RAJAN MATHEW DALLAS 2015-10-10 13:12:08 News
VERY GOOD ARTICLE...THANKS...A SMALL DOUBT...INSTEAD OF WASTING SO MANY ACRES, IF THEY MAKE A HOSPITAL THERE AND HELP THE POOR, IS THAT A BETTER SERVICE TO THE COMMUNITY...THOSE SWAMEES AND SWAMINEES CAN HELP THE POOR PATIENTS...LIKE MOTHER THERESA...

RAJAN MATHEW DALLAS 2015-10-10 12:54:42 News
NO PROBLEM IN KERALA FOR EATING BEEF...TRYING TO MAKE A COMMUNAL ISSUE OUT OF NOTHING...IF THEY SHOW THIS COURAGE OUTSIDE KERALA, EVEN IN JNU, THAT'S WELL APPROVED...SHOWING AT HOME, 'THINNA MIDUKKU'...BHEERUTHAM...
Johny Kutty 2015-10-10 07:53:33 News
ശ്രീ ടോം, താങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇടതു കൈ ചെയ്യുന്നത് വലതു കൈ അറിയരുതെന്നാനല്ലോ. കൊച്ചി ദെവസതിന്റെ കീഴില മാസങ്ങളായി ശംബളം കിട്ടാതെ ബുദിമുട്ടുന്ന പാവം പൂജാരി മാരുടെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശരി ആക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
Tom Abraham 2015-10-10 05:32:51 News

Please don't forget the morality, charity, and decency of great priests in all religions. During my college education, my unemployment periods, priests helped me. In turn, I now serve the homeless in America. But, some of them get drunk, smoke marijuana. How many of the comment writers can claim serving the society, unselfish acts of loving thy neighbour ? Hail Dewaswam  Board of Kerala, for their progressive judgement on Deepa teacher.

ny nurse 2015-10-10 05:00:14 News
What is the web site ?   Mash !
Jack Daniel 2015-10-09 20:43:57 News
നിന്റെ ദുഖങ്ങളെയും ഭാരങ്ങളെയും എനിക്കു തരു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരാം 

വിദ്യാധരൻ 2015-10-09 13:52:34 News
കണ്ടു ഞാനീ കവിതയെ ദൂരത്തു നിന്നു 
ഉണ്ടായെനിക്കു ഭ്രമം കണ്ടറിയാൻ 
കണ്ടോരാ ഇറ്റു വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ 
മണ്ടിയതിനെ ലാക്കാക്കി ശീഘ്രം .
പിറകിൽ ൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രിക 
മുറുകെയുള്ള എന്റെ നടപ്പു കണ്ടിട്ട് 
അടുത്തെത്തുംതോറും  കവിത വളർന്നൊരു 
വടവൃക്ഷമായി മാറുന്നന്നപോലൊരു തോന്നൽ
'ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതായി തോന്നാം 
ഉള്ളവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുംമാവാം '
വല്ലാത്ത യുദ്ധം മനസ്സിന്റെ യുള്ളിൽ 
പൊല്ലാപ്പു കേറി പിടിച്ചപോലെ തോന്നൽ 
പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ 
വിഡ്ഢി ചിരിയുമായി നില്ക്കുന്നു ചന്ദ്രിക 
സ്വന്ത നിഴലിനെ കണ്ടിട്ട് ഭൂതമെന്നോതുന്നപോൽ 
ഹന്ത നീ കണ്ടത് കവിതയല്ല മനസിന്റെ ഭ്രമമത്രെ  

വിദ്യാധരൻ 2015-10-09 13:16:58 News
ലോക മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് തുർക്കിയുടെ കടൽത്തീരത്തടിഞ്ഞ അയലാൻ കുർടിയെന്ന പിഞ്ചുപൈതലിന്റെ ജീവനറ്റ ശരീരം.  മതവും  രാഷ്ട്രിയവും നല്കുന്ന സുഖത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെ ആസ്കതിയിൽ തിമിരം ബാധിച്ചവർ നടത്തുന്ന സംഹാരതാണ്ഡവത്തിന്റെ ബലിയാടായ ഈ കുഞ്ഞു താളംതീറ്റി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു.  ശ്രീമതി. മോളി റോയ്യുടെ കവിത വായിച്ചാപ്പോൾ ഇന്നും നൊമ്പരമായി മനസിൽ ജീവിക്കുന്ന,  വിടരാൻ കഴിയാതെപോയ  ആ 'പൂവിന്റെ ' ഒരമ്മയാണ് മനസ്സിൽ ഓടി എത്തിയത്.  മതരാഷ്ട്രീയ തീവരവാടത്തിന്റെ ക്രൂരതയുടെ ബലിയാടുകളിൽ കൂടുതലും കഠിനദ്ധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും.  അധികാരത്തിന്റെ മുന്തിരിച്ചാർ മുത്തിക്കുടിച്ചു തലയ്ക്കുപിടിച്ച ഇക്കൂട്ടർ, മതത്തിന്റെയും, ജാതിയുടെയും, ദൈവത്തിന്റെയും മറവിൽ അനേകായിരം കുടുംബങ്ങളെ  തല്ലിത്തകർത്തു സ്ത്രീകളെയും ബാലികമാരെയും ബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു.  ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കപ്പലുകളിലും മറ്റും നടുത്തുന്ന ശ്രമിങ്ങളുടെ അനേകായിരം ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു,  മനോഹരമായ ഈ കവിത ആർക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ലളിതമായ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിഷയത്തിന്റെ വൈകാരിത ഒട്ടും നഷ്ടമാകുന്നില്ല.  ഇറാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി വെടിയുണ്ട ഏറ്റു മരിച്ച അമ്മയും, ആരെങ്കിലും തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ  പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച അമ്മയും ( ഈ രണ്ടുക്കുട്ടികളെയും പിന്നീട് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കുടുംബം എടുത്ത് വളർത്തുകയുണ്ടായി ) മാതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെയുള്ളൂ.  കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ കവിത അവസാനിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുപോയി.  ഒരു സമകാലിക വിഷയത്തെ എല്ലാ ഭാവഹാവങ്ങളോടെയും കവയിത്രി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .  അഭിനന്ദനം.
vayanakaran 2015-10-09 09:15:32 News
All religions are fundamentally standing on the stupidity of the followers. The religious philosophy may say a lot of good things. But when it comes to practice, the priests exploit the  idiots and uneducated. So far there is no pill or treatment for fanaticism.
Anthappan 2015-10-09 06:48:55 News

There are five Richest Indian Americans listed in the Forbes Magazine.  And,  Mr.  Manoj Bhargava ( Rank: 311 | Net worth: $1.5 billion) is an interesting personality to be followed as a role model for the people those who are trying to become successful people in USA. His story is an inspiring one to get motivated.   Bhargava, 59, is the founder and CEO of the popular energy drink brand '5-hour energy'. He is a Princeton University drop out who "chose one of the roads less travelled to the American Dream".  He is also a great philanthropist who believes in direct involvement in charity work rather than using the religious brokers.  It is wastage of time and effort to bring this corrupted and useless politicians and chotta nethakkal from Kerala and conducting this kind of cheap celebration.  They cannot offer anything other teaching people how to stab from back and loot the wealth of others.  These lazy asses through bribing and corruption get into some position and brag about it. They cannot offer anything to the public other than what they learned and that is wickedness.  I see a very many people are bogged down in the Kerala politics and wasting their already wasted time.  Your ass is stuck in the quagmire of Kerala’s shitty politics. Pull it out and move forward guys. 

Jose Kurian 2015-10-09 05:57:04 News
enthu kondu chinayil chennu pampine thinneruthennu parayunnilla ?
thomaskutty 2015-10-09 03:56:24 News
നല്ലതു തന്നെ.  ഒരു സംശയം.  ഈ പുള്ളിക്കാരന് ഏതാ ?
Tom Abraham 2015-10-08 15:30:49 News

It is stupid to undermine the foundational, religious , philosophical beginnings of human civilizations- Greco-Roman, ancient Hindu Vedas, or modern or postmodern philosophical movements. Fanatics cannot be educated. Education is from within, your soul as aristotle spoke about. GANDHI pursued it. Human potential is in the soul. Imagination, conceptualization and realization. Regarding the beef issue, the book " the myth about the Holy cow" by JHA the Delhi writer would tell you more.

JOHNY KUTTY 2015-10-08 11:53:39 News

ഈ ഇറച്ചി വെട്ടും വീതം വെപ്പും അപ്പൊ എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ.  ബൈബിൾ ലേവ്യ പുസ്തകം എന്നൊരു അധ്യായം ഉണ്ട്.  അതിൽ ഒരു ഉരുവിനെ എങ്ങിനെ ക്രൂരമായി കൊന്നു കറി വെക്കാം എന്ന് വളരെ വിശദമായി ദൈവം തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. പുരോഹിതന് കാളയുടെ ഏതു ഭാഗം, പുരോഹിതന്റെ മകന് ഏതു എത്ര കഷണം എന്നൊക്കെ ദൈവം പറയുന്നത് കാണാം. അത് കൃത്യം ആയി ചെയ്തില്ലെങ്ങിൽ ദൈവം കോപിക്കും എന്നും പറയുന്നു.  മൃഗത്തിനോടായാലും ഒരു ദൈവത്തിനു ഒരിക്കലും അത്ര ക്രൂരത കാട്ടാൻ ആവില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പുരോഹിതർ തന്നെ അവര്ക് സുഹം ആയി ശാപ്പാഡൂ അടിക്കാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരിക്കാം. അതിനു ഒരു മതവും വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല


varughese 2015-10-08 10:29:21 News
Good choice!