പ്രതികരണങ്ങള്‍
മതം വേണ്ട നന്നാകുവാന്‍
2020-01-07 07:20:50 News

മതം ഏതായാലുംഇപ്പോളത്തെമനുഷന്‍ നന്നാവുകയില്ല ഗുരു പറഞ്ഞ കാലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇന്നത്തെ ലോകം വളരെയധികം വിധുരതയില്‍ ആണ്. മതം ഇല്ലാതെ മനുഷന്‍ നന്നാവണം. മതം അല്ല മനുഷനെ നന്നാക്കുന്നത്. ഉത്തമ ചിന്തയും ജിവിത രീതിയും മനോഭാവവും മനുഷനില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കണം. ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാല്‍ മതങ്ങള്‍ ആണ് മനുഷന്‍ നന്നാവുന്നതിനു തടസം.  മതങ്ങള്‍ ഇന്ന് ലാഭം കൊയ്യുന്ന വന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആണ്.. സനാധനം, മുനിമാര്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ വെറും പ്രഹസനം ആയി മാറിയ ഇക്കാലത്തു പഴയ കിതാബുകളും തത്വ ചിന്തകളും മാറ്റി വെക്കുക. മാനുഷര്‍ നന്നാവുന്നില്ല എങ്കില്‍ താമസിയാതെ വംശ നാശം ഉണ്ടാകും എന്ന് മനുഷരെ ഭോധവല്‍ക്കരിക്കുക -andrew

Raju Mylapra
2020-01-07 06:45:26 News
അങ്ങിനെ ആ ഒരു കുറവും പരിഹരിച്ചു. സന്തോഷം.
Thank you for the comments
2020-01-07 05:27:32 News
Thank you all for the generous gracious kind comments!
Glad to see at least few of you spent time & thoughts to stop for a moment far from the madding world. Hope more & more will come out from the chains & cells of their religion & politics and develop the attitude to see the whole world as one and the whole humanity as one.
Yes!; human life is short, a mystery & riddle. Instead of dissecting it understand the fragility of it and escape from the greed for money & power, then this Holy Earth will become a Paradise.-andrew
യാക്കോബിനായൊരു മാർഗ്ഗം കളി
2020-01-06 23:18:57 News
യാക്കോബിനായൊരു  മാർഗ്ഗം കളി 
യാക്കോബേ നീ സ്വപ്നം കണ്ടോ 
വേണ്ടോളം കണ്ടോളു നീ 
രാവിപ്പോൾ  തീരാറായി 
കണ്ണിൽ സൂര്യൻ അടിക്കാറായി 
സ്വപ്നോം മായും ഉടനെത്തന്നെ  
കൂടെ ട്രംപും പോകും തീർച്ച .
തിരികവരും അവൻ ഒരു  നാളെന്നും, 
ഇവിടെയടക്കി ഭരിക്കുമെന്നും, 
അവനോടൊപ്പം ഉലാത്താമെന്നും,
ഇങ്ങനെ അനവധി സ്വപ്നം  കണ്ട് 
യാക്കോബേ നീ ഉറങ്ങീടുമ്പോൾ,
ഓർത്തീടേണം നിന്നുടെ ഭാര്യയെ 
ഓവർടൈം ചെയ്‌തു വരുന്നോൾക്കായി 
നല്ലൊരു ചായ ഇട്ടുകൊടുത്തൽ 
നിങ്ങടെ ജീവിതം ധന്ന്യം തീർച്ച . 
ട്രംപിൻ കാര്യം വിട്ടേരെ നീ 
കൂടിവന്നാൽ നാലുവർഷം 
പിന്നവൻ വിസ്‌മൃതിയാകും 
ഇമ്പീച്ചെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ 
അവിടെ കാണും നിന്നുടെ ട്രമ്പൻ 
കൂടെ കാണും അന്ദ്രൂസ് ജോണും 
ക്ലിന്റൺ ചേട്ടനും  മോണിക്കായും 

ജോർജ് പുത്തൻകുരിശ്
2020-01-06 22:53:20 News
"വിടരാത്ത പൂവിനു സുഗന്ധം ഇല്ല
വിടര്‍ന്ന പൂവിനു അതിന്റെ സുഗന്ധം സ്വന്തം അല്ല"

പൂവിനെപോലെ പൂഴിയില്‍ പൂണ്ട് നശിക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ആംഡ്‌റൂസിന്റ കവിതയിലെ ആശയങ്ങൾ എന്നെ വളരെ ചിന്താധീനനാക്കി. യഥാർഥത്തിൽ ഈ ജീവിതം ഒരു സ്വപ്നതുല്യമല്ലേ ? ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റ അദ്വൈതദീപികയിലെ 

"നേരല്ല ദൃശ്യമിതു ദൃക്കിനെനീക്കനോക്കിൽ 
വേറല്ല വിശ്വമറിവാം മറവിൽ പ്രവാഹം;
കാര്യത്തിൽ നിൽപതിഹ കാരണസത്തയെന്ന്യേ 
വേറല്ല വീചിയിലിരിപ്പത് വാരിയത്രേ "

ഈ പുറമെ കാണുന്ന കാഴ്‌ച യൊന്നും നേരല്ല . കാഴ്‌ച  കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ദൃക്ക് അഥവാ കാഴ്ച്ചക്കാരൻ മാറിനിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചാൽ എങ്ങെന്നില്ലാതെ മാറിമറയും . പ്രപഞ്ചമായി കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച്ച അതിന്റ കാരണമായ ബോധസത്തയിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല . അറിവിലെ വെറും കാഴ്ച്ച മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചം . വെള്ളത്തിൽ തിരപൊന്തിയാൽ തിരയും വെള്ളം തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ .  

പൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ സുഗന്ധവും . എന്നാൽ പൂവിടർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂവിനെക്കുറിച്ചും സുഗന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായി . പൂവിന് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല സുഗന്ധം സ്വന്തമാണെന്ന് . എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ തിരപൊന്തിയാൽ തിരയും വെള്ളം തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുപോലെ പൂവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് സുഗന്ധം എങ്കിലും അതിന് അവകാശപ്പെടാൻ ആവില്ല സുഗന്ധം പൂവിന്റയാണെന്ന് . മനുഷ്യരിലും ഈ അവസ്ഥയുണ്ട് .  ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ആവില്ല  എന്റെ കുട്ടികൾ  എന്റേതെന്ന് (നാം വെറും സൂക്ഷിപ്പുകാർ മാത്രം ) അന്ദ്രൂസ് വായനക്കാരെ ചിന്തയുടെ ഉന്നതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ട്പോകുന്നു 

ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെപ്പോലെ മനുഷ്യരെ ഒരു ജാതിയായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആംഡ്‌റൂസിന്റെ  ലേഖനങ്ങളിലും , അഭിപ്രായങ്ങളിലും  'മതം ഇല്ല ആധി (ജാതി)  ഇല്ല വര്‍ണ്ണം ഇല്ല പൂക്കള്‍ക്ക് എന്ന' എന്ന  അദ്വൈതവാദം   മുന്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം . അതുപോലെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെയും , അജ്ഞതയെയും അദ്ദേഹം നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നതുമായും കാണാം .   

ഒരു പക്ഷെ ജീവിതത്തന്റെ ക്ഷണഭംഗുരതയെ അദ്ദേഹം സ്വയം  ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സമചിത്തത പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും  'പൂവിനെപോലെ പൂഴിയില്‍ പൂണ്ട് നശിക്കുന്നു" എന്ന വരിയിലൂടെ.  അതുപോലെ അദ്ദേഹം വായനക്കാരെയും ഉദബുദ്ധരാക്കുന്നു . ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നടമാടുന്ന ജാതിവർഗ്ഗവർണ്ണ യുദ്ധങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ , എഴുത്തുകാർ ഇത്തരം ചിന്തകളിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ മനസിന്റെ ഇരുണ്ട തലങ്ങളെ ദീപ്തമാക്കേണ്ടതാണ് . 

കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവിലെ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കവിതാശകലം 'പൂവിനെപോലെ പൂഴിയില്‍ പൂണ്ട് നശിക്കുന്നു' എന്ന ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുവുന്നതാണ് 

"ഇന്നീവിധം ഗതി നിനക്കായി പോകപിന്നൊ-  
ന്നൊന്നായിത്തുടർന്നു വരുമാ വഴി ഞങ്ങളെല്ലാം 
ഒന്നിന്നുമില്ല നില ഉന്നതമായ കുന്നു-
മിന്നലാഴിയുമൊരിക്കൽ  നശിക്കുമോർത്താൽ "  

നാശത്തെ ക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മപെടുത്തുന്നത് അഹന്തയെ ശമിപ്പിക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും 


 
indialover
2020-01-06 22:36:38 News
Yesterday in ICU and ventillator. Today perfect and meeting the press.  All attack drama by leftists in JNU.
യാക്കൊബെ ഇതാ നിന്നെ തേടുന്നു
2020-01-06 19:35:36 News
  യെശയ്യ 60 :16 നീ ജാതികളുടെ പാൽ കുടിക്കും; രാജാക്കന്മാരുടെ മുല കുടിക്കും; യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകൻ എന്നും യാക്കോബിന്റെ വല്ലഭൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നും നീ അറിയും.
മോനെ യാക്കൊബെ നി ഒരു മിടുക്കന്‍, ലാബാന്‍റെ ആടിനെയും രണ്ടു പുത്രിമാഏയും അവരുടെ ധാസിമാരെയും നീ കിടക്കയില്‍ കേറ്റി. അങ്ങനെ മൊത്തം 12 മക്കള്‍.  കൂടാതെ നി സോവര്‍ഗ്ഗ ഭോഗി - രാജാക്കന്മാരുടെ മുല കുടിക്കുന്നവന്‍ .
എടാ  യാക്കൊബെ നി മിടുക്കന്‍ തന്നെ
Santhosh Pillai
2020-01-06 18:40:25 News
അതിശ്രേഷ്ടമായ ആശയം. മനുഷ്യ രാശി രക്ഷപെടാനുള്ള ഏക ആശയം. ഒരു പക്ഷെ 200 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്തലമുറ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.
benoy
2020-01-06 17:28:29 News
സത്യം പലർക്കും കൈക്കും. നല്ലൊരു ന്യൂനപക്ഷം അന്ധമായി വെറുക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡണ്ട് എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അതിനെ ഇകഴ്ത്താൻ ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെയെങ്കിലും പറയും. അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം.

ഇവിടെ ശ്രീ പടനമാക്കിൽ ട്രമ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതെത്രമാത്രം അമേരിക്കൻ സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിൽ   ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ട്രമ്പ് എന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയല്ല. 

"പാരതന്ത്ര്യം മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം" തോക്കിൽ കയറി വെടി വെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രബ് വിരോധം ആയിരിക്കാം ലേഖനം മുഴുവൻ വായിക്കാതെ എന്തൊക്കെയോ ഊഹിച്ചും അനുമാനിച്ചും ഇങ്ങനെ കമെന്റെഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 

ശ്രീ Fact Checker ന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. താഴെ പറയുന്നവയാണ് 2007 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള ഇവിടത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. 
2007 ജനുവരി------ 4 . 6 %
2008 ജനുവരി------ 5 . 0 %
2009 ജനുവരി------ 7 . 8 %
2010 ജനുവരി------ 9 . 8 %
2011 ജനുവരി------ 9 . 10 %
2012 ജനുവരി------ 8 . 30 %
2013 ജനുവരി------ 8 . 00 %
2014 ജനുവരി------ 6 . 6 %
2015 ജനുവരി------ 5 . 7 %
2016 ജനുവരി------ 4 . 9 %
2017 ജനുവരി------ 4 . 7 %
2018 ജനുവരി------ 4 . 1 %
2019 ജനുവരി------ 3 . 5 %

അപ്പോൾ ഒബാമ ഭരിച്ച എട്ടു വർഷങ്ങളിൽ ആറു വർഷങ്ങളിലും ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ആറു ശതമാനത്തിനു മുകളിലായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തവ്യവസ്ഥക്കു അനുയോജ്യമായ നാലോ നാലിൽ താഴെയായുള്ള ശതമാനം തൊഴിലില്ലായ്മ ഒബാമ ഭരിച്ച ഒരു വർഷംപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒബാമയുടെ ഭരണകാലത്തു നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ നാടിനുണ്ടായിട്ടുള്ളു. 

I S I S നെ ഒരു ജൂനിയർ വാഴ്സിറ്റി ടീം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും, ഇറാനിലുള്ള മുല്ലകൾക്കു 150 ബില്യൺ അടയാളപ്പെടുത്താത്ത യു എസ് ഡോളർ ചാർട്ടേർഡ് പ്ലൈനിൽ കയറ്റി അയച്ചുകൊടുത്തപ്പോഴും ഒബാമ ഈ നാടിനെയാണ് വഞ്ചിച്ചത്. 

ഒബാമ എപ്പോഴും  ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമായിരിക്കാം. പക്ഷെ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. 

Noby Paul
2020-01-06 15:52:02 News
What I see in this poem is the content of Bible, It’s a mirror image of Bible, Congratulations Ajith
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-06 15:40:07 News
ശ്രീ ആൻഡ്രുസ്സിന്റെ കവിത നല്ല ആശയം 
 ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.മനുഷ്യനിലും പൂവിനെ പോലെ 
തന്നെ  സുഗന്ധമുണ്ട്.അത് അവന്റെ ചൈതന്യമാണ് 
തിന്മ ചെയ്തു  അതെല്ലാം അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. 
"കർമ്മങ്ങൾ സുഗന്ധംപോലെ,ജീവിതം പൂ 
പോലെ എന്ന് കവി  പറയുന്നു.

നല്ല എഴുത്തുകാർ ഒരു ഭാഷയുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്.
അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് ആ ഭാഗ്യമുണ്ട്.
പക്ഷെ അവർ സാഹിത്യവിഷയങ്ങളിൽ 
 പ്രതികരിക്കാറില്ല. അമേരിക്കൻ  പൗരത്വം 
സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയുമ്പോഴും 
നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 
ചിലർ  ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു. അത് 
അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് കരുതുമ്പോഴും 
എന്തിനാണ് നാട്ടിലെ വിവരമില്ലാത്ത 
രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ വോട്ട് ഉറപ്പാക്കാനും 
കീശ വീർപ്പിക്കാനും ചെയ്യുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് 
പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ത്രീ പീസ് സ്യുട്ടിൽ 
അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ??

ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് കവിതകൾ എളുപ്പം 
മനസ്സിലാകുന്ന പ്രതിമാനങ്ങളിലൂടെ 
ജീവിത തത്വങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 
അഭിനന്ദനം.
News Alert
2020-01-06 15:34:17 News
Former national security adviser John Bolton's surprise announcement Monday that he is willing to testify in the Senate's impeachment trial significantly raises the already massive stakes of the pending votes in the chamber as to how the trial of President Donald Trump will be conducted. And it puts even more pressure on Senate Majority Leader Mitch McConnell as he seeks to keep his 52 GOP colleagues in line as both sides prepare for the historic proceeding.

At the core of the debate over how the Senate impeachment trial will work is whether or not witnesses will be allowed to be called. In mid-December, Senate Minority Leader Chuck Schumer sent a letter to McConnell requesting that four witnesses be allowed to testify -- a list that included Bolton as well as acting White House chief of staff Mick Mulvaney.
യാക്കോബിന്റെ സ്വപ്നം
2020-01-06 15:32:00 News
ഓണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്‌ പുട്ടു കച്ചവടം . സാംപത്തികം പറയുമ്പോളാണ് യാക്കോബ് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറയണത് . പണ്ട് നിങ്ങടെ ഒരു പ്രസിഡണ്ട് അമേരിക്ക കൊടുത്ത പൊട്ടാത്ത അമിട്ട് തപ്പി പോയപ്പോളാണ് , ക്ലിന്റൺ ഉണ്ടാക്കിയ പണം മുടിച്ചു അമേരിക്ക കുളം തോണ്ടിയത് . പിന്നെ ആ കറുമ്പൻ അത് നേരെയാക്കി . അതിന്റ മഹത്വം മുഴുവൻ നിങ്ങടെ വെടിയൻ തമ്പ്രാന് കൊടുത്ത് . ഇപ്പോൾ അയാളെ മോഷണത്തിന് പിടിച്ചപ്പോൾ , വെടിപൊട്ടിച്ചു ബഹളം ഉണടാക്കി കറുമ്പൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പണം മുടിച്ചു നാട് മുടിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുകയാണ് .  ഇല്ല ഞങ്ങൾ വിടില്ല യാക്കോബേ.  അമേരിക്ക ഈ കള്ളന് ഞങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല.   ഇവന്റെ തുണി പറിച്ചു പരിശോധിച്ചിട്ടേ വീട് .  മോഷണത്തിന് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് കുറ്റമാണ് . ഓർത്ത് കൊൾക  
ആലിയാർ
2020-01-06 14:45:56 News
ഇങ്ങള് നാട്ടുകാരുടെ  കണ്ണിൽ പൊടി ഇടാനാണ്  ഇതിന്റ ചോട്ടിൽ അഭിപ്രായം എഴുതിയത് . ഇങ്ങടെ കയ്യിൽ പൂ കിട്ടിയാൽ , ഇങ്ങള് മൂന്ന് ബീബിമാരറിയാതെ ഏതെങ്കിലും നായരോ നമ്പ്യാരോ പെങ്കുട്ട്യോൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും . ഇങ്ങള് എന്തിനാ ബാലു പൊക്കണതെന്ന് ഞമ്മടെ അടുത്തു പറയണ്ട മൊല്ലാക്ക. ഞമ്മള് ഇതെത്ര കണ്ടീരിക്കണ്. പാവം ആന്ധ്രായോസ് സാഹിബ്. നല്ല  ഹൃദ്യയൊള്ളാനാ . ഇങ്ങള് അയാളെ ബെടക്കാക്കാൻ നോക്കല്ലേ .


Thanks Mollakka
2020-01-06 14:33:44 News
താങ്ക്‌യു  മൊല്ലാക്ക!
ഞാൻ താങ്കളുടെ കമന്റുകൾ ഇപ്പോഴും വായിക്കും, താങ്കൾ ആരോടും പ്രതേകത കാണിക്കാതെ തുറന്നു എഴുതുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോ  സ്ത്രിയും ഒരു സുഗന്ധം ആണ്  അത് ആവോളം ആസ്വദിക്കുക. 
 അത് ഞമ്മുടെ ഇപ്പളത്തെ ഫോട്ടോ അല്ല, 1972 ൽ ആണ് അത് എഴുതിയത് , അന്നത്തെ പടം വെറും ചുമ്മ ഇട്ടു എന്നേയുള്ളു. ഏതായാലും ബീവിമാരെ കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ!
താങ്കളെ പോലെ നല്ല മനോഭാവം ഉള്ള മനുഷ്യർ വർധിക്കട്ടെ! -andrew
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Boycott
2020-01-17 10:24:17 News
Boycott this guy. He is Modies man
Kridarthan
2020-01-17 10:19:53 News
Biden will do make sleepy USA, He travelled 8 times to Ukraine during Obama time to benefit his son a job at Ukranian company blowing 80K per month. Make USA liberal like Europe, bring more illegal immigrants like California fill with human waste all over USA.
Kridarthan
2020-01-17 10:09:07 News
BIG FLOP IN INDIA EVEN FANS ARE DISAPPOINTED
Vote for Joe
2020-01-17 08:51:23 News
it is time to be crucified. Every Trump supporters must abandon him line up behind Joe Biden who must lead this nation and smoke the scum out of Oval office
Boby Varghese
2020-01-17 08:46:47 News
Biden, spend some money and bring some people for your meetings. How can you going to win if only 25 people attend ? Bernie Sanders, AOC and other left wing liberals declared that they will stay home if Biden or Bloomberg become the candidate. They want none other than Sanders. They want to advance their policy and do not mind to lose this year's election.
10000 lies
2020-01-17 08:45:53 News
Washington Post fact-checker Glenn Kessler on Monday said that President Trump has now eclipsed the 10,000 lie mark during his tenure in the White House. "He's now hit 10,000,” Kessler said Monday in an appearance on CNN. “That's an average of about 23 false or misleading claims a day in the last seven months." Kessler has been tracking Trump’s falsehoods since his inauguration and applies "Pinocchios" on a sliding scale from one to four depending on the severity of the lie. Kessler noted that Trump's rate of saying false or misleading statements have picked up recently, alleging the president had made 171 such statements in the previous three days.
പോംപെയോ മലയാളി ആണോ ?
2020-01-17 07:43:31 News
പോംപെയോ മലയാളി ആണോ ? അല്ല; മലയാളിക്ക് പൊതുവെ ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ല . അതും ട്രംപിന്റെ വാലിൽതൂങ്ങികളായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മലയാളിക്ക് . ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് താമസിക്കും റഷ്യക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ആണെങ്കിലും പത്ത് കാശുണ്ടാക്കും , എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ പോയി ആള് കളിക്കും,ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്സ്, പിണറായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്, ആമ, ആന, ലോക മലയാള സംഘടന എന്ന് വേണ്ട എന്തെല്ലാം കൊപ്രാഞ്ഞങ്ങളാണ് . ഭാര്യ തല്ലികൾ, ചിന്ന വീട്ട്കാര്, മൂന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചവർ ഇവനെല്ലാം ട്രമ്പന്റെ ആൾകാർ . ഒരുത്തനും ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ല . എല്ലാം പൂട്ടിന്റെ ആൾക്കാർ .
ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെങ്കില്‍
2020-01-17 06:51:09 News
ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഓരോ ഇടവകയും അവരില്‍ നിന്നും പുറത്തു പോയി മുസ്ല്മുകളെ വിവാഹം കഴിച്ച കണക്കു എടുക്കട്ടെ. - നാരദന്‍
PROPHESY on US Politics
2020-01-17 06:07:40 News
Prophesy on American Politics. Study & analyze American history & politics, the end result is I can predict; for few decades National elections will be in favour of Democrats. The Presidents will be Democrats leaning more left, 2026 might elect a woman President like Kamala Harris. The Senate, the House will have a left-leaning brutal majority of Democrats. The present Democratic party will go through continuous reformations. Universal Health Care, Minimum wage increase, uniformed tax code {rich paying more} will happen within 2026. Republican party will be a small minority even in the present red states, churches will pay income taxes. Creationism will be gone from textbooks & education system will be uniformed & Scientific. Conservative judges will be removed. The Constitution will get its highest honour & power. Children in the cages will be citizens & Lawmakers. Embrace the Truth & Prepare yourself to acknowledge them with open mind.- andrew
josecheripuram
2020-01-16 23:27:17 News
We are talking about Sunday,Not about friday ,
Anthappan
2020-01-16 23:22:48 News
Exonerations of Innocent Men and Women
156 individuals have been exonerated from death row--that is, found to be innocent and released - since 1973. In other words, for every 10 people who have been executed since the death penalty was reinstated in the U.S., one person has been set free. Some of the white people rape and kill and then accuse black people of committing it.  Many police officers try to hide real proof and help the killers.   No substantive physical evidence connected any of the five teenagers to the rape scene, but each was convicted in 1990 of related assault and other charges. Subsequently known as the Central Park Five, they received stiff sentences ranging from 5 to 15 years.  Trump spent $85000. 00 for an ad. in NY times to prosecute them and lock them up in jail. 'When They See Us' (Netflix. 23 million watched) is based on events of April 19, 1989, Central Park jogger case and explores the lives of the five suspects who were prosecuted on charges related to the sexual assault of a female victim, and of their families.  
Johnny Walker
2020-01-16 23:03:38 News
കുടിക്കും ഞാൻ കുടിക്കും ഞാൻ 
മൂക്കു മുട്ടെ കുടിക്കും ഞാൻ 
നാട്ടുകാർക്കു ഛേതം വല്ലോം വരുത്തുന്നുണ്ടോ ?
Jack Daniel
2020-01-16 23:01:13 News
What crap Yesudas can do? He will probably stay away from him. He is an arrogant, selfish, and money-minded Gandharva 
Not Friday
2020-01-16 22:30:53 News
It's not even friday yet, Jose!
സർ സോഡാ
2020-01-16 22:16:40 News
നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ..ക്ലൈമാക്സ് ഇത്തിരി കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു ... അഭിനന്ദനങ്ങൾ