പ്രതികരണങ്ങള്‍
കുഞ്ഞയ്യൻ
2016-09-13 11:32:13 News
സ്കേഡൂൾ  തമ്പ്രാൻ എന്തിനാ കോപിക്കണെ. അവിടന്നിരുന്നു കുത്തികുറിക്കാനാ കണ്ടല്ലേ എൻ ഇഗ്ളീഷ് പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ തന്നെയാ ഈ മലയാളീം കണ്ടുപിടിച്ചത്. തമ്പ്രാൻ പുറത്ത്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൂട്ടർ നമ്മടെ. പുറത്ത് വരണന്നോണ്ടു തമ്പ്രാ. പക്ഷെ ഇപ്പവേണ്ട. തമ്പ്രാ ആദ്യം പുറത്തു വാ. തമ്പ്രാ ഞങ്ങൾ ആധകൃതർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണെങ്കിൽ മുഖംമൂടി കീറി പുറത്തു വാ.  തമ്പ്രായെ ആൾക്കാര് നോക്കി നടക്ക. കാക്കി നിക്കറും ഉടുപ്പും ഇട്ട് കൂട്ടര് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇങ്ങള് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നകൊണ്ട് നമ്മെളെ പിടിച്ചു പൊതിരെ തല്ലി. ഞാൻ അലമുറയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങളല്ലന്ന്. പ്കഷെ ആര് കേൾക്കാൻ എന്റെ ചാത്തൻതുരുത്തി ചാത്ത ഞങ്ങടെ കുടി കാക്കണേ. ഈ കാലനെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി തരണേ. ഇമ്മടെ കുലം മുടിച്ചേ ഇങ്ങള് പോകു. ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷ കാലം ആണെന്നാ തോന്നുന്നേ. കൂടാളി മലയിൽ താമസിക്കണ മല ദേവതക്ക് ഒരു പൂജ നടത്തണം. ഇങ്ങള് മനസ്സ് തോന്നി ഈ സ്കേഡ്യൂൾ കാസ്റ് ണെന്ന പേര് മാറ്റുഓ. ഞങ്ങള് എന്ത് വന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആവില്ല. അത് മാത്രം തമ്പ്രാൻ പറയണ്ട

SchCast
2016-09-13 10:07:28 News

‘Onam’ is one festival that all Keralites irrespective of religion embrace with a whole heart. In a democracy, everyone has the freedom of opinion but responsible leaders should try to shape their opinions in order to unite the people.

A person who has not lived in Kerala will never be able to understand the full essence and spirit of ‘Onam’ celebrations. To change the very name of the festival is, in my opinion, is morally wrong and strikes the heart of any Malayalee who really understand the true meaning of ‘Onam’.

What did King Mahabali do to deserve such a punishment? There was no character trait in that Keralite King to deserve such a punishment. Maybe, the ‘ Devanmar’ feared that the Keralites will have a better life (than they themselves had) under the reign of Mahabali. It may also be inferred that the King belonged to a different caste and in order to assert the caste structure, Mahabali was deposed.

It is truly deplorable that such a wonderful, unifying celebration is also being dragged into a controversy. What is next? …‘Keralapiravi’?


P. M. Philip
2016-09-13 09:43:26 News
Happy Onam!
Congratulations to those who donated generously and spent their valuable time for this noble project, which would be beneficial to lot of Children in Kerala.
andrew
2016-09-13 09:40:23 News

Those who made it possible- Never forget them

when I drive on the road, cross a bridge,hike on mountain trails..... I remember those who built them.

When I eat- I remember the farmer.

I remember all those who positively contributed for the civilization we enjoy.

Hatred is the sickle of death. Let us share, stand together and make a heaven in this life, in this Earth.

Earth has enough resources for each and all to be happy. So share, we all are just custodians, we are not the owners.

SchCast
2016-09-13 09:26:58 News

Kunjayyan, are you being intimidated by RSS? Come out of your whimsical fancies. I see that you can read English pretty well indeed. So do not try to represent ‘good old times’ of ‘Thmbra’ and ‘Adiyans’. Have you not sacrificed enough of your children to feel still helpless and dependent? Come out and face your problems like a man!

Please don’t worry about me or my religion. I am just a voice for the oppressed.. Nothing less.. nothing more. Feel the winds of change and embrace it.


andrew
2016-09-13 09:16:17 News

Democracy should never be a waste land of corporate greed.

Democracy is the art of being together respecting & responsive to difference.

Democracy must grow from the sentiments of LOVE for all & protecting Nature.

G. Puthenkurish
2016-09-13 08:19:48 News
ലോക ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബലിയുടെ ഒരു ചക്രഗതി കാണാൻ കഴിയും.  ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യൻ നരബലി ആദ്യം നടത്തി, പിന്നീട് അത് മൃഗബലിയിൽ കലാശിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് അത് ദ്രവ്യമായി മാറി. കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് വീണ്ടും നരബലിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടേയും മൂർത്തിമദ്ഭാവമെങ്കിൽ നരബലിയുടെ ആവശ്യം എന്ത്?  കേരളത്തിൽ പണ്ട് കാലത്തു പാലം ഉറക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുത്തിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു (കേട്ട് കേൾവി).  ബൈബിളിലെ ആദാമിന്റെയും ഈവിന്റെയും മക്കളായ  കായേനും-ആബേനും കഥയിലെ കായേൻ,  ആദ്യ കുലപാതകത്തിനു ഉത്തരവാദി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം ആബേൻ എന്ന ആട്ടിടയന്റെ സ്തോത്രകാഴ്ച് അംഗീകരിച്ചതിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് കുലപാതകത്തിനു കാരണം എന്ന്ബൈബിൾ  രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രാഹാമും തന്റെ മകനെ ദൈവ പ്രീതിക്കായി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ എവിടെനിന്നോ എത്തിയ ഒരാട് അബ്രഹാമിന് രക്ഷയായി മാറുന്നു. യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ ആടിനെ ബലിയായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നിലനിന്നിരുന്നു. ( ബലിയാടുകൾ എന്ന എന്റെ കവിത ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചതാണ്). കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കോഴികുരുതി നടത്തുന്നു. ഇന്നിതാ വീണ്ടും ദൈവ പ്രീതിക്കായി ചിലർ നരഹത്യ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു കാലകഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.   നരഹത്യക്കുള്ള വാസന എല്ലാ മനുഷ്യനിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ആ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിറുത്തേണ്ടത് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനു ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ നാം കരുത്തുള്ളവരായി തീരണം. പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത്  ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കുലപാതകങ്ങൾ/ബലികളിലൂടെയും അല്ല ആർജ്ജിക്കേണ്ടത്   അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അരങ്ങേറപ്പെടുന്ന കുലപാതകങ്ങളെയും അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിഷ്ടൂര സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും  മനുഷ്യരാശി ഒന്നായി എതിർക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യനെ അജ്ഞതയിൽ നിറുത്തി മുതലെടുക്കുന്നവർ മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയല്ല ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നേരെമരിച്ചു സ്വാർത്ഥതാത്‌പര്യങ്ങളുടെയും സ്ഥാപിതതാത്പര്യങ്ങളുടെയും  സംരക്ഷണമാണ് .    എഴുത്തുകാർ ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, കഥകളിലൂടെ, കവിതകളിലൂടെ മതതീവ്രവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂരിരുട്ടിൽ നിന്ന് ബലിയാടുകൾ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.   ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ലേഖനത്തിലൂടെ വായനക്കാരെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുന്ന ശ്രീ. സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിനു എല്ലാവിധ ആശംസകളും.
mallu kumaran
2016-09-13 07:35:58 News
പണ്ടേ ആര്‍.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും കേരളീയരോടു കലിപ്പാണ്. അവരുടെ അഭ്യാസം കേരളത്തില്‍ ചെലവാകുന്നില്ല. മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും കമ്യൂണിസ്റ്റുമൊക്കെ ധാരാളം. ശശികലയും കുമ്മനവും എത്ര വര്‍ഗീയത പറഞ്ഞാലും ഭരണം കിട്ടാന്‍ പോകുന്നില്ല. വേണമെങ്കില്‍ വല്ല വര്‍ഗീയ പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടാക്കാം. അത്ര തന്നെ.
അപ്പോള്‍ പിന്നെ അമിത് ഷായ്ക്ക് എന്തും പറയാം. 
Tom
2016-09-13 07:29:11 News
കേരളത്തിൽ ഒരു വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ഗൂഢ ലക്‌ഷ്യം ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു....തിരുവോണത്തിന്റെ പേര് മാറ്റുവാനും നീക്കം കാണും... 
Sudhir Panikkaveetil
2016-09-13 04:44:27 News
അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ഇത് പാടണം. ഇവിടെയുള്ള കവികളുടെ രചനകൾക്കല്ലേ
പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് . അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടനാടൻ
പുഞ്ചയിലെ ഒത്തിരി നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? സോയ നായർക്ക്
അഭിനന്ദനങൾ !! ഓണാശംസകൾ!
vishnu
2016-09-12 16:28:01 News
How could it is possible to conclude Dr. Sneha died on Sep.11? No one didn't hear anything from her from Sept.10/2001
വിദ്യാധരൻ
2016-09-12 12:18:47 News
ക്രൂരമാം തീവ്രവാദത്തിനഗ്നിയിൽ
ചാരമായെത്രയോ ജീവിതം കഷ്ടമേ!
നല്ലൊരു ദീപമായി നിന്ന് വിളങ്ങേണ്ട
വെള്ളിവെളിച്ചത്തെ തല്ലികെടുത്തി കശ്മലർ
കുഞ്ഞയ്യൻ
2016-09-12 12:06:44 News
സ്ക്കേഡ്യൂൾ കാസ്റ് നേര് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്.  ഞങ്ങടെ ജാതീടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് ഒളിച്ചു പാർത്ത്  നായന്മാരെ ചീത്ത വിളിക്കകുകയാണ്. ഇയാള് കാരണം ചുമ്മാ നടക്കുന്ന എന്റെ വർഗ്ഗത്തിന് അടികിട്ടാൻ സാധ്ദ്യത ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തമ്പ്രാൻ ദയവു ചെയ്ത ഇങ്ങടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങെളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് താഴ്മയായ് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വിളവെടുപ്പിനു ഇങ്ങള് തരാനുള്ള കൊയ്ത്തിന്റെ പതം ഇങ്ങക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കാം. എങ്ങനെ എങ്കിലും ഞങ്ങളേം പുലക്കള്ളിമാരേം ഞങ്ങടെ കിടാങ്ങളെ വെറുതെ വിടണം.  ഇങ്ങൾക്കു വേറെ ഇടമില്ല പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന് കല്ലെറിയാൻ.

American Malayaalee
2016-09-12 11:17:28 News

ഡൽഹി കാത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് എന്ത് പ്രയോചനം? വായനക്കാരൻ നല്ലത് എന്ന് പറയും ഇവന്മാര് ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിട്ടോണ്ടിരിക്കും.  നിങ്ങളക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു കൂടെ? എന്തിന് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയുന്നു? നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളും കൂടിയാണ്.  സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു കേറിയിരുന്നു എഴുതാൻ ആർക്കാ കഴിയാത്തത്? നാട്ടിലായിരുന്നെകിൽ മോഡി കുണ്ടടിക്കടിച്ചേനെ ?


SchCast
2016-09-12 11:12:28 News

There are carnivorous and herb eating animals in the world. The creator set it up like that. How can the elephant insist that tiger should learn to eat herbs alone or vice-versa? It does not make any sense. We have seen from pre-historic times that human beings ate flesh of animals. I think there is no argument in this respect.

In the present time, however, only when it comes to eating beef problem arises. It a particular section of people are against the killing or eating of the animal, it should be done discreetly. During ‘Ramadan’ holidays in the Middle East, you are not supposed to eat food publicly during the dedicated ‘fasting interval’ of time. Restaurants do not serve food during such time. However, people eat food in the privacy of their homes.

It should not be a political decision which dictates what and what not the people may eat. In an over-populated nation like India, where the government can do very little to eliminate hunger in the land, why insist that the hungry cannot eat a certain type of meat? Poor section of the society (such as Dalits) habitually found their food from dead animals (including cows). How can anyone justify the dictum : “you better die of hunger but you may not touch the dead animal for food”?

The agenda behind ‘beef drama’ probably will not end there. The people behind the agenda will use it as a vote bank and will extend the ‘slaughter ban’ and ‘consumption ban’ to all other animals. The ‘dogs’ are a case in point. It may be their vision to recreate a ‘Sanyasi Bharat’ all over the land. The only problem is how is it going to fare with the contemporary world at large?


പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2019-12-14 19:21:43 News
One candidate did quid pro quo, bribery, extortion and abuse of power. That is Joe Biden.
Saul Alinsky rule for radicals:
"Accuse your opponent of what you are doing, to create confusion and to inculcate voters against evidence of your own guilt" Saul Alinsky, Rules for Radicals
Joseph
2019-12-14 18:44:47 News
"ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്."

ഹലോ Ibin: ഞാൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ സമകാലികനായ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരാനാകാൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്? ചരിത്രാന്വേഷിയായ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ 'ജ്യോതിർ മായ ശർമയുടെ' 'ഹിന്ദു നാഷണിലസം' എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കോപ്പി ചെയ്തത് വായിക്കുക. 
   
"Right from childhood, he was an advocate of Hindutva, Renowned author Jyothirmaya Sharma demonstrated in his book “Hindutva: exploring the idea of Hindu Nationalism” that when Savarkar was 12-year-old, he leads a march with his schoolmates to vandalize a mosque in order to take revenge against the ‘atrocities’ committed against Hindus by Muslims." 
സംസാരിക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
2019-12-14 15:05:54 News

** കന്യാസ്ത്രീമഠങ്ങളിലെ കട്ടിലുകൾക്കും, കിണറുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ ചാപ്പലുകളുടെ ജനലുകൾക്കും, വാതിലുകൾക്കും
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ വൃക്ഷലതാദികൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** സെമിനാരികളിലെ ചുമരുകൾക്ക് സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** പള്ളിമേടകളിലെ കിടക്കകൾക്കും, ഫാനുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** ദേവാലയങ്ങളിലെ വി. രൂപങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** അൾത്താരയിലെ ബലിപീഠങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ.....

**** ഇന്ന് എത്ര കർദ്ദിനാൾമാരും, ബിഷപ്പുമാരും, വൈദീകരും, കന്യാസ്ത്രീകളും സഭയിൽ ശേഷിക്കുമായിരുന്നു...?

***പുറത്തു വരുന്ന ലൈംഗിക അരാജകതത്വ വാർത്തകളും, പീഢന പരമ്പരങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും, കൊലപാതകങ്ങളും, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും കേവലും 1% ത്തിൽത്താഴെ മാത്രമല്ലേ എന്ന വിശ്വാസികളുടെ സംശയം
ന്യായമല്ലേ?

കടപ്പാട്...Fb post [copied & posted by andrew]

Ibin
2019-12-14 14:48:17 News
ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്.
യേശുവേപോലെ ആകുവാന്‍
2019-12-14 14:29:51 News
 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോലെയുള്ള മഹല്‍ ജീവിതം പാരില്‍ എന്തുള്ളു .......
യേശുവേ പോലെ ആകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ....
ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്ററുടെ പ്രായ പൂർത്തി ആയ മക്കൾ പ്രാകൃത രീതിയിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലുന്നു. ഇത്ര്യയും കാലം ഇ പാസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കാം സുവിശേഷിച്ചത് ?
 രോഗ ശാന്തി  ശൂസ്രൂഷ നടത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം മാറ്റുന്ന പാസ്റ്റർ  സ്വന്തം രോഗം മാറ്റാൻ ആശു പത്രിയിൽ 
ഇയാളുടെ വിശ്വസം ഇയാളെ സുഖം ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ....
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരെ ജയിലിൽ അടക്കേണ്ട കാലം എന്നേ അതിക്രമിച്ചു! 
നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ
2019-12-14 13:58:38 News

നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം:-

അമേരിക്ക, യുറോപ്, ബ്രിട്ടന്‍, ആസ്ട്രേലിയ എന്നിങ്ങനെ പരിഷ്കിര്‍തമായും സാമ്പത്തികമായും ഉയര്‍ന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍; പുരോഹിതര്‍ നടത്തിയ റേപ്പ്, ബാല പീഡനം, ബാല രതി എന്നിവയുടെ നിമിത്തം   സഭക്ക് എതിരെ ഉള്ള കേസ്സുകളില്‍ സഭ പരാജയപെട്ടുകയും വന്‍ തുകകള്‍ നഷ്ട പരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയിതു. ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിലവിലുള്ള കേസ്സുകള്‍ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നഷ്ട പരിഹാരം 4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറില്‍ അധികം ആണ്. 1 ഡോളര്‍ =72 RS. $  4 000 000 000 x 72 =288 000 000 000 രൂപ.

ഇവിടുത്തെ എല്ലാം സഭകള്‍ യേശുവിനെ ആണ് കര്‍ത്താവും രഷകനും അയി ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭകള്‍ക്ക് എതിരെ ഉള്ള  കഷി വഴക്ക്, ബാല രതി പീഡനം,റേപ്പ്, കന്യസ്ത്രി പീഡനം, കന്യാസ്ത്രി കൊലപാതകം, ഭൂമി തട്ടിപ്പ്, കൊലപാതകം; കേസ്സുകളില്‍ എല്ലാം തന്നെ പണം ഉള്ള സഭകള്‍ വിജയിക്കുന്നു. കേസ് തോറ്റാല്‍ ജഡ്ജിയെയോ, വക്കിലിനെയോ പണം കൊടുത്തു എതിര്‍ സ്വാധീനത്തില്‍ കൊണ്ട് വന്നു അതാണ് തോറ്റതു എന്നും, എന്നാല്‍ കേസ് ജയിച്ചാല്‍ യേശു അവരുടെ കൂടെ ആണ് എന്നും പറയും. ഇന്നുവരെയുള്ള കേസ്സുകളുടെ കണക്ക് വച്ച് നോക്കിയാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭക്കാരുടെ യേശു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ യെസുവിനെക്കള്‍ ശക്തന്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരള യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം.

ഹല്ലെലുയ്യ!!!!!  സ്തോത്രം സ്തോത്ര0 !!!!!!!!! 

-andrew

Dr premkumar
2019-12-14 13:26:49 News
Excellent writing, really appreciating, congrats
തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കില്‍
2019-12-14 13:09:07 News
 തെറ്റ് ചെയിതില്ല എങ്കില്‍ - എന്തിനു സാക്ഷികളെ തടയുന്നു?
എന്ത് കൊണ്ട് ഹൌസ്  ഫ്ലോറില്‍ വന്നു സൊന്തം നിരപരാധിത്വം  തെളിയിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു. 
എന്തിനു ആണ് ഹൂളിയനി ഉക്രെയിനില്‍ കറങ്ങുന്നത് 
എന്ത് കൊണ്ട്  ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ കാണിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു.
എല്ലാ ബിസിനസ്സും പൊട്ടി പാളീഷ് ആയപോള്‍ ആരാണ് കടം തന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് പൂട്ടിനു എതിരായി ഇതുവരെ ഒരു വാക്കും പറയാന്‍ പേടി
സവ്ദി  അറേബ്യയുമായി എന്ത് ബന്ദം ?
vayanakaaran
2019-12-14 13:07:46 News
സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങളെ  നിങ്ങൾ 
ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചലം 
ശൂന്യമീ ലോകം  - വയലാർ 
Girish Nair
2019-12-14 12:39:13 News
ഗതകാല സ്മരണകളിൽ മറവിയുടെ കവചമണിയിക്കാമെന്നിരിക്കിലും ഏതോ മണ്ൻ വീണയിൽ ശ്രുതി വീട്ടുമോർമകൾ..... കുറച്ചു സമയത്തെങ്കിലും എന്നെ ആ പഴയ വൈക്കത്തെക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ആശംസകൾ..
VOTE FOR DEMOCRATS
2019-12-14 12:15:18 News
നിങ്ങൾ ട്രമ്പിനെയും റിപ്പപ്ലികൻസിനെയും പിന്താങ്ങുമ്പോൾ  ഓർക്കുക:
ട്രൂമ്പ്  ഒരു നോട്ടത്തിൽ : First he attacked Obama. Then he attacked Women. Then he attacked Mexicans. Then he attacked Muslims. Then he attacked Black people. Then he attacked LGBTQ people. Then he attacked Immigrants. Then he attacked Greta Thunberg. 
But he NEVER attacks Putin b/c he is working for him.

*-Mike Pence, Mike Pompeo, Mick Mulvaney, John Bolton, Rudy Giuliani. They all know and/or were a part of Trump’s scheme to extort a foreign country to steal an election. If compelled to testify under oath in a legitimate Senate trial, Trump’s Presidency would be no more.
*-  Florida congressional candidate, Republican George Buck, recently sent out a fundraising email that implied that freshman Rep. Ilhan Omar from Minnesota, along with other “traitors” should be hanged for treason.
*- Russian Mob & Putin are funneling cash to Trump. It can not be called legal. -Russia pay Parnas $1 Million Plus > -Parnas pays Rudy. > -Rudy works for Trump for free. > -That means Trump’s huge legal bills from Rudy are really being covered by Russia.
-That means Russia is paying Trump
*- On Monday, departing Kentucky Gov. Matt Bevin pardoned and commuted the sentence of a man who was convicted of beheading a woman and stuffing her dismembered body in a barrel, local publication Kentucky.com reported Thursday night.
*- ജോ ബെയ്ഡൻ  ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ട് അല്ല. ട്രൂമ്പിനെ  ഇമ്പ്പീച്ചു ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ചെയ്ത്  കുറ്റങ്ങൾക്ക്  ആണ് . ബയിടാൻ എന്ത് ചെയിതു എന്നത്  ഇവിടെ കൊണ്ട് വരുന്നത് ജന സർദ തിരിക്കാൻ ആണ്.
 നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തു  ഡെമോക്രറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക.
Not Just a Dream!
2019-12-14 11:44:12 News

It is not just a dream; it is the ages-old anxiety that tormented humans. It is written; Jesus said ‘be not be anxious about the morrow, look at the birds…… if Jesus said that, he had no sufficient knowledge of the animals & plants compared to modern-day Biologists & Botanists. We can see the animals & plants; preparing for the days to come.

Psychologically; when we get detached from the umbilical cord, fear & anxiety takes control of the complex neurons in the human body. Remember each body cell is a microcosmos with its own brain system. Do; anxiety, fear & nervousness are just for humans? No; many animals have superpowers in the field of vision, smell, touch, hearing; etc; but they too have fear, anxiety.

 But I don’t think any animals other than humans created their own gods. So far; I never saw any other animals other than humans carrying religious literature as holy & wearing religious symbols. Are we going back in evolution? Anyway; the fear of the unknown, fear of life after death, anxiety about tomorrow; all have created a complex mess in the mental world of humans. And that fear dominates us from the beginning and the brain creates its own world of imagination, the heaven, hell, god etc. Did we lose the glory & radiance of Evolution? Yes!; just look at what is happening all around the globe. Are we deteriorating to an inferior species? Or are we just being transformed? Or our knowledge of Life is limited so we are confused? Billions of other Species were here before humans & most of them perished- that is the way Nature is. Are we humans the only species seeking our destruction?

There is no Hell, there is no Heaven, so far, all known gods are human creation. We are just a biological entity. We originated from the elements of the Earth & we return to it. But humans have the power & ability to create Heaven & Hell by their actions & attitudes. – andrew.

{Here below: - one of my old poems}

When our Eyes came out; we lost the ability to See
When our Ears came out; we lost the ability to Hear
When our Nose came out we lost the ability to Smell
When our Tongue came out; we lost the ability to Taste.
Our Brain is still inside; use it wisely or you will lose it.
Use your inner eyes to see better
Use your inner Ears to hear better
Use your inner Nose to smell better
Use your inner Tongue to taste better
Read & See with your inner Eyes for better comprehension; in order for us to be here for a few more years to come.

amerikkan mollakka
2019-12-14 11:20:08 News
ജയശ്രീ സാഹിബ്  അസ്സലാമു അലൈക്കും 
ആ മെഹ്റുന്നിസ ഞമ്മടെ ബല്യത്താടെ 
നാത്തൂനായിരുന്നു. ഓളെ ഖബറടിക്കയപ്പോൾ 
നാടും ബീട്ടുക്കാരും കരഞ്ഞു. ഇങ്ങടെ 
കഥ ഞമ്മടെ കണ്ണ് നനയിച്ചു. ആ സോഫീടെ 
കാര്യം .. എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാ പടച്ചോൻ ചെയുന്നു. 
സ്ത്രീകൾ മാലാഖാമാരാണ്. ഇങ്ങൾക്ക് 
പടച്ചോന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:10:32 News
ശ്രീമാൻ വേറ്റം സാഹിബ് അസ്സലാമു അലൈക്കും 
സുധീർ സാഹിബിന്റെ കമന്റ് കണ്ടപ്പോൾ 
ആണ് ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങടെ കഥ മുയുവൻ 
ബായിക്കാൻ തോന്നിയത്. ആദ്യം 
ഒന്ന് രണ്ട്  അധ്യയങ്ങൾ ബായിച്ചിരുന്നു. 
ഇങ്ങള് കഥ  പറേണ  ചേല് ഞമ്മക്ക് 
പെരുത്ത് ഇസ്റ്റായി.  മുബാറക്ക് സാഹിബ്.
കമന്റ് എയ്തുന്നവർ നല്ല കാര്യമാണ് 
ചെയ്യുന്നത്. കമന്റ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ 
ഇമ്മക്ക് അതെന്താണെന്നു അറിയാൻ 
ബേണ്ടി ബായിക്കും. . സാഹിബിനും കുടുംബത്തിനും 
നല്ലൊരു കൃസ്തുമസ്സും സന്തോഷകരമായ 
പുതുവര്ഷവും നേരുന്നു. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:02:24 News
ജെസ്സി ജിജി സാഹിബ - ചിലരുടെ ജീവിതം 
അല്ലെ കഥ.അതുകൊണ്ട് യാദൃശ്ചികം എന്നെഴുതണോ.
 ഇങ്ങള് എയ്തുന്ന ഹാസ്യ കഥകളേക്കാൾ ഇത് നല്ലത്. ഈ 
ശൈലിയിൽ എയ്‌തുക. മനുഷ്യന്റെ 
ജീവിതത്തിന് എന്ത് ഉറപ്പു. ഇങ്ങൾക്ക് 
സന്തോഷകരമായ കൃസ്തുമസ്സും നവ 
വത്സരവും നേരുന്നു.