പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ninan Mathulla
2016-07-14 09:37:25 News
Get to the street for peaceful protest, and vote together as a community. That is the only way to get justice. The divisive forces in our community in the name of race and religion need to be isolated.
Observer
2016-07-14 08:20:01 News
നായര് പിടിച്ചൊരു പുലിവാല് 
പുലിവാല് പിടിച്ചൊരു നായരച്ചൻ 
നായരേം നരിയേം ഒന്നിച്ചു കെട്ടും 
നാവു വളർന്നൊരു വിദ്യാധരൻ 
ചീഫ് കൂക്ക്. സ്കറിയാ
2016-07-14 07:53:47 News
ഞാൻ പരമുനായനാരുടെ ചായക്കടയിൽ ചീഫ് കുക്കായിരുന്നു.  കടലയും പുട്ടും,  സുഹിയൻ, ഉണ്ടംപൊരി, പരിപ്പു വട പപ്പട വട ഇഡലി ദോശ ചമ്മന്തി , സാമ്പാറ്, ഏത്തപ്പഴം പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചോറും കറിയും സാമ്പാറ് (കാലത്തതിന്റെ ബാക്കി ) അവിയല്, പുളിശ്ശേരി, എരിശ്ശേരി, പച്ചമോര്‌, കാച്ചി മോര്, കാളൻ, തോരൻ, ഇറച്ചിക്കറി, കോഴിക്കറി, പോത്തിൻ ക്കറി (മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നവരിൽ ഒത്തിരി കോഴികളും പോത്തുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ടു അതിന് ഒരു കുറവും വരില്ല., വൈകിട്ട് കഞ്ഞീം പയറും പപ്പടോം ( വൈകിട്ട് മിക്കവരും വെള്ളം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതികം സാധനം ചിലവാകില്ല .   ഇതെല്ലാം എഴുതിയത് അടുത്ത തവണ പ്രസിഡണ്ടായി ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.  എന്റെ സഹായി കുഞ്ഞാപ്പിള്ളയെ സെക്രട്ടറിയും ആക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണകാര്യം ശരിയാക്കി തരാം. പിന്നെ വരുന്നവന്മാര് അതികം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ആഹാര സാധനത്തിൽ അല്പം കാരം ചേർത്താൽ മതി . ഇത് നമ്മൾ അകത്തുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി.  പിന്നെ ചില അവന്മാര് എഴുതുന്നതുപോലെ ഉടനെ വയറ്റിളക്കം ഉണ്ടാകില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നെ തുടങ്ങൂ . അതു പിന്നെ അവരുടെ പ്രശ്‌നം . അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ. അടുത്ത തവണത്തെ പ്രസിഡൻഡ് ചീഫ് കൂക്ക്. സ്കറിയാ.  
george
2016-07-14 07:30:58 News
With all due respect is it a family conference or FOKANA convention.  I see familiar faces from FOKANA in the photos.  Maybe they are all over the place...
വിദ്യാധരൻ
2016-07-14 07:00:12 News
ഏകാന്തത എന്ന വിഷത്തെ അമൃതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് കല. പ്രത്യകിച്ചും കവിത എഴുത്തു.  

"ഏകാന്തം വിഷം അമൃതാക്കിയും വെറും പാ-
ഴാകാ ശങ്ങളിൽ അലർവാടി യാൽ രചിച്ചും 
ലോകാനുഗ്രപാരയായെഴും കലേ നിൻ -
ശ്രീകാൽത്താരിണ അടിയങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നേൻ ' (കാവ്യകല-  ആശാൻ )

വിദ്യാധരൻ
2016-07-14 06:37:42 News
കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ലഭ്യമായതനുസരിച്ച് നായന്മാരെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഒരാൾ ഡ്വാർട്ട് ബാർബോസാ എന്ന പോർച്ചുഗീസ്സുകാരനാണു്. ഒരാൾക്കു് നായർ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന വിധം തന്റെ "കിഴക്കെ ആഫ്രിക്കാ രാജ്യവും മലയാളവും" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്.

“മലയാളത്തിലെ നായന്മാർ ജന്മനാ തന്നെ പ്രാഭവമുള്ളവരാകുന്നു. രാജാവോ പ്രഭുവോ വാൾ കൊടുത്തു "നായർ" എന്നു മൂന്നു വട്ടം വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതുവരെ അവർക്കു വാളും നായർ എന്ന പേരും ധരിച്ചു നടപ്പാൻ പാടില്ല...."

ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാജാവും പ്രഭുവും പോയി വാളിന്റെ വായ്ത്തലയും പോയി നായർ എന്നു മൂന്നു വട്ടം വിളിക്കാൻ ആളും ഇല്ലാതായി --- അപ്പോൾ പിന്നെ നായർ സംഗമം എന്നു പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥം ?
എന്റ ഉപ്പാപ്പക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാം.  അത്ര മാത്രം .  
വിദ്യാധരൻ
2016-07-14 06:29:40 News
എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് 
വിവേചന ശക്തിയും ധർമ്മബോധവും 
നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടിട്ട് എത്രയോ കാലമായി!
അനീതിയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും 
ധാര്‍ഷ്ടിത്യ ത്തിന്റെയും, അവിനയത്തിന്റെയും 
ഔദ്ധത്യത്തിന്റെയും , കാര്‍ക്കശ്യത്യത്തിന്റെയും 
പാരുഷ്യത്യത്തിന്റെയും, അനാഗരികത്വത്തിന്റെയും 
നിര്‍മ്മര്യാദയുടെയും മുന്നിൽ
എന്റെ മനസ്സാക്ഷി വെറും മൂക സാക്ഷിയായി. .
ചിലപ്പോൾ അവൻ കൂറുമാറി 
പ്രതിഭാഗം ചേരുന്ന വെറുമൊരു സാക്ഷിയായി.
പ്രകൃതിയുടെ പ്രലോഭനങ്ങളായ  ആകര്ഷണത്തിന്റെയും 
വശ്യതയുടെയും, ലൈംഗികചോദനകളുടെയും
പ്രേരണകളാൽ അവൻ എന്നെ വിട്ടുപോകുകയും 
എന്റെ മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുതു.
പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ദ്വന്ദ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു.
തെറ്റും ശരിയുമില്ലെന്നും എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ 
അടിസ്ഥാന ഭാവമായ കാമത്തിൽ അധിഷ്ടിതമാണെന്നും 
എന്റെ മനസ്സിൽ മന്ത്രിച്ചു.  
'എന്തിന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നു'  എന്ന് 
ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നെ 
കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. ' ഭോഷാ ' നിന്റെ 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും 
എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണം 
നീ അതിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്.  
അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെയും ഞാൻ ഒരു മൂക സാക്ഷി മാത്രമാണ് 
Intervention
2016-07-13 15:03:28 News
Dispenser didn't properly listened  the announcement.  They asked every one to pick up a cork after the registeration in case there was loose motion break out after eating the food they provided. We corked the rear hole  and had a good time. But, when we reached home and took the cork of, there was a flood at the house and a stinky smell. What medical expense you are talking about? you can buy Tum from Walgreens and address this issue.  Are you trying to milk some money from FOAMA? 
രാമചന്ദ്രൻ
2016-07-13 14:55:35 News
ഒരു സിനിമാ നടനും ജനപ്രതിനിധിയുമായ സുരേഷ്ഗോപിയെ നായന്മാരുടെ സംഗമത്തിന് വിളിച്ചു പൊക്കി കാണിയ്ക്കണ്ട ആവശ്യകഥ എന്താണ് എന്നു മനസിലാകുന്നില്ല.  വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മലയാളികൾ,  വർഗ്ഗീയത ഏതു നേരവും ഭാരതാംബയുടെ രക്തധമനിയിൽ കുത്തി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വടക്കന്മാരുടെ ഒപ്പം താഴണ്ടായിരുന്നു.  അമേരിക്കയിൽ എന്ത് നായര് എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്തു മഹമ്മദീയൻ, എന്തു കറുമ്പൻ എന്തു വെളുമ്പൻ. ഇവിടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നവന്മാരെ കുറിച്ചു ഇപ്പോൾ അവജ്ഞ തോന്നുന്നു. കഷ്ടം തന്നെ 

"ഈ നാം നിരീക്ഷിപ്പതിലൊന്നുപോലും 
യഥാർത്ഥമല്ലൊതൊക്കെ ഇന്ദ്രജാലം 
ഹേ! മർത്ത്യ, നീയിന്നവ നോക്കിനിന്ന് 
മദിപ്പതല്ലല്ലീ മഹാജളത്വം "  (ചങ്ങമ്പുഴ )
onlooker
2016-07-13 12:57:10 News
ഫോമാ അമേരിക്കന്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് നാണക്കേടായെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിശയമില്ല. ആരും ഒന്നും എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം എന്തുണ്ടായി എന്ന്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതി 
SONNY 12017
2016-07-13 10:48:53 News
WISH YOU GOO LUCK WITH YOUR  NEW ROYAL ASOKA.
വിദ്യാധരൻ
2016-07-13 10:13:30 News
അഭ്യസ്‌തവിദ്യരെന്നഭിമാനിക്കുമ്പോഴും 
അഭ്യാസത്തിലൊട്ടും പുറകിലല്ല നാം .
നായരും ക്രിസ്ത്യനും യവനനും പിന്നെ 
നായക്കൾ ലജ്ജിക്കും മറ്റു മതസ്ഥരും 
നാടിന്റെ ഐക്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു - 
നാടകമിതു  തുടരുന്നു തുടർക്കഥപോലെ 
മതമേതായാലും ജാതിഒന്നായാൽ -
മതിയെന്നു പറഞ്ഞോരാ   ഗുരുദേവൻ,
ഓർമ്മയായിട്ട് വര്ഷമേറെ ആയെങ്കിലും 
ഓർമ്മയാകാതെ നിൽക്കുന്നവൻ ചൊന്ന സത്യം
ജാതിമത ചിന്തകൾക്കപ്പുറം പോവാതെ 
യാതൊന്നിനും വളർച്ചയില്ലന്നോർക്കണം നാം.

വിദ്യാധരൻ
2016-07-13 09:53:00 News
എല്ലാ വിത്തിലും ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്‌ സ്വപ്നങ്ങൾ 
നല്ലൊരു മാരിയിൽ പൊട്ടി തളിർക്കാനായി.
ഉണ്ടെൻ മനസ്സിലും ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ 
പണ്ടു തുടങ്ങി  മയങ്ങി കിടക്കുന്നവ
വന്നില്ലെന്റെ രാജകു 'മാരി' ഇന്നേവരെ 
വന്നെന്നേ പുണരും ഇന്നല്ലേ നാളെ 
തളിരിടുമെൻ സ്വപ്നങ്ങളും നൂനം 
തളിർക്കുമവ മഴയേറ്റു തളിർക്കും തുളസിപോൽ 
കയ്യ് വിട്ടുകൂടാ പ്രതീക്ഷകൾ 
വൈകിയിട്ടില്ലൊന്നും മഴമുകിലുണ്ട് വിഹായസ്സിൽ
Dispenser
2016-07-13 09:14:34 News
Here please look at the photos above. All in three piece, two piece or in modi suites or in Kerala political leaders' juba suites, some in Indian ties, some in Miss America dress. Good . Good. But some request to present and past leaders with 2 years preparation, press releases, announcement you people just suppplied rubbrised Chappathi in Foma banquest? I paid so much money for registration, after eating that rubber chappathi still I have very loose motion. Who will pay for my hospital bill? For filim stars, ex. frequent visitor ambassodor, for many useless fake leaders you spent lot of money. For Vijaya Jesudas you spent $25000.00 What a waste. Who is accountable? Who is responsible? We ordinary people saw some third rated performances, also wasted our time and money. Here I just mentioned about FOMAA performance. Also I heard, Fokana performance was also very bad, rather worst there. What is happening to our so called leaders? Especially our old sticking leaders must step down.
komaram
2016-07-13 06:53:04 News
ജാതി പറഞ്ഞതു ശരിയായില്ല. അടിച്ചതും ശരിയായില്ല. ഇവരൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളോ? 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Shout, Never be Silent
2020-01-23 19:09:21 News
Fascism; religious or political, of which there is no difference usually comes with gentle steps; with sweet sounds & sweet ideology. The vast majority simply accepts it with less prudence. Fascism comes masked in different forms. It is like a dark cloud The cloud becomes pitch dark, the darkness spreads out beyond with no limits. But never give up, don’t be silent, shout, shout Keep the small flame of Hope in your hand, we will see bright dawns But never, never be silent! The vast majority of the silent make the Fascism possible. -andrew
നിങ്ങളും ഒരു രാജ കുമാരന്‍ അല്ലേ!
2020-01-23 18:49:18 News
നിങ്ങളും ഒരു രാജ കുമാരന്‍, ഞാനും, നമ്മള്‍ എല്ലാം രാജ കുമാരനും കുമാരിയും രാജാവും രാഞ്ഞിയും. പിന്നെ എന്തിനു ആണ് വെറുതെ വല്ലവരുടെയും പൊക്കി കാണിക്കുന്നത് - നാരദന്‍
Manu
2020-01-23 18:41:34 News
പ്രിയ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ ഇനിയെങ്കിലും ഉണരൂ. oci കാർഡ് എന്ന ഓലപ്പാമ്പിനെ കാട്ടി നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളെ, ബന്ധുക്കളെ കഹ്ഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ രാജകീയ വരവേൽപ് നടത്താതിരിക്കു. നാട്ടിൽ പോയി കക്കൂസും, വീടും പണിത് സ്വന്തം അനദ്ധ്വാനിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കു. അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ സമൂഹത്തതിന്റെ അത് മലയാളിയുടെ തന്നെയായാലും ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കു. ഇവിടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഗവണ്മെന്റ് ടാക്സ് ഇളവ് തരും, നിങ്ങളുടെ പടം ടി.വി.യിൽ വരും നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ പടം വരാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കോമാളിത്തം ഒഴുവാക്കു. ആനകളും, ആമകളും, കാക്കത്തൊള്ളാരയിരം സംഘതനകളും ഒന്നായി അമേരിക്കൻ മലയാളി എന്ന് യോജിക്കു. അപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങളുടെ ശക്തി, അധികാരം, തൊഴുത് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ പടം വരാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന സേവനം ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് നൽകു.
joseph abraham
2020-01-23 18:40:37 News
Good presentation congrats
വായനക്കാരൻ
2020-01-23 17:39:37 News
കഷ്ടം! ഇത്രയും ഒക്കെ കാണിച്ചുവച്ചിട്ടാണല്ലോ എല്ലാ മന്ത്രിക്കോമരങ്ങളും ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സുഹിച്ചിട്ട്‌ പ്രവാസികളെ നന്നാക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റിനായി തെണ്ടുന്നത്. ഇവനെയൊക്കെ കൗപീനം തന്നെ പൊക്കിക്കാണിച് ഓടിക്കണം ചേട്ടാ!
Viji Malayil
2020-01-23 17:05:37 News
ഏകാന്തതയിൽ റോസമ്മാമ്മച്ചിക്ക് കൂട്ടിന് ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതം! മരുത്വമലയുടെ സൗന്ദര്യവും ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതവും അലിഞ്ഞുചേർന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ മനസുകൾക്ക് കുളിർമ്മ നൽകിയുള്ള കഥയുടെ ഒഴുക്ക് ! ആ സമന്വയം നന്നേ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു. പരിണാമചക്രത്തിലെ ജോണച്ചന്റെ പത്നിയും പിയൂസ് , ബെഞ്ചമിന്‍ , മോളമ്മ എന്നിവരുടെ അമ്മയും റെജിയുടെ അമ്മൂമ്മയും, ഈ മൂന്ന് ചക്രങ്ങൾക്കും മരുത്വാമലയോടുള്ള പ്രണയിനിയുടെ പാവന സ്നേഹത്തിനെ മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാലചക്രമാറ്റങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തെ ആടിയുലച്ചപ്പോൾ, മരുത്വാമലയുടെ പ്രണയിനിക്ക് തന്റെ അസ്തിത്വം വിട്ടകലേണ്ടിവന്നപ്പോൾ, അവരിലേക്ക് വാർദ്ധക്യം കടന്നുവരുന്നു. "ബാറ്ററി തീര്‍ന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ടേപ്പ് റിക്കോര്‍ഡര്‍" തന്നെയാകുന്നു. വാർദ്ധക്യവും ബാബുരാജ് സംഗീതവും പുതു തലമുറക്ക് അല്പമെങ്കിലും റെജിയിലൂടെ പകർന്നുകൊടുത്തിട്ട്, റോസമ്മമ്മച്ചി കടന്നുപോകുന്നു! പഴയതലമുറ കൈമാറിത്തരുന്നവയെ ഇനിയുമെങ്കിലും മാറോടണക്കാൻ നമുക്കൊരോത്തർക്കുമാവട്ടെയെന്ന് ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ആശിച്ചുപോകുന്നു!!!
M. A. ജോർജ്ജ്
2020-01-23 15:45:54 News
Trump നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് impeach പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. Trump തന്റെ presidency ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്ന് impeachment എന്ന പ്രക്രിയയിലൂട് അമേരിക്കൻ ജനതയോടാണ് democrat കൾ പറയുന്നു, ഓരോ pointഉം നിരത്തി ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ മലയാളി എന്തിനു ബോറടിക്കണം. രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തി കാണിക്കുന്ന പാവം മലയാളി republian അയാലും democrat അയാലും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഘടകമേ അല്ല. 2020 October മാസത്തിൽ അമേരിക്കൻ ജനത ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരിക്കുമെന്ന്. Republian അയാലും Democrat ആയാലും മലയാളിക്ക് ഒന്നു പോലെ തന്നെ. മലയാളിക്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്നും ഹരമാണ്. രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു നേടുക എന്നത് മലയാളിയുടെ ഹോബിയാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാവറേജ് അമേരിക്കക്കാരൻ ഉള്ളിൽ പറയും: ഹോ ഇവന്മാരുടെ ഒരു ആവേശം! e മലയാളിയോട്: ആർക്കും ഏത് പേരിലും, (ഒരാൾ തന്നെ പല പ്രേരിൽ) എന്തും എഴുതി വിടുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്ന്.
Who is worst
2020-01-23 15:00:12 News
Pence is the third most corrupt politician in American history. Moscow Mitch is number two and Donald is number one trump is resigning & Pence is going to be the President.
Vayanakkaran
2020-01-23 14:58:48 News
ഇപ്പോൾ ബീച്ചല്ലേ വിറ്റുള്ളൂ! അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ കടലും ഏക്കറുവച്ചു വിറ്റുകാണും. കടലിൽ കുളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വാങ്ങിയിട്ടുകൊള്ളുക!
amerikkan mollakka
2020-01-23 14:54:45 News
ഒരു കാര്യം ഞമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കബിത എയ്തുന്നത് സ്ത്രീകളും കഥകൾ എയ്തുന്നത് പുരുഷന്മാരുമാണെന്നാണ്. സ്ത്രീകൾ കഥകൾ എയ്തുന്നില്ല എന്ന് ഞമ്മള് പറയുന്നില്ല. താരതമ്യേന പുരുഷന്മാർ കഥയുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ. ഇപ്പോൾ ഇ മലയാളി സാഹിത്യ ബാരത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ കഥകളല്ലേ കൂടുതൽ.
PRESIDENT PENCE
2020-01-23 13:06:22 News
Republican group has launched a new ad campaign urging the Senate to remove President Donald Trump at the conclusion of the impeachment trial, elevating Vice President Mike Pence into the Oval Office. Graham praises Schiff on impeachment presentation: 'You're very well-spoken' Graham is a strong supporter of trump. Now GOP is going to dump trump & Pence is enthroned, “Mike Pence is a bland, boring, completely typical, ordinary conservative Republican from Indiana,” the President Pence website created by the anti-Trump conservative group Defending Democracy Together states. “And if the Senate does its duty, they’ll make him the next president of the United States.” There’s also a commercial set to run on Fox News as the impeachment vote nears:
vayanakaaran
2020-01-23 12:53:50 News
ധാരാളം കഥകൾ. അടുത്ത വര്ഷം കഥക്ക് അവാർഡ് വാങ്ങണം എഴുത്തുകാരെ. ഈ വാരം കഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചർച്ചയും രസകരമായിരിക്കുമല്ലോ. 2020 അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ.
vayanakaaran
2020-01-23 12:49:50 News
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി കമ്യുണിറ്റിക്ക് ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാൻ ഒരു ആകാംക്ഷ. ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്ന മലയാളികൾ അത് വിവരിച്ചാൽ വിവരമില്ലാത്ത മലയാളികൾക്ക് (അവരുടെ ഭാഷയിൽ)ഉപകാരമാകും. ട്രംപ് നല്ലപ്രായത്തിൽ സുന്ദരിമാരെ .. അതുകൊണ്ട് ട്രംപ് ഭരണ സ്ഥാനത് ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നു. ഹ..ഹാ...
Mathew V. Zacharia, New Yorker
2020-01-23 11:59:08 News
John Kunthra: A full supporter of John's unbiased views . Please keep update us with your writing. Mathew V. Zacharia, New Yorker.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ
2020-01-23 11:29:52 News
'ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കളരിയിൽ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം' ഉണ്ട് . ഡെമോക്രാറ്റായാലും റിപ്പബ്ലിക്കനായാലും മനുഷ്യരെ പൊട്ടനാക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നെതെങ്ങനെയാണ് . അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയ മലായാളികൾ മുഴുവൻ വിവരം ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ? നല്ല ഒരു ശതമാനം ട്രംപ് കറക്ക് കമ്പനിയാണെന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് .(51 %) . ഇയാൾ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കനും, ഡെമോക്രാസ്റ്റിസിനും , ഇന്ഡിപെന്ഡെൻസിനും , ലോകത്തിനും നല്ലതാണ് .