ഭാഷാസ്നേഹി 2016-05-02 17:14:58 News
"പ്രവാസി എഴുത്തുകാരും കള്ളനാണയങ്ങളും" എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചര്ച്ച ആയിക്കൂടെ? ഇവിടെ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ ആയി അറിയപ്പെടുന്ന പലരും നാട്ടിൽ കാശു കൊടുത്ത് വേറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്നതാനെന്നുള്ള സത്യം ജനങ്ങള്ക്കറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ചര്ച്ച നടത്താൻ ആര്ക്കാണ് ധൈര്യം?വടി കൊടുത്തു അടി വാങ്ങണോ അല്ലെ?
Mohan Parakovil 2016-05-02 12:00:18 News

മതവും , രാഷ്ട്രീയവും, ആധുനികതയും നമ്മെ
മുഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഏപ്രിൽ
മഴകൾ ഒരു സുഖമാണ്~. എഴുത്തുകാരാ , നിങ്ങളുടെ തൂലികയിൽ നിന്നും ഇനിയും
വരട്ടെ പുതുമകൾ. എനിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും
ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റരേചർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുസ്തകം തുറന്നു. ആരോ ഇ മലയാളിയിൽ എഴുതിയ പോലെ ഞങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്തവരല്ല  വായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ .
ഇതാ പെർദീതയു ടെ സംഭാഷണം 

 Here's flowers for you;
Hot lavender, mints, savoury, marjoram;
The marigold, that goes to bed wi' the sun
And with him rises weeping: these are flowers
Of middle summer, and I think they are given
To men of middle age. You're very welcome.

SchCast 2016-05-02 11:37:33 News
തന്നെപ്പോലുള്ളവ്ന്മാരാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചത് .  ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി സുഖിച്ചിട്ടു ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പസ്ടരിൻമാര്ക്കിട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട് . സൂക്ഷിച്ചോ?  ഞങ്ങളുടെ വംശം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു .അയ്യൻന്കാളി യാണെ സത്യം പകരം ഏനും എന്റ ചാതിയും ചോതിക്കും 
വിദ്യാധരൻ 2016-05-02 10:34:41 News
ജ്യോതിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാനും യോചിക്കുന്നു 

"പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി 
പൂക്കുന്നു തേന്മാവു  പൂക്കുന്നശോകം 
വയ്കുന്നു വേലിക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ പൂവാൽ 
ചോക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങൾ പോലെ 

എല്ലാടവും പുഷ്പ ഗന്ധം പരത്തി
മെല്ലെന്നു തെക്കുന്നു വീശുന്നു വായു 
ഉല്ലാസംമീ നീണ്ട കൂകരവത്താലാ-
ലെല്ലാർക്കുമേകുന്നതേ കോകിലങ്ങൾ"  -  എന്ന കുമാരനാശാന്റെ കവിത ഈ ലേഖനത്തോടു ചേർത്തു വച്ചു വായിക്കാം. ലേഖകന് അഭിനന്ദനം .
Tom abraham 2016-05-02 10:07:42 News

Plato did not visualize the polytrickcians but thought of politicians. Kerala assembly is no ' whore house ,. Nothing but filth comes  from democratic  polytrickcians whose idol now is Trickster Hillary. Trump is a professional Statesman, a diplomat, a world citizen but his priority clearly is America First, and he is RIGHT. God bless Trump, and God bless more and more. Who has doctorate in mudslinging ? You readers know by now.

 I love Kerala, I love India my ancestors, my roots. I love America where I will be a Mayor in 2016 at age 71.


വിക്രമൻ 2016-05-02 09:20:42 News
 ഗിന്നസ് ബുക്ക്‌ അരിച്ചു നോക്കിയിട്ട പക്രുവിനെ കണ്ടില്ല .  എല്ലാവരും പറയുന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറികൂടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള താരമാണ് പക്രു 
R. Goplakrishnan 2016-05-02 09:15:36 News
കവിതയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല കവിത, കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിനപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ചീത്തയാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ എഴുതുന്നവർക്ക് ഉപകരിക്കും. അതുപോലെ എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിച്ചു കുറവുകൾ മനസിലാക്കി കവിതകളും കതകലുമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം .  ഇവിടെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാധരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മിക്ക എഴുത്തുകാർക്കും അയാളോട് നീരസമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസിലാകിയത്.  ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതിയത് വായിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും റിട്ടയർ ആയ ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് 

Jyothi 2016-05-02 09:11:02 News

എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് 
"നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഗദ്യമാണ് കവിത" എന്ന്.
ഇവിടെ മധുരമുള്ള ഭാഷ നൃത്തം 
ചെയ്യുന്നു ..
മനോഹരം! 
 

Rajendran K P Nair 2016-05-02 08:48:59 News
Ldf- 82,Udr-47 ,Indp-1,BJP-0
OMANA KURIAN 2016-05-02 08:28:23 News
BABYCHAYA  MY AND MY FAMILY,S  HEART FELT CONDOLENCES 
Sabu Jacob 2016-05-02 08:27:51 News
Very nice poem.
പാസ്റ്റർ മത്തായി 2016-05-02 08:24:13 News
സ്കെട്യയൂൽ കാസറ്റുകൾ എല്ലാം പോയി 
അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായി 
എവിടെ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇത്ര മാത്രം 
കടന്നു കൂടിയത്.  മാർഗ്ഗവാസി കൃത്യാനിക്ക് 
അവസരം കിട്ടിയാൽ തലപൊക്കും. താൻ ഇരിക്കണ്ടടെത്തു 
താൻ ഇരുന്നിലെങ്കിൽ താൻ ഇരിക്കണ്ടടെത്തു നായിരിക്കും എന്ന് പറഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
സ്കെട്യയൂൽ കാസ്റ്റിനു എങ്ങനെ ധൈര്യം കിട്ടി ഒരു ബഹുമാനിന്തനായ പത്രധിപരെ 
ചോദ്യമ ചെയ്യാൻ.  മുഷ്ക്ക് എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ. ഇവനെ പോലുള്ളവനെ നിലക്ക് 
നിറുത്താൻ ട്രംമ്പിനെ പോലെയുള്ള ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാരെയാണ് വേണ്ടത്.  ഇവനെ ഒക്കെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് 
അടിച്ചു ഓടിച്ചു പഴയ ജാതിയിൽ കൊണ്ട് കേറ്റി ഇരുത്തണം .  അട്ടയെ പിടിച്ചു മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ കിടക്കുമോ 

Anthappan 2016-05-02 07:55:25 News

Dear friend

I think you should drop out of this lousy race and work for Hillary Clinton where you can learn politics and serve the community.  FOKANA is wastage of time.  You are in a beautiful land with lots of opportunity.  Don’t be trapped in the by gone days. It is time to get out of that rotten state and move forward.   After watching the politicians here, as Trump says, there is no energy for Ommen Chandy or Antony.  Achudanandan is old guy with lots of depleted brain cells. He spits out nonsense and many idiots find entertainment in it.   There are murderers hiding in the Assembly.     They keep on saying the same thing and play the same politics. They don’t have any vision about anything.   Don’t even tell anyone that you had any association with the politicians in Kerala because people will look suspiciously at you. So my advice to you is get out of this race and work as a grass root worker of the Democratic Party.   Hillary Clinton is going to be our President.   If you are smart guy get out of this FOKANA mess join the American politics which will help your next generation here in this country.  I am a Malayalee too but I think the politicians In Kerala betrayed all Malayalees living abroad.  Kerala Assembly is whore house.  I am waiting to hear your drooping out of this race.

One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. (Plato)

Observer 2016-05-02 06:25:26 News
FOKAN and FOAMA are for the chotta Mlalayalee leaders to show there pomp and pride.  Their definition for leadership is to have a convention conducted by bringing some nasty politicians from Kerala, a Malayalam writer, a cinema nadi  and Bishop or Sanyasi.  Of course without Chenda mayelam the convention is incomplete.  
Jayakumar 2016-05-02 01:15:33 News
പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ആത്മാവിനു നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.....RIP