പ്രതികരണങ്ങള്‍
Vinodh Krishnan
2013-06-24 20:38:06 News
അതെ, സുധീർ അതു ശ്രദ്ധിച്ചു!  തൊണ്ണൂറു ഡിഗ്രി ചൂടു കൊണ്ടാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ അനുഭീതി ഉണ്ടാവില്ല!  ന്യൂയോർക്കിലെ കടുത്ത ശീതത്തിൽ തണുത്തുണങ്ങി നിന്ന ഓരോ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച്ചകൾ കൊണ്ട് പൂത്തുലഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ മുഖം അപ്പാടെ മാറ്റുന്നതു സെൻട്രൽ പാർക്കിലൂടെ കടന്നു പോവുന്ന ആരുടെ മനസ്സിനെയും കടന്നു പിടിക്കും. അതുപോലെ സുന്ദരമായി ലൊകമെവിടെയും പാർക്കുകളും പരിസരങ്ങളും പൂത്തുലഞ്ഞു മൃദുലമായി വീശുന്ന ഇളം കാറ്റിലൂടെ നമ്മളെ തഴുകിത്താടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭൂതിയല്ല അമേരിക്കയിൽ ജൂണ്‍-21 കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന തൊണ്ണൂറും അതിൽ കൂടുതലും വരുന്ന ചൂടിന്റെ ആവിയും വിയർപ്പും നൽകുന്ന അസഹനീയമായ അവസ്ഥ. വേറിട്ട്‌ വരുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാവങ്ങളെയും നിറങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പോലും അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, അതു മനസ്സിലാക്കൂ, നിന്റെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ. മാറി മാറി ദുഖവും സുഖവും നിനക്ക് വന്നുചേരുമെന്ന്!

കഴിവുള്ള കവികളും കഥാകാരന്മാരും അവരുടെ ഭാവനകളും ഭാവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ട്, അതിശിയോക്തി ചേർത്തു പോലും, വർണ്ണിച്ചു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ ഉള്ളംകയ്യിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, സമയവും കാലവും പോലും നമ്മൾ മറക്കുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ  ഓർമിപ്പിക്കുന്നു, നോക്കൂ അതൊരു നിത്യാവസ്തയല്ലായെന്ന്! കവികൾക്ക് അഭിനന്ദനം!

Anthappan
2013-06-24 18:39:06 News
Though Mr. Raju Thomas doesn't agree with Vidhyadharan's remark, he is  at least  obliged to explain why he thinks the poem is beautiful.  Vidhyadharan has some valid argument in his comment.
വിദ്യാധരൻ
2013-06-24 17:09:35 News
വൃത്തത്തിൽ കവിത എഴുതിയെന്കിലെ ശരിയാകുകയുള്ളൂ എന്ന്  ദുർവാശി പിടിക്കുന്ന ശ്രി രാജു തോമസിന് വേണ്ടി എഴുതിയ മറുപടിയാണ്  നേരത്തെ എഴുതിയത്. ദ്വിദീയക്ഷര പ്രാസത്തിൽ കാവ്യാ രൂപേണ എഴുതിയ മറുപടി ആ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലാ എങ്കിൽ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടമാകുകയും. ആയതുകൊണ്ട് പത്രാതിപർ പഴയതിനെ നീക്കി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിതത്തിൽ പ്രസദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു 

പോകട്ടെ ഞാൻ ചോന്ന കാര്യം ഒക്കെ 
ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ചൊല്ല്
സുന്ദരം കവിത എന്ന് ചോന്ന നിങ്ങൾ 
എന്താണതിൻ ന്യായം എന്ന് ചൊല്ല്
 വൃത്തം വരച്ചതിൽ ചുറ്റി തിരിയുമ്പോൾ
 'അര്ഥം' നശിക്കാം വൃദ്ധനാകാം
 ഒടുവിൽ പ്രാണനെ വെടിഞ്ഞു 
ചുടുകാട്ടിൽ ചെന്ന് ചാമ്പലാകാം
 കരയാതെ മക്കൾ മരം വെട്ടിടുമ്പോൾ
 കരയും ഒരു  പക്ഷേ പേരക്കിടാവ്  മാത്രം
 എല്ലാം ഭാഗ്യം പോലെ വന്നുചേരും
 വല്ലാത്ത കാലമാണിത് നിനച്ചു കൊ
 അര്ഥം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിയാതെവണ്ണം
 വൃത്തം ചവുട്ടി കളിക്കല്ലെ രാജു ശ്രേഷ്ട്ടാ 
കണ്ണുണ്ടായിട്ടു കാര്യം എന്ത് ഉൾ - 
ക്കണ്ണു തുറന്നു കാര്യം കാണില്ലയെങ്കിൽ 
എന്താകിലും കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചിന്ത
 ഉന്തീടുകില്ല ഞാൻ ഉറച്ചു നില്ക്കും
george Charles
2013-06-24 17:04:41 News
New Fomaa leadership is the exact replica of the previous leaders. If you follow their foot steps, you will be in great loss. We need young, energetic  and new leaders and faces. We don't accept  " old wine new bottles.". Only Office bears and their family going to attend. New president failed to enforce the importance of including all states under one roof. I can't accept these nonsense. 
vijeshpallipravan@gmail.com
2013-06-24 11:30:49 News
ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ദീപം പോലെ പരമമായ പ്രേമമാണ്, ഉദാത്തമെന്ന്     ശ്രീ പാര്‍വതി ഈ വരികളിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ലോകം ഉള്ള കാലംവരെയും അങ്ങനെയകട്ടെന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .........!
വിദ്യാധരൻ
2013-06-24 11:04:40 News
പോകട്ടെ ഞാൻ ചോന്ന കാര്യം ഒക്കെ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ സുന്ദരം കവിത എന്ന് ചോന്ന നിങ്ങൾ എന്താണതിൻ ന്യായം എന്ന് ചൊല്ല് വൃത്തം വരച്ചതിൽ ചുറ്റി തിരിയുമ്പോൾ 'അര്ഥം' നശിക്കാം വൃദ്ധനാകാം ഒടുവിൽ പ്രാണനെ വെടിഞ്ഞു ചുടുകാട്ടിൽ ചെന്ന് ചാമ്പലാകാം കരയാതെ മക്കൾ മരം വെട്ടിടുമ്പോൾ കരയും ഉരു പക്ഷേ പെരകിടാവ് മാത്രം എല്ലാം ഭാഗ്യം പോലെ വന്നു ചേരും വല്ലാത്ത കാലമാണിത് നിനച്ചു കൊൽക അര്ഥം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിയാതെവണ്ണം വൃത്തം ചവുട്ടി കളിക്കല്ലെ രാജു ശ്രേഷ്ട്ടാ കണ്ണുണ്ടായിട്ടു കാര്യം എന്ത് ഉൽ- ക്കണ്ണു തുറന്നു കാര്യം കാണില്ലയെങ്കിൽ എന്താകിലും കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചിന്ത ഉന്തീടുകില്ല ഞാൻ ഉറച്ചു നില്ക്കും
G. Puthenkurish
2013-06-24 10:36:04 News
Very thought provoking poem.
sreeparvathy
2013-06-24 08:42:49 News
feel to cry
G. Puthenkurish
2013-06-24 08:37:08 News
The blooming flowers, bees, and birds I see in and around where I live impelled me to write about the Vasanthm . And, the thought that it would be withered away soon, as the great poet Kumaaren Ashaan depicted in his poem ‘pookalam’ brought sorrows in my heart. I should have focused on Vasantham rather than giving importance for the date. (As Sudheer said spring ends on June 18th or 19th and the summer begins in June 19th, 21st or 22nd. There may be a date conflict in different parts of the world) I apologize for the confusion caused by the date
Philipose
2013-06-24 07:02:06 News
കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിനു വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടോ ? നേതാക്കന്മാർ എല്ലാം വികാര ജീവികൾ ആയി മാറുന്നു...ആയുര വേദ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു ...കടുക്ക കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കണം...ഇറച്ചിയുടെ ഉപയോഗം കൂടി..അതാണ്‌ ഈ പ്രായത്തിലും ഇത്ര തിളപ്പു....
Raju Thomas
2013-06-24 05:34:18 News
I find Vidyadharan's remarks digressional, and foriegn to the poem. This is a beautiful poem. Except that the starting, and predominant, vrttham is not maintained--why?(This I cannot condone.)
sunil
2013-06-24 05:15:18 News
memories of nagging pain,Isnt'it.I experienced it 20 years ago when I had to hide my fathers sudden departure from my mother and siblings for three days by staying in the same home...time may reduces its intensity but still that pain will always be there.
meesa madhavan
2013-06-24 05:09:16 News
DISH SUCKS WE WONT GET SURYA THEN WHY DISH NETWORK.
oru vAyankkaran
2013-06-23 19:19:18 News

മനോഹരമായ വസന്തത്തിന്റെ വരവിനെ ഔദ്യോഗികമായി വരവേല്‍ക്കാന്‍ ജൂണ്‍ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തിയതി പ്രപഞ്ചം തയാറാകുമ്പോള്‍=സുധീർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വരിയെപ്പറ്റിയുള്ള
സംശയമായിരിക്കും.
Anna Muttatth
2013-06-23 15:24:48 News
Congratulations to our nurses on their great recognition, especially Lalu George! I knew Lalu when I worked with her at Rockland Psych Hospital (Electroconvulsive treatment department). She was very knowledgeable and compassionate to our hospital's most vulnerable patients. I'm happy to hear that she received this reward.
CONGRATULATIONS Lalu.
From Anna,
Former ECT Coordinator, at Rockland Psych Center.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Mee2
2020-02-22 19:24:03 News
Boycott him!
Joy koruthu
2020-02-22 17:30:34 News
OCI കാർഡ് ഫീ ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കില്ലാത്ത തുകയൊക്കെ ഈ വിധത്തിൽ ചിലവാക്കാനുള്ളതല്ലേ... A total of 32,53,912 foreign nationals have been registered as OCI cardholders and 4,14,906 OCI cards have been issued in lieu of person of Indian origin (PIO) cardstill March 2019, according to the home ministry's annual report for 2018-19.Nov 22, 2019
Mee2
2020-02-22 15:50:34 News
എല്ലാ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എവിടെ പോയി ?
amerikkan mollakka
2020-02-22 15:02:46 News
നമ്പ്യാർ സാഹിബാ അസ്സലാമു അലൈക്കും.. ഞമ്മന്റെ ഭാഷക്ക് ശുദ്ധി പോരായെന്നറിയാം. എന്നാലും ഞമ്മക്ക് മലയാളം ഇസ്ട്ടമാണ് പക്ഷെ ഞമ്മൾക്ക് ഞമ്മടെ ഉമ്മാന്റെ ഭാഷ മുഖ്യം. മാതൃഭാഷ. ഉമ്മ അന്നത്തെ പത്താം ക്ളസ്സൊക്കെ പഠിച്ചതാ എന്നാലും ഉമ്മാന്റെ ഭാഷ ഇങ്ങള് എയ്തുന്ന പോലെയല്ല. സാഹിബ ഇങ്ങള് ഇമലയാളിയെ കുറിച്ച് എയ്തിയത് പരമാർത്ഥം. ഇമലയാളി എയ്ത്തുകാർക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഭാഷയെ ഇവിടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങടെ ലേഖനം നന്നായിരുന്നു. ഞമ്മടെ പേരിൽ ചില പഹയന്മാർ കമന്റിടുന്നുണ്ട്. ബായനക്കാർക്ക് ശരിയായ മൊല്ലാക്കയെ . മനസ്സിലാക്കാൻ മുസീബത്തു ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞമ്മള് കരുതുന്നു. നമ്പ്യാർ സാഹിബ പടച്ചോൻ ഇങ്ങക്ക് എല്ലാബിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരട്ടെ.
VJ Kumr
2020-02-22 14:25:21 News
പാക് അധീന കാശ്മീർ വീണ്ടെടുക്കുക മോദി സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം,​ ലോകത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യ എത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന യുവാക്കളുടേത് ആയിരിക്കും. ലോകത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യ എത്തുക എന്നത് ഉറപ്പാണെന്നും റാം മാധവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Read more: https://keralakaumudi.com/news/news.php?id=250039&u=national
തൂത്തുകുണുക്കിപക്ഷി
2020-02-22 13:37:00 News
മരത്തിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇരുന്ന് തൂത്തുകുണുക്കി പക്ഷി ചിലക്കുന്നപോലെ ഇമലയാളിയിൽ ചിലർ 'ട്രംപ്, ട്രംപ്' എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചിലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. തൂത്തുകുണുക്കി പക്ഷി വിചാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചില ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അർത്ഥമില്ലാത്ത ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രം. ആശയങ്ങൾക്ക് പാപ്പരാകുമ്പോഴാണ് ഓരോ പേരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പ്രതികരണങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം എഴുതാനുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ മലയാളി ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വിവരം വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള 'കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്' കൊണ്ടു വരുന്ന മറ്റു ചില മഹാന്മാരും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെറുതെ ഇമലയാളി എഡിറ്റർക്ക് പണി കൊടുക്കാമെന്നാല്ലാതെ വിവരത്തോടെ എഴുതാൻ ഒരു മലയാളി ഡെമോക്രറ്റുകൾക്കും കഴിവില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
Rathish Nambiar
2020-02-22 12:52:45 News
മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യവും അതിനു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപചയത്തെപറ്റിയും ശക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലേഖനം...
ഹനുമാൻ സേന
2020-02-22 11:03:11 News
മിസ്റ്റർ വി.ജെ.കുമാർ താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കൽ രണ്ടു പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരെക്കൊണ്ടു തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം വോട്ടർമാരിൽ ഇന്നും കോൺഗ്രസ്സ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. താങ്കളുടെ സമുദായത്തിൽ ഉള്ള ഈഴവരിൽ ആരെങ്കിലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടോ? വയലാർ രവി കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉള്ള കാര്യം മറക്കേണ്ട. ഒരു ദളിതനെ പോലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിൽ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് ഹിന്ദുത്വ! ഇവരെ ഹനുമാൻ സേനയെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഭീകരന്മാർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലവർ! ഉണരുമ്പോൾ ദളിതരുടെയും മുസ്ലിമുകളുടെയും തലവെട്ടലും.
2 വര്‍ഗീയ വാദികള്‍
2020-02-22 11:02:10 News
കേജരിവാള്‍ എത്രയോ മാന്യന്‍. ഇവമ്മാരുടെ കാറ്റ് അടിക്കുന്നിടത് പോലും അദേഹം ചെല്ലരുത്‌. 2 ഉം വര്‍ഗീയ വാദികള്‍
അന്തിക്രിസ്തു
2020-02-22 10:58:58 News
"I'd just say that this man is not Christian if he said it in this way," Francis told reporters in a midflight press conference after a trip to Mexico.- ഇ മനുഷൻ [ട്രംപ്] ക്രിസ്ടിയാനി അല്ല എന്ന് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്. Here’s video I found of Trump saying he plans to build Trump Tower Moscow, is looking for deals not just in Moscow but across Russia and says he met with a group of Russians in Moscow/talked about making deals. #TrumpIsARussianAsset. റഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ടവർ പണിയാൻ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചു - വീഡിയോ കാണുക. ‘White nationalism in America is not just racism, it is anti-Christ.’ — This preacher lays out what it really means to be a follower of Christ in Trump’s America. വെള്ള വർഗീയ വാദികളുടെ പൊള്ള രാജ്യ സ്നേഹം വർണ വിവേചനം എന്ന ഹീനത മാത്രം അല്ല, അന്തി ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതരും പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇവാൻജെലിക്കലുകൾ ഇന്ന് മാത്രമാണ് സേച്ഛാധിപത്യത്തെ പിൻ താങ്ങുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസം മാത്രം ആണ് ശരി, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ നിത്യ ചൂളയിൽ വേവിക്കും എന്ന് ആണ് ഇവരുടെ വിശ്വസം. ഇവരും ഐസിസ് ഭീകരരും തമ്മിൽ എന്ത് വിത്യാസം!. 2020 ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ തീരുമാനിക്കും എന്ന് റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് ഭയപ്പെടുന്നു. .
Chanakyan, USA
2020-02-22 09:57:00 News
ഞാൻ ചാണക്യൻ. എന്താ മൊല്ലാക്കയുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു വ്യതാസം. ഇത്തരം പേര് വച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആര് ആരാണെന്നു എങ്ങനെ അറിയാം. എനിക്ക് പേടി ചാണക്യൻ എന്ന പേരിലും ആരെങ്കിലും വരുമോ? ഈ ഒളിച്ചിരുന്നു അമ്പെയ്താൽ ഉള്ള ഒരു ദോഷം.
ഭാര്യേപേടി പ്രൊഫസര്‍
2020-02-22 09:24:12 News
ആരും ക്ഷണിക്കാത്ത കാക്ക കാക്കയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുങ്ങും -അല്ലേ! ഇതിന്റെ അർഥം കാക്കയെ കാണാത്തവർ ചുരുങ്ങി പോകും എന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസ് കാണുന്നവർ മാത്രമേ മനസിൽ ആക്കുകയുള്ളു, അല്ലേ. എവിടെ പുക കണ്ടാലും കാക്ക വരും, കാ! ക, ക! എന്ന് അലച്ചു സൊര്യം കെടുത്തും. കാക്കയെ ആരും സദ്യ നടക്കുന്ന പന്തലിൽ കേറ്റില്ല,നമ്മൾ അതിനെ ആട്ടി, ഓടിക്കും, കൊഴികൊണ്ടു ഏറിയും, കല്ലും എടുത്തു ഏറിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ മുകളിൽ കാക്ക കാഷ്ഠിക്കും, കാരണം കാക്കക്കു അത്രയുമേ വിവരം ഉള്ളു. ഈയിടെ ഇ മലയാളി പന്തലിൽ ഒരു കാക്ക കറക്റ്റ് ചെയ്തു കാഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവനെ ആരും വിളിച്ചില്ല ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ. ഏതോ കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും S S L സി + ഇ സ്സ് ൽ പഠിച്ചു , തൻ മിടുക്കു കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. നാട്ടിൽ സാധാരണ ബീഡി തോറുപ്പുകാരും ബാർബർ മാരും ആണ് കാണുന്നവരെ എല്ലാം കറക്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത്, ചില എക്സ് പട്ടാളക്കാരനും ഇത്തരം സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഇവനു ഭാര്യയെ പേടി ആണെന്ന് തോനുന്നു. -മറിയാമ്മ ഡാല്ല്സ്
Anthappan
2020-02-22 09:02:28 News
"I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet." M. K. Gandhi Stay away from Sabermathi with your dirty mind.
മൂന്നാമത്തെ ബീബി
2020-02-22 08:58:08 News
ഇങ്ങള് ഞമ്മടെ മൊല്ലാക്ക അല്ല . ഞമ്മടെ മൊല്ലാക്ക കടുക്കാ ബെള്ളം കുടിച്ചു കിടപ്പാ. മൊഞ്ചുള്ള കൈകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ മുഴുവനും ബലിച്ചു കുടിച്ചു . ഒരു ഭാഗം മാത്രം പൊങ്ങരുതെന്നേ ഞാൻ ബിജാരിച്ചുള്ളു . ഇപ്പൊ ശരീരം മുഴുവനും പൊങ്ങണില്ല
SIVA the Cosmic Guru
2020-02-22 08:48:14 News
Siva- the Cosmic Guru.- From the very beginning of civilization in the Indian sub-continent, we had several celebrations associated with Nature and Social unity. When celebrations achieve popularity, religion absorbs them and make it their own adding some cosmetic touch & cultural cuts. We need to look at Mahasivaratri above the religion it was embraced by. Most religions came into existence to uplift humans to a higher level, but on the course of time, they all lost its inner core and become hollow and cunning trickier guys crawled in & deceived the humans. So, let us see Mhasivaratri detached from the Hindu religion. {Hinduism was never a particular religion until recently. Hindu originally meant all the land area east of Indus river. The landmass of India was fertile, people were healthy, forests provided almost all the needs for the people; so; they were able to produce healthy thoughts too. India gave birth to hundreds of thoughts and they are in fact the real Hinduism, those thoughts are from mono-theism to no theism. The light-skinned people from the old Persian area migrated or invaded the peaceful Indians and dominated them. They, in fact, privatized Hinduism, introduced sacrifices, rituals & laws, that is what we see today as temple Hinduism. So, that is the reason we have to see Mahasivaratri detached from ‘Hinduism’- the temple religion. The great Shiva Ratri represents the success over Darkness & Ignorance. Isn’t that we all humans need? Darkness stands for all that is negative, evil & anti-social. Isn’t Ignorance the worst problem & evil we are suffering? So: if we can defeat evil and Ignorance, we can get enlightened, then we can lead the society to higher levels of several heavens. Siva is the embodiment of Cosmic energy. Cosmic energy is not the private property of any particular religion even though some claim it to be theirs’s. Cosmic energy is transformation from one stage to another beyond time and space, it has no origin & end. The radiance of Cosmic Energy we presume as creation, preservation & destruction is just an illusion. If one can rescue oneself from the trance of that illusion, then there is no beginning, no end, no time, no space- but just the transformation of energy. Shiva represents Ethics, good deeds, Honesty, non-Violence, helping others, forgiveness and above all creating awareness in us that we are part of the Cosmos, in fact, we are the Cosmos and each and everything we can see and cannot see are part of ourselves. Then we can be in heaven with others, seeing all humans, all living things, all that seems to be dead to us but is full of life; all are us; we are them. Then we won’t: - hate others, kill others, accumulate wealth, eat too much. Then we love each & everything in this Earth. The rituals associated with Maha Shiva Ratri- chanting, fasting, meditation- will enable an individual to uplift to a higher level. The more you can detach yourself from the chains of rituals and see Siva as Cosmic energy, the Adi Guru; you become radiant with the energy of the Cosmos. The Sad part is after the great rituals, humans return to be the primitive barbaric human & that is where religion fails. So, rise above your religion & let Empathy & Love bloom from within you. - andrew