പ്രതികരണങ്ങള്‍
പന്തളം ബിജു
2018-05-07 01:01:19 News
കഴിഞ്ഞ തവണ, ന്യൂയോർക്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺവൻഷൻ വേണ്ട എന്നു പരസ്യമായി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി തന്നെയാണോ പ്രദീപേ ഇത്തവണ ഈ അവസരവാദം. ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ന്യൂ യോർക്കിൽ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുവോ? ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്കു എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു, തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നു തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു സ്ഥാനാർഥിയെ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ശുഷ്കാന്തിയെയാണ് ഞാൻ അവസരവാദം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ടു ന്യൂയോർക് ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നു താങ്കൾ പറയുന്നതിലെ കാര്യം എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും  ഒട്ടും മനസിലാവുന്നില്ലല്ലോ... സ്തുതിപാടകർക്കു സ്ഥാനലബ്ധി ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കാം.
ഹി ഹി ഹി
2018-05-06 23:03:08 News
അതുകൊണ്ടാണോല്ലോ യേശു ട്രംപിനെ കുന്തറേം ബോബി വറുഗീസും കുറ്റം പറയാത്തത് .  ഹി ഹി ഹി 
FOR TRUMP Fans
2018-05-06 22:48:54 News

1] Trump's new attorney, Rudy Giuliani, won't rule out the possibility that the president would assert his Fifth Amendment right against self-incrimination in the swirling Russia investigation. Remember trump’s own words ‘’ why take the fifth if you haven’t done any wrong, only Mafia takes the fifth. Is he a part of the Russian Mafia?

2]  Washington (AFP) - A top US navy admiral announces the re-establishment of the US 2nd Fleet -- a Cold War command disbanded in 2011 -- to patrol the North Atlantic and face a resurgent threat from Russia.- what is happening to the trump putin love affair?

3]  The presidency has really opened our eyes as to who Trump is - I always thought he was an egomaniac, a blowhard, etc but now we see he was always a thug, a cheap crook, a hood. And his fans love him more...

4] Good news ---> This racist man on New York train who called a black woman a "monkey" has been identified. Edward Ruggiero. Ruggiero is so terrified the world has identified him, he is denying it was him - he's saying it is someone who looks like him.

5] Fox News' Biggest story of the weekend is the fact that @Rosie may have donated a few thousands dollars over the limit to Democrats. Meanwhile Our President paid $130,000 in hush money to a porn star to cover up his affair with her and hired foreign spies to spy on Americans.

 

observer
2018-05-06 22:46:32 News
Let Mueller do his job and find out the truth. If there is nothing Trump will be vindicated. Until then Kunthara and Boby Varghese need to shut their mouth. 
യേശു
2018-05-06 22:43:49 News
നിങ്ങളിൽ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും നടത്താത്തവർ ട്രംപിനെ കുറ്റം പറയട്ടെ ?   

truth and justice
2018-05-06 19:26:03 News
At least now our people should open their eyes widely and study what is going on with these Democracies and money making politicians like in India.
truth and justice
2018-05-06 19:09:56 News
Some Malayalees are exclusively Republicans but when I was in Keala all the Malayalees chanting Democra-zies and then I came back over here chanting majority of Malayalees Hillary but when this - change took place.This all Hypocr-azies.

But then and now I state that if Mr Trump settle the North Korea issue, he will deserve Nobel prize.
Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum
2018-05-06 17:54:21 News
Congratulations to Mr. Saji George. Our community is proud of you.
Thomas T Oommen
2018-05-06 17:42:28 News
Congratulations Mr. Thomas K Thomas

oommen
2018-05-06 17:37:08 News
We love our president. Soon our President will be awarded the Nobel Peace prize. May God bless him.
Oommen
2018-05-06 17:32:23 News
Excellent article. A very good reflection of what is going on around us. Fake news is failing and their credibility is zero. We love our President. May God bless him. 
Boby Varghese
2018-05-06 14:32:59 News
How many times President Obama said that Russia is not capable to turn one Hillary vote to Trump and one Trump vote to Hillary ?
When Trump won the Republican primary in 2016, Democrats hired a research firm in Washington D.C. to dig dirt on Trump. The name of that research firm was Fusion GPS. That firm assigned that project to a British spy named Christopher Steel. He made a detailed report on Trump, which is known as Steel dossier, with allegations of Russian collusion. The contents of that report are with no proof or corroboration.
Everyone thought Hillary would be the winner, but when Trump won the election, they leaked the contents of the Steel dossier to the media. That is how this Russian collusion originated. So far Mueller produced zero evidence. Zilch. Nada. Naught.
trump Malayalees
2018-05-06 12:46:41 News

1] Somehow a president who continually lies is acceptable. The question is: When it is shown that that president has committed serious crimes, will that be acceptable?

2] Russian hackers have been actively targeting Microsoft RDS in Windows Server as of late. If you use/admin one, keep an eye out for strange logins from “defaultuser,” keep passwords fresh & strong, and make sure all security patches are installed.

3] why would a man with this much available cash need to reimburse his lawyer’s personal outlays (for the Stormy Daniels payoff) in small, $35,000 installments? And why would his lawyer need to front his own money at all? May be had to wait for the allowance from Russia?

4] FBI General Counsel Jim Baker resigns. Reminder of HPSCI minority report: Trump started attacking Baker after CLOSED DOOR testimony revealed Baker witnessed obstruction-related events and Committee said Baker could be called as witness.

5] rump and Co hired an Israeli private intel agency to perform a ‘dirty ops’ campaign on Key Obama individuals involved in negotiating Iran Deal. Now Trump and Netanyahu (both under criminal investigation) are cooking up Intel This is crossing into very dangerous territory

 

kurian Pampadi
2018-05-06 11:05:47 News
Congratulations Fr. Kevin. Sebastian Mundakkal in Champakulam is a bosom friend. He alerted me about the consecration. We are all proud of you as ambassador in the US for Malayalees worldwide.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
PHILIP CHIRAMEL
2021-01-17 20:09:07 News
Dear friends, Faith is taught when a child's brain is not fully developed. All other subjects are taught at certain age as the brain can absorb. So let us put away what we learned from he said/ she said. WHAT HAVE YOU LEARNED IN THE PAST 60/70 YEARS OF LIFE ON THIS EARTH ? Do you still believe " than padhi Daivem padhi".I did believe that as a child. Now I don't think that way. Now I believe in me I AM WHO I AM. God is nothing but an imaginary Idol. Let us not get fooled by the theologians. People learned hate through the religion. That is what all religion does. So if you can live without religion and God YOU ARE A FREE MAN/WOMAN WITH MORE POWER.
John Mathew
2021-01-17 19:22:13 News
Lindsey Graham belongs in prison. Jim Jordan, Rudy Giuliani and Matt Gaetz are representing Trump in the impeachment trial. Those are the "lawyers", and I hate using that term as Jim failed the Bar Exam three times, willing to defend the Insurrection at the Capitol. Good luck fellas. Donald Trump will spend the rest of his life fending off indictments and lawsuits. Good. In 72 hours when trump leaves office and Biden is sworn in, it’ll be one of the most celebrated moments in human history.
Jacob Korah
2021-01-17 19:13:04 News
I feel sorry for the poor ignorant people being misguided by the social parasites in the name of religions.
MTNV
2021-01-17 19:05:59 News
Well...some good points in the article , yet , seems the advocacy to respect other religions is not being applied , instead , name calling , scorning the rights of those who may want to avoid any thing that could damage what is precious to them - faith in God's Love for mankind . Such is not that easy an area and needs grace , help of God , for one to have the mustard seed of same . That deep trust in the goodness of God , that The Father can love mankind to such a degree as to come into their midst , in The Word ,as The Divine Will and took on the human nature , to thus undo the effects of the self will and its rebellion - such a faith and all that comes with it is precious indeed and much blood has been shed , in the last 2, 000 years , to uphold same .The calls of caution about something that could dampen same , even if such calls did not come from the main stream Church can be seen with respect for what it is - any one who believes in The Incarnation , truly believes in same would have respect for all of humanity , since that truth envelops all of humanity - 'what you did to the least , you did it unto Me .' Human life , destined to be grafted into the Divine Nature , in The Divine Will through The Resurrection , in the merits of The Passion - such is the glorious Truth that is meant to be loved and lived , including through holiness in marriage , respect for life , which , in turn , in helping persons to be in the Divine Will , to have the joy of the Oneness , even with generations - past , present and future , to sing with all , already here - 'love and glory to You , with all and in all '. The O.T . , the ' Chosen people ' were to help bring forth The Woman , who was destined to be The Virgin as the First creature after The Fall in whom the Divine Will reigned and made the Incarnation possible ; the warfares and such in the O.T as well as the many rules were to protect the holiness of that line which was being targeted by the enemy . God's Love , when received through the Heart of that Mother , who too loves each of us as her own beloved child ,seeing each of us in her hands and giving her a kiss , also on behalf of the many who either do not know her or has chosen not to love her and on behalf of the many unborn whose tears and prayers mingle with hers as well as that of The Lord - we all have something that could bind together all hearts in order to call for mercy , regardless of what kind of meat any of us we choose to have .
Tom Tom
2021-01-17 19:01:06 News
ഹാഹാ! മാർജോരി അമ്മച്ചീടെ എന്തൊരു നടക്കാത്ത നല്ല സ്വപ്നം! ട്രമ്പൻ മലയാളികൾക്കൊക്കെ വെള്ള അമ്മച്ചിയെ കണ്ടു ഹാലിളകിക്കാണും!!!
Radhika Sankaran
2021-01-17 18:57:10 News
2 Million per pardon, that is the rate trump was collecting per Pardon. Juiliani associate revealed.
George Varghese
2021-01-17 18:47:50 News
പുട്ടു പൊടിക്ക് പോലും ഹലാൽ സെർറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു, ഇതുപോലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ സമൂഹത്തിനു ഉപകരിക്കട്ടെ. നന്ദി ശ്രി ആൻഡ്രൂസ്
തീൻ കുത്തൽ
2021-01-17 18:41:31 News
പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നും. ഹലാലും കോഷറും ലേകം എമ്പാടും ഉണ്ട്. അവിടെങ്ങും പ്രശ്നവും ഇല്ല. കേരളത്തിൽ ആണ് തീൻ കുത്തൽ
Salute Thee Dr.King
2021-01-17 18:00:59 News
Dr Martin Luthur King Jr is a hero for me. His devotion for the poor, passionate love for the downtrodden, sacrifice to emancipate the suffering Slaves - He will live forever in the minds of future good people.-andrew
നിരീശ്വരൻ
2021-01-17 17:56:35 News
ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നവരെയാണ് . പ്രത്യേകിച്ച് തിയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചു ഏത് നേരവും ബൈബിൾ , ഖുറാൻ, ഭഗവത്ഗീത എന്നിവയിൽ നിന്നും മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നവരെ. ഇവരെപ്പോലെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നവരെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? എല്ലാത്തിനും നായിന്റെ സ്വഭാവമാണ് . മുറുമുറുപ്പ്. ഇവനൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു ജീവിച്ചു കൂടെ. മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ച് ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന വർഗ്ഗം. എല്ലാത്തിനേം തടവുകാരെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പണിയിക്കണം. നുണ പറഞ്ഞു പരത്തിയ ഒരു പ്രസിഡണ്ടിന്റെ മൂട് താങ്ങി നടക്കുന്നവരാണ് അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മിക്കവരും. ഫ്രാങ്കിളിൻ ഗ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണെണെന്നാണ് . എല്ലാത്തിനേം തല്ലി ഓടിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു .
Rossy, Huston
2021-01-17 17:55:24 News
ഹലാൽ മീറ്റ് തിന്നു ഹാലിളകി ninanan നീ ഞാൻ ആയി! കൊള്ളാം മാന്തിക്കൊ. What is bothering? Sudheer or Andrew? or may be the whole Houston vallas?
Abraham
2021-01-17 17:11:13 News
Ninan , Neenan (നീ-ഞാൻ) ആയോ?
Sudhir Panikkaveetil
2021-01-17 16:54:55 News
ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കുത്തല്ലേ നീ മോനെ ദിനേശാ ...
കൊടുങ്കാറ്റ് ദാനിയേൽ
2021-01-17 16:36:51 News
വി ജോർജ് ഈ വെളുത്ത തൊലി കണ്ടാണ് ഇളകുന്നതെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം . ഇവളൊക്കെ ചവച്ചു തുപ്പിയ പിശിടാണ് ബ്രദർ . ഉള്ളതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കാൻ നോക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവളൊക്കെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറും
Anthappan
2021-01-17 16:27:16 News
The same election defeated Trump elected many Republican House of representatives and senators. Or otherwise, Republicans outperformed the polls up and down the ballot in the 2020 election, to the surprise even of many Republican political operatives and survey researchers. Yet, non of the House of Representatives or senators don't say that their election was a fraud and throw the result away. This is where the lies don't add up. The people like V. George are the typical Trumplican who doesn't know that he is spitting out stupidity. I understand the argument of White Supremacists, Qanon members, and Proud Boys who want to have a White America established. But, I don't know why Malayalees want to support Trump and the insurrectionists! It is better to abandon Trump and move forward with civilized people. Trump will be history pretty soon and all the proud boys will be listed as fraud boys. Many Malayalees realized that they were cheated by conman Trump and his promises. Many Christians, misguided by Franklin Graham and many fraud pastors, thought Trump was the Chosen One. But, they all went back to Jesus, like the prodigal son. But, still, some Malayalees are stuck in the mud. We are extending our hands and time to escape. Otherwise, will bury you live in the mud and move forward.