അന്തോണി 2016-06-26 10:17:02 News
 ഇട്ടുപ്  മുതലാളികള്‍  എല്ലാം  Queensil  എന്തുട്ടനെ കരങ്ങ്നത്‌ . ഈ പയ്യന്‍ + മുതലാളി  ഉം  നമുക്ക് അത്ര പിടിക്കിനില്ല . എനിക്ക്  ഒരു ചായിന്റെ  വെള്ളോം  ഓനു  ഒരു കോയിന്റെ  ബിരിയാണി  എന്നു മുതലാളി .
കൊള്ളാം  സുദീര കൊള്ളാം . പോരട്ടെ ഇതുപോലെ  ൧൦ എണ്ണം കൂടി.
ഈ തിരുസൂര്‍ കരെ കൊണ്ട് മടുത്തു  എന്നു ഇന്ത്യന്‍ കടയില്‍  ഒരുവന്‍ 
andrew 2016-06-26 09:59:53 News
Sexism, Racism, Bigotry, religious fanaticism ....is GOP policy for decades. Republicans are cunning so they hide it. But now they are embarrassed as trump just made it public & visible.
trump = GOP
he is repeating & echoing what white red necks want. They are like 33% of the voters and they will stick around trump like flies around rotten meat.
trump stated 'uneducated & low educated follow him.
it is pathetic to see few blacks, Hispanics, Asians, Indians & shamefully few Malayalees  support trump.
Republicans with commonsense are dumping trump and even leaving the party.
 you want to be a racist,sexist, fanatic, foolish - ok stay with trump
andrew 2016-06-26 08:12:57 News

Let imagination gallop on the cliffs of Milky-way

Let Ecstasy, experience & inspiration grace on the Meadows of Stars.

 Let there be 100s of good Kavithakal 

Best Wishes !

Tom. Abraham 2016-06-26 07:10:44 News

If you diagnose a \\\'cancer\\\', you need to start treating. Cancer is here, all over the world. Dr. Trump is a cancer specialist. Hillary is a hypocrite praying to heal cancer. Dr trump is ready for the surgery. What do you want ?Surgery or prayer ? Radicals also pray the Islamic prayer five times a day.

Anthappan 2016-06-25 19:24:09 News

Trump exploited the frustration of millions of people who supported GOP and won the primary.  The problem with him is that there is nothing for him to offer to them in the general election and presidency afterwards.  Those who voted for him in the primary is looking for the real needs in their life and that is a robust economy and highly paid job.  Other than Trump continuing his rhetoric of making America great nothing else he is offering them.   He is inherently a lire and cheater.  He lobbied all the senators for the benefits of his business including Hillary Clinton.  It is understandable that a business man lobbies influential people of Congress or senate when they are in business.  But such a person later tells us that he would stop that practice when he becomes president is hard to believe.  He also says that he would annul the world trade treaty and bring back the job home when he is getting Trump brand tie and other products in china and Mexico imported to united states.  His relationship with women can be judged by evaluating his past marriages.  He thinks women are inferior as Sam Nilampally thinks. These people just want to sleep with women for their sexual gratification and then kick them out.  They don’t have any loyalty to anyone.  He blames all religion for a minority of radical Muslims attack the innocent people in the religion.  He wants to stop the emigration to the Muslims and later all the emigrants.  If he had a chance to kick the black out, he would have done it.  The Brexit voting, superficially seems like a success but in the long run it is going to be a disaster for UK.  The fear of immigration is the reason majority of the older generation (like Trump) voted for Brexit though 64% youngsters to remain in the EU.   But, the Brits are now waking up into the reality when they saw how the world reacted to it.  The Brexit is going to have a negative impact on the economy of Briton in the long run.  It could be this reason that two million people signed a petition to have another referendum on the same.

Trump is going to be a disaster for USA.  He doesn’t have any clue about this world and the people living in it.  He thinks all other than White are inferior and deemed to perish.  He is begot and a racist.  He wouldn’t do any good to the emigrants.  He is to the core a fraud. 

Hillary Clinton has proven record as a leader with her experience as first lady, senator, and the secretary of state.  Nobody has yet proven that she is corrupted. (Sam Nilamplly can be ignored. He is just like any other Malyaali who believes in oppressing women and controlling them- read the last part of his trash writing).  The ugliest senators of GOP have grilled her for more than 12 hours to find something to discredit her but no anvil.  Now they are in a witch hunt.   They would do anything to distract the attention of the voters.  But, at any cost they are doomed to fail.  The tide is against them.  They are using the same tactics made 14 million of GOP voters angry to vote against the establishment candidates and selected a maniac to run as GOP candidates for US Presidency.

Think before you vote.   Hillary is my candidate and she is good for all colored people of this country. 

kaRiyaachchan 2016-06-25 17:15:01 News
ആളുകളെ അവഹേളിക്കുകയും തെറി വിളിക്കയും ചെയ്യുന്നവരെ വന്ദിക്കുകയും,അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ നിന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നവർ സമൂഹത്തിലെ വൃണങ്ങളാകുന്നു.  അവരാണ് എന്റെ ശക്തി. അവർ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ മരണം വരെ ആളുകളെ തെറി വിളിക്കും അധിക്ഷേപിക്കും. പരദൂഷണവീരനായ എന്റെ അളിയൻ എനിക്ക് എന്നും
സഹായം. എന്റെ കുറ്റങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ വ്രണവും, അളിയനും കൂടി ആക്രമിക്കും.ജാഗ്രതൈ...നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കറിയാച്ചൻ.
John Philip 2016-06-25 09:48:54 News
കാവ്യോത്സവം എന്നു കണ്ടത്കൊണ്ട് പറയുവാ
ഇവിടത്തെ മഹാകവികളുടെ, കവികളല്ലാത്ത
ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാർ എന്നഭിമാനിക്കുന്നവരുടെ
കവികതകൾക്കൊപ്പം മലയായാളത്തിലെ നല്ല കവിതകൾ,കാവ്യഗുണമുള്ള ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ
എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക.  മനസ്സിലാകാത്ത, ദുരൂഹതതയുള്ള കവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്സവം
കുളമാക്കരുത്. ഈ_മലയാളിയുടടെ ഈ ശ്രമം വിജയം വരിക്കട്ടെ.

ശ്രീ പുത്തെന്കുരിശ്സും, വിദ്യാധരൻ മാഷും,
സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലും നല്ല കവിതകൾ, ഗാനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2016-06-25 08:00:39 News
വച്ചു കെട്ടുക നിൻ വൃണം 
ഔഷധ ഗുണമേറും കവിതയാൽ 
മരണ ഹേതുവാം കാലനെ 
വഴിമാറ്റിടുമത്  ഏറെനാൾ 

വിദ്യാധരൻ 2016-06-25 07:55:49 News
എഴുതുക കവിത ചിന്തയുണർത്തുവാൻ 
കഴുതകളല്ല വായനക്കാരെന്നു കരുതി നിങ്ങൾ
 കവിതകൾ കുറിക്കുക കവികളെ 
ഇവിടെ ഭൂവിൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ

'നിഷ്ക്കാമ കർമ്മ'മെന്ന ചിന്തയിൽ 
മുഷ്ക്ക്  കൂടാതെഴുതുക നിങ്ങൾ 
അർത്ഥ ശുദ്ധിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ 
വ്യർത്ഥമാവും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമമൊക്കയും 

അധർമ്മത്തിൻ  തേർവാഴ്ചയെങ്ങും 
ചതിയന്മാർ  ചന്തുമാർ ചുറ്റിലും 
എവിടെയും വ്യാജവർഗ്ഗം 
കവികളിലും കുറവല്ലൊട്ടുമേ 

തലയും വാലുമില്ലാതെഴുതരുത് 
വിലയില്ലാത്ത കവിതകൾ 
ജ്ഞാനത്തിന്  ഗർവ് കാട്ടാൻ അ -
ജ്ഞാനിയെപ്പോലെ എഴുതിടാനീ.

എഴുതുക കവിത ചിന്തയുണർത്തുവാൻ 
കഴുതകളല്ല വായനക്കാരെന്നു കരുതി നിങ്ങൾ
കവിതകൾ കുറിക്കുക കവികളെ 
ഇവിടെ ഭൂവിൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ


പ്രേമ 2016-06-25 07:28:13 News
ആണെന്ന് പറയുന്ന വർഗ്ഗം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വർഗ്ഗമാണ് മായ . പൊന്നേ പൊടിയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുറകെ കൂടും പിന്നെ വേറൊന്നിനെ കാണുമ്പോൾ അതു തന്നെ അവർ അവരോടും പറയും.  'ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മാൻ കിടാവേ...' എന്ന സിനിമാ പാട്ടിലാണ് ഞാൻ കുടുങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ എന്തായി ? അയാൾ അയൽവക്കകാരി മാൻ കിടവുമായി അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ കയറി പോയിട്ടു ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല .  
വൃണം 2016-06-25 06:49:55 News
ഉണങ്ങാത്ത വൃണം 
മരണം വരെ മാന്തുന്ന  
ഹതഭാഗ്യൻ!
Sudhir Panikkaveetil 2016-06-25 04:02:34 News
അമേരിക്കൻ മലയാളി കവികൾക് അവരുടെ കഴിവുകൾ
പ്രകടിപ്പിക്കാനും,  അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ
കാവ്യശാഖയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും. ഇവിടെ കവികളില്ല, എഴുത്തുകാരില്ല, എല്ലാം തല്ലിപൊളികൾ, കാലമാടന്മാർ എന്നു പണ്ട് ഒരു കവി
പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച് നടക്കുന്ന .......ക്ക് ഇവിടത്തെ കവികൾ
എഴുതുന്നത് എന്ത് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് അവസരം
നൽകും.  വല്ലവനും പറയുന്നത് വിഴുങ്ങി ഏമ്പക്കവും ഇട്ട്
നടക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഒരു ഔഷധമാകും.
മായ 2016-06-24 20:36:00 News
നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാണ് 
അയാൾ എന്നെ പ്രണയിച്ചത് 
നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ 
മൗനത്തിലായി 
പിന്നെ അയാൾ എന്നെ മറക്കുകയും ചെയ്‌തു 
പിന്നെയാണ് ഞാൻ മഴവില്ലിനെ പ്രണയിച്ചത് 
മഴവില്ലിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർ മനുഷ്യർ അല്ലപോലും!
ഞാൻ മണ്ണിൽ കളിച്ചു 
മഴയിൽ കുളിച്ചു 
എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ 
മിടിപ്പിനായി കാതോർത്തു 
ആ ശബ്ദത്തെ ഞാൻ അനുധാവനം ചെയ്‌തു 
ഞാൻ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി 
ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടെത്തി 
ഞാൻ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്രയാണ് 
 പ്രണയം എന്ന മിഥ്യയിൽനിന്ന് 
ഞാൻ എന്നെന്നേക്കും സ്വാതന്ത്രയാണ്
കമന്റ് മാസ്റ്റർ 2016-06-24 19:48:37 News
ചിങ് ചാങ് ചോങ്. ആരോട് പോയി അർത്ഥം ചോദിക്കും. അടുത്ത വീട്ടിലെ ചൈനാകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ഇത് നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന്. ഞാൻ ഒള്ള സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നീ ഇത് പറഞ്ഞവനോട് പോയി പറയുക ചോങ് ചോങ് ചിങ്.  അതായാത് ഇതു പറഞ്ഞവന്റെ ഡി. എൻ. എ ക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്.  അർത്ഥം ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ചൈനാക്കാരൻ മർമ്മത്തിനു പിടിച്ചില്ല ഭാഗ്യം.  
Annamarie philipose 2016-06-24 15:05:24 News
 What a disgrace!