Observer 2016-03-17 10:06:15 News
ബിൽ കൊസ്ബിയുടെ മുത്തപ്പനാണ് റയിഡ് തോമാച്ചൻ എന്ന് തോന്നുന്നു 
റയിഡ് തോമാച്ചൻ 2016-03-17 09:24:17 News
സ്റ്റാച്ചൂട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്  എന്താ കാര്യം ചിന്നമ്മെ ? അത് പത്ത് നാല്പത് വർഷങ്ങൾക്കു മുന്പ് നടന്ന കാര്യം അല്ലെ .  ഇപ്പോൾ എഴുന്നേല്ക്കാൻ പോലും വയ്യ.
ചിന്നമ്മ 2016-03-17 08:45:56 News
ഭാര്യേ രണ്ടും മൂന്നും ജോലിക്ക് വിട്ടിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് റയിഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരച്ചായനെ എനിക്കറിയാം.  ഇവനെ ഒക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടി നല്ല അടിയാണ് കൊടുക്കണ്ടത് 

John Varghese 2016-03-17 07:57:57 News
Big-mouthed clown? China reacts to Donald Trump's rise
Anthappan 2016-03-17 07:52:14 News
Andrew is right 
and Hillary will fight for our right.
Those who supports Trump 
they are all dump.
Trump  exploits the illiterate 
and then obliterate 
There are so many idiots after him 
just like the flies after flame.
They all will burn their wings
and fall on the earth without the wings 
When people have brain hollow  
it is like talking to a buffalo. 
Take out your (Tom, SchCast) wrath
and follow Andrew's path 
Work hard for Hillary 
and maker her your President in January
Anthappan 2016-03-17 07:14:29 News
Trump; better not mention his name 
he will tarnish this countries name.
He lost his sense 
and utters nonsense 
He is going to have a fight 
with the GOP followed by a riot.
If Trump becomes president 
he will ruin the image of president 
He created enough controversy 
and lot of adversaries 
He looks mean, talks mean
and can you understand what does it mean?
He cannot be trusted 
but Hillary can be trusted.
the stories about foundation 
are lies and there is no violation
GOP' s propaganda machine is on
and work hard until they see Hillary is gone.
GOP's  hate towards Obama make them implode 
and then you will see them explode
Priya 2016-03-17 06:23:01 News
How well arranged to kill a very very talented Person like this, if the police couldn't find that suspect God will show us. Who has the right to take another person's life? Whoever did it come forward. Admit it, you are not a human you are worser than a cruel animal. What you are going to gain with this murder? Did you think about your family? Your parents, wife, children, relatives???? Selfish murderer.
Prem Prem 2016-03-17 05:28:23 News
Evanteyokke koothara movikal irangumpol ethupole thanne karkichu thuppanam!!!
john 2016-03-17 03:32:54 News
Thanks for the information good work keep it
regardas
JK
രാമകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി 2016-03-16 19:12:04 News
സ്കെട്യുൽ കാസ്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ടടത്ത് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ചിലപ്പോൾ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയിന്നെരിക്കും 

andrew 2016-03-16 18:21:33 News

I am working for Hilary and is in the field almost full time.

I have no time and energy to fight any of my friends in the e- malayalee.

Schcaste wanted me to join and my friend Tom is fighting for trump.

I am fighting and working for you all to see Hilary as the President.

I won't rest and put my arms down until she is crowned.

Think deep and vote for Hilary.

Let us sow the seeds of prosperity and peace in this world together.


SchCast 2016-03-16 10:31:47 News
എന്റ്റെ പേര് വല്ലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോഴും മലയാളീ മനസ്സില് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ജാതി ചിന്ത തന്നെ. അന്തപ്പന്നും ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തന്നല്ല. അല്ല എങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രയം പറയുമായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ഖോര ഖോരം പ്രസങ്ങിക്യാം. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പറയാതെ വിട്ടു നില്കാനന്ഹു താല്പര്യം. ഒരു കൈ തന്നു സഹായിക്കൂ! ആ ബൈജു വെള്ളം അടിച്ചു ഓടയിൽ വീണു എങ്കിൽ ഒന്ന് പൊക്കി എടുക്കൂ!
ഒടക്ക് വാസു 2016-03-16 09:18:57 News
ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് കൈകോർത്തു പരിചയം ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൊമ്പുകോർക്കും അത് ഏതു കൊമ്പത്തെ ആളായാലും .  യു അണ്ടർസ്ടാണ്ട് 
Mohan Parakovil 2016-03-16 06:45:45 News
പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രതാരം, കവി, എഴുത്തുകാരൻ, ഇ മലയാളി തിരഞ്ഞെടുത്ത കവി എന്നീ നിലകളിൽ തമ്പി സാർ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വളരെ സുപരിചിതനാണ്~. സാറിന്റെ പളുങ്ക് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയം മികവുറ്റതായിരുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ സാർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം വളരെ പ്രായോഗികമാണ്. പകൽ സമയം മദ്യ വില്പ്പന ഒഴിവാക്കുക. ബിയർ മുതലായവ എല്ലാ കടകളിലും ലഭ്യമാക്കുക  പകൽ കുടിയാന്മാരെ കണ്ടാൽ ശിക്ഷിക്കുക ഏത് കൊമ്പത്തെ ആളായാലും . എല്ലാറ്റിലും ഉപരി മദ്യത്തിൽ വിഷമില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു വരുത്തുക. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ നാട്ടിൽ വീടും കക്കൂസുമൊക്കെ പണിത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ
തമ്പി സാറിന്റെ ഈ അഭിപ്രായം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  തമ്പി സാറും ഇ മലയാളിയും കൂടി
ഈ നല്ല കാര്യം പ്രവത്തിയിൽ വരുത്തുക . ഈ ലേഖനം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ വായിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തികളയരുത് . അയാൾ എഴുതിയ
അഭിപ്രായം നല്ലതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ലയെന്ന മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം
ആരും കാണിക്കാതെ,  ഈ നല്ല ആശയത്തിനായി
കൈകോർക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചുകേരളത്തിലെ വലിയ കഴിവോന്നുമില്ലാത്ത വായനകാർ പ്രാർഥനയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു
Tom abraham 2016-03-16 06:03:12 News

Sure, Trump and Killari, yes an Olympics in US run,

Trump has said it, wait for more and more fun.

Florida is ready to make republicans buddy, buddy,

In this marathon race, nothing will be dirt or muddy.

Save this God s nation, bye, bye head choppers !

Nasty, dirty ISIS rascals, without even helicopters .

Kamappa, honeyappa,, kissappa, Killari s  s end is near,

An excited Tomappa, in verses shall we debate, dear ?

Thumps up, Trump is up. A war of words, come with no fear.