പ്രതികരണങ്ങള്‍
Uthaman
2016-11-17 18:38:53 News
പത്തു പെറ്റ കിളവിയെ കാമസൂത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ കുറെ മലയാളികൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട്. സായ്‌പിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുകയും 'തിന്ന വായിക്കു നന്ദിയില്ലാത്ത ' ലേഖനം എഴുതി സാഹിത്യകാരൻ ചമയുകയും ചെയുന്നു. 'ചൊട്ട ചാൺ വഴി ദൂരം മാത്രം കഷ്ട്ടിച്ചങ്ങു പറക്കും കോഴി ഗരുഡന് പുറകെ ഗഗനെ ഗമനം വാഞ്ചിക്കുന്നു'. 
Ninan Mathullah
2016-11-17 15:37:51 News

Thanks Thomas Vadakkel for the comment. A writer gets publicity for his ideas when a little controversy is created. But I doubt you read the article well. If no proof for what I wrote, the word ‘parayappedunnu’ is used in the article. A writer has certain rights and I used those rights. It is not my job to make anybody believe. I wrote what I believed. It is reader’s choice to believe or not based on their mental state.  

 

വസ്തുതകൾ നിരത്തിവെച്ച് ഡോക്യൂമെന്റുകൾ സഹിതം വേണ്ടത്ര തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിലേ ചരിത്രമെന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ ലേഖകൻ പൂർണ്ണമായും പരാജപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  Jesus is a historical figure as described by Josephus the Roman Historian of Jewish origin.. For those who want to believe St. Thomas traditions (a disciple of Jesus), there is enough proof for it. My family history book is published in two editions. It is also the family history of late Vattasseril Mar Divanyasius the Methran of Orthodox church as Vattasseril is a branch of Pavathikkunnel family. History of Mallappally you might not find in any Kerala History books. I have not seen my great Grandfather. But what is written about him and what my dad told me is history of our family and village to me. Those who are nomads and do not have such traditions and heritage, the tendency is to mock those with such traditions. Before the arrival of missionaries reading and writing was limited to kings and rulers. Even the Vedas were written around 600 BC only. Before that it was handed over as traditions. History books are written not as defined by Thomas Vadakkel.

 

തോമാശ്ലീഹായുടെ കാലം മുതൽ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയുടെ പൂർവിക കുടുംബം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പോലും. ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടുകഥകൾ ചരിത്രമായി എഴുതാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചങ്കുറപ്പിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. Yes I am proud of it. Christians were here long before missionaries came. Christians were present in the Roman Empire from Jesus time and in regions Roman Empire had trade relations. Kerala had trade relations with Roman Empire. Besides we have the St. Thomas traditions.

 

നൂറു കണക്കിന് കുടുംബ ചരിത്രങ്ങൾ (നുണ പുസ്തകങ്ങൾ) കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉറവിടം തോമാസ്ലീഹായെന്ന മന്ത്രവാദിയെന്നും കാണാം. പിന്നീടുള്ള തലമുറകൾ മണ്ണിൽ തൂമ്പാകൊണ്ട് കിളക്കുന്നവരും, ചങ്ങനാശേരിക്കാരെങ്കിൽ പൂർവിക തലമുറകൾ  മത്തി കച്ചവടക്കാരെന്നും കാണാം. Those who do not have such traditions and heritage, the tendency is to mock those with such traditions. I am proud to be a farmer. I have a Master’s degree in Industrial Fisheries.

 

പുതിയ തലമുറകൾക്കു പണമായപ്പോൾ ആഢ്യത്യവും വേണം. ചിലർക്ക് കൈകളിൽ ബൈബിളുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള അറിവ് കൊച്ചു പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്നും വാദിക്കും. As far as I know world history so far was as prophesied in Bible. What happen soon will be as told in Bible. If you know world history and Bible we can debate about it. Without basic knowledge of World History or Bible commenting about it is not good.

 

ഇവിടെ ലേഖകൻ തന്റെ ലേഖനം മല്ലപ്പള്ളി തുടങ്ങി പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടി വായനക്കാരെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. If you find it boring, it is not meant for you. Just ignore it. Please do not talk for all the readers. യഹൂദന്മാരുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ പൊട്ടക്കഥകൾ മല്ലപ്പള്ളിയുമായി എന്ത് ബന്ധമെന്നും മനസിലാകുന്നില്ല. മല്ലപ്പള്ളിയെന്ന ഗ്രാമത്തെയും സ്വന്തം പൂർവികരുടെ സ്വത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിറ്റലറും ഗാന്ധിജിയുമൊക്കെ മല്ലപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. A writer has certain rights and responsibilities. I just used it.

 

ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ള ചരിത്ര ബോധമില്ലാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരെനെന്നും വ്യക്തമാണ്. തെക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ രാജവംശങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ മല്ലപ്പള്ളി ഭരിച്ചിരുന്നുപോലും. I said my ancestors were brought to Mallappally to help the rulers of Mallappally. Naturally they must have used some authority. Anybody jealous of it or have a problem with it? ലേഖകൻ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്ററെപ്പോലെ ' മലയാളിയിലെ' വായനക്കാരെ മണ്ടന്മാരാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. I can’t make a person a fool. Fools reveal themselves by their words and actions.

James Mathew, Chicago
2016-11-17 15:34:59 News
കേരളത്തിലെ കൃസ്താനികൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ
ചാതുർ വർണ്ണ്യത്തിൽ അധിഷ്ടിതമാണ്.
നമ്മളിൽ നമ്പൂരിയുണ്ട്, മുക്കുവനുണ്ട്, ഈഴവനുണ്ട്, നായരുണ്ട്, പുലയുന്നുണ്ട്. കാലം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആരു ആരിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നു തെളിയിക്കാൻ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട്
എല്ലാവരും നമ്പൂരിമാർ എന്ന ഒരു ധാരണയിലെത്തുക എന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. മാത്തുള്ള നമ്പൂരി പൂർവ്വികരുടെ സന്തതിയാണെന്നു പറയാതെ പറഞ്ഞണെങ്കിൽ
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും അവരുടെ പെഡിഗ്രി യിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുമല്ലോ. അത് കൊണ്ട് പ്രിയ കൃസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ
നമ്പൂരി ബീജത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്.  PERIOD.
Democrat
2016-11-17 13:38:15 News
American electoral college is shitty crap and that is why a racist and his gang (Steve Bannon) is elected over Hillary Clinton.  Clinton got 1.5 million more votes than Pumpkin head Trump. 
Anthappan
2016-11-17 13:32:14 News
It is not a big news that Trump is not going take only a $1 instead of $400, 000 as salary. He owes much more that to the Federal government as tax.  

Hillary Clinton now leads the national popular vote for president by roughly one million votes, and her victory margin is expanding rapidly. That margin could easily double before the end of an arduous process of counting ballots, reviewing results, and reconciling numbers for an official total.

But one thing is certain: Clinton’s win is unprecedented in the modern history of American presidential politics. And the numbers should focus attention on the democratic dysfunction that has been exposed.

When a candidate who wins, the popular vote does not take office, when a loser is instead installed in the White House, that is an issue. And it raises questions that must be addressed.

Observer
2016-11-17 13:14:09 News
കണ്ടാൽ ഒരയിശര്യം ഇല്ലാത്ത വാഹനം!
Curious
2016-11-17 11:13:52 News
What experience she has in foreign policy? Steve Bannon may the best
thampu
2016-11-17 10:38:31 News
Just wondering any of our FOKANA or FOMA leaders are in the run for any positions with Trump
Anil Aranmula
2016-11-17 09:08:04 News
വെറുതെ അമേരിക്കൻ മലയാളിയെ തല്ലുകൊള്ളിക്കരുത്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നത് നിയമലംഘനനമാണ്. ഇമ്മിഗ്രേഷൻ കഴിയും മുൻപ് കയ്യിലുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ആരും നിക്ഷേപിക്കാറില്ല. കയ്യിലുള്ളത് ആയിരവും അഞ്ഞൂറും ആക്കി കൊണ്ടുപോരും. ഇതുമായി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അകത്താകാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം. നാട്ടിൽ പോകുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ട നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വശം എത്തിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ മാറി എടുത്തുകൊള്ളും. 
keraleeyan
2016-11-17 08:59:14 News
onlookker ചേട്ടൻ ജീൻസ് ഇട്ടു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോവാറുണ്ടോ?  ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ നൈറ്റി ഇട്ടു കുർബാന കൂടാറുണ്ടോ?   ഈ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടു ആണ് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയത്.  സത്യത്തിൽ ജീൻസ്, ഷോർട്സ്   തുടങ്ങിയവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറുകിയ ഷാൾ ഇല്ലാത്ത ചൂരിദാറും ഉൾപ്പെടുത്തി.  ആ വാർത്തയെ എല്ലാവരും വളച്ചൊടിച്ചു. 
Poor Hindu fellows.
Cherian Jacob
2016-11-17 08:45:36 News
വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനം. ഷാജന്‍ ആനിതോട്ടത്തിനു അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. രണ്ടായിരത്തില്‍ അല്‍ഗോറിനു പകരം ബുഷ്‌ ജയിച്ചതിന്റെയും, ഭരിച്ചതിന്റെയും കെടുതികള്‍ ഇന്നും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല, ആ ചരിത്രം തുടരും എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കാണിക്കുന്നത്. പോപ്പുലര്‍ വോട്ടു കിട്ടിയില്ല എന്നറിയാവുന്ന ട്രമ്പ്‌, തന്‍റെ രണ്ടാം വട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ടറല്‍ കോളേജു മാറ്റുവാന്‍ എന്തെങ്കിലും നയം എടുക്കൂ. അപ്പോള്‍ ഉറപ്പായും റിപബ്ലിക്കന്‍സ് അതിനെ എതിര്‍ക്കും, ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഇലക്ടറല്‍ കോളേജു മാറ്റം അടുത്തകാലത്തൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട.
James Mukkadan
2016-11-17 08:33:36 News
P C you are doing a wonderful job for tranvankoor
Onlooker
2016-11-17 08:24:00 News
കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കള്‍ ഇത്ര തരം താഴരുത്. വസ്ത്രത്തിനു പ്രത്യേക ജാതിയില്ല. അതു സ്വയം രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. 50 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ചുരിദാറോ നൈറ്റിയോ പാന്റ്‌സോ അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല. കാലം മാറുന്നു. ഒരു കാലത്ത് വസ്ത്രം വാങ്ങാന്‍ കാശില്ലാത്തവരായിരുന്നു കേരളത്തില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷം. അന്നു സ്ത്രീകള്‍ മാറു മറച്ചിരുന്നില്ല. താണ ജാതിക്കാര്‍ പ്രത്യേകിച്ച്. ക്രിസ്ത്യാനിയായി മതം മാറുന്ന താണ ജാതിക്കാരും മാറു മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കരന്മാരാണ് സവര്‍ണര്‍. അവരുടെ അനുചരരാണു ഇത്തരം നിന്ദ്യമായ കാര്യം പറയുന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സാരിയേക്കാള്‍ എത്രയോ സുരക്ഷിതമായ വസ്ത്രമാണ് ചുരിദാര്‍, അതു പാടില്ലെന്നു പറയുന്നവരെ ചികില്‍സിക്കണം. ഇത്തരം നീച ശക്തികള്‍ക്കെതിരെമിണ്ടിയാല്‍കത്തിയേടുക്കാന്‍ തയ്യാറായി ഒരു വിഭാഗം നില്‍ക്കുന്നതു മറക്കുന്നില്ല. ശശികലയാണല്ലോ ഇപ്പോള്‍ ആരാധ്യ നേതാവ്‌
Thomas Vadakkel
2016-11-17 08:13:06 News
'ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഗ്രാമമെന്നു' കേട്ടപ്പോൾ ജിജ്ഞാസയോടെയാണ് ഈ ലേഖനം വായിച്ചത്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ചരിത്രമല്ല കെട്ടുകഥയാണെന്നും മനസിലായി.

വസ്തുതകൾ നിരത്തിവെച്ച് ഡോക്യൂമെന്റുകൾ സഹിതം വേണ്ടത്ര തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിലേ ചരിത്രമെന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ ലേഖകൻ പൂർണ്ണമായും പരാജപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

തോമാശ്ലീഹായുടെ കാലം മുതൽ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയുടെ പൂർവിക കുടുംബം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പോലും. ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടുകഥകൾ ചരിത്രമായി എഴുതാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചങ്കുറപ്പിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

നൂറു കണക്കിന് കുടുംബ ചരിത്രങ്ങൾ (നുണ പുസ്തകങ്ങൾ) കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉറവിടം തോമാസ്ലീഹായെന്ന മന്ത്രവാദിയെന്നും കാണാം. പിന്നീടുള്ള തലമുറകൾ മണ്ണിൽ തൂമ്പാകൊണ്ട് കിളക്കുന്നവരും, ചങ്ങനാശേരിക്കാരെങ്കിൽ പൂർവിക തലമുറകൾ  മത്തി കച്ചവടക്കാരെന്നും കാണാം.

പുതിയ തലമുറകൾക്കു പണമായപ്പോൾ ആഢ്യത്യവും വേണം. ചിലർക്ക് കൈകളിൽ ബൈബിളുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള അറിവ് ആ കൊച്ചു പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്നും വാദിക്കും. പൂർവികരെ മല്ലന്മാരും തമ്പ്രാക്കന്മാരുമാക്കി ചരിത്രങ്ങളുമുണ്ടാക്കും. മല്ലന്മാർ മലവിസർജനം ചെയ്തിരുന്ന നാടാണെങ്കിലും പിന്നീട് നാടിനെ രാജകീയവുമാക്കും.

ഇവിടെ ലേഖകൻ തന്റെ ലേഖനം മല്ലപ്പള്ളി തുടങ്ങി പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടി വായനക്കാരെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. യഹൂദന്മാരുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ പൊട്ടക്കഥകൾ മല്ലപ്പള്ളിയുമായി എന്ത് ബന്ധമെന്നും മനസിലാകുന്നില്ല. മല്ലപ്പള്ളിയെന്ന ഗ്രാമത്തെയും സ്വന്തം പൂർവികരുടെ സ്വത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിറ്റലറും ഗാന്ധിജിയുമൊക്കെ മല്ലപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ള ചരിത്ര ബോധമില്ലാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരെനെന്നും വ്യക്തമാണ്. തെക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ രാജവംശങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ മല്ലപ്പള്ളി ഭരിച്ചിരുന്നുപോലും. ലേഖകൻ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്ററെപ്പോലെ 'ഈ മലയാളിയിലെ' വായനക്കാരെ മണ്ടന്മാരാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു.
Sudhir Panikkaveettil
2016-11-17 08:06:00 News
Heartfelt condolences. May his soul rest in peace.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Christian Brothers
2020-01-20 20:36:04 News
Who cares about Jesus! He is dead. Isn't he? Let us get together and lead prayerful life for his second coming.
josecheripuram
2020-01-20 20:34:17 News
It happens in every society where the founder is rejected or his ideology is rejected,Every one Including Martin Luther king ,Had a dream and It's still a dream?Do you ever think Equality is going to happen?
Jesus
2020-01-20 20:33:41 News
Son, the spirit is upon you otherwise you won't be able to speak like this. You, know lots about me
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-20 19:38:57 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിലായാലും സ്വദേശത്തായാലും ഇടപെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്. എല്ലാം നിയമാനുസൃതം എല്ലാവര്ക്കും നീതിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിനോട് സമൂഹം ഉറച്ച്നിൽക്കുന്നു. മുന്നേറുക ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. വിജയം അങ്ങയുടേതാണ്.
Johnny Walker
2020-01-20 19:37:43 News
Yes, brother, you have a point. There is an identity crisis in the Malayalee community and as a result, there are so many organizations springing up. Some people declare themself as president and sit in the throne for years with their ass stuck there. And, this number has gone up after Trump became president. Many of them don't like women and their education, the position they are holding, etc. Some of the husbands have been here for 25 to 40 years but still can't say a few words properly in English but many of them have published books in Malayalam (Don't think I am an expert in the English language. I recently started taking Englis 101 as some of the English teachers suggested in E-Malayalee ). So, as you said, some people feel powerless at home and seek different ways to feel powerful. Their main venues are, Malayalee Association, Jilla Asociation, Church, Nair Society, Eezhava Society, and the list goes on and on. Many of these people have voted for Trump and still believe he will come back with full vengeance and force. They believe that the Mee2 movement will be crushed and he will still be continuing his assault unchallenged. His supporters believe, he will reign as Priapus (fertility god in Greek mythology, who was also the protector of male genitals.). So, you better look over your shoulder before you make comments like this. For, there is no problem because my wife overpowers me. She is 250 LB and I am 98LB. If you come in the night time you will think that I am sitting on an elephant. But that is not true, an ant can also hurt the elephant but need to know the kundilini point. Hi brother, have a good night. She is ordering me to go to sleep.
josecheripuram
2020-01-20 19:09:26 News
It doesn't fit to the teaching of Christ,Love one another.It's so easy to hate, but to love one another is difficult.Then how about loving your enemy?What's happening in Christianity?Are we Giving others an example or are we giving wrong message?
josecheripuram
2020-01-20 18:54:18 News
Although we came out of Monarchy, to democracy our mind is still hooked in monarchy.We have a system called Democratic Monarchy.
josecheripuram
2020-01-20 18:38:48 News
We are a product of Nature,If we don't listen to nature we will be wiped out,Have you ever thought why the rain & Greenery in Kerala exists,although we are near Equator?The Mountains,"SAHYANS".
josecheripuram
2020-01-20 18:24:34 News
My Father told me Stay way from Priests&Police.They are people thrive on our money& betray us.
josecheripuram
2020-01-20 18:18:41 News
Why Malayalees are Hungry Bastards?Any association I see they want to be the presidents or in high positions?Is it that because they have no positions in Home,work place?And they think they are American President.
josecheripuram
2020-01-20 18:04:45 News
We miss you in "Sargavedi".Bro come&let's have some fun.
രൂപ താ അദികം രൂപ താ
2020-01-20 16:27:47 News
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
nadukaani
2020-01-20 15:59:33 News
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
Jack Daniel
2020-01-20 15:51:40 News
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
josecheripuram
2020-01-20 15:10:47 News
Politicians are above everything,they can do anything what they like.