geo john 2015-10-28 15:00:41 News

congratulations Harold

geo & siji  

വിദ്യാധരൻ 2015-10-28 11:57:05 News
സൃഷ്ടിയുടെ ചൈ തന്യം ഉള്ളിൽ വിളങ്ങിയിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയാത്ത ജനം, ചൈതന്യം പുറത്തെവിടെയോ  ആണെന്നും ഭൗതികമായതാണ് സത്യമെന്നു  നിരന്തരം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കുന്നു . അവന് വസ്തുവകളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത അഭിനിവേശം.  അത് ഈശ്വര്ന്ന്റെ ധാനമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ തോളത്തു കയറി നിന്ന് അത് എത്രമാത്രം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രക്ക്  ഈശ്വരസാഷാത്ക്കാരം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ.  ഈ ധാരണകളെ മാറ്റി  സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ,  ' നിഷ്ക്കാമ കർമ്മ ' എന്നും, ' നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെതല്ല ' (ജീസസ്)  എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത്.  സൃഷ്ടിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും പ്രഭവ സ്ഥാനമായ ആത്മാവൊഴിച്ച്  ശ്വാശതമായതോന്നും ഇല്ല.  അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആശാൻ എഴുതിയത്,

"ഒന്നിനും ഇല്ല നില ഉന്നതമായ 
കുന്നുമെന്നല്ലാഴിയും നശിക്കും ഓർത്താൽ "  നാശം ഭൗതികവസ്തുക്കളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന സത്യം നാം മനസിലാക്കി ജീവിക്കുമെങ്കിൽ  നിഷ്ക്കാമ കർമ്മത്തിന്റെയും  നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെതല്ല ' എന്നൊക്കെയുള്ള മഹത് വച നങ്ങളുടെ അർഥം മനസിലാക്കി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.  ശ്രീ കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തു ദേവനും നാം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പ്രകട ഭാവമാണ്. അവര് ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.  പലപ്പോഴും ഈ ഗുരുക്കന്മാർ പ്രതീകാത്മകമായി നമ്മോളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റ പൊരുൾ മനസിലാക്കാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടയുകയാണ്.  അർജ്ജുനനും പട്ടിയതതാണ്.  ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കന്മാരും ബന്ധുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ,  മതത്തിന്റെയും അതിന്റ കാവൽക്കാരുടെയും തെറ്റായ പഠനങ്ങളിലൂടെ ആശയ കുഴപ്പം സംഭവിച്ച അർജ്ജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടികാട്ടുന്നത്.  നാമും അർജ്ജുനനിൽ നിന്ന് വ്യതസ്ഥരല്ല  നൈമഷികമായ ജീവിതത്തെ ഭൗധികമായ ഊന്നുകൾ കൊടുത്ത് അനശ്വരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആതമാവ് ഉറപ്പു നല്കുന്ന ഭൗതിക സ്വാതന്ത്രിയത്തിന്റ്റ് മത് നുകരാൻ കഴിയാതെ മൃതി യടയുന്നു .  ശ്രീയേശുവിന്റെ ' സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്ന' വചസ്സും  ' ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അദ്വയിത വാദവുംമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവരെപ്പോലെ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, എത്തിക്കുന്നു.  സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ നാഴിക കല്ലുകളാണ് വേദങ്ങൾ.  സാഹിത്യത്തിന്റെയും കാവ്യ സൃഷ്ടികളുടെയും  അടിവേരുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് അതിരുകളില്ലാത്തതും മരണമില്ലാത്തതുമായ ഈ ചൈതന്യത്തിന്റെ മഹാ സമുദ്രങ്ങളിലേക്കാണ്. അതിൽ മുങ്ങിക്കുളികുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതഗാന്ധികളായ സാഹിത്യ കൃതികളും കവിതകളും പിറക്കുകയുള്ളൂ.  നല്ല ഒരു ലേഖനത്തിനു ശ്രീ. വാസുദേവ് പുളിക്കലിനു അഭിനന്ദനം 
വിദ്യാധരൻ 2015-10-28 10:42:04 News
ഇനി ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിട്ടു എന്തു കാര്യം?  ഇനിയുള്ള കാലം പറയുന്നത് ബോധാത്തോടെയാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ?  പരസ്പര വിരുദ്ധമായതും മനുഷ്യർക്ക് മൻസിലാകാത്തതുമായ പലതും എഴുതി വിട്റെന്നിരിക്കും. എന്തായാലും ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
Johny Walker 2015-10-28 09:10:26 News
അതെന്താ ജാക്ക് ഡാനിയെലെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നത്? കൂട്ട് കാരായിരിക്കും?
Jack Daniel 2015-10-28 07:24:07 News
പഴയകാലത്തെ പടങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിച്ച്  എങ്ങനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പൊക്കോട്ടെ മണിമലെ?  പാവങ്ങളാ! വലിയ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഇല്ല 
Mathai Manimala 2015-10-28 06:34:54 News
This is all just propaganda. These people can't do any thing for American malayalees. Making news and appearing pictures will satisfy them. But American malayalees know very well them and about their intention.
വിദ്യാധരൻ 2015-10-28 06:34:18 News
അതെന്താ വായനക്കാരാ  വെണ്മണി കവിതയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗവും വിട്ടു കളഞ്ഞത് 

‘പൊട്ടിക്കാം തേങ്ങ ഭൂതേശാ
മുട്ടിക്കാതെയൊരാണ്ടു ഞാൻ;
പൊട്ടക്കാവ്യങ്ങളുണ്ടാക്കും
ദുഷ്ടക്കൂട്ടം നശിക്കണേ.
പൊട്ടിക്കണം ഇക്കൂട്ടരെ 
കെട്ടിയിട്ട് നല്ലത് രണ്ടു,  
ഇഷ്ടികകൊണ്ട് ഇടിക്കണം 
പൃഷ്‌ഠം നോക്കി  ചവുട്ടണം 
ദൃഷ്‌ടി ചൂഴ്ന്നെടുക്കണം 
കഷ്ടം കാവ്യദേവതയെ 
കഷ്ടപ്പെടുത്തും ദുഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൻ '  
Thomachen 2015-10-28 06:20:03 News
ബനിയാമിന്റെ ആടിന്റെ പുറത്തു വച്ച് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കഥയും കവിതയും നിങ്ങളുടെതായിരിക്കും. അതെനിക്ക് വേണ്ട 
ആട് തോമാ 2015-10-28 06:12:47 News
മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തോമാച്ചാ.  ഒരു ആടിന്റെ പുറത്തു വച്ച് കെട്ടി അങ്ങോട്ട്‌ വിട്ടേക്കാം 
ശകുനി 2015-10-28 06:09:26 News
രന്ജനി ഹരിദാസ് കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടാതാണോ?  ഈ പടത്തിൽ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ?
Thomachen 2015-10-28 05:57:57 News
Is it possible to mail me couple of his books to NY?
Thomas 2015-10-28 03:10:03 News
Congrads...Harold...
RAJAN MATHEW DALLAS 2015-10-28 03:06:20 News
പണം കായിക്കാത്ത മരം ആവാതത്തിൽ ...???

പലരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു സത്യം നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ...കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ...കൂടുതൽ ഭാര്യമാരും...കുറച്ചു ഭർത്താക്കന്മാരും...

Congrats...keep writing...
viktan 2015-10-27 23:22:00 News
Everything, encluding volley ball will be successful with film and movie stars. I think that is not true. We must get rid of the movie star worship. If there is movie person, along with me 50 persons are not going to attend the tournament. If you do not bring movie person means we are going to attend the function. 
Alvin 2015-10-27 23:03:13 News
Congrats. Proud of you and keep it up