പ്രതികരണങ്ങള്‍
Philip Cherian
2013-06-29 02:24:18 News
എല്ലാം നന്നായി നടക്കട്ടെ. എന്നാൽ നേരെത്തെ എഴുതികൊണ്ടുവന്നെ ഇനിയും വരുന്ന കന്വേന്ഷനുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ ലിസ്റ്റ് ജനറൽ ബോടിയിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതെ അന്ഗീകരിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു. ജനറൽ ബോടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മെംബെർസിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങണം. അല്ലാതെ ജനറൽ ബോ ടിയിൽ നേരെത്തെ തയാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു കേള്കാൻ മാത്രമാണോ മെംബേർസ് വരുന്നതെ. അത് കേള്കലാണോ മെംബെർസിന്റെ പണി. നേതാക്കളെ, അസോസിയേഷൻ ആരുടേയും കുടുമ സ്വത്തല്ല. കണ്ടു മുരടിച്ച നേതാക്കളെ മാറ്റണം. മാറ്റീയെ തീരു. പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടു നിന്ന നനിത മെമ്പർ പോലും, പ്രീതിഷിക്കാതെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പതറി. ഇതെന്തിന് വേണ്ടി. പഴയ ഭരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാര്ബോണ്‍ കോപ്പി. 

SM
2013-06-28 20:33:04 News
viswasthanam azhuthukarane sathyathilarum thiricharinchilla. um Kochu kallan...
Tom Abraham
2013-06-28 12:55:55 News
It is very tough posting a comment here, I'd etc.
Second time I am trying to thank mr babu Paul for his
Erudite article, clarifications. Only a doubt why India law commission s 
2008 recommendation to lower male age for marriage from to 18.
What does mr Paul say about it ?
Anthappan
2013-06-27 19:59:26 News
The 'Pally perunnaal' written by Gracy George and it's dissection by Vidhyadharan with his poem bring out the contrast of the society where we live in. The two innocent sisters trying to buy the bangles with the little money they have and getting  exploited by the bangle seller is the true reflection of what was happening in the Church surroundings and temple.  Only a brilliant critique can pick it up and enhance it to show the big picture of what is happening in the contempory  society  by cleaving it with the story of Jesus expelling the traders from the Jeruselem Church.  And, Vidhyadharan has done it well. Congratulations
വിദ്യാധരൻ
2013-06-27 18:49:49 News
"കള്ളന്മാർ വാഴുമാ ഗുഹയിൽ 
ഉള്ളം കലങ്ങി വന്നു 
ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ യേശു 
ചാട്ടവാറുമായോരിക്കൽ"  എന്ന് വായിക്കുക 
വിദ്യാധരൻ
2013-06-27 17:16:45 News
ഭാവപൂർണ്ണമായ കവിത മോനോരോഗത്തിനു  ഒരൗഷധമാണ് . പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ  മനോരോഗികക്ക്.  കാടും പുഴകളും തോടും തൊടികളും കേരവൃക്ഷങ്ങളും മണല് വാരിയും, ഇപ്പോൾ ആറുമുള തുടങ്ങിയ മനോഹര ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ തീറെഴുതി കൊടുത്ത്  നശിപ്പിച്ചും മനോരോഗം അതിന്റെ മൂർദ്ദന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിര്ക്കുകയാണ്.  ഒരു കവിയുടെയോ കവിയിത്രിയുടെയോ ഇടപെടൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ നിർണ്ണായകമാണ് . സ്നേഹ നിര്ഭരമായ ഭാഷയിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന കവിത ഒരു മന്ത്രമാണ് . എപ്പോഴാണ് ഈ മന്ത്രം ഫലിക്കുന്നെതു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭാവപൂർണ്ണവും സ്നേഹ നിർഭരവുമായ നിങ്ങളുടെ കവിത തെഞ്ഞുമാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയാൽ ആരദ്രവുമാണ് . ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം, വൃത്തം ഇവയാൽ കവിത മനോഹരവുമാണ്.

"താമരപൂക്കളും  ഞാനുമോന്നിച്ചാണ് 
താമസിക്കുന്നതി നാട്ടിൽ 
കന്നിനിലാവും ഇളംവെയിലും വന്നു 
ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന നാട്ടിൽ"  എന്ന് പാടിയ വയലാറിന്റെ കാലത്ത് നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട്  കേരളം അരാചകത്തിനെറ്റെയും നാശത്തിന്റെയും വാക്കിലേക്ക് അതിവേഗം വന്നടുത്തിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഈ കവിത ശ്രിമതി എൽസിയൊഹന്നാനു എന്റെ കൂപ്പുകയ്യ് 


വിദ്യാധരൻ
2013-06-27 15:35:41 News
താളത്തിൽ എത്തിയോരിക്കവിത  (താളം എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ )
ഓളം ഇളക്കി ഉള്ളിൽ (ഞാൻ ഇളക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് )
നല്ലൊരു കവിത കണ്ടാൽ 
ഉള്ളം കുളിർക്കുമെന്റെ 
കാട് കയറുകയില്ല (ഞാൻ കാടുകയറുന്നു എന്നും പരാതി )
ചാടുവാക്കും ചുരുക്കും 
പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം 
കള്ളന്മാർ മേയുന്ന വേദി 
പള്ളി പെരുന്നാളിൻ പേരിൽ 
കൊള്ളയടിപ്പവർ ഏറെ 
തന്ത്രികൾ വൈദികർ കപ്പ്യാർ 
തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ 
തരിവള കരിവള കിലുക്കി 
തരികട കാട്ടുവോർ പുറമെ 
കയ്യിൽ തരിവള കേറ്റി 
പയ്യെ കീശകൾ തപ്പും 
കള്ളന്മാർ വാഴുമാ ഗുഹയിൽ 
ഉള്ളം കലങ്ങി വന്നു 
ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ യേശു 
ചാട്ടവാറു മായ് 
തട്ടിതെറിപ്പച്ചവനെല്ലാം 
തട്ടിപ്പുകാരുടെ മേശേം 
തരിവള കരിവള പൊട്ടി 
തരികടക്കാരുമോടി 
തന്ത്രികൾ വൈദികർ കപ്പ്യാർ 
തന്ത്രത്തിൽ മെല്ലെ വലിഞ്ഞു 
കുതന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് മെനെഞ്ഞു 
ചതിയിൽ യേശുവേ കൊല്ലാൻ 
തൂക്കി അവനെ ക്രൂശിൽ 
തൂക്കി തിരുടരിൻ നടുവിൽ 
കാലങ്ങൾ മെല്ലെ നീങ്ങി 
കോലങ്ങൾ എല്ലാം മാറി 
പള്ളിപെരുനാളും പോയി 
എല്ലാം സിനിമാറ്റിക്കായി 
തരിവള കരിവള കിലുങ്ങി 
തരുണിമണികൾ എത്തി 
യേശുവിൻ പേരിൽ ഓരോ 
ആശിർവാദവും ചൊല്ലി 
ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗംമെത്തി 
ആമേൻ എല്ലാരും  ചൊല്ലി 

Mathew Varghese, Canada
2013-06-27 11:19:27 News
വിദ്യാധരൻ പണ്ട് വെബ് മലയാളിയിൽ കുറെ ഇളക്കു ഇളക്കിയതാ. എന്തായാലും ഈ-മലയാളിയും ഇളകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
teresa
2013-06-27 08:08:05 News
rukulam school. I commend all who have been responsible to start the school, maintain our Kerala cultlure and give opportunity for all kerala children and adults to learn the language and cultural of Kerala and feel proud of their inheritance and culture and religions. I wish all the teachers, staff and parents lots of luck and Gods blessing to continue their selfless work teresa antony
Raju Thomas
2013-06-27 05:27:06 News
ഹാവൂ! ഇതാൻ കവിതയ്ക്ക് താളമുണ്ടായാലുള്ള ഗുണം.
Soby Joseph
2013-06-26 20:10:27 News

The palliperunal poem is a good one. The poet saw god in bangle (Vala) merchant. Normally many of our people attend churches and temples to see god up there. There they see the god’s men in the form of priests. But many of them are after the money and power and they are not even role models. But the poet here sees reflections of god by the actions of a poor bagel merchant. 

soman sunder
2013-06-26 20:07:23 News
Ok, Vidhya dhara
Raju Thomas
2013-06-26 18:03:18 News
വിദ്യാധരന്റെ പിറകെ മറ്റൊരു കമ്പിലേക്കു ചാടുന്നു--ശ്രീ ജോര്ജ് നടവയലിന്റെ ടാഗോർപരിഭാഷ. അസ്തമയത്തിന്റെ പ്രകാശപ്പൊലിമയാണല്ലൊ വർണ്ണനയിൽ ഉപമാനം. നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഭാവനാസമ്പന്നവും. എന്നാൽ, 1. എന്തിനാണ്‍~ തുടക്കത്തിൽ ഈ 'ഓ'? മുലത്തിലുണ്ട്, നമുക്കത് ഹാ! എന്നോ ഹാവൂ എന്നോ ആവാം. 2. 'പ്രഭാപൂരിതം നർത്തനമാടുന്നു': കര്ത്താവ്, വെളിച്ചം. അപ്പോൾ വെളിച്ചം അല്പം കൂടിപ്പോയില്ലേ? 3. പൊന്~നാളം: ശരിയായില്ല. നാളം എങ്ങനെ തംബുരു മീട്ടുൻ? 4. നിറയെ വെളിച്ചം/ മുത്തകൾ വാരിവിതര്രുന്നു: ക്ലിഷ്ടം. 5. സര്ഗനദി... ടാഗോര് എഴുതിയത് the heavens' river എന്നാൻ, heaven's river എന്നല്ല. ആകാശം എന്നത് 'എക്സ്റ്റെന്റ്' ചെയ്ത് സ്വര്ഗം എന്നാക്കുന്നതിലെ ഭാവന സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; പക്ഷേ അർത്ഥം വേറെയായി. ആകാശനദി അതിരുകവിഞ്ഞ്/എമ്പാടും ആനന്ദപ്രളയം. ഇതാണു കാര്യം. അല്പംകൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു എളിയ അഭിപ്രായമുണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ സ്ര്ഷ്ടിയിൽ ബൗദ്ധികജാട ചുവയ്ക്കും. ഒക്കെയായാലും, ഈ കവിതയുടെ നിലവിലുള്ള വ്ര്ത്തബദ്ധവിവർത്തനെങ്ങളെക്കാൽ ഗ്രാഹ്യമാണ്‍~ ഈ ലളിതഗദ്യം. പ്രശംസാർഹമായ മികവ~ ശ്രീ നടവയൽ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്--ആൾ ആരെന്നോ! ഉദാ: 1. കാറ്റ്(ഉ) കാനനക്കരുത്തായ് പാറുന്നു, 2. നുരഞ്ഞുവിരിയുന്നു, 3. സ്വർണ്ണപാളിയായി.
Jo Geo
2013-06-26 12:25:24 News
Thank you very much Meetu.It is not 'savam nari' but 'prathyasa poovu'or 'jeevamrutham' for cancer patients.
വിദ്യാധരൻ
2013-06-26 10:35:37 News
നാരികൾ നാരികൾ വിശ്വവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ നാരകീയഗ്നികൾ നാരികൾ ഭൂമിയിൽ നഹിയെന്നു വന്നാൽ കവ്യത്തിനില്ല വിഷയം കവി മൂകനാകും" അകപെട്ടു പോയി ചെറിപുരം നിങ്ങൾ ഇനി രക്ഷപെടും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Mee2
2020-02-22 19:24:03 News
Boycott him!
Joy koruthu
2020-02-22 17:30:34 News
OCI കാർഡ് ഫീ ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കില്ലാത്ത തുകയൊക്കെ ഈ വിധത്തിൽ ചിലവാക്കാനുള്ളതല്ലേ... A total of 32,53,912 foreign nationals have been registered as OCI cardholders and 4,14,906 OCI cards have been issued in lieu of person of Indian origin (PIO) cardstill March 2019, according to the home ministry's annual report for 2018-19.Nov 22, 2019
Mee2
2020-02-22 15:50:34 News
എല്ലാ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എവിടെ പോയി ?
amerikkan mollakka
2020-02-22 15:02:46 News
നമ്പ്യാർ സാഹിബാ അസ്സലാമു അലൈക്കും.. ഞമ്മന്റെ ഭാഷക്ക് ശുദ്ധി പോരായെന്നറിയാം. എന്നാലും ഞമ്മക്ക് മലയാളം ഇസ്ട്ടമാണ് പക്ഷെ ഞമ്മൾക്ക് ഞമ്മടെ ഉമ്മാന്റെ ഭാഷ മുഖ്യം. മാതൃഭാഷ. ഉമ്മ അന്നത്തെ പത്താം ക്ളസ്സൊക്കെ പഠിച്ചതാ എന്നാലും ഉമ്മാന്റെ ഭാഷ ഇങ്ങള് എയ്തുന്ന പോലെയല്ല. സാഹിബ ഇങ്ങള് ഇമലയാളിയെ കുറിച്ച് എയ്തിയത് പരമാർത്ഥം. ഇമലയാളി എയ്ത്തുകാർക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഭാഷയെ ഇവിടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങടെ ലേഖനം നന്നായിരുന്നു. ഞമ്മടെ പേരിൽ ചില പഹയന്മാർ കമന്റിടുന്നുണ്ട്. ബായനക്കാർക്ക് ശരിയായ മൊല്ലാക്കയെ . മനസ്സിലാക്കാൻ മുസീബത്തു ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞമ്മള് കരുതുന്നു. നമ്പ്യാർ സാഹിബ പടച്ചോൻ ഇങ്ങക്ക് എല്ലാബിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരട്ടെ.
VJ Kumr
2020-02-22 14:25:21 News
പാക് അധീന കാശ്മീർ വീണ്ടെടുക്കുക മോദി സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം,​ ലോകത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യ എത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന യുവാക്കളുടേത് ആയിരിക്കും. ലോകത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഇന്ത്യ എത്തുക എന്നത് ഉറപ്പാണെന്നും റാം മാധവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Read more: https://keralakaumudi.com/news/news.php?id=250039&u=national
തൂത്തുകുണുക്കിപക്ഷി
2020-02-22 13:37:00 News
മരത്തിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇരുന്ന് തൂത്തുകുണുക്കി പക്ഷി ചിലക്കുന്നപോലെ ഇമലയാളിയിൽ ചിലർ 'ട്രംപ്, ട്രംപ്' എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചിലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. തൂത്തുകുണുക്കി പക്ഷി വിചാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചില ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അർത്ഥമില്ലാത്ത ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രം. ആശയങ്ങൾക്ക് പാപ്പരാകുമ്പോഴാണ് ഓരോ പേരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പ്രതികരണങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം എഴുതാനുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ മലയാളി ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വിവരം വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള 'കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്' കൊണ്ടു വരുന്ന മറ്റു ചില മഹാന്മാരും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെറുതെ ഇമലയാളി എഡിറ്റർക്ക് പണി കൊടുക്കാമെന്നാല്ലാതെ വിവരത്തോടെ എഴുതാൻ ഒരു മലയാളി ഡെമോക്രറ്റുകൾക്കും കഴിവില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
Rathish Nambiar
2020-02-22 12:52:45 News
മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യവും അതിനു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപചയത്തെപറ്റിയും ശക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലേഖനം...
ഹനുമാൻ സേന
2020-02-22 11:03:11 News
മിസ്റ്റർ വി.ജെ.കുമാർ താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കൽ രണ്ടു പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരെക്കൊണ്ടു തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം വോട്ടർമാരിൽ ഇന്നും കോൺഗ്രസ്സ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. താങ്കളുടെ സമുദായത്തിൽ ഉള്ള ഈഴവരിൽ ആരെങ്കിലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടോ? വയലാർ രവി കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉള്ള കാര്യം മറക്കേണ്ട. ഒരു ദളിതനെ പോലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിൽ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് ഹിന്ദുത്വ! ഇവരെ ഹനുമാൻ സേനയെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഭീകരന്മാർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലവർ! ഉണരുമ്പോൾ ദളിതരുടെയും മുസ്ലിമുകളുടെയും തലവെട്ടലും.
2 വര്‍ഗീയ വാദികള്‍
2020-02-22 11:02:10 News
കേജരിവാള്‍ എത്രയോ മാന്യന്‍. ഇവമ്മാരുടെ കാറ്റ് അടിക്കുന്നിടത് പോലും അദേഹം ചെല്ലരുത്‌. 2 ഉം വര്‍ഗീയ വാദികള്‍
അന്തിക്രിസ്തു
2020-02-22 10:58:58 News
"I'd just say that this man is not Christian if he said it in this way," Francis told reporters in a midflight press conference after a trip to Mexico.- ഇ മനുഷൻ [ട്രംപ്] ക്രിസ്ടിയാനി അല്ല എന്ന് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്. Here’s video I found of Trump saying he plans to build Trump Tower Moscow, is looking for deals not just in Moscow but across Russia and says he met with a group of Russians in Moscow/talked about making deals. #TrumpIsARussianAsset. റഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ടവർ പണിയാൻ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചു - വീഡിയോ കാണുക. ‘White nationalism in America is not just racism, it is anti-Christ.’ — This preacher lays out what it really means to be a follower of Christ in Trump’s America. വെള്ള വർഗീയ വാദികളുടെ പൊള്ള രാജ്യ സ്നേഹം വർണ വിവേചനം എന്ന ഹീനത മാത്രം അല്ല, അന്തി ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതരും പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇവാൻജെലിക്കലുകൾ ഇന്ന് മാത്രമാണ് സേച്ഛാധിപത്യത്തെ പിൻ താങ്ങുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസം മാത്രം ആണ് ശരി, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ നിത്യ ചൂളയിൽ വേവിക്കും എന്ന് ആണ് ഇവരുടെ വിശ്വസം. ഇവരും ഐസിസ് ഭീകരരും തമ്മിൽ എന്ത് വിത്യാസം!. 2020 ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ തീരുമാനിക്കും എന്ന് റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് ഭയപ്പെടുന്നു. .
Chanakyan, USA
2020-02-22 09:57:00 News
ഞാൻ ചാണക്യൻ. എന്താ മൊല്ലാക്കയുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു വ്യതാസം. ഇത്തരം പേര് വച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആര് ആരാണെന്നു എങ്ങനെ അറിയാം. എനിക്ക് പേടി ചാണക്യൻ എന്ന പേരിലും ആരെങ്കിലും വരുമോ? ഈ ഒളിച്ചിരുന്നു അമ്പെയ്താൽ ഉള്ള ഒരു ദോഷം.
ഭാര്യേപേടി പ്രൊഫസര്‍
2020-02-22 09:24:12 News
ആരും ക്ഷണിക്കാത്ത കാക്ക കാക്കയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുങ്ങും -അല്ലേ! ഇതിന്റെ അർഥം കാക്കയെ കാണാത്തവർ ചുരുങ്ങി പോകും എന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസ് കാണുന്നവർ മാത്രമേ മനസിൽ ആക്കുകയുള്ളു, അല്ലേ. എവിടെ പുക കണ്ടാലും കാക്ക വരും, കാ! ക, ക! എന്ന് അലച്ചു സൊര്യം കെടുത്തും. കാക്കയെ ആരും സദ്യ നടക്കുന്ന പന്തലിൽ കേറ്റില്ല,നമ്മൾ അതിനെ ആട്ടി, ഓടിക്കും, കൊഴികൊണ്ടു ഏറിയും, കല്ലും എടുത്തു ഏറിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ മുകളിൽ കാക്ക കാഷ്ഠിക്കും, കാരണം കാക്കക്കു അത്രയുമേ വിവരം ഉള്ളു. ഈയിടെ ഇ മലയാളി പന്തലിൽ ഒരു കാക്ക കറക്റ്റ് ചെയ്തു കാഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവനെ ആരും വിളിച്ചില്ല ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ. ഏതോ കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും S S L സി + ഇ സ്സ് ൽ പഠിച്ചു , തൻ മിടുക്കു കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. നാട്ടിൽ സാധാരണ ബീഡി തോറുപ്പുകാരും ബാർബർ മാരും ആണ് കാണുന്നവരെ എല്ലാം കറക്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത്, ചില എക്സ് പട്ടാളക്കാരനും ഇത്തരം സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഇവനു ഭാര്യയെ പേടി ആണെന്ന് തോനുന്നു. -മറിയാമ്മ ഡാല്ല്സ്
Anthappan
2020-02-22 09:02:28 News
"I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet." M. K. Gandhi Stay away from Sabermathi with your dirty mind.
മൂന്നാമത്തെ ബീബി
2020-02-22 08:58:08 News
ഇങ്ങള് ഞമ്മടെ മൊല്ലാക്ക അല്ല . ഞമ്മടെ മൊല്ലാക്ക കടുക്കാ ബെള്ളം കുടിച്ചു കിടപ്പാ. മൊഞ്ചുള്ള കൈകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ മുഴുവനും ബലിച്ചു കുടിച്ചു . ഒരു ഭാഗം മാത്രം പൊങ്ങരുതെന്നേ ഞാൻ ബിജാരിച്ചുള്ളു . ഇപ്പൊ ശരീരം മുഴുവനും പൊങ്ങണില്ല
SIVA the Cosmic Guru
2020-02-22 08:48:14 News
Siva- the Cosmic Guru.- From the very beginning of civilization in the Indian sub-continent, we had several celebrations associated with Nature and Social unity. When celebrations achieve popularity, religion absorbs them and make it their own adding some cosmetic touch & cultural cuts. We need to look at Mahasivaratri above the religion it was embraced by. Most religions came into existence to uplift humans to a higher level, but on the course of time, they all lost its inner core and become hollow and cunning trickier guys crawled in & deceived the humans. So, let us see Mhasivaratri detached from the Hindu religion. {Hinduism was never a particular religion until recently. Hindu originally meant all the land area east of Indus river. The landmass of India was fertile, people were healthy, forests provided almost all the needs for the people; so; they were able to produce healthy thoughts too. India gave birth to hundreds of thoughts and they are in fact the real Hinduism, those thoughts are from mono-theism to no theism. The light-skinned people from the old Persian area migrated or invaded the peaceful Indians and dominated them. They, in fact, privatized Hinduism, introduced sacrifices, rituals & laws, that is what we see today as temple Hinduism. So, that is the reason we have to see Mahasivaratri detached from ‘Hinduism’- the temple religion. The great Shiva Ratri represents the success over Darkness & Ignorance. Isn’t that we all humans need? Darkness stands for all that is negative, evil & anti-social. Isn’t Ignorance the worst problem & evil we are suffering? So: if we can defeat evil and Ignorance, we can get enlightened, then we can lead the society to higher levels of several heavens. Siva is the embodiment of Cosmic energy. Cosmic energy is not the private property of any particular religion even though some claim it to be theirs’s. Cosmic energy is transformation from one stage to another beyond time and space, it has no origin & end. The radiance of Cosmic Energy we presume as creation, preservation & destruction is just an illusion. If one can rescue oneself from the trance of that illusion, then there is no beginning, no end, no time, no space- but just the transformation of energy. Shiva represents Ethics, good deeds, Honesty, non-Violence, helping others, forgiveness and above all creating awareness in us that we are part of the Cosmos, in fact, we are the Cosmos and each and everything we can see and cannot see are part of ourselves. Then we can be in heaven with others, seeing all humans, all living things, all that seems to be dead to us but is full of life; all are us; we are them. Then we won’t: - hate others, kill others, accumulate wealth, eat too much. Then we love each & everything in this Earth. The rituals associated with Maha Shiva Ratri- chanting, fasting, meditation- will enable an individual to uplift to a higher level. The more you can detach yourself from the chains of rituals and see Siva as Cosmic energy, the Adi Guru; you become radiant with the energy of the Cosmos. The Sad part is after the great rituals, humans return to be the primitive barbaric human & that is where religion fails. So, rise above your religion & let Empathy & Love bloom from within you. - andrew