പ്രതികരണങ്ങള്‍
ബുദ്ബുദാനന്ദ സ്വാമികൾ
2016-10-06 06:55:46 News
ശിഷ്യ നീ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല. ട്രംപിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപഭാവങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ നീ ശീര്ഷാസനത്തിൽ നിന്ന് കാണണം. അപ്പോഴേ സത്യം കാണാൻ കഴിയൂ. എന്റെ സുഹൃത്തും യോഗഗുരുവുമായ കൂവള്ളൂർ പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം.  അദ്ദേഹം ആ തെറ്റ് തിരുത്തി ശീര്ഷാസനത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് നോം പ്രേത്യാശിക്കുന്നു.
സുഖിനോ ഭവന്തൂ

ദീർഘദർശി
2016-10-06 06:41:01 News
പള്ളികൾ എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും അട്ടിമറിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അവരാണ് കാശ് കൊയ്യുന്നത്. ഫൊക്കാനാകും ഫോമായക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിലനിൽപ്പ് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഫോമ ചർച്ച ഫൊക്കാന ചർച്ച എന്നൊക്കെ പേരുമാറ്റി അതിന്റെ പ്രസിഡണ്ടമ്മാരും സെക്രട്ടറിമാരും തിരുമേനിമാരും അച്ചന്മാരും ആകുക. പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളായവരെ അർദ്ധനഗ്‌നരായ സന്യാസിമാരും ആക്കുക.  എന്തായാലും പള്ളിയിൽ ഓണവും മറ്റും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഒരു ജാതി ഒരു മതം എന്ന വലിയ ചിന്തയയുടെ പ്രയോക്താക്കളായി മാറാൻ കഴിയും. പിന്നെ മദുബഹായുടെയും ശ്രീകോവിലിന്റെയും ആശയങ്ങളെ സമ്മുന്നയിച്ചു ഒരു സ്റ്റേജ് പണിയുക. കുരിശ് ശിവലിംഗം എല്ലാ സ്ഥാപിക്കുക. കോൺഫ്രൻസ് ഉത്സവം ആക്കിമാറ്റുക. പിന്നെ നേർച്ചയായി കദന വെടി ഇടയ്ക്കിടെ വയ്ക്കുക. കോരയെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള വേടിയാണോ ഇഷ്ടം അത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഇടക്ക് വയ്ക്കുക. വെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക. അഥവാ ബഹളം ഉണ്ടായാൽ വെടി നിറുത്തുക.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ എഴുതാം.  ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കു ടയേർഡ് ആകുന്നത് ശരിയല്ല.

ശിഷ്യൻ
2016-10-06 06:22:26 News
അതെന്താണ് സ്വാമിജി  ശീര്ഷാസനത്തിൽ നിന്ന് യോഗ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്?
tired
2016-10-06 04:47:36 News
Tired of this nonsense. The hell with it.  Who cares who win?  It is a nuisance to the common
American Malayalees.  As the recent media report shows many religious organizations have already undertaken the task of promoting Kerala art andCulture, teaching Malayalam, celebrating Kerala festivals like Onam etc. Most of them have their own buildings and they don't have to make any propaganda to make their annual conferences a big success.  Let them do the job and dissolve all the so called natonal oranizations like FOKANA and FOMAA.
ബുദ്ബുദാനന്ദ സ്വാമികൾ
2016-10-06 03:49:30 News
ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അറിയുന്നതൊന്നും അറിവല്ല എന്ന അറിവാണ് . ന്യുയോർക്ക് പോലെയുള്ള തിരക്കുള്ള നഗരത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിച്ചു , പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കണ്ടവർ അനാവശ്യമായി ട്രംപിനെപ്പോലുള്ള ഉദ്ധ്ണ്ടാമാരുമായി കൂട്ടുകൂടി ബഹളം വൈയ്ക്കുന്നത് യോഗ അല്ല ശിഷ്യാ. ശിഷ്യാ നീ യോഗ അഭ്യസ്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശീര്ഷാസനത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 

Ponmelil Abraham
2016-10-06 03:19:04 News
Best wishes and compliments.
Molly roy
2016-10-05 21:21:16 News
Thank you for your encouraging words. ..
yogavidya
2016-10-05 21:17:18 News
ട്രമ്പ് അനുയായികളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണന്നു പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണ്. യോഗവിദ്യാഭ്യാസവും അതിൽ പെടുമോ?
critic
2016-10-05 18:56:55 News
ഹ്രുദയാവര്‍ജകം. അടുത്തയിടക്കു വായിച്ച നല്ല കവിതകളിലൊന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ 
Anthappan
2016-10-05 11:48:14 News
Paying tax is civic duty and Trump failed.  He wants to build the infrastructure, wall between USA and Mexico, build the military, cut the tax and make America great again; but how?  Moronic people are after him.
പാസ്റ്റർ മത്തായി
2016-10-05 10:08:46 News

യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ
അവൻ എന്നെന്നും മതിയാവാൻ എന്ന രീതി)

ട്രംപ് എന്റെ രക്ഷകൻ
അവൻ എന്നും മതിയായവൻ
വെട്ടിപ്പിലും തട്ടിപ്പീലും
അവൻ എന്നെ താങ്ങിടുമേ
മൂന്ന് തവണ പെണ്ണുകെട്ടി ഞാൻ
ഉപേക്ഷിച്ചു നടന്നിടുമ്പോൾ
അവൻ എന്റെ റോൾ മോഡലായി
പണത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ
അവൻ വഴി കാട്ടിയായി
പാപ്പരായി ഞാൻ കറങ്ങിടുമ്പോൾ 
ബാങ്ക്റപ്‌സി കാണിച്ചവൻ
അങ്കിൾ സാമിനെ വഞ്ചിക്കുവാൻ
ലൂപ്പ്ഹോൾ കാണിച്ചവൻ
അവൻ എന്നും മതിയവൻ
അവൻ എന്റെ കോട്ടയും
ബലവും താൻ അവൻ എന്നും മതിയായവൻ


MN
2016-10-05 08:04:17 News
Well it turns out, if you refuse to acknowledge any of the horrible things that Donald Trump has actually said, then it's pretty easy to defend him.
This was the main takeaway from the vice presidential debate. Over and over again, Democratic VP nominee Tim Kaine tried valiantly to hold Republican Mike Pence accountable for the misogynistic, xenophobic, anti-Muslim, pro-Putin things that his running mate Donald Trump has said. And over and over again, Pence acted like Kaine was not only making these things up but, in so doing, actually perpetrating a campaign of insults simply by repeating the things that Donald Trump had said yet Mike Pence refused to acknowledge. I'm pretty impressed that Kaine's head didn't explode. Mine certainly came close.
Thomman
2016-10-05 07:47:52 News
Mr. Koovallor said the truth. Almost all media is against Trump because they all like to have a Democrat as President for their own benefit. The only problem Trump has he doesn't talk like a politician like Hillary because he is not a politician. His style may not be attractive but he says the truth. Hillary is all lies. She doesn't want to reveal the 33,000 private emails, why? If Hillary wins, we will be facing what France and Belgium facing right now. I think you got the point! Vote for Trump!
The real Truth
2016-10-05 07:10:46 News
മല്ലുവിനെ മുഴുവൻ അടച്ചു  കുറ്റം പറയുന്ന യാഥാർഥ്യം 'കാളപെറ്റെ കയറെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞത്പോലെയാണ്. ബിൽക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞതിന്റെ അർഥം മുഴുവൻ മനസിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബുദ്ധിജീവി അയാളുടെ കമ്മന്ടമായി പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒബാമകെയറിന് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം ഒബാമയും സമ്മതിക്കുന്ന സത്യമാണ്. ഹില്ലരി-കെയിൻ ടീമും പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഒബാമ കെയറിന്റെ കുറവുകൾ നികത്തി കൂടുതൽ  കാര്യക്ഷമമാക്കണം എന്ന്.  ഇതാണ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലിന്റൺ  പറഞ്ഞത്.  പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രംപ് യുണിവേസിറ്റിയിൽ  ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞു  കഴിഞ്ഞു വന്നവർ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു 'യാഥാർഥ്യം' എന്ന പേരിൽ ഇറക്കി വിടുകയാണ്.  ട്രംപിന്റെ, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത അനുയായികളുടെ തലയിൽ ഇത്തരം തെറ്റുധാരണകൾ കുത്തിവച്ച് അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കി കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുകയാണ്
Matt NY
2016-10-05 06:39:06 News
ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ-ന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട കൂവള്ളൂർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ട്രമ്പിനാണെന്നു തോന്നുന്നു
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2019-12-14 19:21:43 News
One candidate did quid pro quo, bribery, extortion and abuse of power. That is Joe Biden.
Saul Alinsky rule for radicals:
"Accuse your opponent of what you are doing, to create confusion and to inculcate voters against evidence of your own guilt" Saul Alinsky, Rules for Radicals
Joseph
2019-12-14 18:44:47 News
"ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്."

ഹലോ Ibin: ഞാൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ സമകാലികനായ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരാനാകാൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്? ചരിത്രാന്വേഷിയായ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ 'ജ്യോതിർ മായ ശർമയുടെ' 'ഹിന്ദു നാഷണിലസം' എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കോപ്പി ചെയ്തത് വായിക്കുക. 
   
"Right from childhood, he was an advocate of Hindutva, Renowned author Jyothirmaya Sharma demonstrated in his book “Hindutva: exploring the idea of Hindu Nationalism” that when Savarkar was 12-year-old, he leads a march with his schoolmates to vandalize a mosque in order to take revenge against the ‘atrocities’ committed against Hindus by Muslims." 
സംസാരിക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
2019-12-14 15:05:54 News

** കന്യാസ്ത്രീമഠങ്ങളിലെ കട്ടിലുകൾക്കും, കിണറുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ ചാപ്പലുകളുടെ ജനലുകൾക്കും, വാതിലുകൾക്കും
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ വൃക്ഷലതാദികൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** സെമിനാരികളിലെ ചുമരുകൾക്ക് സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** പള്ളിമേടകളിലെ കിടക്കകൾക്കും, ഫാനുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** ദേവാലയങ്ങളിലെ വി. രൂപങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** അൾത്താരയിലെ ബലിപീഠങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ.....

**** ഇന്ന് എത്ര കർദ്ദിനാൾമാരും, ബിഷപ്പുമാരും, വൈദീകരും, കന്യാസ്ത്രീകളും സഭയിൽ ശേഷിക്കുമായിരുന്നു...?

***പുറത്തു വരുന്ന ലൈംഗിക അരാജകതത്വ വാർത്തകളും, പീഢന പരമ്പരങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും, കൊലപാതകങ്ങളും, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും കേവലും 1% ത്തിൽത്താഴെ മാത്രമല്ലേ എന്ന വിശ്വാസികളുടെ സംശയം
ന്യായമല്ലേ?

കടപ്പാട്...Fb post [copied & posted by andrew]

Ibin
2019-12-14 14:48:17 News
ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്.
യേശുവേപോലെ ആകുവാന്‍
2019-12-14 14:29:51 News
 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോലെയുള്ള മഹല്‍ ജീവിതം പാരില്‍ എന്തുള്ളു .......
യേശുവേ പോലെ ആകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ....
ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്ററുടെ പ്രായ പൂർത്തി ആയ മക്കൾ പ്രാകൃത രീതിയിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലുന്നു. ഇത്ര്യയും കാലം ഇ പാസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കാം സുവിശേഷിച്ചത് ?
 രോഗ ശാന്തി  ശൂസ്രൂഷ നടത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം മാറ്റുന്ന പാസ്റ്റർ  സ്വന്തം രോഗം മാറ്റാൻ ആശു പത്രിയിൽ 
ഇയാളുടെ വിശ്വസം ഇയാളെ സുഖം ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ....
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരെ ജയിലിൽ അടക്കേണ്ട കാലം എന്നേ അതിക്രമിച്ചു! 
നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ
2019-12-14 13:58:38 News

നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം:-

അമേരിക്ക, യുറോപ്, ബ്രിട്ടന്‍, ആസ്ട്രേലിയ എന്നിങ്ങനെ പരിഷ്കിര്‍തമായും സാമ്പത്തികമായും ഉയര്‍ന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍; പുരോഹിതര്‍ നടത്തിയ റേപ്പ്, ബാല പീഡനം, ബാല രതി എന്നിവയുടെ നിമിത്തം   സഭക്ക് എതിരെ ഉള്ള കേസ്സുകളില്‍ സഭ പരാജയപെട്ടുകയും വന്‍ തുകകള്‍ നഷ്ട പരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയിതു. ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിലവിലുള്ള കേസ്സുകള്‍ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നഷ്ട പരിഹാരം 4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറില്‍ അധികം ആണ്. 1 ഡോളര്‍ =72 RS. $  4 000 000 000 x 72 =288 000 000 000 രൂപ.

ഇവിടുത്തെ എല്ലാം സഭകള്‍ യേശുവിനെ ആണ് കര്‍ത്താവും രഷകനും അയി ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭകള്‍ക്ക് എതിരെ ഉള്ള  കഷി വഴക്ക്, ബാല രതി പീഡനം,റേപ്പ്, കന്യസ്ത്രി പീഡനം, കന്യാസ്ത്രി കൊലപാതകം, ഭൂമി തട്ടിപ്പ്, കൊലപാതകം; കേസ്സുകളില്‍ എല്ലാം തന്നെ പണം ഉള്ള സഭകള്‍ വിജയിക്കുന്നു. കേസ് തോറ്റാല്‍ ജഡ്ജിയെയോ, വക്കിലിനെയോ പണം കൊടുത്തു എതിര്‍ സ്വാധീനത്തില്‍ കൊണ്ട് വന്നു അതാണ് തോറ്റതു എന്നും, എന്നാല്‍ കേസ് ജയിച്ചാല്‍ യേശു അവരുടെ കൂടെ ആണ് എന്നും പറയും. ഇന്നുവരെയുള്ള കേസ്സുകളുടെ കണക്ക് വച്ച് നോക്കിയാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭക്കാരുടെ യേശു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ യെസുവിനെക്കള്‍ ശക്തന്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരള യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം.

ഹല്ലെലുയ്യ!!!!!  സ്തോത്രം സ്തോത്ര0 !!!!!!!!! 

-andrew

Dr premkumar
2019-12-14 13:26:49 News
Excellent writing, really appreciating, congrats
തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കില്‍
2019-12-14 13:09:07 News
 തെറ്റ് ചെയിതില്ല എങ്കില്‍ - എന്തിനു സാക്ഷികളെ തടയുന്നു?
എന്ത് കൊണ്ട് ഹൌസ്  ഫ്ലോറില്‍ വന്നു സൊന്തം നിരപരാധിത്വം  തെളിയിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു. 
എന്തിനു ആണ് ഹൂളിയനി ഉക്രെയിനില്‍ കറങ്ങുന്നത് 
എന്ത് കൊണ്ട്  ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ കാണിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു.
എല്ലാ ബിസിനസ്സും പൊട്ടി പാളീഷ് ആയപോള്‍ ആരാണ് കടം തന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് പൂട്ടിനു എതിരായി ഇതുവരെ ഒരു വാക്കും പറയാന്‍ പേടി
സവ്ദി  അറേബ്യയുമായി എന്ത് ബന്ദം ?
vayanakaaran
2019-12-14 13:07:46 News
സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങളെ  നിങ്ങൾ 
ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചലം 
ശൂന്യമീ ലോകം  - വയലാർ 
Girish Nair
2019-12-14 12:39:13 News
ഗതകാല സ്മരണകളിൽ മറവിയുടെ കവചമണിയിക്കാമെന്നിരിക്കിലും ഏതോ മണ്ൻ വീണയിൽ ശ്രുതി വീട്ടുമോർമകൾ..... കുറച്ചു സമയത്തെങ്കിലും എന്നെ ആ പഴയ വൈക്കത്തെക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ആശംസകൾ..
VOTE FOR DEMOCRATS
2019-12-14 12:15:18 News
നിങ്ങൾ ട്രമ്പിനെയും റിപ്പപ്ലികൻസിനെയും പിന്താങ്ങുമ്പോൾ  ഓർക്കുക:
ട്രൂമ്പ്  ഒരു നോട്ടത്തിൽ : First he attacked Obama. Then he attacked Women. Then he attacked Mexicans. Then he attacked Muslims. Then he attacked Black people. Then he attacked LGBTQ people. Then he attacked Immigrants. Then he attacked Greta Thunberg. 
But he NEVER attacks Putin b/c he is working for him.

*-Mike Pence, Mike Pompeo, Mick Mulvaney, John Bolton, Rudy Giuliani. They all know and/or were a part of Trump’s scheme to extort a foreign country to steal an election. If compelled to testify under oath in a legitimate Senate trial, Trump’s Presidency would be no more.
*-  Florida congressional candidate, Republican George Buck, recently sent out a fundraising email that implied that freshman Rep. Ilhan Omar from Minnesota, along with other “traitors” should be hanged for treason.
*- Russian Mob & Putin are funneling cash to Trump. It can not be called legal. -Russia pay Parnas $1 Million Plus > -Parnas pays Rudy. > -Rudy works for Trump for free. > -That means Trump’s huge legal bills from Rudy are really being covered by Russia.
-That means Russia is paying Trump
*- On Monday, departing Kentucky Gov. Matt Bevin pardoned and commuted the sentence of a man who was convicted of beheading a woman and stuffing her dismembered body in a barrel, local publication Kentucky.com reported Thursday night.
*- ജോ ബെയ്ഡൻ  ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ട് അല്ല. ട്രൂമ്പിനെ  ഇമ്പ്പീച്ചു ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ചെയ്ത്  കുറ്റങ്ങൾക്ക്  ആണ് . ബയിടാൻ എന്ത് ചെയിതു എന്നത്  ഇവിടെ കൊണ്ട് വരുന്നത് ജന സർദ തിരിക്കാൻ ആണ്.
 നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തു  ഡെമോക്രറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക.
Not Just a Dream!
2019-12-14 11:44:12 News

It is not just a dream; it is the ages-old anxiety that tormented humans. It is written; Jesus said ‘be not be anxious about the morrow, look at the birds…… if Jesus said that, he had no sufficient knowledge of the animals & plants compared to modern-day Biologists & Botanists. We can see the animals & plants; preparing for the days to come.

Psychologically; when we get detached from the umbilical cord, fear & anxiety takes control of the complex neurons in the human body. Remember each body cell is a microcosmos with its own brain system. Do; anxiety, fear & nervousness are just for humans? No; many animals have superpowers in the field of vision, smell, touch, hearing; etc; but they too have fear, anxiety.

 But I don’t think any animals other than humans created their own gods. So far; I never saw any other animals other than humans carrying religious literature as holy & wearing religious symbols. Are we going back in evolution? Anyway; the fear of the unknown, fear of life after death, anxiety about tomorrow; all have created a complex mess in the mental world of humans. And that fear dominates us from the beginning and the brain creates its own world of imagination, the heaven, hell, god etc. Did we lose the glory & radiance of Evolution? Yes!; just look at what is happening all around the globe. Are we deteriorating to an inferior species? Or are we just being transformed? Or our knowledge of Life is limited so we are confused? Billions of other Species were here before humans & most of them perished- that is the way Nature is. Are we humans the only species seeking our destruction?

There is no Hell, there is no Heaven, so far, all known gods are human creation. We are just a biological entity. We originated from the elements of the Earth & we return to it. But humans have the power & ability to create Heaven & Hell by their actions & attitudes. – andrew.

{Here below: - one of my old poems}

When our Eyes came out; we lost the ability to See
When our Ears came out; we lost the ability to Hear
When our Nose came out we lost the ability to Smell
When our Tongue came out; we lost the ability to Taste.
Our Brain is still inside; use it wisely or you will lose it.
Use your inner eyes to see better
Use your inner Ears to hear better
Use your inner Nose to smell better
Use your inner Tongue to taste better
Read & See with your inner Eyes for better comprehension; in order for us to be here for a few more years to come.

amerikkan mollakka
2019-12-14 11:20:08 News
ജയശ്രീ സാഹിബ്  അസ്സലാമു അലൈക്കും 
ആ മെഹ്റുന്നിസ ഞമ്മടെ ബല്യത്താടെ 
നാത്തൂനായിരുന്നു. ഓളെ ഖബറടിക്കയപ്പോൾ 
നാടും ബീട്ടുക്കാരും കരഞ്ഞു. ഇങ്ങടെ 
കഥ ഞമ്മടെ കണ്ണ് നനയിച്ചു. ആ സോഫീടെ 
കാര്യം .. എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാ പടച്ചോൻ ചെയുന്നു. 
സ്ത്രീകൾ മാലാഖാമാരാണ്. ഇങ്ങൾക്ക് 
പടച്ചോന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:10:32 News
ശ്രീമാൻ വേറ്റം സാഹിബ് അസ്സലാമു അലൈക്കും 
സുധീർ സാഹിബിന്റെ കമന്റ് കണ്ടപ്പോൾ 
ആണ് ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങടെ കഥ മുയുവൻ 
ബായിക്കാൻ തോന്നിയത്. ആദ്യം 
ഒന്ന് രണ്ട്  അധ്യയങ്ങൾ ബായിച്ചിരുന്നു. 
ഇങ്ങള് കഥ  പറേണ  ചേല് ഞമ്മക്ക് 
പെരുത്ത് ഇസ്റ്റായി.  മുബാറക്ക് സാഹിബ്.
കമന്റ് എയ്തുന്നവർ നല്ല കാര്യമാണ് 
ചെയ്യുന്നത്. കമന്റ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ 
ഇമ്മക്ക് അതെന്താണെന്നു അറിയാൻ 
ബേണ്ടി ബായിക്കും. . സാഹിബിനും കുടുംബത്തിനും 
നല്ലൊരു കൃസ്തുമസ്സും സന്തോഷകരമായ 
പുതുവര്ഷവും നേരുന്നു. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:02:24 News
ജെസ്സി ജിജി സാഹിബ - ചിലരുടെ ജീവിതം 
അല്ലെ കഥ.അതുകൊണ്ട് യാദൃശ്ചികം എന്നെഴുതണോ.
 ഇങ്ങള് എയ്തുന്ന ഹാസ്യ കഥകളേക്കാൾ ഇത് നല്ലത്. ഈ 
ശൈലിയിൽ എയ്‌തുക. മനുഷ്യന്റെ 
ജീവിതത്തിന് എന്ത് ഉറപ്പു. ഇങ്ങൾക്ക് 
സന്തോഷകരമായ കൃസ്തുമസ്സും നവ 
വത്സരവും നേരുന്നു.