പ്രതികരണങ്ങള്‍
കള്ളുപാപ്പി
2014-12-20 12:14:48 News
പേരുദൊഷമാ? കള്ളില്ലേൽ എന്നാ കപ്പ? എന്നാ കറി? അപ്പം ഒണ്ടാക്കാനാന്നു പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ആ കള്ളിങ്ങോട്ടെടുക്ക് സ്ത്രീയെ... കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി തിന്നോ...
Alex Thomas
2014-12-20 12:08:17 News
Athe. urakkam,ellaa prathisandhikalil ninnulla thaalkkaalika viraamam aanallo. pakshe unarumbol veendum ellaam neridukayum venam. Jeevitham. Novel gambheeramaakunnund,Abhinandanangal!! Alex
AROOTTY
2014-12-20 12:05:23 News
ഞമ്മക്കൊരു മയിൽ മാർക്ക് ശുരുട്ടും ശായയും കുണ്ടനൊക്കൊരു ബിരിയാണീം കൊട്...
Vivekan
2014-12-20 11:42:32 News
മാത്തുള്ളയെ ഇനി ബുദ്ധനാരാ എങ്ങനാ എന്താ എന്നും, കോടിക്കണക്കിനു ആള്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനാന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്കു സമയമില്ല. നെറ്റിൽ നോക്കുക ധാരാളമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ... താങ്കൾ മനസില്ലാക്കിയതെല്ലാമെ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നും, യേശു മാത്രമേ ലോക രക്ഷകൻ ഉള്ളൂ എന്നും വിശ്വസിച്ചോ. ഓക്കേ... ഓക്കേ... അതു കച്ചവടം ചെയ്യാനോ, ചെണ്ടകൊട്ടി പാടാനോ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ സ്വകാര്യം മാത്രം മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏജന്ടായിട്ടു കമ്മീഷൻ അടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണോ?  ആയിക്കോ... എന്നെ കിട്ടില്ല.  ഞാൻ വായിക്കില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷു മറുപടി കണ്ടതു തന്നെ.  എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും, പുറകെ സോഴ്സും സോക്കാറയും ആയി വരാനും നേരമില്ല... താങ്ക് യൂ...
Anthappan
2014-12-20 11:20:47 News
Do you believe in God Vayanakkaaran? You have to be on one side. Either with Matthulla, the spokes person for the fraudulent religion or with me who fight to stop the advancement the real Devil.
Tintu's Brother
2014-12-20 11:12:04 News
What Grandma can do Tintu Mon? Grandma many times threw that away thinking it is rotten sausage but Grandpa Pick it up and bring back again.
വിദ്യാധരൻ
2014-12-20 10:59:56 News
വർണ്ണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലമാണ് വാർദ്ധക്ക്യം 
മൗനമെന്ന വാത്മീകത്തിൽ 
പിതാമഹനായ മർക്കടത്തെപ്പോൽ 
ചൊറിഞ്ഞും മാന്തിയും 
കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളെ 
ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ 
കാൽ വഴുതി വീഴുകയും 
മക്കളും കൊച്ചു മക്കളും 
ഒരു കട്ടിലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി 
ആ ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ 
വരാന്തയിൽ വച്ച് മടങ്ങി.
മൂളി വരുന്ന കൊതുക് 
എനിക്കായി ഒരു ശോകഗാനം പാടി 
എന്റെ ബാക്കിയിരുന്ന രക്തവും 
കുത്തിയെടുത്ത് ഒരു ഹെലികൊപ്റെർ പോലെ 
പറന്നു പൊന്തി, അവന്റെ ക്രൂരതയെ 
ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു 
ഇനി എല്ലാം ചിക്കൻ ഗുനിയാ നോക്കി കൊള്ളും.
ഇത് കേട്ട് പുന്നെല്ലു തിന്ന എലിയെപ്പോലെ 
ഒരു മൂഷികൻ‌ ദേഹത്തൂടെ പാഞ്ഞു 
'നീ വാരാന്തയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞു 
മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കായി 
എലിപ്പനിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്" 
ഹാ! അമേരിക്കയുടെ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്ക്യം സുവർണ്ണ കാലങ്ങൾ 
സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ, കാലത്തിന്റെ നാഥനായ 
കാലൻ, ഇവിടെ, ഞങ്ങൾക്കായി 
കയറുമായി കാത്തു നില്ക്കുന്നു 
വാർദ്ധക്ക്യമേ നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകു 

Sudhir Panikkaveetil
2014-12-20 08:56:04 News

Emily Dickinson wrote: Tell the truth but tell it slantly. It means –exposing

truth, is like looking at the sun, and must be done indirectly, or it can cause blindness. Mr. Thampi Antony’s poem tell the truth but tell it slantly. The poet states that the old age days are golden days which are going to come and will come but ..?   Golden age denotes a period of peace, harmony and prosperity.  During that period humans need not work to feed themselves as the earth provided it. Now think about the word poet used: Golden days.  And what he describes as a sequel to that expression. Good poem, Congratulations to you poet!

- Sudhir Panikkaveetil

വിദ്യാധരൻ
2014-12-20 08:33:13 News
മത്തുള്ളേം അന്തപ്പനേം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വായനക്കാരൻ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ കപ്പ കൃഷി ഇറക്കിയത് ?
Tintu mon
2014-12-20 07:54:59 News
OH! Grandpa it is not lingum; it is link.  How many times did I tell you about this but still you say lingum.  You are always thinking about lingam.  Grandma has to do something about it. 
കുഞ്ഞാപ്പി (94 വയസ്സ് )
2014-12-19 23:34:02 News
അവനവന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പാട്പെടുമ്പോളാണ് പത്തു ലിംഗം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വയാനക്കാരൻ ഓരോത്തരെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നുത്? കലികാലം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ
One congress man
2014-12-19 22:34:25 News
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പറയുമ്പോൾ ചിലര്ക്ക് സഹിക്കില്ല .....ഷോലി  എഴുതിയതിൽ  എന്താണ് ശരിഅല്ലതത് !!!! കാടടച്ചു  വെടിവേക്കല്ലേ !!!!!ome to the point. Mani may also currupted ..
But Ommenn Chandy........ what your opinion about him....how much he might got from this drama !!!!
വായനക്കാരൻ
2014-12-19 21:41:34 News
പത്മരാജന്റെ(പത്മാവതി എന്ന പേരിന്റെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം?) രതിനിര്‍വേദത്തില്‍ പപ്പുവിലൂടെ നാം കണ്ടതുപോലെയുള്ള കൗമാരചേതനയുടെ സ്വതന്ത്രമായ യാത്രകളുടെ നല്ല ആവിഷ്കരണം.
Praveen
2014-12-19 20:30:34 News

ASp¯ s_tÃm-Sp-IqSn k¼qÀ® aZy-\n-tcm-[\w F¶ R§-fpsS Cu \mSIw ChnsS Ah-km-\n-¡p-I-bm-Wv. C{X-bpw-\mÄ R§-tfmSv kl-I-cn¨ _lp-am-\-s¸« sslt¡m-S-Xn, anÌÀ _nPp cta-jv, kvt\lw-\n-dª _mÀ DS-a-IÄ, Sqdnkw hIp-¸v, hnhn[ k`-IÄ, _lp-am-\-s¸« amWn kmÀ, kÀtÆm-]cn \½psS FÃm-sa-Ãm-amb kp[o-c-³ Ah-dp-IÄ: FÃm-h-tcmSpw Fsâ  kz´w-t]-cnepw sI.-]n.-kn.kn \mS-I-k-an-Xn-bpsS t]cnepw \µn {]Im-in-¸n-¨-sIm-Åp-¶p.

F¶v \mS-Im-Nm-cy³ Ipªq-ªv, ]pXp-¸-Ån.

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Boby Varghese
2020-06-01 12:02:51 News
Why Roy's blood is not boiling when more than a dozen blacks were killed in Chicago during memorial day weekend and another dozen kids were killed in Baltimore ? You must be a hypocrite.
Fact Check
2020-06-01 11:59:44 News
Here are the famous 5 personalities who were deeply inspired and motivated by Mahatma Gandhi's teaching and followed his principles: Barack Obama. Martin Luther King. Steve Jobs. Albert Einstein. Nelson Mandela. Any how you don't have any such credentials. So quit write trash
Donald
2020-06-01 11:51:46 News
where is our so called leader? Is he still in the bunker? He was making fun of Biden and now he also ended up. Fools will be trapped by their own words.
നിരീശ്വരൻ
2020-06-01 11:47:23 News
സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നതിലാണ് ഓരോ അവന്മാർക്ക് പ്രശ്നം . പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിൽ കിടക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. തക്കത്തിനൊത്ത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ തങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് . സോദോം ഗൊമോറയെക്കുറിച്ചു അറിയാത്തവരാരാണ് . ബൈബിൾ എഴുതിയവന്മാര് തന്നെ സ്വവർഗ്ഗഭോഗികകൾ ആയിരുന്നു . അത് മഹാവ്യാധിയായപ്പോൾ അത് പാപമാണെന്ന് എഴുതി. സ്വവർഗ്ഗഭോഗികളാണ് വാദിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭഛിദ്രം പാടില്ലെന്ന് . അവന്മാരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഇതുപോലെ പ്രസ്താവന ഇറക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ സ്വവർഗ്ഗഭോഗത്തെ കുറിച്ചാരും അറിയില്ലല്ലോ .
Elizabeth Mulavana
2020-06-01 11:36:12 News
ഈ ലേഖനം കൊണ്ട്‌ താങ്കൾ എന്താണ്‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌? ഈമലയാളി എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ 1- മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈസ്റ്റ്രോജനും പ്രോസ്റ്റ്രോജനും ഉണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ആണുങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നും പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആണുങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ? ഗാന്ധിജി ഏതോ സന്ദർഭത്തിൽ കുറിച്ച വാചകം കേവലം ഒരു വാസ്തവ പ്രസ്താവമായിരിക്കേ അതിന്റെ പേരിൽ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെ വർണ്ണ വെറിയനാകും? 2- ലേഖകൻ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം കാട്ടുന്നുമുണ്ട്‌.ഉത്തരേന്ത്യയിൽ താമസം തരപ്പെടുത്താൻ അസത്യം പാലിച്ചു എന്ന് ലേഖനത്തിൽ ലേഖകൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും? 3- സ്വൈര്യമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈമലയാളി വായനക്കാരിൽ പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കൻ പ്രകൃതമുള്ള എഴുത്റ്റുകൾ കൊണ്ട്‌ ഈമലയാളി എന്തു നന്മയാൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?
Anil Mohan. DE
2020-06-01 11:23:59 News
ലൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ :- വൻ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കു 500 ബില്യനും; പട്ടിണിക്കാർക്ക് 1200 $ കൊടുക്കുന്ന തട്ടിപ്പ്. ക്യാൻസർ രോഗികൾ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചാരിറ്റിയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നതും ലൂട്ടിങ്. റഷ്യയുടെ പണം വാങ്ങി രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും ലൂട്ടിങ്.
Me2
2020-06-01 11:21:39 News
I agree with Anthappan. If Bishop has done something like this, it is his responsibility to take care of the child and mother. Franko doesn't want to take any responsibility and speak against abortion. We want to do the DNA test on all the people those who talk against abortion and find out their DNA is matching with any orphans.
Shaji V, Nanuet.NY
2020-06-01 11:14:52 News
ഇ മലയാളിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു വാർത്ത ആയി ഉള്ളത്. ഒരു കറമ്പിയെ മുട്ടിനിന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ആണോ വാർത്ത?
Reader
2020-06-01 11:04:25 News
There are hundreds of books and information out there about Gandhi and time tested. Before you write trash, check it out. You can go to any library and check it out. Or call Obama and he will tell you.
George2
2020-06-01 10:29:29 News
Gandhiji is not a racist, if anybody feels the opposite, it is due to the prejudiced eyes color, you want to write something to gain attention, Emalayalee also want these type of controversial arguments, to gain publicity. That’s all.
Anthappen
2020-06-01 09:41:04 News
What right you have on women’s body? You guys sexually assault women, make them pregnant and then come out and say abortion is murder. Why can’t you take the responsibility of the woman and child and put an end to this problem. What bishop has to do in it ? If the sun rises in the middle of the night, people will find out your hypocrisy. Shame on you!
Boby Varghese
2020-06-01 09:17:36 News
As a bishop of the church, you are obligated to advise the women that abortion is murder and to stay away from killing babies. Also, please advise them that a woman is not supposed to sleep with another woman of which bible is specific in the old and new testament.
JACOB
2020-06-01 08:19:09 News
Peaceful demonstration is allowed by American law. When it becomes rioting and burning churches and businesses, it becomes anarchy. There are many people waiting to loot (the word loot came from hindi). Young folks are forgetting a few thins. 1. When you burn down businesses, there will less jobs available for you. 2. With a police record, you become unemployable. That is the reason Pelosi, Harris, Biden & company want arrest, conviction record questions removed from job applications. Just like smoking habit, the consequences will follow you all your life. In a different way, this eliminates many job applicants, increasing job opportunities for law abiding citizens.
truth and justice
2020-06-01 07:55:48 News
There are thousands and thousands of Police officers including New York and one police officer committed a mistake and we are blaming the all police officers and the Republican party which I dont know.Similarly and incident happened in New York few years back and the Police officer got punished.
Tom Abraham
2020-06-01 07:44:09 News
what does Mr NM mean ? Not mentioning transgenders. Thirumeni s stress is on Nature s Creator, His mercy to bring us a new life. That includes th church s dividers everybody His Grace is praying for.