പ്രതികരണങ്ങള്‍
Thiru
2017-07-10 13:19:35 News
 ലളിത ജീവിതം നയിച്ച നസ്രായന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ച ചട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരി കോടികൾ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ വകീലാന്മാർക് കൊടുത്തിട്ടു വിധി വരുമ്പോൾ അതനുസ്സരിക്കാതെ ആടുകളെ റോഡിൽ ഇറക്കി തറ വേലകൾ കാണിക്കുന്നതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം.  ഈ മത്തങ്ങാ തൊപ്പിയും മുപ്പതു മീറ്റർ തുണികൊണ്ടുള്ള കുപ്പായവും മാന്ത്രിക വടിയും ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. മുന്തിയ കാറിൽ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നു അഡമ്പര ജീവിതം നയിക്കാൻ ഉള്ള വിദ്യ ആഭാസം ആണ് ഇവർക്കുള്ളത്. 
Politico
2017-07-10 12:47:32 News

ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്കയെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധണ്ടനെയാണ് അമേരിക്കയിലെ വിവരം ഇല്ലാത്ത കുറെ ജനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രസിഡണ്ടാക്കിയത്  (എല്കെട്രൽവോട്ട് എന്ന ഒരു ഏടാകൂടം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശല്യം ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ വരില്ലായിരുന്നു). സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിതം ഗ്രെറ്റാക്കാം എന്ന് വിഷ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൂരകാഴച എത്രമാത്രം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനസിലാകും. പണമുള്ളവൻ (എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടായി എന്നത് പ്രശനമല്ല) എല്ലാം ബുദ്ധിമാൻമാരും ബാക്കിയുള്ളവർ വിഡ്ഢികളും എന്ന് ധരിക്കുന്നവർ തികച്ചും കിഡ്നിയാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് കരുതുന്നവരാണ്.  അമേരിക്കയുടെ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രംപിനെപ്പോലെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലായെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും.   ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ രാഷ്ട്രങ്ങളും ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പുരോഗതിയുടെ മാർഗ്ഗം തേടുമ്പോൾ വിഡ്ഢിയായ ഇയാൾ സ്വന്ത രാജ്യത്തിന്റെ താത്‌പര്യത്തേക്കാൾ സ്വാർത്ഥമായ അയാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തികരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല നാളെ പറയുന്നത് നാളെ പറയുന്നതല്ല മറ്റെന്നാൾ പറയുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിന് സ്വന്ത സ്ഥാപനത്തെപ്പോലും വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കിയില്ല. എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചില പമ്പര വിഡ്ഢികളായ മലയാളികൾ ചാടിവീഴും അയാൾ വിജയശ്രീലാളിതനായ ഒരു ബിസിനസ്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കറിയാം അയാളുടെ പണത്തിന്റെ പിന്നില്ലെ ഊടുവഴികൾ? അയാൾക്കും അയാളുടെ കാബിനെറ്റിലുള്ളവർക്കും റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും സംശയാസ്പതമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഇലക്ഷൻ റഷ്യൻ ചാരന്മാർ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് അവഗണിച്ചു പൂട്ടിനെന്ന അയാളുടെ ബോസ്സിന്റെ മുന്നിൽ അയാൾ എന്തിന് വിധേയത്തോടെ നിന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ട് മടങ്ങി?

ഉച്ചകോടിയിൽ ഇയാൾ അമേരിക്കയെ അപമാനിച്ചു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ ലോയൽറ്റി റഷ്യയോടാണ്. കാരണം അയാളുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഒരു പക്ഷെ പൂട്ടിന്റെ കൈയിലായിരിക്കും. അത് പുറത്തുവിട്ടാൽ അയാളുടെ പച്ച കള്ളങ്ങൾ പലതും പുറത്തുവരും. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ടാകാൻ  യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവെനെന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ നിഗമനത്തോട് യോചിക്കുന്നു .  ട്രംപിനെ  തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ വിവരക്കേടിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പാസാകാതെ കിടക്കുന്ന റിപ്പീൽ ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഒബ്‌മാമ കെയർ. ഒബമാകെയറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൈപ്പറ്റി ട്രംപിന് വോട്ടു ചെയ്യത ഒരു പറ്റം പമ്പര വിഡ്ഢികൾക്ക് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പിളർപ്പിക്കുണ്ടാക്കി, അഹോരാത്രം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒബാമ കെയർ .

ഇവന് ഉച്ചകോടിയല്ല ഉച്ചഭ്രാന്താണ്, അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്ടാറിക്ക് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ

മതവും രാഷ്ട്രീയവും സാധാരണക്കാരന്റെ രക്തം കുടിച്ചു ചീർക്കുന്ന രക്ത അട്ടകളാണ്. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവനെ രാജാവാക്കു എന്ന് ഒരു നിമിഷവും ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറയുന്ന നിരുപദ്രവികളായ പമ്പര വിഡ്ഢികളും

Johny
2017-07-10 12:17:36 News
ദൈവത്തിനെ അറിയാവുന്ന ഒരു മനസ്സിനെയും ലോഹക്കുള്ളിൽ/കളർ ലോഹക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയില്ല. അന്വഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും  എന്ന ക്രിസ്തുവചനത്തെ പ്രമാണമാക്കി, എഴുപതു വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷെ കണ്ടെത്തിയില്ല. പകരം ഇവർ നാട്ടിയ കുരിശിൽ ഇവർ കയറ്റിയ ക്രൂശിതന്റെ വിലാപം സദാ ഞാൻ കേട്ടു, ഇന്നും കേട്ടു,, ഇനിയും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും (ശ്രീ സാമുവേൽ കൂടൽ) 
ORTHODOX VISWASI
2017-07-10 11:53:53 News
പണ സഞ്ചി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ യൂദാസ് ആണ്.യൂദാസ് മത്തായിയെ കൂട്ട്  പിടിക്കേണ്ട.ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച പണം പുത്തൻ കുരിശിൽ ആണ് ഉള്ളത് .അവിടെ പോയി  ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.അവിടെ ഒന്നിനും കണക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഉടൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് .കേഫാ ഗുണ്ടകളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രം.കൂടാതെ ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധ ഏൽക്കാതെ നോക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ .
Orthodox faithful, Nalunnakkal
2017-07-10 11:47:41 News
നാലുന്നാക്കല്‍  ആദായി  പള്ളി  ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌  കാരുടെ വക അല്ലേ  തിരുമേനി  ?
കരിപ്പാല്‍ വലിയ മാത്യു  വക  സ്ഥലം , കരിപ്പാല്‍ - മറുകുംമൂട്  കുടുംബ  വക . അതു അങ്ങ്  തിരികെ  കൊടുക്ക്‌ . അടുത്ത  കാതോലിക്ക ആകാന്‍ ഉള്ള ശ്രമം എന്ന്  കരുതട്ടെ . വിവരവും  വിദ്യയും  ഇല്ലാത്ത  ശ്രേഷ്ടന്‍  കുഴിയില്‍ ചാടിക്കും .
Probe
2017-07-10 11:38:23 News
ഇനിയെങ്കിലും മൂത്തകള്ളന്മാ൪ ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിക്കുമോ???മെഗാസ്ററാ൪സ്... ആനക്കൊംബ് മോഷണം...

 
വഴിപോക്കർ
2017-07-10 11:32:29 News
എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ജോലിചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം? ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ജീവിക്കുകയും പിന്നെ അവരുടെ തലമണ്ട കാർന്ന് തിന്നുകയും ചെയ്യതതുകൊണ്ടാണ് താനോക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാവ കണക്കെ വായിൽ വരുന്നതൊക്കെ  വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസി.  നിങ്ങളുടെ കുടുംമ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന വഴക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചു മറ്റുള്ളവരേം വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വഴിപോക്കർക്ക് ഇടപെട്ട തീരു. അതുകൊണ്ടു അധികം കളിക്കാതെ ഈ കട അടച്ചുപൂട്ടി തൂമ്പ എടുത്ത് അദ്ധ്വാനിച്ച് വിയർപ്പോടെ അപ്പം കഴിക്കുക. അല്ലാതെ വിയർത്തു അപ്പം കഴിക്കുനനവാന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്നടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിവരം അറിയും. ഓരോ അവന്മാര് തിന്നുകൊഴുത്തു ചുവ ചുവാന്നാ ഇരിക്കുന്നെ. മുന്തിരിച്ചാറും പിന്നെ കൺഫെഷൻ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കേറി കൊഴുക്കുകയല്ലേ

thampan
2017-07-10 11:27:29 News
No, aliya, we will not learn a lesson.  We are a foolish community.  See, next week, there is whole group of hooligans are coming in the pretext of an award ceremony.  What is this?  VELLARICKA PATTANAMO?  Can the American Malayalees show some guts to boycott these kind of hooliganisms?  Shame on the so called award givers.
george
2017-07-10 11:20:37 News
By bringing these people who made the money?  Ignorant people go and see their stupid show.  Some achayans profited too... what a scam... 
thampu
2017-07-10 11:18:15 News
American malayalees should learn their lesson here.  Don't bring these criminals for show here? 
ORTHODOX VISWASI
2017-07-10 08:33:47 News
മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന "അസുഹം " ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം മഞ്ഞയായി തോന്നും.അത് മാറാൻ നല്ല നാട്ടു മരുന്നു കഴിച്ചാൽ മതി.ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരും നല്ല തറവാടുകളിൽ പിറന്നവരും ആണ്.അവർ സ്വയം ആ സ്ഥാനത്തു വന്നവരല്ല.അവർ ആ സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞുടുക്കുന്നത് ആണ്.അവർ അഹോരാത്രം സഭക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആണ്. അവരെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ സഭയിൽ സംവിധാനം ഉണ്ട്.വഴിയേ പോകുന്നവർ അതോർത്തു വിഴമിക്കേണ്ട.  
യേശു
2017-07-10 08:11:18 News

പത്മാനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയതിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ സാമഗ്രികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലും കയ്യിലും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇനി എത്ര കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം.


യൂദാ മത്തായി
2017-07-10 07:34:43 News
'അമ്മ സംഘടന ഉടനെ പിരിച്ചുവിടണം
അമേരിക്കയിൽ ദിലീപിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ പണം പിടുങ്ങിയ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികൾ ജനനങ്ങൾക്ക് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം (ഇപ്പോൾ പാത്രീയിക്കീസ്കാരെ പറ്റിച്ച പണവും നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചതും കൂടി ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടല്ലോ?
Thiru
2017-07-09 12:29:13 News
തൂമ്പായോ അതെന്നാന്നെ. അഹരോൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടു  ഞങ്ങൾക്ക് വിയർപ്പിന്റെ അസുഹം ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയില്ലേ. അന്യന്റെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് അപ്പം കഴിക്കണം എന്നാണല്ലോ വചനം. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആണ് എന്തെങ്കിലും പണി ഉള്ളൂ. ബാക്കി ആറു ദിവസം ഇങ്ങനെ കേസും സമരവും, ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ ചില വിനോദങ്ങൾ ഒക്കെ 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Johnmathew
2020-08-14 21:52:18 News
The empire region is Total waste. Only members in the region is YMA. Other associations never participate in their region.
George
2020-08-14 20:58:58 News
അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നു കുരു പൊട്ടുന്ന/പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രിയ ഓർത്തോ ചാക്കോ ഫാൻസ്‌, നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അമേരിക്കൻ പൗരൻമാരല്ലേ. (ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രിയർക്കീസും, ഓർത്തോ ചാക്കോ/മെത്രാന്മാരും ഉൾപ്പെടെ). ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു കോടതി വിധിക്കു എതിരെ പ്രകടനം നടത്താൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങള്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ? എന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയെ ഇവിടിരുന്നു വെല്ലു വിളിക്കുന്നത്.
SudhirPanikkaveetil
2020-08-14 20:37:12 News
കണ്ണുനീരും പുഞ്ചിരിയും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭാഷയില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. മനുഷ്യമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ വികാരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വേണ്ടായെന്നു മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? കവയിത്രി ഒരു നല്ല ആശയം വായനക്കാരുടെ ചിന്തക്കായി നൽകുന്നു. ശ്രീമതി മാർഗരറ്റ് ടീച്ചർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു.

2020-08-14 20:04:33 News
വിവരം ഉള്ളവര്‍ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാല്‍ മാത്രമേ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് കാണുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ കഴിയൂ, അതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീഷണി ആയ ട്രംപിനെ ഓടിക്കുക.
SudhirPanikkaveetil
2020-08-14 18:31:34 News
Dipping into our past is a pleasant exercise to accelerate the pleasure of living in the present. Very beautifully narrated events evinced nostalgia. Good wishes to you dear Sir,
Spokeperson
2020-08-14 17:53:13 News
Tholkanulla jenmangal
RajasreePinto
2020-08-14 17:18:57 News
സുധീർ സാറിന്റെ രാമായണത്തിന്റെ വ്യാഖാനത്തോട് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നു .ഒരിക്കലും ശ്രീരാമനെ ഉത്തമപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തപര്യപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും .പക്ഷെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പരിവേഷം കലർത്തിയെങ്കിലും കാലാതീതമായ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയെ കുടുംബാന്തരീഷകത്തിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി ആബാലവൃദ്ധം ഒത്തു ചേര്ന്നു ആസ്വതിക്കാൻ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും പോലെ രാമായണ മാസാചരണവും ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്ക് താത്പര്യം .ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ വയ്യ .എല്ലാ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് എഴുതപെട്ട കാലത്തേ ശരികളാണ്. മനസിരുത്തി വ്യാഖാനിച്ചൊന്നു വായിച്ചാൽ ഭക്തി എല്ലാം കടല്കടക്കും .ഭക്തിയും യുക്തിയും ഒരുമിച്ചു പോകാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച കൃതികളായി കണ്ടു ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

2020-08-14 16:55:54 News
ഇനി നമ്മുടെ അന്തപ്പൻ ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കലക്കും . അതിന് മാത്തുള്ളക്കിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുക്കണം . അപ്പോൾ മാത്തുള്ള സുവിശേഷവുമായി വരും . അത് വന്നാൽ അന്തപ്പൻ ചേട്ടൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല . വരും തീർച്ചയായും വരും . നാരദൻ
vishvasi
2020-08-14 16:07:25 News
പള്ളി ആരുടേതാണ്? ഇടവകക്കാരുടെ. ഇടവകക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ടിടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? സഭ എന്നാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലല്ലോ. ആദ്യം ജനത്തെ പിടിക്കുക. കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല. ജനത്തെ പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് കോടതി വിധി പറയുന്നത്. കോടതിയോട് പറയുക പള്ളി പണിത് തരാൻ. വിശ്വാസി

2020-08-14 15:31:35 News
ഹാ! ഇതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടുന്നില്ല. കുറേക്കാലമായി വിദ്യാധരനെ കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. കടലുകൾ താണ്ടി ഞാൻ അലഞ്ഞു.....എന്നിട്ടും കണ്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതെ!. അവസാനം ഗൂഗിളിൽ തപ്പി, അപ്പോൾ ആമസോണിൽ കിടക്കുന്നു 'ആരാണ് വിദ്യാധരൻ' അതും ചോദിക്കുന്നതോ ഒത്തിരികാലമായി അപ്രത്യഷൻ ആയ നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞാപ്പു. കുഞ്ഞാപ്പുവിന് പിടികൊടുക്കാത്ത വിദ്യധരനെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അമേരിക്കൻ മുല്ലാക്കയോട് ചോദിക്കാം എന്നു കരുതി, കാരണം മുല്ലാക്കയെയും കാണാൻ ഇല്ല. ഇനി രണ്ടു പേരും കൂടി കമലക്കു വോട്ട് പിടിക്കാൻ പോയോ?. മുല്ലാക്ക മൊഞ്ചുള്ള മൂന്ന് ബീവിമാരെ വിട്ടേച്ചു പോവില്ല എന്നും തോന്നി, എന്നാൽ സിഐ ഡി മൂസയെ വിളിക്കാം എന്ന് കരുതി ഫോൺ നബ്ബർ തപ്പുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഹൂസ്റ്റണിൽ അടി കിട്ടിയ ആരുടെയോ കണ്ണാടി തപ്പാൻ പോയി എന്ന്. ഇനി ഫൊക്കാനയിൽ സിഐഡി മൂസ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് - കാരണം അവിടുത്തെ അടി ഹൂസ്റ്റൺ അടി ആയിരിക്കില്ല, റിയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നവനും സ്ഥിരം കുത്തിയിരിപ്പുകാർക്കും എല്ലാം അടി മുടി അടി വരുന്നു. കാണ്ടാ മൃഗത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടി ഉള്ള ഇവരെ, അടികിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മിർഗ ഡോക്ട്ടറുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള തയ്യറെടുപ്പുകൾ വേണം. 6 കഷണം ആയി പിരിഞ്ഞ ഹുഡ്‌സൺ വാലികൾ ആണ് മുൻനിരയിൽ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പൂര പാട്ട് ആണ്. അടി പുറകെ ഉണ്ട്. കൺഫൂഷൻ മാറാൻ ഗണപതിക്കു ഒരു തേങ്ങ അടിക്കാം എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ അങ്ങേരു പറഞ്ഞു; 'നിങ്ങൾ മലയാളികൾ തേങ്ങ അടിക്കാൻ വിടുന്നത് ബംഗാളികളെ ആണ്, അവന്മാർ എൻ്റെ തലയിൽ ആണ് തേങ്ങ അടിക്കുന്നത് , ഭയങ്കര തലവേദന, നീ പോയി ഒരു ഡോക്‌ടറെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ', എന്ന് പറഞ്ഞു. കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വന്ന എനിക്ക് വീണ്ടും കൺഫൂഷൻ, വെറ്റിനറി ഡോക്‌ടറെ വിളിക്കണോ അതോ!?- ഞാൻ ചോദിച്ചു. 'ഓടടാ ഏഭ്യാ, വിഡ്ഡി കശുമാണ്ട, നീയും അ ന്യൂയോർക്കിലെ തല്ലിപ്പൊളി ക്കാലമാടൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണല്ലേ;'- ഗണപതി അലറി; ഞാൻ ഓടി, ഓടി കിതച്ചു നിന്നപ്പോൾ, ഇതാ വരുന്നു വിദ്യാധരൻ, ഗുഹയിൽ നിന്നും കുറെ ചങ്ങലക്കിട്ടവരെ വലിച്ചുംകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ, അല്ലാ! ഇ ആൻഡ്രു ആരാ? അഗ്നിഹോത്രിയോ മന്ത്രവാദിയോ? വിധ്യാധരനെ ആവാഹിച്ചു വരുത്തുവാൻ? പ്രൊഫസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെകൂടി ആവാഹിച്ചു വരുത്തൂ, ഒത്തിരി വ്യജ പ്രൊഫസ്സർമ്മാർ വിലസുന്നു ഇ മലയാളിയിൽ .- സരസമ്മ. ന്യൂയോർക്.
OrthodoxViswasi
2020-08-14 15:25:29 News
പള്ളി ആരുടേതാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഇനിമുതൽ മലയാളത്തിലും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകും. അതുവരെ ക്ഷമിക്കുക.ആ പള്ളിയിലെ ഓർത്തഡോൿസ് വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിൽ കയറാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിനകത്തു തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഗുണ്ടകൾ തടയുകയാണ് ചെയ്തത്.1875 നു മുമ്പ് ഏത്‌ പാത്രിയർക്കിസ് ആണ് മലങ്കരയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ? ശവസംസ്‌കാരം ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല.പള്ളി വികാരി അറിയാതെ അടക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്‍നം ഉണ്ടായത്.ക്രിസ്തു കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതനാണ്.
John
2020-08-14 15:09:13 News
ഈ കൊറോണക്കാലത്തും കുട്ടിക്കോരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ചൂട് പായസം വാരിച്ചു രസിക്കയാണ് രണ്ടുപക്ഷത്തും ഉള്ള കളർ നയിറ്റിക്കാർ. മത്തങ്ങാ തൊപ്പിയും പ്രാകൃത ഗോത്ര മൂപ്പനെ പോലെ വടിയും, അരകിലോന്റെ സ്വർണമാല, സ്വർണ്ണക്കുരിശ് എല്ലാം കൊണ്ടും കോമാളി വേഷം ധരിച്ചാണ് അത്യാഡംബരക്കാറിൽ എഴുന്നള്ളത്തു. കൽപ്പന എന്ന ഇണ്ടാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കും. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത യേശുവിനെ അറിയാത്ത മെത്രാൻമാർ ആണ് ഈ സർവ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്നും യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പുലമ്പും ‘സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല’. കൊറോണ കാരണം വിദേശ മലയാളികൾക്ക് വലിയ ശല്യം ഇല്ല.
YakobaFan
2020-08-14 14:38:57 News
വായനക്കാരനോട് യോജിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കോടികൾ പിടിച്ചുപറിച്ചു (അതിൽ മുക്കാലും അടിച്ചുമാറ്റി) പതിറ്റാണ്ടുകൾ കേസ്സുപറഞ്ഞു കളിച്ചു തോറ്റപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ശരിയല്ല എന്ന് മന്ദ ബുദ്ധികളായ വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു ഇളക്കി വിടുകയാണ് കുറെ നികൃഷ്ട ജീവികൾ. ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കേസ്സു നടത്തി രണ്ടുപേരും ജയിക്കുമോ ? ഒരു കൂട്ടർ തോൽക്കും എന്നറിയാത്തവരാണോ ഇവരെല്ലാം. വിധി മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ. മറുപക്ഷം കോടതിയെ തെറി വിളിക്കും. പള്ളികൾ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് മനസ്സാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വൈദികരും. എന്നാലല്ലേ പുതിയത് പണിയാൻ പിരിവു ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റു. (വാൽക്കഷ്ണം: ഈ കൊറോണ കാരണം ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങടെ ആബൂന്റെ ബെൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വാങ്ങാനും പറ്റിയില്ല).

2020-08-14 14:23:21 News
ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിക്ക് എന്തിനാ അന്യന്റെ പള്ളി? അവിടത്തെ ഇടവകക്കാർ വന്നാൽ മനസിലാക്കാം. അല്ലാതെ പള്ളി എന്തിനു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു? അത് നിങ്ങളുടേതല്ലല്ലോ.പള്ളി കെട്ടിടം അല്ലല്ലോ സഭ. ക്രിസ്തു പരദേശി ആയിരുന്നു. അതിനു കുഴപ്പമില്ലേ? ചരിത്രത്തിൽ എന്നും സഭയുടെ തലവൻ പാത്രിയർക്കേസുമാരായിരുന്നു. എന്തിനു നുണ പറയുന്നു? അത് പോലെ സഭ ഒന്നാക്കാനുള്ളവരാണോ ശവ സംസ്കാരം നടത്തുന്നത് തടയുന്നത്? ജീവനുള്ള കാലം ആ വീട്ടുകാർ അത് മറക്കുമോ? ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ കൂടെ ചേരുമോ?
CIDMoosa
2020-08-14 14:12:02 News
പാവങ്ങളാ . കുറച്ചു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും അത്രേയുള്ളു . പച്ച കുത്തിയ വെളുമ്പൻമാരെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് മാറും . എന്നിട്ട് കണ്ണട ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി വരും . CID Moosa