പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2018-02-03 17:14:30 News
മൊല്ലാക്ക പോകരുത് . ഇങ്ങള് തീർച്ചയായും ഇവിടെ ബേണം, ഇങ്ങടെ തലയിൽ പടച്ചോൻ മെഴുക് തിരി കത്തിച്ചു ബച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇങ്ങള് ആള് മോശമല്ല 

വിദ്യാധരൻ
2018-02-03 17:11:11 News
നേരെമറിച്ചും ആകാമല്ലോ മൊല്ലാക്ക ?  നന്ദകുമാർ സാഹിബ് പിന്മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ സാധരണ വായനക്കാർ കമന്റ് എഴുതട്ടെ. ഓരോ അവന്മാർ ഓരോത്തരെ കൊണ്ട് ആപ്പിലാക്കുന്നത്. 

വിദ്യാധരൻ
2018-02-03 17:08:03 News
മാത്തുള്ളയും ജയൻ വറുഗീസും അനുമാനങ്ങളുടെയും സങ്കല്പ്പങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ദൈവത്തിന് രൂപ കൽപ്പന നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ യുക്തി ചിന്താ വാദം എന്നു വിളിക്കുന്നു . ഇവിടെയാണ് ശാസ്ത്രവും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം . ശാസ്ത്രം അനുമാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നു എങ്കിലും അവസാനം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടി തെളിയിച്ച് അവരുടെ വാദപ്രസ്താവത്തെ ന്യായികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് .   ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരും നിങ്ങളോട് യോജിക്കാത്തവരും  കണിയാന്മാരും, വ്യാജന്മാരും , അത്പോലെ വളർത്തുദോഷം ഉള്ളവരാണുന്നും, അഹങ്കാരികൾ ആണെന്നും, ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഭാവവും ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മുയലിന് നാല് കൊമ്പ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ആണെന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ 'ദൈവവാദത്തെ ' ദുര്ബലമാക്കുന്നതല്ലാതെ ന്യായികരിക്കുന്നില്ല.  മാതാപിതാക്കൾ ചില വിശ്വാസങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വളർത്തിയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചിന്താഗതികൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ്,   അവർ സത്യാന്വേഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ മാറാൻ പാടില്ലായെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ദുരാചാരങ്ങൾ  അവരുടെ തലയിൽ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം . മഹമ്മദീയർ കുട്ടികളെ തലയാട്ടി മദ്രസകളിൽ ഖുറാൻ അവരുടെ തലയിൽ കയറ്റി വിടുന്നതും, യാഥാസ്തിക യഹൂദർ 'വെയിലിങ് വാളിൽ' വിലപിച്ചു തലയിട്ടടിക്കുന്നതും, പള്ളികളിൽ പുരോഹിത  വർഗ്ഗം ഉരുവിട്ട് തരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ തത്തകളെ പോലെ ഉരുവിടുന്നതും, കവിളുകളിൽ ശൂലം തറച്ചു കയറ്റുന്നതും, വെളിച്ചപാട് തുള്ളുന്നതും ,ഗരുഡതൂക്കങ്ങൾ നടത്തി ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതുമായഎ അപകടകരമായ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക്  ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളു. അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചങ്ങലകളിൽ ജനങ്ങളെ തളച്ചിടുക. അവരെ കൊള്ള ചെയ്യുക   ഈ പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളെ കവിതകളിലും സാഹിത്യത്തിലും കുത്തി ചെലുത്തി സാഹിത്യം എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അന്ത്രയോസോ, അന്തപ്പനോ ഒക്കെ എതിർത്തിന്നിരിക്കും.  നേരെ ചൊവ്വേ പറയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപെടുമ്പോളാണ് കണിയാൻ , വളർത്തുദോഷം ഉള്ളവർ എന്നൊക്കയുള്ള പദപ്രയോഗവും പിന്നെ വ്യാജവർഗ്ഗത്തിന്റെ താറാവാട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പരിപാടി . ഷാർലെറ്റ് വില്ലിൽ അരങ്ങേറിയത് ഇത്തരം നട്ടെല്ലില്ലാത്തവരുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉരു തിരിഞ്ഞു വന്ന  അനാഗരികതയുടെ പ്രാകൃതഭാവമാണ് . അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പോയി മനസ്സിനെ ശമിപ്പിക്കുക.  ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രാകാശം കടത്തിവിടുക -  

ഓം അസതോമാ സദ്‌ഗമയ
തമസോമാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ
മൃത്യോര്‍മാ അമൃതംഗമയ
ഓം ശാന്തി, ശാന്തി, ശാന്തി

ഞങ്ങളെ അസത്യത്തില്‍ നിന്നും സത്യത്തിലേക്കും, ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും, മരണത്തില്‍ നിന്നും അമരത്ത്വത്തിലെക്കും നയിക്കേണമേ, എല്ലാവര്‍ക്കും ശന്തിയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ധ്യാനിക്കുക. 

ദൈവകാണികളുടെ അന്വേഷണം തുടരട്ടെ . ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശാസ്ത്രം കാട്ടിക്കൊടുക്കുമെങ്കിൽ  ആ ദൈവവുമായി നമ്മൾക്ക് ശരിക്ക് ഒന്ന് സംവദിക്കാമല്ലോ?

Amerikkan Mollaakka
2018-02-03 14:18:37 News
ഹരികുമാർ സാഹിബ് ഇങ്ങടെ കവിതേടെ  പൊരുൾ
തിരിക്കാൻ  ആസ്വാദനം പുസ്തകപരിചയം വകുപ്പിൽ ഇ മലയാളി ആദരിച്ച ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ സാഹിബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്ന വരെ വിദ്യാധാരൻ സാറും മറ്റുള്ളവരും
കമന്റ് എയ്തതിൽ നിന്നും പിൻ മാറാൻ ഞമ്മള്
അപേക്ഷിക്കുന്നു.
Amerikkan Mollaakka
2018-02-03 14:10:38 News
എന്റെ ഹ ള്ളോ... ബായനക്കാരും കമന്റ് എയ്തുന്നവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് ഞമ്മക്ക് സംശയം. മാത്തുള്ള ഒരു സുവിശേഷകനാണ്  എന്ന് കമന്റ് കോളത്തിൽ നിന്നും അറിയുന്നു, ഓന്റെ എയ്തു ആ ജനുസ്സിൽ പെടും.  ജയൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല, ഓന്റെ പേരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്  ഓൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സത്യാ കൃസ്താനിയാണ് എന്നാണു. ഈ രണ്ടുപേർക്കും ദൈവം കയിഞ്ഞേ എന്തുമുള്ളു. അബരോട്  ജഹളക്ക്  പോയി ആരും ജയിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും , ഞമ്മള് പോകുന്നു.
Ninan Mathulla
2018-02-03 12:26:04 News
Arguments here by Nereeswaran  and others are from a closed mind not ready to see things with an open mind. Jayan explained his reasoning. Still these people are stubborn in their thinking claiming the Rabbit they saw had three horns. This mindset is rooted in childish pride that I or mine is better than you or your traditions or religion or faith. This can be founded in the childhood and upbringing in a certain faith taught by parents, religious institutions and their rituals or society. The respect for parents who taught them such things make them unable or question such traditions from their faith as it is rooted in their subconscious mind. So they continue to make comments here to claim their faith is the only right one or to prove that others faith is not right, and find a type of satisfaction from such comments.
നിരീശ്വരൻ
2018-02-03 10:30:49 News
ജയൻ വറുഗീസിന് ദ്വേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങി . അദ്ദേഹത്തിൻറെ പരമമായ ജ്ഞാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ ഇപ്പോൾ കണിയാന്മാരായി. നിങ്ങളെ പോലെ മത തീവ്രവാദികൾ ഈ ലോകത്തെ അജ്ഞതയുടെ കുറ്റികളിൽ തളച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം ആ കൂരിരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് .  നിങ്ങൾക്കും  മാത്തുള്ളയ്ക്കും  ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ  വിഡ്ഢികളും കണിയാന്മാരും ആക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ സാധരണ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ നേരെ  ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ സാധ്യമല്ല.   ശാസ്ത്രം അതിന്റെ സത്യാന്വേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ദൈവം അരിശം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല . മാന്യ വായനക്കരക്ക് വായിക്കുവാൻ ഇന്ന് ധാരാളം അവസരം ഉണ്ട് .അത് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ . ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമൊത്ത് അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇരുട്ടുമുറികളിൽ കിടക്കണോ അതോ ശാസത്രം പകരുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവോളം ആസ്വാദിക്കണമോ ? അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം - അതിന് ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേയുള്ളു വായിക്കുക വായിക്കുക '  വായിക്കുന്നവർ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരം ജീവിതം ജീവിക്കും വായിക്കാത്തവർ  ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ജീവിക്കു" - വായിക്കാത്തവർ ജയനും മാത്തുള്ള യും കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവത്തോടൊപ്പം മരിക്കും .

കൂടുതൽ വായനക്ക് (വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് )

" The Higgs boson is an elementary particle in the Standard Model of particle physics. First suspected to exist in the 1960s, it is the quantum excitation of the Higgs field,[6][7] a fundamental field of crucial importance to particle physics theory.[7] Unlike other known fields such as the electromagnetic field, it has a non-zero constant value in vacuum. The question of the existence of the Higgs field became the last unverified part of the Standard Model of particle physics, and for several decades, was considered "the central problem in particle physics".[8][9]

The presence of the field, now confirmed by experimental investigation, explains why some fundamental particles have mass when, based on the symmetries controlling their interactions, they should be massless. It also resolves several other long-standing puzzles, such as the reason for the extremely short range of the weak force.

Although the Higgs field is non-zero everywhere and its effects ubiquitous, proving its existence was far from easy. In principle, it can be proved to exist by detecting its excitations, which manifest as Higgs particles (the Higgs boson), but these are extremely difficult to produce and to detect. The importance of this fundamental question led to a 40-year search, and the construction of one of the world's most expensive and complex experimental facilities to date, CERN's Large Hadron Collider,[10] in an attempt to create Higgs bosons and other particles for observation and study. On 4 July 2012, the discovery of a new particle with a mass between 125 and 127 GeV/c2 was announced; physicists suspected that it was the Higgs boson.[11][12][13] Since then, the particle has been shown to behave, interact, and decay in many of the ways predicted for Higgs particles by the Standard Model, as well as having even parity and zero spin,[4][5] two fundamental attributes of a Higgs boson. This also means it is the first elementary scalar particle discovered in nature.[14] More studies are needed to verify with higher precision that the discovered particle has properties matching those predicted for the Higgs boson by the Standard Model, or whether, as predicted by some theories, multiple Higgs bosons exist.[15]

The Higgs boson is named after Peter Higgs, one of six physicists who, in the 1964 PRL symmetry breaking papers, proposed the Higgs mechanism that suggested the existence of such a particle. On 10 December 2013, two of the physicists, Peter Higgs and François Englert, were awarded the Nobel Prize in Physics for their work and prediction (Englert's co-researcher Robert Brout had died in 2011 and the Nobel Prize is not ordinarily given posthumously).[16] Although Higgs's name has come to be associated with this theory, several researchers between about 1960 and 1972 independently developed different parts of it. In mainstream media the Higgs boson has often been called the "God particle", from a 1993 book on the topic;[17] the nickname is strongly disliked by many physicists, including Higgs, who regard it as sensationalistic.[18][19][20]

In the Standard Model, the Higgs particle is a boson with spin zero, no electric charge and no colour charge. It is also very unstable, decaying into other particles almost immediately. It is a quantum excitation of one of the four components of the Higgs field. The latter constitutes a scalar field, with two neutral and two electrically charged components that form a complex doublet of the weak isospin SU(2) symmetry. The Higgs field has a "Mexican hat-shaped" potential. Consequently, the field in its ground state has a nonzero value everywhere (including otherwise empty space), and below a very high energy it breaks the weak isospin symmetry of the electroweak interaction. (Technically the non-zero expectation value converts the Lagrangian's Yukawa coupling terms into mass terms). When this happens, three components of the Higgs field are "absorbed" by the SU(2) and U(1) gauge bosons (the "Higgs mechanism") to become the longitudinal components of the now-massive W and Z bosons of the weak force. The remaining electrically neutral component either manifests as a Higgs particle, or may couple separately to other particles known as fermions (via Yukawa couplings), causing these to acquire mass as well. Some versions of the theory predicted more than one kind of Higgs fields and bosons. Alternative "Higgsless" models were considered until the discovery of the Higgs boson." 

ജയന്‍ വര്‍ഗീസ്
2018-02-03 09:45:32 News
കണികകളില്‍ കവടി നിരത്തുന്ന കണിയാന്മാര്‍ ?

പ്രതികരണം.

ജയന്‍ വര്‍ഗീസ്

നദിക്കിക്കരെയുള്ള നാട്ടു വഴിയില്‍ തന്റെ ഓലക്കുടയും ചൂടി നമ്മുടെ കണിയാര്‍? നദിക്കക്കരെയുള്ള വീട്ടുമുറ്റത്ത് തുടലില്‍ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നാടന്‍ പട്ടി. പട്ടിയുടെ കുര കൂടുതല്‍ ഉച്ചത്തിലായതോടെ കണിയാര്‍ ഒന്ന് നടുങ്ങി?.
' ഹേയ് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. തനിക്കും പട്ടിക്കുമിടയില്‍ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയുണ്ട്. പോരെങ്കില്‍, പട്ടി തുടലില്‍ പൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയുമാണ്. പിന്നെന്താ ?'

കണിയാര്‍ നടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, ശൗര്യത്തോടെ ചാടിക്കുരക്കുന്ന പട്ടിയെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിപ്പോയി. പെട്ടന്ന് നക്ഷത്രവും, തിഥിയും, ഗ്രഹ നിലയുമെല്ലാം കണിയാരുടെ മനസ്സിലേക്കോടിയെത്തി. കണിയാര്‍ ഞെട്ടി. തനിക്കറിയുന്ന ഗണന സൂത്രത്തില്‍ അപകടം കണിയാര്‍ ഗണിച്ചെടുത്തു. ' പുഴ വറ്റിപ്പോവുകയും, തുടല്‍ അറ്റുപോവുകയും ചെയ്താല്‍ കടി പറ്റിയത് തന്നെ.'
പിന്നെ താമസിച്ചില്ല, തന്റെ ഓലക്കുടയുടെ ചൂരല്‍ക്കാല് ചവിട്ടിയൂരിയെടുത്ത് കണിയാര്‍ തയ്യാറെടുത്തു നിന്നു - പട്ടി വന്നാല്‍ അതിനെ നേരിടാനായി.

ഇ മലയാളിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ' ദൈവകണം കണ്ടു, ദൈവത്തെ കണ്ടില്ല ' എന്ന എന്റെ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമന്റ് കര്‍ത്താക്കളില്‍ പലരും ( ഇവരില്‍ ചിലരെങ്കിലും വ്യാജന്മാരാണ് -പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.) ഒന്നാന്തരം ഓലക്കുട ചവിട്ടിയൊടിച്ചു കാല്‍ ഊരിയെടുത്ത പാവം കണിയാരുടെ അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം എന്നെ ഒരു ശാസ്ത്ര വിരോധിയും, മത വാദിയും ആക്കി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ആരോപണങ്ങള്‍. ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല. ശാസ്ത്രത്തെ അതര്‍ഹിക്കുന്ന ആദരവുകളോടെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ലേഖനത്തില്‍ ഞാന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മതത്തിന്റെയും വക്താവായി നില്‍ക്കുന്ന ഒരു വാക്കു പോലും ഞാനെഴുതിയിട്ടുമില്ല. ഞാനെഴുതിയത്, പ്രസ്തുത ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ പുറത്തു വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പുകളുടെയും, പ്രസ്താവനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതിനുള്ളില്‍ നില നില്‍ക്കുന്ന വൈരുധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, വൈചിത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ വൈരുധ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ബുദ്ധിയില്‍ ഉയന്നു വരാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ഇവകളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ചുമ്മാ ഓലക്കുട ചവിട്ടിയോടിച്ചെടുത്ത വടിയുമായി നില്‍ക്കുകയാണിവര്‍ ?

പ്രപഞ്ചമുണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായിത്തീര്‍ന്ന ഹിഗ്‌സ് ബോസോണുകള്‍ ( ശ്രീ രാജു തോമസിനോട് കടപ്പാട്) ഊര്‍ജ്ജം സ്വീകരിച്ചത് ഹിഗ്‌സ് ഫീല്‍ഡ് എന്ന ഊര്‍ജ്ജ മണ്ഡലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്‌പോള്‍, ഹിഗ്‌സ് ബോസോണ്‍ ആണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന വാദം എങ്ങിനെ നില നില്‍ക്കും എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ടന്നാല്‍, ഈ ഹിഗ്‌സ് ബോസോണുകള്‍ പ്രപഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്നതിനും മുന്‍പ് ഹിഗ്‌സ് ഫീല്‍ഡ് എന്ന ഊര്‍ജ്ജ മേഖല ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട്. ഈ ഊര്‍ജ്ജ മേഖല തന്നെ എന്നുമുതല്‍ക്കോ ഇവിടെ നിലനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഹിഗ്‌സ് ഫീല്‍ഡുമല്ല പ്രപഞ്ചം എന്ന് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തി ഭദ്രമായ ഒരന്വേഷണത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ വേണം. എങ്ങിനെ പോകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് സയന്‍സിനും ഉത്തരമില്ല. അവരുടെ അന്വേഷണം ബിഗ് ബാങ്ങില്‍ എത്തി മുരടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന് പൈതൃകമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദാര്‍ശനികതയുടെ ഒരു നേര്‍ത്ത വെളിച്ചമാണ്. ഇത് പിന്തുടര്‍ന്ന് പിന്നോട്ട്, പിന്നോട്ട് ചെല്ലുന്‌പോള്‍ ഇനിയും പോകാന്‍ ഇടമില്ലാത്ത ഒരിടത്ത് നാം എത്തിച്ചേരുന്നു.അതാണ് ആദി. ആദി എന്ന ഒന്ന്. ഈ ഒന്നിന് പിന്നില്‍ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒന്നിനെയാണ് ചിന്താ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന്‍ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും, നന്ദിപൂര്‍വം നമ്ര ശിരസ്‌കനാവുന്നതും !

ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ഇതിനെ 'ഊര്‍ജ്ജം' അഥവാ 'പവ്വര്‍' എന്നും, മറ്റു ചിലര്‍ ഇതിനെ 'ദ്രവ്യം' എന്നും, 'തമോ' എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലൊരു വാക്ക് നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ അത് വിളിച്ചുകൊള്ളു. നിങ്ങളോളം യുക്തിയില്ലാത്ത കുറെ സാധാരണക്കാര്‍ ഇതിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് സ്വന്തം ഓലക്കുട ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചൂരിയെടുത്ത വലിയ വടി കൊണ്ട് അവരെ തല്ലിക്കൊല്ലാന്‍ പോകുന്നതെന്തിനാണ് കണിയാര്‍മാരെ?

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ അറിഞ്ഞ ദാര്‍ശനികരാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ അനാദ്യന്തം എന്ന് വിളിച്ചത്. മഹാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇങ്ങേ അരികിലെ മണ്ണില്‍ നിന്ന് മുളച്ച് , മണ്ണ് തിന്ന് വളര്‍ന്ന്, മണ്ണടിയുന്ന ഈ മനുഷ്യന് കോടാനുകോടി യുഗാന്തരങ്ങളുടെ വിശാല കാന്‍വാസില്‍ ദൈവം ( നിങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ പവ്വര്‍ ) കോറിയിട്ട ഈ വര്‍ണ്ണചിത്രത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വ്യവച്ഛേദിക്കുവാനോ, ഇരുന്നൂറു ഗ്രാം തലച്ചോറ് കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നാന്തരം ഓലക്കുട ചവിട്ടിയോടിച്ചുകളഞ്ഞ മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായ വലിയ വടി വെറുതെ കുത്തിപ്പിടിച്ചു നില്‍ക്കാം- ജീവിതകാലം?

മനുഷ്യവംശ ചരിത്രത്തിലെ ചിന്താശക്തിയുള്ള ഏതൊരുവന്റെയും മുന്നില്‍ നിത്യ വിസ്മയമായ ഒരു സത്യമായി ഈ പ്രപഞ്ചം നില നിന്നു, ഇന്നും നില നില്‍ക്കുന്നു. മനുഷ്യ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി ജീവിച്ച ആവാസ മേഖലകളിലെല്ലാം ഒറ്റക്കും, കൂട്ടായും എന്താണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം.

സിന്ധുവിന്റെയും,ഗംഗയുടെയും തടങ്ങളില്‍, നീല നദിയുടെ തീരഭൂമികളില്‍, യവന സംസ്‌കൃതിയുടെ വിത്തുകള്‍ വീണുമുളച്ച ഗ്രീസിലെ മണ്ണില്‍ എല്ലാം ഈ അന്വേഷണ ത്വര വേരിറക്കി വളരുകയും, അവക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാകുന്ന ഫലങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. വേദേതിഹാസങ്ങളും, ബൈബിളും, ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളുമെല്ലാം ഇപ്രകാരം ഉളവായ ഫലങ്ങളാണ്.

നിസ്സാരനായ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളില്‍ വിളഞ്ഞ ഈ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പിന്നാലെ വന്ന തലമുറകളെ പൂര്‍ണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെ എല്ലാ പൂര്‍വ നിഗമനങ്ങളെയും പുനര്‍ വായിക്കുവാനും,പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കുവാനും മനുഷ്യന്‍ ശ്രമിച്ചു, ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിരാമമായ ഈ അന്വേഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ വര്‍ത്തമാന കാല വേദിയായിരുന്നു സ്വിസ്സ് - ഫ്രഞ്ച് അതിര്‍ത്തി പ്രവിശ്യയിലുള്ള സേണിലെ ഹാഡ്രോണ്‍ കൊളൈഡര്‍.

ഒരു കണികാ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരു കൃത്രിമ സ്‌പോടനമുണ്ടാക്കി പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ടാക്കാം എന്ന ആത്മ lവിശ്വാസം നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷെ, അതിന്റെ പേരില്‍ ഉപജ്ഞാതാക്കള്‍ തന്നെ ഇറക്കി വിടുന്ന പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിഗമനങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്രയും മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ( ഓലക്കുടക്കാല്‍ ഗണകന്മാര്‍ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ?)


E. മലയാളിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ' ദൈവകണം കണ്ടു...., ദൈവത്തെ കണ്ടില്ലാ' എന്ന എന്റെ ലേഖനത്തെ അധികരിച്ചു ഒട്ടേറെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ എഴുതിക്കണ്ടു. തല്ലിയും, തലോടിയും. എന്റെ എളിയ രചന ഇത്രയേറെ ആളുകളെ സ്പര്‍ശിച്ചു എന്നാണല്ലോ ഇതിനര്‍ത്ഥം ? ഞാന്‍ കൃതാര്‍ത്ഥനാണ്. പ്രതികരണങ്ങള്‍ കേറിക്കേറി മത- രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുകയാണിപ്പോള്‍, ഇത് നല്ല പ്രവണതയല്ല.
ഇ. മലയാളിയില്‍ ഡസന്‍ കണക്കിന് വ്യാജപ്പേരുകളില്‍ കമന്റ് എഴുതുന്നത് ഒരാള്‍ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരു മൂന്നാംകിട എഴുത്തുകാരന്‍ തന്റെ രചനകളെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും, നിലവാരമുള്ള രചനകളെ തമസ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനുമായി ചെയ്യുന്ന തരികിട പരിപാടിയാണിത്. ഇയാള്‍ ഇതവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു കുട്ടി നാളെ ' മഹാരാജാവ് നഗ്‌നനാണേ ' എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്‌പോള്‍ പരിതപിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതൊരു ദുരാരോപണമാണെന്ന് ആക്ഷേപമാണ്ടങ്കില്‍ വിദ്യാധരന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വ്യാജന്മാരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ സ്വന്തം പേരും ഐഡിന്റിറ്റിയുമായി എഴുതി എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
ജയന്‍ വര്‍ഗീസ് എഴുതുന്നത് കൈയടി നേടാനാണെന്ന് ഒരു കമന്റ് കണ്ടു. കൈയടിയും കല്ലേറും എനിക്കൊരുപോലെയാണ് സുഹൃത്തേ. പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ അഗ്‌നി കുണ്ഡത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന് വിളഞ്ഞ എന്നെ ഈ പോക്കുവെയിലുകള്‍ തളര്‍ത്തുകയില്ല. ഈ കല്ലേറുകളെ പൂക്കള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഒരു തടവലായേ ഞാന്‍ കാണുന്നുള്ളൂ.
എന്റെ ദൈവം, എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ എന്നും സജീവ സാന്നിധ്യമായി നില്‍ക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്നില്‍ കൊളുത്തി വച്ച വിളക്കില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് എന്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ഞാന്‍ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരം കല്ലുകള്‍ എറിയപ്പെട്ടാലും ഒരാള്‍ക്ക് ഇത് വെളിച്ചമാവുന്നുണ്ടങ്കില്‍ അതാണെന്റെ റവന്യൂ. ഈ വിളക്ക് കെടുന്നത് വരെ ഞാന്‍ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതെന്റെ നിയോഗമാണ്.
നിങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പക്ഷെ, ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് മാമാപ്പണി ചെയ്യരുത് - അത് അപമാനമാണ്- ചെയ്യുന്ന ആള്‍ക്കും, അമേരിക്കന്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തിനും. 
ആദരവുകളോടെ, വിനയപൂര്‍വം ജയന്‍ വര്‍ഗീസ്.
Guru
2018-02-03 09:23:29 News
Stock Market might have touched the peak, though all financial experts saying the rally is real though.

In volatile market, your stock/money should be kept based on ആവശ്യം, ആഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം
അമേരിക്കൻ ചരിത്രം
2018-02-03 09:19:25 News
ഉയർച്ചക്ക് ഒരു താഴ്ച ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അതാണ് ലോക നിയമം. Same thing with Stock Market. It cannot always go up. 

Trump may be able to keep the momentum, but after sometime the cycle has to start. 'മരുന്നുകൊണ്ട് മരണത്തെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ മരണം ഒരിക്കൽ ഡോക്ടറെയും പിടികൂടും' എന്ന് പറയുന്നമാതിരി.

So guys... make sure your investments are in safe portfolio.
വിദ്യാധരൻ
2018-02-03 09:11:12 News
ആദ്യരാത്രി ആയിരുന്നു 
പഴയൊരു കട്ടിലുമായിരുന്നു
തൂലിക മെല്ലെ പുറത്തെടുത്തു  
കവിത കുറിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ 
താളത്തിൽ താളത്തിൽ കവിത കോറി
കട്ടിലിൻ കാലുകൾ ചുവടു വച്ചു  
കട്ടിലും  ഒന്നാകെ  ഇളകിയാടി
കയറെല്ലാം വരിഞ്ഞു മുറുകി വന്നു 
വികാരമൂർച്ഛ വന്നപോലെ 
കയറെല്ലാം പൊട്ടി പറിഞ്ഞുപോയി 
പൊത്തോന്ന് കവിത നിലത്തു വീണു 
വായനക്കാർ ഞെട്ടി ഉണർന്നെണീറ്റു 
'പഴയ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ 
കവിത മേലാൽ കോറിടല്ലേ 
ഉറങ്ങട്ടെ ഞങ്ങൾ വായനക്കാർ 
ശാന്തമായി ഉറങ്ങട്ടെ പോകു നിങ്ങൾ"

My 2 Cents
2018-02-03 09:10:49 News
Folks:
I am a hardcore supporter of Trump. I trust I have commonsense
I am not a Financial Expert. I am not a regular stock market player

Stock/Job Market is much higher than where Obama left.  If anyone other than Trump, the stock market would have been in 15K level or less (especially true, if Hillary got elected). 

Now regarding your money, you are responsible for your actions. You should know when you are retiring, when you need funds etc. Because of your greed and ignorance, if you lost money no point in blaming Trump.
truth and justice
2018-02-03 08:16:07 News
The bible is very clearly written almighty God created Adam the first man with lump of clay and God breathed in to his nostrils. We read the Darvin the author of theory of evolution finally acknowledged that there is a living God.
Shiji Mathew
2018-02-03 05:53:35 News
Congratulations Sajimon on the nomination. Happy to see that FOKANA is promoting young talents. Sajimon is a very smart and emerging leader and I am sure FOKANA will do great things under his leadership.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
independent
2020-09-27 01:51:13 News
ok sir we will be careful. thanks for the caution.
ഫോമൻ
2020-09-27 00:25:04 News
എടോ പാലാക്കാരൻ പൊട്ടാ, ഫോമായുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ ഫൊക്കാനായിലേക്കല്ല മത്സരിക്കുന്നത്.
Babukutty Daniel
2020-09-26 22:03:35 News
Appreciate Mr Corason’s writing though the story is 80% fiction and 20% facts
Me2
2020-09-26 20:53:30 News
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ എഴുതിയതു കൊണ്ട് അങ്ങേരെ പുന്യാളൻ ആക്കി പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റില്ല . അങ്ങേരുടെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വോട്ടോടു കൂടിയേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ . In the darkness of the night they all change their color. So, try to see all us human beings and let them play their role and withdraw from the stage. "And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages." (William Shakespeare)
Sudhir Panikkaveetil
2020-09-26 19:32:55 News
പുരാണവും, ചരിത്രവും ഇത്തിരിവർത്തമാനവും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ രചന നെയ്പായസം പോലെ മധുരം തുളുമ്പുന്നതായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭാഷയെ വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രീ കോരസനു നൈപുണ്യമുണ്ട്.
amerikkan mollakka
2020-09-26 18:19:24 News
പടച്ചോൻ പല ബേഷത്തിലും ബരും . ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളി എയ്തതുകാരനായും ബരും. ഇങ്ങള് ശൗലിനെപോലെ ഡാമസ്ക്കസ്സിൽ പോയെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈസ മിശിഹയെയും കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും പൗലോസ് സാഹിബ്.
Tom, NY
2020-09-26 16:02:21 News
This is called multiple personality. There are so many here in USA
Dr. Know
2020-09-26 14:24:32 News
The kingdom divided in itself is not a good sign Boby.
Boby Varghese
2020-09-26 13:37:17 News
The guy who is posting under my name is fake.
Cherian T
2020-09-26 12:46:55 News
What a shame.....splitting a great organization for personal gains
Boby Varghese
2020-09-26 12:38:20 News
Korason, thanks. Excellent.
Ninan Mathulla
2020-09-26 08:19:52 News
George Neduvelil, please explain what the wrongs perpetuated by state or governments in this situation.
BENNY KURIAN
2020-09-26 07:43:34 News
Good article, Korason
josecheripuram
2020-09-26 07:31:23 News
Some how Modi&Trump has a tie.Both of them going win.
Palakkaran
2020-09-26 04:14:04 News
മീശ