പ്രതികരണങ്ങള്‍
A.C.George
2016-11-25 10:45:31 News
This case I agree with Joy Mathew and my humble support to Joy Mathew. I know my my support means nothing. But I have to support the poor victims. Remember I am not a maoist.
ഉപജാതി
2016-11-25 10:17:46 News
മാനത്തു മിന്നും മഴവില്ലു കാൺകവേ 
മനസ്സു മേലോട്ട് കുതിച്ചിടുന്നുമേ 
കൗമാരകാലത്തിലുദിച്ച കൗതുകം 
സമാനമിന്നെന്നുടെ യൗവനത്തിലും ( പള്ളത്തുരാമൻ 
ഉപേന്ദ്രവജ്ര
2016-11-25 10:13:57 News
ഒരേ കളിപ്പാട്ടമൊരെ കളിക്കൂ-
ത്തൊരേ കളിക്കൊട്ടി, ലൊരെ വികാരം 
ഒരാൾക്കുമറ്റാൾ തണൽ -ഈ നിലയ്ക്കാ 
യിരുന്നഹാ, കൊച്ചു കിടാങ്ങൾ ഞങ്ങൾ (കണ്ണുനീർത്തുള്ളി )
Victor
2016-11-25 10:09:24 News
here unable to congratulate because both of you did a big mistake (unbearable), anyway 
GOD watching.  ""every action will have a reaction too"""".
John Ilamatha
2016-11-25 07:25:47 News
ഇ മലയാളിയുടെ ഈ അക്ഷരശ്ലോകം എന്ന  പരിപാടി ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്നു.ഞാനത്, വായിക്കുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലേ കവികൾ  അവരുടെ കവിതകൾ
അവതരിപ്പിച്ച് ഈ അക്ഷര ശ്ലോക പംക്തി  വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു..
വറുഗീസ് ഇടുക്കി
2016-11-25 07:12:41 News
അടുത്ത ഫൊക്കാന മീറ്റിങ്ങിൽ മണിയെ കൊണ്ടുവരണം . മുന്നും പിന്നും നോക്കാത്ത ത്തീപ്പൊരി പ്രസംഗം . ഇലെക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എ ബി സി ഡി അറിയാത്തോനെ പിടിച്ചു മന്ത്രിയാക്കി.

കനക സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന ഇവൻ  ആരെടാ?
Tom abraham
2016-11-25 06:39:17 News
Hillary corrupt, Sonia an Italian, advani too old for anything. You are mixing apples with oranges. 
This is not humour. . No lines on the head. 
Ninan Mathullah
2016-11-25 05:48:48 News
The concept that life ends here leads to more unanswered questions. One need to close eyes and make it dark to believe this simplistic philosophy. So what is the purpose of life? What is the use in following rules and regulations or the responsibility this story mentioned here? Why not just enjoy life to the brim in selfish indulgence if this life is the end of it? So it raises more questions than answers. For those who mislead others and close their eyes to make it dark, or do not face others to answer them or could hide in a faceless name somewhere not a problem at all. They can spit out their dangerous philosophy without fear of consequences.
A.C.George
2016-11-25 01:06:08 News
This case my humble support to M M Mani. 
A.C.George
2016-11-25 01:03:09 News
Very interesting and sesible. Also this is the truth of the matter explained and covered with a sense of humour. Keep writing Sir,
വെണ്മണി മഹൻ നമ്പൂതിരിപാട്
2016-11-24 22:12:48 News
താരാഹാരമലങ്കരിച്ചു തിമിര-
             പുഞ്ചായൽ പിന്നോക്കമി -
ട്ടാരാകേന്ദു മുഖത്തിൽനിന്ന് കിരണ 
             സ്മേരം ചൊരിഞ്ഞങ്ങനെ ,
ആരോമൽ കനകാബ്ജ കോരക കുചം 
               തുള്ളിച്ചൊരാമോദമോ -
ടാരാലംഗനയെന്നപോലെ നിശയും 
              വന്നാളതന്നാള ഹോ 

നക്ഷത്രമാലയണിഞ്ഞും ഇരുളാകുന്ന മനോഹരമായ തലമുടി പിന്നോട്ടിട്ടും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാകുന്ന മുഖത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രികയാകുന്ന പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചുകൊണ്ടും സ്വർണ്ണതാമര മൊട്ടുകളായ ഓമനത്തമുള്ള സ്തനങ്ങൾ ഇളക്കി ആനന്ദത്തോടെ അരികിലെത്തിയെ സുന്ദരിയെപ്പോലെ രാത്രിയും അന്നൊരുനാളിൽ വന്നു ചേർന്നു 

വെണ്മണി മഹൻ നമ്പൂതിരിപാട്  
വിദ്യാധരൻ
2016-11-24 21:27:21 News
പുഗംവാ തനിക്കായി കുറിക്കുന്നീ  കവിത
ആരെഴുതിയെന്നറിയില്ലയെങ്കിലും
ഉണ്ടതിൽ തനിക്കു വേണ്ട രസങ്ങളൊക്കെ 
മാറ്റുകൂട്ടുക രാവിലിന്നു കാമകേളിയിൽ 
 

"ഗാഢം കെട്ടിപ്പുണർന്നൊരളവ്‌ കുചയുഗം 
                താഴ്ന്നു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി 
കൂടും പ്രേമം വളർന്നങ്ങുടുതുകിലരയിൽ 
                ന്നൊട്ടൊഴിഞ്ഞംബുജാ ക്ഷി 
വേണ്ടാ വേണ്ടാ പതുക്കെ മതിമതിയിതിയ 
                 സ്പഷ്ടമായ് ചെന്നുറക്കം 
പൂണ്ടാളോ മൃത്യുവാർന്നോ മനസി മമ ലയി-
                ച്ചോ മറഞ്ഞോ ന ജാനേ "

മുറുകെ പ്പുണർന്ന നേരം സ്തനങ്ങൾ അമർന്നു രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും പ്രേമം വളർന്നു വർദ്ധിച്ച് ഉടുവസ്ത്രം അരയിൽനിന്നും ഒട്ടുഭാഗം അഴിയുകയും ചെയ്യവെ  ആ സുന്ദരി വേണ്ട വേണ്ട സാവധാനം മതിയെന്ന് അസ്പഷമായ് പറഞ്ഞു ഉറക്കത്തിൽ വഴുതിവീഴുകയോ മരിക്കുകയോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നു എനിക്കറിയില്ല ( രതിമൂർച്ഛ സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം )
വിദ്യാധരൻ
2016-11-24 21:07:43 News
ഓർത്തിരിക്കുക മാനുജരെ നാം  
പാർത്തലത്തിലെന്നും  ഒറ്റയെന്ന്
ചുറ്റുമുള്ളവർ മാഞ്ഞുപോം 
അറ്റുപോം സ്നേഹ ബന്ധമൊക്കെയും 
താങ്കസ് ഗിവിങ് പിന്നെ ക്രിസ്തുമസ്സ് 
ആഘോഷമോടെത്തിടും ജനുവരിയും 
 കച്ചകപടമത്രെ ഈ ജീവിതം
ഒച്ച വച്ചിടേണ്ട പരാതിവേണ്ട 
,ഇന്ന് നീ നാളെ ഞാൻ ,
മന്നിലീ സത്യത്തെ നീ മാറോടണച്ചിടൂ 

pungavan
2016-11-24 20:59:01 News
അര്‍ഥം കൂടി പറയണേ കവികളെ. ഞങ്ങള്‍ സാദാ മനുഷ്യര്‍. കവിത്വം അയലത്തു കൂടി പോയിട്ടില്ല. വെണ്മണിക്കവിത കൂടുതല്‍ പോരട്ടെ. കൊങ്കത്തടവും നാഭീദേശവുമൊക്കെ ഒരു സുഖം തന്നെ. 
ഇന്ദ്രവജ്ര
2016-11-24 20:47:01 News
കല്യാണിമാർ തൻ കുരവാരാവത്തിൽ 
കല്ലോലനാദത്തിനിടയ്ക്ക്തന്നെ 
കല്യാണരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം 
കല്ലും ദ്രവിക്കും പരിവേദനങ്ങൾ (നവ്യോപഹാരം )
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Christian Brothers
2020-01-20 20:36:04 News
Who cares about Jesus! He is dead. Isn't he? Let us get together and lead prayerful life for his second coming.
josecheripuram
2020-01-20 20:34:17 News
It happens in every society where the founder is rejected or his ideology is rejected,Every one Including Martin Luther king ,Had a dream and It's still a dream?Do you ever think Equality is going to happen?
Jesus
2020-01-20 20:33:41 News
Son, the spirit is upon you otherwise you won't be able to speak like this. You, know lots about me
Sudhir Panikkaveetil
2020-01-20 19:38:57 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവാസഭൂമിയിലായാലും സ്വദേശത്തായാലും ഇടപെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്. എല്ലാം നിയമാനുസൃതം എല്ലാവര്ക്കും നീതിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടിനോട് സമൂഹം ഉറച്ച്നിൽക്കുന്നു. മുന്നേറുക ശ്രീ കൂവ്വള്ളൂർ. വിജയം അങ്ങയുടേതാണ്.
Johnny Walker
2020-01-20 19:37:43 News
Yes, brother, you have a point. There is an identity crisis in the Malayalee community and as a result, there are so many organizations springing up. Some people declare themself as president and sit in the throne for years with their ass stuck there. And, this number has gone up after Trump became president. Many of them don't like women and their education, the position they are holding, etc. Some of the husbands have been here for 25 to 40 years but still can't say a few words properly in English but many of them have published books in Malayalam (Don't think I am an expert in the English language. I recently started taking Englis 101 as some of the English teachers suggested in E-Malayalee ). So, as you said, some people feel powerless at home and seek different ways to feel powerful. Their main venues are, Malayalee Association, Jilla Asociation, Church, Nair Society, Eezhava Society, and the list goes on and on. Many of these people have voted for Trump and still believe he will come back with full vengeance and force. They believe that the Mee2 movement will be crushed and he will still be continuing his assault unchallenged. His supporters believe, he will reign as Priapus (fertility god in Greek mythology, who was also the protector of male genitals.). So, you better look over your shoulder before you make comments like this. For, there is no problem because my wife overpowers me. She is 250 LB and I am 98LB. If you come in the night time you will think that I am sitting on an elephant. But that is not true, an ant can also hurt the elephant but need to know the kundilini point. Hi brother, have a good night. She is ordering me to go to sleep.
josecheripuram
2020-01-20 19:09:26 News
It doesn't fit to the teaching of Christ,Love one another.It's so easy to hate, but to love one another is difficult.Then how about loving your enemy?What's happening in Christianity?Are we Giving others an example or are we giving wrong message?
josecheripuram
2020-01-20 18:54:18 News
Although we came out of Monarchy, to democracy our mind is still hooked in monarchy.We have a system called Democratic Monarchy.
josecheripuram
2020-01-20 18:38:48 News
We are a product of Nature,If we don't listen to nature we will be wiped out,Have you ever thought why the rain & Greenery in Kerala exists,although we are near Equator?The Mountains,"SAHYANS".
josecheripuram
2020-01-20 18:24:34 News
My Father told me Stay way from Priests&Police.They are people thrive on our money& betray us.
josecheripuram
2020-01-20 18:18:41 News
Why Malayalees are Hungry Bastards?Any association I see they want to be the presidents or in high positions?Is it that because they have no positions in Home,work place?And they think they are American President.
josecheripuram
2020-01-20 18:04:45 News
We miss you in "Sargavedi".Bro come&let's have some fun.
രൂപ താ അദികം രൂപ താ
2020-01-20 16:27:47 News
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
nadukaani
2020-01-20 15:59:33 News
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
Jack Daniel
2020-01-20 15:51:40 News
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
josecheripuram
2020-01-20 15:10:47 News
Politicians are above everything,they can do anything what they like.