അയ്യപ്പ ശരണം 2016-01-08 12:22:03 News
ശബരി മല വെട്ടി നിരപ്പാക്കി ആ പടിയുടെ എണ്ണം കൂടി കുറച്ചാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സന്നിധാനത്തിൽ ചെല്ലാമായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രൈവെറ്റ് ബസ്‌ സൗകര്യംകൂടി ഏർപ്പെടുത്തണം   പിന്നെ വിസര്ജനത്തിനു വേണ്ടി പമ്പയുടെ തീരത്ത്‌ നാല് തൂണ് നാട്ടി പലകയിട്ട് ട്രയിനിലെപ്പോലെ പമ്പാ നദിയിലേക്ക് സൗകര്യം  ചെയ്യാതാൽ ടാങ്ക് കെട്ടാനുള്ള പൈസ് ലാഭിക്കാം അത് കണക്കിൽ കൊള്ളിക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകാം. മേൽനോട്ടം മാണിയെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ഇനി വെളിപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എഴുതാം  

kallara johnson 2016-01-08 12:12:17 News
Congratulations!!!1
ഫാദർ. തരികട. 2016-01-08 11:45:08 News
ദാവീദ് രാജാവ് ബെത്ഷെബയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്യിതിട്ടു പറഞ്ഞ വാക്ക്യമാണ്, ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന് ഈസോപ്പ്കൊണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധികരിക്കനമേ' എന്ന്.  അപ്പോൾ ബലാൽസംഗം ചെയ്യിതിട്ടു ഈസൊപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയോ? അത് കിട്ടാൻ എന്നാ വഴി? 

പാസ്റ്റർ മത്തായി 2016-01-08 10:08:52 News
മക്കളെ - പുരോഹിതന്മാരും പാസ്റ്റരും  മനുഷ്യരല്ലേ? അവർക്കും ഇല്ലേ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ?  അതുകൊണ്ട് ദൈവം സോളമനിൽകൂടി, പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിനും കന്യാസ്രികൾക്കും വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് ഉത്തമ ഗീതം.  എന്നും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് വായിച്ചു വളരെ ആസക്തിയോടെ വേണം കേദാർ മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും മേയാനും.  സോളമനല്ലാതെ വേറാർക്കും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നാന്നായിട്ടു ഒരു ലൈംഗികജീവിതത്തിനു ആവശ്യമായ ഒരു സഹായഗ്രന്ഥം കിട്ടുകയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്നു പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് (ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം) പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ പുരികം ചുളിക്കണ്ട. അവരുടെ സന്യാസിമാർക്കും സന്യാസിനിമാർക്കും വേണ്ടി ബ്രമ്ഹാവ് കാമസൂത്രം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ?  സെക്സിന്റെ സുഖം അറിയണമെങ്കിൽ മുൻവാതിൽലൂടെ പ്രവേശിക്കണം. പിൻ വാതിലിൽ കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നവൻ എല്ലാം കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു.  അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല.  ബലാൽസംഗവും ശരിയല്ല.  ഉത്തമ ഗീതം വായിച്ചിട്ട് ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ്. അവനെല്ലാം ചാകാത്ത പുഴുവും അണയാത്ത അഗ്നിയുമുള്ള നരകത്തിൽ അവസാനിക്കും 

Independent On Looker. 2016-01-08 09:59:06 News
I am not a BJP person. Their religious intolerance we, cannot support. But elimination of Pravasi Minstry I applaud and support the BJP. By eliminating we get it over one more unnecessary burocratic window and obstacles.  One windo with Forein Minsitry is enough and good. For the past many years the pravasi Minstry With Vaylar RAVI OR WITH ANY BODY DID ONLY HARMS TO PRavasi. By elimniating we save lot of mony also. Here the arguments Oomman Chandy or Penariy Vijayan is utterly wrong. I support every thing case by case. This particular case BJP is right, I suppose
Observer 2016-01-08 09:49:06 News
Normally the rich people are only getting elected as FOMAA or FOKANA Presidents. Here many times the the ablitiy or character or leadership qualities are not considerd. Some kind of Kerala politics type of activites also plays uo here. What is grand canyan scholarship, it is nothing, every body get that. Also many FOMAA leaders collecting ponnadas based on that Grand Canion claim. Any way good wishes.
Tom abraham 2016-01-08 09:33:56 News

The great fact about the Bible is that no truth is hidden in it.

Fire is both good and bad. Even gods are positive and negative. Hinduism, and kamashastra must be read and understood. In kamashastra, even sex with the underaged,

Suni mathew 2016-01-08 08:22:22 News
2 years ago my daughter Judy James was in the same competition . She was Ms. Garden city from Long Island . Anyway congrats Ms.Jyothi Thomas .
Jegi 2016-01-08 06:03:04 News
ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതി വച്ചാൽ പിന്നെ പുരോഹിതരെ മാത്രം കുറ്റം പറയരുത്. 
Annamma Philipose 2016-01-08 00:20:08 News
Congratulations!
Anthappan 2016-01-07 20:36:26 News
Solomon wrote the following poem after raping one of his concubine.

 BELOVED: Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love-making is sweeter than wine;

3 delicate is the fragrance of your perfume, your name is an oil poured out, and that is why girls love you.

4 Draw me in your footsteps, let us run. The king has brought me into his rooms; you will be our joy and our gladness. We shall praise your love more than wine; how right it is to love you.

5 BELOVED: I am black but lovely, daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the pavilions of Salmah.

6 Take no notice of my dark colouring, it is the sun that has burnt me. My mother's sons turned their angeron me, they made me look after the vineyards. My own vineyard I had not looked after!

7 Tell me then, sweetheart, where will you lead your flock to graze, where will you rest it at noon? That I may no more wander like a vagabond beside the flocks of your companions.

8 CHORUS: If you do not know this, O loveliest of women, follow the tracks of the flock, and take your kids to graze close by the shepherds' tents.

9 LOVER: I compare you, my love, to my mare harnessed to Pharaoh's chariot.

10 Your cheeks show fair between their pendants and your neck within its necklaces.

11 We shall make you golden earrings and beads of silver.

12 DUO: -While the king rests in his own room my nard yields its perfume.

13 My love is a sachet of myrrh lying between my breasts.

14 My love is a cluster of henna flowers among the vines of En-Gedi.

15 -How beautiful you are, my beloved, how beautiful you are! Your eyes are doves.

16 -How beautiful you are, my love, and how you delight me! Our bed is the greensward.

17 -The beams of our house are cedar trees, its panelling the cypress.


shajahan Om 2016-01-07 18:53:41 News
Jyotikutty. .. proud of you ... God bless ...
വിദ്യാധരൻ 2016-01-07 12:54:00 News
കൊല്ലുന്നവനും, മുട്ടേൽ നിന്ന് പ്രാഥിചിട്ട് ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്ന പാതിരിയും,  കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടികളെ വ്യഭിചരിച്ചു അവരുടെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കിയത്തിനു ശേഷം അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും. പെണ്‍വാനിഭക്കാരായ ഭരണാധികാരികളും അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വോട്ടു നല്കി വിജയിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങളും, അതിനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരും, അതിനെതിരെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമാണ്.  മനുഷ്യൻ സൃഷ്‌ടിച്ച ദൈവത്തിനു ബാലാൽ സംഗത്തിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമോ?  ഇവന്മാരെ പിടിച്ചു ഗന്ധകാമ്ലത്തിൽ ഇട്ട് വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇവന്റെ തലമണ്ടയിൽ തലതിരിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൊരുൾ.  വിളക്കിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കന്യകമാരും, ലോകത്തിൽ ആവശ്യത്തിലധികം കൊല്ലും കൊലയും ചെയ്യ്‌തതിനു ശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി ക്ന്യകമാരോടൊപ്പം രമിക്കൻ കച്ചകെട്ടി നടക്കുന്ന കാമാതുരന്മാരും ഈ തല തിരിഞ്ഞ ദൈവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സർപ്പ സന്തതികളാണ്. ഇവരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് താരങ്ങൾ? ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലെന്നാണ്  ഇന്നത്തെ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷ്യം.  ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം.  നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും നീക്കപ്പെടും.  അതുകൊണ്ട് ഭൂര്പക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നില്ക്കൂ വിജയം വരിക്കൂ 
ഉപദേശി 2016-01-07 12:19:37 News
പാദം പാദം  ഉറച്ചു നാം .... എന്ന രീതി 
പെന്‍ നാമ൦  കൊണ്ട്  നാം 
കള്ള എഴുത്തുകാരെ  തുരത്തണം 
ഇ മലയാളില്‍  വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതണം .
പേന എന്ന കുരിശു മായി  ഇവനെ എല്ലാം ഓടിക്കണം .
വായനക്കാരൻ 2016-01-07 11:58:52 News
വിപ്ലവം വിപ്ലവം വിപ്ലവം 
കേൾക്കുന്നു ദൂരയാ കാഹളം 
മുഖ മൂടി പടയുടെ ബൂടിസിന്റെ ശബ്ദം 
നിര നിരയായെത്തുന്നു 
അരിയുവാൻ വൈരിയെ 
കാപട്യ സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം 
പ്രച്ഛന്ന വേഷക്കാർ പത്രക്കാർ 
ഇവരുടെ കട പൂട്ടാൻ എത്താറായി 
ചതുർകോണിൽ നിന്നും 
കൊമ്പു  വിളിചെത്തുന്നു 
മുഖം മൂടി പടയുടെ വ്യുഹം