പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2017-06-21 05:58:39 News

അലക്സ് കണിയാംപറമ്പിലിന്റെ പ്രതികരണം ചില സത്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾക്കു

വിശ്വാസി
2017-06-21 05:47:51 News
ഒരു മാതിരി ആശുപത്രികളെല്ലാം തന്നെ കത്തോലിക്കാ സഭയുടേതാണ്.
Jomon
2017-06-21 05:28:24 News
ഇനി റഷ്യക്കാർ വന്നു കള്ളാ വോട്ട് ചെയ്‌തു; sitting seat ആയിരുന്നു; ജയിച്ചവരുടെ കോട്ടയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആശ്വസിക്കുകതന്നെ.
രാജു
2017-06-21 05:26:51 News
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വിജയം!!! ഫേക്ക് ചാനൽ പറയുന്നതുപോലെ നടക്കുന്നവരല്ല അമേരിക്കക്കാർ, സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്.
V. George
2017-06-21 05:05:31 News
My own Orthodox Church is one of the biggest exploiters in Kerala. How much nurses in Parumala, Kolencherry, Kangazha are getting paid? What about the bribe Church is getting for college admission and teacher appointments. If it is not morally right then don't do it. If the Orthodox Church cannot run an institution with out exploiting the poor, then stop the lucrative business and concentrate on spiritual matters. People should question the leaders about the illicit practices. Read an article published in Malankara Sabha Deepam (latest issue-online) about the college admission!
Tomabraham
2017-06-21 03:16:22 News
Democrats kiss Georgia soil. Trump vindicated. Travel judges, don't cover your face.
Varghese
2017-06-21 01:21:07 News
എന്റമിശിഹാ, അച്ചന്മാർ ഒരു സെന്സുമില്ലാത്ത, പ്രസംഗം
വ്യാജൻ
2017-06-20 21:07:39 News
അപ്പോൾ പ്രതികരണ കോളത്തിന് ജീവനൊണ്ട്. 
Francis E Thadathil
2017-06-20 20:01:40 News
Thank you Mr. Thomas for your nice and kind words.
observer
2017-06-20 19:08:13 News
ഈ മൊതലിനെ ഒന്നു കാണണമല്ലോ.
എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിയുമ്പോള്‍ നഷ്ടം ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം-സ്വാമിക്ക്. അതാവശ്യവുമില്ലല്ലൊ.

Faithful
2017-06-20 15:07:28 News
How about the Hospitals own by Orthodox Church ?

വിദ്യാധരൻ
2017-06-20 13:12:36 News

അലക്സ് കണിയാംപറമ്പിലിന്റെ പ്രതികരണം ചില സത്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾക്കു

J.MATHEW
2017-06-20 13:00:56 News
ഈനാംപേച്ചിയും
Sudhir Panikkaveettil
2017-06-20 12:52:02 News

Hearty congratulations and best wishes to Mrs. Elcy Yohannan Sankarathil, beloved poetess of American Malayalees.

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 22:19:38 News
ഇ-മലയാളിക്കൊപ്പം. ആശംസകളോടെ...
Francis Thadathil
2020-05-26 21:23:11 News
Great decision! I think everyone should take it positively. I congratulate GJ for taking a stern decision. A lot of people have been taking enormous efforts to write so many worth full articles in Emalayalee during coronavirus . Emalayalee is the frontier in bringing up news and articles but nobody knew or realized the financial burden suffered by Emalayalee running each single day. Now Emalayalee is the top online malayalam portal hence it can survive only with this challenge. We need to support this great American online portal to continue its social services and spread the good news everyday. Please participate in this challenge to keep Emalayalee news portal to continue as the face news portal of America. Thank you
വിദ്യാധരൻ
2020-05-26 18:48:36 News
കവി തന്നെ ആലപിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം നല്ലതല്ല. എല്ലാവര്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞെന്നും വരില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം ബിംബങ്ങളുണ്ട്. അതുകാരണം അതില്ലാതെയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരത്തിന് ലളിതമായ ഭാഷയാണ് നല്ലത്. അതിൽ ഈ കവയിത്രി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലാപനം ശരിയാകണമെങ്കിൽ താളം ശരിയാകണം . അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകവികൾ വൃത്തം എന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു പാട്ടിന് രാഗം എന്നതുപോലെ കവിതക്ക് വൃത്തവും നല്ലതാണ് . അതിന് മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് . എത്രപേർക്ക് ആധുനിക കവിത മനഃപാഠമാക്കി ആലപിക്കാൻ കഴിയും ? എന്തായാലും നല്ലൊരാശയത്തെ വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
Sharda Sharma
2020-05-26 15:03:04 News
I was totally engrossed till end. Made me smile reading the end.
JACOB I
2020-05-26 15:01:25 News
Only people who have guaranteed income and pension are government employees. In Kerala, government employees are 3 percent of population, gets 70 percent of revenue. Just study for PSC or UPSC exams and get government jobs, job is secure. No fear of losing jobs because promotions are based on seniority. The unions will protect even the non-performing employees from dismissal. All others have the luxury of paying taxes and getting nothing in return. Then hang around govt offices for favors they are entitled to. Cha Cha ji created the world's largest bureaucracy.
V. J. Kumar
2020-05-26 12:49:30 News
Lot of bishops from the churches have several immoral relationships with many women. Very unfortunate.
Sreekumar
2020-05-26 12:06:42 News
സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ തികച്ചും പ്രസക്തമായ വിഷയം..അവതരണഭംഗി കൊണ്ട് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിത.. ആശയ സമ്പുഷ്ടം . ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ കവിതകൾ എഴുതാൻ മഞ്ജുളക്കു ഇനിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
Bindu Tiji
2020-05-26 11:59:14 News
വായനയ്ക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഏറെ നന്ദി .
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 10:35:44 News
ആലാപനം മനോഹരം. ഇനിയും വരിക.
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 09:41:21 News
ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം ലൈംഗീകബന്ധത്തിനു മക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് വിവാഹം. വിവാഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അവിടെ അവസാനിച്ചു. പിന്നെ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയുള്ള വിവാഹം. അമേരിക്കയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഒരു നേഴ്‌സിനെ കിട്ടിയെന്നു പറയുന്ന മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം. നേഴ്‌സിന്റെ ഉദ്യോ ഗം മോശപ്പെട്ടതാണെന്ന വിശ്വാസവും. അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർ നേഴ്‌സിനെ കളിയാക്കി രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്സ് വേണം, കുട്ടികൾ വേണം അത് നേടാൻ സമൂഹം കല്പിക്കുന്ന മാർഗം വിഹാഹമാണ്. വിവാഹജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് സമൂഹത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. നബി പറഞ്ഞുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നപോലെ പോറ്റാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാലു പെണ്ണ്ങ്ങളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച സുഖമായി കഴിയുക. എന്തിനാണ് കൊല്ലാനും കുഴിച്ചുമൂടാനും പോകുന്നത്. മനുഷ്യർ തന്നെയുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അവനെ കുരുക്കുന്നു. പാതിവൃത്യവും ഏക പത്നി വ്രതവും ഘോഷിച്ച ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞുവന്ന ദ്വാപര യുഗത്തിൽ സ്ത്രീ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ച്. കലിയുഗത്തില് അങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹം ഒരു സർപ്പത്തെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ പരിഭ്രാന്തിയിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ കൊല്ലേണ്ടത് ആ സർപ്പത്തെയാണ്.
രാജു തോമസ്
2020-05-26 08:56:10 News
മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കവിതന്നെ ആലപിക്കണം. ഇവിടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വളരെനല്ല സ്ഫുടതയും ശുദ്ധിയുമുണ്ട്. കാര്യം ലളിതം , മനസ്സിൽ തട്ടുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ , പ്രാവ് , അതിന്റെ നിഴൽ, നടന്നുമുന്നേറുന്ന എന്നി മുന്ന് ബിംബങ്ങൾ ഒത്തുപോകുന്നില്ല. ഈ ഇരുപതു വരികളിൽ അവസാനത്തേത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു-- അവിടെയാണു കവിത്വം, സന്തോഷം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Election Fraud
2020-05-26 05:41:42 News
Donald Trump staffer found guilty of 10 counts of election fraud. A man who worked on Donald Trump’s campaign in Michigan has been found guilty on 10 counts of election fraud. Brandon Hall, a political activist, forged signatures on petition forms in 2012 and now faces up to five years in prison. The 27-year-old from Grand Haven, along with his friend Zachary Savage, forged signatures in support of judicial candidate Chris Houtaling.
Pls. Help the Family
2020-05-26 05:19:14 News
Please donate if you can...no amount is too small. Our longtime family friend, Roy, passed away yesterday due to COVID-19. He left behind, his two sons, Steven and Josh, who also lost their mom earlier this year. This really brings the pandemic so close to home. It’s tragic and I can’t even imagine what Steven and Josh are going through. If anyone can help as they go through this difficult time, it would be so appreciated.- andrew
Lathaprem Sakhya
2020-05-26 03:29:17 News
What a spell binding narration. Loved it Pushpa lots of things implicit making readers to create their own stories, You are a wonderful story teller..
അച്ചായൻ
2020-05-25 23:34:55 News
കുറ്റം പറയുന്ന ഈ മൈലപ്ര അച്ചായനും ഈ കോളുകളിൽ ഒക്കെ കേറി അനുശോചനവും ആശംസകളും അറിയിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഘടനാ സൂമുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രചാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. കയ്യടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കഷ്ടം തന്നെ. കയ്യടി ആണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത്.