Victor 2016-02-13 15:38:39 News
കുറ്റം പറയുന്നതല്ല , ദാമ്പത്യം തകരാതിരിക്കാൻ
പരസ്പരം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും സഹകരിച്ചും
ഒത്തുപോയാൽ മതി . വിട്ടുവീഷച്ച മനോഭാവം
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ നന്ന് . ബാക്കി ഉള്ളത് ദൈവ
വിധി .
Victor 2016-02-13 15:29:07 News
ഏതായാലും അത് നന്നായി , അതുകൊണ്ട്
ആ സിനിമ വൻ വിജയം ആയി , എന്നാലും
ജഗദീഷ് ഒരു നല്ല നടൻ തന്നെ
വിദ്യാധരൻ 2016-02-13 12:56:53 News
മൃത്യു എന്ന സത്യം എത്തും 
മർത്ത്യൻ അർത്ഥശൂനിയനാകും 
അമർത്ത്യനായി നിലകൊള്ളും 
കവിയെന്ന ഋഷി മാത്രം സത്യം  (സ്വന്തം)

Ninan Mathullah 2016-02-13 12:28:19 News
A person is innocent until proved. So far what we have seen is some media propaganda as part of politics, and  few allegations by vested interests and edited photos, CD and videos as proof. This reminds me of the satellite video presented by super powers to argue their case in different international issues. When such evidences are presented in a court of law we will find the truth about it. Now media has taken over the function of passing judgement also in Kerala as they have become the pawn of political interests.. Since majority of people are not objective and tend to believe allegations, it is possible to turn public opinion by such propaganda as this article. Political parties are looking for issues for propaganda purpose as next general election is approaching. Their chance of winning is creation of such smear campaign to somehow come to power to enrich themselves. The new projects implemented by UDF is better than most other recent governments achievements.
ത്രിശങ്കു 2016-02-13 12:07:03 News
എന്നും പ്രാവസിക്ക് കരച്ചില് തന്നെ.  നാട് വിട്ടപ്പോൾ ഓർക്കണം ആയിരുന്നു.  ഇവിടെയും ഇല്ല അവിടയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം?  
വായനക്കാരൻ 2016-02-13 11:51:49 News
വേർപിരിയും മുൻ‌പീ വെറും മഞ്ഞുതുള്ളിതൻ   
വാഴ്‌വിനെ വജ്രമാക്കിയ വെയിലേ നിനക്കെൻ നന്ദി.
(വായനക്കാരൻ)
വായനക്കാരൻ 2016-02-13 11:35:07 News
താരകളേ നിങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കൂ
താരുകളേ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കൂ
ആർദ്രമധുരമാം സ്വാന്ത്വനമേൽക്കാത്തൊരാത്മാവിൻ
തേങ്ങലുണ്ടിവിടെ
ആറിത്തണുക്കാത്ത നൊമ്പരം പേറിടും
ഈറൻ മിഴികളുണ്ടിവിടെ
നീല നിശൂന്യതേ നീയേറ്റു വാങ്ങുക
നീറിപ്പുകയുന്ന ബാഷ്പ ബിന്ദു
സ്നേഹത്തിൻ ബാഷ്പ ബിന്ദു
സ്നേഹത്തിൻ ബാഷ്പ ബിന്ദു...    (ഓ. എൻ. വി - ആരണ്യകം)
Alex Vilanilam 2016-02-13 09:53:12 News
It is not Ommen Chandy. All the opposition leaders who have been throwing the shits of their own making and fighting hard to pull down Ommen Chandy who should leave the politics to save the land.

Every politician is corrupt and every party is ' eating' the public ,money either by their inaction/negative approach or by getting kick backs. 
People will judge by results and benefits they get. Poor public does not get a chance to throw these public decoits into Arabian sea. The media is only after sensational news and they do not care whether it is Chandy or Achuthananthan. They only want 'hits' !

Only God  can save this land from the crooks.


arayar 2016-02-13 09:14:54 News
പ്രളയത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാന്‍ ദ്രാവിഡ പ്രവശ്യയില്‍ നിന്നും വടക്കോട്ട്‌ സമുദ്ര മാര്‍ഗം സഞ്ചരിച്ചത് മനു മഹാ രാജാ ആയിരുന്നു. ഈ മനുവാണ് നോഹ എന്ന് പില്‍ക്കാലത്ത്‌ രചിക്കപ്പെട്ട ബൈബിളിലും, ഖുറാനിലും പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടത്. മനുമഹാ = നോഹ.
Alex Vilanilam 2016-02-13 08:54:48 News
A great legendary poet and social reformer who worked hard to succeed in making Malayalam as a distinguished world language. His poems and literature will remain in the hearts of generations. 
LET HIS SOUL REST IN PEACE.
Anthappan 2016-02-13 08:33:15 News
Some of the theologians are unleashing there power against me. But what they intended for bad turned out to be for good. I like the commend and the poetess deserves it.  But at the same time a holistic warfare is in the horizon 
SANIL GOPINATH 2016-02-13 05:17:43 News
Congratulations and Best Wishes to Dear A C George ,Mathew and Alex Koshy.
വായനക്കാരൻ 2016-02-12 21:34:48 News
അപാരേ കാവ്യസംസാരേ
കവിരേവ പ്രജാപതിഃ
യഥാസ്മൈ രോചതേ വിശ്വം
തഥേദം പരിവര്‍ത്തതേ
അനന്തമായ ഈ കാവ്യസംസാരത്തില്‍ ഒരേയൊരു സ്രഷ്ടാവേയുള്ളു- കവി. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുംപോലെ ഈ ലോകം ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു. 
ഒരു പരകായപ്രവേശത്തിലൂടെന്നപോലെ ബിന്ദു വായനക്കാരനെ കവിതയുടെ അകത്താരിലൂടെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നു. വായിൽ തോന്നുന്നത് കവിതയെന്ന പേരിൽ എഴുതി അവാർഡു വാങ്ങുന്നവർ  ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആരാണാവോ  anthappan-ലൂടെ പരകായപ്രവേശം നടത്തി കമന്റെഴുതിയത്!
Ninn Mthllh 2016-02-12 10:05:16 News

When Jesus was abused and crucified, most common people thought that God was punishing him for his own mistakes. I am not comparing him to Jesus. He is following his vision God gave him. The amount of money that flowed to India through him and that money used for the developments in India nobody can question. How much money he can use for his personal use?  A rich man can see only his wealth being used for others. His enemies must be behind these smear campaigns. None of us are that perfect. Please be careful in judging others. People generally see one side of the picture. We will find the truth on judgement day. I know several that used the service at his hospitals. You can't imagine the effort and dedication in all he has accomplished. For those who sit idle, it is easy to criticize and comment.

വായനക്കാരൻ 2016-02-12 08:53:23 News
Prediction of gravitational waves and its discovery are both brilliant achievements of the human mind. Truly wonderful.