പ്രതികരണങ്ങള്‍
Observer
2017-09-17 10:52:06 News
വായനക്കാരന്റെ കത്തില്‍ അസൂയ ഇല്ലേ? ഞങ്ങള്‍ താണ ജാതി. ക്രിസ്ത്യാനിയും താണ ജാതി എന്നു വരുത്തണം.
കേരള ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു കാലത്തും ഈഴവര്‍ ഉയര്‍ന്ന ജാതി ആയിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ സവര്‍ണ വിഭാഗത്തിലാണു ചരിത്രപരമായി കണക്കായിട്ടുള്ളത്. അതിനൊക്കെ തെളിവുകളുമുണ്ട്. പോര്‍ട്ടുഗീസുകാര്‍ വന്ന ശേഷമാണു ക്രെസ്തവര്‍ ദളിതരെയും മറ്റും അംഗങ്ങള്‍ ആക്കാനൊരുങ്ങിയത്. (അതു വരെ എന്തു ക്രിസ്തുമതമാണു അവര്‍ പിന്തുടര്‍ന്നതെന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം. വെറുതെയല്ല ക്രിസ്തുമതം ഇന്ത്യയില്‍ വലരാതിരുന്നത്)
എന്തായാലും അമേരിക്കയില്‍ ജാതി വേണ്ട. കേരളീയരല്ലാത്തവര്‍ അമേര്‍ക്കയില്‍ ഒന്നാം തരം വര്‍ഗ്ഗീയക്കരാണെന്നതും വസ്തുത. 

Vayanakaaran
2017-09-17 09:58:10 News
ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയതിനു അത് പ്രസിദധീകരിച്ചതിനു ശ്രീ ജോസഫ് പടന്നമാക്കലിനു നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്പൂതിരി മതം മാറിയതാണ് കൃസ്ത്യാനികൾ എന്നും തങ്ങൾ സവര്ണരെന്നു മറ്റു സൊ കാൾഡ് ജാതികളും ഇവിടത്തെ ഈഴവരെ തരാം താഴ്ത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ സത്യം എന്തെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ലേഖനം ഉപകാരപ്രദമാകും.  അബ്രാഹം എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ ആൾ ചോവൻ എന്നെഴുതി സ്വയം വലിയവൻ എന്നും ചോവൻ എന്നെഴുതിയാൽ അത് ആക്ഷേപമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കയായിരിക്കും. എന്തായാലും ജാതികളുടെ പിതാവിന്റെ പേരുള്ള അദ്ദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യത്ത് വന്നു ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയ വിശാലത വർധ്ധിപ്പിക്കണം.  ബ്രാഹ്‌മണ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് വരുന്നവർ റേഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിട്ടി കാണിക്കയാണ്. അത് അപകര്ഷതാബോധമാണ്.  ശ്രീമാൻ മാത്തുള്ള അവര്കളും ആ വഞ്ചിയിൽ തുഴയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു കൊഞ്ഞനം കുത്തല്ലേ? അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാളെ ഉള്ളു ഇവിടെ ശ്രീമാന്മാർ ആൻഡ്രുവും, അന്തപ്പനും.  അവർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ.  
Tom abraham
2017-09-17 08:24:22 News
Only one thing to be said, how to prevent robbery or looting from areas evacuated
Since it is reported here a pawn shop, jewelry store were broken in during the storm .
Curfew in city but no officerss responded to Alarm that reached police dept. Also, electric lines must be under the ground. Private company fails to be fast in resuming 
Electricity. Wi-Fi lost for days now. Fuel shortage issues, even water. 
' water, water everywhere but not a drop to drink '
Ninan Mathullah
2017-09-16 22:45:23 News

Thanks Padannamackal for the very informative article that inspired me todo some research into the subject.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ezhava

Quote from Wikepedia

“It has been suggested that the Ezhavas may share a common heritage with the Nair caste. This theory is based on similarities between numerous of the customs adopted by the two groups, particularly with regard to marking various significant life stages such as childbirth and death, as well as their matrilineal practices and martial history. Oral history, folk songs and other old writings indicate that the Ezhavas were at some point in the past members of the armed forces serving various kings, including the Zamorins of Calicut and the rulers of the Cochin dynasty. Cyriac Pullapilly has said that only a common parentage can explain some of these issues.[11]

A theory has been proposed for the origins of the caste system in the Kerala region based on the actions of the Aryan Jains introducing such distinctions prior to the 8th-century AD. This argues that the Jains needed protection when they arrived in the area and recruited sympathetic local people to provide it. These people were then distinguished from others in the local population by their occupation as protectors, with the others all being classed as out-caste. Pullapilly describes that this meant they "... were given kshatriya functions, but only shudra status. Thus originated the Nairs." The Ezhavas, not being among the group protecting the Jains, became out-castes.[11]

An alternate theory states that the system was introduced by the Nambudiri Brahmins. Although Brahmin influences had existed in the area since at least the 1st-century AD, there was a large influx from around the 8th-century when they acted as priests, counsellors and ministers to invading Aryan princes. At the time of their arrival the non-aboriginal local population had been converted to Buddhism by missionaries who had come from the north of India and from Ceylon. The Brahmins used their symbiotic relationship with the invading forces to assert their beliefs and position. Buddhist temples and monasteries were either destroyed or taken over for use in Hindu practices, thus undermining the ability of the Buddhists to propagate their beliefs.[11]

The Buddhist tradition of the Ezhavas, and the refusal to give it up, pushed them to an outcaste role within the greater Brahminic society.[11][12] This tradition is still evident as Ezhavas show greater interest in the moral, non-ritualistic, and non-dogmatic aspects of the religion rather than the theological.[11]

 

Based on the above quote from Wikepedia it is quite possible that the Ezhavas were the ruling class of Kerala including the Chera kings before the arrival of Brahmins. The Brahmins used the divide and rule strategy to take control of Kerala administration from Chera kings. They found the Nairs willing to side with them and the Brahmins gave more benefits and status to the Nairs in the struggle against the Dravidians although both Ezhavas and Nairs are Dravidians with similar culture and traditions and matrilineal practices and other customs. The truth is shrouded in the mist of ancient history and tradiltions as writing was not common those days and the loosing party was not allowed to write their history.

 

“Some Thiyyas converted to Islam from around the 9th century, due to the influence of Arab traders. These people, and other Muslim converts in the region, are now known as Mappillas.[28] A sizeable part of the Ezhava community, especially in central Travancore and in the High Ranges, embraced Christianity during the British rule, due to caste-based discrimination. In Kannur, Protestant missions started working in the first half of the 19th century, notably the Basel German Evangelical Mission. Most of their converts were from the Thiyya community.[29] The Congregationalist London Missionary Society and the Anglican Church Mission Society were also prominent in the movement for religious conversion, having established presences in the Travancore region in the early nineteenth century.[30]

andrew
2017-09-16 18:00:59 News

ബ്രാമണന്‍ എന്ന് അയിത്തം ചൊല്ലി നടന്നവന് സൂര്യന്‍ മറഞ്ഞാല്‍ അയിത്തം പമ്പ കടക്കും. ലഭിക്കുന്ന ഏതു സ്ത്രിയിലും അവന്‍ വിത്ത് വിതച്ചു. കേരളത്തിലെ സ്ത്രികളെ പ്രാപിക്കാന്‍ ആണ് ഉത്തര ഇന്ത്യ കാര്‍ കേരളത്തില്‍ 8 ആം നൂറ്റാണ്ടില്‍ എത്തിയത് എന്നത് ചരിത്ര സത്യം.

ഒരു ജാതിയും ഇല്ല മതവും ഇല്ല.

ഇവ ഒക്കെ പുരുഷന്‍ തട്ടി കൂട്ടിയ തട്ടിപ്പുകള്‍.

മതം , ജാതി ഇവ ഒക്കെ കുപ്പയില്‍ എറിയു . എല്ലാവരും മനുഷര്‍ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സില്‍ ആക്കി പരസ്പര സ്നേഹത്തില്‍ സമാദാനമായി ജീവിക്കുക .

യുക്തി വാദി
2017-09-16 17:49:37 News
Mr John Philip ന്റ്റ്  ട്രിക്ക്  കൊള്ളാം , മാത്തുള്ള വീണേക്കും പക്ഷേ .....

Fool says in his heart, there is no god . Psalms 14:1

But the wise says it loud after thinking and reasoning.

A regular comment writer several times used the quote from Psalms to attack rational people in E malayalee. The writer of Psalms is an ignorant idiot. Heart is just a pump that pumps the blood. It is the brain that process thoughts and speech. It is foolish to quote from a book of primitive ignorance.


Isn't it is funny; Even a fool knows there is no god, but he is afraid to say it loud.

Now find out for yourself, your level in the pyramid of intelligence.


ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂഡന്‍ തന്‍റെ ഹിര്‍ദയത്തില്‍ പറയുന്നു .എന്നാല്‍ വിവേക; യുക്തി പരമായ ചിന്തക്ക് ശേഷം അതു വിളിച്ചു പറയുന്നു.

ഇ മലയാളിയിലെ ഒരു സ്ഥിരം കമന്റ് കാരന്‍ പല തവണ ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ച്‌ യുക്തി പരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. എഴുത്ത് കാരന്‍ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തവന്‍ എന്ന് വെക്തം. കാരണം, ഹിര്ദയം ചിന്ത ശേഷിയുള്ള അവയവം അല്ല. രക്തം പമ്പ്‌ ചെയ്യുക എന്നത് ആണ് അതു ചെയുന്നത്. ചിന്ത, ഭാഷ ഇതൊക്കെ തല ചോര്‍ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതു പോലും അറിവു ഇല്ലാത്ത വെക്തി ആണ് എഴുത്തുകാരന്‍ .

ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂഡനു പോലും അറിയാം. ഈ എഴുത്ത് കാരന്‍ എന്നാണോ അതു മനസ്സില്‍ ആക്കുന്നത്

abraham
2017-09-16 16:17:15 News
56 ജാതിയുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു ചോവനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമാ.  ഒരു ജാതിയും താണതല്ല. ഓരോ രാജാക്കന്മാർ ബി.. സി .261 മുതൽ അശോകന്റെ കാലം തുടങ്ങി നാടിന്  ഭരിച്ചവരുടെ പിന്തലമുറയാണ് ഓരോ ജാതിയും.    തീയർ ഗ്രീസിൽ നിന്നും വന്ന ഹൂണന്മാർ ആണ്.  ഈഴവരും   തീയരും രണ്ടു വംശമാണ്  സകല ജാതിയും, സകല വംശവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നതാണ് ക്രിസ്താനി . 
Raptor
2017-09-16 15:45:00 News

"LIKE" കിട്ടാൻ ഓണം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടന!

john philip
2017-09-16 14:33:52 News
കൃഷിയിലും സാഹിത്യത്തിലും ന്യുയോർക്കുകാരാണല്ലോ  മുന്നിൽ. എന്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാർ മുന്നോട്ടു വരാത്തത്. ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഉള്ള പച്ചച്ചക്കറി തോട്ടം കണ്ടത് മറക്കുന്നില്ല. അതിശയം ടെക്‌സാസ്ക്കാര്
വരാത്തതാണ്.  അവിടെയല്ല മഹാരഥന്മാർ ഉള്ളത്. കർഷകർ എല്ലാവരും കൂടി
ഒരു സംഘടനാ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ ആൻഡ്രുസ്സിനെ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റാക്കണം. മാത്തുള്ള കർഷകർ വേണ്ട ബൈബിൾ ഉപദേശം നൽകണം, നല്ല സ്ഥലത്ത് വിത്ത് പാകണം. പാറമേലും മുള്ളിന്മേലും അല്ല.
പ്രവാചക ശബ്ദം
2017-09-16 10:38:58 News
മകനെ ആൻഡ്‌റൂസ് നീ ഇന്ന് തന്നെ മനസാന്തരപ്പെടണം . പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ്. അവരിൽ നിന്നുള്ള ശാപം വാങ്ങി നീ നിത്യ നരകത്തിൽ പോകരുത് .

andrew { repost}
2017-09-16 07:04:47 News
 സര്‍വ ചിന്തകള്‍ ഉള്ള ഒരു മഹത്തായ സമുദ്രം തന്നെ. സവര്‍ണ്ണര്‍ സത്യം മനസിലാക്കി വിവേചനം നിര്‍ത്തണം , ഒരിക്കല്‍ ഇവരെ ഓടിച്ചു എന്നും വരും. വര്‍ഗീയത പരത്തുന്ന ശശികല യെ പോലെയുള്ള ഭ്രാന്തന്‍ വിഡ്ഢികളെ ജയിലില്‍ ഇടുന്നതും നല്ലത് തന്നെ . വേദ മതം വിഭാവനം ചെയ്ത സവര്‍ണ്ണര്‍ തന്നെ ആണ് യുദ മതത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ബാബിലോലോനിലെ കഠിന വേലയില്‍ നിന്നും മോചിതര്‍ ആയപ്പോള്‍ അവര്‍ യെരുസലേമില്‍ എത്തി ഇസ്രയേലിന്റെയും , സമരിയരുടെയും വേദ സാഹിത്യം യോചിപ്പിച്ചു പുതിയ പുരോഹിത വേദ സാഹിത്യം ഉണ്ടാക്കി . അതാണ് പഴയ നിയമം എന്ന ബൈബിള്‍ .ഈ കബളിപ്പിക്കല്‍ സത്യം എന്ന് കരുതി യേശു മതക്കാരും പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കി . ഇവയുടെ എല്ലാംതന്നെ തന്നെ പരിയംപുറ രഹസിയം - പണി എടുക്കാന്‍ മടിയുള്ള പുരോഹിത വര്‍ഗത്തെ പണി എടുക്കുന്നവന്‍ തീറ്റി പോറ്റുക എന്നതാണ് . മനുഷനെ ഭീഷണി പെടുത്തുവാന്‍ പുരോഹിതന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവം അവന്‍ തന്നെ. അവര്‍ണ്ണ കുലപാതകം , പീഡനം എന്നിവ ഇവര്‍ നിര്‍ത്തുന്നില്ല എങ്കില്‍ ഭാരതം ഉണരണം .
Anthappan
2017-09-15 23:03:47 News

  Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities. In addition, most of the leading scientific organizations worldwide have issued public statements endorsing this position. The following is a partial list of these organizations, along with links to their published statements and a selection of related resources.

AMERICAN SCIENTIFIC SOCIETIES

Statement on climate change from 18 scientific associations

"Observations throughout the world make it clear that climate change is occurring, and rigorous scientific research demonstrates that the greenhouse gases emitted by human activities are the primary driver." (2009)

American Association for the Advancement of Science

"The scientific evidence is clear: global climate change caused by human activities is occurring now, and it is a growing threat to society." (20060

American Chemical Society

"Comprehensive scientific assessments of our current and potential future climates clearly indicate that climate change is real, largely attributable to emissions from human activities, and potentially a very serious problem." (2004)

American Geophysical Union

"Humaninduced climate change requires urgent action. Humanity is the major influence on the global climate change observed over the past 50 years. Rapid societal responses can significantly lessen negative outcomes." (Adopted 2003, revised and reaffirmed 2007, 2012, 2013)American Medical Association

"Our AMA ... supports the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s fourth assessment report and concurs with the scientific consensus that the Earth is undergoing adverse global climate change and that anthropogenic contributions are significant." (2013)

American Meteorological Society

"It is clear from extensive scientific evidence that the dominant cause of the rapid change in climate of the past half century is human-induced increases in the amount of atmospheric greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), chlorofluorocarbons, methane, and nitrous oxide." (2012)

American Physical Society

"The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now." (2007)

The Geological Society of America

"The Geological Society of America (GSA) concurs with assessments by the National Academies of Science (2005), the National Research Council (2006), and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) that global climate has warmed and that human activities (mainly greenhousegas emissions) account for most of the warming since the middle 1900s." (2006; revised 2010)

SCIENCE ACADEMIES

International academies: Joint statement

"Climate change is real. There will always be uncertainty in understanding a system as complex as the world’s climate. However there is now strong evidence that significant global warming is occurring. The evidence comes from direct measurements of rising surface air temperatures and subsurface ocean temperatures and from phenomena such as increases in average global sea levels, retreating glaciers, and changes to many physical and biological systems. It is likely that most of the warming in recent decades can be attributed to human activities (IPCC 2001)." (2005, 11 international science academies)

U.S. National Academy of Sciences

"The scientific understanding of climate change is now sufficiently clear to justify taking steps to reduce the amount of greenhouse gases in the atmosphere." (2005)

U.S. GOVERNMENT AGENCIES

U.S. Global Change Research Program

"The global warming of the past 50 years is due primarily to human-induced increases in heat-trapping gases. Human 'fingerprints' also have been identified in many other aspects of the climate system, including changes in ocean heat content, precipitation, atmospheric moisture, and Arctic sea ice." (2009, 13 U.S. government departments and agencies)

INTERGOVERNMENTAL BODIES

Intergovernmental Panel on Climate Change

“Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen.”

“Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems.”
 : Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities. In addition, most of the leading scientific organizations worldwide have issued public statements endorsing this position. The following is a partial list of these organizations, along with links to their published statements and a selection of related resources.

AMERICAN SCIENTIFIC SOCIETIES

Statement on climate change from 18 scientific associations

"Observations throughout the world make it clear that climate change is occurring, and rigorous scientific research demonstrates that the greenhouse gases emitted by human activities are the primary driver." (2009)

American Association for the Advancement of Science

"The scientific evidence is clear: global climate change caused by human activities is occurring now, and it is a growing threat to society." (20060

\American Chemical Society

"Comprehensive scientific assessments of our current and potential future climates clearly indicate that climate change is real, largely attributable to emissions from human activities, and potentially a very serious problem." (2004)4

American Geophysical Union

"Humaninduced climate change requires urgent action. Humanity is the major influence on the global climate change observed over the past 50 years. Rapid societal responses can significantly lessen negative outcomes." (Adopted 2003, revised and reaffirmed 2007, 2012, 2013)American Medical Association

"Our AMA ... supports the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s fourth assessment report and concurs with the scientific consensus that the Earth is undergoing adverse global climate change and that anthropogenic contributions are significant." (2013)6

American Meteorological Society

"It is clear from extensive scientific evidence that the dominant cause of the rapid change in climate of the past half century is human-induced increases in the amount of atmospheric greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), chlorofluorocarbons, methane, and nitrous oxide." (2012)

American Physical Society

"The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now." (2007)

The Geological Society of America

"The Geological Society of America (GSA) concurs with assessments by the National Academies of Science (2005), the National Research Council (2006), and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) that global climate has warmed and that human activities (mainly greenhousegas emissions) account for most of the warming since the middle 1900s." (2006; revised 2010)

SCIENCE ACADEMIES

International academies: Joint statement

"Climate change is real. There will always be uncertainty in understanding a system as complex as the world’s climate. However there is now strong evidence that significant global warming is occurring. The evidence comes from direct measurements of rising surface air temperatures and subsurface ocean temperatures and from phenomena such as increases in average global sea levels, retreating glaciers, and changes to many physical and biological systems. It is likely that most of the warming in recent decades can be attributed to human activities (IPCC 2001)." (2005, 11 international science academies)

U.S. National Academy of Sciences

"The scientific understanding of climate change is now sufficiently clear to justify taking steps to reduce the amount of greenhouse gases in the atmosphere." (2005)

U.S. GOVERNMENT AGENCIES

U.S. Global Change Research Program

"The global warming of the past 50 years is due primarily to human-induced increases in heat-trapping gases. Human 'fingerprints' also have been identified in many other aspects of the climate system, including changes in ocean heat content, precipitation, atmospheric moisture, and Arctic sea ice." (2009, 13 U.S. government departments and agencies)

INTERGOVERNMENTAL BODIES

Intergovernmental Panel on Climate Change

“Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen.”

“Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems.”

Ezhava Brahmanan
2017-09-15 15:05:36 News
  കൃസ്ത്യാനികൾ മുമ്പ് നമ്പൂരിമാരും ഈഴവർ  മുമ്പ്  ബ്രാഹ്‌മണരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ജാതി വ്യത്യാസം എന്തിനു. നമ്മുടെ നായർ, പിള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്
അത് സുഖമാവോ എന്തോ? ടെക്‌സാൻ 2  ആരാണെന്നറിയാൻ മാർഗമില്ല. പേരില്ലായ്മയുടെ ഒരു ഗുണമേ? ശ്രീ പടന്നമാക്കൽ താങ്കൾക്ക് ധാരാളം ഈഴവ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ?താങ്കളുടെ ലേഖനം നന്നായി. ആ അറിവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രണാമം ഗുരുവേ?
വിദ്യാധരൻ
2017-09-15 14:58:17 News

ഒരു തീയക്കുട്ടിയുടെ വിചാരം
     കുമാരനാശാൻ 

മായാതസൂയകൾ വളർന്നു മനുഷ്യരീശ-
ദായാദരെന്ന കഥയൊക്കെയഹോ! മറന്നു
പോയൂഴിയിൽ പഴയ ശുദ്ധഗതിസ്വഭാവം
മായങ്ങളായ് ജനത മത്സരമായി തമ്മിൽ

ചിന്തിച്ചിറ്റുന്നെളിമകണ്ടു ചവിട്ടിയാഴ്ത്താൻ,
ചന്തത്തിനായ് സഭകളിൽ പറയുന്നു ഞായം;
എന്തോർക്കിലും കപടവൈഭവമാർന്ന ലോകം
പൊന്തുന്നു, സാധുനിര താണു വശംകെടുന്നു.

വിദ്വാനു പണ്ടിഹ ദരിദ്രതയിന്നു പാരിൽ
വിദ്യാവിഹീനനതുവന്നു വിരോധമില്ല,
വിദ്യയ്ക്കു പണ്ടു വിലവാങ്ങുകയില്ലയിപ്പോ-
ളുദ്യുക്തനും ധനമൊഴിഞ്ഞതു കിട്ടുകില്ല.

എന്നല്ലയാംഗലകലാലയക്ലിപ്തവിദ്യ-
യൊന്നെന്നിയുന്നതിവരാനിഹ മാർഗ്ഗമില്ല;
എന്നാൽ പഠിക്കുവതിനോ ധനമേറെവേണ-
മിന്നോർക്കിൽ നിസ്വരിഹ നമ്മുടെ കൂട്ടരെല്ലാം.

ചൊല്ലാനുറച്ച തറവാടുകളേറെയില്ല-,
യില്ലിന്നുയർന്ന പണിയുള്ളവരേറെ നമ്മിൽ
മെല്ലെന്നു താഴുമുയരഅയിനിയൊന്നു രണ്ടാൾ
വല്ലോരു*മാക്കിൽ-വലുതാം സമുദായമല്ലോ?

കഷ്ടം! കുഴങ്ങിയിഹ നമ്മുടെ ഭാവി, കണ്ടു
തുഷ്ടിപ്പെടാം ചിലരിതോർക്കുകിൽ, നാമതോരാ-
ദിഷ്ടം നമുക്കു കുറവായ്, സമുദായകാര്യ-
മിഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമില്ലിഹ ഭൂരി നമ്മിൽ.

വിദ്യാവിഹീനതവരട്ടെയിവർക്കു മേലി-
ലുദ്യോഗവും ബലവുമിങ്ങനെ പോട്ടെയെന്നാം,
വിദ്യാലയം ചിലതഹൊ! തടയുന്നു നാട്ടിൽ
വിദ്യാർത്ഥിമന്ദിരമതും ചില നിഷ്കൃപന്മാർ,

എന്തിന്നു ഭാരതധരേ! കരയുന്നു? പാര-
തന്ത്ര്യം നിനക്കു വിധികല്പിതമാണു തായെ,
ചിന്തിക്ക ജാതിമദിരാന്ധ,രടിച്ചു തമ്മി-
ലെന്തപ്പെടുംതനയ,രെന്തിനയേ! സ്വരാജ്യം?

ഈ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നന്മ നിനയ്ക്കു നല്ലു
ശ്രീനൂനമാർക്കുമുളവാമിഹ യത്നമാർന്നാൽ,
ഹാ! നമ്മിലീശകൃപയാലുയരുന്നു ഭാഗ്യം!
'ശ്രീ-നാ-ധ-പാ'ഖ്യകലരുന്ന മഹാർഹ'യോഗം'.

സ്വാന്തത്തിൽ നാം സഹജരെ, സ്വയമൈകമത്യ-
മേന്തി ശ്രമിക്കിലതു സർ‌വദമാമുറപ്പിൻ
കാന്താംഗസങ്കലിതമേനി കൃപാലുദേവൻ
താന്താൻ തുണപ്പുവരെയാണു തുണപ്പതോർപ്പിൻ.


സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തൂലിക പടവാളാക്കിയ കവിയാണ് കുമാരനാശാന്‍. 'വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം' എന്നാണ് ആശാനെ മുണ്ടശേരി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 
 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
CID Moosa
2020-07-12 22:42:20 News
Trump wanted to sell Puerto Rico following Hurricane Maria' Washington, July 13 US President Donald Trump considered selling Puerto Rico in the aftermath of the destructive Hurricane Maria in 2017, former acting Homeland Security Secretary Elaine Duke has told the New York Times. In an interview with the newspaper on Friday, Duke said that "the president's initial ideas were more of as a businessman", Xinhua news agency reported. Let us kick him out before he sells America
P P Cherian,Dallas
2020-07-12 22:35:28 News
Please read the Marthoma Metropolitan circular no 372.It says installation of sufragan Metropolitan not appointment.
John Pathrose
2020-07-12 22:29:32 News
മടിക്കാതെ അനുമോദിക്കാം ....................... ചെത്തുകാരൻ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു്, മീൻ പിടിക്കാനിറങ്ങി. പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോഴാണയാൾ ഓർത്തതു്, ചൂണ്ടയെടുത്തുവെങ്കിലും, ഇര എടുക്കാൻ മറന്നുവെന്നു്! അപ്പോഴാണു്, തൻ്റെ വായിൽ ഒരു മണ്ണിരയേയും കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടു്, ഒരു പാമ്പു പോകുന്നതയാൾ കണ്ടതു്. പാമ്പിൽ നിന്നും മണ്ണിരയെ പിടിച്ചു വാങ്ങി, പകരം, തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന മധുരക്കള്ളയാൾ, പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു! അതും കുടിച്ച്, പാമ്പതിൻ്റെ വഴിക്കു പോയി; അയാൾ മീൻ പിടിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആരോ തന്നെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നതു പോലെ, അയാൾക്കു തോന്നി. നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തേ കണ്ട പാമ്പു്, കുറെ മണ്ണിര കളേയും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു! അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തന ശേഷി, അപ്രതീക്ഷിതവും അസാധരണവുമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കും. തക്ക സമയത്തും, അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകരങ്ങൾ, അസാമാന്യ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും! അർഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, കിട്ടേണ്ട അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങു ശേഷിയുമായി, പലരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു! നൽകാൻ മടിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു്, നഷ്ടപ്പെട്ട അനേക അംഗീകാരങ്ങളുടെ, കഥ പറയാനുണ്ടാകും! അന്ത്യദിനത്തിലെ അഭിനന്ദനങ്ങളും, ആദരാജ്ഞലികളും ആത്മാർത്ഥതയുടെ പ്രകടനമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയാത്ത, നല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രചോദനവചനങ്ങൾക്കും, മരണശേഷം എന്തു പ്രസക്തി? അനുശോചന പ്രസംഗങ്ങളേക്കാൾ, അനുമോദന പ്രസംഗങ്ങൾക്കാണു്, കൂടുതൽ സ്വാധീനശേഷി ! -John P
M. A. George
2020-07-12 22:22:48 News
തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യുവ നേതൃത്വത്തിനായി വഴി മാറുക. K.M. മാണിയുടെ നേതൃത്വം പാർട്ടിക്കു നൽകിയ കെട്ടുറപ്പും അംഗീകാരവും അന്യംനിന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കേരള കോൺഗ്രസ് കാരനും Jose K മാണിയുടെ നേതൃത്വെത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. K M മാണിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തങ്ങളുടെ ഉയർച്ചക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണെന്ന് കണ്ട് പാർട്ടി വിട്ടവെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി P J ജോസഫിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെ വന്നവർ ഇനിയും തിരിച്ചു പോവില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് കർഷക പാർട്ടിയെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് Jose K മാണി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
RAJU THOMAS
2020-07-12 22:06:28 News
My bad on the quote. Please read it as corrected here: "Our reach should exceed our grasp, Or what is a heaven for?" Who wrote that? Who? Ah! it's easy now--just Google it. I only knew the mistake when I read it here. After all, who is perfect? None, yea, none. Me? No, no way. But I do try, as we all shall, as a duty we owe first to ourselves to improve on our mistakes and do better and, second, to our readers and to upcoming/aspiring writers so they be not misled by our grammatical mistakes.
ഞാനും പിന്നെ
2020-07-12 21:50:07 News
മിനിമം നൂറ് പേർ എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത സംഘടനകൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കരുത്. മെമ്പേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ്സും ഐടിയും വെരിഫയി ചെയ്യുകയും വേണം.
RAJU THOMAS
2020-07-12 21:24:22 News
Don't you worry. ശ്രീ നമ്പിമഠം എഴുതിയ കാലികപൊരുത്തമില്ലായ്മയെപറ്റിയല്ല --അതൊക്കെ പണ്ഡിതർക്ക്. സാംജീ , I liked this, as I did all the other articles you wrote in Emalayalee. പ്രശ്‍നം വ്യാകരണമാണ്. പറയട്ടെ! ക്ഷമിക്കണം. Basic ആയ തെറ്റുകൾ സഹിക്കാൻമേലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. 1) പൗവർ, ക്യാനഡ ; 2) സമസ്തപദശേഷി : പലവിധ, വിദേശനിർമ്മിത, കൊട്ടാരംപോലെ, വീട്ടുവളപ്പിൽ, കണ്ടേതീരൂ, കുരുമുളകുചെടി, ചുറ്റുംനിന്ന, ആർത്തുകൂവി, വിളിച്ചുചോദിച്ചു, നേരിടേണ്ടിവന്ന, etc. 3) ല്ലൊ/ല്ലോ ; 4) സംവൃതം/വിവൃതം: കു/ക് --അവനു/അവന്; 5) യ്ക്ക/ക്ക-- and more, all basic, though--otherwise not just good, but great (and please give us more). You can do it, I know. If you can't, cease aspiring. "Our reach can exceed our grasp, Or what is a for?"
രാഷ്ട്രീയ ചാണക്ക്യൻ
2020-07-12 20:06:07 News
മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക . ജോസ് കെ മാണി പയ്യന് എല്ലാം വേണം . കഷ്ട്ടം . പിജെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്‌ റിയൽ KK . പയ്യനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
James mepurathu
2020-07-12 19:25:09 News
P P Cherian in his report wrote:” MostRev . Geevarughese Mar Theodosius was installed as Suffargan“of The Mar Thoms SabhaThe metropolitan of the Mar Thoma Sabha never installed him as the Sufragan where as he appointed him as the suffargan Metropolitan.I watched the function on Utube . If I am wrong I would like to be corrected. I congratulate the newly appointed Suffragan Metropilitan and wish him all the best. James Mepurathu
രാജു തോമസ്
2020-07-12 19:05:19 News
ഹേ നിരൂപകാ, ബലേ ബേഷ്! കഥ സുഖിച്ചു. പ്രശ്‍നം തലയണ തലയിണ ആയിപ്പോയി എന്നതാണല്ലൊ!
Goodman
2020-07-12 16:06:15 News
നല്ല കാര്യം, കേരളത്തിൽ ജാഥകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ചാകണം, എന്നാലെ കൊറോണയുടെ ശക്തി മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ.
ജോസഫ് നമ്പിമഠം
2020-07-12 15:43:38 News
a·nach·ro·nism Definition of anachronism - an error in chronology especially : a chronological misplacing of persons, events, objects, or customs in regard to each other. Something or someone that is not in its correct historical or chronological time,
Rosamma Chacko- Catholic
2020-07-12 15:41:02 News
കത്തോലിക്കർക്ക് കൊറോണ പിടിക്കില്ല. അൽഭുതങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സഭയിൽ ഇന്ന് ആൾ ഭൂതങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ. ഇവർക്ക് അൽഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പി വല കൊണ്ട് മൂടിയ കിണറ്റിൽ ഒരു കമ്പി പോലും പൊട്ടാതെ സ്ത്രികളെ കിണറ്റിൽ ഇടാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. കത്തോലിക്കരെ ഒരുചുക്കും ചെയുവാന്‍ കൊരോനക്ക് പറ്റില്ല
പെണ്‍ നാക്ക്
2020-07-12 15:35:40 News
മൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് വളരെ ശക്തിയേറിയതു ആണ് കടുവയുടെ നാക്ക് . ചിരവ നാക്കിന്റെ പല്ല് പോലെ അനേകം കൂർത്ത മുനകൾ കടുവയുടെ നാക്കിൽ ഉണ്ട്, ഇരയുടെ തൊലി കടുവ നക്കി കീറും. എന്നാൽ കടുവയുടെ നാക്കിനെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള നാക്ക് ആണ് ചില പെണുങ്ങൾക്കു. വമ്പൻ എന്ന് കരുതുന്ന പലരെയും അവർ നക്കി കൊല്ലും. -സരസു
ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മതഭ്രാന്തൻ
2020-07-12 13:57:54 News
തലയിലെ ചെളി ഇളക്കി നോക്കി ചേട്ടാ അതിന്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ ചേറാണ് . കട്ടപിടിച്ച ചേർ ഇപ്പോൾ കാലും കയ്യും അതിൽ പൂണ്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുർബ്ബാന കാണണം . എന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചേറ്റു കുണ്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമോ---പ്ളീസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ട് പി;പ്ലീസ് . ആൻഡ്രൂസ് അന്തപ്പാ ആരെങ്കിലും ആ കയ്യ് ഒന്ന് നീട്ടി തരുമോ പ്ലീസ്