പ്രതികരണങ്ങള്‍
Shaji Keloth
2015-03-05 09:50:41 News
Dear Biju,

It is very glad to know about your exhibition, after a long time.


Regards,

Shaji
jep
2015-03-05 09:34:18 News

ചന്ദ്രബോസിന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്പോലീസ് വാങ്ങിയില്ല എന്നതു കേസിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. വസ്ത്രം നല്കേണ്ട ബാധ്യത ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കായിരുന്നു. Ramesh Chinnithala

വസ്ത്രം കൊടുക്കേണ്ടത് അസ്പത്രികാർ ,അപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ജോലി എന്താണ് .അല്ല പോലീസ് വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മേളിൽ നിന്ന് വിളി വരും തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു വസ്ത്രം എടുക്കാൻഇത്തരം കളികൾ ആണ്  കേരളം എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് .മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന മുഖം കണ്ടാൽ ഇപ്പം എല്ലാത്തിനെയും ശരിയാക്കും എന്ന് തോന്നും .പണ്ട് കല്ലേ പിളര്ക്കുന്ന കല്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മഹാ രാജാക്കന്മ്മാരുടെയ് പോലെയാണ് മുഖ വികാരം . .പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞു നേരേ പ്രതിയുടെ വീട്ടില് പോയീ അവരുടെ കാലു കഴുകും !മന്ത്രിയാകും മുംബെ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു  വീരവാദം .


Mathew Dallas
2015-03-05 08:49:47 News
വളരെ നല്ല ഒരു ലേഖനം. ഓരോ ദിവസവും നാം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ മത വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇത് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന സാമുദായിക ഘടനയെ തകര്‍ക്കുന്നതുമാണ്..ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് മോദി അല്ല.. സംഘികളും വി.എച്ച്.പി.യും ആര്‍.എസ്സ.എസ്സുമാണ്. ഇന്ത്യയെ കുട്ടിച്ചോര്‍ ആക്കിയെ ഇവര്‍ അടങ്ങൂ എന്ന് തോന്നുന്നു...
Anthappan
2015-03-05 08:37:12 News

 You captured the mind settings of each person very well through your write up except placing Ninan Matthulla close to me and Dr. Joy Kunjappu close to Vidydharan.  You should have placed Andrew in between.  

കുറുക്കൻ കുഞ്ഞച്ചൻ
2015-03-05 08:08:35 News
 വിദ്വാൻ അപ്പച്ചൻ എന്റെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു
Anthappan
2015-03-05 08:04:12 News

By making subtle change in the first two lines of the same stanza   G. Puthenkurish has very well portrayed the thought process of the beautiful women who came to the Fair in two different occasions.  And, I agree with many people who expressed that how hard is to find out the motive of woman’s thinking.

When we are sad, they are glad,

When we are deep in sorrow, they are joys

Such a life a women leads and her sorcery still succeeds (Nizamy)

 

Thomas Koshy
2015-03-05 07:42:20 News
What UPA Government could not do all these years (in spite of a full-fledged Minister?) Modi government has done it in such a short period of time. Finally, overseas Indians long awaited demand has found a resolution!
raju mylapra
2015-03-05 07:13:29 News
Another feather in Aniyan's hat. Since he is an young charistmatic man, he will be getting many more feathers. Pls have some more hats handy to keep the upcoming feathers.
വിദ്വാൻ അപ്പച്ചൻ
2015-03-04 21:05:52 News
മന്ദതയെഴും ലോകം 
കണ്ണ്കാണാത്ത ലോകം 
നിത്യം നിത്യം നിസ്സാരത്വം 
മുറ്റിപറ്റും ലോകം 
ചൊന്നീടുകയാണോരന്നങ്ങനെ 
നിന്നെപ്പറ്റിയെൻകുഞ്ഞേ 
കണ്മണി, നീ കേവലമൊരു
കുന്ദകോരകമല്ല (ചങ്ങമ്പുഴ -വിവർത്തനം )

സുന്ദരികളുടെ മനശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞാൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.  ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളാർക്കറിയില്ലല്ലോ അവൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. അവന്മാര് അടുത്ത വഴിനോക്കി പോയി കാണും. ചില കിളവന്മാര് ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഉത്സവത്തിനും പോകുന്നത് 

വിദ്യാധരൻ
2015-03-04 20:46:36 News
വായനക്കാരനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല.  ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ കവിതയുടെ കാതലായ ഭാഗത്തിന് കേടുകൂടാതെ കവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മനസിലാകുമല്ലോ. രസതന്ത്ര കവിതകളേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദം 

കെട്ടും ഭുജാലതകൾകൊണ്ടവളങ്ങൊരിക്കൽ 
കൂട്ടും കടാക്ഷവടികൊണ്ടടി മറ്റൊരിക്കൽ 
പെട്ടെന്ന് വാഗമൃതവീചിയിലിട്ടുമുക്കും 
നട്ടംതിരിച്ചിലിവിടെ പലതുണ്ട് പാർത്താൽ (കൈകുളങ്ങര രാമവാര്യർ)

ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കൈകളാകുന്ന വള്ളികൊണ്ട് വരിഞ്ഞു മുറുക്കും. ചിലപ്പോൾ കടാക്ഷമാകുന്ന വടികൊണ്ട് അടിയുണ്ടാക്കും പെട്ടെന്ന്തന്നെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തിരയില്ലിട്ടു മുക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചില നട്ടം തിരിച്ചിൽ ഉണ്ട്.  ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ സുന്ദരിക്കും ഇങ്ങനെ ചില കുഴപ്പം കാണുന്നുണ്ട്. 
G. Puthenkurish
2015-03-04 20:15:00 News

some clarification for Vayanakkarans comment

At The Fair/Kahlil Gibran

There came to the Fair a girl from the country-side, most comely. There was a lily and a rose in her face. There was a sunset in her hair, and dawn smiled upon her lips.

No sooner did the lovely stranger appear in their sight than the young men sought her and surrounded her. One would dance with her, and another would cut a cake in her honor. And they all desired to kiss her cheek. For after all, was it not the Fair?

But the girl was shocked and started, and she thought ill of the young men. She rebuked them, and she even struck one or two of them in the face. Then she ran away from them.

And on her way home that evening she was saying in her heart, “I am disgusted. How unmannerly and ill-bred are these men. It is beyond all patience.”

അവിടൊക്കെ തിക്കും തിരക്കുമായി 

അവളെ ചുംബിക്കാൻ മോഹമായി 

അവളാകെ ഞെട്ടി തരിച്ചുപോയി 

അവരോടവൾക്ക് ഈർഷ്യയായി 

"ഇവിടുത്തെ തരുണന്മാർ ഇങ്ങനെയോ 

ലവലേശം വിവേകം തീണ്ടിടാത്തോർ "

കദനത്താൽ തിങ്ങും ഹൃദയമോടെ 

സുന്ദരിയാളെങ്ങോ മറഞ്ഞുപോയി 


A year passed during which that very comely girl thought much of Fairs and men. Then she came again to the Fair with the lily and the rose in her face, the sunset in her hair and the smile of dawn upon her lips.

But now the young men, seeing her, turned from her. And all the day long she was unsought and alone.

And at eventide as she walked the road toward her home she cried in her heart, “I am disgusted. How unmannerly and ill- bred are these youths. It is beyond all patience.”

അവിടെങ്ങും  തിക്കും തിരക്കുമില്ല 

അവളെ ചുംബിക്കനാരുമില്ല 

അവളാകെ ഞെട്ടി തരിച്ചുപോയി 

അവരോടവൾക്ക് ഈർഷ്യയായി 

"ഇവിടുത്തെ തരുണന്മാർ ഇങ്ങനെയോ 

ലവലേശം വിവേകം തീണ്ടിടാത്തോർ "

കദനത്താൽ തിങ്ങും ഹൃദയമോടെ 

സുന്ദരിയാളെങ്ങോ മറഞ്ഞുപോയി 


മേലിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട്‌ എഴുതാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്‌.  ഒരു ഭാഗത്ത് സുന്ദരിയായ യുവതി യുവാക്കളാൽ ശല്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.  അതിൽ അമർഷയായി തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ വളരെ ദുഖത്തോടെ ആ യുവജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംസ്കാര ശൂന്യതെക്കുറിച്ചും പരിതപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഉത്സവത്തിന് വന്നപ്പോൾ പണ്ട് അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ ആരെയും അവൾ അവിടെ കണ്ടില്ല അവൾ ഏകയായി കഴിയേണ്ടി വന്നു.  പക്ഷേ അവളുടെ പരിതാപത്തിനു മാറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ  സവിശേഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതിയത് (ഖലീൽ ജിബ്രാനും അതായിരുന്നു ഉദ്ദ്യശിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണയോടെ)  ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശല്യപ്പെടുത്താൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്.  താങ്കൾ പണ്ട് കമന്റ് എഴുതിയതുപോലെ പദാനുപദമായ വിവർത്തനം എത്ര ദുഷ്കരം എന്ന് താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.  

വായനക്കാരൻ
2015-03-04 17:16:52 News
ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ ഈ കഥയുടെ കാതലായ ഭാഗവും ഗുണപാഠവും ഈ കവിതയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൾ ആദ്യം ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോൾ- But the girl was shocked and started, and she thought ill of the young men. She rebuked them, and she even struck one or two of them in the face. Then she ran away from them. 
രണ്ടാമത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പോയപ്പോൾ- But now the young men, seeing her, turned from her. And all the day long she was unsought and alone. 
വായനക്കാരൻ
2015-03-04 15:10:08 News
അംഗജതാപനിഹന്ത്രീ
സുരുചിരലാവണ്യസമ്പദാ മധുരാ
അധരാമൃതോപദംശാ
ശ്രാണാ ശോണാധരീവ രമണീയാ (ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികള്‍ )

ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂടു് ഇല്ലാതാക്കുന്നതും നല്ല രുചിയുള്ള ഉപ്പു ചേര്‍ന്നതും(ലാവണ്യം = ലവണത്വം = ഉപ്പു്. സുന്ദരിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ സൌന്ദര്യം എന്നര്‍ത്ഥം. ) രുചിയുള്ളതും(മാധുര്യമുള്ളവളും) ചുണ്ടിനു് അമൃതായ തൊട്ടുകൂട്ടാന്‍ (ചുട്ട പപ്പടം, അച്ചാര്‍, അസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ) ഉള്ളതും (ചുണ്ടിനു് അമൃതു നല്‍കിക്കൊണ്ടു് മെല്ലെ കടിക്കുന്നവള്‍ എന്നു് സുന്ദരിയ്ക്കു് അര്‍ത്ഥം) (ആയ) കഞ്ഞി ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ള സുന്ദരിയെപ്പോലെ  ആനന്ദദായിനിയാണു്. 
വിക്രമൻ
2015-03-04 13:57:20 News
എന്നെ എല്ലാവരും വിക്രമൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്‌. പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വിക്രമന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  ഇവളുമാരെല്ലാം  പിടികിട്ടാപുള്ളികളാണ് 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
COVID doesn’t discriminate
2020-10-21 02:19:28 News
ഒരെണ്ണത്തിന് മാസ്ക്കില്ല . ട്രംപിന്റെ പിൻഗാമികൾ . കോവിഡ് പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ . ആര് ചത്താലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾ ജയിക്കണം
Anthappan
2020-10-21 02:11:38 News
President Trump says he's "like, really smart," but he communicates at the lowest grade level of the last 15 presidents. He has the standard of a 4 th grader. His vocabulary is very poor. Language is very powerful tool to communicate and anybody can improve it. There are plenty of tools availble out there. We need leaders who read, understand, and communicate to us. Trump doesn’t read. He never listen. Without reading you cannot get out of your own darkness. Religious leaders and politicians don’t want many people to come out of darkness and find out how dirty they are. We need leaders sincere in serving people. Most If them selfish like Trump; self absorbed and self-centered.
Tom Tom
2020-10-21 01:49:13 News
മണ്ടൻ മലയാളീസ് ഈ വ്യാജനെ അനുകൂലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല! സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കണമെകിൽ അതിന് വിവരം വേണം.
George Kutty
2020-10-21 01:34:40 News
ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എങ്ങിനെയാണാമോ അമേരിക്കൻ ജനതയെ റപ്രസൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മലയാളി അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലാന്ന് പല മലയാളികളും മറന്നു പോകുന്നു. കഷ്ടം!
Kosavan
2020-10-21 01:30:10 News
Why don't you use your name and email publicly instead of accusing others for their comments, Mr. To The Editor? Many write their genuine comments only because they can write their honest opinions without compromising their identities. I really appreciate Emalayalee for that!!
To the Editor
2020-10-21 00:32:06 News
Dear Editor; it is time to stop the trash commenters. Publish the comments of Genuine commenters with real e mail which is visible.
Korah Cherian
2020-10-21 00:20:59 News
Thampy Narayan and Sivasankaran totally different personality in all respect. The article written well. Please be careful when releasing any article to press and media. Emalayalee is well known and globally Malayalees reading it.
Pisharadi
2020-10-21 00:13:34 News
ഇത്രയും വോട്ടു കൊണ്ട് വിജയിക്കുമോ!
Biden Bedridden ആയോ?
2020-10-21 00:05:54 News
ബൈഡന് ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച ലീവ് വേണമെന്ന്... എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? വെറുതെ ഒന്ന് ഊഹിക്ക്... ഉത്തരം അറിയുമ്പോൾ ഞെട്ടരുത്... ട്രംപുമായുള്ള ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറാവാൻ!! ഡിബേറ്റ് വെറും ഒന്നര മണിക്കൂർ... ഈ കണക്കിന് ചൈനക്കാര് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ബൈഡൻ പിന്നെ രണ്ട് മാസം ലീവിലായിരിക്കും, അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കാൻ. കഷ്ടം കഷ്ടം
Trump's triumph
2020-10-20 23:55:57 News
കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ കുറച്ച് അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു, ഒബാമക്ക് പോലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വോട്ട് കൊടുത്തു. പാർട്ടിക്കല്ല, വ്യക്തിക്കും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു. തെറ്റ് മനസ്സിലായി... ഇനി ഇല്ലാ... നവംബറിൽ ഞാൻ ട്രംപിന് വോട്ടുചെയ്യും. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പോലീസ് വിരുദ്ധരുടെയും നിയമവിരുദ്ധരുടെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും പാർട്ടിയായി മാറി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കലാപം, കൊള്ള, അഗ്നിക്കിരയാക്കൽ, എന്നിവയെ ബൈഡൻ വിമർശിക്കുകയോ അപലപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തെരുവിലെ അക്രമങ്ങൾ അതിരുകടന്നതാണ്, എന്നിട്ടും ബൈഡൻ തുടങ്ങിയ ജനാധിപത്യവാദികൾ കുറ്റവാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.
J. Mathew
2020-10-20 21:34:17 News
Adm. William McRaven endorsed Biden. He is disgusted with the lie Trump is spreading that his team did not kill Osama Binladen. For Trump all our great soldiers are ‘losers and suckers’
Grandchildren
2020-10-20 21:20:03 News
Mathew appacha please come home. You have to take yor medicine. We love you. You will get violent without medicine. Please come home. Three times you posted the same comment. What is going on? You haven’t taken shower for three days and brushed your teeth either.
true man
2020-10-20 21:10:58 News
Fomaa is the backbone for everything. Onnu podo
I salute you Adm.
2020-10-20 20:27:01 News
“Retired Adm. William McRaven, the former commander of the U.S. Special Operations Command, is perhaps best known to Americans as the Navy SEAL who oversaw the 2011 raid that killed Osama bin Laden. In a new op-ed for the Wall Street Journal, the retired admiral talks about the ballot he cast this week in Texas. Truth be told, I am a pro-life, pro-Second Amendment, small-government, strong-defense and a national-anthem-standing conservative. But, I also believe that black lives matter, that the Dreamers deserve a path to citizenship, that diversity and inclusion are essential to our national success, that education is the great equalizer, that climate change is real and that the First Amendment is the cornerstone of our democracy. Most important, I believe that America must lead in the world with courage, conviction and a sense of honor and humility.”
J. Mathew
2020-10-20 20:16:49 News
Rioters were Biden supporters. When they got arrested Biden campaign managers spent a lot of campaign money to release them from jail. They used campaign money for their bail. All these facts are true and everybody except some CNN addict malayalees know. Sam,if you publish your full name and give your number I shall call you. Biden and all his family members are corrupt. Biden is not mentally or physically fit for the highest position of the this county. Even little children know that the law and order is a state government responsibility. Democrat state governments are failure in this regard.