Joseph Padannamakkel 2016-02-29 10:01:34 News

ശ്രീ മോഹൻ പാറക്കടവിലിന്റെ ചിന്താഗതി തന്നെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും തുല്യമെന്ന  പോലെ  ഹരിജനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠർ  തന്നെയെന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.  ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രീയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര വർണ്ണങ്ങൾ ഒന്നില്ലെന്നും ഒറ്റ  ജാതിയേയുള്ളൂവെന്നും അവരെ 'ശുദ്രർ' എന്നു വിളിക്കാനും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അംബേദ്‌ക്കർ  ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചില്ല.  ഹിന്ദുമതത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെതായ  പഞ്ചമ ജാതിയെ അംബേദ്‌ക്കർ സ്ഥിതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചതുർ വർണ്ണത്തിനപ്പുറം മറ്റൊരു വർണ്ണവും പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അംബേദ്‌ക്കറിന്റെ ചിന്താഗതികളും വായനക്കാർ അറിയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അദ്ദേഹവും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിജീവി തന്നെയായിരുന്നു. 

ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ ചിന്താഗതികൾ മാത്രമേ   സ്കൂളുകളിൽ  പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉള്പ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. പഠിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളെന്നു തോന്നുന്നത് വിഷയങ്ങളെ വിമർശനരീതികളിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ  ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം  ക്രൂരമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന്  നൂറു ശതമാനം ആ ചരിത്രം  സത്യമെന്നു വിശ്വസിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല.  ഹൈന്ദവ സംസ്ക്കാരമെന്നു പറയുന്നത് മഹത്തായ വൈദിക കാലത്തിലെ ഭാരത സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്, വൈദികകാലം ദ്രാവിഡരുടെതായിരുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.   ഭഗവത് ഗീത പോലെയുള്ള ഒരു കൃതിയിൽ ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനം കൊള്ളണം. ഭഗവത് ഗീത മനുഷ്യരെ തരം തിരിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നു ചുറ്റും കാണുന്ന അധർമ്മങ്ങളെ കണ്ണടച്ചു കാണാനും സാധിക്കില്ല. അതിനു കാരണവും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയായ മതം തന്നെയാണ്. 

വിദ്യാധരൻ 2016-02-29 08:53:51 News
അമേരിക്കയിൽ പ്രസിടെന്റ് പദവിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിത കഥകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ്.  കാരണം അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ ചരിത്രവുമായി അതിനു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ക്ളിന്റെൺ,  പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ, പ്ര്സിടെന്റ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് റോസ്പേരോ, ഹില്ലരി കിളിന്ടൺ, രൂബിയോ തുടങ്ങിയവരുടെ ജീവിത കഥകൾ ജീവിതത്തിൽ താങ്ങും തണലും ഇല്ലാതെ അമേരിക്കൻ സ്വപ്ന സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനായി കുടിയെറിയവർക്ക് എന്നും ആവേശം പകരുന്നതാണ് .  ഇവരുടെ കഥകൾ ജന ഹൃദയങ്ങളിൽ തീവ്രമായ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പരിയാപ്തമാണ്.  ഇവർ സ്വന്ത കഥകൾ പറയുന്നതിലും മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കാനും വിജയിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വൈമനസ്യം ഇല്ലാത്തവരുമാണ്.  ഇവരുടെ ആതമാർതയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ല . ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത തെറ്റുകൾ ഇവർ ചെയ്യിതിട്ടില്ല 

എന്നാൽ മലയാളി ആയാ ഞാനടക്കം ചോദിക്കണ്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും കടപ്പാടുണ്ടോ? ആത്മാർതയുണ്ടോ, കാരുണ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ?  നമ്മളുടെ കഥകളിൽ സാധാരണ കാണാത്ത ഒന്നാണ് അതമാർതയില്ലായിമ.  ഇവിടുത്തെ ഓരോ മലയാളിക്കും ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥകളൊക്കെ അത്മാർത്തമായി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബനിയാമിന്റെ ആട് ജീവിതത്തേക്കാളും മനോഹരമായ കൃതികൾ ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ തർക്കം ഇല്ല . എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അഹങ്കാരത്തിന്റെയും പോങ്ങച്ചത്തിന്റെയും നിഴലിൽ ഇരുന്നു ആർക്കും ജീവിത ഗന്ധികളയാ പച്ച മനുഷ്യന്റെ കഥ എഴുതാൻ കഴിയില്ലല്ലോ?  എങ്ങെനെങ്കിലും ഒരു കവിയോ കഥാകൃത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് സായൂജ്യം അടയണം അതിൽ കവിഞ്ഞു ആർക്ക് എന്ത് 

എന്തായാലും സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആത്മാർഥത വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. 
Mohan Parakovil 2016-02-29 08:53:13 News
താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലായിരുന്നുവെന്ന താങ്കളുടെ
നിഗമനം മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന തോന്നുന്നില്ല . ചരിത്രം പരിശോധിക്കുക
പിന്നെ ഞാൻ ദ്വേഷ്യപ്പെട്ടതാണെന്നു
താങ്കൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ താങ്കൾ ഉയർന്ന
ജാതിയും ഞാൻ കീഴ് ജാതിയുമാണെന്ന
താങ്കളുടെ ധാരണയാണ് അത് ശരിയല്ലല്ലല്ലോ  സഹോദരാ . ഉഹാപോഹങ്ങൾ വച്ച്
വിദ്വേഷ്യം പുലർത്തുന്ന താങ്കളെ കർത്താവ്‌
രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതെക്കുരിച്ചുള്ള എന്റെ കമന്റ്
ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു .
jaathi viruddhan 2016-02-29 08:26:55 News
പടന്നമാക്കല്‍ പറയുന്നത് സത്യങ്ങളാണു. അതില്‍ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടു കാര്യമില്ല. ഇപ്പ്‌പോള്‍ കയ്യില്‍ കാശുള്ളപലര്ക്കും താണ ജാതി എന്നു പറയുന്നത് അത്ര സുഖകരമല്ല.
ഭഗവ്ദ് ഗീത തന്നെ ജാതി ഭഗവാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയതണെന്നു പറയുന്നു. ഇന്ന് അതു പല രീതിയില്‍ വ്യഖ്യാനിക്കാം എന്ന് മാത്രം
വിദേശികളാണു ജാതി ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നു ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നൂണ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം വിദേശികളാണെന്നു പറയുന്ന നുണകളില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണിത്.
സിറിയയില്‍ നിന്നു ആരു വന്നു? സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ എന്നുപയോഗിക്കുന്നത് ആരാധനക്കുള്ള ഭാഷ സ്രിുയാനി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവര്‍ എന്നേയുള്ളൂ. 
Mohan Parakovil 2016-02-29 07:45:18 News
അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർ അവരുടെ കഥയോക്കെ എഴുതി ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്  നല്ലത് തന്നെ മിക്കപ്പോഴും
(ബ്ന്യാമിനെപോലെ) അവിടത്തെ ഹതഭാഗ്യരെ
കതാപാത്രങ്ങളാക്കി കാണുമല്ലേ,  എങ്കിൽ നോവൽ
വിജയിക്കും

Mohan Parakovil 2016-02-29 07:41:40 News
ശ്രീ പടന്നമാക്കൽ  താങ്കളുടെ ലേഖനങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെ . എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കയും
അന്നത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാർ കല്പ്പിച്ച്ചതും ഇച്ഛിച്ചതും ആവര്ത്തിക്കയാണ് താങ്കൾ  ചെയ്യുന്നത് ആരാണു പറഞ്ഞത്  ബ്രാഹ്മണൻ മുന്തിയ ജാതിയും
ശൂദ്രൻ താഴ്ന്ന ജാതിയുമാനെന്ന്.
ചാതുർ വർണ്യം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാാതൊരു
വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്  . അന്ന് അധികാരം കയ്യിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നുവർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളെ
ആവര്ത്തിക്കയും സമർത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന
നിലയിൽ താങ്കൾ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നുണ്ടോ? അന്ന് എഴുതി വച്ചത് ആചരിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് ഗവേഷണം ചെയ്ത്
എഴുതുകയല്ലേ വേണ്ടത് . ശരിയാണു,  വടക്കെ
ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ളവർ അതില്ലാത്തവരെ
അകറ്റി നിർത്തി ഹീന ജോലികൾ ചെയ്തിച്ച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചവരല്ലേ അധമർ. കേരളത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ജാതി ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല
അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വരെ ഒരു
കൂട്ടം കുടിയേരിയവർ തീണ്ടാ പ്പാട് അകലെ
നിർത്തിയെങ്കിൽ അവർ  എങ്ങനെതാഴ്ന്ന
ജാതിയാകും സിറിയയിൽ നിന്നും വന്നവർ
നമ്പൂര്തിരിമാകുന്നതെങ്ങനെ  അവിടെയും ജാതി
വ്യവസ്ഥ നില നിന്നിരുന്നോ . ഭാരതത്തിൽ
ഉണ്ടായത് വെറും  ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ ആണു
വിദേശികൾ അതിനെ ജാതിയാക്കി  . നാടൻ മാടമ്പിമാർ അത് അവരുടെ നേട്ടത്തിനുപയോഗിച്ചു
പഴമയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രുസ്സ് ഇതേക്കുറിച്ച്വിവരിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു
Anthappan 2016-02-29 07:19:29 News

Cannot you see?

Then cataract in your eye

Cannot you pee?

Need a doctor to see

You may be in bad state,

Due to squeezing prostate.

 Cannot you chew?

Someone’s ass you need to chew

 Cannot you screw?

Gone is the thread of your screw.

Is your memory shrinking?

Stop drinking.

You are in the hell

A place of bad smell

You are in your seventies

Same are seven and seventies

 Is pooping very hard?

Constipation is bad.

 

“The Golden Years have come at last

The Golden Years can kiss my ass

My ideas ain't worth a dime

But boy, can I rhyme!””

 

You rhyme like Sanders

 

But Hillary will beat Sanders

 

Tom abraham 2016-02-29 05:26:01 News

Trump and millionaires in Texas can work together better, than Ted Cruz and the millionaires there. It is going to be a tight, neck to neck race. The totality of mob impression favors Trump so far. Also, the lousy evangelicals unpredictable. 


ANTONY SEBASTIAN 2016-02-28 21:40:45 News
Americans are capturing Indian market.We know how to control them.Mr.Trump don't play with Indians.If you control our people there we will kick you out from our market.
വായനക്കാരൻ 2016-02-28 21:38:59 News
I cannot see
I cannot pee
I cannot chew
I cannot screw
Oh, my God, what can I do?
My memory shrinks
My hearing stinks
No sense of smell
I look like hell
My mood is bad -- can you tell?
My body's drooping
Have trouble pooping
The Golden Years have come at last
The Golden Years can kiss my ass
My ideas ain't worth a dime
But boy, can I rhyme!
(an old funny poem)
വിദ്യാധരൻ 2016-02-28 20:43:17 News
പേര് വച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാം കാരണം പേരിൽ വലിയ കഥയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 

'പേരായിരം പ്രതിഭയായിരമിങ്ങവറ്റി-
ലാരാലെഴും വിഷയമായിരമ‍ാം പ്രപഞ്ചം,
ഓരായ്കില്‍ നേരിതു കിനാവുണരുംവരെയ്ക്കും
നേരാ, മുണര്‍ന്നളവുണര്‍ന്നവനാമശേഷം'

വായനക്കാരൻ 2016-02-28 20:33:36 News
പെയ്യാതെ പോയ മേഘമേ
നീലമേഘമേ
വേഴാമ്പലേ മരുഭൂമിയിൽ
വിതുമ്പുന്നു പിന്നെയും
പെയ്യാതെ പോയ മേഘമേ
വിട നൽകി നീ വിഷാദയായ്
ഒരു വീണ പൂവിനെ 
ഇതൾ വീശിയാടാൻ ഇടയേകിടാതെൻ
മനമെന്ന പെൺപൂവിനെ
പെയ്യാതെ പോയ മേഘമേ

വരുമോർമ്മയിൽ വിദൂരമാം
ഋതുഭേദ ഭംഗിയും
അതിലൂടെ വീണ്ടും വനഗായകാ നിൻ
സ്വരരാഗ സംഗീതവും
പെയ്യാതെ പോയ മേഘമേ  
(ബിച്ചു തിരുമല - കിളിക്കൊഞ്ചൽ)
Dr. Know 2016-02-28 20:16:48 News
 കാമക്രോധ മോഹ സ്‌മൃതി ഭ്രംശ ബുദ്ധിനാശ സര്‍വ്വനാശകാരണത്വാത്‌ - 
വായനക്കാരൻ 2016-02-28 19:52:11 News
ശശിക്ക് അമ്പാടെ തെറ്റി. ജരയും മരണവും കാലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ, അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളിന് തീർച്ഛയായും അത് അകാലത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്.  
സ്നേഹം പലപ്പോഴും കാമപൂരണത്തിനാണെങ്കിലും എപ്പൊഴും അങ്ങനെയല്ല.  
സർക്കസ്സിലെ ട്രപ്പീസ് കളിക്കാർ ഒരു ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് വെറുതെ ചാടുന്നതിനു പകരം രണ്ടുമൂന്നു തവണ കരണം മറിഞ്ഞു ചാടിയാണ് അവരുടെ കഴിവ്` പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കരണം‌മറിയൽ അവരുടെ പ്രദർശനത്തിന് അലങ്കാരമായി മാറുന്നു. അനാവശ്യമായ വാക്കു കസർത്തുകൊണ്ട് ആശയ ദുരൂഹതയും കാവ്യവൈകല്യതയുമാണ് കൈവരിക്കുന്നത്. 
Anthappan 2016-02-28 18:12:08 News

David Duke (KKK) is back

Trump turned his back

He pretends he doesn’t know him

But media is after him

They wanted to him to disavow

But he asks them How

He got away so far with nonsense

Insulting peoples commonsense   

Use your power of vote

To kick this crook out.

Screw Ted Cruz (Screw)

Before we get screwed

Rubio is like a boy

He needs a big toy

Sanders is a grandpa

He needs to go to a SPA

Cast your vote,

For Hillary you note.