പ്രതികരണങ്ങള്‍
The Truth
2017-06-11 19:34:15 News
ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ പല സമയത്തായി ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കുടിയേറിയിട്ടുള്ള വിവിധ ജനവംശങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ്ഇന്ത്യയിലെ ജനത. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ ജനവംശങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണം ആണ് 

നീഗ്രോയ്ഡ്
ഓസ്ട്രലോയ്ഡ്
ദ്രാവിഡർ
ആര്യന്മാർ

മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾ

യഹൂദർ
പാർസികൾ
ക്രിസ്ത്യാനികൾ
മുസ്ലീങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ ഓരോ ജനവംശത്തിന്റേയും കടന്നുവരവിന്റെ പ്രധാന ചാലകശക്തി, കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമതലമായിരുന്നു . കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതികതയും ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പുതിയ വംശവും മുൻപ് ഇവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചവരെ താരതമ്യേന ദുർഘടമായ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യിച്ചു.

ആദ്യകാല ഗിരിവർഗ്ഗജനങ്ങളെ ദ്രാവിഡർ മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ വനമേഖലയിലേക്ക് തുരത്തിയോടിച്ചു. തൽഫലമായി ജീവിതം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായ ഈ മേഖലയിലെത്തിയ ജനങ്ങൾ വേട്ടയാടിയും, ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചും മറ്റും അവികസിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു. ആര്യന്മാരെത്തി ദ്രാവിഡരെ തുരത്തിയപ്പോൾ ഡെക്കാനിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. അങ്ങനെ ഡെക്കാനും, ദക്ഷിണേന്ത്യയും ഇത്തരത്തിൽ പലായനം ചെയ്ത വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അധിവാസകേന്ദ്രമായി മാറി.

ഉള്ളടക്കം  
1 നീഗ്രോയ്ഡ്
2 ഓസ്ട്രലോയ്ഡ്
3 ദ്രാവിഡർ
4 ആര്യന്മാർ
5 മുസ്ലീങ്ങൾ
6 അവലംബം
നീഗ്രോയ്ഡ്
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാസമുറപ്പിച്ച ജനവംശമാണ്‌ നീഗ്രോയ്ഡുകൾ. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ ഈ വംശജർക്ക് ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനങ്ങളോട് രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട്. ഈ വംശത്തിലെ വളരെക്കുറച്ചാളുകളേ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലെ തദ്ദേശവാസികൾ ഈ വംശത്തില്പ്പെട്ടവരാണ്‌

ഓസ്ട്രലോയ്ഡ്
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തദ്ദേശവംശജരുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഈ ജനവംശം, സാംസ്കാരികമായും അവരോളം തന്നെയേ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുള്ളൂ. മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ ഗിരിവംശജർ ഈ വർഗ്ഗത്തില്പ്പെടുന്നു. ശ്രീലങ്കയിലെ വെദ്ധാകളും ഈ വംശത്തില്പ്പെടുന്നവരാണ്‌[1].

ദ്രാവിഡർ
പ്രധാന ലേഖനം: ദ്രാവിഡർ
ബി.സി.ഇ. 3500-നു മുൻപാണ് ദ്രാവിഡർ ഏഷ്യാ മൈനറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയുള്ള വികസിതമായ ജീവിതരീതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിച്ചത് ദ്രാവിഡരാണ്. സിന്ധൂനദിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ തടത്തി വാസമുറപ്പിച്ച ദ്രാവിഡർ മോഹൻ‌ജൊ-ദാരോ പോലെയുള്ള സമ്പൽ‌സമൃദ്ധമായ നഗരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു[1].

ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുവരവു മൂലമോ, സിന്ധൂനദിയിലെ വൻ‌ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ദ്രാവിഡർക്ക് ക്ഷയം സംഭവിച്ചതായി കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയിലെ 20% വരുന്ന ദ്രാവിഡരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്[1].

ആര്യന്മാർ[തിരുത്തുക]
മദ്ധ്യപൂർവദേശത്തുനിന്നാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന് അടിത്തറപാകുന്നതിന് ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുവരവ് കാരണമായി. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുകൂടെ പ്രവേശിച്ച ആര്യന്മാർ അവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ദ്രാവിഡരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യിച്ചു. പുതിയ നാട്ടിലെത്തിയ ആര്യന്മാർ തദ്ദേശീയരുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിൽ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചു. മറിച്ച് അവരെ അധഃകൃതസമൂഹമായും ജാതിഭ്രഷ്ടരായും കണക്കാക്കി.

കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. ഇതുവഴി കൂടുതൽ വികസിച്ച ഒരു സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരുടെ സംഭാവന വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദശാംശസമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരാണ്. അതുപോലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും അനവധി കണ്ടെത്തലുകൾ അവർ നടത്തി

മുസ്ലീങ്ങൾ
എട്ടിനും പതിനെട്ടിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടക്കുള്ള കാലയളവിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മുസ്ലീങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അറബി വ്യാപാരികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഇസ്ലാം മതത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അഫ്ഘാനികളും മുഗളരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തുകയും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദില്ലി കേന്ദ്രമാക്കി ഇവർ സ്ഥാപിച്ച മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗം ഏകീകരിച്ച് ഒറ്റ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു
Sudhir Panikkaveetil
2017-06-11 13:45:08 News
കഥയിൽ  ഒരു ജനറേഷൻ ഗാപ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല. എങ്കിലും പഴയ തലമുറക്കാർ ഇത് ആസ്വദിക്കും.  ആധുനികവും  അത്യന്താധുനികവും ഒക്കെ വായിച്ച് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില രചനകൾ ഒരു രസമാണ്. ഇ മലയാളിയിൽ ആധുനികം, അത്യന്താധുനികം, പഴമ, എന്നൊക്കെ തരം തിരിച്ച് സാഹിത്യ പംക്തികൾക്ക് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം  ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.
കീലേരി ഗോപാലന്‍
2017-06-11 12:44:05 News
സംസ്കൃതം എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും മാതാവാണ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലൊരു വിഡ്ഢിത്ത്വമാണ് ആര്യന്മാര്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ അല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുറെ ഒബിസികളെയും ദളിതരെയും പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
James Mathew, Chicago
2017-06-11 11:59:16 News
ആച്ചിയമ്മ തത്ത പറയുന്ന പോലെ  കുടിയുടെ ദോഷം കെട്ടിയോന്   പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു.വെറുതെ 800 ഡോളർ കളഞ്ഞു.  ഇളമതയുടെ ഹാസ്യം കൊള്ളാം. മൂടും മൂലയുമില്ലാത്ത കവിതകൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം. ബാക്കി വിദ്യാധരൻ സാർ പറയുമെന്ന് കരുതുന്നു.
Tom Abraham
2017-06-11 07:00:23 News
Video surveillance, arrest of Nani everything great. Who are these parents that cannot take care of their two-week old themselves in the night ? Why they wanted a baby ? Parent mother must answer more questions. Breast- feed the baby Mother !! Nani cannot.
andrew
2017-06-11 05:04:48 News

മലയാളിയുടെ ഡി ന്‍ എ

പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചുക്കും അറിവില്ല എങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാന്‍ തലക്കല്‍ ആണ് മഹാന്മാരുടെ നാട്ടില്‍ ഉള്ള മലയാളികള്‍.4ആം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു ബീഡി തൊരുക്കുന്നവന്‍ ലോക രാഷ്ട്രിയം മുഴുവന്‍ വിമര്‍ശനം ചെയ്യും.

ആഫ്രിക്ക , ആസ്ട്രേലിയ എന്നി പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസികളുമായി സാമ്യം ഉള്ള ഡി ന്‍ എ , BCE 1500 മുതല്‍ എങ്കിലും റോമന്‍ ,പേര്‍ഷ്യന്‍ ,മംഗോളിയന്‍, അറേബ്യന്‍ ,യുറോപിയന്‍ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള പല ഡി ന്‍ എ കളുമായി ഇണ ചേര്‍ന്നു. കച്ചവടകാരും ചരക്കുകള്‍ വാങ്ങി കൂട്ടി നടക്കും കാലം ഡി ന്‍ എ യും വിതരണം ചെയ്തു.

അനേകം ഡി ന്‍ എ കൂടി പരിണമിച്ച ഒരു അവിയല്‍ വര്‍ഗം ആണ് മലയാളി .

600000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് 2 കാലില്‍ നടക്കുന്ന മനുഷ ജീവികള്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേക്കാലം മുമ്പ് വരെ ബ്രാമണനും അടുത്ത ഇടെയായി യൂദനും ആണെന്ന് അവകാശപെട്ട സുഹുര്‍ത്ത് ഡി ന്‍ എ ടെസ്റ്റ്‌

നടത്തി. റിസള്‍ട്ട് = ഇന്ത്യന്‍ .

വര്‍ഗ വര്‍ണ്ണ വിവേചനം മാറ്റി , മതവും ജാതിയും ഇല്ലാതെ വെറും മനുഷര്‍ ആയി കഴിയുവാന്‍ സാദിക്കുമോ മലയാളിക്ക് ?

Sudhir Panikkaveetil
2017-06-11 04:49:29 News
കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ "നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് "എന്ന നിയമം ജനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി. ലിംഗം മുറിക്കലും, തല്ലിക്കൊല്ലലും സാധാരണയാകുമ്പോൾ കുറ്റങ്ങൾ കുറയും. വക്കീലാകാൻ ഇനി ആരും പഠിക്കയില്ല. കണ്ണിനും പകരം കണ്ണ് എടുക്കുന്നവർ ലോകം മുഴുവൻ അന്ധരെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ശവക്കുഴിയിൽ കിടന്നു ലജ്ജിച്ച് മരിച്ചത് നന്നായി എന്ന് ചിന്തിക്കും. 
Jose mathew
2017-06-10 23:03:03 News
പൊന്നു മോനേ കേരളത്തെ മുഴുവനും പൊന്നാക്കല്ലെ. ഇത്തിരി വാഴയും ഇത്തിരി കപ്പയും കുഴിച്ചുവയ്കാൻ ഇത്തിരി മണ്ണു ബാക്കി വയ്കണേ
Just a Reader
2017-06-10 20:57:24 News
UN is another waste of American tax payers' hard earned money ( A TOTAL WASTE)!!!
sickular
2017-06-10 18:14:15 News
ആര്‍.എസ്.എസ്. പറയുന്ന നുണകള്‍ ഡോ. ശശി ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആര്യന്മാരും ദ്രാവിഡരും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന്റെ മക്കളാണെന്നു പറയുന്നു. തെളിവുണ്ടോ? അതിന്റെ വ്യംഗ്യാര്‍ഥം പുറത്തുള്ളവരുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണു. ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പൂര്‍വികര്‍ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും ആഫ്രിക്കയില്‍ ഉദ്ഭവിഹ്ച് പലനാടുകലിലേക്കും കുടിയേറി എന്നുമാണു.
നമ്മുടേതു പോലെ മഹത്തായ സംസ്‌കാരമണു ചൈനയിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്ര പൊങ്ങച്ചം വേണ്ട.
വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യാക്കാരെ ബോധവാന്മാരാക്കിയത് മാക്‌സ് മുള്ളറും മറ്റുമാണു. അതു കൊണ്ടാണു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ മാക്‌സ് മുള്ളറെ രണ്ടാം സായണന്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സിന്ധു നദീ തട നാഗരികതയില്‍ നാം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു. അതു കണ്ടു പിടിച്ചതാര്‍? ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍!
അവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഗൂഡ ലക്ഷ്യ്ങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ആര്‍.എസ്.എസുകാര്‍ക്ക് പക്ഷെ നൂണ പറയാതെ അധികാരം പിടിക്കാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ.
നാം വിദേശികള്‍ വരും മുന്‍പ് ഭയങ്കരര്‍ ആയിരുന്നുവെങ്കില്‍, എങ്ങനെ വിദേശികള്‍ നമ്മെ കീഴടക്കി? ഐക്യം ഇല്ലാത്ത്തതു കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയാം. തിരുവിതാംകൂര്‍കാര്‍ 1947 വരെ ഏതു രാജ്യക്കാരായിരുന്നു? ഇന്ത്യാക്കാരായിരുന്നൊ?
മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോകത്തു ഒരു രാജ്യവും ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല. യൂറോപ്പ് മുഴുവന്‍ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടും എത്രയോ രാജ്യങ്ങള്‍. എന്തിനു പാക്സ്ഥാനും ബംഗ്ലദേശിനും ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല.
കേരള ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇറ്റലിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയും തമ്മില്‍ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത്? കേരള ക്രിസ്ത്യാനിയെ അങ്ങോട്ടു അടുപ്പിക്കുമോ? അതു പോലെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുവും നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവും തമ്മില്‍ എന്തു ബന്ധം?
ഇന്തിലെ ത്യാഴ്ന്ന ജാതിക്കാര്‍ അമേരിക്ക എന്ന ക്രൈസ്തവ രാജ്യത്തു വന്നപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു സമന്മാരായി. അതോടെ അവരെല്ലാം ബ്ര്ഹ്മണരെക്കള്‍ വലിയ ഹിന്ദുക്കളായി. ക്രിസ്ത്യാനിയെ അപഹസിക്കുക അവരുടെ പ്രധാന വിനോദം 
Sudhir Panikkaveetil
2017-06-10 17:10:33 News
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശശി സാർ ക്ഷമിക്കുക ഭാരതന്മാർ പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനം (ദുരഭിമാനം ആണോ) കൊള്ളുന്നവരാണെന്നല്ലെ ഇ മലയാളിയിൽ വരുന്ന കമന്റുകൾ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത്.  തന്നെയുമല്ല അംങ്  കൊച്ചുകേരളത്തിലും ജാതിവാൽ വച്ച് ആളുകൾ പ്രശോഭിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹം "ഭ്രാന്താലയം" എന്ന് വീണ്ടും പറയും. ജാതീയ മത ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ പലരും നമ്പൂതിരിയാണെന്ന അവകാശവുമായി വരുന്നുണ്ട്.  ഇതിനു പരിഹാരം അമേരിക്കൻ മലയാളി കൃസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ പേരിനു ശേഷം നമ്പൂതിരി എന്ന് ചേർത്ത് മനസമാധാനം കൈവരിക്കുകയെന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെയും ചാതുർവർണ്യവും, പഞ്ചമനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ.  ആശാരിചെക്കനേയും, കന്നുകാലി ചെക്കനേയും ആരാധിക്കാമെങ്കിലും മനുഷ്യരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്  മഹാത്ഭുതം.
andrew
2017-06-10 16:31:47 News
Nazi war was over long ago and the whole World was involved in it.
You cannot be a proud American and a religious fundamentalist  at the same time.
some American malayalees support them here but oppose the same by Bjp in India.
We don't need a class or race war, we don't need a president who is still learning.
He will never learn but on the process he can create wars, bloodshed 7 fill the World with Nuke ashes.
Born in our Lord
2017-06-10 16:16:58 News
 ലാല്‍ ജോസേ  വേല ഇവിടെ വേണ്ട . ഞങ്ങള്‍   born again  വിശ്വാസികളുടെ കഞ്ഞി ആണ്  വെളിപാട്‌  പുസ്തകം. ഞങ്ങളുടെ  കഞ്ഞിയില്‍  കല്ല്‌ വാരി ഇടരുത് .
 കൂടെ ചേരു  ഒരു പാസ്ടെര്‍  പണി  സരിയാക്കി  തരാം .
andrew
2017-06-10 16:10:56 News
ആര്യന്മാരുടെയും  ദ്രാവിഡന്മാരുടെയുംഡി.എൻ .എ   ഒന്നാണ്  എന്ന പരമ സത്യം മാത്രം മതി  ഇതു തെളിയിക്കാൻ !  
ഇതിനു മതിയായ തെളിവ്  ഉണ്ടോ ?
ഉണ്ടെങ്കില്‍  എന്തിനാണ്  വര്ണ  വിവേചനം.? 
അര്‍ഷ ഭാരതം - മണ്ണാന്‍ കട്ട . അതല്ല  പ്രശ്നം.  വര്ണ  വിവേചനം തന്നെ . ഒരേ ഡി ന്‍ എ  ആണ് എന്ന്  'സവര്‍ണര്‍ ' എന്ന് പറയുന്നവര്‍  അങ്ങികരിച്ചാല്‍  തീര്‍ന്നു  പ്രശ്നം 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Catholic
2020-08-07 08:36:13 News
ഈ --യുടെ വാർത്ത സ്ഥിരം കാണേണ്ടി വരുന്നതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. കേസ് കഴിയുന്ന വരെ ഇവനെ പുറത്തു നിർത്താൻ സഭക്ക് കഴിയില്ലേ? മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നും നാറ്റം സഹിക്കണം. തീ ഇല്ലാതെ പുക ഉണ്ടാവില്ല.

2020-08-07 08:20:59 News
ഭാവനയും സംഗീതവും ആലാപനവുമെല്ലാം ഭംഗിയായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ! എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ 'ഈ ഭൂവിലെ മാലോകരെ' എന്ന പ്രയോഗം 'ട്രങ്കുപെട്ടി ' എന്നപോലായിപ്പോയി. പിന്നെ, 'ലോഭ'ത്തിനു പകരം 'ലോപ'മല്ലേ വേണ്ടത്?

2020-08-07 05:59:35 News
കാലമാം കാലൻ കാറ്റായി വന്നു വാതിലില്‍ മുട്ടി; തുറക്കാന്‍ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് കേട്ടവള്‍ അലറി വിളിച്ചോടി -ഞാന്‍ ഇനിയും വരും. പിന്നെ ഞാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിട്ടു, അവള്‍ വീണ്ടും വന്നു, തുറന്ന വാതില്‍ കണ്ടവള്‍ വീണ്ടും അലറിവിളിച്ചു ഓടി. ഇനിയും വരുമോ അവള്‍!- നാരദന്‍
Menwhoareafraid
2020-08-07 05:48:21 News
Some men are afraid of strong Women, their ignorance makes them mad & wild. They wonder where the strength of these Women came from, what they will do, to where they will take us. That is because men are still programmed with the primitive Abrahamic religion of male supremacy. Yes; religion is a threat for humanity.-andrew

2020-08-07 05:35:21 News
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭവുതിക ശാസ്ത്രം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതെല്ലാം അപ്രസക്തമാണെന്ന്‌. ഇക്കണ്ട ലാടവൈദ്യത്തിന്റെയെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഒള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണാവോ അളക്കുന്നത്? വാൽക്കഷ്ണം: അനുഭവസാക്ഷ്യക്കാർ ഇതിലേ വരണമെന്നില്ല. ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയി കലപില പറഞ്ഞോരും, കള്ളസാമിമാരെകൊണ്ട് ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിച്ചോരും, ഉസ്താദിനെക്കൊണ്ടു വെള്ളത്തിൽ തുപ്പിച്ചോരും ഒക്കെ ഇതു തന്നെയാ പറയാറ് - അനുഭവം. വിഡ്ഢിത്തരം ആര്‍ക്കും കാണിക്കാം, അതിന്‍റെ പുറകെ പോകുന്നവര്‍ ആണ് വിഡ്ഢികള്‍ - ചാണക്യന്‍
DrRajaLakshmyNY
2020-08-07 05:29:23 News
നിങ്ങള്‍ രിപപ്ലിക്ക്ന്‍ ആണെന്നിരിക്കെ നിങ്ങള്‍ എഴുതുന്നത് അവരെ പുകഴ്ത്തി മാത്രം. റിപ്പ്ലിക്ക്ന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ന്‍ ര്‍ എ ഇതാ തകര്‍ന്നു അടിയുന്നു. 2040 ഒക്കെ ആവുമ്പോള്‍ രിപപ്ലിക്ക്ന്‍ പാര്‍ടി പോലും ഇവിടെ കാണില്ല. കുറെ തീവ്രവാദികള്‍ ആയ തോക്കുധാരികള്‍ വെള്ളക്കാര്‍ മാത്രം കാണും.
Palakkaran
2020-08-06 21:12:01 News
അല്ല സാറന്മാരെ ഫൊക്കാന പിളരുന്നില്ലെ? നായരെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഗോളടിച്ചപ്പോൾ നായർ പേടിച്ചോടിയോ? കഷ്ടം, അമേരിക്കൻ മലയാളി സംഘടന. ഫൂ!
Sam
2020-08-06 18:13:55 News
Ha ha funny ...without election they declared I am the winners ... So funny .... Not fair and malayees are not accepting your candidates... Re election വേണം
Violenceagainstwomen
2020-08-06 18:05:40 News
Please share this to all. (Feel free to translate in any language). We don't need to wait for something to happen for our mothers, sisters, nieces, and daughters. Time to stop the abuse. PERIOD.-Jose
shame
2020-08-06 17:41:49 News
എക്സിക്യു്റ്റിവ് കമ്മിറ്റി, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി എന്നിവരാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ട്രസ്റ്റോ ബോഡിലെ അഞ്ച് പേരല്ല. അവിടെ പോലും ഒരാളുടെ ഭൂരിപക്ഷം. ട്രസ്റ് ബോർഡിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ജനപിന്തുണ? അത് പോലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിഷ്പക്ഷരെ പോലും നിയമിച്ചില്ല. സ്വന്ത്രം ഗ്രുപ്പുകാർ. അതിനാൽ പിളരട്ടെ. കേസ് പോകട്ടെ. സംഘടന ഒരു പരുവത്തിലാകട്ടെ. ആർക്കെന്തു നഷ്ടം?
ABRAHAM
2020-08-06 17:08:44 News
ഭരണ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനു പകരം സ്വയം കാലാവധി നീട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയോ? കൊറോണ കാരണം അമേരിക്കൻ പ്രൈമറി തെരെഞ്ഞെടുപ്പും നവംബറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മാറ്റി വെച്ചില്ലല്ലോ? ട്രംപും കൂടെയുള്ളവരും ചേർന്നു എലെക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല , ഞങ്ങൾ തന്നേ ഭരിച്ചോളാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ ? സാഹചര്യമനുസരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകാതെ സൂം വഴിയല്ലേ ആരാധനകളും മീറ്റിങ്ങുകളും നടക്കുന്നത്. അത് പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്തുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്‌ ? തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നു . തോൽക്കും എന്നുറപ്പുള്ളപ്പോൾ എന്തിനു നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കും . ഞാൻ ഒരു ഫൊക്കാന അംഗം അല്ല . എങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ , ഈ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനു ഇത്രയും കടിപിടി കൂടുന്നൂ ? ഞങ്ങളെയൊക്കെ സേവിക്കാൻ ആണോ?
Manu
2020-08-06 16:38:44 News
Why you are trying to make it? We are Malayalee’s and eating rice. You guys never forgetting that.
TracyannieUT
2020-08-06 16:29:18 News
The NRA is in so much financial trouble they might have to start laying off Republican senators and governors. I'll give you one guess as to which world "leader" pronounces Thailand as "Thighland. Trump has run the government just exactly like he ran his businesses. Trump broke it, bankrupted it, stripped it for parts, hid away the profits, litigated and left bodies in the rubble. Get the orange Buffon criminal out.
RanjaniVasudevNJ
2020-08-06 16:13:56 News
Deutsche Bank Delivers Trump’s Financial Records To Manhattan DA. Deutsche Bank, has complied with a subpoena from the Manhattan District Attorney and provided detailed records to the DA’s office about Trump’s financial transactions with the bank. Deutsche Bank has been Trump’s main lender since the 1990s and has loaned his company more than $2 billion. the district attorney was investigating whether Trump and his business committed bank and insurance fraud.

2020-08-06 15:59:18 News
എലെക്ഷനും ശരിയാണ്, ജോർജി ടീം തന്നെ പുതിയഭാരവാഹികൾ. എന്നാലും ഒന്നുരണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഈ പഴയ പ്രെസിഡന്റുമാർ പറഞ്ഞുതുകൊണ്ടുമാത്രം, ഈ എലെക്ഷൻ ശരിയാകണമെന്നില്ല . വേറെയും കുറച്ചു പ്രെസിഡന്റുമാർ ഉണ്ടല്ലോ അവർ എന്തു പറയുന്നു? അതും കേട്ടില്ല. ഏതു പഴയകാല വമ്പൻ കൊമ്പൻ പ്രെസിഡണ്ട് പറയുന്നതല്ല കാര്യം. എലെക്ഷൻ ഫൊക്കാന കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ അനുസരിച്ചു നടത്തി. അതിനാൽ അത് ശരി. പിന്നെ ഒരു പഴയ പ്രെസിഡണ്ടുമാരും കിംഗ് മേക്കേഴ്‌സ് ആകരുത് . തസ്തികകൾ മാറി മാറി കുത്തിയിരുന്നു ഒരു ഫൊക്കാന മുൻഭാരവാഹികളും ഫൊക്കാനായേ അനധികൃതമായി കൺട്രോൾ നടത്തരുത് . ചില കൊമ്പന്മാർ തന്നെയാണു അനധികൃത "നാമം" അസോസിയേഷൻ വഴി മാധവൻനായർ ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് . അതെ മാധവൻ നായർ ടീം ഇപ്പോൾ വിജയപ്പിച്ചവരുടെ തലയിൽ കയറി കാസ്റ്റിക്കുന്നു . പുള്ളി കാലാവധി കഴിഞ്ഞും ബ്ലാ ബ്ലാ പറഞ്ഞു കടിച്ചു തുങ്ങുന്നു. തേ .. ഫൊക്കാനാ എന്നും പറഞ്ഞു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതർ -സൂം മീറ്റിംഗുകൾ ഇല്ലെഗിൽ ആയി നടത്തുന്നു . അതെല്ലാം അയാൾക്ക് നടത്താം പകഷേ ഒരു എലെക്ഷൻ സൂം വഴി നടത്താൻ പറയുമ്പോൾ കൊറോണ .. കൊറോണ എന്നും എന്നും പറഞ്ഞു കടിച്ചു തുങ്ങുകയായിരുന്നു . ജോർജി ടീം ആൻഡ് ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് നിയമ ലംഘകരായവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുക.