസുഗ്രീവന്മാര്‍യുദ്ധംപോലെ 
അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വെട്ടിയിട്ടും
ഒൻ‌പതുമുറിയായി വീണില്ലാരും
അടുത്ത അങ്കത്തിന്നു സമയമായി
അന്തപ്പൻ കച്ച മുറുക്കിയെത്തി
‘മാത്തുള്ളെ മാത്തുള്ളെ നീയെവിടെ‘
ആർത്തു വിളിക്കുന്നു വായനക്കാർ.
Thampy chacko
2014-12-15 17:25:28 News
Congratulations Dr.Murthy.We are very happy and proud of you.As a Indian citizen I am very proud.
Thomas Koovallur
2014-12-15 14:43:14 News
കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ  ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ജോസ് കടപ്പുറത്തിനു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെ ഈ  അവസരത്തിൽ ധൈര്യ പൂർവ്വം ഇങ്ങിനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതി മലയാളികളെ ബോധവല്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കടപ്പുറത്തിനു എന്റെ അഭിനന്ദനങൾ .
തോമസ്‌ കൂവള്ളൂർ
പ്രതികരണങ്ങള്‍
mat
2020-09-27 23:18:14 News
Trump paid no income tax over 10 years, then in his 1st year of presidency in 2016 paid $750 as per NY times: even then some trust him, even malayalees!!
Rajan chirayil
2020-09-27 22:59:28 News
ഒന്ന് വെറുപ്പിക്കതെ പോടെ
Paul
2020-09-27 21:49:41 News
Most of the Christians supporting Trump are hypocrites like Jerry Falwell Jr. They do prostitution, do abortion, masturbate, and claim that they are pro-life. Now Kingdom of Devil is on earth. And the Devil is in WH
well wisher of FOMAA
2020-09-27 21:45:59 News
Please stop dirty politics. Election commissioner should answer all related questions. If cheating is proved, then how can can we trust all other election results. It is not fair. Heard same problem happened in other states too.
Dr. Know
2020-09-27 21:22:51 News
I paused question few minutes ago. But the editor did’t post it. Malayalees shy away from discussing about sex and how the baby is conceived in the womb. My question was about the people those who are pro-life, opposing abortion and their killing about millions of live sperms while they masturbate. They should know that they kill at least 100 million live sperms each time they masturbate. If you don’t masturbate or don’t believe in science don’t bother to answer this.
true man
2020-09-27 20:19:54 News
Whoever did that should face its consequences.
Thomas George
2020-09-27 20:17:55 News
Hi Everyone. As a secretary I wanted justice to our candidate, Mollamma. I don’t believe there is any foul play on this election. If anyone cheated on this election. We as the association will go to the court. I hope justice will be served. If it found out that both the candidates have equal votes. We are happy. And the position will be equally shared that is one year each. Waiting for the chairman’s answer . Truth have to come out either way. Thanks
George V
2020-09-27 19:57:47 News
എനിക്കീ മഹാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല. എന്നാൽ മരണം വരെ ജനങ്ങളെ ‘സേവിച്ചേ’ അടങ്ങൂ എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തെപോലുള്ള ആര് മരിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അടുത്ത വര്ഷം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാര്ഥിപ്പട്ടിക ഇപ്പോഴേ പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അച്യുതാനന്ദൻ, മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പി ജെ ജോസഫ്, തിരുവല്ലയിലേക്കു പത്രിക പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനെല്ലി കുര്യൻ, പെരുമ്പാവൂരിലേക്കു പി പി തങ്കച്ചൻ, ഓ രാജഗോപാൽ, കെ സി ജോസഫ്എം, എം ഹസ്സൻ, എം എം മണി തുടങ്ങി ശ്രി സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വരെ മരിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (വയലാർ രവി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയം ഇല്ല) അവരോടൊക്കെയുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല. മരണം വരെ ഒരേ മണ്ഡലവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവറ്റകൾ ആണ് നാടിന്റെ ശാപം.
Andrews
2020-09-27 18:51:53 News
മോളമ്മയെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തോൽപ്പിച്ചതാണ്. ഭർത്താവ് മോൻസിയോടുള്ള വിരോധം തീർത്തതാണ്.
ചങ്ങനാശേരി കെ. കോണ്‍ഗ്രസ്
2020-09-27 18:29:19 News
ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവു എന്ന് നിയമം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാനും സി.ഫും; ചങ്ങനാശേരി മാർക്കറ്റ് ഏറിയയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്സ്കാർ തന്നെ. നിങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതിയ സി ഫും, മരിച്ച സി ഫും ഒന്നല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ചങ്ങനാശേരി ചന്ത പ്രദേശത്തു വളർന്നവർ ആരും സൗമ്യർ അല്ല. സൗമ്യത ഇളവൻ അവിടെ രക്ഷ പെടുകയും ഇല്ല. മോഹൻ ലാൽ അഭിനയിച്ച സ്പടികം; ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയുടെ നല്ല പ്രതിഫലനം തന്നെ. ഞാനും സി.ഫും ചങ്ങനാശേരി റോമൻ കത്തോലിക്കർ തന്നെ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചന്തയിൽ ബിസ്സിനസ്സ് നടത്തുന്നവരും ആണ്. കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്സ് എന്നാണ് പലരും വിളിച്ചിരുന്നത്. കെ. ജെ. ചാക്കോ എം.ൽ എ -യുടെ ഒഴിവിൽ; ഞങ്ങൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനാർഥി വേറെയാണ്. എന്നാൽ പുറം വാതിലിൽ കൂടി മെത്രാനും കുറെ കുപ്പായക്കാരും കൂടി സി ഫിനെ സ്ഥാർത്ഥിയായി പ്രക്യപിക്കുകയും പള്ളികളിൽ ഇത് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. സി ഫിനു എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മെത്രാൻ കൽപ്പിച്ചു. സി ഫിന്റെ അനുജൻ സാജൻ -ഇപ്പോളത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സി ഫിൻ്റെ ഗുണ്ടകളുടെ തലവൻ. അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ്സ് കാരൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇത്രയും നാൾ സാജൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ചങ്ങനാശേരി ബിഷപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും സി ഫ് നെ നിയന്ത്രിച്ചത്. അതാണ് അയാൾക്ക്‌ കാര്യമായി ഒന്നും പൊതു ജനത്തിനു ഉപകാരം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതും. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ്സ് ചങ്ങനാശേരി ഘടകം തീരുമാനിച്ച സ്ഥാനാർഥി. -Joseph Kallukulam.
chacko george.
2020-09-27 17:51:51 News
കണ്ടു മടുത്തു പത്രാധിപരെ. ഫോമ ഇലക്ഷനുമുമ്പ് പലരും അനിയനെ ക്കുറിച്ചു മാത്രം എഴുതി. ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിക്കും ഇ എഴുത്തു എന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോൾ തേ പിന്നെയും തുരു തുരെ അനിയന്റെ മഹത്വം. കണ്ടു മടുത്തു . ഇ മലയാളി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ മടി തോനുന്നു.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-09-27 17:35:07 News
മധുരിക്കുന്ന വാക്കുകൾകൊണ്ടും, പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്‌നേഹംകൊണ്ടും കാപട്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സിനെ മറയ്ക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ് ചുറ്റിലും. ആരിൽ നന്മയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പര വിശ്വാസം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കുന്നു ലോകം.
Charummood Jose
2020-09-27 17:31:11 News
Our heartfelt condolences and deepest sympathy to the near and dear ones of the departed soul
JACOB
2020-09-27 17:09:45 News
CBS news Feb 26, 2020. Two bills banning most late-term abortions blocked by Chuck Schumer and Senate democrats. Public record.
Tom Abraham
2020-09-27 16:58:01 News
Her parents should have paid for it, Amy simply took what she liked. Parents should be penalized for not paying if they did not see or know of it. Verdict for Amy.