mathew v zacharia 2016-07-20 06:31:23 News
-Demonic activity is real. Blood of Jesus sanctifies us with prayer and fasting. That is an absolute truth.
In Christ
Mathew V. Zacharia
CHUNKATHIL M VARGHESE 2016-07-19 19:42:32 News
അംഗസംഘടനകളുടെ അഫിപ്രായം മാനിക്കാത്ത നേതൃത്വത്തെ ജനങ്ങൾ അവസാനം കൈയൊഴിയും.ഗുണ്ടായിസം സമൂഹത്തിൽ നടത്തരുത്.ചൂഷണവും,ക്രമക്കേടുകളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ സ്രെദ്ധയിൽ പെടുത്തി ഇത്തരക്കാരെ നിലക്കുനിർത്തണ്ട സമയം അതിക്രെമിച്ചു.
നാരദർ 2016-07-19 09:40:10 News
ഭഗവാന് ദീർഘദൃഷ്ടിയുണ്ട് പരമ ശിവാ.  ഇതിലിത്രക്കൊക്കെ കാണാത്തൊള്ളന്നു ഭഗാവാനറിയാം.
Anthappan 2016-07-19 08:49:55 News
Do you want Jesus to be out who was disguised as son of God?  
ശിവൻ 2016-07-19 08:03:49 News
ഭഗവാനായാലും വായിക്കാതെ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നു പറയരുത് . 
Anthappan 2016-07-19 07:35:19 News
Rina Sha deserves Kudos.  She penetrated the Republican camp and revolted.    Trump will make this nation a White nation.   And he will revive the entire supremacist group and make them kick the emigrant’s ass.  She foresaw that and decided to support Hillary Clinton.  Trump is full of bullshit and baloney.    He is a mad man.  He says something and does something.   He is a narcissist cares about him.  It is imperative to stop him.  Those Malayalee’s disillusioned by Trump are real dump.  The title of this article is crap.  It is not a Kandakodali for her.  It is a brilliant and strong way of sending message to the racist Republicans.  Look at the picture of Trump showing middle finger to all Malayalees!  You know what means.  My dear friends wake up and open your eyes and vote for Hillary.   Trump has nothing to offer.  Look at his wife and see what she did?  She has even stolen the part of the message from Michal Obama’s speeches under the instruction of fake Trump ( As per one of the supreme court justices)
Mathew V. Zacharia. Former Orange County New York Rep.Committe member 2016-07-19 07:25:09 News
she disguised. should be out. Good.
KRISHNA 2016-07-19 07:09:06 News
GOOD NEWS,
നസീർ കോട്ടയം 2016-07-19 06:40:28 News
സലീംകുമാർ --- എന്താ ഒരു പമ്മലും പരുങ്ങലും . ഇന്നലേം ഭാര്യ പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലെ.
                     വിഷമിക്കേണ്ട !  ത്രേസ്യമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും 
                     അടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയാലും പുലിക്കുട്ടന്റെ ലൂക്കായിരിക്കണം . ഇന്നാ ഇതൽപ്പം കഴിച്ചോ 

ശങ്കരാടി;           ഹോ . അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലടോ കുമാരാ .  അതവൾക്ക് ഒരു കയ്യ്  അബദ്ധം                               പറ്റിയതായിരിക്കും .  എന്നാലും മമ്മൂട്ടി ഇതിൽ അഭിനിയക്കണ്ടായിരുന്നു .  ഇപ്പോൾ                          നമ്മൾ സിനിമാക്കാര്  മുഴുവൻ നാറും .
                     

സലീംകുമാർ:      ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ പേടിക്കണ്ട.  ഈ ലേഖനം മുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. എന്താ                             നമ്മളോടാ കളി!  ഇക്കായെ തൊട്ടു കളിക്കാൻ നമ്മള് സമ്മതിക്കില്ല.  ങാ! 
mathew v. zacharia 2016-07-19 06:38:47 News
Your schedule is in in conflict with my regular Sunday worship Parish. My prayer for all attendees be blessed.

In Christ,
Mathew V. Zacharia
vayanakaaran 2016-07-19 04:51:05 News

അമ്പടി ചക്കി, നീ ഇപ്പോഴും അയൽപക്കത്തേക്ക് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കി കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതും, കണ്ടതും കാണാത്തതും
പറഞ്ഞ് നടക്കയാണോ. . ഞങ്ങളുടെ ജയമോഹൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കോളത്തിൽ പരാമർശിച്ച കാര്യമാണ് കസബ സിനിമയിലെ
സംഭാഷണം.  അതാണ് ത്രേസ്യാമ്മ എടുത്ത് വിളമ്പിയത്. നീ ത്രേസ്യാമ്മക്ക് ചേർന്ന ശങ്കരൻ തന്നെ. പണ്ഡിതാഗ്രെസ്സനായ വിദ്യാധരൻ മാഷ് ആ വിഷയം എന്തിനു ഏറ്റെടുത്ത് എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മുക്കുവൻ പിഴച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അരയത്തി പെണ്ണ് പിഴച്ചുപോയാൽ  എന്നൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ.   ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും
കേരളത്തിൽ ബംഗാളികൾ നിറയുന്നു,നമ്മുടെ സംസ്കാരം അധ്:പതിക്കുന്നു, അതാണ് ഇപ്പോൾ അടിയന്തര പ്രശനം.
ചക്കിമാരുടെ ഉദ്ദ്ദേശ്യം ആർക്കെങ്കിലും മാനഹാനി വരുത്തി സന്തോഷിക്കയെന്നാണ്. കണ്ണുനീർ തുള്ളിയെ സ്ത്രീയോടുപമിച്ച കവികളെയും ചക്കി കുരിശ്ശിൽ കയറ്റും. ചക്കി, ചെമ്പൻകുഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു, അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്ക്. റൈറ്ററും, മല്ലു കുമാരനും എഴുതിയത് ശരിയെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ കൈ പൊക്കുക.

സാക്ഷി 2016-07-19 03:50:09 News
ഈ ലേഖനം വായിച്ച്‌ ദുഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോട് 
ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ പാടി സമാശ്വസിപ്പിച്ചു 

മമ്മൂട്ടി എന്തേലും കാട്ടിടട്ടെ 
ത്രേസിയാമ്മ എന്തേലും എഴുത്തിടട്ടെ  
നമ്മുടെ ചുറ്റുമായുള്ള ലോക-
മെമ്മട്ടായാൽ നമുക്കെന്ത് ചേതം 
നിർമ്മല സ്നേഹാർദ്ര ചിത്തരാകും 
നമ്മെളെന്തായാലും നമ്മളല്ലേ 

samuel 2016-07-19 03:28:24 News
Where I can find chapter up to 4 of Holy land visit by George Olikkal
Elizabeth Menon 2016-07-18 18:46:04 News
A completely biased article. Doesn’t agree at all. Without uniform civil code India will be an Ocholocracy[mob rule]. India is not a democracy. Does USA have National Bandhs? Bandh is but a symptom of a deep illness - Ocholocracy[mob rule]. In a national bandh 1.2 billion INDIVIDUAL rights get crushed by mobs. Actually, as a secular democracy, India should have never had Sharia law (benignly called as 'Muslim Personal Law' in India) for Muslims and Hindu law for Hindus etc...every democratic country: USA, UK, all of Europe have one Law for All religions...so it is 'communal' not to have a uniform civil code...as long as it does not have UCC, India will not be truly secular....if India does not implement UCC, seculars and women's organizations should pressure USA and UN etc. to force India to have UCC...as today, due to the Muslim Personal Law, a Muslim Girl is allowed to get married at age 15 when it is a crime to marry anyone below 18! Those who argue for Sharia in India are exploiting underage girls with these loopholes...in no civilized society, a 15 year old girl is allowed to marry...only UCC is answer. The problem with us is that we think uniform civil code is a hindu civil code. Every modern country needs a uniform civil code. A uniform code has been wrongly positioned as an assault on religion and religious identities. What it essentially aims at is secular reform of property relations in respect of which all religious traditions have grossly discriminated against women. Uniform Civil Code is a matter of gender justice. But male chauvinism and greed have joined with religious conservatism to forge an unholy alliance to perpetuate a major source of gender discrimination. The secularism debate, which reflexively seeks a ban on any debate over Uniform Civil Code, fails to take into account that in the name of protecting Muslims or other minorities' rights, communal rights have been prioritized over human rights of individual within minority groups. The defining feature of a functioning democracy is its adherence to the theory and practice of the fundamental principles of equity, justice and inclusion for all. That "all" includes women, men, young, old, able-bodied and disabled alike, and regardless of race, class, religion or sexual orientation. The most handy example of how vulnerable these groups, for example women, are, within the larger minority groups became clear during the recent raging debate over triple talaq. Women constitute 50 percent of the population. They should fight for equality with men in all respects. Injustice is done to women in marriage, education, ancestral property, dowry, etc. First and foremost thing is injustice in marriage. Equal rights results in one married person can have only one living spouse. Fundamental rights if strictly enforced, and those violating this constitutional provision be prosecuted, a major issue is solved towards enforcing common civil code. Women should wakeup and strongly resist any attempt made to deceive them from their fundamental rights. The educated women, social scientists, legal luminaries ,working women ,women associations should educate innocent women of their fundamental rights ..A vehement campaign to educate all women about their rights -across the country-in villages, mohallas, churches, nooks and corners-will fill courage in women- to fight for their rights.
wal 2016-07-18 18:29:27 News

There is a great proverb in malayalam

:: nadukadil chennalum patti nakkiye kudikku"

Thanks observer. There are lot of good speakers in Chicago.But what we can do  these people are the slaves of the the churches. They cannot do anything  by themselves but they need help from all churches.