പ്രതികരണങ്ങള്‍
A reader
2017-08-05 15:24:02 News
ങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ഈ കവിത വായിച്ചാൽ കിട്ടില്ല .എന്തിനാണ് ഡോ. ശശിധരൻ താങ്കളുടെ ഭാഷയിലെ കഴിവുകളെ ഈ കവിതക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് . വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ കവിത എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിളിക്കും? 

കവിതാ സ്‌നേഹി
2017-08-05 15:16:52 News
എന്തൊരു കഷ്ടം അമ്മെ 
ഇങ്ങനെ വന്നു ഭവിക്കാൻ 
ഗവേഷകരെപോലെ 
കീറി മുറിക്കുന്നു നിന്നെ 
ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ഹൃദയം 
പിളർക്കുന്ന ചീന്തുന്നു പിച്ചി  
ഇല്ലാത്ത  വ്യാഖ്യാനം നൽകി 
വിലസുന്നു പി ച്ച് ഡി വർഗ്ഗം 
ചങ്ങല ഭ്രാന്തു പിടിച്ചാൽ 
ഭ്രാന്തന്മാർ നാട് മുടിക്കും 
 
 
Democrat
2017-08-05 14:36:40 News
Some of the  white Americans will never let the truth be known, how America was built by African Americans. On the graves of the true owners of America land .That belong to the native Americans. And how they stole land from Mexico . The true history of America will never be told in American public schools systems .
True science, Evolution.... all 
Democrat
2017-08-05 14:32:13 News
Congress has left town for a five week vacation while 45th* has left Washington for a 17 day "working vacation" at his New Jersey golf resort. Meanwhile Robert Mueller has convened a grand jury in Washington, D.C. While Congress might not be doing any work until September, you can bet that the Mueller investigation will be going on full throttle.
Fact finder
2017-08-05 14:29:08 News
Special Counsel Robert Mueller is now pursuing Donald Trump’s various criminal activities from so many different ripe angles, it seems a matter of when – not if – Trump will become so thoroughly exposed that he’ll end up ousted from office. The presumption has been that Mike Pence assume office and, crippled by Trump’s scandals, play defense while finishing out the term. But Mueller’s latest move signals that he just might end up taking Pence down as well.
നാരദന്‍
2017-08-05 14:26:19 News
ഒരു നല്ല  ഊണ്  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു , ഉപ്പേരിയും  പപ്പടവും  ഇലയില്‍  വന്നു ...
ഡോ.ശശിധരൻ
2017-08-05 11:45:24 News
നല്ലപോലെ ക്ഷമയോടെ മനസ്സിരുത്തി കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ.ആരും ആകുലപ്പെടേണ്ട വരില്ല.അപ്പോൾ കവിത   സത്ത് എന്നോ  അസത്ത് എന്നോ ; പൊട്ട കവിതയെന്നോ, നല്ല കവിതയെന്നോ  അഭിപ്രായം വരാം.അത് ആ കവിത വായിക്കുന്നു ആളുടെ  അഭിപ്രായം മാത്രം .എന്തായാലും കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ  കവിത വായിച്ചു  വിമർശിക്കുന്നത് . നല്ല കാര്യം തന്നെ .ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉറക്കെ  പറഞ്ഞാലും പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു  ഭാരതീയ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ ഗരിമയും ,മഹിമയും മാതൃ കേന്ദ്രികരമായ ഒരു കുടുംബാന്തരീഷത്തിലാണ് കുടി കൊള്ളുന്നത് .'അമ്മ തന്നെയാണ്  ആ കുടബത്തിന്റെ അച്ചാണി .ആ  അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള  സ്നേഹത്തിന്റെ  തിരിച്ചറിവാണ് ഡോക്ടർ ഹരികുമാറിനെ  ഇവിടെ  ഇങ്ങനെയൊരു  കമനീയമായ കവിതയെഴുതാൻ  കരുത്തനാക്കിയത്.മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റുവും ഉദാത്തമായ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം .അങ്ങേയറ്റത്തെ ആർജ്ജവത്തോടുകൂടി അമ്മക്ക് മക്കളോടുള്ള അനിയത്രിതമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്  ഈ കവിതയിലൂടെ  രണ്ടു തലങ്ങളിലൂടെ (ഇന്ത്യയിലുള്ള 'അമ്മ ,അമേരിക്കയിലുള്ള  'അമ്മ ) അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര  അരുതാത്ത   തെറ്റ്  ( ഭീകര പ്രവർത്തനം പോലും) ചെയ്തു രാത്രിയിൽ മകൻ   അച്ഛനറിയാതെ പതുങ്ങി പിൻവാതിലൂടെ,   അടുക്കള  വാതിലുടെ   
വരുബോഴും 'അമ്മ കാത്തിരുന്നു ,കാത്തിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ചോറ് വിളംബി കൊടുക്കുന്ന 'അമ്മ .അച്ഛനറിയാതെ 'അമ്മ ചെയ്യന്ന മകനോടുള്ള സ്നേഹം .എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ പിൻവാതിലില്ല! ഇവിടെയാണ് പ്രശനം.മുൻവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അച്ഛനറിയുന്നു .മകനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാതെ 'അമ്മ വിങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ മകനുമായി അധികാരത്തിന്റെ  പേരിൽ വഴക്കിടുന്നു .കുംടുബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു !!  ഇനിയും എഴുതാം ധാരാളം കവിതയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ!
ഒരു കപ്പിന് നേരെ ഒരാൾ കാപ്പി ഒഴിക്കുന്നു .കപ്പ് പകുതി കാലിയായിരിക്കുന്നു എന്നും ,അല്ല കപ്പ് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും കാണാം .കപ്പ് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കൂടെ ?
(ഡോ.ശശിധരൻ)
James Mathew, Chicago
2017-08-05 11:21:19 News
വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി
തുള്ളിത്തുളുമ്പുകയെന്യേ
മാമക ചിത്തത്തിലന്നും
ഇല്ല മാദക വ്യാമോഹമൊന്നും !!

ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ കവിതയുടെ
അന്ധകാരം വീണുകിടക്കുന്ന വഴിയിൽ
നിങ്ങൾ ഒരു താരമായി ഉദിച്ചു. വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കവിതകൾ ഞങ്ങൾ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
James Mathew, Chicago
2017-08-05 10:21:10 News
രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലിടുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് മലയാളി നിറുത്തുന്നുവോ അന്ന് അവനു
സമാധാനം ഉണ്ടാകും. കുഴിയിലേക്ക് കാലും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എന്തിനു രണ്ട് രാജ്യത്തെ പൗരത്വം.  എവിടെ ജീവിക്കുന്നുവോ അവിടെ നന്നായി ജീവിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ സൂത്രശാലിയായ മോഡി ഇതനുവദിച്ചാൽ ഇവിടെ സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിനു അയാൾ ടാക്സ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യുദ്ധം. വേലിയിലിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ പാന്റിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു.
Jacob Thomas Molmanayil
2017-08-05 09:04:45 News
1 million new jobs in 6 months
209k new jobs in July
Unemployment rate at 16 yr low

Everyone know, Russia story is a total fabrication. Story for an excuse for the pathetic loss in the history of American politics. That’s all it is. Though Hillary lost, actual loser was Obama!!

Trump is just not a King, he is an Emperor!!
PT Kurian
2017-08-05 08:59:28 News
TP Srinivasan is right. I know him for the past two decades.  Why are you harping on duel citizenship.
and other insignificant matters;

If you are an Indian American focus on American Politics and be a part of that, if possible.
sudhir panikkaveetil
2017-08-05 08:01:56 News
ഇപ്പോൾ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്ക് എന്തിനാണ് ഇവിടെയും അങ്ങ് ഭാരതത്തിലും പൗരത്വം. ഇവിടത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരലോകത്ത് ഒരു പൗരത്വത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നതിൽ യുക്തിയുണ്ട്.  ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ എന്തിനു വേറൊരു രാജ്യത്ത് പൗരത്വം. ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ നിയമം പറഞ്ഞതാകാം പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് രണ്ട് രാജ്യത്തെ
 പൗരത്വത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓ.സി. ഐ കാർഡ് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ? അതായത് നാട്ടിൽ താമസിക്കാം, സ്വത്തു കൈവശം വയ്ക്കാം,ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. തുറക്കാം, അങ്ങനെ. പുതിയ തലമുറക്കാർ ഇവിടെ ജനിച്ചവർ അവർ ഇതിന്റെ പുറകെയൊന്നും പോകില്ല.  ഇരട്ട പൗരത്വത്തേക്കാൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബുധ്ധിമുട്ടുകൾ ( നാട്ടിലെ ഹർത്താൽ, എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം) എളുപ്പമാക്കാൻ  ശ്രമിക്കയാണ് വേണ്ടത്.
Tom abraham
2017-08-05 07:51:44 News

What about Catholic nuns ? They should also be compassionately considered for bearing babies, instead of wearing black garments. 

Indian
2017-08-05 05:36:54 News
Pl read this in Indialife.us
http://ilatimes.com/article.php?id=85223
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2020-06-01 17:01:41 News
Crime family. Some people have no conscience. Let the law handle this case.
Oru Pravasee
2020-06-01 16:59:22 News
Roy cheyithathu nalla kariyam !Karabiya muttinilkkunathu athaham sahichukollum! Verutha veebu parayaan eluppam! We need practical!whatever he did it and I am proud of him!
Gandhi
2020-06-01 16:58:26 News
Hi Roy First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. – Mahatma Gandhi Quotes
KURYAN
2020-06-01 16:45:13 News
shame on emalayalam publishing this kind of cheap news and half naked same photos.
1st degree Murder
2020-06-01 16:44:51 News
An independent autopsy into the death of George Floyd was released by his family on Monday and it showed that he was in fact killed by asphyxia after having his neck compressed by Derek Chauvin. According to USA TODAY’s Nicquel Terry Ellis, the report concludes Floyd’s death was “homicide caused by asphyxia due to neck and back compression that led to a lack of blood flow to the brain.”
JACOB
2020-06-01 14:09:21 News
All corporations are scared of Jesse "Shake-down" Jackson. This is protection money. Google is a good company.
RAJU THOMAS
2020-06-01 12:46:45 News
Very good indeed! And all done remotely via individual smart phones! Superb planning and coordination! Congratulations to all that participated this laudable enterprise! Amazingly professional-grade! [Why do I use so may exclamation marks? I can't help it.] The entire piece is poignantly realistic, and with not a single excess in dialogue or sentiment or acting. And the English is standard American, and grammatical, idiomatic--unlike the subtitles to most Indian films (except for some confusion between the two-dot ellispsis and the three-dot ellispis). Yet why was the beautiful ending lyric not translated?
Fact Check
2020-06-01 12:35:11 News
Please read it as 'quit writing trash'
Boby Varghese
2020-06-01 12:02:51 News
Why Roy's blood is not boiling when more than a dozen blacks were killed in Chicago during memorial day weekend and another dozen kids were killed in Baltimore ? You must be a hypocrite.
Fact Check
2020-06-01 11:59:44 News
Here are the famous 5 personalities who were deeply inspired and motivated by Mahatma Gandhi's teaching and followed his principles: Barack Obama. Martin Luther King. Steve Jobs. Albert Einstein. Nelson Mandela. Any how you don't have any such credentials. So quit write trash
Donald
2020-06-01 11:51:46 News
where is our so called leader? Is he still in the bunker? He was making fun of Biden and now he also ended up. Fools will be trapped by their own words.
Elizabeth Mulavana
2020-06-01 11:36:12 News
ഈ ലേഖനം കൊണ്ട്‌ താങ്കൾ എന്താണ്‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌? ഈമലയാളി എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ 1- മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈസ്റ്റ്രോജനും പ്രോസ്റ്റ്രോജനും ഉണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ആണുങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നും പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആണുങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ? ഗാന്ധിജി ഏതോ സന്ദർഭത്തിൽ കുറിച്ച വാചകം കേവലം ഒരു വാസ്തവ പ്രസ്താവമായിരിക്കേ അതിന്റെ പേരിൽ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെ വർണ്ണ വെറിയനാകും? 2- ലേഖകൻ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം കാട്ടുന്നുമുണ്ട്‌.ഉത്തരേന്ത്യയിൽ താമസം തരപ്പെടുത്താൻ അസത്യം പാലിച്ചു എന്ന് ലേഖനത്തിൽ ലേഖകൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും? 3- സ്വൈര്യമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈമലയാളി വായനക്കാരിൽ പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കൻ പ്രകൃതമുള്ള എഴുത്റ്റുകൾ കൊണ്ട്‌ ഈമലയാളി എന്തു നന്മയാൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?
Anil Mohan. DE
2020-06-01 11:23:59 News
ലൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ :- വൻ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കു 500 ബില്യനും; പട്ടിണിക്കാർക്ക് 1200 $ കൊടുക്കുന്ന തട്ടിപ്പ്. ക്യാൻസർ രോഗികൾ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചാരിറ്റിയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നതും ലൂട്ടിങ്. റഷ്യയുടെ പണം വാങ്ങി രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും ലൂട്ടിങ്.
Shaji V, Nanuet.NY
2020-06-01 11:14:52 News
ഇ മലയാളിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു വാർത്ത ആയി ഉള്ളത്. ഒരു കറമ്പിയെ മുട്ടിനിന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ആണോ വാർത്ത?
Reader
2020-06-01 11:04:25 News
There are hundreds of books and information out there about Gandhi and time tested. Before you write trash, check it out. You can go to any library and check it out. Or call Obama and he will tell you.