sujan kakkanatt 2014-03-08 08:06:57 News
സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ ക്ഷണിച്ചാൽ വളരെ കാര്യമായും കൃത്യമായും നടത്താവുന്ന കാര്യമാണിത്.  വിപണ സാധ്യത പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും സൌജന്യമമായ് ചെയ്യാൻ  പറ്റും.  ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി മാതൃക കാട്ടാൻ ബഹുമാനപെട്ട ചായർമാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീ വിന്സെന്റ് ഇമ്മാനുവേൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്നിക്കുന്നു.  
Love India 2014-03-08 07:04:26 News
Defeat the fascist ideology and their leader. They pretend that they are doves now. No. They are waiting to kill democracy and create a religious state.
It is sad that Indians in America, who opposes religious rashtra, or even the Republicans, supporting these forces.
Corruption of Congress is better than the fascism. Vote for secular parties only
George Nadavayal 2014-03-08 05:56:24 News
Creative and life friendly visions. Congratulation to Vincent Emmanuel and team; If Pala Municipal Chairman Mr. Kuriakose Padavan does work to implement these innovative steps in Pala, it will lighten renaissance in Eco Clean Kerala. Congratulation to Mr. Manoj Pala for initiating this tour and expedition.
Anthappan 2014-03-07 20:50:57 News
forward the e-mail or telephone numbers to phishing@irs.gov.
വിദ്യാധരൻ 2014-03-07 20:48:28 News
എൻറെ നാടിന്റെ രക്തം കുടിക്കുവാൻ 
എത്തുന്നു വിദേശത്തു നിന്ന് ചെന്നായിക്കൾ 
ആട്ടിൻ തോലുപോലത്തെ നീണ്ട കുപ്പായം ഇട്ടവർ 
നാടിനെ നന്നാക്കാൻ എന്ന ഭാവേന 
പാവം പിടിച്ച കർഷകന്റെ ചോറിൽ 
കല്ല്‌ വാരി എറിഞ്ഞും നെല്ല് വിളയുന്ന പാടങ്ങളെ -
വെട്ടി നികത്തിയും പച്ചില ചാർത്തുകൾ തല്ലി തകർത്തും 
നാളെ വരാൻ പോകുന്ന പുരോകമനത്തെ -
കൊട്ടിഘോഷിച്ചും പച്ച കള്ളം പരത്തിയും 
കള്ളരാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തോളിൽ കൈകൾ ഇട്ടും 
നാളത്തെ പാർട്ടിയുടെ സീറ്റിനെ ലാക്കാക്കിയും 
ചുണ്ടിൽ കൃത്രിമ പുഞ്ചിരി പരത്തയും 
ആറുമുളയുടെ വിരിമാറിൽ ബുൾഡോസറോടിച്ചു 
എത്തുന്നു ജൂടാസുക്ൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും 
അമേരിക്കയിൽ നിന്നും നിരന്തരം 
കഴുകസമാനരാം മലയാളനാടിന്റെ 
സംഹാര ദൂധ്ന്മാർ രക്ത ദാഹികൾ  
Jacob Mathew 2014-03-07 18:51:15 News
I think this is related to a current event happened in kerala 
andrews-Millennium bible 2014-03-07 18:24:45 News
I received a phone call Fri. March 7th @8.30 AM.

Received phone call from David Cook. he said he is calling from IRS.I must call his boss Kevin Johnson at 571 207 0512. He said there is serious allegations against my son  involving lot of money.

I know it is fraud but I wanted to get more information. I called and ''Kevin Johnson'' picked up but hung up very quick. I tried two more time and he picked up and identified himself. But as soon as I stated my name he hung up. I passed the information to a friend of mine. He too called and same was repeated. I called again and left a message for him to call me back.

This type of scams is going on for years. Nothing new.


Shobha Nair 2014-03-07 15:02:51 News
Congrts FOMAA Detroit Region for Hosting the Youth Festival Along with Convention Kick-off. Only very few regions did that....You are on the top, Kudos to all the Leaders....
Ruma 2014-03-07 13:33:15 News
It is encouraging to hear the need of getting zillion associations together. In my humble
opinion, it is essential to vote when you live in this country. Your vote is your voice.
How do you know?. I am a registered voter and voted every election major or minor
with very few 1 or 2 missed. I am involved in local voluntary work and attended county
reps meeting. I am sure if there be a need I can ask them. Instead of celebrating
onam every year if these association encouraged the people to vote, we would have
gotten lot of support. When I talked about the importance of voting, many of my
friends were completely ignoring it. They wanted to become citizens of this country
just to enjoy the benefits. Sadly it does'nt work one way.    
Vipin 2014-03-07 13:12:03 News
I AGREE 100%
Ponmelil Abraham 2014-03-07 11:08:59 News
I really appreciate the efforts of George Abraham of INOC of USA in support of Aranmula Airport Project in his meeting with V.M.Sudheeran. This project is very important for Malayalee Pravasies and would like to give my unwavering support.
John Pallivettil 2014-03-07 05:58:03 News
Hats off to FOMAA leaders George Mathew, Gladson Varghese and others for taking this big step to Teach Malayalam for our kids. I think our kids are the only ones don't speak or write our language. Spanish kids speak spanish, Gujarathi's teach their kids Gujarathi, etc.....
Varughese Mathew 2014-03-07 05:25:28 News
How can someone change the time? No one can change day and night!! 
I wish I live in Arizona ! 
Vaeughese N  Mathew, US Tribune.
Narayan 2014-03-07 04:10:30 News
Anything will happen?  American Malayalees were hearing these type of assurances many times in the past.  Wait and see.
വിദ്യാധരൻ 2014-03-06 21:08:09 News
മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനസ്സിൻറെ 
മലർക്കുമ്പിളിനുള്ളിൽ തിരുമധുരവുമായി 
മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനെ വളർത്തി, ദാഹിക്കുന്ന 
മനസ്സിൽ മാതൃത്വത്തിൻറെ സ്നിഗ്ദ്ധവാത്സല്യത്തോടെ 
കാലമാട്ടിയ കളിതോട്ടിലിൽ മയങ്ങിയും 
കാഹളദ്ധ്വനികളിലുണർന്നും വളർന്നനാൾ
ഒരിക്കൽ കാണാതായികുഞ്ഞിനെ മനുഷ്യൻറെ 
നിറയും വാൽസല്യത്തിൻ കണ്‍പീലി നിറഞ്ഞുപോയി 
കടലോരത്തിൽ, ഗുഹാഗഹ്വരങ്ങളിൽ മല-
മുടിയിൽ, കൊടുങ്കാട്ടിൽ തേടുവാനിടമില്ല;
കണ്ടിടത്തെല്ലാമോമൽപ്പേർ ചൊല്ലിവിളിച്ചിട്ടും 
കണ്ടില്ല വിളികേട്ടില്ലെങ്ങു പോയി ദൈവം?
അന്നുതൊട്ടിന്നേവരെത്തുടർന്ന് തുടരുന്നു 
മണ്ണിലെ മനുഷ്യന്റെ ദൈവാന്വേഷണ യജ്ഞം!
പോയ നഷ്ടത്തിൻ ഗർത്തം നികന്നില്ല്തിൻശോക -
ച്ഹായയും മാഞ്ഞില്ലാകെ കിട്ടിയതിതുമാത്രം 
മതമെന്നൊരു ദുഷ്ടരാക്ഷസനതിൽ പിഞ്ചു -
ഹൃദയം പുലിനഖ ക്കൈകളാൽ മാന്തിക്കീറി 
അജ്ജഡം പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽനിന്നീ 
വിശ്വശക്തിയാം മന്ത്രപിഞ്ചിക ചുഴറ്റുന്നു 
മനുഷ്യ പുത്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി മതങ്ങൾക്ക് 
മരണം മഹാസത്യം ജീവിതം വെറും മിഥ്യ ! (വയലാർ )