പ്രതികരണങ്ങള്‍
Vayanakkaran
2016-09-12 11:00:01 News
You are right Mr. P V Thomas. I agree with you. Mostly this cinema people they are waste and unfit for MLA and MPS. They do not do the job. Their knowlwdge and understanding of the common public are below avarage. They are a kind of egoists without principles. Our people carry them on our shoulders and worship them. That has to be stopped. Elect the able common people for the positions. Stop the cine star worship. Most of them are parasites.
Paul chacko
2016-09-12 10:02:58 News
വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു നല്ല കവിത. നന്നായിട്ടുണ്ട്.
Joseph George
2016-09-12 09:51:59 News
May the Almighty God console the family members of all who lost their life in 9/11 attack. 
Let the whole world come together and fight the Terrorism. No religion on Earth will embrace these 
actions. 
Anthappan
2016-09-12 09:06:06 News

News for Trump fans (Especially for Texan2 and Koovellor)

Dean Baquet, the top editor at the New York Times, said he'd publish a story on Donald Trump's taxes even if it means risking jail time.

He made the remark during a Harvard University forum Sunday, when he was asked about the legal risks tied to publishing a leaked or hacked copy of Trump's taxes. "I think every journalist on the planet wants Donald Trump's tax returns," said Laura Poitras, a filmmaker who made an Academy Award-winning documentary about NSA leaker Edward Snowden.

Related: Why Trump owes it to voters to release his tax returns

But she told both Baquet and Washington Post Associate Editor Bob Woodward, who was also there, that the lawyers for their newspapers would probably warn them that they'd face jail time for publishing such information.

"If the Post or the Times were to get Donald Trump's tax returns, would you publish them?" she asked.

Both said yes, that they'd argue with the attorneys to do so.

Baquet said Trump's taxes are important because he is "a presidential candidate whose whole campaign is built on his success as a business man, and his wealth," and that his taxes could cast light on whether that's true. Woodward joked that if a judge handed down a five-year jail sentence to the Post for publishing the taxes, he'd have everyone at the paper serve a single day of the sentence. But he also stressed that it's very important to report on the taxes.
"Some things you have to do. Dean is exactly right. This defines Donald Trump," Woodward said


jacob
2016-09-12 08:42:31 News
നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗായകർ.  ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച നാടകം . അസഹനീയമായിരുന്നു ഈ ഉത്സവം.
കാഴ്ചക്കാരൻ
2016-09-12 08:37:01 News

ഒരു വിധം തരക്കേടില്ലാത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു. നൃത്തങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തി. Sound System മോശമായത് പാട്ടുകളെയും announcementനേയും കാര്യമായി ബാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പരിപാടിയുടെ touch ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.

 

എല്ലാ മൊട്ടുകളും പൂവായ്‌വിരിഞ്ഞോ അതോ മുട്ടനാടെത്തി തിന്നോ എന്ന് സംശയം.

Ponmelil Abraham
2016-09-12 07:53:12 News
Thanks for sharing.
Ponmelil Abraham
2016-09-12 07:46:43 News
Nice Article.

Ponmelil Abraham
2016-09-12 07:42:04 News
Interesting and detailed information.
GEORGE V
2016-09-12 06:57:19 News
സ്വന്തം മകനെ ബലി നൽകാൻ പറയുന്ന ദൈവം ആണോ കരുണാമയൻ അതോ അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച പിശാച് ആണോ കരുണാമയൻ. അറിവിന്റെ  ഫലം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ആണോ, അല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചു അറിവ് നേടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്താൻ ആണോ ശരി. മനുഷ്യന്റെ ചോര വേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ തടിച്ച മ്രഗങ്ങളുടെ ചോരയും സൗരഭ്യവും ആണ് എനിക്ക് ഹരം പകരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ കല്പന. ഇതെല്ലാം 100% ശരി ആണെന്ന് മഹാ ഭൂരിപക്ഷവും വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് തെറ്റിയത് ദൈവത്തിനോ അതോ മനുഷ്യനോ 
avasha kalakaran america
2016-09-12 06:44:02 News
വേറെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ കണ്ടു. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികൾക്ക് തിരിച്ചടി യായി  ഇത് വളർന്നു വരുമെന്ന്.   നല്ല ചിന്താഗതി തന്നെ.  ചുരുക്കം ഇടനിലക്കാരും , മെഗാ ജാഡക്കാരും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും പാവം പിടിച്ചവരും കല വരുമാനം പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളവരും ആണ്.  അവരോടു നമ്മൾക്ക് ക്ഷമിക്കാം.
ഇവിടത്തെ ഈ കലാകാരന്മാരോടും ഓർഗനൈസിര്സനോടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ:
1. നിങ്ങൾക്ക് കല ഒരു തപസ്യയാണോ  ? അല്ല അമേരിക്കൻ തിരക്കിനിടയിൽ ഉള്ള ഒരു നേരമ്പോക്കാനോ? അല്ല ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയി വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ?

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മ സംതൃപ്തിക്കായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ( including those short film  directors ! ), ദയവുചെയ്ത് ഓവർ ഹൈപ്പ് ആക്കി പുബ്ലിക്കിന് മുൻപിൽ പ്രെസെന്റ് cheyyaruthe  . 
ആത്മാർത്ഥമായി കല തപസ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു എളിയ കലാകാരന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ്. നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്കെല്ലാവർക്കും കൊള്ളുന്നുണ്ട്.
Kannan
2016-09-12 04:15:10 News
I have to agree with the above blogger.  This was an utter failure.  Someone told me they worked behind the scene very hard to make this show. But, the hard work did not materialize.  Ideas are good, but making it happen is the key. I sympathize with the organizers.
thomas koovalloor
2016-09-11 18:47:19 News
Nice to see that at least some of you are  reading Emalayalee and my writings. Thank you for making comments, no matter you are Democrat or Republican. The truth is that we, the Malayalees, don't have good writers, and we need Investigative Journalists in our community so that we can read truthful news daily. It is because of the shortage of Investigative journalists in our community at least I got a chance to write. That's all. Don't make me write full time, because I don't have time to write reply to all.
Depressed
2016-09-11 17:16:40 News
Let me take a deep breath before writing just 5 lines.  1. I wasted 5 hours of my life by attending this koothara program, highly publicized by the organizer's friendly media group.  2. Myself and so many art loving people left at interval, which was at 9 PM. 2. Started 2 hours late, 7 PM instead of 5 PM by continuously annoying the audience. 4. What a hooliganism by the puram choriyal of award giveaways??!!  5. The quality of the program was poor if not worst.

PS: I challenge the Editor to publish this comment.  I am just saying because many times in the past, I had sent comments and it went to the trash.  I believe emalaylee is taking under the table money from these kind of organizers??
Moothappan
2016-09-11 16:34:32 News

Your next demonocratic president should have known that anyone above 65 should repeat pneumonia vaccine and not walk around coughing without a napkin. Is this hillarycare for New Yorkers ? Our kids know better 


പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2019-12-14 19:21:43 News
One candidate did quid pro quo, bribery, extortion and abuse of power. That is Joe Biden.
Saul Alinsky rule for radicals:
"Accuse your opponent of what you are doing, to create confusion and to inculcate voters against evidence of your own guilt" Saul Alinsky, Rules for Radicals
Joseph
2019-12-14 18:44:47 News
"ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്."

ഹലോ Ibin: ഞാൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ സമകാലികനായ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരാനാകാൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്? ചരിത്രാന്വേഷിയായ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ 'ജ്യോതിർ മായ ശർമയുടെ' 'ഹിന്ദു നാഷണിലസം' എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കോപ്പി ചെയ്തത് വായിക്കുക. 
   
"Right from childhood, he was an advocate of Hindutva, Renowned author Jyothirmaya Sharma demonstrated in his book “Hindutva: exploring the idea of Hindu Nationalism” that when Savarkar was 12-year-old, he leads a march with his schoolmates to vandalize a mosque in order to take revenge against the ‘atrocities’ committed against Hindus by Muslims." 
സംസാരിക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
2019-12-14 15:05:54 News

** കന്യാസ്ത്രീമഠങ്ങളിലെ കട്ടിലുകൾക്കും, കിണറുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ ചാപ്പലുകളുടെ ജനലുകൾക്കും, വാതിലുകൾക്കും
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ വൃക്ഷലതാദികൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** സെമിനാരികളിലെ ചുമരുകൾക്ക് സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** പള്ളിമേടകളിലെ കിടക്കകൾക്കും, ഫാനുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** ദേവാലയങ്ങളിലെ വി. രൂപങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** അൾത്താരയിലെ ബലിപീഠങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ.....

**** ഇന്ന് എത്ര കർദ്ദിനാൾമാരും, ബിഷപ്പുമാരും, വൈദീകരും, കന്യാസ്ത്രീകളും സഭയിൽ ശേഷിക്കുമായിരുന്നു...?

***പുറത്തു വരുന്ന ലൈംഗിക അരാജകതത്വ വാർത്തകളും, പീഢന പരമ്പരങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും, കൊലപാതകങ്ങളും, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും കേവലും 1% ത്തിൽത്താഴെ മാത്രമല്ലേ എന്ന വിശ്വാസികളുടെ സംശയം
ന്യായമല്ലേ?

കടപ്പാട്...Fb post [copied & posted by andrew]

Ibin
2019-12-14 14:48:17 News
ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്.
യേശുവേപോലെ ആകുവാന്‍
2019-12-14 14:29:51 News
 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോലെയുള്ള മഹല്‍ ജീവിതം പാരില്‍ എന്തുള്ളു .......
യേശുവേ പോലെ ആകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ....
ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്ററുടെ പ്രായ പൂർത്തി ആയ മക്കൾ പ്രാകൃത രീതിയിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലുന്നു. ഇത്ര്യയും കാലം ഇ പാസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കാം സുവിശേഷിച്ചത് ?
 രോഗ ശാന്തി  ശൂസ്രൂഷ നടത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം മാറ്റുന്ന പാസ്റ്റർ  സ്വന്തം രോഗം മാറ്റാൻ ആശു പത്രിയിൽ 
ഇയാളുടെ വിശ്വസം ഇയാളെ സുഖം ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ....
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരെ ജയിലിൽ അടക്കേണ്ട കാലം എന്നേ അതിക്രമിച്ചു! 
നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ
2019-12-14 13:58:38 News

നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം:-

അമേരിക്ക, യുറോപ്, ബ്രിട്ടന്‍, ആസ്ട്രേലിയ എന്നിങ്ങനെ പരിഷ്കിര്‍തമായും സാമ്പത്തികമായും ഉയര്‍ന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍; പുരോഹിതര്‍ നടത്തിയ റേപ്പ്, ബാല പീഡനം, ബാല രതി എന്നിവയുടെ നിമിത്തം   സഭക്ക് എതിരെ ഉള്ള കേസ്സുകളില്‍ സഭ പരാജയപെട്ടുകയും വന്‍ തുകകള്‍ നഷ്ട പരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയിതു. ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിലവിലുള്ള കേസ്സുകള്‍ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നഷ്ട പരിഹാരം 4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറില്‍ അധികം ആണ്. 1 ഡോളര്‍ =72 RS. $  4 000 000 000 x 72 =288 000 000 000 രൂപ.

ഇവിടുത്തെ എല്ലാം സഭകള്‍ യേശുവിനെ ആണ് കര്‍ത്താവും രഷകനും അയി ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭകള്‍ക്ക് എതിരെ ഉള്ള  കഷി വഴക്ക്, ബാല രതി പീഡനം,റേപ്പ്, കന്യസ്ത്രി പീഡനം, കന്യാസ്ത്രി കൊലപാതകം, ഭൂമി തട്ടിപ്പ്, കൊലപാതകം; കേസ്സുകളില്‍ എല്ലാം തന്നെ പണം ഉള്ള സഭകള്‍ വിജയിക്കുന്നു. കേസ് തോറ്റാല്‍ ജഡ്ജിയെയോ, വക്കിലിനെയോ പണം കൊടുത്തു എതിര്‍ സ്വാധീനത്തില്‍ കൊണ്ട് വന്നു അതാണ് തോറ്റതു എന്നും, എന്നാല്‍ കേസ് ജയിച്ചാല്‍ യേശു അവരുടെ കൂടെ ആണ് എന്നും പറയും. ഇന്നുവരെയുള്ള കേസ്സുകളുടെ കണക്ക് വച്ച് നോക്കിയാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭക്കാരുടെ യേശു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ യെസുവിനെക്കള്‍ ശക്തന്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരള യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം.

ഹല്ലെലുയ്യ!!!!!  സ്തോത്രം സ്തോത്ര0 !!!!!!!!! 

-andrew

Dr premkumar
2019-12-14 13:26:49 News
Excellent writing, really appreciating, congrats
തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കില്‍
2019-12-14 13:09:07 News
 തെറ്റ് ചെയിതില്ല എങ്കില്‍ - എന്തിനു സാക്ഷികളെ തടയുന്നു?
എന്ത് കൊണ്ട് ഹൌസ്  ഫ്ലോറില്‍ വന്നു സൊന്തം നിരപരാധിത്വം  തെളിയിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു. 
എന്തിനു ആണ് ഹൂളിയനി ഉക്രെയിനില്‍ കറങ്ങുന്നത് 
എന്ത് കൊണ്ട്  ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ കാണിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു.
എല്ലാ ബിസിനസ്സും പൊട്ടി പാളീഷ് ആയപോള്‍ ആരാണ് കടം തന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് പൂട്ടിനു എതിരായി ഇതുവരെ ഒരു വാക്കും പറയാന്‍ പേടി
സവ്ദി  അറേബ്യയുമായി എന്ത് ബന്ദം ?
vayanakaaran
2019-12-14 13:07:46 News
സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങളെ  നിങ്ങൾ 
ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചലം 
ശൂന്യമീ ലോകം  - വയലാർ 
Girish Nair
2019-12-14 12:39:13 News
ഗതകാല സ്മരണകളിൽ മറവിയുടെ കവചമണിയിക്കാമെന്നിരിക്കിലും ഏതോ മണ്ൻ വീണയിൽ ശ്രുതി വീട്ടുമോർമകൾ..... കുറച്ചു സമയത്തെങ്കിലും എന്നെ ആ പഴയ വൈക്കത്തെക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ആശംസകൾ..
VOTE FOR DEMOCRATS
2019-12-14 12:15:18 News
നിങ്ങൾ ട്രമ്പിനെയും റിപ്പപ്ലികൻസിനെയും പിന്താങ്ങുമ്പോൾ  ഓർക്കുക:
ട്രൂമ്പ്  ഒരു നോട്ടത്തിൽ : First he attacked Obama. Then he attacked Women. Then he attacked Mexicans. Then he attacked Muslims. Then he attacked Black people. Then he attacked LGBTQ people. Then he attacked Immigrants. Then he attacked Greta Thunberg. 
But he NEVER attacks Putin b/c he is working for him.

*-Mike Pence, Mike Pompeo, Mick Mulvaney, John Bolton, Rudy Giuliani. They all know and/or were a part of Trump’s scheme to extort a foreign country to steal an election. If compelled to testify under oath in a legitimate Senate trial, Trump’s Presidency would be no more.
*-  Florida congressional candidate, Republican George Buck, recently sent out a fundraising email that implied that freshman Rep. Ilhan Omar from Minnesota, along with other “traitors” should be hanged for treason.
*- Russian Mob & Putin are funneling cash to Trump. It can not be called legal. -Russia pay Parnas $1 Million Plus > -Parnas pays Rudy. > -Rudy works for Trump for free. > -That means Trump’s huge legal bills from Rudy are really being covered by Russia.
-That means Russia is paying Trump
*- On Monday, departing Kentucky Gov. Matt Bevin pardoned and commuted the sentence of a man who was convicted of beheading a woman and stuffing her dismembered body in a barrel, local publication Kentucky.com reported Thursday night.
*- ജോ ബെയ്ഡൻ  ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ട് അല്ല. ട്രൂമ്പിനെ  ഇമ്പ്പീച്ചു ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ചെയ്ത്  കുറ്റങ്ങൾക്ക്  ആണ് . ബയിടാൻ എന്ത് ചെയിതു എന്നത്  ഇവിടെ കൊണ്ട് വരുന്നത് ജന സർദ തിരിക്കാൻ ആണ്.
 നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തു  ഡെമോക്രറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക.
Not Just a Dream!
2019-12-14 11:44:12 News

It is not just a dream; it is the ages-old anxiety that tormented humans. It is written; Jesus said ‘be not be anxious about the morrow, look at the birds…… if Jesus said that, he had no sufficient knowledge of the animals & plants compared to modern-day Biologists & Botanists. We can see the animals & plants; preparing for the days to come.

Psychologically; when we get detached from the umbilical cord, fear & anxiety takes control of the complex neurons in the human body. Remember each body cell is a microcosmos with its own brain system. Do; anxiety, fear & nervousness are just for humans? No; many animals have superpowers in the field of vision, smell, touch, hearing; etc; but they too have fear, anxiety.

 But I don’t think any animals other than humans created their own gods. So far; I never saw any other animals other than humans carrying religious literature as holy & wearing religious symbols. Are we going back in evolution? Anyway; the fear of the unknown, fear of life after death, anxiety about tomorrow; all have created a complex mess in the mental world of humans. And that fear dominates us from the beginning and the brain creates its own world of imagination, the heaven, hell, god etc. Did we lose the glory & radiance of Evolution? Yes!; just look at what is happening all around the globe. Are we deteriorating to an inferior species? Or are we just being transformed? Or our knowledge of Life is limited so we are confused? Billions of other Species were here before humans & most of them perished- that is the way Nature is. Are we humans the only species seeking our destruction?

There is no Hell, there is no Heaven, so far, all known gods are human creation. We are just a biological entity. We originated from the elements of the Earth & we return to it. But humans have the power & ability to create Heaven & Hell by their actions & attitudes. – andrew.

{Here below: - one of my old poems}

When our Eyes came out; we lost the ability to See
When our Ears came out; we lost the ability to Hear
When our Nose came out we lost the ability to Smell
When our Tongue came out; we lost the ability to Taste.
Our Brain is still inside; use it wisely or you will lose it.
Use your inner eyes to see better
Use your inner Ears to hear better
Use your inner Nose to smell better
Use your inner Tongue to taste better
Read & See with your inner Eyes for better comprehension; in order for us to be here for a few more years to come.

amerikkan mollakka
2019-12-14 11:20:08 News
ജയശ്രീ സാഹിബ്  അസ്സലാമു അലൈക്കും 
ആ മെഹ്റുന്നിസ ഞമ്മടെ ബല്യത്താടെ 
നാത്തൂനായിരുന്നു. ഓളെ ഖബറടിക്കയപ്പോൾ 
നാടും ബീട്ടുക്കാരും കരഞ്ഞു. ഇങ്ങടെ 
കഥ ഞമ്മടെ കണ്ണ് നനയിച്ചു. ആ സോഫീടെ 
കാര്യം .. എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാ പടച്ചോൻ ചെയുന്നു. 
സ്ത്രീകൾ മാലാഖാമാരാണ്. ഇങ്ങൾക്ക് 
പടച്ചോന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:10:32 News
ശ്രീമാൻ വേറ്റം സാഹിബ് അസ്സലാമു അലൈക്കും 
സുധീർ സാഹിബിന്റെ കമന്റ് കണ്ടപ്പോൾ 
ആണ് ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങടെ കഥ മുയുവൻ 
ബായിക്കാൻ തോന്നിയത്. ആദ്യം 
ഒന്ന് രണ്ട്  അധ്യയങ്ങൾ ബായിച്ചിരുന്നു. 
ഇങ്ങള് കഥ  പറേണ  ചേല് ഞമ്മക്ക് 
പെരുത്ത് ഇസ്റ്റായി.  മുബാറക്ക് സാഹിബ്.
കമന്റ് എയ്തുന്നവർ നല്ല കാര്യമാണ് 
ചെയ്യുന്നത്. കമന്റ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ 
ഇമ്മക്ക് അതെന്താണെന്നു അറിയാൻ 
ബേണ്ടി ബായിക്കും. . സാഹിബിനും കുടുംബത്തിനും 
നല്ലൊരു കൃസ്തുമസ്സും സന്തോഷകരമായ 
പുതുവര്ഷവും നേരുന്നു. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:02:24 News
ജെസ്സി ജിജി സാഹിബ - ചിലരുടെ ജീവിതം 
അല്ലെ കഥ.അതുകൊണ്ട് യാദൃശ്ചികം എന്നെഴുതണോ.
 ഇങ്ങള് എയ്തുന്ന ഹാസ്യ കഥകളേക്കാൾ ഇത് നല്ലത്. ഈ 
ശൈലിയിൽ എയ്‌തുക. മനുഷ്യന്റെ 
ജീവിതത്തിന് എന്ത് ഉറപ്പു. ഇങ്ങൾക്ക് 
സന്തോഷകരമായ കൃസ്തുമസ്സും നവ 
വത്സരവും നേരുന്നു.