പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ponmelil Abraham
2015-05-10 03:58:43 News
Heartfelt condolences and prayers for the repose of his soul. May Almighty God give conform and peace of mind to the friends and family.
വിദ്യാധരൻ
2015-05-09 21:05:50 News
തെറിവിളിയും അധിക്ഷേപിക്കലും നിരൂപണത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നെല്ലും പതിരും തിരിയുകയുള്ള്.  എഴുത്തുകാരനെന്ന ഭാവത്തിൽ നല്ല എഴുത്തുകാരുടെ ഇടക്ക് കയറികൂടിയിരിക്കുന്ന കള്ള എഴുത്തുകാർ, തെറിവിളിയുടെ ശക്തികൂടുമ്പോൾ  പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും.  അങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ ---സദ്ധ്യഒരുക്കി ക്ഷണിക്കുകയും, സദ്യയിലെ കെണി ബുദ്ധിമാന്മാരായ വായനക്കാർ (അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ട്) മനസിലാക്കി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ, പാവംപിടിച്ച കാട്ടാളനെ പിടിച്ചുകിട്ടി അവന്റെ മരവുരിയും, കുന്തവും പന്തവും ഒക്കെ അടിച്ചെടുത്ത്, കാട്ടിൽ പോയി കടന്നൽ കൂടിളക്കി, വായനക്കാരുടെമേൽ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും.  എന്നാൽ  യതാർത്ഥ എഴുത്തുകാർ  ഋഷി തുല്യരാണ് അവർ ഏഴാം ഇന്ദ്രീയം തുറന്നു കിട്ടിയവരും, അവർ കണ്ട നിഗൂഡ സത്യങ്ങളെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നവരുമാണ്.  'അതിൽ കള്ളവും ഇല്ല ചതിയും ഇല്ല എള്ളോളം ഇല്ല പൊളി വചനം'   അറിവ് ഈശ്വരനാണ്. ഋഷി ഈശ്വരതുല്യരാണ് .

അരിയപ്പെദുമിതു വേറ-
ല്ലറിവായിടും തിരഞ്ഞിടുന്നേരം 
അറിവിതിലോന്നയ്തുകൊ-
ണ്ടറിവല്ലാതെങ്ങുമില്ല വേറൊന്നും (ശ്രീനാരായണഗുരു)

അറിവ്, അറിയപ്പെടുന്ന പദാർഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരമ രഹസ്യം വിചാരം ചെയ്യതറിയുമ്പോൾ  അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ബോധസ്വരൂപമായ അറിവ് തന്നെയാനന്നു തെളിയും. ഈ സത്യം അറിയാവുന്ന പല വായനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാതെ എഴുതി വിട്ടിട്ട്, അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനെ തെറിവിളിച്ചിട്ട്, അത് നിരൂപണത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എഴുതുന്നവൻ കള്ളടിച്ചിട്ടു എഴുതുകയും, ബോധത്തോടെ വായിക്കുന്ന വായനക്കാരന് അതൊക്കെ പകൽപോലെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എഴുത്തുകാരും നിദ്രപ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ്  ആശാന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏഴു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട്‌ കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പോൾ വായനക്കാരും എഴുത്തുകാരുമായുള്ള ബന്ധം ശുഭമായിവരും 

പാഴാകും മരുവിലലഞ്ഞു സർവഗെ, നീ 
വാഴാറുള്ളരമനതേടിവാടി ഞങ്ങൾ 
കേഴാതാ രസമയ രാജ്യസീമ കാണ്മാൻ 
'എഴാമിന്ദ്രിയം ഇനിയമ്പൊടേകുകമ്മെ  (ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം -ആശാൻ)

തരകൻ
2015-05-09 20:48:47 News

Congratulations to all the mothers out there!

 

Ø To all of you that serve a dual role as an employee and as mothers – WE ADMIRE YOU!

Ø To those that are lucky enough to have their mothers near – ENJOY THEM!

Ø To those of us whose mothers are not near in the physical sense, but that will ALWAYS remain with us in spirit – CHERISH THEIR MEMORY!

Ø To those that will share with a mother this Sunday, be it their wives, sisters, friends, etc.:  Have a beautiful Mother’s Day!

Moncy kodumon
2015-05-09 20:15:41 News
Samsi kodumon was not present in this function.Dear editor this is something wrong
Sudhir Panikkaveetil
2015-05-09 19:54:42 News
നിരൂപണമെന്നാൽ എഴുത്തുകാരനെ തെറി വിളിക്കുകയും അദ്ധിക്ഷേപിക്കുകയുമല്ല എന്ന സത്യത്തിനോട്
അമേരിക്കൻ മലയാളി വായനകാരും (അങ്ങനെയൊരു
കൂട്ടര് ഉണ്ടെങ്കിൽ) എഴുത്തുകാരും  പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് ഈ കുറിപ്പ് സൂചന തരുന്നു,. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പീഡിപ്പിച്ച ചരിത്രത്തിന്റെ ആവര്ത്തനം പോലെ സാഹിത്യത്തിലെ പീഡന കാലം ഒരു പക്ഷെ അവസാനിക്കയാകാം.
Varughese N Mathew
2015-05-09 19:00:48 News
On behalf of Bethel MTC, Philadelphia, we epress the deepest condolences to the sorrowing family of Rijoy Koruthu. May God give the strength to pass through this difficult situation.
Varughese N Mathew.
Secretary, Bethel MTC.
Shaji Kalloor
2015-05-09 18:28:16 News
Congratulations Uncle...
കുതറ വാസു
2015-05-09 15:28:21 News
ശീമമാതളത്തേക്കാൾ തെങ്ങയായിരിക്കും നല്ലത്. കാട്ടാളനും കടന്നലിനും കടന്ന് ചെല്ലാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥലം.  അഥവാ തേങ്ങ കിട്ടിയാൽ തന്നെ കുരങ്ങന് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയപോലെ ഇരിക്കും.
G. Puthenkurish
2015-05-09 12:40:33 News
That is a good suggestion Vayanakkaaran and thank you for that.
കൂതറ
2015-05-09 12:35:52 News
അമേരിക്കയിലെ മലയാളി എഴുത്തുകാർ  എഴുതി വിടുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല, ഒരു ബഹളം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങായ്ക്കത്ത് കേറിയാലോ എന്നാലോചിക്കുകയാണ്. കാട്ടാളമാരും കടന്നലുകളും വെറുതെ വിടാൻ സാദ്യതയുണ്ട് .
വായനക്കാരൻ
2015-05-09 12:08:52 News
മാതളനാരകം (ഖലീൽ ജിബ്രാൻ) എന്ന തലക്കെട്ടും, ഭാഷാന്തരം - ജി. പുത്തൻ‌കുരിശ് എന്ന് തലക്കെട്ടിനോടൊപ്പമോ അടിക്കുറിപ്പോ അല്ലേ ഉചിതം? 
വായനക്കാരൻ
2015-05-09 11:36:49 News
നാട്ടുമാതളം വിട്ട് നാരദർ ശീമമാതളത്തിൽ കുടിയേറിയപ്പോൾ പന്തം പിടിക്കുന്ന കാട്ടാളക്കവികളുടെ കടന്നൽ കത്തിക്കൽ കവിത.
നാരദർ
2015-05-09 10:10:02 News
കടന്നലുകളും കട്ടാളന്മാരും ശകുനിയും ശല്യം ചെയ്യാത്ത   ഒരു ശീമമാതളത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനും താമസം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് 

G. Puthenkurish
2015-05-09 08:28:52 News
The Pomegranate 
BY 
Khalil Gibran

Once when I was living in the heart of a pomegranate, I heard a seed
saying, "Someday I shall become a tree, and the wind will sing in
my branches, and the sun will dance on my leaves, and I shall be
strong and beautiful through all the seasons."

Then another seed spoke and said, "When I was as young as you, I
too held such views; but now that I can weigh and measure things,
I see that my hopes were vain."

And a third seed spoke also, "I see in us nothing that promises so
great a future."

And a fourth said, "But what a mockery our life would be, without
a greater future!"

Said a fifth, "Why dispute what we shall be, when we know not even
what we are."

But a sixth replied, "Whatever we are, that we shall continue to
be."

And a seventh said, "I have such a clear idea how everything will
be, but I cannot put it into words."

Then an eight spoke--and a ninth--and a tenth--and then many--until
all were speaking, and I could distinguish nothing for the many
voices.

And so I moved that very day into the heart of a quince, where the
seeds are few and almost silent.

പ്രതികരണങ്ങള്‍
josecheripuram
2020-10-23 02:07:58 News
I had a homosexual relation,so many years ago,I was sixteen,the person was fourteen,we masterbated,kissed each other.The first experince wsas a male than a female.
josecheripuram
2020-10-23 01:25:23 News
we who are Male&female, think that we are perfect,how many of us willing accept our failure ?? at least pope accepted .We E malayalee Should discuss about our sexual orientation&how can we express.
എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞു
2020-10-23 00:31:26 News
എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം ഈ കുറിപ്പ് തന്നത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. "എന്നോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതുന്നു. അല്പം ധൃതിയുണ്ട്, എങ്കിലും എഴുതാം. ഈ ന്യൂസ് കേട്ടാ തോന്നും ഇന്ത്യ കാണാൻ പോകുന്നവരെല്ലാം മറ്റെന്തോ വിസാ എടുത്താണ് പോകുന്നതെന്ന്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ടൂറിസ്റ്റ് വിസാ എടുത്തതാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ? ചോദിച്ചുപോയതാണ്. തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. സസ്നേഹം, എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞു "
josecheripuram
2020-10-23 00:15:13 News
Politics is pure "BASTARDS",no one know who their father is, but we call them ,President ,Prime minister .
josecheripuram
2020-10-22 23:43:57 News
What is love? love is a feeling for one another, It has nothing to do with sex. If love is based on sex ,why a man &women divorce? or hate each other. When we define love we think of sex, that's the basic problem .If a man &a man live together,or if a women&a women live together,what's wrong.In that?I lived with men in my life.till I got Married, I thought living with a women was the best,but living the men was the best although we had no SEX.
Wisdom 4th grade
2020-10-22 23:34:02 News
A fourth-grade teacher asked the children what their parents do for a living. All the typical answers came up - mechanic, business, sales, doctor, engineer... and so forth. However, little Justin was being uncharacteristically quiet, so when the teacher prodded him about his parents, he replied, "My father's an exotic dancer in a gay cabaret and takes off all his clothes to music in front of other men and they put money in his underwear. Sometimes, if the offer is really good, he will go home with some guy and stay with him all night for money." The teacher, obviously shaken by this statement, hurriedly set the other children to work on some exercises and took little Justin aside."Is that really true about your father?" "No," the boy said, "He works for the Republican National Committee and is trying to get Trump re-elected, but it's too embarrassing to say that in front of the other kids.”
Yohannan Sankarathi
2020-10-22 23:30:40 News
Congratulations Saju. All the best.
രാജു തോമസ്
2020-10-22 22:50:43 News
പി.ടി-യുടെ സി.ജെ ഭക്തി ആന്റണിമാഷിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നറിയാം. എങ്കിലും ഈ ആദരവ് ഇത്രത്തോളം ഘോഷനിർഭരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായിവരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ നാടകങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുന്നതിൽ നന്ദി. എന്നാലും ഒരു സംശയം: മാത്തുക്കുട്ടി പോയിട്ട് നാലഞ്ചു കൊല്ലമല്ലേ ആയിരുന്നുള്ളു --സാറാമ്മയ്‌ക്ക് അല്പം കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു. അതോ യുദ്ധത്തിലോമറ്റോ ആശാൻ കാഞ്ഞുപോകും എന്നു കരുതിയോ?
Prof. J. Mathew G.F.N Phd
2020-10-22 21:19:14 News
മാത്യുച്ചായൻ തമ്പിച്ചയേനെ പോലെയാണ് പെട്ടന്നു കോപം വരും. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്! https://www.cnn.com/2020/10/22/media/60-minutes-trump-interview/index.html
Trump 2020
2020-10-22 21:02:44 News
ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും പാത നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്നു, ഏത് വഴി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അമേരിക്കയെ ജീവനായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ട്രംപ് ഒരു വശത്ത്... മറുവശത്തോ ഒബാമയെ കണ്ടാൽ വാ പൊത്തി കുനിഞ്ഞു കുമ്പിടുന്ന, പ്രസിഡന്റാവാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ലാത്ത മൂട് താങ്ങി ബൈഡൻ!! 47 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 31 പ്രാവശ്യം ടാക്സ് കൂട്ടാൻ വോട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ
John joseph
2020-10-22 20:32:04 News
I fully agree to start another national association ie FOSMA. Very good decision. But only in Zoom meeting. Due to pandemic neither Fokana or Fomaa can shine anymore. This pandemic will be their for another 2 years. Let us stay home and enjoy. Now empire region have so many liquor shop owners. Call them they will deliver free of charge.
Sudhir Panikkaveetil
2020-10-22 20:26:30 News
ദൈവം കൺഫ്യൂഷനിലാണ്... പണ്ടേ ആണ്. പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുമെന്നു മൂപ്പർ. മൂപ്പരുടെ പരമോന്നതസൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു സ്ത്രീ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മാത്രം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പിഴ....ദൈവം തലക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കയാണ് ഈ മനുഷ്യരെ എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സി ജെ തോമസിനോടും പി ടി പൗലോസിനോടും ഇടപെടാൻ പറയുന്നു. ജോസ് ചെരിപുരവും ബഹളം കേട്ട് വരുന്നു. ജോസിന്റ ചങ്ങാതി സുധീറും വരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം പ്രതികരിക്കാത്ത പാവം പാവം അമേരിക്കൻ മലയാളി ഇതൊന്നുമറിയുന്നില്ല. പൗലോസ് സാർ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
Sanjose matathil
2020-10-22 19:35:04 News
Why everyone commenting unnecessarily. There is no need to comment on photos they posted. They are handsome people. If it was the photo of ugly people nobody will comment on it . The people who wrote the article make sense. One month from now, no RVP in empire region. What’s going on. There are 7 associations in the empire region. 6 association stay together we can eradicate the YMA. They are useless people always put venom to others. My suggestion is to dismiss YMA and make peace in the region. Fomaa please note. Thanks.
Anthiappan
2020-10-22 18:23:38 News
Biden is senile. He is corrupt. He is in money laundering for Russians. But anyone who hates this country and to see it destroyed, must vote for Biden.
J. Mathew
2020-10-22 17:37:21 News
Your are the one impersonating me. I am a Trump supporter who believe in law and order. Have you ever see constitution? I don't think so. I am writing in my own name. You don't have a name and using my name for foolishness. You are an illegal alien and telling me to go home!. You think that you will get legal status if sleepy Joe become president. I don't think your dream is going to be materialized.