ഒരു പ്രവാസി 2013-05-28 12:04:18 News
ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വമുപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വമെടുത്തതിനെതിരെ ശ്രീ. മാത്യുവിന്റെ കമന്റ് (രോഷപ്രകടനം) കണ്ടു. എങ്കില്‍ ഒരു ചോദ്യം...... മാത്യു തന്നെ എഴുതിയ രണ്ടു വാര്‍ത്തകള്‍ ഇ-മലയാളിയിലുണ്ട്.  ആ വാര്‍ത്തകളില്‍ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിലുള്ളവരില്‍ എത്ര പേര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വമുള്ളവരുണ്ട്? അവര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരാണെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിന് ഒ.സി.ഐ. പ്രശ്നം മന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു? അതല്ല, അവര്‍  അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരാണെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ മന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ച് ഒ.സി.ഐ. പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചത്? താങ്കളുടെ കമന്റു പ്രകാരം അത് നിയമവിരുദ്ധമല്ലേ? ദയവായി ഒരു വിശദീകരണം തന്നാലും..

moncy kodumon 2013-05-28 11:24:44 News
O C I MEAS ONLY CASH INTERSTING. THEY ARE EXPECTING UR MONEY THEY ARE CHANGING THEIR WORDS DEPEND OF UR MONEY WHY U BELIVE THEIR POLITICAL PROMISE .WHY U PEOPLE GIVE RECEPTION MINISTERS AGAING IN US. i DO NOT TAKE o c i so I AM SMART ONCE U GIVE UP INDIAN CITIZEN U DO NOT GET ANY PREFERENCE.DO NOT CRY AGAIN
Moncy Kodumon 2013-05-28 11:09:33 News
what about the cctv no arguments of boht part we will find out which is true not to side anyobody One thing Iam telling every humanbeings are equall even if we are law class
P.S. Nair 2013-05-28 10:50:50 News
This is the biggest Circus I have ever seen. They think they represent pravasis???? They are looking for pictures, 90 percent of these things never talked to Minister. I was in that meeting....What a shame??? just for pictures.....
MOOLECHERIL 2013-05-28 09:48:00 News
സോദരാ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണോ? 

അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വമെടുത്തപ്പോള്‍ ചങ്കത്ത് കൈവെച്ച്, മാതൃ രാജ്യത്തെ വരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് എടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ.


Naturalization Oath of Allegiance to the United States of America

Oath

"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the armed forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God."

Note: In certain circumstances there can be a modification or waiver of the Oath of Allegiance. See the link to the right to Chapter 5 of A Guide to Naturalization for more information.

The principles embodied in the Oath are codified in Section 337(a) in the Immigration and Nationality Act (INA), which provides that all applicants shall take an Oath that incorporates the substance of the following:

Support the Constitution;
Renounce and abjure absolutely and entirely all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which the applicant was before a subject or citizen;
Support and defend the Constitution and laws of the United States against all enemies, foreign and domestic;
Bear true faith and allegiance to the same; and
A. Bear arms on behalf of the United States when required by the law; or
B. Perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; or
C. Perform work of national importance under civilian direction when required by the law.
The language of the current Oath is found in the Code of Federal Regulations Section 337.1 and is closely based upon the statutory elements in Section 337(a) of the INA.
PT KURIAN 2013-05-28 09:28:33 News

DEAR MS HARIDAS, 

WE AMERICAN MALAYALEES DON'T WANT TO DESTROY YOUR CAREER.  WE ALWAYS WANT TO EXTEND HELP

TO ALL MALAYALEE ARTISTS.,  BUT YOU GOT TO ACCEPT YOUR FAILURE  AT THE AIRPORT INCIDENT, DON'T

TRY TO JUSTIF YOUR SIDE, LEARN  A LESSON, AND BE POSITIVE.
Tom Abraham 2013-05-28 09:02:16 News
In the US, Congress tried to pass an Act title Communications Decency Act in 1996. President Bill Clinton signed it. However, the whole issue reached the US Supreme Court, and almost all provisions of the Act was struck down except cyber child pornography. The Court opined that words such as decency, indecency, and pornography cannot be defined.  I am not an Attorney, just sharing with you what I found in my past research. I will be happy to be enlightened further.
Use of Internet by children must be supervised by their parents, or school teachers.
Thanks, abrahamji45@gmail.com
mallu 2013-05-28 08:51:18 News
They took the photo.. send to the newspaper.. got published . Self proclaimed leaders are happy. In between what about the GOPIO leaders. One hardly see thier photos. It look likes someone is trying to get credit.
jsam 2013-05-28 08:28:42 News
I feel sorry for you. Now you are trying to prove yourself and claim  justice. Why couldn't you use few words to prove yourself by saying that my spot is behind, and I will join my group. Instead, so many unnecessary arguments you made.We women must know how to communicate in an intelligent, truthful way. You lacked that wisdom, and now you are bringing the back ache and other stories. will the tiredness and back ache will go away if you change the place?You cold easily avoided the incident by a gentle, truthful answer. Please learn from mistake!
Thomas K. Varghese 2013-05-28 07:42:48 News          sPECIAL PREVILAGES OF WOMEN SHOULD NOT BE USED FOR ABUSING LAWS. AND JUSTICE..  NEED TO PUNISH 
THE REAL CULPRITS.     WOMEN OR ARTISTS   OR OFFICIALS.,  PLEASE DONT GIVE ANY SPECIAL CONSIDERATIONS.  tHE WRONG EGO AND EXPECTATIONS SHOULD CHANGE.
josecheripuram 2013-05-28 07:28:39 News
The main problem lies with air port authorities,They had only one counter opened at the peak of traffic .Which made a long line and a tendency to cut line.Why don't they use their descreetion to open more counters to ease the waiting .
josecheripuram 2013-05-28 06:57:23 News
I think all these problems are the result of poor managment on the part air port authorities.Rengini says that was the peak time when 3or4 flights arrived and there was more than thousand travellers and only one counter was poened.Peole travelling for 18 hours with kids a tired and irritable.Rengini says she had bussiness calass but there was no one in that counter,so she had to join the long line.She should have complained to airport authorities instead cutting the line.When there is heavy volium of traffic more counters should be poened.When airport authorities going to do their duty such issues could be eliminated.
MOOLECHERIL 2013-05-28 05:46:46 News
ഇന്ത്യയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരായവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഇന്‍ഡ്യയില്‍ നിന്ന് അവകാശങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം തന്നെ. അവര്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വം എടുക്കുമ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്തെന്നാല്‍ 'അവരുടെ മാതൃ രാജ്യവുമായുള്ള എല്ല ബന്ധങ്ങളും വേര്‍പെടുത്തുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തിനാവശ്യം വരുന്ന പക്ഷം അവരവരുടെ മാതൃരാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്നുമാണ്' എന്നിട്ടാണ് ചിലര്‍ ഇവിടെ അമേരിക്കയില്‍ കിടന്ന് ഭാരതത്തില്‍ നിന്നും അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നതു. ഇവര്‍ക്കൊക്കെ ഇന്‍ഡ്യയിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള വിസ തന്നെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടര്‍ക്ക് ഒ.സി.ഐ കാര്‍ഡ് പോയിട്ട് വിസ പോലും കൊടുക്കരുത്! ജയ് ഹിന്ദ്!
Pappacken Muthukad 2013-05-28 05:26:54 News
Some we need to communicate the issues to ministers not to consulate or Ambassidor. They are just employee of these Ministers, they act like puppet in front of these India Government Ministers.
Job Makil 2013-05-28 05:23:13 News
This meeting is just for photo, not for Malayalees.