കീലേരി ഗോപാലന്‍ 2016-07-21 13:48:22 News
പുത്തി ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ചേരാമോ? 

Sebastian Kuruvila 2016-07-21 13:40:20 News
പ്രിയ എഴുത്തുകാരനും,ഇൻവെസ്റ്ററും ഒരു കാരുവും ഓർക്കുന്നത് നന്ന്.ഇതിനു പ്രത്യേകിച്ചു കഠിന അദ്ധ്വാനം ഒന്നും വേണം എന്നില്ല.കൈയിൽ പണവും 3 വർഷത്തിന് മേൽ മാനേജർ റാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുള്ള പരിചയവും,ആറു മാസം കനേഡിയൻ ടയറിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനും,പരിശീലനം ചെയ്യുവാനും ഉള്ള സമ്മതവും വേണം. ചുരുങ്ങിയത് 125000  ഡോളർ മുതൽ മുകളിലേക്കാണ് ഒരു ശാഖ തുടങ്ങാനുള്ള തുടക്കത്തിലേ മുതൽ മുടക്കു.5 വർഷം മുൻപ് വീട് വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് വീട് റീ ഫൈനാൻസ് ചെയ്താൽ ചുരുങ്ങിയത് ഈ പണം എങ്കിലും ലഭിക്കും.ഇതു കൊണ്ട് ഒന്നും കാനഡയിൽ വന്നു ഇതുപോലെ ഒക്കെ എല്ലാർക്കും ആകാം എന്നു ധരിക്കല്ലേ? പണി പാളും .
faithful 2016-07-21 12:35:43 News
ISIS is doing all the terror in the name of the same god of abraham ......
better to call jesus for help.
vayanakaran 2016-07-21 12:30:43 News
Most of the Republicans are racists, egocentric little educated.
trump and his family is rotten. he himself said uneducated and low educated follow him.
shame on all and especially Malayalees who vote for him. 
It is because of years of being slave to white.
mathew v. zacharia 2016-07-21 12:14:26 News
Food for thought.
Let us take Mohanlal's analogy of moon in the reverse order. start with flickering light to this dark world, growing steady to full moon at the presence of our Almighty God.
thanks to Mohanlal , Be optimistic !
Babu Parackel 2016-07-21 10:37:30 News
Congratulations CM Pinarayi! You are on the right path. Hope Kerala will improve its economy.
mathew v zacharia 2016-07-21 09:15:14 News
Let your songs be an inspiration to all as the psalmist King David. Songs are prayer to almighty God.
In Christ
Mathew V. Zacharia

mathew v zacharia 2016-07-21 08:06:00 News
Ted Cruz and his personal vendetta should not have been there. His future leadership in the Republican party is tainted. 
Mathew V. Zacharia. Former Republican party Committee member of Orange County. NY.
Mathew V. Zacharia 2016-07-21 06:43:37 News
My prayer to our God of Abraham, Isaac and Jacob for the safety, comfort and endurance for father Tom through my LORD and SAVIOR JESUS CHRIST.
mubnas 2016-07-21 05:01:57 News
thnku bro
SAINUDEEN 2016-07-21 04:31:33 News
മദ്യത്തെ മഹത്യ വൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള താങ്കളുടെ വിമർശനം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്....  സിനിമയിലെ മറ്റ് നെഗറ്റീവ് കാരാങ്ങളെയും ഇഴകീറി വിമർശിച്ച താങ്കൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.... 
nadan 2016-07-21 04:26:05 News
Eni ethinte oru kuravae undayirunnullu.  Mattoru basement sanghadana.
CHACKO K 2016-07-20 19:05:14 News
ഉപകാരസ്മരണയ്ക്, ഫോമായെ വെഞ്ചരിച്ച്, ഫോമായിലെ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ കൊന്തയും കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അടുത്ത രണ്ടു വവര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍, ഈ മാന്യ ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവര്‍ത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍  വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 
Krishna Kishore 2016-07-20 12:16:40 News
Very nice article. Based on my experience of working closely with him all these years and knowing him well, I can say that Mr. Madhavan is one of the sharpest business minds I have met and he is instrumental in the tremendous success of the Asianet brand. His humility, simplicity, and passion for excellence is to be admired by all.
Anthappan 2016-07-20 09:04:30 News

A manic using his crooked ways became the nominee of GOP.  We cannot call GOP anymore GOP because more than 20 of its guardians were absent from the convention.   The opportunist and crooked Chris Christy,  Dr. Ben Carson, a man with a screwed up neurological system , confused Paul Rayon and other wicked and crooked people were there in Cleveland, Ohoyo  to get the embodiment of  Evil Trump nominated for the Republican candidate for US presidential election.   Those Malayaless who live on the illusion that Trump is going to be your savior and send by the father in heaven, then you are mistaken.  He is the real Lucifer incarnated to destroy your American dream.  There are statements made by many white Republicans in the convention that the white race has contributed more into the civilization.  That means that you will be surrounded and put in a place and build a big wall around you.  You will die there like animal ready to be slaughtered.  Think before you vote.   Trump is a man born with golden spoon in his mouth. He never understands the middle class in America. Whereas, Hillary Clinton went through the same struggle we all went through to make life in this country.   Don’t be cheated by some addle headed idiots appear hear as the   henchman of Trump.  They don’t know what they are doing.  They lose eyesight when they see some white skin and follow them blindly.  Stay away from them and take some quite time to think.  At the end you will realize that Hillary Clinton is the best choice and vote for her

 

Hillary Clinton your choice for the President of USA