പ്രതികരണങ്ങള്‍
വൃദ്ധകവി
2016-11-18 11:15:50 News
അവാർഡ് മോഹം ഒടുങ്ങാത്ത മോഹം
തല ചതച്ചിട്ടും പാമ്പിന്റെ വാലനാകുമ്പോൽ
അവാർഡിൻ മോഹം തല നീട്ടുന്നു വാർദ്ധ്യക്യത്തിലും
മോഹങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം വരെ എന്നല്ലേ
കവി പാടിയിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തേ?
വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ ഉത്തമാ നിന്റെ
തന്തേടെ പ്രായമുള്ള ഞങ്ങളെ അവാര്ഡുമായി
തരികില്ല ഞങ്ങങ്ങൾ നിനക്കിത് നീ ചാടിയാലും
അടിച്ചു പരത്തി നിന്നെ ഉത്തപ്പമാക്കും ഉത്തമാ
അറിയില്ല നിനക്ക് ഞങ്ങടെ കയ്യ് കരുത്ത്

Thomas Vadakkel
2016-11-18 11:01:55 News
ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയുടെ മറുപടി റോഡിൽക്കൂടി ഉരുണ്ടു പോവുന്ന വണ്ടിച്ചക്രം പോലെയാണ്.  ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ 'മോക്കിങ് മോക്കിങ്' എന്ന്‌ പറയും. വ്യക്തിഗതവുമാകും. 'ആമേൻ ആമേൻ' എന്ന്  നിത്യ ജീവിതത്തിൽ സദാ ഉരുവിടുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും 'മോക്കിങ് മോക്കിങ്' എന്നായി പോവുന്നതാണ്. ഇതിനുത്തരവും 'Mocking mocking' അല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് കീബോർഡിൽ അടിച്ചുകൊള്ളൂ.

ശ്രീ മാത്തുള്ള ആദ്യം തോമ്മാശ്ലീഹായിൽ മാമ്മോദീസാ മുങ്ങിയ സവർണ്ണ ജാതിക്കാരുടെ പിന്തലമുറയെന്നു സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് ഉയർന്ന ജാതിയിൽ നിന്നും യഹൂദ സങ്കരവുമായി. നമ്പൂതിരിമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിയെന്നുള്ള കള്ളക്കഥകൾ പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു പിടിച്ച മറ്റൊരു കെട്ടുകഥയാണ് യഹൂദരുമായുള്ള സങ്കര കഥ. അദ്ദേഹം ദ്രാവിഡ സങ്കരമെന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നൈനാൻ മാത്തുള്ള അവസാനം ശുദ്ധരക്തം പിന്തുടരുന്ന ക്നാനായക്കാരനുമായി. ക്നാനായക്കാർ മറ്റുള്ളവരുമായി വിവാഹ ബന്ധം സാധാരണ നടത്താറില്ല.  . അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ അനുമാനവും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നവരെന്നാണ്. ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഡോക്യൂമെന്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പൂർവിക തലമുറകളുടെ വാ മൊഴികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.   

നമ്പൂതിരിമാർ ഈ ദേശത്തു വന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തിന്റെയോ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെയോ പൊടി പോലും ഒരു ഗവേഷകനും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. നമ്പൂതിരി ചരിത്രം പോലും പറയുന്നത് അവർ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നവരെന്നാണ്. മലബാറിലുള്ള ഇടയ്‌ക്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്നു സംശയിക്കുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

ലേഖനത്തിൽ വായനക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വസ്തുതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടങ്കിലല്ലേ വിമർശനങ്ങൾ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അതിനു പകരം മല്ലപ്പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെന്നു പറഞ്ഞു വായനക്കാരെ വിഡ്ഢികളാക്കിയാൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് ചിരിക്കാനെ സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ള അവിടെ 'മോക്കിങ് മോക്കിങ്' എന്ന് പറഞ്ഞതും ശരി തന്നെ. ഇല്ലാത്ത മല്ലശേരി വീരന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെനെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണ്. (റേസിസം) മഹത്വം പറഞ്ഞു നടന്നാലൊന്നും ആരും ബഹുമാനം തരില്ല. നമ്പൂതിരി ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നഭിമാനിക്കുന്ന പലരുടെയും മക്കൾ ആഫ്രിക്കൻ മെക്സിക്കൻ വംശജരെ കെട്ടി അമേരിക്കയിൽ മറ്റൊരു സങ്കര വർഗമായും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ചരിത്രം ഇനി തോമാസ്ലീഹായിൽനിന്നും പൗലോസ് ശ്ലീഹായിലേക്കോ പത്രോസ് ശ്ലീഹായിലേയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേഗൻ ദൈവങ്ങളിലേയ്ക്കോ ആവാം.    

വെറും കെട്ടുകഥകളും ബൈബിളും മാത്രം വശമാക്കിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയുമായുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിതാവിൽ നിന്നും പിതാമഹനിൽ നിന്നുമുള്ള അറിവ് ഏതെങ്കിലും വായനക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. (മോക്കിങ് മോക്കിങ്) 
വിദ്യാധരൻ
2016-11-18 10:02:06 News

ചില്ലറകൾ ചിരിക്കുന്നു

ഉന്നതന്മാരോട് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ
എന്നും മനുഷ്യന് കമ്പമാണ്
അഞ്ഞൂറും ആയിരോം പൂഴ്ത്തി വച്ച്
ഹുങ്കോടെ വിലസിയ ചേട്ടന്മാരെ
ഞങ്ങളീ ഒറ്റയും പത്തും ചില്ലറയും
എന്നെന്നും നിങ്ങടെ കൂടെയുണ്ട്
പിച്ചക്കാരന്റെ ചട്ടിയിലും
പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലും
അമ്പലത്തിൽ നേർച്ചയായും
ഇപ്പഴും ഞങ്ങളീ നാട്ടിലുണ്ട്
ഓടുന്നോ ഞങ്ങളെ തേടിയപ്പോൾ?
കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചിരിവരുന്നു
ലോകത്തിൻ ഗതി എന്നുമെന്നും
ഇങ്ങനെയാണ്ണെന്നോർത്തിടുക
മുന്പന്മാരൊക്കെ ഒരു ദിനത്തിൽ
പിൻമ്പന്മാരായി നിലപതിക്കും
ഈ സത്യം നിങ്ങടെ ഓർമ്മകളിൽ
സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുമെന്നും
എങ്കിലും ചില്ലറ ഞങ്ങളിന്ന്
ഒന്ന് ഉറക്കെ ചിരിച്ചിടട്ടെ

Insight
2016-11-18 09:39:18 News

എടോ ചെറിയാൻ ജോസഫേ വിവരക്കേട് പറയാതെ. അമേരിക്കൻ ജനത തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹില്ലാരിയെയാണ് ഒന്നര മില്യൺ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി. എന്നാൽ ലേഖകൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇലക്ട്രൽ വോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ജനതയല്ല അത് പാർട്ടിയുടെ കാവൽക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഡിസംബർ 19 നു നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഇലെക്ഷനു വേണമെകിൽ ഹില്ലാരിയെ പ്രസിഡണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പോളുള്ള നിയമത്തെ ലംഘിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക്  ഒരു ഫൈൻ അടയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രം. പൊതുജന കഴുതവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട തനിക്ക് ഇത് മനസിലാകാത്തതിന് അന്തപ്പനേം ഷാജിയെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.


ചെറിയാൻJoseph
2016-11-18 06:58:28 News
പാവം അന്തപ്പന് മാത്രം നേരം വെളുത്തില്ല....
പശും ചത്തു, മോരിലെ പുളീം പോയി!!!
ഹിലരി തോറ്റു അന്തപ്പാ. അമേരിക്കൻ ജനത ട്രംപിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 
ആളിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.
Uthaman
2016-11-18 06:28:15 News
Vikaramillatha kure moopilanmarude oru othukoodal!!! 
Ninan Mathullah
2016-11-18 05:07:19 News

'Fools reveal themselves by their words and actions.' (It was not a personal attack. Just a general statement applicable to everybody as reply to your accusation) കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സ്വയം പ്രതിഫലനം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയെ അഭിന്ദിക്കുന്നു. Mocking spirit? ഒരുവൻ സ്വയം മനസിലാക്കുന്നത്ര മറ്റൊന്നില്ല. താൻ ആരെന്നു ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ള തന്റെ വികാരഭരിതമായ മറുപടിയിൽക്കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (let readers decide who was emotional here. ഒരു കിണറ്റിനുള്ളിൽ തവള ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകം കിണറ്റിനുള്ളിലെന്നാണ്. അങ്ങനെയൊരു ചിന്തകനാണ് ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. Again mocking? Please attack the ideas and not the person.

 

ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതി കാരണം ചരിത്രത്തെ ബൈബിളിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. I am not a pastor. Is it not stereotyped opinion to consider all pastors in one group? Is it pastors from Kerala or all over the world? Such statements are not appropriate for a learned man. I have seen such statements here from people with BJP agenda using Christian names. Are you one of them?ഒന്നും രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നതും ബൈബിളിലെ പ്രവചനമനുസരിച്ചെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതും. മോഹൻജോ ദാരോയിലും ഹാരപ്പായിലും നടത്തുന്ന ഗവേഷണം ഇനി മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിയാൽ ഭാവി ചരിത്രകാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. Again mocking rather than debate about the subject.

 

.ഡി 52 - തൊണ്ണൂറാം വയസിൽ തോമ്മാശ്ലീഹാ കുരശു ചുമന്ന് നിലയ്ക്കൽ-ശബരിമല വഴി പമ്പാ കടന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായി മല്ലിട്ടു ചങ്ങനാശേരിയിലുണ്ടായിരുന്ന മല്ലന്മാരുടെ പൂർവിക കുടുംബത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കിയെന്ന ഒരു വിഡ്ഢിസ്വർഗ്ഗവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. Again mocking and putting words in my mouth.ബൈബിളും കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരത്തിനുമുകളിലുള്ള ഒരു കുത്തുകുണുക്കിയെപ്പോലെ ഇടുങ്ങിയ ചരിത്രബോധമായി സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമായി ചരിത്ര വിജ്ഞാനത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ബോധമുള്ളവർ നടത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Again mocking and personal attack and saying things I did not say.തൂത്തുകുണുക്കി പക്ഷി ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ മാത്രം സർവ്വതും തികഞ്ഞതെന്നാണ്. പല പാസ്റ്റർമാരുടെ ചിന്താഗതിയും അങ്ങനെ തന്നെ. I am not a pastor.

 

പൂർവികരിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഫിഷറി സയൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 'ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താൽ മാറില്ല' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഇവിടെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. സ്വയം നേടിയ ഡിഗ്രിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതിനുപകരം പൂർവികരുടെ മത്തിശാസ്ത്രത്തെ പൊക്കിപിടിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Personal arrack and not relevant to the subject matter.   Wasting time on useless words. 

 

ബൈബിളിലെ പൊട്ടക്കഥകളെപ്പറ്റി Is it ignorance about the Bible?നൈനാൻ മാത്തുള്ളയ്ക്കറിയാം. സംശയമില്ല. ചരിത്രമെന്നു പറയുമ്പോൾ "പറയപ്പെടുന്നു" വെന്നു കൂട്ടി ചേർത്താൽ ചരിത്രമാവില്ല. അതിനെ അനുമാനമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Herodotus is the father of history. He travelled the entire known world and wrote what he saw and heard. It is accepted as history and taught in schools. He said it is up to you to believe it or not. The same information different people digest in different ways. When it makes sense to one it is stupidity to believe it for another person as our knowledge base are different. Historians rewrite history in the light of new information. These are all methods of history. മുന്നൂറു കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളചരിത്രം തന്നെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുമ്പോൾ തോമസിന്റെ ചരിത്രം സത്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു 'കുഞ്ഞാട്' പൊട്ടക്കുളത്തിലെ അറിവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ശരിയെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനു തുല്യമാകും. Again mocking.

 

ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ പൊങ്ങച്ചന്മാർ സ്വയം പൊക്കി കുടുംബ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഒരു മെത്രാൻ ഒരാളിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബം സൂപ്പറുമാവും. ഒരു വട്ടശേരിയുടെ കുടുംബ ചരിത്രം കൈകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നൈനാൻ മാത്തുള്ളയോട് വാദിക്കാൻ പോയാൽ ആരും ജയിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയ അറിവുകൾ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നും പിതാമഹനിൽ നിന്നുമാണ്. I did not boast about Methran in my original article. I brought it to answer your comments. Why you want to argue against it? Believe it if you want or ignore it? If you tell your family history why I need to argue against it?

 

എല്ലാ കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളിലും തോമാശ്ലീഹായുടെ കാലത്തു കേരളത്തിൽ റോമായുമായി കുരുമുളക് കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചരിത്രകാരനായ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ഒരു കോപ്പി മാത്രം. There are other sources also available.ശ്ലീഹായുടെ കാലത്തു കേരളമെന്ന ഒരു നാടില്ലായിരുന്നു. കേരളം തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് വനനിബിഡമായിരുന്ന കേരളത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവർ പറയർ പുലയർ പോലുള്ള ആദിവാസികളായിരുന്നു. Any eye witness for this? These are all assumptions. Parayar and Pulayar are both descendants of the original Dravidian stock pushed to the south by the Aryans that came later. Aryans ( including Namboothiri savarnar)conquered the south slowly as they infiltrated the south. The exact date is not known തോമാശ്ളീഹാ വന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയജാതിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം. So there can be both parayar and savarnar here and St. Thomas baptized both. He appointed some Savarnar to leadership positions as they were more educated with leadership qualities. Here in USA also we can see the superior organizing and administrative ability of Whites.

 

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ല. We believe things not based on proof written on rock. Based on available information we can come to conclusions. As Christianity was spreading from Roman Empire through trade and as St. Thomas was spreading it here, there is every reason to conclude that Christians were here if you want to believe it.പിന്നീട് വന്ന ജനതയും ദ്രാവിഡരുമായുള്ള ഒരു സങ്കര വർഗമാണ് ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയുൾപ്പടെയുള്ള കേരളജനത. I agree. അതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൽ മെച്ചമായ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യം കാണുന്നില്ല. I did not boast of my better heritage. My heritage is a mix of mainly Dravidians some Aryans and some Jewish blood from Canaai Thomas.എനിയ്ക്ക് യാതൊരു അസൂയയും ശ്രീ മാത്തുള്ളായോടില്ലെന്നും അറിയിക്കുന്നു. Good for you. I like to see that reflected in your reply.  Please stop personal attack and mocking and talk about the subject matter for the benefit of readers. Best wishes.

സംശയം
2016-11-18 04:51:36 News
ഒരു പക്ഷെ ഭർത്താവിനോട് പക വീട്ടാനുള്ള അവസരം ആയിരിന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കേറ്റുമോ ?

vargeeyavaadi
2016-11-18 01:30:12 News
ഇന്ത്യാക്കാര്‍കരുതുന്നത് അവരുടെ പൂര്‍വികര്‍ ഭയങ്കര സംസ്‌കാര സമ്പന്നരായിരുന്നുവെന്നു അക്കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാടാളരായിരുന്നുവെന്നുമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരം പോലെ കേമപ്പെട്ടതായിരുന്നു ചൈനയിലെല്‍തും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലേതുമൊക്കെ.
പിന്നെ ഒക്കെ ഒരു പൊങ്ങച്ചം. ക്രിസ്ത്യാനിക്കു മാത്രം പൊങ്ങച്ചം പറ്റില്ലേ? മുക്കുവനായ തോമ്മാ ശ്ലീഹ നമ്പൂതിരിയെ തെരെഞ്ഞു പീടിച്ച് മാമ്മോദേസ മുക്കിയെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെന്താ? 
Observer
2016-11-18 01:26:07 News
എന്തിനാ മതപരമായ ഒരു വഴക്ക്? ശ്രീരാമനോ ശ്രീക്രിഷ്ണനോാ ജീവിച്ചിരുന്നതായി എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ?
ശ്രീരാമന്‍ ജീവിച്ചത് ത്രേതായുഗത്തിലാണെനെങ്കില്‍ അത് 90,000 വര്‍ഷം മുന്‍പ്. അന്നു ശ്രീരാമന്‍ ജനിച്ച ക്രുത്യം സ്ഥലം വരെ നമുക്ക് അറിയാം. 
Thomas Vadakkel
2016-11-18 01:19:39 News
'Fools reveal themselves by their words and actions.' കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സ്വയം പ്രതിഫലനം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയെ അഭിന്ദിക്കുന്നു. ഒരുവൻ സ്വയം മനസിലാക്കുന്നത്ര മറ്റൊന്നില്ല. താൻ ആരെന്നു ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ള തന്റെ വികാരഭരിതമായ മറുപടിയിൽക്കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിണറ്റിനുള്ളിൽ തവള ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകം ആ കിണറ്റിനുള്ളിലെന്നാണ്. അങ്ങനെയൊരു ചിന്തകനാണ് ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു.

ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതി കാരണം ചരിത്രത്തെ ബൈബിളിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നതും ബൈബിളിലെ പ്രവചനമനുസരിച്ചെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതും. മോഹൻജോ ദാരോയിലും ഹാരപ്പായിലും നടത്തുന്ന ഗവേഷണം ഇനി മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിയാൽ ഭാവി ചരിത്രകാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.

എ.ഡി 52 -ൽ തൊണ്ണൂറാം വയസിൽ തോമ്മാശ്ലീഹാ കുരശു ചുമന്ന് നിലയ്ക്കൽ-ശബരിമല വഴി പമ്പാ കടന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായി മല്ലിട്ടു ചങ്ങനാശേരിയിലുണ്ടായിരുന്ന മല്ലന്മാരുടെ പൂർവിക കുടുംബത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കിയെന്ന ഒരു വിഡ്ഢിസ്വർഗ്ഗവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ബൈബിളും കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരത്തിനുമുകളിലുള്ള ഒരു കുത്തുകുണുക്കിയെപ്പോലെ ഇടുങ്ങിയ ചരിത്രബോധമായി സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമായി ചരിത്ര വിജ്ഞാനത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ബോധമുള്ളവർ നടത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തൂത്തുകുണുക്കി പക്ഷി ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ മാത്രം സർവ്വതും തികഞ്ഞതെന്നാണ്. പല പാസ്റ്റർമാരുടെ ചിന്താഗതിയും അങ്ങനെ തന്നെ.

പൂർവികരിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഫിഷറി സയൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 'ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താൽ മാറില്ല' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഇവിടെ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. സ്വയം നേടിയ ഡിഗ്രിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതിനുപകരം പൂർവികരുടെ മത്തിശാസ്ത്രത്തെ പൊക്കിപിടിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.     

ബൈബിളിലെ പൊട്ടക്കഥകളെപ്പറ്റി നൈനാൻ മാത്തുള്ളയ്ക്കറിയാം. സംശയമില്ല. ചരിത്രമെന്നു പറയുമ്പോൾ "പറയപ്പെടുന്നു" വെന്നു കൂട്ടി ചേർത്താൽ ചരിത്രമാവില്ല. അതിനെ അനുമാനമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുന്നൂറു കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളചരിത്രം തന്നെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുമ്പോൾ തോമസിന്റെ ചരിത്രം സത്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു 'കുഞ്ഞാട്' പൊട്ടക്കുളത്തിലെ അറിവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ശരിയെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനു തുല്യമാകും.

ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ പൊങ്ങച്ചന്മാർ സ്വയം പൊക്കി കുടുംബ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഒരു മെത്രാൻ ഒരാളിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബം സൂപ്പറുമാവും. ഒരു വട്ടശേരിയുടെ കുടുംബ ചരിത്രം കൈകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നൈനാൻ മാത്തുള്ളയോട് വാദിക്കാൻ പോയാൽ ആരും ജയിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയ അറിവുകൾ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നും പിതാമഹനിൽ നിന്നുമാണ്.

എല്ലാ കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളിലും തോമാശ്ലീഹായുടെ കാലത്തു കേരളത്തിൽ റോമായുമായി കുരുമുളക് കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചരിത്രകാരനായ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ഒരു കോപ്പി മാത്രം. ശ്ലീഹായുടെ കാലത്തു കേരളമെന്ന ഒരു നാടില്ലായിരുന്നു. കേരളം തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് വനനിബിഡമായിരുന്ന കേരളത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവർ പറയർ പുലയർ പോലുള്ള ആദിവാസികളായിരുന്നു. തോമാശ്ളീഹാ വന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയജാതിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം.

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ല. പിന്നീട് വന്ന ജനതയും ദ്രാവിഡരുമായുള്ള ഒരു സങ്കര വർഗമാണ് ശ്രീ നൈനാൻ മാത്തുള്ളയുൾപ്പടെയുള്ള കേരളജനത. അതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൽ മെച്ചമായ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യം കാണുന്നില്ല. എനിയ്ക്ക് യാതൊരു അസൂയയും ശ്രീ മാത്തുള്ളായോടില്ലെന്നും അറിയിക്കുന്നു.  
Anthappan
2016-11-17 21:43:56 News
It is time to get rid of Electoral college through an amendment with an approval of 2/3 congress, 2/3 senate and 2/3 of the states.
നിന്റെ അന്തകൻ
2016-11-17 21:26:17 News
നീ എവിടുന്നു വന്നെടാ ഉത്തപ്പമേ? സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ നിന്റെ മുട്ട് വിറക്കുന്നുണ്ടോ?  സായിപ്പ് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യനെ തരുത്തീട്ട് ആളായി. സായിപ്പിനെപ്പോലെ തന്നെ ഓരോ അമേരിക്കൻ പൗരനും അധികാരം ഉണ്ട്.  നിന്നെ പോലുള്ള അടിമകൾ എവിടെപ്പോയാലും രക്ഷപെടില്ല .  ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെപോലെയുള്ളവൻമാരെ ചങ്ങലക്കിട്ടു പൂട്ടാനുള്ള സാധനമാണ്. നീ സാക്ഷാൽ അടിമയാണ് . നിന്റെ ജീവിതം കട്ടപുക് . നീ ഗരുഡൻ സായിപ്പിന്റെ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുത് ജീവിക്കട ഉത്താപ്പാ 

Uthaman
2016-11-17 19:49:58 News
വ്യദ്ധസദനത്തിലെ അന്തേവാസികളെ ഒന്നിച്ചു കണ്ടതിൽ സന്തോഷം . ക്ഷീരം ഉള്ളഒരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിനു കൗതുകം . 
സന്തോഷം
2016-11-17 18:43:30 News
സന്തോഷം മോഡിജി. ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്ലാക്ക് മണി കഴിയുമ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി കേരളത്തില്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങും. ശശികലയും കുമ്മനവുമൊക്കെ നയിക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഇത്ര പെട്ടെന്നു ബി.ജെ.പി ഗതികേടിലാവുമെന്നു വിചാരിച്ചതല്ല. സന്തോഷം
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Christian Brothers
2020-01-20 20:36:04 News
Who cares about Jesus! He is dead. Isn't he? Let us get together and lead prayerful life for his second coming.
josecheripuram
2020-01-20 20:34:17 News
It happens in every society where the founder is rejected or his ideology is rejected,Every one Including Martin Luther king ,Had a dream and It's still a dream?Do you ever think Equality is going to happen?
Jesus
2020-01-20 20:33:41 News
Son, the spirit is upon you otherwise you won't be able to speak like this. You, know lots about me
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-20 19:38:57 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിലായാലും സ്വദേശത്തായാലും ഇടപെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്. എല്ലാം നിയമാനുസൃതം എല്ലാവര്ക്കും നീതിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിനോട് സമൂഹം ഉറച്ച്നിൽക്കുന്നു. മുന്നേറുക ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. വിജയം അങ്ങയുടേതാണ്.
Johnny Walker
2020-01-20 19:37:43 News
Yes, brother, you have a point. There is an identity crisis in the Malayalee community and as a result, there are so many organizations springing up. Some people declare themself as president and sit in the throne for years with their ass stuck there. And, this number has gone up after Trump became president. Many of them don't like women and their education, the position they are holding, etc. Some of the husbands have been here for 25 to 40 years but still can't say a few words properly in English but many of them have published books in Malayalam (Don't think I am an expert in the English language. I recently started taking Englis 101 as some of the English teachers suggested in E-Malayalee ). So, as you said, some people feel powerless at home and seek different ways to feel powerful. Their main venues are, Malayalee Association, Jilla Asociation, Church, Nair Society, Eezhava Society, and the list goes on and on. Many of these people have voted for Trump and still believe he will come back with full vengeance and force. They believe that the Mee2 movement will be crushed and he will still be continuing his assault unchallenged. His supporters believe, he will reign as Priapus (fertility god in Greek mythology, who was also the protector of male genitals.). So, you better look over your shoulder before you make comments like this. For, there is no problem because my wife overpowers me. She is 250 LB and I am 98LB. If you come in the night time you will think that I am sitting on an elephant. But that is not true, an ant can also hurt the elephant but need to know the kundilini point. Hi brother, have a good night. She is ordering me to go to sleep.
josecheripuram
2020-01-20 19:09:26 News
It doesn't fit to the teaching of Christ,Love one another.It's so easy to hate, but to love one another is difficult.Then how about loving your enemy?What's happening in Christianity?Are we Giving others an example or are we giving wrong message?
josecheripuram
2020-01-20 18:54:18 News
Although we came out of Monarchy, to democracy our mind is still hooked in monarchy.We have a system called Democratic Monarchy.
josecheripuram
2020-01-20 18:38:48 News
We are a product of Nature,If we don't listen to nature we will be wiped out,Have you ever thought why the rain & Greenery in Kerala exists,although we are near Equator?The Mountains,"SAHYANS".
josecheripuram
2020-01-20 18:24:34 News
My Father told me Stay way from Priests&Police.They are people thrive on our money& betray us.
josecheripuram
2020-01-20 18:18:41 News
Why Malayalees are Hungry Bastards?Any association I see they want to be the presidents or in high positions?Is it that because they have no positions in Home,work place?And they think they are American President.
josecheripuram
2020-01-20 18:04:45 News
We miss you in "Sargavedi".Bro come&let's have some fun.
രൂപ താ അദികം രൂപ താ
2020-01-20 16:27:47 News
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
nadukaani
2020-01-20 15:59:33 News
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
Jack Daniel
2020-01-20 15:51:40 News
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
josecheripuram
2020-01-20 15:10:47 News
Politicians are above everything,they can do anything what they like.