പ്രതികരണങ്ങള്‍
ഭാഷാസ്നേഹി
2016-05-02 17:14:58 News
"പ്രവാസി എഴുത്തുകാരും കള്ളനാണയങ്ങളും" എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചര്ച്ച ആയിക്കൂടെ? ഇവിടെ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ ആയി അറിയപ്പെടുന്ന പലരും നാട്ടിൽ കാശു കൊടുത്ത് വേറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്നതാനെന്നുള്ള സത്യം ജനങ്ങള്ക്കറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ചര്ച്ച നടത്താൻ ആര്ക്കാണ് ധൈര്യം?വടി കൊടുത്തു അടി വാങ്ങണോ അല്ലെ?
Mohan Parakovil
2016-05-02 12:00:18 News

മതവും , രാഷ്ട്രീയവും, ആധുനികതയും നമ്മെ
മുഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഏപ്രിൽ
മഴകൾ ഒരു സുഖമാണ്~. എഴുത്തുകാരാ , നിങ്ങളുടെ തൂലികയിൽ നിന്നും ഇനിയും
വരട്ടെ പുതുമകൾ. എനിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും
ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റരേചർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുസ്തകം തുറന്നു. ആരോ ഇ മലയാളിയിൽ എഴുതിയ പോലെ ഞങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്തവരല്ല  വായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ .
ഇതാ പെർദീതയു ടെ സംഭാഷണം 

 Here's flowers for you;
Hot lavender, mints, savoury, marjoram;
The marigold, that goes to bed wi' the sun
And with him rises weeping: these are flowers
Of middle summer, and I think they are given
To men of middle age. You're very welcome.

SchCast
2016-05-02 11:37:33 News
തന്നെപ്പോലുള്ളവ്ന്മാരാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചത് .  ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി സുഖിച്ചിട്ടു ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പസ്ടരിൻമാര്ക്കിട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട് . സൂക്ഷിച്ചോ?  ഞങ്ങളുടെ വംശം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു .അയ്യൻന്കാളി യാണെ സത്യം പകരം ഏനും എന്റ ചാതിയും ചോതിക്കും 
വിദ്യാധരൻ
2016-05-02 10:34:41 News
ജ്യോതിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാനും യോചിക്കുന്നു 

"പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി 
പൂക്കുന്നു തേന്മാവു  പൂക്കുന്നശോകം 
വയ്കുന്നു വേലിക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ പൂവാൽ 
ചോക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങൾ പോലെ 

എല്ലാടവും പുഷ്പ ഗന്ധം പരത്തി
മെല്ലെന്നു തെക്കുന്നു വീശുന്നു വായു 
ഉല്ലാസംമീ നീണ്ട കൂകരവത്താലാ-
ലെല്ലാർക്കുമേകുന്നതേ കോകിലങ്ങൾ"  -  എന്ന കുമാരനാശാന്റെ കവിത ഈ ലേഖനത്തോടു ചേർത്തു വച്ചു വായിക്കാം. ലേഖകന് അഭിനന്ദനം .
Tom abraham
2016-05-02 10:07:42 News

Plato did not visualize the polytrickcians but thought of politicians. Kerala assembly is no ' whore house ,. Nothing but filth comes  from democratic  polytrickcians whose idol now is Trickster Hillary. Trump is a professional Statesman, a diplomat, a world citizen but his priority clearly is America First, and he is RIGHT. God bless Trump, and God bless more and more. Who has doctorate in mudslinging ? You readers know by now.

 I love Kerala, I love India my ancestors, my roots. I love America where I will be a Mayor in 2016 at age 71.


വിക്രമൻ
2016-05-02 09:20:42 News
 ഗിന്നസ് ബുക്ക്‌ അരിച്ചു നോക്കിയിട്ട പക്രുവിനെ കണ്ടില്ല .  എല്ലാവരും പറയുന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറികൂടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള താരമാണ് പക്രു 
R. Goplakrishnan
2016-05-02 09:15:36 News
കവിതയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല കവിത, കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിനപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ചീത്തയാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ എഴുതുന്നവർക്ക് ഉപകരിക്കും. അതുപോലെ എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിച്ചു കുറവുകൾ മനസിലാക്കി കവിതകളും കതകലുമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം .  ഇവിടെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാധരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മിക്ക എഴുത്തുകാർക്കും അയാളോട് നീരസമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസിലാകിയത്.  ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതിയത് വായിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും റിട്ടയർ ആയ ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് 

Jyothi
2016-05-02 09:11:02 News

എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് 
"നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഗദ്യമാണ് കവിത" എന്ന്.
ഇവിടെ മധുരമുള്ള ഭാഷ നൃത്തം 
ചെയ്യുന്നു ..
മനോഹരം! 
 

Rajendran K P Nair
2016-05-02 08:48:59 News
Ldf- 82,Udr-47 ,Indp-1,BJP-0
OMANA KURIAN
2016-05-02 08:28:23 News
BABYCHAYA  MY AND MY FAMILY,S  HEART FELT CONDOLENCES 
Sabu Jacob
2016-05-02 08:27:51 News
Very nice poem.
പാസ്റ്റർ മത്തായി
2016-05-02 08:24:13 News
സ്കെട്യയൂൽ കാസറ്റുകൾ എല്ലാം പോയി 
അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായി 
എവിടെ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇത്ര മാത്രം 
കടന്നു കൂടിയത്.  മാർഗ്ഗവാസി കൃത്യാനിക്ക് 
അവസരം കിട്ടിയാൽ തലപൊക്കും. താൻ ഇരിക്കണ്ടടെത്തു 
താൻ ഇരുന്നിലെങ്കിൽ താൻ ഇരിക്കണ്ടടെത്തു നായിരിക്കും എന്ന് പറഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
സ്കെട്യയൂൽ കാസ്റ്റിനു എങ്ങനെ ധൈര്യം കിട്ടി ഒരു ബഹുമാനിന്തനായ പത്രധിപരെ 
ചോദ്യമ ചെയ്യാൻ.  മുഷ്ക്ക് എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ. ഇവനെ പോലുള്ളവനെ നിലക്ക് 
നിറുത്താൻ ട്രംമ്പിനെ പോലെയുള്ള ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാരെയാണ് വേണ്ടത്.  ഇവനെ ഒക്കെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് 
അടിച്ചു ഓടിച്ചു പഴയ ജാതിയിൽ കൊണ്ട് കേറ്റി ഇരുത്തണം .  അട്ടയെ പിടിച്ചു മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ കിടക്കുമോ 

Anthappan
2016-05-02 07:55:25 News

Dear friend

I think you should drop out of this lousy race and work for Hillary Clinton where you can learn politics and serve the community.  FOKANA is wastage of time.  You are in a beautiful land with lots of opportunity.  Don’t be trapped in the by gone days. It is time to get out of that rotten state and move forward.   After watching the politicians here, as Trump says, there is no energy for Ommen Chandy or Antony.  Achudanandan is old guy with lots of depleted brain cells. He spits out nonsense and many idiots find entertainment in it.   There are murderers hiding in the Assembly.     They keep on saying the same thing and play the same politics. They don’t have any vision about anything.   Don’t even tell anyone that you had any association with the politicians in Kerala because people will look suspiciously at you. So my advice to you is get out of this race and work as a grass root worker of the Democratic Party.   Hillary Clinton is going to be our President.   If you are smart guy get out of this FOKANA mess join the American politics which will help your next generation here in this country.  I am a Malayalee too but I think the politicians In Kerala betrayed all Malayalees living abroad.  Kerala Assembly is whore house.  I am waiting to hear your drooping out of this race.

One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. (Plato)

Observer
2016-05-02 06:25:26 News
FOKAN and FOAMA are for the chotta Mlalayalee leaders to show there pomp and pride.  Their definition for leadership is to have a convention conducted by bringing some nasty politicians from Kerala, a Malayalam writer, a cinema nadi  and Bishop or Sanyasi.  Of course without Chenda mayelam the convention is incomplete.  
Jayakumar
2016-05-02 01:15:33 News
പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.....RIP
പ്രതികരണങ്ങള്‍
News Alert
2019-12-12 08:48:56 News
Lawmaker to GOP: Wake up! Stop protecting corrupt president Rep. David Cicilline (D-RI) made a plea to his Republican colleagues to "wake up" and warned of "trading the values of Madison for the values of Moscow."
V. George
2019-12-12 07:32:23 News
Why  all the Trump hating ,Obama-Hilary loving low intelect Malayalees are not coming up with any political comments lately. Beware! Trump will be our (yours too) President for the next
1 + 8 years. Malayalees who don't like it can go for Sabarimala pilgrimage or Pathri-Ortho
rallies in the meantime.
ജോർജ് പുത്തൻകുരിശ്
2019-12-12 00:12:39 News
സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിന്റെ അനുഭൂതിയുടെ ചരട് പൊട്ടാൻ കാരണമെന്തായിരിക്കു ? അധികം ദൂരേക്ക് അതിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.  അതിന് കാരണക്കാർ രതിദേവതയല്ല രതിദേവതകളാണ് .ആരൊക്കെയാണവർ ?
1  മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാവ്, 2 മങ്ങാതെ നില്‍ക്കും നിലാവ്, 3 സ്വപ്നങ്ങളേന്തുന്ന പൂന്തിങ്കൾ, 4 മണിമഞ്ചലില്‍ കിടക്കുന്ന  ചേലുള്ളൊരോമലാൾ 5 പാതിരാക്കാറ്റിന്റെ ഈണങ്ങൾ 6 മനം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന മോഹങ്ങൾ 7 കുളിര്‍തെന്നലില്‍ കൊഞ്ചുന്ന സൗരഭ്യം 8 മണിത്തമ്പുരു മീട്ടുന്നോരാവേശവും  9 കെട്ടഴിഞ്ഞോമലിന്‍ കാര്‍കൂന്തലും 10 കെട്ടഴിഞ്ഞോമലിന്‍ കാര്‍കൂന്തലും, 11 തിരുനെറ്റിയില്‍ മാഞ്ഞൊരു സിന്ദൂരവും,
12 മെയ്യോട് മെയ് ചേര്‍ന്ന ധന്യ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍, 13 നിര്‍വൃതികൊള്ളുന്ന  മന്ത്രങ്ങളും 14പുല്‍ക്കൊടിത്തുമ്പിലെ ഹിമബിന്ദുവും 15 കരള്‍ തേട്ടി തുളുമ്പുന്നൊരനുഭൂതിയും
16 പുലരാത്തരാവുകളും 

കവി തീർച്ചയായും ഭൂമിയിൽ അല്ലായിരുന്നു . ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക്  മേൽപ്പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽപെട്ടവരെ എല്ലാം (16) കൂട്ടി രതിക്രീഡയിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് വച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല . എന്നാൽ സുധീറിനെപ്പോലെ ഭാവനയുടെ ചിറകുകളിൽ സഞ്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാദ്ധ്യവുമാണ് . ഇത് വായിക്കുന്ന സഹൃദയരായ വായനക്കാർ , മേൽപ്പറഞ്ഞ പതിനാറ് രതിദേവതമാരും ഊടാടി നടക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ , അനുഭൂതി തേടി വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ഞാനതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടില്ല . കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റ ഭാവനകൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും 

ഭാവനാസമ്പന്നമായ സുധീറിന്റെ  കവിതയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം 
ചാണകം
2019-12-11 23:00:46 News
അന്തപ്പൻ വരണെങ്കിൽ മാത്തുള്ള വരണം . മാത്തുള്ള വരുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല . അദ്ദേഹം ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് 


ഓട്ടോ റിക്ഷ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം
2019-12-11 13:41:26 News

പഴുത്ത മാമ്പഴം
മുറിക്കുമ്പോഴതിൽ
കറുത്ത പുഴുവൊന്ന്
തലയുയർത്തുമ്പോലെ

ഇടത്തോട്ടിൻഡിക്കേറ്റർ
തെളിച്ചൊരോട്ടോറിക്ഷ
പൊടുന്നനെ മുന്നിൽ
വലത്തോട്ടൊടിക്കുമ്പോലെ

അകത്തുള്ളതു വേറെ
ഉള്ളിലിരിപ്പുകൾ വേറെ
പോകും വഴികളും വേറെ
ഇടക്കു ഞെട്ടിക്കും ചിലർ !

അന്തപ്പന്‍ 

Joseph George
2019-12-11 13:15:49 News
Sudhir Panikkaveetil added one more jewel into his crown with this poem Anubhooti. This poem is very romantic, thoughtful and make you laugh and think deeply. I am a strong fan of Sudhir and I read all his poems, short stories, essays, novels and book reviews one is better than the other. I admire his amazing talents as a writer and congratulations to him. May God bless him richly so he will be able to  write more articles poems, shortstories to  change the life style of readers.
എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലോ സരസംമേ
2019-12-11 13:04:36 News
ന്യൂയോർക് സരസമ്മേ, നീ നല്ല പണിയാണ് കാണിച്ചത്,  എനിക്കുപറ്റിയ അബദ്ധം കൂടി കേൾക്കൂ. 
ഇ പ്രാവശ്യം ക്രിസ്സ്മസ്സും ന്യൂയിയറും നാട്ടിൽ ഘോഷിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയിതു സന്തോഷിച്ചു ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു. അതിയാൻ എല്ലാവർഷവും ൨ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകും, എന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ മലയാളിയിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് വായിച്ചു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അതിയാൻ ചോദിക്കുവാ - എന്താടി ഏലിക്കുട്ടി നീ വാട്സ് ആപ്പിൾ കൊച്ചു പിള്ളേരുമായി സൊള്ളുവാനോ എന്ന്. എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കേറി, നാട്ടിൽ കൂടെ കൊണ്ട് പോകാതെ പോയാൽ എന്ന് പേടിച്ചു ഞാൻ  നിങ്ങളുടെ കമന്റെ ഉറക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. പശുവിനെ കുത്തി വെക്കുന്ന ഡോക്ടർ എന്നും കൂട്ടി വായിച്ചു. 
 കുറെ കഴിഞ്ഞു അതിയാൻ പറയുക ഓ കൊച്ചിയിൽ ഭയങ്കരം പൊല്യൂഷൻ ആണ്, നമുക്ക് കരീബിയനിലോ കോസ്റ്റ റിക്കോയിലോ പോകാം എന്ന്. അയാൾ സ്പാനിഷ് പെണ്ണുങ്ങളുമായി കൂത്താടാൻ പോകുവാ. ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. 
ബലാത്സഗക്കാരെ പിടിക്ക് കോവാല
2019-12-11 12:38:05 News
 ചത്ത ആനയുടെ കൊമ്പ് ആരുടെ കയ്യില്‍ ഇരുന്നാല്‍ നമുക്ക് എന്താ കോവാല. കൊമ്പുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആന വേട്ട തടയുവാന്‍ ആണ് നിയമം ഉള്ളത്. ഇതിന്‍റെ ഒക്കെ പുറകെ നടക്കാതെ, ബലാല്‍ സംഗം ചെയ്യുന്നവര്‍, കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവര്‍ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ പിടിക്കാന്‍ നോക്കു. 
 ഇ മലയാളിയില്‍ നല്ല എഴുത്തുകാരും കമന്റെ കാരും ഉണ്ട്. കാട് അടച്ചു വെടി വെക്കാതെ കോവാല. ലാലിന്‍റെ പുറകെ നടക്കാന്‍ ഇ മലയാളി എഴുത്തുകാര്‍ അത്ര താണവര്‍ അല്ല.
 ചാണക്യന്‍. 
നീതിമാൻ കോവാലൻ
2019-12-11 12:09:59 News

ഇവനെയൊക്കെ പണ്ടേ പിടിച്ചു ഉളള തള്ളേണ്ടതാണ് .  ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ആയിരുന്നു  ഈ  ആനക്കൊമ്പു കേസിൽ പെട്ടതെങ്കിൽ പോലീസ് എന്നെ ഇടിച്ചു പിഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ  ഈ സിനിമാ ലാലൻ, ലാലേട്ടൻ എന്ന പേരിൽ ദൈവമായി ചിലർ പൊക്കികൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ഇവിടെ comment കുറിക്കുന്നവരും ഇത്തരം അനീതി കാണുന്നില്ലേ:? ചില  നാലാംകിട  എഴുത്തുകാരേയും  അവരുടെ  കൃതികളെയും  പൊക്കി  പൊക്കി ജ്ഞാനപീഠത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു.  അത്തരം അർത്ഥമില്ലാത്ത ബോറിംഗ് കൃതികളെ ചൊറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ടും നന്ദിയായി ചൊറിച്ചിൽ കിട്ടും. ഇപ്പറയുന്നതു ശരിയല്ലയോ എന്നു ഈ കമന്റ്  കോളത്തിലെ പല  പരസ്പര ചൊറിച്ചലും മാന്തലും മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട  നീതിമാൻ ഏതു അനീതിക്ക്  എതിരേയും  മുഖം നോക്കാതെ സമയം കിട്ടിയാൽ എഴുതും.  ഏതു സൂപ്പർ നടനെയും കുറ്റം  കണ്ടാൽ വിമർശിക്കും.

ആരാണ് തൊട്ടു കൂടാത്തവര്‍?
2019-12-11 11:43:57 News
 തീണ്ടല്‍, തൊടാന്‍ പാടില്ല, കാണാന്‍ പാടില്ല എന്ന നിയമങ്ങള്‍ ആരു കൊണ്ടുവന്നു, അവര്‍ ആണ് മത പരിവര്‍ത്തനത്തിന് കാരണക്കാര്‍. മനുഷരെ ദൈവം സ്രിഷ്ട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രച്ചരിപ്പിച്ചവര്‍ തന്നെ അല്ലേ വര്‍ണ്ണ വിവേചനം കൊണ്ടുവന്നത്. നിങ്ങള്‍ നിന്ദിക്കുന്ന താണ ജാതിക്കള്‍ അവരെ വിലമതിക്കുന്ന മതത്തില്‍ ചേരുന്നതിന്റെ കാരണക്കാര്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെ.
- andrew
ഏതു യേശു?
2019-12-11 11:36:32 News
'ശീലകള്‍ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിയില്‍ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങള്‍ കാണും എന്നു പറഞ്ഞു.'-ലൂക്കോ 2:11 
'  വീട്ടിൽ ചെന്നു, ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോടുകൂടെ കണ്ടു- മത്തായി 2:11 
 ലൂകൊയുടെ യേശു പശു തൊട്ടിയില്‍ കിടക്കുന്നു. പിന്നീട് ദേവാലയത്തില്‍ 
മത്തായിയുടെ യേശു വീട്ടില്‍ - മാത്രം അല്ല മിസ്രെമിലേക്ക് ഓടി രക്ഷ പെടുന്നു. 
 ഇതു രണ്ടും രണ്ടു യേശു . അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഏതു യേശുവിന്‍റെ ജനനം ആണ് ആഗോഷിക്കുന്നത് 
kumarettan
2019-12-11 11:03:45 News
who created the ugly caste system? all are equal.
conversion or no conversion is called freedom. 
VJ Kumr
2019-12-11 10:54:18 News
Who introduced or created the dirty system of 
""'CONVERSION""" in Kerala and all over India??
From that time starts these kind of  ugly ""RELIGIOUS 
MADNESS & SEPARATION ATTEMPTS, Right????
Joseph Padannamakkel
2019-12-11 10:32:21 News
എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഇ-മലയാളിയുടെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും മുന്നറിയിപ്പുകൂടാതെ ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി നീക്കം (delete) ചെയ്തു. ഈമലയാളിയുടെ ലിങ്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പരസ്യമാണത്രെ! ഏതോ സാമൂഹിക ദ്രോഹി മലയാളിയെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ക്ലർക്കായി ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു! കാലാകാലങ്ങളായി ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ പരസ്യമാകുന്നതെന്നും മനസിലാകുന്നില്ല. നിരുപയോഗമായ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്നും തോന്നുന്നു! 
എന്തിയേ വിദ്യാധരന്‍ ...ഇത്യാദി
2019-12-11 07:21:31 News
വിദ്യാധരന്‍, അന്തപ്പന്‍, മാത്തുള്ള, നാരദന്‍ ...ഇവര്‍ ഒക്കെ എവിടെ പോയി?
വെള്ളിയാഴ്ച ചെരിപ്പുറം വരുമായിരിക്കും!
ചാണക്യന്‍ NY