പ്രതികരണങ്ങള്‍
George Thomas
2017-05-06 13:07:15 News
Another best drama by Fine Arts team.  I am a regular attendee at Fine Arts program.  One thing I have to say is their timing.  Once can correct their watch based on their show timing.  Great drama, theme and excellent presentation.  Lighting can be better though.  All the best in staging at other venues.
PHILIP
2017-05-06 08:31:54 News
ഒരു ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു . സത്യം ജയിച്ചു . മറ്റു സത്യസന്നദ്ധരായ പൊലിസുകാർക്കു ഒരു നല്ല മാതൃക. സര്ക്കാര് വെറുതെ ചുണ്ണാമ്പ് വച്ച് പൊള്ളിച്ചു...ഈ സർക്കാരിന് ഉപദേശകർ ഒരുപാടുണ്ട് . അതാ പ്രശ്നം . 
comment
2017-05-06 05:26:15 News
comment
Thomas Paul
2017-05-06 01:01:29 News
Our sincere condolences Dr. Narendrakumar family. Please find out how this happened.

നമ്പൂതിരി
2017-05-05 13:00:00 News

പല പെയ്ഡ് പ്രതികരണങ്ങളും നോം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്ര ഭയാനകമായ വേർഷൻ ആദ്യയാ...


സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കണൂ, ഒരു കൊച്ചു കള്ളൻ തന്നെ

Observer
2017-05-05 12:41:43 News
It is head that one more person died. Is it true?
കാഴ്ചക്കാരൻ
2017-05-05 11:15:59 News
Skyline-ന്റെ ‘ആകാശക്കാഴ്ച’എന്ന പരിഭാഷയിലെ ‘സാഹിത്യം’ കണ്ട് മഹേഷും ബോബിയും അന്തം വിട്ടുപോയെന്നു തോന്നുന്നു.
വിദ്യാധരൻ
2017-05-05 10:32:18 News
ഹഡ്സൺ നദിയെന്റെ ഓർമ്മകളിൽ
അത്ഭുത കാഴ്ച്ച ഉണർത്തിയിടുന്നു
ആകാശം മുകിലിനാൽ മൂടി നിന്ന്
അതിലൂടെയാ വിമാനം പറന്നു വന്നു
പെടുന്നു ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോലെ
പെട്ടെന്ന് വിമാനം താഴേക്ക് തെന്നി വന്നു
ഹഡ്‌സൺ നദിയുടെ നെഞ്ചിലൂടെ
വഴുതിത്തെന്നി യൊഴുകി നിന്നു
പിന്നെത്തെ കാഴ്‌ച അവർണ്ണനിയം 
വാക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ  സ്തബ്ധനായി.
ഓർക്കുന്നാ വൈമാനികൻ സള്ളിവനെ
അനേക ജീവനെ കാത്തു രക്ഷിച്ചോനെ
ഹഡ്‌സൺ നദിക്കെന്റെ കൂപ്പുകൈകൾ
അനേക ജീവനെ നീ തിരികെ തന്നതിനാൽ

വിദ്യാധരൻ
2017-05-05 09:55:57 News

"നരർക്കീധരയിൽ വസിക്കുവാ-
നേകമതം" മതിയെന്നോതിയേലും
നരദൈവങ്ങൾ  അതിനെ പിരിച്ചെടുത്ത്
അനേക മതമാക്കി ധര ചീത്തയാക്കി
ഉടയോന്റെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടിവർ  
മറുതുണിയില്ലാതുടുതുണി പറിച്ചിടുന്നു 
കാഷായവസ്ത്രം ളോഹ വെള്ളവസ്ത്രം
രുദ്രാക്ഷ മാല സ്വർണ്ണത്തിൽ തീർത്ത കുരിശ്
കൂടാതെ താടി മീശ കേശങ്ങളും
കയ്യിൽ കമണ്ഡലു കിണ്ടി കണ്ടാലോ
വിണ്ണീന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നപോലെ
ജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിവിതറി
ഇരുട്ടാക്കിയിവർ കൊള്ള ചെയ്തിടുംമ്പോൾ
വരിക കവി നീ മൺചരാതുമായി
തരികിറ്റു വെളിച്ചം തമസ്സിൽ നിന്നും

വാനേകമതം (വാൻ+ഏകമതം) = വ+ അനേകമതം    

Anthappan
2017-05-05 09:06:08 News

In ‘Screw tape’ (Senior Demon) C.S, Lewis imagines that hell is a gruesome bureaucracy with Senior Demon in charge.   We don’t have to go to hell for this experience.  Trump (Senior Demon) administration, Steve Bannon, Sessions and other little demon Republicans are creating a gruesome Bureaucracy in USA where the life for colored people and other races are going to be hell.  By passing the Trump care, they will take away the benefits of millions of people and older people,  Their intentions is to kill as many as people in this process and save millions of dollars for 2% of wealthiest people in America.   800 million dollar will be taken out of Medicaid and that   means many old people benefited out it will have slow death.  In addition to many demonic clauses, the waiver program for the state will kick the patients with pre-condition out and send them directly to hell.  80 % of the followers of Christ voted this Demon Trump into power and it is a violation of the cardinal principal of Jesus’s teaching.

Jesus said, “I was naked you clothed me; I was hungry you fed me, I was sick you visited me; I was thirsty you gave me drunk “

And all the Christians said, “Jesus we never have seen you naked, hungry, and in jail”

Here the Christians did not understand what Jesus meant with it.  Most of the modern Christians are like the characters in the aforesaid conversation.   Christians measure their blessing from God by looking at their wealth, positions in society (President, Senator, etc.) and many mundane things.   Now Trump is allowing the religions to get into politics by undermining the Church and Politics separation clauses. 

People have a choice on earth and that is either Hell on Earth or Heaven on Earth.  If you chose Hell, you can enjoy life with the modern Screw Tape. 


ബോബി
2017-05-05 08:27:38 News
ഇതാവണം ന്യൂസ് , ഇങ്ങനെയാവണം ന്യൂസ്!! വാർത്തയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും അപൂർവ്വസംഗമം....
mathew v zacharia
2017-05-05 07:56:14 News
I encourage people to read " Screw Tape Letters " by C.S.Lewis.
Mathew V. Zacharia, New York
Tom Abraham
2017-05-05 07:25:00 News

God gives freedom from boredom too. When Adam was bored , HE gave Eve to Adam. The rest is for your imagination. 

വിദ്യാധരൻ
2017-05-05 07:06:07 News
പ്രാമാണികത്വത്തെ തച്ചുടച്ച്
ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിടാൻ
ലോകമെല്ലാം ശ്രമം തുടർന്നിടുന്നു
ഐക്യനാടും വ്യത്യസ്തമല്ലയൊട്ടും 
എന്നാലതിന്റെ പോക്ക് കണ്ടാൽ,
പടപേടിച്ചു പന്തളം ചെന്നമാത്ര 
പന്തംകൊളുത്തിപ്പടയെന്നപോലെ..
പ്രാമാണികത്വത്തെ തുടച്ചുനീക്കാൻ-
വന്നവർ പ്രമാണികളായി മാറി
ജനായത്തഭരണ സ്വപ്നമൊക്കെ   
കോരന് കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞിപോലെ 
എന്നാലും കവികളെ കവയിത്രികളെ
നിങ്ങടെ തൂലിക തുമ്പിനാലെ
ഇളക്കുക ജനങ്ങടെ ചിന്തയെന്നും
പ്രതികരണങ്ങള്‍
CID Moosa
2020-07-12 22:42:20 News
Trump wanted to sell Puerto Rico following Hurricane Maria' Washington, July 13 US President Donald Trump considered selling Puerto Rico in the aftermath of the destructive Hurricane Maria in 2017, former acting Homeland Security Secretary Elaine Duke has told the New York Times. In an interview with the newspaper on Friday, Duke said that "the president's initial ideas were more of as a businessman", Xinhua news agency reported. Let us kick him out before he sells America
P P Cherian,Dallas
2020-07-12 22:35:28 News
Please read the Marthoma Metropolitan circular no 372.It says installation of sufragan Metropolitan not appointment.
John Pathrose
2020-07-12 22:29:32 News
മടിക്കാതെ അനുമോദിക്കാം ....................... ചെത്തുകാരൻ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു്, മീൻ പിടിക്കാനിറങ്ങി. പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോഴാണയാൾ ഓർത്തതു്, ചൂണ്ടയെടുത്തുവെങ്കിലും, ഇര എടുക്കാൻ മറന്നുവെന്നു്! അപ്പോഴാണു്, തൻ്റെ വായിൽ ഒരു മണ്ണിരയേയും കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടു്, ഒരു പാമ്പു പോകുന്നതയാൾ കണ്ടതു്. പാമ്പിൽ നിന്നും മണ്ണിരയെ പിടിച്ചു വാങ്ങി, പകരം, തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന മധുരക്കള്ളയാൾ, പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു! അതും കുടിച്ച്, പാമ്പതിൻ്റെ വഴിക്കു പോയി; അയാൾ മീൻ പിടിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആരോ തന്നെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നതു പോലെ, അയാൾക്കു തോന്നി. നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തേ കണ്ട പാമ്പു്, കുറെ മണ്ണിര കളേയും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു! അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തന ശേഷി, അപ്രതീക്ഷിതവും അസാധരണവുമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും. തക്ക സമയത്തും, അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകരങ്ങൾ, അസാമാന്യ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും! അർഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, കിട്ടേണ്ട അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങു ശേഷിയുമായി, പലരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു! നൽകാൻ മടിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു്, നഷ്ടപ്പെട്ട അനേക അംഗീകാരങ്ങളുടെ, കഥ പറയാനുണ്ടാകും! അന്ത്യദിനത്തിലെ അഭിനന്ദനങ്ങളും, ആദരാജ്ഞലികളും ആത്മാർത്ഥതയുടെ പ്രകടനമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയാത്ത, നല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രചോദനവചനങ്ങൾക്കും, മരണശേഷം എന്തു പ്രസക്തി? അനുശോചന പ്രസംഗങ്ങളേക്കാൾ, അനുമോദന പ്രസംഗങ്ങൾക്കാണു്, കൂടുതൽ സ്വാധീനശേഷി ! -John P
M. A. George
2020-07-12 22:22:48 News
തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യുവ നേതൃത്വത്തിനായി വഴി മാറുക. K.M. മാണിയുടെ നേതൃത്വം പാർട്ടിക്കു നൽകിയ കെട്ടുറപ്പും അംഗീകാരവും അന്യംനിന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കേരള കോൺഗ്രസ് കാരനും Jose K മാണിയുടെ നേതൃത്വെത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. K M മാണിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തങ്ങളുടെ ഉയർച്ചക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണെന്ന് കണ്ട് പാർട്ടി വിട്ടവെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി P J ജോസഫിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെ വന്നവർ ഇനിയും തിരിച്ചു പോവില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് കർഷക പാർട്ടിയെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് Jose K മാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
RAJU THOMAS
2020-07-12 22:06:28 News
My bad on the quote. Please read it as corrected here: "Our reach should exceed our grasp, Or what is a heaven for?" Who wrote that? Who? Ah! it's easy now--just Google it. I only knew the mistake when I read it here. After all, who is perfect? None, yea, none. Me? No, no way. But I do try, as we all shall, as a duty we owe first to ourselves to improve on our mistakes and do better and, second, to our readers and to upcoming/aspiring writers so they be not misled by our grammatical mistakes.
ഞാനും പിന്നെ
2020-07-12 21:50:07 News
മിനിമം നൂറ് പേർ എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത സംഘടനകൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കരുത്. മെമ്പേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ്സും ഐടിയും വെരിഫയി ചെയ്യുകയും വേണം.
RAJU THOMAS
2020-07-12 21:24:22 News
Don't you worry. ശ്രീ നമ്പിമഠം എഴുതിയ കാലികപൊരുത്തമില്ലായ്മയെപറ്റിയല്ല --അതൊക്കെ പണ്ഡിതർക്ക്. സാംജീ , I liked this, as I did all the other articles you wrote in Emalayalee. പ്രശ്‍നം വ്യാകരണമാണ്. പറയട്ടെ! ക്ഷമിക്കണം. Basic ആയ തെറ്റുകൾ സഹിക്കാൻമേലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. 1) പൗവർ, ക്യാനഡ ; 2) സമസ്തപദശേഷി : പലവിധ, വിദേശനിർമ്മിത, കൊട്ടാരംപോലെ, വീട്ടുവളപ്പിൽ, കണ്ടേതീരൂ, കുരുമുളകുചെടി, ചുറ്റുംനിന്ന, ആർത്തുകൂവി, വിളിച്ചുചോദിച്ചു, നേരിടേണ്ടിവന്ന, etc. 3) ല്ലൊ/ല്ലോ ; 4) സംവൃതം/വിവൃതം: കു/ക് --അവനു/അവന്; 5) യ്ക്ക/ക്ക-- and more, all basic, though--otherwise not just good, but great (and please give us more). You can do it, I know. If you can't, cease aspiring. "Our reach can exceed our grasp, Or what is a for?"
രാഷ്ട്രീയ ചാണക്ക്യൻ
2020-07-12 20:06:07 News
മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക . ജോസ് കെ മാണി പയ്യന് എല്ലാം വേണം . കഷ്ട്ടം . പിജെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്‌ റിയൽ KK . പയ്യനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
James mepurathu
2020-07-12 19:25:09 News
P P Cherian in his report wrote:” MostRev . Geevarughese Mar Theodosius was installed as Suffargan“of The Mar Thoms SabhaThe metropolitan of the Mar Thoma Sabha never installed him as the Sufragan where as he appointed him as the suffargan Metropolitan.I watched the function on Utube . If I am wrong I would like to be corrected. I congratulate the newly appointed Suffragan Metropilitan and wish him all the best. James Mepurathu
രാജു തോമസ്
2020-07-12 19:05:19 News
ഹേ നിരൂപകാ, ബലേ ബേഷ്! കഥ സുഖിച്ചു. പ്രശ്‍നം തലയണ തലയിണ ആയിപ്പോയി എന്നതാണല്ലൊ!
Goodman
2020-07-12 16:06:15 News
നല്ല കാര്യം, കേരളത്തിൽ ജാഥകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ചാകണം, എന്നാലെ കൊറോണയുടെ ശക്തി മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ.
ജോസഫ് നമ്പിമഠം
2020-07-12 15:43:38 News
a·nach·ro·nism Definition of anachronism - an error in chronology especially : a chronological misplacing of persons, events, objects, or customs in regard to each other. Something or someone that is not in its correct historical or chronological time,
Rosamma Chacko- Catholic
2020-07-12 15:41:02 News
കത്തോലിക്കർക്ക് കൊറോണ പിടിക്കില്ല. അൽഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സഭയിൽ ഇന്ന് ആൾ ഭൂതങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ. ഇവർക്ക് അൽഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പി വല കൊണ്ട് മൂടിയ കിണറ്റിൽ ഒരു കമ്പി പോലും പൊട്ടാതെ സ്ത്രികളെ കിണറ്റിൽ ഇടാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. കത്തോലിക്കരെ ഒരുചുക്കും ചെയുവാന്‍ കൊരോനക്ക് പറ്റില്ല
പെണ്‍ നാക്ക്
2020-07-12 15:35:40 News
മൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് വളരെ ശക്തിയേറിയതു ആണ് കടുവയുടെ നാക്ക് . ചിരവ നാക്കിന്റെ പല്ല് പോലെ അനേകം കൂർത്ത മുനകൾ കടുവയുടെ നാക്കിൽ ഉണ്ട്, ഇരയുടെ തൊലി കടുവ നക്കി കീറും. എന്നാൽ കടുവയുടെ നാക്കിനെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള നാക്ക് ആണ് ചില പെണുങ്ങൾക്കു. വമ്പൻ എന്ന് കരുതുന്ന പലരെയും അവർ നക്കി കൊല്ലും. -സരസു
ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മതഭ്രാന്തൻ
2020-07-12 13:57:54 News
തലയിലെ ചെളി ഇളക്കി നോക്കി ചേട്ടാ അതിന്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ ചേറാണ് . കട്ടപിടിച്ച ചേർ ഇപ്പോൾ കാലും കയ്യും അതിൽ പൂണ്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുർബ്ബാന കാണണം . എന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചേറ്റു കുണ്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമോ---പ്ളീസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ട് പി;പ്ലീസ് . ആൻഡ്രൂസ് അന്തപ്പാ ആരെങ്കിലും ആ കയ്യ് ഒന്ന് നീട്ടി തരുമോ പ്ലീസ്