പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2017-11-06 22:18:25 News
മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, സ്ത്രീ സ്വാന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ ചർച്ചയിൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധരായ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരികളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ. എന്നാൽ സാഹിത്യത്തിൽ ആയിരം നാവുകളുള്ള  അവരുടെ നിർവ്വികാരവും മരവിച്ചതുമായ നിലപാട് എന്നെ അത്ഭുതപെടുത്തുന്നു.  സാഹിത്യത്തിനും കവിതകൾക്കും സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ലെന്നുണ്ടോ?  നിങ്ങളുടെ കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും  എങ്ങനെ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? അതോ കയ്യ് നനയാതെ മീൻ പിടിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം?  നിങ്ങൾ കുറെ അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയതുകൊണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക്  എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടോ, സഖറിയായെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓ വി വിജയൻറെ സുഹൃത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയാറുള്ള കുറെ വിവരം കെട്ടവരാണ് ഈ മലയാളിയുടെ വായനക്കാർ എന്ന് ധരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കും മതരാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ ചങ്ങലകളെ അറുത്ത് എറിഞ്ഞ് പച്ച മനുഷ്യരെ സ്വതന്ത്രമാക്കൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ അല്‌പായുസുക്കളായി മണ്ണടിയും - ആ മാലിന്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മദ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വെറുതെ മലീമസമാക്കരുതേ എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു 

"അമ്പലങ്ങളും പൂജാവിഗ്രഹങ്ങളുമായി-
ട്ടെൻ പുരോഗതിയുടെ മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നോ നിങ്ങൾ ?

കാലമേ ലജ്ജിക്കു നീ, ചത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെ 
കാലു നക്കുന്നോ    ചുണകെട്ട നിൻ ജോലി 

നീ തടുക്കുമോ നിന്റെ വേദാന്തകസർത്തുകൾ 
നീറുമീ യുവലോകം കണ്ടു നിൽക്കണമെന്നോ ?

വല്ലതുമുണ്ടോ വിദ്യ ഇന്നേവരെ കണ്ടതല്ലാതെ 
വിശപ്പിനു ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ 

ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞൊന്നു മാറിയേക്കുക; ശവ 
കല്ലറകളെ വെള്ള പൂശുവാൻ തുടങ്ങാതെ 

പണ്ടുണ്ടായിരുന്നുപോൽ പലതും, നിങ്ങൾക്കതെ,
പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതു തകർത്തൊരത്രെ ഞങ്ങൾ 

എന്തിനി ഗതികെട്ട വീരവാദങ്ങൾ? നിങ്ങൾ 
പിന്തിരിഞ്ഞോളു പഴഞ്ചരക്കും തോളിൽ താങ്ങി .

വിറ്റഴിയുകയില്ല നിറത്തിൽ ജീർണ്ണിച്ചോരോ-
ന്നിറ്റിറ്റുതുടങ്ങീലെ വില്പ്പന പദാർത്ഥങ്ങൾ 

ഞങ്ങളെയിനിയുമൊന്നടക്കി ഭരിക്കേണം 
നിങ്ങൾക്ക് കുറേക്കൂടിയീ ദുരാഗ്രഹം 

മന്ത്രവാദവും ദൈവ വിഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടീ 
യന്ത്രത്തിൻ യുഗത്തിലോ നാടടക്കുവാൻ നോക്കി?

ഇതിലും വലുതായ വിഡ്ഢിത്തമുണ്ടോ ? നാടിൻ 
പുതുതാം പുലർച്ച കണ്ടിരുട്ടു കോപിച്ചാലോ?

മുന്നോട്ടു കിടന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെവരെ 
വന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിടത്തെല്ലാം പിമ്പേ ?

എന്നിട്ടോ കുറേ വായ്പൊത്തുവാൻ പഠിപ്പിച്ച 
പൊന്നൊളി പനയോലത്താളുകൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ 

ഭദ്രദീപവും പൂജാപുഷ്പവും നിവേദ്യവും 
ഭദ്രമായി വച്ചങ്ങോട്ട് കൈകൂപ്പാജ്ഞാപിക്കെ,

വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വീണുപോയ്; അപ്പൊ -
ലശുദ്ധിപ്പെട്ടുപോലുമമ്പലം;- തുള്ളി നിങ്ങൾ 

നിറുത്തുകി കാപട്യങ്ങൾ നിങ്ങളും മനുഷ്യരാ -
യെത്തുക ; നമുക്കൊന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം 

അല്ലാതെയിവിടെയെങ്ങുമാരുമില്ലപരന്റെ 
തല്ലുകൊണ്ട് ചുളുങ്ങി കിടക്കുവാൻ 

'നാലുകെട്ടുകളുടെ നാവുകൾ' അല്ലെ നിങ്ങൾ 
നീളെനിന്നാളരുന്നോ പട്ടികൾ മോങ്ങുംപോലെ " ( നാലുകെട്ടുകളുടെ നാവുകൾ-വയലാർ)
No more oppression
2017-11-06 12:35:40 News
Mr. Sashdaran read the following news.  Allow women to go to Sabarimala and break the glass ceiling 
Under the reform movement initiated by Dr. Geevarghese Mar Theodosius, the current bishop of the Mar Thoma Church’s Diocese of North America and Europe, the Rev. Sam Panicker, the Vicar of the Carmel Mar Thoma Church (Hudson, MA) assigned Ms. Anitha Oommen, a member of the congregation, to be the Deacon for the Holy Communion service on Sunday, January 4, 2015. This was, perhaps, the first time that a woman served as the deacon for the regular Holy Communion service in a parish church of MTC, as the very entry of women in the sacred space of the high altar was considered taboo. The event of January 4, therefore, marked a major step in the participation of women in the ministry of the church.

 മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയ,മല്ലെങ്കില്‍
മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങളെത്താന് ‍....'' 
 
നിർവ്യാജൻ
2017-11-06 11:30:51 News
മാത്തുള്ളയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി 

'വ്യാജൻ' എന്ന പേരിന് നിങ്ങൾ വ്യംഗ്യാർത്ഥം കൽപ്പിച്ച് കള്ളൻ ചതിയൻ എന്നൊക്ക വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് എടുക്കുന്നില്ല. പകരം 'നിർവ്യാജൻ' എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'നിർവ്യാജൻ എന്നാൽ കളങ്കമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്.  യേശു നഥാനിയേൽ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് 'ഇതാ ഇസ്രായിലിലെ കളങ്കൻ ഇല്ലാത്തവൻ വരുന്നു" എന്നാണ് പറഞ്ഞത് .  നഥാനിയേൽ എന്ന പേരുണ്ടായിട്ടും യേശു അവനെ ആ പേരിലല്ല വിളിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് 'കളങ്കമില്ലാത്തവൻ' എന്നാണ്. ഇത് എഴുതുന്നത് മാത്തുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനും എന്നാൽ പേരില്ലാതെ കളങ്ക രഹിതമായി എഴുതുന്നവരെ നിശിനായി  വിമർശിക്കുന്ന ആളും ആയതുകൊണ്ടുമാണ്. പേര് പെരുമ അവാർഡ് പൊന്നാട പൗര സ്വീകരണം. നേതൃത്വ സ്ഥാനം, പേരും പെരുമയുമുയുള്ളവരുമായി നിന്നുള്ള പടം എടുപ്പ്. ഡിഗ്രി വച്ചെഴുതുക.  ടൈറ്റിൽ വച്ചെഴുതുക ഇതെല്ലം എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്.  എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 'ജീവനെ ത്യജിക്കാൻ തയാറുവുമ്പോൾ അത് നേടുമെന്നാണ് "  ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് . എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പെരുപെരുമയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കാരണം അത് സമൂഹം നൽകുന്ന പട്ടും വളയുമാണ്.  എല്ലാവരും രഹസ്യമായി ഈ പട്ടും വളയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല . കാരണം പേര് വച്ച് എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ  സമൂഹം നൽകുന്ന പട്ടും വളയും വാങ്ങാനുള്ള ഉൽക്കടമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.  ഇവിടെ ആരോ എഴുതിയതുപോലെ വിദ്യാധരൻ എന്നൊരു വ്യക്തി പ്രതികരണ കോളത്തിൽ  എഴുതുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒരു ഭീരുവാണെന്നോ 'പട്ടും വളയും' കിട്ടാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന ഒരാൾ ആണെന്നോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല .  നേരെമറിച്ച്  മറിയചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ പട്ടും വളയും കിട്ടാൻ സർവ്വ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്  .  പേരിൽ എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു മാത്തുള്ള ?  തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല  പക്ഷെ ഞാനാണ് ശരിയെന്നു പറഞ്ഞെഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശു പറഞ്ഞ ജീവനെ നേടുവാൻ കഴിയുകയില്ല.  
Tom abraham
2017-11-06 10:33:39 News

God has given us Nations and Govts.  Don't blame Him for the dysfunctional Govts. Those who rule are under the Satanic conspiracy, the end of which will take us to Armageddon not so far.

നാരദന്‍
2017-11-06 09:05:07 News
സോത്രം സോത്രം ,  ONLY 26 GOT KILLED, ALL OTHERS WERE SAFE.
Look at the positive side.
halleluja 
Sasidharan
2017-11-06 07:37:33 News

ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മിയുടെ ബ്രഹ്മചാരി ദേവനും ...... വായനക്കാരെ പല തട്ടിൽ നിർത്താൻ സാധിച്ചു. വിദ്യാധരൻ മാഷിന്റെ കമെന്റിൽ അവപറയുന്നു നായസമുദായത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള നിൽപ്പാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് എഴുതി കണ്ടു. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി ഇതിൽ നായർ സമുദായത്തെ പറ്റി പ്രദിപാദിച്ചിട്ടില്ല.  ഹിന്ദുമതത്തിൽ എന്താ നായർ സമുദായം മാത്രമേ ഉള്ളോ. 

 സമൂഹം മതപരമായ കാര്യങ്ങളിഒത്തിരി പിറകോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു വസ്തുത ആണ് എന്ന് ജോർജ് സാറും എഴുതികണ്ടു. അത് ഹിന്ദുമതത്തിൽ മാത്രം ആണോ?. എന്നാൽ ക്രിസ്തിയ ദേവാലയത്തിൽ എന്റുകൊണ്ട്  ഒരു കത്തനാർ അച്ഛനുപകരം അമ്മ വരുന്നില്ല. മുസ്ലിം ദേവാലയത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ  മുക്രി ആകുന്നില്ല.  ഇവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ സ്ഥാനം വേണ്ടേ?. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത ലേഖനം ഇതിനെക്കുറിച്ചാകട്ടെ. തൂലിക പടവാളാക്കുക.

Ninan Mathullah
2017-11-06 07:28:53 News

This topic discussed here many times. Thanks for the advice not to worry. But it is my right worry or not. As a writer I worry about many subjects. I am worried that as a society we are loosing many values we uphold. Writing ‘oomakathu’ now is ok with many. What type of values we are teaching our children? A writer needs to have courage to say what he think right openly. Such people are using this column for propaganda.

Vayanakkari Mariamma Chachi
2017-11-06 00:43:18 News
Hallo, Mathulla & Friends,  Why do you bother about response writers real name? Do not worry about their name. let it be any body. Just examine and analyse the contents of the response. That is all. If they disclose or expose the real writers name, people like Mathulla may go after the reponse writer's home  with stones or guns. The poor response writer want to be safe from your attacks any way. They are alsoo human beings and they are afraid of people like you. But at the same time they want to express their opiniom also. So, emalayalee is a very good platform to express free opinion without any fear and it is service doing by emalayalee. I think other meda also should give such chance to write with annoimus m names. emalayalee is becoming much popular because of such freedom of expression without showing our real names. Look at People like Vidhyadharan (Who know about Vidhyadharan, it is not his or her real name). But he is the real and guiding  all time writer in response Column. If he expose his real names he can get hundreds of ponnadas and falakams, without any pull or push, actually 99% of our ponnada or falakam getting people are not all desrved. Most of them get with pull or push or money poer or some inflence. I think here I have covered not just one subject.
Jyothylakshmy Nambiar
2017-11-05 23:11:54 News
Thanks a lot Mr. Girish Nair, Mr. George V, Mr. Vidyadharan, Mr. Ninan Mathulla and other who have read my article and written your valid comments . This is the real spirit and inspiration for a writter.
വിഡ്ഢിത്തം
2017-11-05 21:46:10 News
26 മനുഷ്യർ വെടികൊണ്ടു മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കാത്തു പോലും! വിശ്വാസിയുടെ വിഡ്ഢിത്ത യുക്തി.
Johny
2017-11-05 21:10:06 News
ദൈവം കാത്തു അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉള്ള എല്ലാവരും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചേനെ. അവന്റെ അദൃശ്യ കരം വിശ്വാസികളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ എപ്പൊഴും കാക്കും എന്നതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് വേണോ? 
Dr. P.C. Nair
2017-11-05 20:55:28 News
ഡോ. എം. വി. പിള്ളയുടെ രാവു പോയതറിയാതെ വായിച്ചു. വിജ്ഞാനപ്രദമായ നല്ല വിഷയം തെരെഞ്ഞെടുത്ത് അത് കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിനു നന്ദി. ശ്രീ പിള്ളക്കു അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
Ninan Mathullah
2017-11-05 20:24:22 News
Please write with your real name instead of throwing dirt from the dark from your hiding place, then nobody will call you a BJP Christian.
കാമുകി
2017-11-05 19:18:33 News
ഇന്നേവരെ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല 
പൊന്നെ നീ ഇങ്ങനെ തേങ്ങിടാതെ 

ഇന്നലെ നമ്മൾ തുഴഞ്ഞതോർത്തു നീ 
ചുമ്മാ സമയം കളഞ്ഞിടാതെ 

മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി കെട്ടുവള്ളത്തിൽ
കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിടു നീ 

ഞങ്ങളീ സ്ത്രീകളെ നമ്പുന്നോരൊക്കയും 
----- 

കണ്ട്മുട്ടി ഞാൻ കരുത്താനൊരുത്തനെ 
കപ്പലുണ്ടവന് വള്ളമല്ല 

അടുത്ത തുറമുഖം എത്തുന്നതുവരെ 
ഞാനവനൊരു' പ്രിയ സഖി'മാത്രമല്ലേ 

ആസ്വദിക്കൂ നീ ജീവിതം മോങ്ങാതെ 
കാലത്തിനൊത്തു നീ നീങ്ങിടുക 

പറക്കട്ടെ ഞാനെൻ പുത്തൻ കാമുകനുമായി 
അവന്റെ സിംഗിൾ എൻജിൻ പ്ലെയിനിലിനി 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Johnmathew
2020-08-14 21:52:18 News
The empire region is Total waste. Only members in the region is YMA. Other associations never participate in their region.
George
2020-08-14 20:58:58 News
അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നു കുരു പൊട്ടുന്ന/പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രിയ ഓർത്തോ ചാക്കോ ഫാൻസ്‌, നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അമേരിക്കൻ പൗരൻമാരല്ലേ. (ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രിയർക്കീസും, ഓർത്തോ ചാക്കോ/മെത്രാന്മാരും ഉൾപ്പെടെ). ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു കോടതി വിധിക്കു എതിരെ പ്രകടനം നടത്താൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങള്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ? എന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയെ ഇവിടിരുന്നു വെല്ലു വിളിക്കുന്നത്.
SudhirPanikkaveetil
2020-08-14 20:37:12 News
കണ്ണുനീരും പുഞ്ചിരിയും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭാഷയില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. മനുഷ്യമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ വികാരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വേണ്ടായെന്നു മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? കവയിത്രി ഒരു നല്ല ആശയം വായനക്കാരുടെ ചിന്തക്കായി നൽകുന്നു. ശ്രീമതി മാർഗരറ്റ് ടീച്ചർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു.

2020-08-14 20:04:33 News
വിവരം ഉള്ളവര്‍ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാല്‍ മാത്രമേ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് കാണുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ കഴിയൂ, അതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീഷണി ആയ ട്രംപിനെ ഓടിക്കുക.
SudhirPanikkaveetil
2020-08-14 18:31:34 News
Dipping into our past is a pleasant exercise to accelerate the pleasure of living in the present. Very beautifully narrated events evinced nostalgia. Good wishes to you dear Sir,
Spokeperson
2020-08-14 17:53:13 News
Tholkanulla jenmangal
RajasreePinto
2020-08-14 17:18:57 News
സുധീർ സാറിന്റെ രാമായണത്തിന്റെ വ്യാഖാനത്തോട് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നു .ഒരിക്കലും ശ്രീരാമനെ ഉത്തമപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തപര്യപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും .പക്ഷെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പരിവേഷം കലർത്തിയെങ്കിലും കാലാതീതമായ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയെ കുടുംബാന്തരീഷകത്തിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി ആബാലവൃദ്ധം ഒത്തു ചേര്ന്നു ആസ്വതിക്കാൻ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും പോലെ രാമായണ മാസാചരണവും ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്ക് താത്പര്യം .ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ വയ്യ .എല്ലാ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് എഴുതപെട്ട കാലത്തേ ശരികളാണ്. മനസിരുത്തി വ്യാഖാനിച്ചൊന്നു വായിച്ചാൽ ഭക്തി എല്ലാം കടല്കടക്കും .ഭക്തിയും യുക്തിയും ഒരുമിച്ചു പോകാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച കൃതികളായി കണ്ടു ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

2020-08-14 16:55:54 News
ഇനി നമ്മുടെ അന്തപ്പൻ ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കലക്കും . അതിന് മാത്തുള്ളക്കിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുക്കണം . അപ്പോൾ മാത്തുള്ള സുവിശേഷവുമായി വരും . അത് വന്നാൽ അന്തപ്പൻ ചേട്ടൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല . വരും തീർച്ചയായും വരും . നാരദൻ
vishvasi
2020-08-14 16:07:25 News
പള്ളി ആരുടേതാണ്? ഇടവകക്കാരുടെ. ഇടവകക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ടിടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? സഭ എന്നാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലല്ലോ. ആദ്യം ജനത്തെ പിടിക്കുക. കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല. ജനത്തെ പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് കോടതി വിധി പറയുന്നത്. കോടതിയോട് പറയുക പള്ളി പണിത് തരാൻ. വിശ്വാസി

2020-08-14 15:31:35 News
ഹാ! ഇതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടുന്നില്ല. കുറേക്കാലമായി വിദ്യാധരനെ കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. കടലുകൾ താണ്ടി ഞാൻ അലഞ്ഞു.....എന്നിട്ടും കണ്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതെ!. അവസാനം ഗൂഗിളിൽ തപ്പി, അപ്പോൾ ആമസോണിൽ കിടക്കുന്നു 'ആരാണ് വിദ്യാധരൻ' അതും ചോദിക്കുന്നതോ ഒത്തിരികാലമായി അപ്രത്യഷൻ ആയ നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞാപ്പു. കുഞ്ഞാപ്പുവിന് പിടികൊടുക്കാത്ത വിദ്യധരനെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അമേരിക്കൻ മുല്ലാക്കയോട് ചോദിക്കാം എന്നു കരുതി, കാരണം മുല്ലാക്കയെയും കാണാൻ ഇല്ല. ഇനി രണ്ടു പേരും കൂടി കമലക്കു വോട്ട് പിടിക്കാൻ പോയോ?. മുല്ലാക്ക മൊഞ്ചുള്ള മൂന്ന് ബീവിമാരെ വിട്ടേച്ചു പോവില്ല എന്നും തോന്നി, എന്നാൽ സിഐ ഡി മൂസയെ വിളിക്കാം എന്ന് കരുതി ഫോൺ നബ്ബർ തപ്പുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഹൂസ്റ്റണിൽ അടി കിട്ടിയ ആരുടെയോ കണ്ണാടി തപ്പാൻ പോയി എന്ന്. ഇനി ഫൊക്കാനയിൽ സിഐഡി മൂസ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് - കാരണം അവിടുത്തെ അടി ഹൂസ്റ്റൺ അടി ആയിരിക്കില്ല, റിയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നവനും സ്ഥിരം കുത്തിയിരിപ്പുകാർക്കും എല്ലാം അടി മുടി അടി വരുന്നു. കാണ്ടാ മൃഗത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടി ഉള്ള ഇവരെ, അടികിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മിർഗ ഡോക്ട്ടറുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള തയ്യറെടുപ്പുകൾ വേണം. 6 കഷണം ആയി പിരിഞ്ഞ ഹുഡ്‌സൺ വാലികൾ ആണ് മുൻനിരയിൽ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പൂര പാട്ട് ആണ്. അടി പുറകെ ഉണ്ട്. കൺഫൂഷൻ മാറാൻ ഗണപതിക്കു ഒരു തേങ്ങ അടിക്കാം എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ അങ്ങേരു പറഞ്ഞു; 'നിങ്ങൾ മലയാളികൾ തേങ്ങ അടിക്കാൻ വിടുന്നത് ബംഗാളികളെ ആണ്, അവന്മാർ എൻ്റെ തലയിൽ ആണ് തേങ്ങ അടിക്കുന്നത് , ഭയങ്കര തലവേദന, നീ പോയി ഒരു ഡോക്‌ടറെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ', എന്ന് പറഞ്ഞു. കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വന്ന എനിക്ക് വീണ്ടും കൺഫൂഷൻ, വെറ്റിനറി ഡോക്‌ടറെ വിളിക്കണോ അതോ!?- ഞാൻ ചോദിച്ചു. 'ഓടടാ ഏഭ്യാ, വിഡ്ഡി കശുമാണ്ട, നീയും അ ന്യൂയോർക്കിലെ തല്ലിപ്പൊളി ക്കാലമാടൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണല്ലേ;'- ഗണപതി അലറി; ഞാൻ ഓടി, ഓടി കിതച്ചു നിന്നപ്പോൾ, ഇതാ വരുന്നു വിദ്യാധരൻ, ഗുഹയിൽ നിന്നും കുറെ ചങ്ങലക്കിട്ടവരെ വലിച്ചുംകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ, അല്ലാ! ഇ ആൻഡ്രു ആരാ? അഗ്നിഹോത്രിയോ മന്ത്രവാദിയോ? വിധ്യാധരനെ ആവാഹിച്ചു വരുത്തുവാൻ? പ്രൊഫസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെകൂടി ആവാഹിച്ചു വരുത്തൂ, ഒത്തിരി വ്യജ പ്രൊഫസ്സർമ്മാർ വിലസുന്നു ഇ മലയാളിയിൽ .- സരസമ്മ. ന്യൂയോർക്.
OrthodoxViswasi
2020-08-14 15:25:29 News
പള്ളി ആരുടേതാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഇനിമുതൽ മലയാളത്തിലും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകും. അതുവരെ ക്ഷമിക്കുക.ആ പള്ളിയിലെ ഓർത്തഡോൿസ് വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിൽ കയറാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിനകത്തു തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഗുണ്ടകൾ തടയുകയാണ് ചെയ്തത്.1875 നു മുമ്പ് ഏത്‌ പാത്രിയർക്കിസ് ആണ് മലങ്കരയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ? ശവസംസ്‌കാരം ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല.പള്ളി വികാരി അറിയാതെ അടക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്‍നം ഉണ്ടായത്.ക്രിസ്തു കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതനാണ്.
John
2020-08-14 15:09:13 News
ഈ കൊറോണക്കാലത്തും കുട്ടിക്കോരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ചൂട് പായസം വാരിച്ചു രസിക്കയാണ് രണ്ടുപക്ഷത്തും ഉള്ള കളർ നയിറ്റിക്കാർ. മത്തങ്ങാ തൊപ്പിയും പ്രാകൃത ഗോത്ര മൂപ്പനെ പോലെ വടിയും, അരകിലോന്റെ സ്വർണമാല, സ്വർണ്ണക്കുരിശ് എല്ലാം കൊണ്ടും കോമാളി വേഷം ധരിച്ചാണ് അത്യാഡംബരക്കാറിൽ എഴുന്നള്ളത്തു. കൽപ്പന എന്ന ഇണ്ടാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കും. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത യേശുവിനെ അറിയാത്ത മെത്രാൻമാർ ആണ് ഈ സർവ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്നും യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പുലമ്പും ‘സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല’. കൊറോണ കാരണം വിദേശ മലയാളികൾക്ക് വലിയ ശല്യം ഇല്ല.
YakobaFan
2020-08-14 14:38:57 News
വായനക്കാരനോട് യോജിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കോടികൾ പിടിച്ചുപറിച്ചു (അതിൽ മുക്കാലും അടിച്ചുമാറ്റി) പതിറ്റാണ്ടുകൾ കേസ്സുപറഞ്ഞു കളിച്ചു തോറ്റപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ശരിയല്ല എന്ന് മന്ദ ബുദ്ധികളായ വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു ഇളക്കി വിടുകയാണ് കുറെ നികൃഷ്ട ജീവികൾ. ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കേസ്സു നടത്തി രണ്ടുപേരും ജയിക്കുമോ ? ഒരു കൂട്ടർ തോൽക്കും എന്നറിയാത്തവരാണോ ഇവരെല്ലാം. വിധി മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ. മറുപക്ഷം കോടതിയെ തെറി വിളിക്കും. പള്ളികൾ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് മനസ്സാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വൈദികരും. എന്നാലല്ലേ പുതിയത് പണിയാൻ പിരിവു ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റു. (വാൽക്കഷ്ണം: ഈ കൊറോണ കാരണം ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങടെ ആബൂന്റെ ബെൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വാങ്ങാനും പറ്റിയില്ല).

2020-08-14 14:23:21 News
ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിക്ക് എന്തിനാ അന്യന്റെ പള്ളി? അവിടത്തെ ഇടവകക്കാർ വന്നാൽ മനസിലാക്കാം. അല്ലാതെ പള്ളി എന്തിനു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു? അത് നിങ്ങളുടേതല്ലല്ലോ.പള്ളി കെട്ടിടം അല്ലല്ലോ സഭ. ക്രിസ്തു പരദേശി ആയിരുന്നു. അതിനു കുഴപ്പമില്ലേ? ചരിത്രത്തിൽ എന്നും സഭയുടെ തലവൻ പാത്രിയർക്കേസുമാരായിരുന്നു. എന്തിനു നുണ പറയുന്നു? അത് പോലെ സഭ ഒന്നാക്കാനുള്ളവരാണോ ശവ സംസ്കാരം നടത്തുന്നത് തടയുന്നത്? ജീവനുള്ള കാലം ആ വീട്ടുകാർ അത് മറക്കുമോ? ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ കൂടെ ചേരുമോ?
CIDMoosa
2020-08-14 14:12:02 News
പാവങ്ങളാ . കുറച്ചു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും അത്രേയുള്ളു . പച്ച കുത്തിയ വെളുമ്പൻമാരെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് മാറും . എന്നിട്ട് കണ്ണട ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി വരും . CID Moosa