പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ponmelil Abraham
2017-12-18 12:46:19 News
Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
GEORGE V
2017-12-18 12:22:37 News
ശ്രീ പി വി തോമസ് പതിവ് പോലെ കോൺഗ്രസ് സ്തുതി പാടുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയെ മുതൽ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മാരെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ശ്രി തോമസ് ഒരിക്കലും പിശുക്കു കാണിക്കാറില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം. 
ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം മുപ്പതോളം ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ ആണ് നടത്തിയത്. ഒരു ഇലക്ഷൻ കാലത്തു ഇത്രത്തോളം ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം വോട്ടു ബാങ്ക്  തന്നെ അല്ലെ. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം ബി ജെ പി യുടെ അജണ്ട. മൃദു ഹിന്ദുത്വം കോൺഗ്രസ് അജണ്ട. രണ്ടും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല.  
മാണി മലപ്പുറത്ത്
2017-12-18 11:40:38 News
ഈ മനോജ് എന്ന് പറയുന്നവന്റെ യദാർത്ഥ പേരതല്ല ചാത്തൻ നായരെന്നാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ താഴയുള്ള പറമ്പിലാണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത് . അവൻ ഇവിടെ മിമിക്രിക്കാരുടെ കൂടെ വന്നതാണ് . ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് വയസുള്ള ഒരു തടിച്ചി കറമ്പിയെ കല്യാണം കഴിച്ച്, അവളുടെ പല ബന്ധത്തിലെ ആഞ്ചെട്ട് പിള്ളാരുമായി താമസമാണ്. മാന്യമായി ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ അപവാദം പറഞ്ഞു നടക്കലാണ് .  ട്രമ്പ് വല്ലതും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് . എന്ത് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തന്റെ തലവിധി.
sunu
2017-12-18 11:34:40 News
ആരെന്തറിയുന്നു നാളെയെന്നുള്ളതിൻ
സാരം പറയുവാൻ ആർക്കിങ്‌ സാധ്യമേ ?
J.Mathew
2017-12-18 10:57:32 News
പോത്തുള്ള എരുമയുള്ള തുടങ്ങിയ വിചിത്ര നാമ ധാരികൾ സാത്താന്റെ പ്രേരണയാൽ അസത്യങ്ങളും അർദ്ധ സത്യങ്ങളും എഴുതിവിട്ട് വിശ്വാസികളിൽ ചിന്താകുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.സാത്താന് നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തതിനാലാണ് ഇക്കൂട്ടർ വഴി ശ്രമിക്കുന്നത്.ഒരിക്കൽ സാത്താന്റെ അടിമ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.ഇക്കൂട്ടർക്ക് ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമല്ല.അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പല വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കും.അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരെ പരിഹസിക്കുകയും അപവാദ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും പതറാതെ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും.
Manoj Mundathuparambil
2017-12-18 10:54:34 News
Dr. Beena, you are 100% right. A big salute to you. Especially for the 'House Husband' part. 

Almost all guys without reveling their name, are fake indeed. They are making noise to show that they know something more than cooking, washing and cleaning. Somehow they do not understand nothing wrong in cooking, washing and cleaning, someone has to take care of home. Instead of being proud, they are filled with their inferiority complex. 

Hence when somebody is doing good for the country they live, they want to shout against it with generic fake names
Anthappan
2017-12-18 09:22:26 News
"Who brought Jim Crow Laws  ?
Who are Dixiecrats   ?
Who brought Lynching  ?
Who brought segregation  ?
Who was Nathan Bradford Forrest... the early grand wizard of KKK and was the 1868 Democratic National Convention democratic party delegate...?
How many Democratic American Presidents owned slaves verses Republican presidents...? The answers will baffle you!!!"

Who still maintains connection with KKK ?
Why Trump didn't disavow his relationship with David Duke?
Why he made the  Sexual predator late Roger Ailes (FOX ) his trainer for his debate preparation and never criticized for his alleged crime against women?
Why he praised the Bill O'Reilly, FOX even after his sexual harassment settlement? 
What is Trumps connection with Steve Bannon and Breitbart and the right wing group in America?
Why Trump keeps on praising Putin, the KGB agent?
Why he is tarnishing FBI which is protecting this country?
Where is Trumps Tax returns?
What he is hiding in it?
"Just a reader - read as many as papers and watch as many channels possible and then make your comment.  It is unfortunate to comment under this cheap article which doesn't have any substance in it other than his nasty leader 

Born again but non-denominational
2017-12-17 21:54:40 News
I was an evangelical christian. I supported Trump and Roy Moore even with all the accusation against them.  I tried to find justification by quoting Bible verses like " forgive 7 times 70". But, one night spirit of the Lord visited me and asked " Why are you letting me down with all this falls argument? if you sexually assault a women and do 7 times 70 that means you would be destroying 490 women's life. "  I asked him that how he could  reject true christian' like Roy Moore and Trump after blessing them with money and power. He said, my blessings and grace has nothing to do with power, money and possessions of material things. "My religion is about love and treating fellow beings with respect including women.  Women are not objects.  They are part of my creation with purpose. If men feel strong and think that women are feeble then the strong must take care of the weak.  Don't think that you can abuse women and shine in life.  If you don't change your own guilt will destroy you. or those who draw the sword will cut down with the sword"  I couldn't sleep that night. I did lots of soul searching and realized the meaninglessness of pretending something which I am not.  I don't have to be a christian to be a good man and respect women. I don't have to be under any religion to be a kind and compassionate human beings.  I regretted for voting Trump and that was because of my ignorance .  Once I was ignorant but not anymore. once I was christian not anymore.  Once I used to fight for Jesus not any more .  
I request all my fellow brothers and sisters appearing in this forum to do a soul search and find yourself.  with love - born again but nondenominational 
Observer
2017-12-17 19:55:37 News
കസേര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മാറ്റാകുമോ?  കഷ്ടം !
Anthappan
2017-12-17 19:46:03 News
Teacher - Stand up for justice.  Don't pay attention to Boby varghese.  The person who adores Trump and Mafia doesn't have anything to offer to the society.  In America, many giants are being uprooted.  go for it. There are so many dogs barking at the moon light. 
Just A Reader
2017-12-17 19:38:21 News
Who brought Jim Crow Laws  ?
Who are Dixiecrats   ?
Who brought Lynching  ?
Who brought segregation  ?
Who was Nathan Bradford Forrest... the early grand wizard of KKK and was the 1868 Democratic National Convention democratic party delegate...?
How many Democratic American Presidents owned slaves verses Republican presidents...? The answers will baffle you!!!

Dr.Beena
2017-12-17 18:03:40 News

Dr.Beena, Psychiatrist.

In my 36 ears of experience as a psychiatrist, I have come across men of different caliber. Most of them were very rich, some of the unfortunate were refereed by Court.

Why I used 'unfortunate'? You may boast whatever you want, your beauty, ability to make money, smart, educational qualification, whatever. Being born in a well to do family is just an accidental occurrence. Once you have that strong base, you can be very successful. Many are unfortunate to be born in richness.

Most of the malayalee men patients were very typical. These are few of their characteristic:- egoists, narcissists [ they think they are very attractive to women, like Mohan Lal, Mamutty}, selfish, unconcerned about own children and wife, money hungry, pleasure seeking, power thirsty,... list is long.

They all were hypocrites hiding under some religion but simply followed it.

Their problems: excessive drinking, gambling, spending money on prostitutes, abusive, some were afraid of their wives and children. The root cause was their inferiority as most of them had very low educational level.

Some of them were 'house husbands'- wife's salary was the only income, some are owners of small to medium businesses – grocery store, restaurants, gas stations, daily rent motels.

These people were 'day time gentlemen', officials in associations, churches, temples etc.

the problem with them was their insulted ego. They wanted to be big, but they were not getting the attention they wanted.

You see them in every day life. Politics gives them a big relief, being part of a big something.

texan2
2017-12-17 17:13:17 News
Well said teacher. No one has a right to insult a class in the name of cine characters. Got the point Bobby?
Rev. Dr.Sam Johnson, Born Again Pastor
2017-12-17 17:09:07 News

One of “pussy-grabbing” former playboy Donald Trump’s greatest sources of political support has been, disturbingly, white evangelical Christians.

Under the pretense of promoting their socially conservative values, these evangelicals are now enabling President Trump and Republican legislators to put in place new policies (such as those found in the tax bill) that will further entrench poverty in America. An African-American pastor recently called these white evangelicals out for how they have created “systemic poverty.”

Civil rights leader and CNN contributor Rev. Dr. William Barber debuted a movement called “The Poor People’s Campaign: A National Call for Moral Revival” during an appearace at the North Carolina General Assembly. This name harkens back to the “Poor People’s Campaign” created by Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. Wrote Barber together with Rev. Dr. Liz Theoharis in an articlefor The Guardian, “Half a century later, the conditions that motivated the 1968 Poor People’s Campaign have only worsened, making the need for a new moral movement more urgent than ever.”

In their article, they tackled how white evangelicals’ political control has directly led to voter suppression and great poverty. They wrote, “The states with the highest poverty rates are in the south. And those same states have the highest rates of voter suppression of black people. Through this racialized voter suppression, politicians who support policies that hurt the poor get elected.” Barber and his co-author added, “So-called white evangelicals are omnipresent in the poorest areas of our country, and they say the least about systemic poverty, which is the foremost issue in authentic Christian religious theology. After our denominations splintered over the moral question of slavery and the nation stood on the brink of civil war, Frederick Douglas said, ‘Between the christianity of this land and the christianity of Christ, I recognize the widest possible difference.’” Barber previously threw his weight befind the successful effort to defeat extreme-right Republican evangelical Roy Moore in the recent Senate special election. Stated Barber before the election about white evangelicals who backed Moore, “This is not Christianity. Rather, it is an extreme Republican religionism that stands by party and regressive policy no matter what. It’s not the gospel of Christ, but a gospel of greed. It is the religion of racism and lies, not the religion of redemption and love.” 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
Johnmathew
2020-08-14 21:52:18 News
The empire region is Total waste. Only members in the region is YMA. Other associations never participate in their region.
George
2020-08-14 20:58:58 News
അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നു കുരു പൊട്ടുന്ന/പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രിയ ഓർത്തോ ചാക്കോ ഫാൻസ്‌, നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അമേരിക്കൻ പൗരൻമാരല്ലേ. (ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രിയർക്കീസും, ഓർത്തോ ചാക്കോ/മെത്രാന്മാരും ഉൾപ്പെടെ). ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു കോടതി വിധിക്കു എതിരെ പ്രകടനം നടത്താൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങള്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ? എന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയെ ഇവിടിരുന്നു വെല്ലു വിളിക്കുന്നത്.
SudhirPanikkaveetil
2020-08-14 20:37:12 News
കണ്ണുനീരും പുഞ്ചിരിയും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭാഷയില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. മനുഷ്യമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ വികാരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വേണ്ടായെന്നു മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? കവയിത്രി ഒരു നല്ല ആശയം വായനക്കാരുടെ ചിന്തക്കായി നൽകുന്നു. ശ്രീമതി മാർഗരറ്റ് ടീച്ചർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു.

2020-08-14 20:04:33 News
വിവരം ഉള്ളവര്‍ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാല്‍ മാത്രമേ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് കാണുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ കഴിയൂ, അതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീഷണി ആയ ട്രംപിനെ ഓടിക്കുക.
SudhirPanikkaveetil
2020-08-14 18:31:34 News
Dipping into our past is a pleasant exercise to accelerate the pleasure of living in the present. Very beautifully narrated events evinced nostalgia. Good wishes to you dear Sir,
Spokeperson
2020-08-14 17:53:13 News
Tholkanulla jenmangal
RajasreePinto
2020-08-14 17:18:57 News
സുധീർ സാറിന്റെ രാമായണത്തിന്റെ വ്യാഖാനത്തോട് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നു .ഒരിക്കലും ശ്രീരാമനെ ഉത്തമപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തപര്യപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും .പക്ഷെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പരിവേഷം കലർത്തിയെങ്കിലും കാലാതീതമായ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയെ കുടുംബാന്തരീഷകത്തിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി ആബാലവൃദ്ധം ഒത്തു ചേര്ന്നു ആസ്വതിക്കാൻ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും പോലെ രാമായണ മാസാചരണവും ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്ക് താത്പര്യം .ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ വയ്യ .എല്ലാ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് എഴുതപെട്ട കാലത്തേ ശരികളാണ്. മനസിരുത്തി വ്യാഖാനിച്ചൊന്നു വായിച്ചാൽ ഭക്തി എല്ലാം കടല്കടക്കും .ഭക്തിയും യുക്തിയും ഒരുമിച്ചു പോകാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച കൃതികളായി കണ്ടു ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

2020-08-14 16:55:54 News
ഇനി നമ്മുടെ അന്തപ്പൻ ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കലക്കും . അതിന് മാത്തുള്ളക്കിട്ടൊരു തട്ട് കൊടുക്കണം . അപ്പോൾ മാത്തുള്ള സുവിശേഷവുമായി വരും . അത് വന്നാൽ അന്തപ്പൻ ചേട്ടൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല . വരും തീർച്ചയായും വരും . നാരദൻ
vishvasi
2020-08-14 16:07:25 News
പള്ളി ആരുടേതാണ്? ഇടവകക്കാരുടെ. ഇടവകക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ടിടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? സഭ എന്നാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലല്ലോ. ആദ്യം ജനത്തെ പിടിക്കുക. കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല. ജനത്തെ പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് കോടതി വിധി പറയുന്നത്. കോടതിയോട് പറയുക പള്ളി പണിത് തരാൻ. വിശ്വാസി

2020-08-14 15:31:35 News
ഹാ! ഇതിൻ്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടുന്നില്ല. കുറേക്കാലമായി വിദ്യാധരനെ കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. കടലുകൾ താണ്ടി ഞാൻ അലഞ്ഞു.....എന്നിട്ടും കണ്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതെ!. അവസാനം ഗൂഗിളിൽ തപ്പി, അപ്പോൾ ആമസോണിൽ കിടക്കുന്നു 'ആരാണ് വിദ്യാധരൻ' അതും ചോദിക്കുന്നതോ ഒത്തിരികാലമായി അപ്രത്യഷൻ ആയ നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞാപ്പു. കുഞ്ഞാപ്പുവിന് പിടികൊടുക്കാത്ത വിദ്യധരനെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ അമേരിക്കൻ മുല്ലാക്കയോട് ചോദിക്കാം എന്നു കരുതി, കാരണം മുല്ലാക്കയെയും കാണാൻ ഇല്ല. ഇനി രണ്ടു പേരും കൂടി കമലക്കു വോട്ട് പിടിക്കാൻ പോയോ?. മുല്ലാക്ക മൊഞ്ചുള്ള മൂന്ന് ബീവിമാരെ വിട്ടേച്ചു പോവില്ല എന്നും തോന്നി, എന്നാൽ സിഐ ഡി മൂസയെ വിളിക്കാം എന്ന് കരുതി ഫോൺ നബ്ബർ തപ്പുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഹൂസ്റ്റണിൽ അടി കിട്ടിയ ആരുടെയോ കണ്ണാടി തപ്പാൻ പോയി എന്ന്. ഇനി ഫൊക്കാനയിൽ സിഐഡി മൂസ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് - കാരണം അവിടുത്തെ അടി ഹൂസ്റ്റൺ അടി ആയിരിക്കില്ല, റിയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നവനും സ്ഥിരം കുത്തിയിരിപ്പുകാർക്കും എല്ലാം അടി മുടി അടി വരുന്നു. കാണ്ടാ മൃഗത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടി ഉള്ള ഇവരെ, അടികിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മിർഗ ഡോക്ട്ടറുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള തയ്യറെടുപ്പുകൾ വേണം. 6 കഷണം ആയി പിരിഞ്ഞ ഹുഡ്‌സൺ വാലികൾ ആണ് മുൻനിരയിൽ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പൂര പാട്ട് ആണ്. അടി പുറകെ ഉണ്ട്. കൺഫൂഷൻ മാറാൻ ഗണപതിക്കു ഒരു തേങ്ങ അടിക്കാം എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ അങ്ങേരു പറഞ്ഞു; 'നിങ്ങൾ മലയാളികൾ തേങ്ങ അടിക്കാൻ വിടുന്നത് ബംഗാളികളെ ആണ്, അവന്മാർ എൻ്റെ തലയിൽ ആണ് തേങ്ങ അടിക്കുന്നത് , ഭയങ്കര തലവേദന, നീ പോയി ഒരു ഡോക്‌ടറെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ', എന്ന് പറഞ്ഞു. കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വന്ന എനിക്ക് വീണ്ടും കൺഫൂഷൻ, വെറ്റിനറി ഡോക്‌ടറെ വിളിക്കണോ അതോ!?- ഞാൻ ചോദിച്ചു. 'ഓടടാ ഏഭ്യാ, വിഡ്ഡി കശുമാണ്ട, നീയും അ ന്യൂയോർക്കിലെ തല്ലിപ്പൊളി ക്കാലമാടൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണല്ലേ;'- ഗണപതി അലറി; ഞാൻ ഓടി, ഓടി കിതച്ചു നിന്നപ്പോൾ, ഇതാ വരുന്നു വിദ്യാധരൻ, ഗുഹയിൽ നിന്നും കുറെ ചങ്ങലക്കിട്ടവരെ വലിച്ചുംകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ, അല്ലാ! ഇ ആൻഡ്രു ആരാ? അഗ്നിഹോത്രിയോ മന്ത്രവാദിയോ? വിധ്യാധരനെ ആവാഹിച്ചു വരുത്തുവാൻ? പ്രൊഫസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെകൂടി ആവാഹിച്ചു വരുത്തൂ, ഒത്തിരി വ്യജ പ്രൊഫസ്സർമ്മാർ വിലസുന്നു ഇ മലയാളിയിൽ .- സരസമ്മ. ന്യൂയോർക്.
OrthodoxViswasi
2020-08-14 15:25:29 News
പള്ളി ആരുടേതാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഇനിമുതൽ മലയാളത്തിലും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകും. അതുവരെ ക്ഷമിക്കുക.ആ പള്ളിയിലെ ഓർത്തഡോൿസ് വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിൽ കയറാൻ ചെന്നപ്പോൾ അതിനകത്തു തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഗുണ്ടകൾ തടയുകയാണ് ചെയ്തത്.1875 നു മുമ്പ് ഏത്‌ പാത്രിയർക്കിസ് ആണ് മലങ്കരയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ? ശവസംസ്‌കാരം ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല.പള്ളി വികാരി അറിയാതെ അടക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്‍നം ഉണ്ടായത്.ക്രിസ്തു കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതനാണ്.
John
2020-08-14 15:09:13 News
ഈ കൊറോണക്കാലത്തും കുട്ടിക്കോരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ചൂട് പായസം വാരിച്ചു രസിക്കയാണ് രണ്ടുപക്ഷത്തും ഉള്ള കളർ നയിറ്റിക്കാർ. മത്തങ്ങാ തൊപ്പിയും പ്രാകൃത ഗോത്ര മൂപ്പനെ പോലെ വടിയും, അരകിലോന്റെ സ്വർണമാല, സ്വർണ്ണക്കുരിശ് എല്ലാം കൊണ്ടും കോമാളി വേഷം ധരിച്ചാണ് അത്യാഡംബരക്കാറിൽ എഴുന്നള്ളത്തു. കൽപ്പന എന്ന ഇണ്ടാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കും. ദൈവത്തെ അറിയാത്ത യേശുവിനെ അറിയാത്ത മെത്രാൻമാർ ആണ് ഈ സർവ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്നും യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പുലമ്പും ‘സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല’. കൊറോണ കാരണം വിദേശ മലയാളികൾക്ക് വലിയ ശല്യം ഇല്ല.
YakobaFan
2020-08-14 14:38:57 News
വായനക്കാരനോട് യോജിക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കോടികൾ പിടിച്ചുപറിച്ചു (അതിൽ മുക്കാലും അടിച്ചുമാറ്റി) പതിറ്റാണ്ടുകൾ കേസ്സുപറഞ്ഞു കളിച്ചു തോറ്റപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ശരിയല്ല എന്ന് മന്ദ ബുദ്ധികളായ വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു ഇളക്കി വിടുകയാണ് കുറെ നികൃഷ്ട ജീവികൾ. ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും കേസ്സു നടത്തി രണ്ടുപേരും ജയിക്കുമോ ? ഒരു കൂട്ടർ തോൽക്കും എന്നറിയാത്തവരാണോ ഇവരെല്ലാം. വിധി മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ. മറുപക്ഷം കോടതിയെ തെറി വിളിക്കും. പള്ളികൾ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് മനസ്സാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വൈദികരും. എന്നാലല്ലേ പുതിയത് പണിയാൻ പിരിവു ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റു. (വാൽക്കഷ്ണം: ഈ കൊറോണ കാരണം ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങടെ ആബൂന്റെ ബെൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വാങ്ങാനും പറ്റിയില്ല).

2020-08-14 14:23:21 News
ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിക്ക് എന്തിനാ അന്യന്റെ പള്ളി? അവിടത്തെ ഇടവകക്കാർ വന്നാൽ മനസിലാക്കാം. അല്ലാതെ പള്ളി എന്തിനു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു? അത് നിങ്ങളുടേതല്ലല്ലോ.പള്ളി കെട്ടിടം അല്ലല്ലോ സഭ. ക്രിസ്തു പരദേശി ആയിരുന്നു. അതിനു കുഴപ്പമില്ലേ? ചരിത്രത്തിൽ എന്നും സഭയുടെ തലവൻ പാത്രിയർക്കേസുമാരായിരുന്നു. എന്തിനു നുണ പറയുന്നു? അത് പോലെ സഭ ഒന്നാക്കാനുള്ളവരാണോ ശവ സംസ്കാരം നടത്തുന്നത് തടയുന്നത്? ജീവനുള്ള കാലം ആ വീട്ടുകാർ അത് മറക്കുമോ? ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ കൂടെ ചേരുമോ?
CIDMoosa
2020-08-14 14:12:02 News
പാവങ്ങളാ . കുറച്ചു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും അത്രേയുള്ളു . പച്ച കുത്തിയ വെളുമ്പൻമാരെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് മാറും . എന്നിട്ട് കണ്ണട ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി വരും . CID Moosa