വിദ്യാധരൻ 2013-06-03 17:10:41 News
മലയാളികളിൽ അധികം കാണാത്ത സ്വഭാവവിശേഷത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നിങ്ങൾ. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായിമയും ഭീരുത്വവുമാണ്  പലപ്പോഴും പലരേയും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടും അതിനെ എതിർക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോടോപ്പം ചേർന്ന് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല ശതമാനം മലയാളികളും അങ്ങനെയാണ്. അല്പ്പം തൊലിവെളുപ്പും ചുണ്ടത്തു ഒരു പുഞ്ചിരിയും ഇടയ്ക്കു അല്ല്പം കൊരഞ്ചിയും സംസാരിക്കകൂടി ചെയ്യതാൽ പല പുരുഷന്മാരും, കൂട്ടിലിട്ട  വേരുകിനെപോലെ അവളുമാരുടെ ചുറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങും. ദയവു ചെയ്യുത് അമേരിക്കയിലെ നാണം കെട്ട  സംഘടനകളുടെ കൂട്ട് പിടിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്തത്തിനു ക്ഷതം എല്പ്പിക്കരുത്.  പാപ്പച്ചയനും ഇളയച്ചനും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു പോരാളി എല്ലായിപ്പോഴും അവന്റെ സ്വന്തം ഉള്ക്കാഴ്ച്ചകളെ നമ്പികൊള്ളുക 


p t paulose 2013-06-03 16:30:16 News
Happy to know that atleast some malayalees in New York have now realised the need of a Malayalam Drama Amature Samity. All my good wishes for this new attempt. p t paulose
Kpk 2013-06-03 16:26:58 News
പല കേരള സമാജംങ്ങളും ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നുനടിച്ചു!!രഞ്ജിനിഉടെ മാത്രം പ്രസ്താവനകള്‍ക്ക് ലൈക്‌ഉം-ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, ഇവിടെ നീതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരുടേയും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു!ഈ നേതാക്കള്‍ക്ക്‌ ഇതില്‍ എന്താണ് "ലാഭം"!!??
p t paulose 2013-06-03 15:56:41 News
Right time for you to take risk. You can not make an omlet unless you break an egg. Congrats Mr. Benoy ... p t paulose
Cyriac 2013-06-03 15:44:44 News
Renjini is the by-product of cultural manipulation and subsequent globalization.i would like to know what our nationalist organizations feel about her.
P.P.Cherian 2013-06-03 15:23:35 News
ബിനോയി, താങ്കളെ പോലുള്ള ധീരന്മാരെ സമൂഹത്തിനു ഇനിയും ആവശ്യം ഉണ്ട് . അനീതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം തുടെരൂ. പി.പി.ചെറിയാൻ .
P.P.Cherian 2013-06-03 15:13:56 News
സരസവും ഘനഗംഭിരവും ആയ അവതരണം പി. പി.ചെറിയാൻ .
P.P.Cherian 2013-06-03 15:05:16 News
നന്നായിരിക്കുന്നു ആനീ , ഇതും ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെ ? പി .പി .ചെറിയാൻ ,
usman 2013-06-03 15:03:29 News
നല്ല എഴുത്ത് .........
Rebin Rapheal 2013-06-03 15:00:19 News
Mathew Moolecheril: വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.വാക്കുകളുടെ ബലവും ദീർഘവീക്ഷണവും എന്റെ മനസിൽ വല്ലാത്ത മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി. ലോകത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും മാതൃകയാകുവാൻ ഓരോ മലയാളിക്കും ആകട്ടെ. വളരെയധികം നന്ദി
SONY 2013-06-03 14:55:28 News
so true.. wake up call..
Padma 2013-06-03 14:34:28 News
നല്ല സന്ദേശം Mr. Moolacheril, well -written
agitha 2013-06-03 14:23:58 News
ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പായുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രം അതാണ്‌ present  അതിൽ ജീവിക്കാതെ ഭാവി,ഭൂതം ഇവ ഒക്കെ പറഞ്ഞും സ്വപ്നം കണ്ടും ജീവിച്ചാല് ഇതല്ല ഇത്നപ്പുരവും ഉണ്ട്ടകും ..സ്വന്തം ആയി കരുതി സമ്പാതിക്കുന്നവ  ഒക്കെ മറ്റുള്ളവര്കായി ഉപേഷിച്ച് പോകണം എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക
andrewsmillenniumbible [andrews.c] 2013-06-03 14:07:51 News
a beautiful article from Mr.John Mathew and Vidhyadharan with his great comments
andrewsmillenniumbible [andrews.c] 2013-06-03 14:02:08 News
well written. Hope someone will learn from Sri.Mathew's wisdom