Toma Thomas 2013-05-24 13:44:44 News
Pavam......
josecheripuram 2013-05-24 13:37:29 News
My Newphew Binoy sill an Indian citizen has been humiliated like low class ,Even Malayala Bhasha got a classic padavi mamayalee has no Padavi.
JOSE CHERIPURAM 2013-05-24 13:25:32 News
like a criminal.He was asked for brath analiser what happened to the other Party why the authorities look for alcohol in her breth.If he had any alcohol what wold be his condiction.
Peachan 2013-05-24 12:59:43 News
Excellent poem 
Mathews Pothen 2013-05-24 10:41:06 News
ഹലോ ,നന്നായിരിക്കുന്നു  ഈ ആർട്ടിക്കിൾ .
Philip 2013-05-24 08:16:22 News
അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേമേഷ് വിജൈക്കുമോ? തോറ്റ ആള്ക്ക് മുഖ്യൻ ആഗാന്പttumo ?
mor gurgan 2013-05-24 05:36:25 News
Please see the difference. 1. JSOC. Supreme Head- Antioch Patriarc. Head Mor Gurgan. UK Vicar- Rev Fr Eldhose. 2. MSOC. Supreme Head- Antioch Patriarc. Head- Mor Thamas 1. UK Vicar - Mor Aphrem.
George Jacob 2013-05-23 23:20:22 News
Raju, you are absolutely right. Thoughtful article. Good luck.  GJ
ചേലക്കര 2013-05-23 20:05:40 News
ഹായ്! ഹായ് ! എന്താ കഥ അശ്ലീലം ഇല്ലാത്ത ജീവിതം? ഹായ് ! ഹായ് ! നിരീക്കാനാവിണില്ല 
"ശൂലിന കരതല ദ്വയേന സാ 
സന്നിരുദ്ധ്യ്  നയേന ഹൃതാംശുക 
തസ്യ പശ്യതി ലലാടലോചന 
മൊഘയന്ത വിധുരാ രഹസ്യ ഭൂതു"
രഹസ്യത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിക്കവേ പാർവതി കൈകൾകൊണ്ട് ശിവന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളും പോത്തിയപ്പോൾ ശിവന്റെ നെറ്റി കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നതിനാൽ പാർവതി ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു 


John Varghese 2013-05-23 18:56:31 News
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുട്ടൻ തെറിക്കു കാവ്യാത്മകമായ ഒരു വശം ഉണ്ടെന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. തെറിയും വിദ്യാധരനു വഴങ്ങുന്നു . നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ വായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് 
Charly V. Padanilam, 2013-05-23 17:32:00 News
what ulghanda?  Nothing will happen. Why these people want to make lip service always we hear the malayalee assoiciations about their ulghanda and protest .  but never ever goes in record. 1st we have to inquire what is the incident happend there and must know the legal side of that.  If it is favorable then have to go to court for amicable settlement. I dont think that if some one cross the line and if some one questioned it then no one will go to case or police. But if it happened then the CC TV will have the images and I dont think they will show it to anyone otherwise with a court order.  Without knowing the truth we should not give paper statenments.
വിദ്യാധരൻ 2013-05-23 16:30:40 News
ഒരിക്കലും മുൻവിധി നല്ലതല്ല. ചിലപ്പോൾ തെറിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന സാധനത്തിനു പവിഴത്തിന്റെ വില കാണും. ഒന്നിനും എടുത്തു ചാട്ടം നല്ലതല്ല. കൊട്ടാരം കവി കവിത എഴുത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുമ്പോളാണ്  രാജാവിന്റെ മകൾ കവിയുമായി ശ്രിംഗരിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത്. അൽപ്പം കവിത എഴുതുന്നവരോട്  പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്പം ശ്രിംഗാരം കൂടുമല്ലോ.  പക്ഷെ നമ്മളുടെ കവിയെ   അയാളുടെ കാല്പ്പനിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി പാപത്തിന്റെ ഫലം തീറ്റിക്കാൻ, ഹവ്വയെ പോലെ രാജകുമാരി നടത്തിയ ശ്രമം കുപിതനാക്കി. അയാൾ വായനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മുഴുത്ത തെറി പറഞ്ഞു.  പെണ്ണിനെ പിണക്കുന്നതും മൂർഖനെ നോവിച്ചു വിടുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. രാജാ കുമാരി, രാജാവിന്റെ ചെവിയിൽ കവി വിളിച്ച മുഴുത്ത തെറി ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. രാജാവ് ബോധംകെട്ടു താഴെ വീണു. പെട്ടന്ന് ബോധം തിരച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ കൊട്ടാരം കവിയെ തന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ. കല്പന ഇട്ടു. കവിയെ പൊക്കിയെടുത്തു രാജാവിന്റെ മുന്നില് കൊണ്ട് വന്നു. രാജാവ് കുപിതനായി കവിയോടു തന്റെ മകളെ വിളിച്ച തെറി ആവര്ത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കവികൾ പൊതുവെ കള്ളന്മാരു കൂടിയാണെല്ലോ,  വൃത്തികേടുകൾ മുഴുവൻ കാട്ടിയിട്ട് പൂച്ച കരണം മറിയുന്നത് പോലെ മറിഞ്ഞു കവിതയിലൂടെ കുറ്റം  മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ അവന്മാർ മിടുക്കരാണെ.  ഏതായാലും നമ്മളുടെ കവി കുറ്റ സമ്മതം നടത്തുകയും, പറഞ്ഞ തെറി ഉറക്കെ പറയുകയും തനിക്കു പറയാനുള്ളത് കൂടി കേൾക്കണം എന്ന് രാജാവിനെ ഉണർത്തിച്ചു . രാജാവ് സമ്മതം മൂളി. അല്ലയോ തിരുമനസെ അങ്ങയുടെ സുന്ദരിയാ മകള നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വികാരപരിതനായി ഒരു നിമിഷ കവിത രചിക്കുകയും, അതിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയും ആണ് ചെയ്യതത് . തിരുമാനസിനു ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഞാൻ അതിവിടെ ആലപിക്കാം. രാജാവിന് കവിത കേൾക്കണമെന്നായി കവി കവിത ആലപിച്ചു 

അല്ലയോ സുമുഖി സുന്ദരാംഗി പൂ 
 വല്ലിക്കൊത്ത നിന്   ചിറി 
രാജ പക്ഷി കൊതിയാതിരിക്കുമോ 
തിങ്കൾക്ക് സമയായ കൊമാളെ 

രാജാവിനു കവിത നന്നേ പിടിച്ചു. പക്ഷേ ഈ കവിത എങ്ങനെ തെറിയിൽ കലാശിച്ചു? അത് രാജാവേ ഈ നാല് വരി കവിതകളുടെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളും അവസാന അക്ഷരങ്ങളും കീഴോട്ടു വായിച്ചാൽ അത് തെറിയായി തോന്നും.   ബുധിമാനയാ കവി തന്നെയാണ് തന്റെ മകൾക്ക് ഏറ്റവും യോഗിയെനെന്നുരാജാവ് തീരുമാനിക്കുകയും തന്റെ മകളെ വേളി  കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുത്.  വളരെ നാൾ സുന്ദരിയായ തന്റെ ഭാരിയോടോത്തു ജീവിച്ച കവി പിന്നിട് പല തെറി കവിതകളും എഴുതുകയുണ്ടായി. 

"പണ്ടൊരു നാൾ എന്റെ കണ്മണിയാൾ 
തോർത്തങ്ങുടുത്തു കുളിക്കും നേരം 
കൊണ്ടാർവേണി ഉടുത്തിരുന്ന വസനം 
പാറി പറന്നപ്പഴെ കണ്ടേൻ ഞാൻ 
കാമൻ കളിച്ചു കൂത്താടിടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം"

Tom 2013-05-23 15:24:38 News
I really appreciate u r thought same thing I say my friend two day before.
Gee Jay 2013-05-23 12:43:19 News
Because of enormous delay in judiciary, India is becoming a haven of criminals. Before the court verdict comes, the criminal will be dead and gone.
Sunny Thomas 2013-05-23 12:40:41 News
What a joke! These photogenics think Thomas Chandy will do exciting help for the American Malayalees. He will do the same thing ( avoid the line in the airport) when he reach Kerala and abuse all the pravasis. I wish there is no organization like FOMA for American Malayalis. They have no clue what they are doing!