പ്രതികരണങ്ങള്‍
pappu
2017-06-25 08:09:04 News
What is this. going for   US presidential election Pl stop
Sandeep menon
2017-06-24 22:49:21 News
Fantastic dr rekha menon all the best congrats
NG Jerome
2017-06-24 22:20:47 News
With loving memories of Dr. Peter John
Our deepest condolence

Jerome &  Maria
PRADEEP MENON MENON'
2017-06-24 20:34:49 News
Too Good That too in USA PROUD TO BE A MALAYALI 
പോത്തുള്ള
2017-06-24 20:29:23 News
ആർ എസ് എസ് കണ്ടമാനം കാവ്യലോകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു.
പരീക്കുട്ടി
2017-06-24 20:27:11 News
ഇതിനെ മുത്തെന്ന് പറേണ പന്നീനെ പിടിച്ചു കടലിലെറിയണം . ഇല്ലെങ്കി ഞമ്മടെ കറുത്തമ്മക്ക് സഹിക്കില്ല
പളനി
2017-06-24 19:46:29 News
അതെ ഇത്തരം മുത്തുകൾ കടലിലെറിയുക അത് മീനായി വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു ചീച്ച്  വീണ്ടും പ്രൊഫസർക്ക് വിൽക്കാംൽ, അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയാകട്ടെ
ന്യൂസ് വായനക്കാരൻ
2017-06-24 18:11:32 News
സമ്മാനവും  ആടയും പൊന്നാടയും  അർഹിക്കുന്നവർക്ക്  കൊടുക്കണം . ചുമ്മാ  കൂട്ടുകാർക്കും,  പണം തരുന്നവർക്കും,  പുറം ചൊറിഞ്ഞു  തരുന്നവർക്കും  കൊടുക്കരുത് .  നാട്ടിൽ നിന്നും കൂലികൊടുത്തു  എഴുതിക്കുന്ന  മഹാന്മാർക്കും  കൊടുക്കരുത് .  Otherwise  by the old way at your meeting site give a test, like an examination ask the applicants write news report, write poem, write essay right in front of you, like examination give time limit, give chest number and evaluate their performanence by independt panel of judges.  Right now many of your organizing authorities are not so expeeienced and knowledgable, also many of them are new or junior fellows or biased in personel or political party level. 

People who deserve are not going to give any nominations themselves or they do not tell anybody to nominate on their behalf. Without any strings or prejudice you people have to open your mind and select the right people for each category. Some people are all over and they are involved not jut one field, but they are in all over or in many fields.

സാദാ കവിതകൾ
2017-06-24 17:48:09 News
ശശിയോട് യോജിക്കുന്നു. ഇത്തരം കവിതകൾ ഈമലയാളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മുത്തുകൾ പന്നികളുടെ മുന്നിൽ എറിയുന്നതുപോലെയാണ്. അവർക്കു 'സൂപ്പർമാൻ' പോലെയുള്ള സാദാ കവിതകൾ വിളമ്പുക. 
വിദ്യാധരൻ
2017-06-24 16:02:26 News
ഞാനൊന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൾ രണ്ടു പറയും എങ്കിലും "  രണ്ടു ചത്തുമലച്ച അയില വാങ്ങി അയാൾ ചട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു  ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ മനസ്സ് വച്ച് ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കാം.   ഒന്നാമതായി  ഇയാൾക്ക് ഭാര്യഭത്തൃ  ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നികൃഷട്മായ ചിന്തയാണുള്ളത്. അതിന് കാരണം തെറ്റായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അയാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ധാരണകളാണ്.  ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ കടമയാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണയാണ് മീൻ വാങ്ങി ചട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവയ്‌ക്കാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.  അയാൾ അവളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടും കാണുന്നുമില്ല. 'ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ രണ്ടു പറയുമെന്നു തീർച്ച' യുണ്ടായിട്ടും   അയാൾ അവളിലെ ആ പ്രവണതയെ മാറ്റിഎടുക്കാൻ സ്നേഹമസൃണമായ യാതൊരു ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുമില്ല.  അയാൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനായിട്ടും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്ക് നഷ്ട്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു.  'നാ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതെ' എന്ന മനോഭാവം അയാളെ ഒരു വൈരാഗ്യബുദ്ധിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പറയുന്ന അവൾക്ക് അയാൾ 'ചത്തുമലച്ച ' മീൻ വാങ്ങികൊണ്ടുകൊടുത്തത്. സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭർത്താവായിരിന്നെങ്കിൽ  നല്ല മീൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരികയും അത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കറിവയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു   'പെണ്ണിനേം മണ്ണിനേം നന്നാക്കിയാൽ നന്നാക്കാനുള്ളതേയുള്ളെന്ന പൂർവ്വികരുടെ ഉപേദശത്തിന് ഇയാൾ ഒരിക്കലും ചെവികൊടുത്തിട്ടില്ല. തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും സമൂഹം നല്കുന്ന പദവിയും ഇയാളെ അഹങ്കാരിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.  ഈ പ്രവണത കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല വ്യക്തികളിലും കാണാവുന്നതാണ്.  ആ സ്വഭാവങ്ങൾ ആധുനിക കവിത എന്ന പേരിൽ ഒരാവരണം ഉണ്ടാക്കി മലയാള കവിതയുടെ പേരുകളയുന്നത് മലയാള കാവ്യപാരമ്പര്യത്തോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ്.  കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ തുല്യ ശിക്ഷയ്ക്കർഹനാണ് കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് . 

അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കവിത കുറിച്ചോളു പക്ഷെ തെറ്റായ അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എങ്ങനെ മനുഷ്യ ബന്ധത്തെ ശിഥിലാക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക തക്കരീതിയിൽ  "ജനക്കൂട്ടത്തെ ബാധിക്കുന്ന മനോരോഗത്തിനും  വ്യക്തികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ശാരീരിക രോഗത്തിനും'' (ഡോ . എം. ലീലാവതി, കാവ്യരതി)  ഔഷധങ്ങളാകുന്ന  ഭാവപൂർണ്ണമായ കവിതകളാണ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. ലവകുശവന്മാർ രാമായണം പാടി നടന്നു .  അതുകേട്ടപ്പോൾ സീതയെപ്പറ്റി അപവാദം പറഞ്ഞവർ തെറ്റു തിരുത്തി .  പരിത്യക്തയായ സീതയെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഹർഷിയുടെ ശോകം ശ്ലോകമായി മാറി .
'മാ നിഷാധ പ്രതി ഷ്‌ഠാമ് ത്വമഗമഃ  ശാശ്വതീസമാഃ- അല്ലയോ അപവാദമേ നീ ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കൊല്ലാ) 
Jack Daniel
2017-06-24 13:33:45 News
ഞാന്‍  ബ്രാണ്ട്  മാറ്റണോ ബ്രാണ്ടി അടിക്കണോ  ശശിദര ?
വേദങ്ങള്‍ എഴുതിയ മുനി മാരുടെ  പുനര്‍ജ്ജന്മമോ  അങ്ങ് ?
എഴുതുകില്ലേ  ഒരു  പി ഐച്  ഡി  കവിത ?
Dr. Sasi
2017-06-24 12:58:26 News
നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ പല വിഭാവങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഈ കവിതയില്‍ സൂചകമാകുന്നത് .ഈ ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭാവവിശേഷങ്ങളില്‍ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മീന്‍കറി .ജീവിതത്തില്‍ കാണുകയും ,കേള്‍ക്കുകയും അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിന്റെയും അനുകരണം തന്നെയാണ് കവിതയുടെ ഉറവിടം .കവി എന്താണ് കവന പ്രകൃയയിലൂടെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വാച്യാര്‍ത്ഥവും ,വ്യംഗ്യാര്‍ത്ഥവും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ ബന്ധവും പരോക്ഷമായ ബന്ധവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.എത്ര മനോഹരമായാണ് ഭാര്യയും ,ഭര്‍ത്താവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും ,ആനന്ദവും ഒരു മീന്‍ കറിയിലൂടെ ഇവിടെ കവി അനുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്! വാച്യാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും എത്ര സുന്ദരമായാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥാന്തരങ്ങള്‍ കവി ഈ കവിതയിലൂടെ സാധാരണീകരണം നടത്തി ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം വര്‍ത്തമാനകാലത്തിന്റെ അനുഭവ സാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
(ഡോ.ശശിധരന്‍ ) 
Thomas K>Varghese
2017-06-24 10:46:43 News

Very good poem.   Congrats.  Love and mercy are the greatest medicines for life.   As usual you

you draw the picture with appropriate words  decorated with "Prasam" and "Vritham".  Thank you for giving  a good poem and good memories of an artist and his wife and the inspirations they give to the world. 

വിദ്യാധരൻ
2017-06-24 10:20:56 News
  ആധുനിക കവിതകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങാറില്ല.  ഒരു പക്ഷെ ആശയം നല്ലതാണെങ്കിലും അത് ജീവിതത്തിലൊരിക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ അത് മനസിലേക്ക് ഒരിക്കലും തെളിഞ്ഞു വരാറില്ല. എന്നാൽ താള വൃത്ത അലങ്കാരങ്ങൾകൊണ്ട് ഭൂഷിതമായ ഒരു കവിത അനായാസമായി മനസിലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു.   
                രൂപം പ്രമാണിച്ച് സാഹിത്യത്തിന് പദ്യം എന്നും ഗദ്യം എന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് .  അതിൽ പദ്യം വൃത്തനിബദ്ധമാണ് . പദ്യത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നു വൃത്തനിബദ്ധമല്ലാത്തെതെല്ലാം പദ്യം എന്ന് പറയും ( ആധുനികത്തെ നപുംസക വൃത്തമെന്നു വേണെങ്കിൽ വിളിക്കാം ). അർദ്ധസമവൃത്തങ്ങൾ, മാത്രാ വൃത്തങ്ങൾ, ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വൃത്തനിബിദ്ധമായ കവിതകൾ എഴുതാൻ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
                 ഉത്തമ കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവാച്യമായ ആഹ്ളാദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സഹൃദയന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആഹ്ളാദം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കവിത ധർമമാണ് ചമത്കാരം . ഉത്തമ കാവ്യത്തിൽ നിന്നും ആഹ്ളാദം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനാണ് സഹൃദയൻ. ആഹ്ളാദം രണ്ടു ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു .  
                  1      ആഹ്ളാദം ജനിപ്പിക്കാൻ കാവ്യത്തിനുള്ള കഴിവ് 
                  2      ആഹ്ളാദം അനുഭവിക്കാൻ അനുവാചകാനുള്ള കഴിവ് 

ആഹ്ളാദ കാരണമായ ചമത്ക്കാരം ജനിക്കുന്നത് കാവ്യത്തിലെ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് . "ശാപദാര്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടിലൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യംഗ്യഭിന്നവും ചമത്കാരകാരകവുമായ വസ്തുവാണ് അലങ്കാരം "
                ശബ്ദത്തോടും അർത്ഥത്തോടും അടിസ്ഥാനമാക്കി അലങ്കാരം രണ്ടുവിധം 
                   1     ശബ്ദഅലങ്കാരം 
                    2    അർത്ഥാലങ്കാരം 

കൂടുതൽ വിവരിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരലങ്കാരം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. അതായത് ഉപമ. ഇതിനെ വ്യാകരണത്തിൽ സാമ്യോക്തിയലങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

"ഒന്നിനൊന്നോടു സാദൃശ്യം 
ചൊന്നാലുപമയാമത് "

'അഭിഷേകാർത്ഥമാം തീർത്ഥ-
ജലം പൊൻകലശങ്ങളിൽ 
നിരന്നു മിന്നി ചെന്തെങ്ങി-
ന്നിളനീർ നിരപോലവേ " 

വൃത്തതാള അലങ്കാരങ്ങൾ സ്‌മൃതിസഹായോപകരണങ്ങളാണ്.  അതുകൊണ്ട് കവികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ അനുവാചകനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.  അതുവഴി അത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. എന്നാൽ താളം തെറ്റി കവിതയെന്നു പറഞ്ഞു പടച്ചുവിടുന്ന കവിതകൾ പുതുമഴക്ക് പൊങ്ങുന്ന ഈയലുകളെപ്പോലെ അല്പം പൊങ്ങി താഴേക്ക് നിപതിക്കുന്നു.  

ലേഖന കർത്താവിന് ഇങ്ങനെയൊരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഹൃദയംഗമായ നന്ദി .

ഒരിക്കൽ കൂടി പലപ്രാവശ്യം ഇവിടെ എഴുതിയതെങ്കിലും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു 

'കോൽത്തേനോലേണമോരോ പദമതിനെ നറും-
             പാലിൽ നീരെന്നപോലെ
ചേർത്തീടേണം വിശേഷിച്ചതിലുടനൊരല -
             ങ്കാരമുണ്ടായിവരേണം 
പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി 
            തോന്നേണമെന്നിത്ര വന്നേ 
തീർത്തീടാവൂശിലോകം .....''

പ്രതികരണങ്ങള്‍
SajiKarimpannoorJohn
2020-08-07 22:40:19 News
Congrats Dr. Annie Paul...

2020-08-07 22:05:49 News
എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള നിയമപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടത്താം. അതിനെ മറികടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബയിലോ അമൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേറെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ബയിലോ കമ്മിറ്റി ഉള്ളത്. അത് ഒരു ഭൂലോക പരാജയം ആയിപ്പോയി. ഇത്ര ധൃതിപ്പെടൽ എന്തിനാണ്, സമാധാനപരമായി ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടിട്ടു പോരെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുന്നത്. അവസാനം ആന ചിഹ്നം വിളിച്ചത് പോലെ ആമ തുമ്മാണോ
SZachariah
2020-08-07 21:59:48 News
👍👍👍👍. Nicely written. 🙏🙏🙏🙏
NinanMathulla
2020-08-07 20:39:45 News
It is too early to judge the long term consequence of this decision. Historians when they write or rewrite history, they will record it eventually. Special status in constitution is not something new. Several countries have special provisions in their constitution. Lasting peace is that is important. We have to wait and see if this will bring lasting peace or more bloodshed.
PhilipChiramel
2020-08-07 20:27:08 News
A man or women who can think above and beyond the religion and politics are known as Intelligent and they believe in science. Those who live in fear think they need the religious Gods to complete this journey. Therefore they will do all crazy things for god but human lives are lost every day due to lack of food and clean water. Have compassion and humanity and reach out as many as you can. Then they will see the God that you were searching all your life. Let people see the god in you,not in the temple or Mosque or in Churches
BabuParackel
2020-08-07 20:18:11 News
Thank you Raju Thomas for your inspiring and outstanding comment.
CommonMan
2020-08-07 19:15:19 News
If one person who should and cannot say like these is Mr Madhavan Nair. He got in to FOKANA without much prior working experience in a unconstitutional way. He was representing the communal association NAMAM, which was solely formed for the Nair community. Shame on you!
Kuzhiana
2020-08-07 16:50:45 News
Leela Marett declared elected even before the Convention to hold it in New York?

2020-08-07 15:13:59 News
ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു, ആകെ കന്‍ഫുഷന്‍; കരിപൂരോ നെടുംബസേര്രി എന്ന്. ഗണപതി ഭഗവനെ ഓര്‍ത്തു തലയില്‍ ഒരു തേങ്ങ ഉടക്കുക, കണ്‍ ഫുഷന്‍ മാറാന്‍
AdvSheebaSebastin
2020-08-07 14:53:35 News
ഇ ജീൻ കറോൾസ്‌; ട്രംപിന് എതിരെ കൊടുത്ത മാന നഷ്ടക്കേസ് ഇനിയും നീട്ടി വ്യ്കണ്ട എന്ന് ജഡ്ജ് വിധിച്ചു. പ്രസിടെണ്ട് എന്ന നില്വച്ചു തനിക്കു ഇമ്മുനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു ട്രമ്പിന്റെ വാദം. ട്രംപിന്റെ ടാക്സ് സമിട്നു ചെയ്യുവാൻ പ്രോസിക്കുട്ടര്‍ സപ്പിന അയച്ചത് തടയുവാൻ ട്രമ്പ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കൊടുത്ത കേസിന് എതിരെ വിധി വന്നത് ആണ് കരോൾസിനെ ട്രംപ് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസ് ഉടനെ വിചാരണ ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം കിട്ടിയത്. ഇത്രയും ഹീനത ഉള്ള ഒരുവനെ തെരുവിൽ പോലും കാണില്ല. ഇയാളെ ആണ് ചില മലയാളി മാന്യൻ മാർ പുകഴ്ത്തി നടക്കുന്നത്. ഇവനൊക്കെ അമ്മയും പെങ്ങളും പെൺമക്കളും ഇല്ലേ? ഹീനൻമ്മാർക്ക് മാത്രമേ മറ്റൊരു ഹീനനെ പുകഴ്ത്തി കള്ളം എഴുതുവാൻ സാധിക്കു. രാജ്യദ്രോഹം, റഷ്യൻ ഓലികർക്കുകളിൽ നിന്നും ബില്യൺ കണക്കിന് കടം, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, അങ്ങനെ അനേകം കുറ്റങ്ങൾ ഇയാളും കുടുംബവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ ആണ് സാദ്യത. റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപിന് എതിരെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രഷോപണം ചെയ്യുന്നത്. റിപ്പപ്ലിക്കൻ സ്ത്രീകളും ട്രമ്പിനെതിരെ അണി നിരന്നു. ഇ മലയാളിയിൽ ട്രംപ് സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് എഴുതുന്നത് കള്ളം ആണ്.
TomAbraham
2020-08-07 14:39:34 News
Was the landing in rain , a wise decision ? kaippoor or nedubasseri ?

2020-08-07 13:01:33 News
രാമനും രാഷ് ട്രീയവും. അയോദ്ധ്യയിൽ ,രാമ ജന്മഭൂമി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രാമക്ഷേത്രം പണിതുയർത്താൻ ഇൻഡ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, തറക്കല്ലിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചക്ക്, അവർ ഉപയോഗിച്ച, പ്രധാന അജണ്ടയായിരുന്നു, രാമ ജന്മഭൂമിയിലെ രാമക്ഷേത്രം. എന്തുകൊണ്ട് രാമക്ഷേത്രം എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഹിന്ദു ദൈവമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളിലൊന്നാണ് രാമൻ.എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മം നശിക്കുന്നുവോ, എപ്പോഴെല്ലാം അധർമ്മം തലപൊക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം, ശിഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ഞാൻ യുഗംതോറും അവതരിക്കുന്നു, എന്നാണ് ഭഗത് ഗീതയിൽ അവതാരലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവതാരങ്ങളിൽ, ഏറ്റവുമധികം ആരാധകരുള്ള ദൈവങ്ങൾ രാമനും കൃഷ്ണനുമാണ്. അവർ രണ്ടും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായുള്ള രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ, രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.ഇൻഡ്യൻ സംസ്കാരത്തെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് സാഹിത്യ കൃതികളാണവ. എന്നാൽ എന്തു കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികൾ, കൃഷ്ണനെ ഉപേക്ഷിച്ച് രാമനെ മാതൃകയായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ? അതിന് കാരണമുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിൽ യുദ്ധത്തിലൂടെ രാജ്യവും അധികാരവും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത് .എന്നാൽ അത്, ഒരു ആര്യ ഗോത്രത്തിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. കൗരവരെ കൊന്നൊടുക്കി പാണ്ഡവർ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അതായത്, ആര്യന്മാർക്കിടയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ, രാമായണത്തിൽ അതല്ല കഥ. ആര്യനായ, രാമൻ ,രാക്ഷസരാജാവായ രാവണനേയും അനുയായികളേയും കൊല്ലുന്ന കഥയാണ് രാമായണം പറയുന്നത്. അസുരൻ, രാക്ഷസൻ എന്നീ പേരുകളിൽ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ പറയുന്ന ജനങ്ങൾ ദ്രാവിഡരാണെന്ന് ചരിത്ര കാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മസംസ്ഥാപനത്തേക്കാൾ, രാമന്റെ ധർമ്മസംസ്ഥാപനം, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികൾ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ,നമ്മുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ആര്യ മേധാവിത്വ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ സംസ്ഥാപനമാണ്, അവരുടെ ആത്യന്തികമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം. കടപ്പാട് - MT Rishi Kumar

2020-08-07 12:57:43 News
കൊറോണ മരണങ്ങള്‍ കണ്ട് കാലന്‍ പോലും മടുത്തു. കാലം അവുധി എടുത്തു കാലന്റെ കുടിലില്‍ കൂനി കിടക്കുന്നു.

2020-08-07 12:50:35 News
*ഹോമിയോപ്പതി - കപടവൈദ്യങ്ങൾ 6️⃣* ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ അനുപൂരക ചികിത്സാ പദ്ധതി ഹോമിയോപ്പതി തന്നെയാണ്. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുമായി ചേർന്നു പോകാത്തതായി പലതും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ടെന്നതാണ് കാരണം. ഹോമിയോപ്പതി വിശദീകരണ യുക്തമാകണമെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്ന്- ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളോ ഹോമിയോ പ്രമാണങ്ങളോ – വഴിമാറിയേതീരൂ. https://luca.co.in/homeopathy-pseudoscience/

2020-08-07 12:45:33 News
ഒരു ദൈവവും ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ എത്തില്ല, സ്വയം പ്രതിരോധം തീർക്കുക, രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം🙏🏼 തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി കൊവിഡ് ബാധിച്ച്‌ മരിച്ചു. 45 വയസ്സായിരുന്നു. ഈയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അദ്ദേഹം വെങ്കിടേശ്വര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മരണം. ജൂലൈ 20 ന് കൊവിഡ് ബാധിച്ച്‌ മരിച്ച പുരോഹിതന് പകരം ജോലിക്കെത്തിയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.