പ്രതികരണങ്ങള്‍
Thomas
2016-12-06 11:23:31 News
 ,,സന്തോഷം ...താങ്കളെയും ..താങ്കളുടെ പാനലിനെയും തീർച്ചയായും പിൻതുണക്കും ...പക്ഷെ  താങ്കളുടെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറേപേർ മലയാളി അസോസിഷൻ ന്റെ  പേരിൽ നേപ്പാൾ ഫണ്ടഡ്  പിരിച്ചതെയായി ഒരു ആക്ഷേപം ഉറാരുന്നല്ലോ ..ഫേസ് ബുക്കിൽ താങ്കളുടെ പാനലിംന്റെ മറുപടിയും കണ്ടു ,,,ഒരു സംശയം ഏപ്രിൽ 2014 ലീല്ലേ  നേപ്പാൾ ദുരന്ധം ഉണ്ടായതു ?നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്റ്  ജൂൺ 2016 ഇൽ രണ്ടായിരം ഡോളർ അടച്ചതായി കാണുന്നു ..രണ്ടു വര്ഷം  ആ പൈസ എവിടെ യായിരുന്നു ? പിന്നെ  റെസിപ്റ് ഇൽ  സീരിയൽ നമ്പർ കാണുന്നുമില്ലല്ല്ലോ ? ഇതിനു ഒരു മാഘ അംഗം എന്ന നിലയിൽ താങ്കളിൽ നിന്ന് ദയവായി ഒരു വിശദീകാരണം  നൽകാൻ  ആവുമോ ?

നന്ദി 

തോമസ് മൂലൻ
വിദ്യാധരൻ
2016-12-06 09:36:49 News

കുസുമേ കുസുമോല്പത്തി
ശ്രുയതേന ചദൃശ്യതേ
ബാലേ തവ മുഖംഭോജേ
കഥമിന്ദീവരദ്വയം  (കാളിദാസൻ)

പൂവിൽ നിന്ന് പൂവുണ്ടായതായി കേൾക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടി നിന്റെ മുഖമാകുന്ന ഈ താമരപ്പൂവിൽ എങ്ങനയുണ്ടായി രണ്ടു കരിങ്കൂവളപ്പൂക്കൾ (കണ്ണുകൾ)  

വായനക്കാരൻ
2016-12-06 09:09:02 News

അക്ഷര ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് താത്‌പര്യം ഉള്ളവർക്കുവേണ്ടി. ശ്ലോകങ്ങൾ നാലുവരിയിലുള്ളത് നല്ലത്.  മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യാക്ഷരം എടുത്ത് അടുത്ത കവിത എഴുതാൻ. വിദ്യാധരൻ അത് പാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് കർക്കശമായ നിബന്ധനയല്ല നേരെമറിച്ചു പഠിക്കാനുള്ള ഒരവസരമായി കരുതിയാൽ മതി

"നിബന്ധനകൾ

ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യ അക്ഷരം കൊണ്ട് അടുത്തയാൾ ശ്ലോകം ചൊല്ലണം‌ എന്നതാണ്‌ നിബന്ധന.

വൃത്ത നിബന്ധനയുള്ള സദസ്സുകളും എകാക്ഷര സദസ്സുകളും ഉണ്ട്. അനുഷ്ടുപ്പ് വൃത്തത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ല. അക്ഷരം കിട്ടിയ ശേഷം അതിനൊപ്പിച്ച്‌ നിമിഷശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കി ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാൻ മുതലായവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

ഋ ഖ ഘ ങ ഛ ഝ ട ഠ ഡ ഢ ണ ഥ ഷ ള ഴ റ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വർജ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഞ ഫ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വർജ്യവുമാണ്‌. വർജ്യാക്ഷരം കിട്ടിയാൽ അതിനുശേഷം ആദ്യം കാണുന്ന സ്വീകാര്യ അക്ഷരത്തിൽ ശ്ലോകം ചൊല്ലുക എന്നതാണു സാധാരണ രീതി. സാധാരണ മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലാതിരുന്നാൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നു പുറത്താകും. ഏകാക്ഷരമത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ചാൻസ് വിട്ടാൽ പുറത്താകും.

കിട്ടിയ അക്ഷരത്തിൽ ശ്ലോകം ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നതിനെ അച്ചുമൂളൽ എന്നു പറയുന്നു. അച്ചുമൂളാതെ അവസാനം വരെ ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് ജയിക്കുക. അവതരണ മത്സരങ്ങളിൽ സാഹിത്യമൂല്യം അവതരണഭംഗി മുതലായവ അളന്നു മാർക്കിടും. മാർക്കു കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവരാണ് അവയിൽ ജയിക്കുക.

ഒരേ അക്ഷരം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്തു പിൻഗാമിയെ തോല്പിക്കുന്ന രീതി പണ്ട് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു മിക്കവാറും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു"

കുങ്കുമം
2016-12-06 09:02:41 News
വിദ്യകൊണ്ടറിയേണ്ടതറിയാതെ
വിദ്വാനെന്നു നടിക്കുന്നിതു ചിലര്‍;
കുങ്കുമത്തിന്റെ ഗന്ധമറിയാതെ
കുങ്കുമം ചുമക്കുമ്പോലെ ഗര്‍ദ്ദഭം. 
Probe
2016-12-06 08:23:58 News

Do Indian men sexually starve?

New Delhi (CNN)India's police say they are seriously investigating allegations that an American woman was drugged and raped by a group of men in her five-star hotel room in the country's capital earlier this year.

The alleged incident took place on April 9 when an American woman in her early thirties was in New Delhi as part of a tour group.
  "She says she was given something to drink that was spiked," said police spokesman, Dependra Pathak, in a telephone interview with CNN. "When she gained consciousness, she knew she had been violated."
  Dr. Know
  2016-12-06 07:58:00 News

  പുരുഷനും സ്ത്രീയേയും പരസ്പരം ആകര്ഷിക്കതക്ക രീതിയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടു ഒരു സ്ത്രീയെക്കണ്ടാൽ പുരുഷൻ നോക്കിയെന്നിരിക്കും. കേരള സ്ത്രീകൾ,  സുന്ദരനും ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രനുമായ ഒരു പുരുഷനെ ഒളി കണ്ണിട്ട് നോക്കിയെന്നിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഇടക്ക് പല വിലക്കുകളും കല്പിച്ചിരുന്നു. അതിന് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല. ഇല മുള്ളേൽ വീണാലും മുള്ള് ഇലയിൽ വീണാലും നിലയ്ക്കാണ് കേട് എന്ന് അവർ പെൺകുട്ടികളെ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
      എന്തായാലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ  സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വരൾച്ച, പുരുഷന്മാരിൽ (പ്രത്യേകിച്ച്) പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഒരു മാനസിക വൈകല്യമാണെന്ന് ആരും അക്കാലത്തു തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അത് പുരുഷന് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് അവർ തെറ്റ് ധരിക്കയ്ക്കുകയും, സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുതുപോന്നു. ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷ്ക്കളങ്ക ഭാവത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ചന്തികളിൽ മുട്ടി നിൽക്കുക, അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ കുലുക്കത്തിനനുസരിച്ച് ആടി മുട്ടുക തുടങ്ങിയവ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ഒരു പക്രടഭാവമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രി പ്ലെയിനിൽ യാത്രചെയ്യ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചന്തിയിൽ വിരലുകൊണ്ട് കുത്തി ആപ്പിലായത് ഈ രോഗം മൂർച്‌ഛിച്ചപ്പോളാണ് .  കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുടിയേറി താമസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അബദ്ധത്തിൽ ആകുന്നത് എന്നറിയില്ല കേരളത്തിലെ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ട്, " കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്" അതുപോലെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ, മറ്റു സ്ത്രീകളോട് ഇടപിഴകുമ്പോൾ കയ്യും കാലും ശരീരവും അതിന്റേതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിറുത്തി സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക. ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിക്കുക
      അമേരിക്കയിൽ സ്ത്രീകൾ എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചു മാത്രം എഴുതുന്നവരും അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ തൊട്ടു സംസാരിക്കുന്നവരും അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചേഷ്ടകളിൽ നിന്നും രോഗ ലക്ഷണം വായിച്ചെടുക്കാൻ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നവർക്ക് കഴിയും എന്നത്. അതുകൊണ്ടു സ്വയം ബലഹീനതകളെ വിലയിരുത്തി ഉപദേശിച്ചും ഉപദേശം തേടിയും, വായിച്ചും നിയന്ത്രിക്കുക .  വിദ്യാധരൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കവിത നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഏതും അഴിച്ചിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ദൂരത്തു നിന്ന് കാണുന്ന ഭംഗിയില്ലാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത് മനസ്സിലെ കാമവികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും  ലേഖിക നല്ല ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . അഭിനന്ദനം

  ട്രംപ് ബസ്സുയാത്രയിൽ പറഞ്ഞതും മറ്റ് സ്ത്രീകളോട് കാട്ടിയ അപമരിയയാദകളും പുരുഷ മേധാവിത്തത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനു വിഷയം അയക്കാവുന്നതാണ്  

  Darsan
  2016-12-06 07:46:39 News

  You cannot even wear T-shirt and shorts in club (even strip clubs) in America.

  But you can wear in American Churches. So funny.

  In my point of view, you can wear any simple dress at church. light colored are preferable. God is not looking at your dress but your heart.  I don't think any church has any rule or dress code for their worship. Its all about disciple and preparation (mentally & physically) before going to church. No discipleship without disciple.  

  pappy
  2016-12-06 07:03:30 News
  pala anungalum sangadanakku pokunnathu thondanum pidikkanuma . 
  Sudhir Panikkaveetil
  2016-12-06 06:33:39 News
  വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ കുറിച്ച് നല്ലതൊന്നും ആരും പറയില്ലേ?.. പടവും പേരും വരാൻ കൊതിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, കാശു കൊടുത്ത് എഴുതിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ, പ്രസിഡന്റാകാൻ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്ത അവിടെ ആള് കളിക്കുന്നവർ, സിനിമാ താരങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ തുടങ്ങിയവരെ കണ്ടാൽ കാൽക്കൽ വീണും കീശയിലെ കാശു കാലിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മണ്ടന്മാർ, പരസ്പരം പാര വയ്ക്കുന്നവർ, മതത്തിന്റെ പേരിൽ വെട്ടി കീറാൻ തുനിയുന്നവർ,  ഉയര്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് മതം മാറിയവർ എന്നഭിമാനിക്കുന്നവർ ,  ജാതിയുടെ തീണ്ടലും തൊടീലും ഉള്ളവർ, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അമ്പലത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർ,  അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവർ, അങ്ങനെ പോകുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇതാ പെണ്ണ്ങ്ങളെ കണ്ടാൽ തൊടാൻ, കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ, ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ ഒക്കെ മുതിരുന്നവർ.അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണെന്നു അറിയുമ്പോൾ മറ്റ് അപവാദങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടാകുമെന്നു ഊഹിക്കാം..  ലജ്‌ജാവാഹം... ലജ്‌ജാവാഹം.. പതിവ് പോലെ ശ്രീമതി മീനു എലിസബത്തിന്റെ ലേഖനം നന്നായിരുന്നു.  ഫേസ് ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടു ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കാതെ ധൈര്യമായി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ലേഖികയുടെ അഭിപ്രായം പ്രശംസാർഹം. 

  kanaran
  2016-12-06 05:10:42 News
  Selfie edukkaan ee kutti cinema nadiyonnumallallo.
  Face bookkile post aa kutti areyokkeyo bayannu pinvalichukazhinju. pinvalichillenkil athinte jeevitham kattappoka akumennu aro upadeshichukanum .
  വിദ്യാധരൻ
  2016-12-06 04:56:54 News
  നാരീസ്തനഭര നാഭീദേശം 
  ദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ മോഹാവേശം 
  ഏതത്മാംസവസാദി വികാരം 
  മനസി വിചിന്തയ വാരം വാരം (ശങ്കചാര്യർ -ഭജഗോവിന്ദം )

  സ്ത്രീകളുടെ സ്തനവും ജഘനവുമെല്ലാം കാമവിവശനാകാതിരിക്കുക.  മാംസത്തിന്റെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും രൂപ ഭേദമാണ് അവയെല്ലാമെന്നു കൂടെക്കൂടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക 
  വിദ്യാധരൻ
  2016-12-05 20:55:27 News
  വെണ്ണയ്ക്കിരുന്നു വഴിയേ മണിയും കിലുക്കി-
  കുഞ്ഞിക്കരങ്ങളുയർത്തി  നടന്ന നേരം 
  കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞ പുതുവെണ്ണ ലഭിച്ചു നില്പോ-
  തണ്ണികിടാവ് ചിരിപൂണ്ടത് കണ്ടിതാവൂ  (പൂന്താനം )

  Ravi
  2016-12-05 19:13:06 News
  Award seekers, paid writers are the main people for this event. This lady was there good friend. Lady make sure all people are smiling to you are not always good for you. 
  വായനക്കാരി
  2016-12-05 19:09:07 News
  അധ്യാത്മരാമായണം.എഴുത്തച്ഛന്‍

  അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും തെളി-
  ഞ്ഞാഹന്താ വിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചു തദാ
  വിബുധപതിയൊരു നിശിചരാലയം വെന്തോരു
  വൃത്താന്തമെല്ലാമറിയിച്ചു കൊള്ളുവാന്‍
  അഹമഹമികാധിയാ പാവക ജ്വാലക-
  ളംബരത്തോളമുയര്‍ന്നുചെന്തമുദാ
  ഭുവനതലഗതവിമല ദിവ്യരത്‌നങ്ങളാല്‍
  ഭൂതി പരിപൂര്‍ണ്ണമായുള്ള ലങ്കയും
  പുനരനിലസുതനിതി ദഹിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും
  ഭൂതിപരിപൂര്‍ണ്ണമായ് വന്നിതത്ഭുതം.
  പ്രതികരണങ്ങള്‍
  Raju Mylapra
  2020-04-08 09:36:07 News
  പഠനാർഹമായ ഒരു അവലോകനം. സമഗ്രം, സമ്പൂർണ്ണം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
  Jose Elacate
  2020-04-08 08:57:49 News
  I sent a step by step plan for encouraging writers to use their full name attached to their email. Any problem publishing it? Or, would you rather see irresponsible and sarcastic statements like the following?: 2020-04-07 20:08:27 News "Your PCP Dr. Trump is prescribing it dear and nobody is going to get credit for it. He knows everything." I can send it back if you "lost" it.
  mervin
  2020-04-08 08:49:52 News
  heartfelt condolences. RIP
  Ninan Mathulla
  2020-04-08 07:25:34 News
  Wondering why 'comment thozhilalikal' all are silent here. Are they in hiding to lift their heads later to divide people with religion, race and its hatred? This thought provoking article must open the eyes of fair and thinking people to move our country in the right track.
  Sebastian Joseph
  2020-04-08 06:46:15 News
  പിണറായിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോഴും കോടിയേരിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോഴും ഓടിയത് അമേരിക്കയിലേക്ക്
  Vintu
  2020-04-08 04:26:16 News
  Very Useful Topic, Thanks Mr. Sabu
  Saji Abraham (Yohannan)
  2020-04-08 03:11:08 News
  Our heartfelt Condolances
  സുഭാഷ് മണമ്പൂർ
  2020-04-08 02:34:20 News
  Big salute for their endeavor service.
  Jolly p k & family , pandalam
  2020-04-08 01:30:13 News
  Heartfelt condolences & prayers to laluchayan's family.
  Hari
  2020-04-08 01:18:45 News
  ഡോക്ടർമാരെ മുട്ടി നടക്കാൻ കഴിയാതിടത്ത് മരണം 10000 കടക്കുന്നതെങ്ങിനയാണെന്നും, മരുന്നിനു ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു.
  Jose Elacate
  2020-04-08 01:09:20 News
  CHLOROQUINE If India has more than what it needs, why not send the excess to someone who needs it? Sell it at a "fair price". Would you rather someone use it or let it pass through the expiration date? Just remember this is a medicine.
  Thomas george
  2020-04-08 01:08:10 News
  RIP
  Mary K.George
  2020-04-08 01:04:52 News
  Sorry for your loss.
  Charummood Jose
  2020-04-08 00:22:44 News
  Dear LALU , This is a big loss to our Malayalee Community. We will never forget your ser vices to the community. YOU ARE A LEADER AND WILL REMAIN AS ONE. MY HEARTFELT CONDOLENCES TO THE FAMILY AND ALL THE DEAR AND NEAR ONES. RIP
  Jessy Mohanan
  2020-04-07 23:36:58 News
  Heartfelt condolences to the departed soul 🌸🌺🌸 From-Jessy Mohanan W/O Mohanan Mathai (Jabalpur)and daughter of Mrs.Thankamma Thomas (Raipur)