പ്രതികരണങ്ങള്‍
Anthappan
2013-06-29 09:09:00 News
Kurian has been given a clean chit to continue what he has been doing. Dharmarajan was under the influence of alcohol when he made the remarks then. He might have been under the influence of drug when he made the remarks now. What a joke?
Babu Thekkekara
2013-06-29 06:07:02 News
If they started this job instead of going for nursing, they could have made lots of money by this time.  
Philip Cherian
2013-06-29 02:24:18 News
എല്ലാം നന്നായി നടക്കട്ടെ. എന്നാൽ നേരെത്തെ എഴുതികൊണ്ടുവന്നെ ഇനിയും വരുന്ന കന്വേന്ഷനുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ ലിസ്റ്റ് ജനറൽ ബോടിയിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതെ അന്ഗീകരിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു. ജനറൽ ബോടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മെംബെർസിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങണം. അല്ലാതെ ജനറൽ ബോ ടിയിൽ നേരെത്തെ തയാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു കേള്കാൻ മാത്രമാണോ മെംബേർസ് വരുന്നതെ. അത് കേള്കലാണോ മെംബെർസിന്റെ പണി. നേതാക്കളെ, അസോസിയേഷൻ ആരുടേയും കുടുമ സ്വത്തല്ല. കണ്ടു മുരടിച്ച നേതാക്കളെ മാറ്റണം. മാറ്റീയെ തീരു. പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടു നിന്ന നനിത മെമ്പർ പോലും, പ്രീതിഷിക്കാതെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പതറി. ഇതെന്തിന് വേണ്ടി. പഴയ ഭരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാര്ബോണ്‍ കോപ്പി. 

SM
2013-06-28 20:33:04 News
viswasthanam azhuthukarane sathyathilarum thiricharinchilla. um Kochu kallan...
Tom Abraham
2013-06-28 12:55:55 News
It is very tough posting a comment here, I'd etc.
Second time I am trying to thank mr babu Paul for his
Erudite article, clarifications. Only a doubt why India law commission s 
2008 recommendation to lower male age for marriage from to 18.
What does mr Paul say about it ?
Anthappan
2013-06-27 19:59:26 News
The 'Pally perunnaal' written by Gracy George and it's dissection by Vidhyadharan with his poem bring out the contrast of the society where we live in. The two innocent sisters trying to buy the bangles with the little money they have and getting  exploited by the bangle seller is the true reflection of what was happening in the Church surroundings and temple.  Only a brilliant critique can pick it up and enhance it to show the big picture of what is happening in the contempory  society  by cleaving it with the story of Jesus expelling the traders from the Jeruselem Church.  And, Vidhyadharan has done it well. Congratulations
വിദ്യാധരൻ
2013-06-27 18:49:49 News
"കള്ളന്മാർ വാഴുമാ ഗുഹയിൽ 
ഉള്ളം കലങ്ങി വന്നു 
ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ യേശു 
ചാട്ടവാറുമായോരിക്കൽ"  എന്ന് വായിക്കുക 
വിദ്യാധരൻ
2013-06-27 17:16:45 News
ഭാവപൂർണ്ണമായ കവിത മോനോരോഗത്തിനു  ഒരൗഷധമാണ് . പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ  മനോരോഗികക്ക്.  കാടും പുഴകളും തോടും തൊടികളും കേരവൃക്ഷങ്ങളും മണല് വാരിയും, ഇപ്പോൾ ആറുമുള തുടങ്ങിയ മനോഹര ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ തീറെഴുതി കൊടുത്ത്  നശിപ്പിച്ചും മനോരോഗം അതിന്റെ മൂർദ്ദന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിര്ക്കുകയാണ്.  ഒരു കവിയുടെയോ കവിയിത്രിയുടെയോ ഇടപെടൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ നിർണ്ണായകമാണ് . സ്നേഹ നിര്ഭരമായ ഭാഷയിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന കവിത ഒരു മന്ത്രമാണ് . എപ്പോഴാണ് ഈ മന്ത്രം ഫലിക്കുന്നെതു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭാവപൂർണ്ണവും സ്നേഹ നിർഭരവുമായ നിങ്ങളുടെ കവിത തെഞ്ഞുമാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയാൽ ആരദ്രവുമാണ് . ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം, വൃത്തം ഇവയാൽ കവിത മനോഹരവുമാണ്.

"താമരപൂക്കളും  ഞാനുമോന്നിച്ചാണ് 
താമസിക്കുന്നതി നാട്ടിൽ 
കന്നിനിലാവും ഇളംവെയിലും വന്നു 
ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന നാട്ടിൽ"  എന്ന് പാടിയ വയലാറിന്റെ കാലത്ത് നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട്  കേരളം അരാചകത്തിനെറ്റെയും നാശത്തിന്റെയും വാക്കിലേക്ക് അതിവേഗം വന്നടുത്തിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഈ കവിത ശ്രിമതി എൽസിയൊഹന്നാനു എന്റെ കൂപ്പുകയ്യ് 


വിദ്യാധരൻ
2013-06-27 15:35:41 News
താളത്തിൽ എത്തിയോരിക്കവിത  (താളം എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ )
ഓളം ഇളക്കി ഉള്ളിൽ (ഞാൻ ഇളക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് )
നല്ലൊരു കവിത കണ്ടാൽ 
ഉള്ളം കുളിർക്കുമെന്റെ 
കാട് കയറുകയില്ല (ഞാൻ കാടുകയറുന്നു എന്നും പരാതി )
ചാടുവാക്കും ചുരുക്കും 
പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം 
കള്ളന്മാർ മേയുന്ന വേദി 
പള്ളി പെരുന്നാളിൻ പേരിൽ 
കൊള്ളയടിപ്പവർ ഏറെ 
തന്ത്രികൾ വൈദികർ കപ്പ്യാർ 
തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ 
തരിവള കരിവള കിലുക്കി 
തരികട കാട്ടുവോർ പുറമെ 
കയ്യിൽ തരിവള കേറ്റി 
പയ്യെ കീശകൾ തപ്പും 
കള്ളന്മാർ വാഴുമാ ഗുഹയിൽ 
ഉള്ളം കലങ്ങി വന്നു 
ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ യേശു 
ചാട്ടവാറു മായ് 
തട്ടിതെറിപ്പച്ചവനെല്ലാം 
തട്ടിപ്പുകാരുടെ മേശേം 
തരിവള കരിവള പൊട്ടി 
തരികടക്കാരുമോടി 
തന്ത്രികൾ വൈദികർ കപ്പ്യാർ 
തന്ത്രത്തിൽ മെല്ലെ വലിഞ്ഞു 
കുതന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് മെനെഞ്ഞു 
ചതിയിൽ യേശുവേ കൊല്ലാൻ 
തൂക്കി അവനെ ക്രൂശിൽ 
തൂക്കി തിരുടരിൻ നടുവിൽ 
കാലങ്ങൾ മെല്ലെ നീങ്ങി 
കോലങ്ങൾ എല്ലാം മാറി 
പള്ളിപെരുനാളും പോയി 
എല്ലാം സിനിമാറ്റിക്കായി 
തരിവള കരിവള കിലുങ്ങി 
തരുണിമണികൾ എത്തി 
യേശുവിൻ പേരിൽ ഓരോ 
ആശിർവാദവും ചൊല്ലി 
ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗംമെത്തി 
ആമേൻ എല്ലാരും  ചൊല്ലി 

Mathew Varghese, Canada
2013-06-27 11:19:27 News
വിദ്യാധരൻ പണ്ട് വെബ് മലയാളിയിൽ കുറെ ഇളക്കു ഇളക്കിയതാ. എന്തായാലും ഈ-മലയാളിയും ഇളകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
teresa
2013-06-27 08:08:05 News
rukulam school. I commend all who have been responsible to start the school, maintain our Kerala cultlure and give opportunity for all kerala children and adults to learn the language and cultural of Kerala and feel proud of their inheritance and culture and religions. I wish all the teachers, staff and parents lots of luck and Gods blessing to continue their selfless work teresa antony
Raju Thomas
2013-06-27 05:27:06 News
ഹാവൂ! ഇതാൻ കവിതയ്ക്ക് താളമുണ്ടായാലുള്ള ഗുണം.
Soby Joseph
2013-06-26 20:10:27 News

The palliperunal poem is a good one. The poet saw god in bangle (Vala) merchant. Normally many of our people attend churches and temples to see god up there. There they see the god’s men in the form of priests. But many of them are after the money and power and they are not even role models. But the poet here sees reflections of god by the actions of a poor bagel merchant. 

soman sunder
2013-06-26 20:07:23 News
Ok, Vidhya dhara
Raju Thomas
2013-06-26 18:03:18 News
വിദ്യാധരന്റെ പിറകെ മറ്റൊരു കമ്പിലേക്കു ചാടുന്നു--ശ്രീ ജോര്ജ് നടവയലിന്റെ ടാഗോർപരിഭാഷ. അസ്തമയത്തിന്റെ പ്രകാശപ്പൊലിമയാണല്ലൊ വർണ്ണനയിൽ ഉപമാനം. നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഭാവനാസമ്പന്നവും. എന്നാൽ, 1. എന്തിനാണ്‍~ തുടക്കത്തിൽ ഈ 'ഓ'? മുലത്തിലുണ്ട്, നമുക്കത് ഹാ! എന്നോ ഹാവൂ എന്നോ ആവാം. 2. 'പ്രഭാപൂരിതം നർത്തനമാടുന്നു': കര്ത്താവ്, വെളിച്ചം. അപ്പോൾ വെളിച്ചം അല്പം കൂടിപ്പോയില്ലേ? 3. പൊന്~നാളം: ശരിയായില്ല. നാളം എങ്ങനെ തംബുരു മീട്ടുൻ? 4. നിറയെ വെളിച്ചം/ മുത്തകൾ വാരിവിതര്രുന്നു: ക്ലിഷ്ടം. 5. സര്ഗനദി... ടാഗോര് എഴുതിയത് the heavens' river എന്നാൻ, heaven's river എന്നല്ല. ആകാശം എന്നത് 'എക്സ്റ്റെന്റ്' ചെയ്ത് സ്വര്ഗം എന്നാക്കുന്നതിലെ ഭാവന സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; പക്ഷേ അർത്ഥം വേറെയായി. ആകാശനദി അതിരുകവിഞ്ഞ്/എമ്പാടും ആനന്ദപ്രളയം. ഇതാണു കാര്യം. അല്പംകൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു എളിയ അഭിപ്രായമുണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ സ്ര്ഷ്ടിയിൽ ബൗദ്ധികജാട ചുവയ്ക്കും. ഒക്കെയായാലും, ഈ കവിതയുടെ നിലവിലുള്ള വ്ര്ത്തബദ്ധവിവർത്തനെങ്ങളെക്കാൽ ഗ്രാഹ്യമാണ്‍~ ഈ ലളിതഗദ്യം. പ്രശംസാർഹമായ മികവ~ ശ്രീ നടവയൽ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്--ആൾ ആരെന്നോ! ഉദാ: 1. കാറ്റ്(ഉ) കാനനക്കരുത്തായ് പാറുന്നു, 2. നുരഞ്ഞുവിരിയുന്നു, 3. സ്വർണ്ണപാളിയായി.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
VJ Kumr
2020-01-19 19:56:25 News
വൻശക്തികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും ; ശത്രുക്കളെ വിറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആണവ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, കടലിലെ പരീക്ഷണം വിജയം. കെ - 4 മിസൈൽ ഇന്നലെ 1500 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. Read more: https://keralakaumudi.com/news/news. php?id=228344&u=national
Ponmelil Abraham
2020-01-19 17:18:54 News
Best wishes and God bless the young couple. This wedding is a perfect example of respect and love over and above religious backgrounds.
ഇസ്‌ലാം വിരോധം
2020-01-19 16:31:39 News
ഇസ്‌ലാം വിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ കഴുകാമോ? കേരളത്തിൽ 100 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ 42 ഉം മുസ്ലിംകൾ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താകും? മുസ്ലിം ജനസംഘ്യ കേരളത്തിൽ 12 ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടേത് രണ്ടര ശതമാനം. ക്രി സ്റ്റിയാനികളുടെത് 1. 4 .ശതമാനം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ല. എന്നിട്ട് മുസ്ലിംകൽ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥിയായി എത്തി അവിടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കും. പേടിക്കണ്ടെ??
vayanakaaran
2020-01-19 16:30:38 News
തിരുമേനി ക്ഷ പിടിച്ചുട്ടോ. അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ അങ്ങനെ.. യേശുകൃസ്തുപോലും അത്ഭുതപെടുന്നുണ്ടാകും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അയല്പക്കക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടിട്ട്. അതേസമയം അദ്ദേഹം ദുഖിക്കയും ചെയ്യും. വിശന്നപ്പോൾ ഒരു മണി അരി കാശു കൊടുക്കാതെ എടുത്ത പാവം ആദിവാസിയെ തല്ലിക്കൊന്നപ്പോൾ എവിടെ പോയി സഹോദര സ്നേഹം. പട്ടിണികൊണ്ട് പാവം പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ മണ്ണ് തിന്നുന്നത് കാണാതെ മഹാത്മാഗാന്ധിയാകുന്ന തമാശ. ഭാരതീയ സ്ത്രീകളിൽ ആരോ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ചുരുങ്ങിയത് നാല് പേരെ വച്ച് കാസ്മീർ താഴ്വരയിൽ പ്രതിദിനം കൊന്നു കളയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ ആളുകളെ ഭാരതത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് എത്രയോ ക്രൂരത. വേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്ത്യ വെട്ടിമുറിക്കുമെന്നു പറയുന്ന മതതീവൃവാദികൾക്ക് വേണ്ടി (എല്ലാവരുമല്ലെങ്കിലും} എന്തിനു വാദിക്കുന്നു. അതിൽ ആത്മാര്ഥതയുണ്ടോ മുതലക്കണ്ണീരല്ലേ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത്, ഭൂമിക്ക് രക്തം കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കണ്ണീർ പൂജ.
പുരോഹിത സൂത്രം
2020-01-19 16:20:21 News
Hatred & Catholic church. Don’t let the priests fool you. Islam is spreading to many new areas of the globe & so is Islamophobia and hatred. India should never join the Islam- hatred. Islamic population in India are not foreigners or migrants, they are converted Hindus. Hindu doesn’t mean the religion of Hindu. Hindu as a religion is a misname. All those people living east of Indus river are Hindus. Hindu or Hinduism cannot be regarded as a religion. There are several beliefs, gods, rituals, faith & philosophies in India. None of them are organized, they have no Headquarters, in the same house we can see several different gods are worshipped, there are some who don’t worship any god at all. There are philosophies like no-theism, monotheism, polytheism to atheism in India, and they all are Hinduism. Some radical fanatics are trying to confuse us with temple religion as Hinduism. The temple religion is actually of foreign origin, they migrated from Babylon/ Persian regions. In India we can see several religions now, of which only Buddhism & Jainism are of Indian Origin. Temple or Vedic religion, Christianity & Islam are of foreign origin. It is foolish & dangerous to confuse temple religion as Hindu & support their hidden agenda. The so-called Brahmins were always cunning & exploiters. We should not support them. Catholic church is always known for being an opportunist, they are experts in muddling waters and catch fish or to add oil to the fire. Catholic church in Kerala wants to hide their evil & divert attention from them. So; they too are joining the current trend of Muslim hatred. Those clowns are selfish & ignorant and is not aware of the consequences. A vast majority of Keralites are working in Islamic countries. Even though they are Theocratic they are not crazy like the Democratic India. If the Islamic hatred in India is continued, the Islamic countries can kick-out the Indians, that includes the Catholics working in gulf countries. The pot-bellied fat priests are exploiting the gulf Malayalees too and enrich themselves. Indians should not support the Islamic hatred and in fact they should fight against the short witted, short sighted fanatics of the North. It is time:- Catholics must put control on the priests. They are spreading false propaganda. Remember! The ‘Hindus’ or Muslims tolerated the Christians of Kerala & India and lived in harmony. When the Portuguese came, they tried to convert the Kerala Christians to Catholicism. They created the mess and Catholic priests are trying to reap the benefits of Islamic hatred, be aware, don’t let them fool you & exploit you.- andrew
observation
2020-01-19 13:26:27 News
ചക്കിയ്ക്കൊത്ത ചങ്കരൻ
ശക്തിമാന്‍ ദൈവം ആരാണ്
2020-01-19 11:25:54 News
കത്തോലിക്ക ദൈവത്തിന്‍റെ പെന്നാടുകളെ വശികരിച്ചു സൊന്തം ആകുന്ന ജിഹാദ് ദൈവം അല്ലേ കൂടുതല്‍ ശക്തിമാന്‍ - ചാണക്യന്‍
George Sebastian
2020-01-19 09:10:18 News
നാസികൾ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തിയ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് നിസ്സഹായരായ ആളുകളെ ട്രെയിനുകളിൽ കുത്തിനിറച്ച് കോൺസൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളായ കൊലയറകളിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വഴിയോരക്കാഴ്ചകൾക്കായി ജനാല സീറ്റുകൾക്ക് വഴക്കിട്ടു. ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിലേക്കാണ് യാത്രയെന്നറിയാതെ തിക്കിത്തിരക്കി. ഇന്ന് നമ്മളും ഭീകരതകളുടെ വാരിക്കുഴികളിലേക്കുള്ള വിഭ്രാത്മക യാത്രകളിലാണ്. വർഗ്ഗീയതയുടെ തിമിര മെഴുത്താൽ ശൽക്കങ്ങൾ കാഴ്ച മറച്ച കോർണിയയിലൂടെ അൽപ്പാൽപ്പമായി കടന്നു വരുന്ന വെളിച്ചമെന്നത് ഇരുട്ടു തന്നെയാണ്. താൻ വെറുമൊരു അടിമയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവു പോലും നഷ്ടമായ സുമേഷ്.പക്ഷ സ്ത്രീകളാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അപകടങ്ങളും വളരെ വേഗം തിരിച്ചറിയുക എന്ന് കഥയിലെ സുമ തെളിയിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇടക്കാലത്തു വന്നു ചേർന്ന വ്യതിയാനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ്. പശുഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുമെങ്കിൽ വൃഷണങ്ങൾ അത് വലിച്ചെടുക്കുമെന്നുമുള്ള കഥാപ്രസ്താവന മറ്റ് പല വർഗ്ഗീയ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.. അന്ധവിശ്വാസവും അശാസ്ത്രിയതയും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവുമായി മാറുന്ന ഈ കറുത്ത കാലത്ത് പ്രിയ കഥാകാരാ താങ്കൾ പോലും എത്ര ദൂരത്തായിരുന്നാലും ഒരു പക്ഷേ സുരക്ഷിതനായിരിക്കില്ല. അസ്ഥികളിലൂടെ തണുത്ത ഭയം അരിച്ചു കയറുകയാണ്. ഇരുണ്ട ഗുഹകളിൽ നിന്ന് ആരോ ആർത്തുവിളിക്കുന്നു.---- വരിക ,ഈ മരിച്ചവരിൽ ഒരുവനായിത്തീരുക .: ' കഥയിൽ ഒന്നും വെട്ടിമാറ്റാനോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ ഇല്ല വസ്തുതകളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തിരുത്താനാവില്ലല്ലോ .. അതു കൊണ്ട് ഈ കഥയെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭീരുക്കളായ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നിലും
Love comes from the brain
2020-01-19 08:09:22 News
Love originates in the Brain & not from the Penis or Vagina. - Dr. Sarasu.
No to jihad
2020-01-19 07:52:00 News
ഭീകര സംഘടന ഐ. എസിൽ ചേർന്ന 20 പേരിൽ പകുതി മതം മാറിയ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാക്കളും യുവതികളുമായിരുന്നു. അതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമില്ലേ? മര്യാദക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിനര്ഥം? മാത്രമോ, ഏതാനും വര്ഷം കഴിയുമ്പോൾ മുസ്ലിം പുരുഷൻ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വേറെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും. എന്തിനാ ഈ പൊല്ലാപ്പിനു പോകുന്നത്
അതോ വികാരിയുടെ വികാരമോ
2020-01-19 07:45:48 News
ലവ് ജിഹാദ് അതോ വികാരിയുടെ വികാരമോ! സ്ത്രിയുടെ യോനിക്കും പുരുഷൻ്റെ ലിംഗത്തിനും മതം, ജാതി, വർണം, പെന്തകോസ്ത്, കത്തോലിക്കാ, കാതോലിക്കാ, പാത്രിയര്കീസ്, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള വിവേചനം ഇല്ല. മതം; മനുഷ്യൻ്റെ തലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനോഭാവം മാത്രം ആണ്. ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുള്ള പുരുഷനും സ്ത്രിയും ഇണചേർന്നാൽ ജനിക്കുന്നത് മനുഷ ശിശൂ ആണ്, അല്ലാതെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്തിയാനിയും അല്ല. ഇന്നേവരെ ഒരു യോനിയും പു.ലിംഗവും മതം വിളിച്ചു കൂവുന്നതും കേട്ടിട്ടില്ല. അണ്ടതിനും ബീജത്തിനും മതം ഇല്ല. കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിന്നും പെൺ കുട്ടികൾ ഓടുവാൻ ഉള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് ? കുമ്പസാരിച്ച പെണ്ണിനെ ബ്ലാക്‌മെയിൽ ചെയിതു ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആണോ ? വിത്തുകാളകൾ പോലെ വികാരിമാർ മറ്റു മനുഷ്യരെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭരിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം അല്ല കിളവിമാരും ഓടും. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം അല്ലല്ലോ ഓടി അകലുന്നത്. കുടുബത്തോടെ തന്നെ ക. സഭ വിട്ടു പെന്തകൊസ്തു മുതലായ നവീകരണ സഭകളിൽ അല്ലേ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേരുന്നത്? തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും വൻ കൂട്ടമായി നവീകരണ സഭകളിൽ ആളുകൾ പോകുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് ആണോ. വിദ്യാഭ്യാസവും, ജീവിത നിലവാരവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിന്നും മാത്രം അല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തെ എതിർത്ത് പുറത്തു പോകുന്നു; മതം ഇല്ലാത്ത മനുഷർ ആയി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു - അതും ലവ് ജിഹാദ് ആണോ. യൂറോപ്പിലെയും കാനഡ,ഐസ്‌ലാണ്ട്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ അടച്ചു പൂട്ടിയത് ലവ് ജിഹാദ് നിമിത്തം ആണോ? വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചു ചൂഷണം ചെയുന്ന തന്ത്രം ആണല്ലോ മതങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് രഹസ്യം. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾ ലവ് ജിഹാദിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓരോ ഇടവകയും വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ കാണിക്കുക. അതുപോലെ സഭ വിട്ടു പോയ മറ്റു അംഗങ്ങളുടെയും കണക്കു കൂടി കാണിക്കുക. ഒരു ലോജിക്കൽ പഠനത്തിനുവേണ്ടി ! -andrew
സത്യം പറയു
2020-01-19 07:00:19 News
വടക്കൻ മലബാറിലെ രൂപതയിലുള്ള സീറോ മലബാർ മെത്രാന് ഒരു മുസ്ലിം യുവതിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വന്നു തുടങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് ലൗ ജിഹാദ് എന്ന ആരോപണവുമായി സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ഏതാനും വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നതും ഇവിടെ ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതാണ്.. ഇത്തരം സഭാധികാരികൾ ക്രിസ്തുവിൻറെ സഭയെ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്..? ഇതിൻറെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ സീറോ മലബാർ സഭ മക്കൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്.. സഭയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ആരോപണ വിധേയരായവർ തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.. എൻറെ ജീവിതമാണ് എൻറെ സന്ദേശമെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഗാന്ധിജിയെപോലെ സഭയിലെ എത്ര പുരോഹിതർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കടപ്പാട് : Joseph George
THAIPARAMPIL P JOSEPH
2020-01-19 01:52:49 News
Trump will win 2020 in landslide
Abraham
2020-01-18 22:38:47 News
OCI is issued as a life long visa. So there should be no need for any renewal or reissue as long as the original passport and current valid passport are used for identification. If there is any name change, may be it should ask for change of name on the OCI. Nothing more should be needed. What are all the Indian Organizations doing for us? They just want their names and photos published everywhere.
Well Wisher
2020-01-18 22:04:02 News
Congratulations.............................. Very proud to be honored by the writer of this emalayali group by giving an award to their writing. I am very happy to be considered especially for Mumbai resident Smt. Nambiar. Smt. Nambiar is an asset of emalayalee. Best wishes to emalayali group and all the winners.. Especially Smt. Nambiar....... No one who got the award has ever seen, there writing's in enal ayale. Don't be like that...... Best wishes for your future endeavors... Well wisher from Mumbai.